پاهایی با سایز ۴۸

  سلام دوستان عزیز.یه داستان فتیشی ولی جذاب .سال پیش رفتم تو یه سایت چت بد جور به یه دوست نیاز داشتم .توی سایت یه ایدی بود با نام دختر ورزشکار تنها ..خیلی جذبم کرد بهش پیام دادم اولش جوابی نیومد و منم یکم بلبل زبانب کردم که خیلی تنهام بی کس هستم و اخرش جواب داد .گفت خودتو معرفی کن .گفتم علی هستم ۲۵ ساله قدم ۱۸۴وزنم ۷۸ شناگرم و فوق دیپلم معماری .گفت منم ایدا ۲۳ سالمه قدم ۱۸۹وزنم ۸۰رشتم بسکتباله و عضو تیم هستم و دیپلم ..گفتم وای چه هیکلی گفت نه من از تو بلند و درشترم به هم نمیخوریم که ما گفتم عشق به این چیزا نیست که اخه گفت خوب اره ولی اینا هم مهمه گفتم من وضعم خوبه شرایط و امکانات عشق رو دارم گفت خوب یعنی چطور گفتم‌من پولدارم بنز دارم کارخونه داریم باز خوداتی اگه بخاطر قدت نمیخوای باشه بعد یکم مکث گفت اخه نه نمگم که نمیشه فقط بهم بخوریم دیگه گفتم خوب تو پاشنه بلند نپوش خندید گفت باشه ...گفتم شوخی کردم بپوش گفت وا چرا خیلی بلندتر میشم اخه گفتم دوس دارم پاشنه بلند گفت اخه نمیشه گفتم چرا گفت سایز پام نمیاد فقط اسپورت میپوشم پسرونه گفتم مکه سایز پات چنده گفت حدس بزن گفتم خوب چون بلندی ۴۲.۴۳ بشه دیگه گفت نه بابا برو بالا ۴۴؟نه ۴۶¿نه ..وا پس چنده ...۴۸هست پاهام گفتم جدی اره چطور خوشت نیومد ..البته پا هست دیگه ...نه از قضا من از پا خوشم میاد مخصوصا پای بزرگ البته فکر نمکردم دیگه به این بزرگی باشی..اها یعنی فتیش پا داری ؟گفتم زدی به خال اره ...خوب پس اشتباه زدی چون پاهای من پسرونست و لطیف نیس که .گفتم چرا چون بزرگه ؟خوب اره دیگه پای ۴۸ لطیف نمیشه که ...
  البته قشنگه ها فقط بزرگه ...
  گفتم عیب نداره من پا بزرگ‌دوس دارم شانس منم درومد عالیه ...گفت خیلی رفتیم تو بهر پا حالا میبینی ..یکم صحبت کردیم و بعد قرار گذاشتیم ...فردا بعد ورزشم ییا دنبالم مانتو سفید میپوشم کفش نارنجی گفتم باشه صبح رفتم دیدم بله خانوم داره میاد و قد بلند و هیکلی و لی خداییش خوشگل بود .سلام خوبی ؟وای واقعا فکر نمکردم از چت پسر به این خوبی گیر بیاد عالی هستی ..
  مرسی قابلت نداره ...خوشحال شد و انگار تصمیم داشت دوست بشیم خوب تو چی قبولم داری ؟اره قیافه عالی هیکل ورزشی فقط یه چیززز
  چی؟خوب ...خوب....خجالت نکش بگو ...خوب ..پپپپپپپ....اهان پاهام ؟؟اره میشه ببینم ...
  اخه الان ۴ ساعته تو کفشه خودشم تو سالن پر عرق ..عیب نداره بدتر دیوونش میشم ..
  بلشه بزار در بیارم جوراب داری ؟اره اسپورتی سفید ...
  و بله پارو دراورد البته پا که چه عرض کنم خداییش طول کف پاش ۵۰ سانت بود واییی چه پاهای بزرگی واییی ..چته چیه ....
  میخوام .....دست کشیدم کفش وای چه پاهایی بزرگ و سفید گفتم بزار رو کفش روشو ببینم خداییش شصت پاش قد کیر من بود ..هاها ...
  ایدا مریضم کردی دیوونه یه عمر پی پا بودم اونم سایز بزرگ‌اینا چیه اخه ....خوب باسه مال تو اروم باش خوب ...
  وای مرسی ..
  حالا خوب مخوای چکار کنی باهاش ...خوب معلومه بخورم دیگه ...
  چی ؟؟کی ؟؟
  الان دیگه ..الان ؟؟تو ماشین نمیشه که اخه ...در ثانی عرقی و کثیفه ...گفتم عوضش لاک داره ..ازه لاک زدم ..ولی پاهات نازه درسته سایزش زیاده ولی نازه ...
  اره پاهام خوبه نرماله مدلش فقط درازه
  خلاصه رفتیم کافی شاپ یکم گشتیم و برگشتنی ....ایدا؟ بله ؟پاهات بده دیگه شب مریض میشم ...
  اخه کجا بدم عزیزم اینجا ادم میره نیاد اخه ..باشه فقط یکم ...
  باشه نیشینم عقب پامو میزارم صندل جلو خم شو بخور ..
  پاشو دراز کرد ...رفتم رو پاش شصت پاشو کردم دهنم ولی نرفت کامل حداقل ۱۳.۱۴ سانتی میشد ساک میزدم انگشتاشو و زیر پاشو لیس میکشیدم لای انگشتاش پر چرک بود دونه دونه لای انگشتاصو باز کردم و همه چرکارو تمیز کردم و لیس زدم کل کف پاش و کل پاش خیس خیس بود ..
  لذت میبری ؟،اره عالیه خیلی
  چرک نیست ؟؟چرا ولی عیب نداره دوس دارم ..
  اهان پس باشه بخور ققط مواظب باش کسی نبینه ‌..
  نخ بابا نترس
  جونننن چننان میلیسم انگار رفتی حموم ....
  ببینم چرک دوس داری یا تمیزز ؟
  خوب چرک البته چرک طبیعی باشه مثلا خاکو گلی نه ...
  خوب پس کلا نمیشورم تا چرک بگیرتش تو بخوری تمیز کنی ...
  راستی ایدا ببینم توام دوس داریا نکنه توام فتیش داری
  فتیش که نه ولی خوشم اومد در ثانی تو دوس داری گفتم لذت ببر دیگه ...
  بوش چطوره ؟
  بوی عرق شدید داره عالیه کاش بیشتر بود ..
  بخور عزیزم تمیز کن وقت نیست منم خوردم و خوردم ..تا یکم دور و بر شلوغ شد و تموم کردیم ..
  مرسی ایدا جان عالی بود بی نظیر بود مرسی ...
  طعم پات دیوونم کرددد ...بوسم کرد و رسوندمش و رفت .....
  بازم مخواین بنویسم بگین ؟


  نوشته: پالیس عزیز

 • 2

 • 24
 • نظرات:
  •   Neshane21
  • 7 ماه،2 هفته
   • 11

  • مطمئنی با شِرِک رل نزدی


  •   Ehsan_2360
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • کسکش چی بنویسی خدافظی کن کلا ازاین سایت


  •   Ares.1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 6

  • بعد دوستان میگن من مبهم نوشتم داستانم رو :-D :-D :-D
   خب این چیه؟! کی داره حرف میزنه؟! کی میخواد چکار کنه؟!
   دیالوگ ها رو مشخص کن کی داره میگه !!
   بعدش هم باید در اون عشق رو گذاشت که وقتی گفتی بنز داری گفت نمیگم نمیشه ولیزبونم لال گوش شیطون کر شاید به احتمال نیم درصد به هم نخوریم
   بگو پول میدم ، پاهات مال من .... چرا کلمه ی عشق رو خراب میکنی آخه؟؟؟


  •   king.artoor
  • 7 ماه،2 هفته
   • 8

  • ‏تو سفره‌خونه یکی داشت چاخان می‌کرد که رفتم شکار کمین کردم یه تیر بیشتر نداشتم. زدم دقیقن فرق سر آهو. پاهاشو گرفتم انداختم‌ش رو دوشم...(که همینجا گوشیش زنگ خورد‌و جواب داد) بعد پرسید خب کجا بودم؟گفتم پاهاش رو دوشت بود. گفت آرهههه کَردَمِش‌اااااا، بدجور دختره ناله می‌کرد


   این دقیقا ماجرای توعه کسکشه.چاخانم میکنید لطیف تر دیوصا.حالم بد شد بابا


  •   teen...wolf
  • 7 ماه،2 هفته
   • 5

  • شرایط و امکانات عشق رو هم یاد گرفتیم.... پا گنده به افغانستان میرود.... اسم کسنوشته رو همین باید میذاشتی...


  •   MARSHALL_R
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • کصشر ترین چیزی که خوندم


  •   مهدی ایتالی
  • 7 ماه،2 هفته
   • 5

  • اخه شصت پا 13,14سانت ،صابونتو عوض کن


  •   ARYA52
  • 7 ماه،2 هفته
   • 11

  • کسخل چرک خور پلشت همین الان با اون غول بیابونی کات کن ، دعواتون بشه یه تیپا بزنه در کونت به دو قسمت نامساوی تقسیم میشی .
   امیدوارم قبل از این که قسمت بعد رو بنویسی ایدا پاهاش رو بکنه و کونت که جر بخوری نوشتن یادت بره.


  •   Aljaqi
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • کصشر هایی با سایز S12E48


  •   Zhazha
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • هر چی فکر کردم چه فحشی بهت بدم که لایقت باشه چیزی به ذهنم نرسید، دیس ۶ مال منِ.


  •   kokarostam
  • 7 ماه،2 هفته
   • 6

  • جوک


   +++ کاربر گرامی Ares.1 عزیز. من از همین تریبون از شما حلالیت می‌طلبم. یعنی این داستان خواهر و مادر هرچی داستان از داستان‌های خوب گرفته تا کُش‌شعر‌ترین داستان‌ها را گایید. من هم متوجه نمی‌شدم که در این داستان محاوره‌ای و تخمی کی به کیه و مدام برمی‌گشتم و دوباره ادامه می‌دادم.


   داستان‌نویس کون‌مغز، شاشیدم به کلیه حواس پنجگانه بعلاوه حس ششمت با این طرز نگارشت . تشبیهات تخمی که بکار بردی عملا ریدی. دیوث می‌دونی پنجاه سانت چقدر می‌شه؟ قبر بچه دیدی؟ همونقدر. تو از اون آدم‌هایی هستی که باید دهنت رو با پای کثیف پر کرد تا همیشه در حال لذت باشی و فرصت داستان‌نویسی نداشته باشی. شاشیدم توی بنز و کارخونه‌ات. گفتی سلام و گفت به هم نمی‌خوریم و گفتی من شرایط و امکانات عاشق شدن را دارم؟ امکانات؟ یعنی چی کته کله؟ دوست نداشتم فحش بدم ولی داستانت به شعورم توهین کرد که مجبور شدم اینجوری بگم. به عنوان جوک می‌پذیرم. در قسمت طنز بذارش.


   تو کجا دیدی که پا باشد دراز؟
   کیر خر بوده و یا کیر گراز؟
   تو کجا با بنز عاشق می‌شوی؟
   زیر کیر یا جاده‌ی سرد هراز؟


   ها کـُکا


  •   Cnamd
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی چندش بود


  •   Masih6996
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • همین کسشری که نوشتی کفایت میکنه اخه خوردن پا چه لذتی داره دیووس من تا کیرم رو نکنم تو سوراخ لذت نمیبرم (dash) (dash) (dash)


  •   Sex_foot
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • مرسی خوب بود


  •   sepideh58
  • 7 ماه،2 هفته
   • 5

  • خر لقدت کنه تهوع گرفتم چندش (sick) (sick)


  •   Ehsan@1371
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • بازم مخواین بنویسم؟؟؟
   کسکش جقی کمتر سوپر نگاه کن خو مگه مجبوری
   جق کمتر زندگی بهتر????


  •   saeeed25
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستانو نخوندم..پای سایز 48 کسکش...مگه دیوه


  •   aliaaz
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • دادا مطمئنی سرزمین غول ها نرفته بودی


  •   Mammad_kocholo
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • قشنگ معلومه شرووره بزرگ ترین پای دنیا که مال قد بلند ترین مرد تاریخ با ۲۷۲ سانت قده نزدیک ۴۷ سانته و سایز ۴۸ میشه ۳۳ سانت از همین میشه فهمید الکی گفتی کلا


  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • اینقدر بدم میاد تیکه ای رو که میخوام بندازم بعضیا قبل من انداخته باشن!! (biggrin)


   آرس عزیز شما عذرت هیچ جور موجه نیست منم از تیرانوسور خوشم میاد درسته اسمشو بزارم رو شخصیت اول داستانم بعد بگم یه همکلاسی داشتم اسمش این بود؟؟!! (biggrin)


  •   absaran1977@gmail.com
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو حلق کثیفت آخه پای عرقی و بد بو خوردن داره پوفیوز؟؟؟


  •   sissy_boi
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • به نظرم باید ادبیات فارسی رو از کلاس اول شروع کنی


  •   Neshane21
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • شاایکس منم خیلی شده حرفم و بعضیا قبلا زدن دیگه نگفتمش. البته خیلیا نه ها بعضیا. لامصب تو لباس خریدنم اینجوری ام


  •   i_amin
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر بابالنگ دراز تو فانتزیت (dash)


  •   ملكه_قلابي٢
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • دختر ميتونه قدش صد و هشتاد و نه باشه!!!
   اخه ميشه گوساله ؟ ميشه عنتر ؟تو امريكا هم اخرين سايز كفش زنونه ٤٣ است ميشه كف پاش نيم متر باشه؟!!غول بوده!!


  •   allforsex
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام بر نویسنده عزیز.
   با فتیش بودنت مشکلی ندارم. چون خودم هم هستم.
   ولی لا اقل درست داستان پردازی کنین!
   خوب انشای دوران مدرسه هم به این عجیب غریبی نیست.
   دیس نوزدهم با عشق تقدیم تو.


  •   Mammad_kocholo
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • شصت پا ۱۴ سانت خود پا ۵۰ سانت دیوث فک کنم تا حالا از نزدیک متر ندیدی پنجاه سانت اندازه ی دوتا پای سایز ۴۱ میشه


  •   taraz555
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • کل داستانهای فتیشو روی هم میذاشتی به اندازه این حال بهم زن نبود واقعا.همون انگشت پاش که دو برابر کیرته بره تو کونت.
   ایشاا... ی میوهء داغو از سمت سردش بکنه تو کونت که نتونی بیرون بیاریش حال بهم زن.


  •   taraz555
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • میلهء داغ منظورم بود.


  •   Neshane21
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • پالیس اسم دختره؟


  •   Footfetish__mashad
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • از کجا پیداش کردی؟


  •   Ariyanshaa
  • 6 ماه
   • 0

  • چرا کس میگی؟سایز 48 ... 50 سانته . بعد همه بسکتبالیت ها پا های بزرگ دارن الان من 49ولی سانت نزدم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو