پاهای خیس دختر خاله

  اول از همه خودمو معرفی میکنم من دانشجو ترم سه حقوق هستم بیست سالمه بدنمم یکم ورزشیه چون فوتبال بازی میکنم.یه روز که سر کار بودم دختر خالم زنگ زد گفت میخوایم بریم لواسون ویلا گرفته چند تا از دوستاشم با دوست دختراشون هستن گفتش من تنهام تو بیا با هم باشیم خوش میگذره منم گفتم سر کارم بابا کار دارم دوساعت دیگه فعلا اینجام گفتش چس نکن دیگه بیا منم با صاحب کارم صحبت کردم زود تر برم رفتم دنبال دختر خالم با هم رفتیم لواسون اونجا که رسیدیم چون استخر هم داشت کفششو در اورد با دمپایی میچرخید خلاصه همه مست کردنو ما هم خوردیم یکمم رقصیدیم منم همش چشمام دنبال پا بود .دختر خالم از خونه پا برهنه دویید رفت تو آب هی به منم گفت بیا نرفتم چون آبش سرد بود خواست از اب بیاد بیرون بره تو خونه گفتم هیچی پات نیست پات کثیف میشه همون طوری نیا تو وایسا برم دمپاییتو بیارم گفت نه نمیخواد پام سردش میشه کفشمو بیار کفششو اوردم براش گفت من دستم خیسه تو پام میکنی گفتم باشه اومد کفشو پاش کنم گفت احمق کفشم خراب میشه اول جورابو پام کن اومدم جورابو پاش کنم گفت نه پام خیسه جورابمم خیس میشه برو حولتو بیار من حوله نیاوردم گفتم من با اون حوله صورتمو خشک میکنم تو میخوای پاتو خشک کنی گفت دلتم بخواد گفتم حوصله حوله اوردن ندارم خدایی از تو جیبم دستمال کاغذی در اوردم گفتم بشین رو صندلی خشکش کنم بعد با دستمال کاغذی خشکش کردم دیدم تیکه های دستمال کاغذی چسبیده به پاش گفت ای بابا یه کارم بلد نیستی انجام بدی برو حولتو بیار دیگه خوب خودمم میخوام خشک کنم برا پام نمیخوام بالاخره رفتم حولمو اوردم دادم بهش دیدم خودشو خشک کرد حولرو انداخت زمین با پا رفت روش گفت دیدی چیزی نشد منم حرصم گرفت ولی میخواستم کفششم پاش کنم حداقل به پاش دست بزنم گفتم اره چیزی نشد اصن بزار خودم برات خشکش کنم گفت عه بچه خوبی شدی افرین منم رفتم پاشو گرفتم دستم با حوله خشکش کردم گفت لای انگشتام هنوز خیسه منم غرورم داشت خورد میشد ولی این گرایش فوتفتیش ولم نمیکرد گفتم چشم گفت امشب مست کردی چقدر خوب شدی یادم باشه همیشه با خودم مشروب بیارم وقتی پیش تو ام منم پاشو کامل خشک کردمو جورابشو پاش کردم همشم پاشو تو دستم میگرفتم یکم حال‌ کنم کفشمم پوشیدمو رفتیم تو تراس نشستیم حکم بازی کنیم واقعا داشتم روانی میشدم که پاهاشو نمیتونم لیس بزنم گفتم بیا شرطی بازی کنیم هر کی باخت پای اون یکی رو لیس بزنه گفت وااا نه سر شامی چیزی باشه حداقل گفتم خوب کسی که باخت پای اون یکی رو بوس کنه گفت تو مستی حالیت نیست میخوای از من انتقام حولتو بگیری نمیدونست من میخوام از قصد ببازم فکر میکرد میخوام ببرمش انتقام بگیرم خلاصه گفتش باشه هر کی باخت پای اون یکی رو بوس کنه بازیو شروع کردیم دست اول از بس خنگ بود باخت منم گفتم ای بابا به جای این که ببازم دارم میبرم خلاصه دستای بعدو باختم دو دست دیگه مونده بود بازی تموم شه گفت من خیلی خوابم میاد برم بخوابم گفتم بیا بازی کنیم الان تموم میشه گفت نه خیلی خوابم میاد و رفت تخت ها هم همه دو نفره بود ما رفتیم بخوابیم دیدم تا سرشو گذاشت رو بالشت خوابش برد منم حشرم زده بود بالا فقط پاشو میخواستم نمیدونستم چیکار کنم از طرفی هم میترسیدم بهش بگم یا بفهمه فوتفتیش دارم خلاصه رفتم زیر پتو بر عکس شدم صورتم دقیقن جلو پاش بود یکم پاشو بو کردم دیدم بوی خاصی نمیده دماغمو اروم گذاشتم بین انگشتای پاش اروم نفس میکشیدم خیلی استرس داشتم نمیخواستم هیچکس بفهمه این گرایشو دارم خلاصه کم کم یه بوس کردم پاشو قلبم اومد تو حلقم گفتم اگه بفهمه چی نظرش راجع بهم عوض میشه خلاصه ترسیدم دیگه جلو برم برگشتم تا نزدیکای صبحم خوابم نبرد. فرداش صبح اتفاقی نیوفتاد تا اخر شب دوباره همه مست کردن قرار بود فردا ظهر ویلا رو تحویل بدیم دیگه فهمیدم اخرین فرصتمه دختر خالم رفت تو آب منم باهاش رفتم هی دنبال بهونه بودم به پاهاش دست بزنم بهش گفتم من پاهاتو میگیرم تو با دست شنا کن ببینم میتونی گفت باشه پاشو گرفتم اون شنا کنه دیدم دو بار تلاش کرد نتونست ای بابا به هر دری میزدم نمیشد گفتم بیا پاهاتو تو آب تکون بده استوری بگیر گفت فکر خوبیه باشه بعد اومدم از پاش فیلم گرفتم گفت خوب با گوشیه من بگیر گفتم خوب برات میفرستمش دوربین من بهتره بعد از پاهاش فیلم گرفتم براش فرستادم بعدش از آب اومدم بیرون رفتم حولمو براش اوردم گفتم بیا خودتو خشک کن اگه خواستی پاهاتم برات خشک میکنم گفت ایول معلومه مشروبه دوباره گرفتت رفتم دوباره پاشو خشک کردم دمپایی پوشید رفتیم که بخوابیم منم رفتم تو گوشیم اومدم پست بزارم چشم افتاد به فیلم پاهاش تا اومدم فیلمو ببینم دختر خالم گفت میخوام بخوابم نور گوشیت اذیتم میکنه منم گفتم باشه رفتم تو دست شویی فیلمو پلی کردم از بس محو پاهاش شدم میخواستم خودمو بکشم که نتونستم کاری کنم یه پاهای خوشگل با لاک سفید که واقعا خوردنی بود نزدیک صد بار فیلمو دیدم کیرم داشت منفجر میشد وایستادم کیرم بخوابه تا برم بیرون چون دوستاش و پسرا بیرون بودن.بعدش اومدم بخوابم باز چشمم به پاهاش افتاد از پتو زده بود بیرون دیگه حرکاتم دست خودم نبود رفتم کف پاشو بوس کردم دیدم این طوری نمیشه آب از سرم گذشته بود اونم مست پاره بود زیاد حالیش نبود گفتم نمیفهمه زبونم در اوردم کشیدم کف پاش چند بار کشیدم لای انشگتاشو زبون زدم شصت پاشو میک زدم روی پاشو که داشتم لیس میزدم یه هو گفتش باز تو مشروب خوردی فاز خدمت کردن گرفتی منم خشک شدم سر جام بعدش دیدم فهمیده اومدم گرفتم بخوابم گفتم الان میگه ادامه بده دیدم چیزی نگفت منم خوابم نمیبرد از اینم ناراحت بودم فهمید دارم پاشو لیس میزنم ولی از اینم خوشحال بودم اخر سر یه کاری کردم بالاخره خوابم برد فردا هم چیزی نگفت شایدم به روم نیاورده بعدشم رفتیم خونمون.


  نوشته: Reza007

 • 8

 • 32
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،2 هفته
   • 15

  • مملکتی که مردمش اقای جهان بودن + انقلاب اسلامی = چهل میلیون کونی + 10 میلیون پالیس و برده +................. (dash)


  •   saeedno15
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • دو ساعت مرخصی گرفتی بعد دو روز موندی لواسون؟؟؟
   کارت از شکستن غرور گذشته بود,تا صبح خوابیدی کنارش پاهاشو بو کردی کسخل, باید میکردی کسخل میفهمی باید میکردی (biggrin)


  •   کلفت۱۸سانتی.خاص
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیرم تو داستانت
   داشت پا برهنه میرفت تو خونه از استخر
   بعد دمپایی آوردی کفت سردم میشه کفشامو بیار؟
   تازه کفت جورابامن پام کن؟
   جقی


  •   Jeefri
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • كس شعري بيش نبود
   كس ننت ننه حرومي ننه جنده تخم سگ ولد الزناي بي پدر خاركسده ي بي همه چيز


  •   Ajakh
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • یا امام خمینی چقد کص گفت


  •   Cleverman
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • آقای حقوقدان یه کم ورزشکار!!!
   مردم دنبال کس میگردن اونوقت تو دنبال پا میگشتی ؟
   فانتزیتو سگ هندی ...
   دیس


  •   لاکغلطگیر
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • مگر قالی شدی پا می خوری تو؟
   که زیر پای هر کس مانده باشی


  •   marjan_aydin
  • 7 ماه،2 هفته
   • 6

  • سه خط ازش خوندم پشیمون شدم ://


  •   MosiBokon12
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • بکن بوزینه فقط بکنشششش (devil) (devil)


  •   HYPERMAN98
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • کاری به پوز تو ندارم، ولی با این چیزایی که از رفتارهای دختر خالت تعریف کردی حالم ازش بهم خورد


   بنظر من هر چقدرم که توی کف باشی، نباید همچین دخترای مغروری رو به تخمت هم حساب کنی


   واللا


  •   King_hesam
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • لامصب همچين تعريف ميکني انگارداري ليسک ميليسي آخه اين چه گرايشي


  •   داریوشم
  • 7 ماه،2 هفته
   • 4

  • باباجان تخمی-تخیلی مینویسین هیچی،اما جان مادراتون قبل نوشتن فقط نیم ساعت،جای دوری که نمیره،نیم ساعت مرور کنین ببینین آیا این تراوشات ذهنیتون اصلا میگنجه یا نه؟...فتیشم فتیشای قدیم...پسر جان فقط شانس بیاری داش میتی نخونه این پاستانتو!


  •   aliss20
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • داستان که چرت بود هیچ - من روی صحبتم با یک مشت عوضی زبون نفهمه کوره که عزیز من وقتی برچسب فیتیش میبینی نخون کور که نیستی نخون اگه بدت میاد فیتیش هم یک گرایشه خیلی ها دوست دارن به هر حال تویی که نمیتونی جقتو بزنی نخون دیوس در جواب اقای shahx-1 اینا هیچ ربطی به انقلاب اسلامی نداره کل دنیا این گرایشا را دارن نه فقط اینجا نه که طرفدار انقلاب باشم اصلا به نظر من بیش ترین بدبختی و مشکل این انقلاب تحویل دادن یکسری ادم فرهنگ پایین دهاتی و بی شعور روانی که غیر از فوش دادن هیچ چیز دیگه ای بلد نیستن و همه چیز را تو فوش دادن میدونن هر جای دنیا بری دو دقیقه با یک نفر حرف بزنی راحت میفهمن طرف ایرانیه نه از روی چهره و قیافه از همون سطح و فرهنگی که گفتم


  •   Mahdi2i
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • نخوندم ولی قشنگ بود !!


  •   mostoufi
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • این فرقه پالیسی فکر کنم تو ایران اینقدر مد شده. از بس ملت کص ندیدن و حریص شدن، به پا و گل لای انگشت و جوراب بوگندو هم راضی شدند. کص براشون یه رویای دست نیافتنیه.


  •   Caboos1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 4

  • تو که اینقدر به سرعت و با غرور شروع کردی شک نکن به همین زودیا از پاهای خیس دخترخاله میرسی به مامله ی نمداره شوهر خاله
   نمیدونم چرا همش حس میکنم اینجور آدما بوی شاش میدن
   شماها هم اینجوری هستین؟


  •   off_boy
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • به فاز عنيت كاري ندارم ولي چرا داستان اينقدر آشنا بود؟
   كپي بود يا با تغييرات جزئي دوباره آپ شده!


  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،2 هفته
   • 4

  • اقای الیس بیست و اقای مستر سکشوال محترم.
   در کشورهای خارجی ارتباط حتی در ابعاد جنسی تا زمانی که حالت تجاوز نداشته باشه و سن بالا با زیر سن قانونی سکس نکنه ازاده.
   یعنی در دبیرستان هر پسری اگر بخواد میتونه با یک پسر دیگه باشه اگر هم بخواد با دخترها سکس کنه بازهم مانعی نیست. اما در ایران کیری ما تحت مدیریت نظام اسلامی رابطه با جنس مخالف خلاف قانون است. پسر چون دستش به جنس مخالف نمیرسه و اگر دختر ببره خونش پدر مادرش جرش میدن با همکلاسی پسرش به خونه میره و کارهایی میکنه که بهش میگن کون کونک که خود شما گی ها و همجنسگرایان عزیز هزار بار اینجا فریاد کشیدید کون کونک ربطی به گی نداره!! و گی ها کونی نیستند.....
   و یا دختر اگر پسر ببره خونش مادرش میکشتش در نتیجه دختر همکلاسیشو میبره خونه به اسم درس خوندن و کنجکاوی جنسیشو که باید با جنس مخالف رفع کنه با همجنش خودش رفع میکنه بدون اینکه واقعا همجنسگرا یا لزبین باشه!!
   اگر شخص شما در کمال ازادی و برخورداری از حقوق مدنیتون به عنوان یک انسان ازاد هر انتخابی برای رفع امیال جنسیتون انجام بدید اون کاملا بی عیب و قابل احترامه ولی وقتی تحت فشار دولت اسلامی پسرهایی که همجنسگرا نیستن یا جایی خفتشون میکنن یا به صورت نوبتی برای رفع نیازشون کارهایی میکنن که برخلاف طبیعتشونه این میشه فاجعه!!


   کلام اخر: گی بودن چیزیه که شما باهاش به دنیا میای و دست خودتون نیست . اما کونی بودن چیزیه که گاها تحت تجاوز و یا باجگیری در محیط هایی مثل پادگان و یا به صورت معامله دوتا پسر دارن از حشر میمیرن چون دستشون به دختر نمیرسه اجبارا نوبتی کارهمو راه می اندازن و....... به وجود میاد من نگفتم نصف مملکت گی!! گفتم نصف مملکت کونی!!! دختری جایی نوشته بود جمهوری اسلامی همه دخترا رو کونی کرده از ترس از دست ندادن پرده و ابروریزی موقع ازدواج مجبورن از پشت بدن درد بکشن چون فرهنگمون اسلامیه!! کامنت من حمله به اسلام اجباری بود نه همجنسگرایان.......


  •   جوکر_
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • اوشگول جفتتون مست خابیدی کنارش ،پاشو بو کردی؟ عنم دهنت الحق که یه جقی تمام عیاری


  •   Cukur
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام ادمین (devil)


  •   aliss20
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • اقای shahx-1 اره خب واقعا حرفاتو قبول دارم من منظورم از توهین ها و بی احترامی هایی که میشه هست الان همین اقایی که فیتیش داره و داستانشو نوشته این گرایش از بچگی هست من خودمم از وقتی یادمه این حسو داشتم چیزی به من فشار نیاورده مثل همون گی که شما گفتی از بچگی درون اون ادمه نه فشار های جامعه حرف من اینه بهتره به هم و سلیقه های هم دیگه احترام بزاریم من بحث بی غیرتی و ارباب برده واقعا بدم میاد و صد در صد اونا مریض هستن و باید درمان بشن طبق نظر روانشناس ها اما فوت فیتیش تنها مشکلی نداره و میتونین حتی با روانشناس ها در این باره صحبت کنین


  •   پروفسور بالتازار
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • در تایید فرمایشات کسانی که میگن پالیسی در همه جای دنیا مد هست باید عرض کنم که اصلاً یک نشریه خیلی معروف و معتبر هست به اسم فارین پالیسی که در این خصوص چاپ میشه (biggrin)


  •   abdolak2
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • فقط گمشو وقتمو هدر دادی جغی جغوز ببو گلابی
   گمشو دیگه هم ننویش
   شصت پام تو ما تحتت ابله


  •   abdolak2
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه دست جغ قبل از نوشتن داستان بزن کس و کون کنارت خوابیده نگایدی خااااک تورو قبول نمیکنه تو رو باید با گوه دفن کنن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو