پرستو و مرد سن بالا

  سلام پرستو هستم بیستو یکساله .من قبلا یکی از خاطره هامو نوشتم. زیر هر پست و داستانی یک سری ادما هستن کلا انتقاد ب سبک شهوانی میکنن.
  این اتفاق ما دوسال پیشه من تو ی برنامه چتی ک اسم برنامه فریم بود ی اکانت درست کردم نمیدونستم دقیق چجور برنامه ای هست فقط از دوستم شنیده بودم پر از دختر و پسرهاییه ک همو نمیشناسن و بخوای میتونی سکس کنی باهاشون.منم وقتی وارد شدم قسمتی ک حالت بلندگو داشت افرادی پیام میدادنو کس میگفتن و کلا دختر کم بودو پسرای حشری زیاد هر زنی هم ک بود مشتری تعیین میکردو ازین داستانا.
  هرکی ب تعداد سکه هایی ک داشت میتونست پیام بده منم برای امتحان ی سلام فرستادم ک بین اون همه پیام گم شد ولی نزدیک ب پنجاه نفر ریختن و پیام میدادن بعضی ها قصد اشنایی بعضی ها هم برای سکس ک منم خوشم اومده بود حرف میزدم باهاشون از بین این ها ی اکانت ب اسم مرد بی کس بود ک خیلی قشنگ حرف میزد انگار خیلی اهل مخ زدن بود منم از روی شهوت باهاش حرف میزدم البته من خودم دوست پسر داشتمو گاهی وقتا ک میشد با دوست پسرم سکس داشتم ولی فقط بلد بود بکنه و تموم اهل خوردن سینه هام نبود فقط کون میخواست منم کم میدادم بهش گرچه احساسی دوستش داشتم ولی من کلا از نوجوونی شهوتی بودم و دلم بیشتر کارای سکسی میخواست حتی انگولک شدن توسط مردا من پوستم سفیده و سینه هام کوچیکن ولی کونم عالیه نمیدونم بیشتر ژنتیکیه یا دادن های زیاد از کون ک باعث شده انقد خوش فرمو تاقچه ای باشه و ب علاوه بگم من پردمو توسط همین دوست پسرم زدم برا اینکه لذت کس دادنو شنیده بودم و عالیه.
  خب بریم سر اصل داستان من با این مرد ک اسمش محسن بود اشنا شدیمو بیشتر حرفامون سکس بود من از خودم گفتمو اون هم گفت ک هفت سال پیش ازدواج کرده و یک ساله جدا شده چون زنش خیلی سرد بود ماهی یک الی دو بار هم بزور میداده مثل کتلت میخوابیده رو تخت میگفته بکن ابت بیاد متاسفانه الان خیلی از خانما ب ظاهرو موی زائدو فعالیت تو سکس اهمیت نمیدن ....خلاصه بگم ک گفت خودش خونه داره ولی بعد جدایی از زنش با کسی نخوابیده منم بعد کلی حرف زدن گفتم عکس کیرتو بفرس ببینم ک اونم ی کیر عالی فرستاد بنظرم عالی بود چون تاحالا هر کیری ک دیده بودم کوچیک بودو منم بی دلیل دلم کیر بزرگ میخواست حدود هفده هجده سانتی بود ولی سرش حسابی بزرگ بود جوری ک سرش میرفت دداخل نفست بند میومد از سنش بگم ک سیو شیش سال بود همچین پیرم نبود برام خلاصه ک کلی اعتمادمو جلب کرد ک بدون کاندوم بکنتم چون میگفت من فقط با زنم بودم سالمم.....ما قرارمون رو برای روز پنجشنبه میذاریم ک مامان بابام مشغول ب کارای خودشون باشه و کمتر گیر بدن از صب کجا میری.... دلم میخواست کسمو کامل تمیز کنم ولی دلم ژیلت اصلا نمیخواست چون پوستم بعدش دون دون میشه دلم میخواست بهترین باشم بنظرش برا همین رفتم ارایشگاه برای اپیلاسیون کسو کونم ک واقعا دردش وقتی یادم میاد گریم میگیره چ برسه بخوام دوباره امتحان کنمش البته الان لیزر میرم و راحتم.....ی ست گیپور دار قرمزو مشکی پوشیدمو حسابی عطر زدم ی تاپ مشکی و مانتو کرم کوتاه قرارمون توی خیابون بود ک با ماشین بیاد دنبالم جز عکس هم همو ندیده بودیم ک وقتی دیدمش یکم پشیمون شدم چون از عکسش پیرتر بودو سیاه تر ولی گفتم ولش این همه برنامه چیدیم رفتیم خونشون البته با مکافات ک کسی نفهمه تو خونه ک رسیدیم یهو بغلم کردو گفت جیگر فک نمیکردم انقد خوشگل باشی وای باورم نمیشه تو چرا انقدر سفیدی منم خودمو لوس کردمو گفتم تازه کجاشو دیدی عزیزم منو سمت مبل بردو رفت شربت بیاره منم شالمو در اوردم و وقتی نشست کنارم بهش گفتم خب الان ساعت ده صبحه و ما تا پنج وقت داریم محسنم و دستشو گرفتمو گذاشتم رو سینم اونم محو شده بودو کم کم رفتیم تو کار لب اولش اروم میخوردم ولی از طعم دهنش خیلی خوشم اومدو با فشار میخوردم لباشو دستامو گذاشتم پشت سرشو حریصتر شدع بودم سرشو از خودم دور کردمو اه کشیدم سریع مانتومو در اوردو منو با تاپ دید گفت جون تو مال کی بودی این دوماه میدونستم چی هستی زودتر میاوردمت جون تو مال منی ...منم خندیدمو خودم پاشدمو رو پاهاش نشستم اونم گردنو گوشمو لیس میزو میخورد زبونشو تو گوشم میکردو من داشتم اوج میگرفتم خودمو تکون میدادمو اه میکشیدم دستشو از یقم برد پایینو سینمو از یقم داد بیرون ی سینه. سفید باسر صورتی و نوک کوچیک شروع کرد با ولع خوردن من بلندتر اه میکشیدمو دستمو لای موهاش میکردمو سرشو فشار میاوردم اونم تاپمو در اوردو رو مبل درازم کردو شروع کرد ب سینه راستمو خوردن کسم کامل خیس شده بودو خط شرتم لای کونو کسم رفته بود شروع کرد ب خوردن شکمو بازو هام لیس میزد تموم بدنمو من اه میکشیدمو لای ناله هامو جون میگفتم ....محسن باید امروز منو با کیرت پاره کنی اوممم... اومد کنارمو گفت اره حسابی میکنمت پری انقد بدنت خوشگله ک فقط با خوردن نصفش دارع ابم میاد منم ی بوس رو لبش گذاشتم::جون بیا بشین من دیوونت کنم حقته بعد این همه مدت ی کس ترو تازه گیرت اومده منم رفتم جلو ترو دست بردم سمت شلوارمو باش بازی کردم و کمی کشیدم پایین اونم داشت پیرهنشو در میاوردو چشمش سمت من بود اذیتش میکردم خودمو میمالیدمو اون رفت سراغ شلوارش اونم دراورد دستشو کرد تو شورتشو با کیرش ور میرفت ک بی طاغت گفت دربیار دیوونم نکن پری من::چشمممم دلت کون میخواد یا کس کدوم اول ک گفت هردو فقط سریعتر نشون بده منم پشتمو کردم بهشو یکم خم شدمو کونمو دادم بیرونو شلوارمو دادم پایین دستشو از کیرش دراوردو چشم هاشو بست ی اه کشید و منم با شورت رفتم پیشش سریع کونمو گرفتو همونحور رو مبل بود سرشو اورد پایینو کسمو بوسید منم جلوش وایساده بودمو ی پامو باز تر کردم ک گفت وای این چ نرمه چ بوی خوبی میده شورتمو ک میخواست دربیارع داخل کسم و خط کونم فرو رفته بودو یکم ب کسم چسبیده بود ::وای جون چ کسی داری سرشو دوباره کردتو و بوسیدو لیس زد منم گفتم بذار اول من کارمو با کیرت. بکنم بعدتو بخور هرچی دوست داری...نشستمو کیرشو دراوردم جوووون کیرش عالی بود هنو دلم میخواد ی بار دیگه بخورمش
  کردم دهنم مزش خیلی بهتر از بقیه کیرایی بود ک تاحالا خورده بودم.سی ثانیه شده بود ک گفت اومد منم ی میک محکم ب سرش زدمو ابشو ریخت تو دهنم از اب کیر ب خاطر بوش بدم میاد ولی این یکی خیلی بهتر بود ابو از کنار دهنم دادم بیرون و زبونم ک ب خاطر اب کیرش لیز بود کشیدم رو سر کیرش اوووم جون.
  بقیه ابشو با بدنش تمیز کردمممم بی حال شده بود منم گفتم بریم اتاق یکم دراز بکشیممم روی تخت ک خوابید منم نشستم ماساژش میدادممم باید تا بعدظهر منو میکرد....ک گفت اینجوری نمیشه بذار ی قرص بخورم وگرنه زود ابم میاد.... رفت قرص خوردو ی سیگار کشید اومد کنارم دودو میداد تو صورتم من عاشق بوی سیگارمممم اروم با پشمای بدنش بازی میکردمممم نیم ساعتی فقط تو بغل هم بودیم ک هم قرص اثر کنه هم سرحال بیاد این بار منو نشوند لب تختو پاهامو باز کرد...وای پری کوست چرا انقدر نرمه اومممم زبونشو کشید لای کسمو گفت چ داغهه کوست مثل غنچس داخلش صورتیه اومممم و هی تعریف میکردو هی میخورد خوب بلد بود بخوره و منو تحریک میکرد با حرفاش انقد خورد ک بی حال شدم نمیتونستم تحمل کنم گفتم اه بیا بالا بیا ک باید کیرتو بذاری دهنم من خوابیده بودم اومد بالا سرم کیرشو کرد دهنمو تو دهنم یکم تالنبه زد ک داشتم خفه میشدم چشمام پر اشک شدو نشستم ی ساک سرعتی براش زدم ک کیرش شد عین دسته تبر اوووممم گذاشتمش لای کسم آه چ خوبه ب کسم مالیدمش ک کسم ابدار شد شدید اووومممم منم رو تخت دراز کشیدمو گفتم بکن توش محسن میخوام کسمو با کیرت جر بدی اوووم تاحالا انقد کیر خوش تراش نرفته توش محسن ....دستمو گذاشتم دهنمو پاهامو بیشتر باز کردم محسن گفت ای جون الان وایسا الان خوشگلم نمیتونم صبر کنمممم کیرشو یکم دور کوسم کشید ی ضربه ب دهنش زدو سرشو کرد توش..اووووم اههههه اه محسن وای جون بکنم بکن همشو بکن توش اونم اروم همرو داد داخل دیوونه شده بودم دلم میخواست محکم بکنه دلم خشونت میخواستم ک گفتم محسن مث سگ بگام اه بکن زووود ک گفت جون دلت میخواد وحشی بشم اره باشه یهو کیرشو دراورد محکم کرد تو کوسم جیغم درومد گفت جیغ بزن عشقم ولت نمیکنم و محکم میکوبید تخماش ب کونم میخورد تلنبه میزد گاهی کامل در میاورد و محکم دوباره میکرد اه محسن اه کوسم جر خورد اه محس اوم انقد کرد و با انگشتش چوچولمو محکم مالید ک بدنم میلرزید و حس کردم کسم ازش داره اب میزنه بیرون اونم کیرشو بیرون کشیدو سرشو فشار داد ...جون پری حال کردی کوستو گشاد کردمممم اوووم میخوام کونتم بذارم اون کون ژله ایتو ک با بی حالی قنبل کردم ک کل کونم اومد بالا و ی ژل بی حس کننده ک نمیدونم اسمش چی بود اوردو مالید دور سوراخم داخلشو و دورشو یکم صبر کرد تاثیر بذاره ک منم بالشتو کردم دهنم ک وقتی داشت میکرد داخل اول یکم دردم اومد ولی اصلا بقیشو حس نکردم فقط داخل کونم با ی کیر پر شدو حس میکردم کونم داره میترکه درد نداشت اصلا حسش عالی بود بدون درد تلنبه میزد و من تکون میخوردم کونم پرو خالی میشذ در اوردو کرد توش ی جوری داشت کونمو میکرد ک کسم ابش اومدو باز خیس شد ...اوم پری کیر خودمم بی حس شده کونت وای چ داغه داخلش و دستمو گذاشتم رو چوچولمو مالیدم و اه میکشیدم همش از روی شهوتو لذت بود ک نمیدونم چقد طول کشیدم کم یا زیاد ولی ی داد زدو ابش اومد منم خودمو محکم کوبیدم بهش ک کل ابشو بریزه تو کونم بعدش دوساعت کنار هم خوابیدیمو ناهارو از بیرون سفارش داد منم غذارو قاشق ب قاشق میریختم رو کسمو میگفتم بخور... بعد ناهار منو رو تخت خوابوند ....پری میخوام ب اوج برسونمت تو بدنت عالیه میخوام ی جوری بکنمت ک همیشه زیر خوابم بشی .....اوم محسن دلم میخواد روزو شب کسمو بکنی ...دلم کیر میخواد بذار توش دارم دیوونه میشم پاهامو باز کرد انگشتشو تو کسم چرخوند و بازی میکرد حسم عالی بودو از لذت خودمو تکون میدادم ک انگشتشو ب قسمتی از داخل کسم فشار میاورد ک از لذتش جیغ میزدم عالی بووود اتقد کسمو مالید ک همه بدنم شرو کرد ب لرزیدن و اب کسمو با دستش ب بیرون ریخت تاحالا کسم انقد اب نداشت.تا اخر وقت دوبار براش ساک زدمو ی بار دیگه هم کسمو کرد ....خیلی باهاش سکس دارم حتی با اینکه دوسال گذشته میرم پیشش بکنتم اینکه من تشنه کیرم شاید تو این جامعه خیلی غیر طبیعیه.
  و البته بنظرم سکس با مردای سن بالاتر هم خیلی جذابه اینم ی خاطره دیگه از من دوس دارید چندتا از خاطره دیگمو بگم؟؟؟ و اینکه من اصلا حوصله داستان چرت نویسی ندارم اینا خاطرن .


  نوشته: پرستو

 • 12

 • 4
 • نظرات:
  •   shahx-1
  • 11 ماه،2 هفته
   • 1

  • نویسنده پسره و زیر پانزده سال دیسلایک اول....


  •   dani.7khat
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • زرشک


  •   جوهر
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • گذر از این کوچه کنی گذر پسر
   بگو یا الله
   تا که پنهان شدگان بگریزند
   ماشالله


  •   PADIDAR
  • 11 ماه،2 هفته
   • 2

  • بهــــــــار آمد پرستویم نیامد
   گل زیبــــــای خوشبویم نیامد
   بدشت خونفشان سینه امشب
   صـــــــــدای پای آهویم نیامد


  •   altec73
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود نوشجونت بازم بنویس خیلی خوب بود (rose) (rose) (rose) (rose)


  •   ehsan balae
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب بود مرسی


  •   pedram_m35
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • پس کوس بودی خبر نداشتی بده ما من هم یه دستی بکشم روش بلکه ماشینم رو خوب پارک کردم توش سردشه


  •   aghayedoktor
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • اولش نوشتی مرد سن بالا فک کردم شاید با جنتی سکس کردی داستانشو نوشتی.اخه مرد سی و شش ساله میتونه شبی سی و شش بار و به سی و شش روش اخوندی جررت بده.ولی تو بخاطر شهوت زیاد محکوم میشی به سی و شش شلاق لاپایی توسط یکدستگاه کیر سی و شش سانتی


  •   royatakpar24777
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • خخخخخ مگ کست ظرف غذا خوریه......خیلی دیگ هااات


  •   Morteza69311
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخه چی بگم بهت اولا که برنامه فریم 4سال پیش کاملا منحل شد دوما زیاد هم چرت نوشتی


  •   Maaaaaahan
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرداخل مغزت
   کله کاندومی
   کاری ندارم پسری یا دختر
   داستانت واقعیه یا تخمی تخیلی
   کونی مرد 36 ساله رو میگن سن بالا؟
   کیره همه مردای میانسال تو مجرای تنفسی ایت


  •   Montazer2
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • 36 سال؛ سن بالاست؟...
   عزیز من 30 تا 50 بهترین کس کنها هستند


  •   tthoseintt
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • عزیزم مگه ابر مرده نیچه بوده ۶ دفعه ارضا شدن یا نمیدونی یعنی چی یا تاحالا سکس نداشتید.در کل فانتزی خوبی بود ولی کاملا بی منطق


  •   Saede0089
  • 11 ماه،1 هفته
   • 0

  • مرد سن بالا چی داره مگه تو بیا بامن ببینم چطورمم


  •   فریاد سکس
  • 11 ماه،1 هفته
   • 0

  • سلام از نظر من که خیلی زیبا و با احساس نوشتین،لایکشم زدم


  •   afshin_marde_shahvat
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • داستانت اصلا جالب نبود.ولی واقعا سکس با مردهای جا افتاده خیلی بهتر از سکس دحترها با پسرهای زیر 25 ساله. الان که فکرشو میکنم وقتی 24 25 سالم بود و دوست دخترای 18 19 ساله میکردم هیچی بارم نبود. واقعا خوب نمیکردمشون . الان میفهمم که یه دختر جوون بیافته دستم چجوری میشه کردش. البته به شرط اینکه تمیز باشه و خوشگل. چون من به قیافه اهمیت میدم و تمیزی


  •   PAYAMBARAN
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • داستانت پر از " چرت " بود .
   حیف وقتی که واسه خوندن این حروم کردم .


  •   nasere1080079981
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • با حال بود بزار


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  اطلاعیه
  جستجو