داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

پول دادم تا منو بکنه

1399/03/16

سلام اسم من محسنه 24 سالمه الان انداممو صورتم جوری نیست که کسی فک کنه کونیم ولی خب وقتی بچه بودم ظاهرا اینطوری بوده از وقتی که یادمه همیشه هر وقت یکی گیرم میاورد شروع میکرد به دسمالی کردنم اون موقع یه بچه سفید و تپل بودم یه ذره پستون داشتم برا همین از شاگرد بابام گرفته تا حتی داداش بزرگم بهم رحم نمیکردن شاید همین رفتارا بود که من به این سمت کشیده شدم یادمه وقتی 8 یا 9 سالم بود هر وقت با داداشم تنها میشدیم برام فیلم سوپر میزاشتو منو لخت میکرد بعدشم لاپایی منو میکرد همین کاراش باعث شد که با دوستای صمیمیم تو مدرسه همینکارارو بکنم تو اون دوران هیچوقت ازینکه داداشم باهام اینکارو میکرد خوشم نمیومد ولی جلوشو نمیگرفتم چون خیلی چیزا بهم یاد داد منم هر چی یاد میگرفتم برا پسر عمم که همسنم بود انجام میدادم البته با اونم که بودم همیشه مفعول بودم.
خلاصه اون دوران گذشتو اخرین رابطه من با پسر عمم فک کنم زمانی بود که پیش دانشگاهی بودم که بعدش دعوامون شدو دیگه تموم تا اون موقع هنوز کسی تو کونم نکرده بود شاید یه روز ماجراهاشو نوشتم براتون
اون مدت گذشت و من کم کم کمبود کیر بهم فشار میاورد برا همین مدام داستان میخوندمو خودمو جای مفعولا میزاشتم بعد از یه مدت اونم بهم حال نمیداد تو چت روما با پسرا چت میکردم بهشون وب میدادم حتی تلفنی حال میدادم تو تمام این مدت جرئت نمیکردم به یه نفر غریبه بدم بارها قرار میزاشتم ولی یا نمیرفتم سر قرار یا اگرم میرفتم خودمو نشون نمیدادم تا اینکه بعد یه مدت دیدم واقعا هیچ پسری تو این شرایط حاضر نمیشه منو بکنه من دیگه اندام خوبی نداشتم قیافم مردونه بود و پیدا کردن کسی که منو قبول کنه سخت بود برا همین تصمیم گرفتم بی غیرت بشم لباسای مامانمو میپوشیدم عکس میگرفتم تا شاید به خاطر اونا پسرا بخوان منو بکنن اما بازم هیچوقت نتونستم برم سر قرار حلاصه این مدت بدون کیر به سختی گذشت تا اینکه اتفاقی چن وقت پیش تو چت با یکی آشنا شدم مربی بدنسازی بود و حاضر بود منو بکنه به شرط اینکه بهش پول بدم حتی گفت میتونه برام کلاس خصوصی بزاره که بدنمو بسازه هر وقتم هوس کیر کردم بزاره دهنم راستش نمیدونم چی شد ولی این قضیه باعث شد ترسم کم بشه هر چند بهش گفتم من شهریه کلاسو میدم ولی تو تایم کلاس فقط کیرش در اختیارم باشه ورزش نمیخوام ازونجاییکه خیلی وقت بود چت میکردم با پسرا دیگه یاد گرفته بودم چجوری دیوونشون کنم با حرفام بالاخره بعد یه ساعت چت کردن راضی شدمو برا دیروز باهاش قرار گذاشتم که بیاد خونمون به عنوان مربی که تمرین کنیم ازونجایی که خانواده ما مذهبین خیلی سخت بود که بهشون بفهمونم که قرار نیست تمرینای سخت انجام بدیم و من روزم باطل نمیشه خلاصه قرار شد ساعت سه ظهر اقای مربی بیاد خونمون وقتی رسید باهم رفتیم طبقه دوم خونمون که خالی بود من از ترسو خجالت نمیتونستم نگاش کنم اونم از وقتی رسید شروع کرد خیلی جدی راجب ورزش صحبت کرد فک کنم میخواست من بهش بگم تا اینکه بالاخره شهوت کار خوشو کرد گفتم: نمییخواید بدنمو ببینید که بر اساس اون تمرین کنیم؟ گفت: باشه لباساتو در بیار منم شروع کردم به لخت شدن همین کار باعث شد خجالتم بریزه طوریکه شورتمم در اوردم پشتمو کردم سمتش که کونمو ببینه اومد جلو شروع کرد کونمو مالید منم داشتم از ذوق میمردم بالاخره دست یه مرد غریبه رو کونم بود دستمو بردم سمت کیرش از رو شلوار مالیدمش هنوز خواب بود برگشتم سمتش جلوش نشستم شلوارشو در اوردم از رو شورت کیرشو بوس کردم مالیدم به صورتم شورتشو در اوردم کیرش کم کم داشت بلند میشد کامل کردم تو دهنم وای باور نمیشد بعد این همه مدت کیر تو دهنمه با تمام وجود مک میزدم کیرش داشت تو دهنم راست میشد دلم نمیخواست درش بیارم از دهنم
با دستام بدنشو میمالیدم کیرش کامل راست شده بود درش اوردمو لبامو غنچه کردم سر کیرشو مالیدم رو لبام نگاش کردم دیدم واقعا داره حال میکنه خودم ذوق میزدم کیرشو یکم مالیدم بعدش زیر ختنه گاه کیرشو تند تند ربون میزدم
نوک زبونمو میزدم سر کیرش رو سوراخ کیرش که یکم از پیش ابش اومده بودبعد رفتم سراغ تخماش لیسشون میزدم کردم تو دهنم مک میزدم تو همین حال کیرش میمالیدم دوباره کیرشو کردم دهنم تا ته تو دهنم نگه داشتم کیرش میخورد ته حلقم طوریکه لبم رو خایه هاش بود یکم تو اون حالت نگه داشتم بعدش در اوردم گفتم: من بهتر میخورم یا مامانم گفت: تو از همه بهتر میخوری مادر جنده بی غیرت اینو که گفت امپرم زد بالا گفتم: هنوز بی غیرتیمو ندیدی صب کن تا بیام شروع کردم لباسامو پوشیدم گفت: چت شد گفتم الان میام رفتم پایین ازونجا که سر ظهر بود مامانم خوابیده بود یواشکی یکی از شورتو سوتیناشو از سبد لباسا تو حموم برداشتم رفتم بالا شورتش بوی کس میداد یکمم مرطوب بود تو راه رو لباسامو در اوردم شورتو سوتین مامان جونمو تنم کردم رفتم پیش مربیم منو که دید گفت ننتو گاییدم بی ناموس تا اومد جلو گفتم شورتش هنوز بو کسشو میده گفت پس گوه خوردی پات کردی درش بیار مادر جنده خندیدمو شورتو دادم بهش بو کرد بعد مالید به کیرش منم رفتم دوباره سراغ تخماش لیسشون میزدم که گفت بسته میخوام بکنمت گفتم من تا حالا ندادم معلوم بود باورش نمیشه گفت خب الان به من بده گفتم چشم رفت سراغ شلوارش یه کاندوم داد بهم گفت بکش رو کیرم گفتم چشم با کاندومم یکم ساک زدم تا گفت چیزی هست باهاش چربت کنم ازونجا که حوصله نداشتم لباس بپوشم رفتم از تو راه رو یه قوطی روغن مایع بود اوردم گفت کس ننت این چیه اوردی گفتم ببخشید همین بود دیگه گفت به کیرم کون خودت پاره میشه یکم روغن ریخت رو کونم شروع کرد مالیدن منم رو ابرا بودم انگشتم میکرد من کیف میکردم تا اینکه سر کیرشو رو سوراخم حس کردم اروم داشت فشار میداد بره تو درد داشتم ولی تحمل میکردم گفت واقعا سوراخت صفره مادر جنده پاشو خودت بشین رو کیرم که پاره نشی منم گفتم چشم دراز کشید کیرشو نگه داشت که بشینم روش خودم سر کیرشو گرفتم رو سوراخم تنظیم کردم اروم اروم نشستم تا بره تو کونم وقتی کامل تو کونم رفت یکم نگه داشتم تا اینکه دیدم خودش داره بالا پایینم میکنه تو اون لحظه داشتم فقط ازینکه بالاخره کونی شدم لذت میبردم یه چن دقه تو این حالت بودیم که گفت پاشو سگی بشین جرت بدم منم گفتم چشم پاشد دوباره کرد تو کونم از اولش تند تلنبه میزد داشتم واقعا جر میخوردم اصلا برام لذت نداشت تا اینکه دستشو گذاشت رو پستونام خیلی اینکارش بهم حال داد حرکتش تند شده بود گفتم من تشنمه اب کیر میخوام گفت از تو کاندوم بخور بی پدر حرکتش تندتر شد محکم تلنبه میزد تا اینکه تو کونم نگه داشت بلند اه میکشید فهمیدم ابش اومده یکم نگه داشت بعدش در اورد رو زمین دراز کشید منم رفتم سراغ کیرش که یکم هنوز راست بود اروم اروم کاندومو در اوردم تا ابش نریزه بیرون بعدش دیدم داره نگام میکنه منم جلوش کاندومو بردم جلو دهنم همه ابشو ریختم تو دهنم بعدشم قورت دادم با نگاهش تحقیرم میکرد یهو شورت مامانمو برداشتم کیرشو باهاش تمییز کردم تو همین حال برا خودمم جق میزدم در عرض چن ثانیه ابم اومد خیلی بهم حال داد سرمو گذاشتم رو کیرش یکم که حالش جا اومدبلند شد که بره به منم گفت پولو بیار که میخوام برم منم گفتم یه دست دیگه نمیکنی گفت نه منم پولشو دادمو رفت بعد اون دیگه قراره هفته ای سه جلسه پیشش باشم.
تموم شد
نوشته: محسن


👍 7
👎 48
96296 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

886196
2020-06-05 20:06:35 +0430 +0430

به تو یکی نمی گم برو درستو بخون به تو فقط می گم برو بمیر!!

فانتزی بس بسیار تخمی داشتی -___-

خاک تو اون سرت


886197
2020-06-05 20:06:59 +0430 +0430

یکی اینجا یه تاپیک با همین موضوع زد گفت تو آینده تعداد بکن ها کمتر از کونی ها میشه و کونی ها برای بکن ها پول خرج خواهند کرد، متاسفانه حرفش درست از آب درومد. (dash)


886200
2020-06-05 20:09:04 +0430 +0430

خدارو شکر مردا حامله نمیشن وگرنه آبرومون در سطح بین الملل میرفت با این سربازای امام


886204
2020-06-05 20:10:36 +0430 +0430

سس ماست

4 ❤️

886208
2020-06-05 20:12:23 +0430 +0430

بیا پولی مال منم بهت بدم

4 ❤️

886225
2020-06-05 20:25:11 +0430 +0430

اگه خوش حسابی بیا منم بکنمت 👿


886226
2020-06-05 20:25:19 +0430 +0430

از چند جا خوردی بدبخت…
فقط بگو اون خیلی چیزهای که برادرت بهت یاد داده،چی هست؟؟؟؟ (dash) (dash)


886227
2020-06-05 20:26:55 +0430 +0430

کیر تموم بچه های شهوانی توکونت بیشعور،اخه اسم مادر حرمت داره چرا حرمت میشکنی ،این هم از دستاورد های انقلاب ؛خودت کونی باش ولی از مادرت بکش بیرون

3 ❤️

886235
2020-06-05 20:34:04 +0430 +0430

عجب خانواده مذهبی داری که
داداشت بهت لاپایی میزنه.
پسرعموت هم که…
بعد با ایناش کار ندارم
یعنی تو با زبون روزه کون دادی
تو کل مسلمین جهان روبه فاک کشوندی.
تو تنهایی این همه کار کردی.

6 ❤️

886258
2020-06-05 21:06:08 +0430 +0430

روزه میگیری ولی کونی هستی؟؟؟
خداروشکر اعتقادات هنوز زنده اس…

3 ❤️

886264
2020-06-05 21:13:49 +0430 +0430

ولی خودمونیم چقد گی زیاد شده هر شبم قشنگ چندتا داستان به این موضوع ربط داره!!


886266
2020-06-05 21:22:41 +0430 +0430

کت بده کلاه بده دو قورت و نیم بالا بده…کون بده ، تو حلقومت بکنن ،جرت بدن ، بعدشم گیلاس کاندوم رو هم سر بکشی ، اونوقت دیوث اون پول دادنت وفحش های خار مادر شنیدن دیگه واسه چیه چاقال؟!! :(

3 ❤️

886291
2020-06-05 22:26:56 +0430 +0430

عجب خوب اینطور که‌ معلومه همه ی کبرای عالمو کونی کردی

3 ❤️

886297
2020-06-05 22:42:34 +0430 +0430

داستان رو باور میکنم چون کاملا معلومه کصمغز هستی و نمیتونی از خودت داستان در بیاری.

7 ❤️

886313
2020-06-06 00:38:07 +0430 +0430

امیدوارم خیلی زود پیشرفت کنی تو این رشته و بری واسه مسابقات قهرمانیِ کشورای عربی و با کون پاره برگردی

2 ❤️

886320
2020-06-06 02:35:12 +0430 +0430

جفت کفشام تو حلقت

1 ❤️

886335
2020-06-06 04:18:48 +0430 +0430

وای اوج توهمات یه جقی قبل از حق بود (rolling)

2 ❤️

886336
2020-06-06 04:22:24 +0430 +0430

بکن ارزان شد ، بیا من بکنمت ، پول و قسط بندی میگیرم ازت ، تخفیف هم دارم :) (dash)

2 ❤️

886340
2020-06-06 04:30:49 +0430 +0430

برای روون کردن، فقط از روان‌کننده‌های (لوبریکانت) با پایه آب استفاده کنین. قیمتش گرون نیست و داروخانه ها و دراگ استور ها همه دارن.
روغن مایع، وازلین، شامپو، صابون، کرم، روغن و شامپو بچه، و چیزای اینجوری، ممکنه باعث نازک شدن، و به دنبالش ترک خوردن و حتی پاره شدن کاندوم بشه و اینجوری عملاً هیچ فایده ای نداره و ریسک انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز هم میره بالا. مراقب سلامت خودتون و اونی که باهاش سکس دارید باشید.

7 ❤️

886349
2020-06-06 04:57:40 +0430 +0430

شاه ایکس بهم گفته بود بیغیرتا میخوان بدن روشون نمیشه میرن سراغ این فانتزی که خودشونو بزارن جای زنی ک میده و جقشونو بزنن رسما الان برام اثبات شد

4 ❤️

886352
2020-06-06 05:17:56 +0430 +0430

من پول نمیگیریم بیا بکنمت

1 ❤️

886363
2020-06-06 06:37:26 +0430 +0430

ابله

یعنی شاشیدم روی خودت و خاندانت و زندگی کثیف و نکبت‌باری که داری. با بیست و چهار سال سن الان خوشحالی که کونی شدی؟

ها کـُ‌کا


886364
2020-06-06 06:41:52 +0430 +0430

هرچی فکر میکنم،چی شد از ببن اون دو میلیون اسپرم،تو نطفه شدی،چیزی به عقلم نمیرسه…

4 ❤️

886367
2020-06-06 07:09:01 +0430 +0430

شمال میای؟

1 ❤️

886372
2020-06-06 07:35:45 +0430 +0430

کار خوبی کردی عزیزم.یبار فرصت زندگی کردن داری اون یبارم حروم باید و نبایدهای چرت و پرت یمشت حرف مفت زن وریا کار و جانماز آبکش دروغگو نکن .
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

1 ❤️

886374
2020-06-06 07:51:39 +0430 +0430

امثال توی کونی هم پدوفیلیو دارن تبلیغ میکنن هم همجس گرایی تو سن بالا تبلیغ میکنن بی غیرتی رو ناموسو تبلیغ میکنن بی ناموسای بی همه چیز دیس تو کونت یعنی کیرم تو مغز تک بعدی ادمی***ن فقط بلدی ازاین مزخرفات نشر بدی

1 ❤️

886379
2020-06-06 08:26:51 +0430 +0430
NA

خاک تو کونت (rolling)

0 ❤️

886388
2020-06-06 09:15:02 +0430 +0430

به قول ی رفیق اگه داداش م کون بود باس بهش تجاوز گروهی بشه تا بدونه چ غلطی کرده کشاد

0 ❤️

886393
2020-06-06 09:46:25 +0430 +0430

این چشم چشم گفتن از کجات در اومد کس کش

کاندومو سر میکشیدی نگفتی به سلامای همکارام ک بی نصیب از این باده ی نابن اوبی

0 ❤️

886394
2020-06-06 09:53:54 +0430 +0430

فقط میتوانم بگویم متاسفم برایت. حیف وطنم که مردانش تو باشی.

1 ❤️

886395
2020-06-06 09:55:05 +0430 +0430

پدوفیل

0 ❤️

886418
2020-06-06 12:07:31 +0430 +0430

حیف خاک که بگم خاک تو سرت

1 ❤️

886421
2020-06-06 12:27:41 +0430 +0430
NA

کیر خوردی روزه ت باطل شد

2 ❤️

886422
2020-06-06 12:51:38 +0430 +0430

مظنه چند هست حالا؟
چقدر بهش پول دادی؟
یه وقت کلاه سرمون نره،کم بگیریم 😁

1 ❤️

886425
2020-06-06 13:20:14 +0430 +0430

کونی هستی باش به کیرم ولی کس مادر بیغیرتت هرچند که به هت بر نمیخوره

0 ❤️

886426
2020-06-06 13:25:14 +0430 +0430

عجب دوره زمونه ای شده طرف سکس اولیه میاد پیش من کلی صحبت کلی مشاوره کلی ریکلس کردن ذهن و روح بدن ماساژ دادن بدنش و اماده کردن سوراخش بعدم به سکس اروم مرتب بدون استرس تهش ارضاش همه چیز رایگان بعد یارو رفته جرش داده پولم بهش داده انصافتو شکر

0 ❤️

886428
2020-06-06 13:29:25 +0430 +0430

به تخم چپم و کیر راستم

0 ❤️

886429
2020-06-06 13:32:00 +0430 +0430
NA

خاک تو سرت حمال

0 ❤️

886434
2020-06-06 14:21:56 +0430 +0430

روزه ات قبول افطار کیری کردی ملجوققققق

0 ❤️

886440
2020-06-06 15:06:18 +0430 +0430
NA

کاش ریخته بودنت روفرش .چکار بشورت ننت داشتی

1 ❤️

886459
2020-06-06 18:41:37 +0430 +0430

واقعا موندم چرا انقدر کونی زیاد شده، توی همین سایت یارو با ۴۳ سال سن به من پیام داده که زنونه پوشه و کون میده، خواهش و تمنا که وعده کنه کونش بزارم، فقط شرطش این بود که زنشو نخوام بگام یا از کوص و کون زنش هم عکس نخام.

0 ❤️

886463
2020-06-06 18:47:47 +0430 +0430
NA

کاندوم رو فقط با محلول های مخصوص سکسی باید روان کرد، کاندوم چرب بشه و از کون بکنی حتما پاره میشه مخصوصا برای کسانی که تنگ هستن البته نه برای کسانی که ادای تنگ ها رو در میارن

0 ❤️

886465
2020-06-06 18:53:51 +0430 +0430

تو داستانت هم ادبیات دادی به گاه هم دین رو روزه کون دادن ثواب داره هان مرز کونی بودن جابجا کردی 😁

0 ❤️

886471
2020-06-06 19:15:49 +0430 +0430

شرمنده من داستانت رو نخوندم ولی دیدم نوشتی پول دادم ، وجدانا دست و بالم تنگه ، پول لازمم ، قسط دارم بدهی دارم ، ماهیانه چقدر راه دستته ؟ خدا هیچ بشری رو شرمنده پول صابون نکنه

0 ❤️

886474
2020-06-06 19:37:02 +0430 +0430

گاییدید مارو با این داستاناتون ناموسا!!!

0 ❤️

886478
2020-06-06 19:45:58 +0430 +0430

اگه لطف کنی اسم خودتو گی نزاری
مرسی اه (dash)

0 ❤️

886510
2020-06-06 20:08:21 +0430 +0430
NA

بهترین هدیه ای که میخوام بهت بدم و محترمانه ترین چیزی که میتونم بهت بگم کیر تمام اشرف مخلوقات تو کس اولین خاندانت تا اخرینش چقدر با چاشنی و افتخار هم گوه میخوری

0 ❤️

886652
2020-06-07 02:41:46 +0430 +0430
NA

ای خاک بر سر کونیت چه زجری کشیدی این سالها ولی خب واقعا دوباره دنیا بهت رو کرد و ب کیر رسیدی انگار گنج پیدا کرده

0 ❤️

886657
2020-06-07 03:21:15 +0430 +0430

مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ قدیما پول میدادن میکردن الان پول میدن که کرده بشن (dash)

0 ❤️

886686
2020-06-07 05:04:27 +0430 +0430

اخ چقد کثیفی اول بالا اوردم تف تو روت مرتيکه اب کیر خور

0 ❤️

886775
2020-06-07 12:36:55 +0430 +0430

چشا پدرت روشن

0 ❤️

886990
2020-06-07 23:24:33 +0430 +0430

نویسنده جان مشتاق شدم ببینمت پیویم 😁

0 ❤️

887053
2020-06-08 05:56:48 +0430 +0430
NA

از این میترسم که فردا پس فردا زن بگیری …

چه شووووووووددددددد :(

0 ❤️Top Bottom