پگینگ لذتی خاص و هیجان آور

1400/08/21

این داستان بر اساس واقعیت نیست ولی من کلا خودم خیلی به پگینگ علاقه دارم. این داستان در مورد یک مردی هست که به پگینگ علاقه خیلی زیادی داره و می خواد دو تا زن که بهشون علاقه داره را ازشون بخواد که بکننش خانوم اول اسمش مریلا است سنش 30 ساله و خانوم دوم اسمش مریناز است سنش 26 ساله . اسم این مرد پرژام است 27 ساله . پرژام بار اول مریلا را در کاباره یا کلوپ شبانه دید و از او خواست که باهاش در مورد مسئله خصوصی صحبت کند بعد از اشنایی با هم به یک مکان رفتن و در مورد پگینگ صحبت کردن مریلا از پرژام خواست یک مقدار عکس از پگینگ به او نشان بده . پرژام با گوشی خودش عکس ها را به مریلا نشان داد مریلا خیلی خوشش امد گفت عالی است نمی دانستم اصلا زن هم می تواند این جوری مرد ها را بکند پرژام گفت بله این چیزی نیست بعضی ها هستن به صورت گروهی امتحان می کنند یا به صورت فیلم درش میارن با داستان های خودشان بهش می گن custom video . مریلا گفت اره من شنیدم این جور چیز ها را ولی در مورد پگینگ نمی دانستم. خیلی عالی است می خوام بکنمت حشرم زده بالا پرژام می دی بکنمت الان . پرژام گفت باشه ولی من الان الت مصنوعی یا استراپون همراهم نیست در خانه است بریم خانه امتحان کنیم . مریلا بهش گفت الان بیا این جا یک خورده خشک خشک بکنمت کسمو بمالونم به کونت یک خورده … پرژام یک خورده این اور ان ور را نگاه کرد گفت هممم باشه خیلی خوب بریم یک گوشه کسی نبینه . پرژام مریلا رفتن یک گوشه خالی خلوت بعد با هم امتحان کردن پرژام شلوارشو کشید پایین دولا شد گفت بیا من را بمالون یک خورده حال کنیم عشقم . مریلا کیف کرده بود دامنشو کشید پایین شورتشو هم کشید پایین رفت یک خورده کون پرژام را لیس زد تف زد بهش با کسش یک چند دقیقه ای کردش مریلا گفت اوففف خیلی حال می ده این جوری بکنمت ولی من کیر ندارم با کسم دارم حس می کنم چه حسه خوبی داره. مریلا که داشت پرژام را می کرد با کسش بهش می گن کردن خشک ( یک نوع کردنی که معمولا توش زن مرد را از پشت می مالونه خیلی برای شما اشنا نیست ولی من باهاش اشنا هستم ) پرژام خیلی خوشش امده بود کیرش راست شده بود به مریلا گفت همین جوری که داری با کست من را می مالونی کیرمم هم بمالون تا ابم بیاد اخخ ای ای جون عشقم… بعد که ابش امد با هم رفتن به خانه پرژام . پرژام استراپون را به مریلا داد بهش گفت بپوش محکم سفتش کن به بدنت بعد یک خورده به کونش روغن مالید به استراپون هم مالید بعد گفت بیا من را بکن عشقم پرژام حالت داگی بود مریلا هم لخت بود با استراپون بعد پرژام را به صورت داگی کرد 10 دقیقه بعد داگی از بالا روش سوار شده بود و تلمبه پرژام را می زد پرژام حال کرده بود مثل جنده ها داد می زد می گفت بکن بکن بکننن منو ای ای ای ایییییی جوووون … مریلا هم گفت جون عشقم دوست داری بکنمت اره داری به مامان جون کون می دی اره ارهههه جون چه پسر کونی دارم من کونی منی اره بگیر تو کونت . پرژام یک مقدار کمی گوز می کند ولی مریلا می کردش صداش کلا خانه می امد مریلا گفت جون کونت داره با من صحبت می کنه اره چه کونی داری جووون . می کنمت که بگوزی برام عشقم جووون جووون پرژام ارضا شد و گفت ایی ارضا شدم مامانی ایییی مریلا حال کرده بود گفت جوون برای من ارضا شدی اره ارهههه عشقم بعد خوابوندش رو به شکمش بعد خوابید رو پرژام پرژام داد زد گفتتت اییی تا ته رفت تو مریلا گفت اره می خوام بکنمت خیلی دوست دارم بخوابم روت عشق من خوشکل پسر را باید کرد . جون پرژام داشت داد می زد و صداش می رفت بیرون صدای تلمبه زدن هم کل خانه را گرفته بود همسایه ها صداشو را می شنیدن . استراپون هم 12 اینچ بود بزرگ بود کل 12 اینچ رفته بود تو کونش بعد از تو کونش درش می اورد سوراخ پرژام گشاد شده بود . داشت با سوراخ کون پرژام حال می کرد می کرد تف می کرد تو سوراخ کونش می کردش بعد که با هم حال کردن ارضا شدن با هم خوابیدن . تا فردا صبح رفتن بیرون با هم راه می رفتن مریلا مریناز را به پرژام معرفی کرد . مریناز در مغاز لباس زنانه کار می کرد . با هم رفتن به مغازه مریناز وارد شدن مریناز هم دید پرژام که یک پسر خوشکل کردنی بود .خوشش امد با هم اشنا شدن . پرژام انداشم فیتنس است پوستش هم سفیده چشم هم سبز ابی قاطی است رنگش . بعد پرژام یک کاراکتری است که من می خوام ازش استفاده کنم در انمیشن ولی باید اول انمیشن سازی را یاد بگیرم .بعد از اشنایی با هم رفتن خانه با هم کمی نوشیدنی نوشیدن یک خورده حرف زدن در مورد پگینگ مریناز به پرژام گفت من پگینگ خیلی بهش علاقه دارم می خوام این قدر بکنمت که حال کنی پرژام کیرش راست شده بود وقتی شنید حرف مریناز را بعد مریلا گفت نگاش کن اوفف راست کرده کونش اماده اماده است پرژام گفت بله همیشه اماده است برای شما عشقم بیا بریم بکنیم . بعد رفتن تو تخت مریناز مریلا لباس شورتشون را در اوردن پرژام هم لباس شورشتو در اورد رفت تو تخت اول به مریناز گفت بیا یک خورده برای من ساک بزن من را انگشت بکن مریناز براش ساک زد انگشتش کرد مریلا هم بوسش می کرد سینه های پرژام را میک می زد بعد خوابید رو پرژام بوس می کردن هم دیگه را مریناز هم ساک می زد براش بعد مریناز گفت بخواب رو به شکمت بعد تف کرد تو کونش کونش را لیس زد . بعد مریلا هم استراپون را پوشید استراپون را کرد تو دهنش دهن پرژام را داشت می کرد بعد مریناز هم استراپون را پوشید کرد تو کونش داگی بعد پوزشین ها را عوض کردن مریلا می کرد تو کونش ان هم در دهنش بعد پرژام کس مریناز با مریلا را کرد 5 ساعت با هم حال کردن پرژام هم 8 بار ارضا شد .بعد که همه اشون ارضا شدن در تخت خوابیدن تا صبح بعد با هم رفتن بیرون گردش بعد در پارک که قدم می زدن پرژام گفت من خودم خیلی لذت می برم از پگینگ دوست دارم همه جا امتجان کنم و مریناز گفت بله می دانم منم خیلی دوست دارم بکنمت عشقم . پرژام به مریلا گفت . مریلا می شه بریم یک جا بشینیم خسته شدم بریم نوشیدنی بزنیم حرف بزنیم مریلا گفت بریم عشقم . رفتن با هم نشستن در صندلی نوشیدنی زدن حال کردن با هم صحبت کردن بعد از صحبت کردن .رفتن به خانه مریلا برای مهمانی مریلا دوست هاشو دعوت کرده بود بعد با هم جشن گرفتن حال کردن تا روز بعد .خوب این داستانی بود که من خودم ساختم خیلی هم دوست دارم داستان زیاد هست ولی اگر کسی خواست واقعا پگینگ را امتحان کنه حتما استراپون داشته باشه روغن داشته باشه قبلش هم تنقیه کنه یا خالی کنه خودش را تمیز کنه بعد امتحان کنه پگینگ کلا خیلی عالی است باید با عشق باشه کوبیدن اگر کسی خواست امتحان کنه بیشتر بدان pegging را سرچ بکنه حتما امتحان کنید من به همه می گم امتحان کنند . پگینگ ایرانی باید ترند بشه فیلم پگینگ ایرانی درست کنید . اینم عکس های پگینگ https://xhamster.com/photos/gallery/peg-him-vol-90-15754134
بازم هم هست منتظر باشید

نوشته: جوهان


👍 3
👎 2
10401 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

842273
2021-11-12 20:58:38 +0330 +0330

سامعلیک
با اینکه صد درصد مخالف هستم ولی میخواهم دوستان آشنا شوند که این چیزی که نوشته چی هست .
(( پگینگ به چه معناست؟
پگینگ یک فعالیت هتروسکشوال است که طی آن زن مرد را می‌‌کند. در واقع زن از انگشت یا هر وسیله مناسب دیگری برای لذت آنالی به پارتنر خود، استفاده می‌کند.

پگینگ چیست؟
پگینگ دقیقا زمانیست که یک زن (یا کسی که واژن دارد) دیلدو پوشیده و می‌تواند پارتنرش را به صورت آنال بکند. مردم معمولا به این کار ایراد می‌گیرند و اگر بخواهم منصف باشم، اولین باری که در این باره شنیدم از تصورش وحشت کردم. به عنوان یک زن سابمیسیو که از تحت سلطه بودن لذت می‌برد، دورنمای این موضوع برایم چیز حقیرانه‌ای به نظر نمی‌آید، اما حاضرم هرچه دارم برای انجامش بدهم! و به عنوان بازخورد: شدیدا آن را پیشنهاد می‌کنم یعنی نمره یازده از ده! اگرچه در دقایق ابتدایی کمی‌ ترسناک و خیلی خنده دار بود، پس از پذیرش قدرت و سلطه‌گری که به همراهش می‌آید همه چیز فوق‌العاده شد.

البته پیشنهاد می‌کنم که دقیقا بدانید با کجا کار دارید! این به مردان مربوط است، نقطه پی معمولا غده‌ای به اندازه لوبیا قرمز توصیف شده است که حدودا با فاصله ۵ الی ۷ سانت درون مقعد و در دیواره قدامی آن قرار گرفته است. معمولا هنگامی ‌که تحریک می‌شود از اندازه استانداردش بزرگتر شده و این باعث می‌شود راحت‌تر پیدایش کنید. دقیقا مشابه جی اسپات، همان کار را می‌کنید. یک ماساژ محکم اما با آرامش. )) 👎 👎 👎 👎 👎

1 ❤️

842274
2021-11-12 21:02:27 +0330 +0330

از پورن الگوبرداری نکنید
(( لازم می‌دانم به این نکته نیز اشاره کنم که شما یک پورن استار نیستید. در هر حال باید بدانید فعالیت پگینگ که در پورن می‌بینید بسیار با واقعیت متفاوت است. شما باید آرام و با ملایمت رفتار کرده و به خاطر داشته باشید که گفتگو کلید موفقیت است. مقدار خیلی زیادی لوبریکانت استفاده کنید تا حدی که دیلدو کاملا در آن غرق شود. در غیر این صورت کاملا درد، ناشی گری و تجربه‌ای افتضاح را ضمانت می‌کنید. مقعد ناحیه‌ای بسیار حساس است پس باید صبر زیادی به خرج دهید، دقیقا مشابه هنگامی‌ که شما مفعولید. حواستان را جمع کنید! مطمئن شوید که محیط کاملا آرام است و درباره هرآنچه می‌خواهید انجام دهید صحبت کرده‌اید. اگر دیلدو ندارید از میوه و انگشت استفاده کنید. ))

1 ❤️

843619
2021-11-20 15:16:56 +0330 +0330

سامعلیک
بازم بگم با اینکار صد درصد مخالفیم و(( یکی بما پیام داده بود که خوش بحالت پارتنر داری)) مام بهش گفتیم خودمون فاعلیم و مفعول نیستیم و کسر شان نوعی تحقیر واسه مرد ایرونی که بخواد به زن دور از جون کون بده اونم با دیلدو کلا عملی زشت و قبیح است زت زیاد

0 ❤️