چادری اهل جنوب شرق

1398/02/25

سلام دوستان
خاطره ای که واستون میگم برمیگرده به سه سال پیش زمانی که من دریکی از شهرستان های کوچیک جنوب شرق دانشجو بودم!
عرفانم با قد ۱۸۵
چندماهی بود که با دوس دخترم کات کرده بودم و بعد اون سرم گرم درس و رفیق بازی بود تو دانشگاه تا اینکه همه چیز از ی تماس شروع شد!
اینم بگم من و دوستام بخاطر محدودیت هایی که تو خوابگاه بود خونه دانشجویی گرفته بودیم واسه راحتی بیشتر،تو خونه نشسته بودم دم دمای غروب بود که شماره غریبه ای رو گوشیم افتاد!جواب دادم دختر بود! از همون اولش سلام و احوالپرسی گرررم شک کردم و هول شده بودم ولی خودمو نباختم شروع کردیم حرف زدن ولی لو نمیداد کی هست و منم همش تو این فکر بودم که یا دوس دختر قبلیم که میخواد یدستی بزنه بهم یا اینکه دخترا دانشگاه دور هم جمع شدن واسه مسخره بازی و اذیت کردن و اتو گرفتن!
کم کم که بیشتر تلفنی حرف زدیم و اینکه زیاد بهش تیکه مینداختم و اونم میخندید چون خیلی شوخم،فهمیدم ازین دخترای ساده سادس و تا حالا با کسی نبوده ولی دلش میخواد با کسی باشه یا بقول دوستان کونش میخاره!خخخخ،حرف زدنامون بیشتر شد تا اینکه حس کردم داره وابسته میشه و ازش فهمیدم که دختر چادری هست و ازونایی که زیر ذره بین نیستن و کسی زیاد تو نخشون نیس،قرار شد تو محوطه دانشکده همو ببینیم فقط واسه بار اول منم پیش خودم فکر میکردم ازین دخترای چادری زشت هست که کسی نگاشونم نمیکنه چ برسه تو کفشون باشه!روز قرار رسید و من همون جایی که گفته بود ایستادم و دیدم از بین اون همه دختر یکیشون خندون داره سمت من میاد و دقیقا از کنارم رد شد و بعدش اس اومد واسم که دیدی؟!!باورم نمیشد که این دختر سفید توپر اون باشه!نظرم عوض شد و بیشتر بهش اهمیت دادم.

ازین جا به بعد…
چند روز گذشت و طبق معمول داشتیم تلفنی حرف میزدیم که من پیله شدم که الا و بلا باید بیای خونه پیش خودم من بیرون نمیام چون شهر کوچیکه و همه دانشجوها همدیگرو میشناختن و زود تو دانشگاه میپیچه!چون شهری مذهبی بود و خیلی گیر میدادن برادران اهل کلانتری و دوستان بسیجی!
بالاخره راضی شد و با هزار مکافات اوردمش خونه قبلش صب رفته بودم حموم و کلی خودمو تمیز کردم، و پذیرایی دانشجویی هم آماده بود،بالاخره زنگ در بصدا دراومد و من از هیجان تپش قلب گرفته بودم
درو باز کردم دیدم ی حوری پشت در بود با لبخند سلام کرد و چون خیلی بخودش رسیده بود خیلی خوشگل شده بود.جوابشو دادم و گفتم سریع بیا تو کسی نبینه ی نگاه انداختم تو کوچه و درو قفل کردم،خیلی خجالت میکشید و رفت ی گوشه نشست و استرس تمام وجودشو گرفته بود منم سعی کردم طبق معمول بخندونمش تا راحت باشه و احساس ترس نکنه.ازش پذیرایی کردم و نشستم کنارش.آروم دستمو گذاشتم رو دستش دااااغ داااااغ بود شروع کردم کف دستاشو بوسیدن و آروم نوازشش کردن روسریشو انداختم و شروع کردم بازی کردن با موهاش!با پشت دست لپاشو نوازش میکردم با انگشت شست لباشو آروم میمالیدم کم کم داغ میشد و ا
سترسش میریخت و شروع کرد همراهی کردن!صورتمو گذاشتم رو گردنش چشماشو بست و از ته دل آهی کشید و محکم منو به آغوش کشید نقطه نقطه گردنشو مکیدم و بوس کوچولو میکردم افتاده بود به نفس نفس.
کم کم اومدم پایین و سینه هاشو اروم دست میزدم از رو مانتو اصلا ممانعت نمیکرد و خوشش اومده بود مانتوشو کندم و ازش خواستم رو کمر دراز بکشه و خودمم رفتم رو سینش ی تاپ تنش بود فقط از زیرش شکمشو میمالیدم و نقطه به نقطه و با حوصله شکمشو میخوردم زبونمو آروم تو سوراخ نافش کردم و بازی میدادم کم کم صدای نالش بیشتر شد مست مست شده بود،تاپشو کند سینه های کوچولو دخترونش پیدا شدن!
اروم سینه هاشو میمالیدم و شروع کردم خوردن ی ربع ساعتی رو ممه هاش زوووم بودم طعم خوبی داشت زهرا فقط نفس نفس میزد و به التماس افتاده بود
رو کمر خوابیدم و گفتم بیا رو سینم شروع کن خوردن بالاتنم حرفه ای نبود ولی گرمی و خیسی لباش آتیشمو دوچندان میکرد.همونطور که رو سینم بود دستم رفت رو کونش فقط ی لبخند زد گفتم مال خودمه خندش گرفت از کونش بگم ی کون گوشتی و تپل و نرم و سفید زیر چادر!
لبام قفل لباش بود و دستام تو شورتش کسش خیسه خیس شده بود،تو همون حالت شلوار و شورتشو همزمان کشیدم پایین ی لحظه جا خورد و ممانعت کرد ولی داااغ بود از خجالت سرشو انداخت پایین.رو شکم خابوندمش و بالشت گذاشتم زیر شکمش و گفتم عزیزم اولش یکم درد داره فقط ی دقیقه تحمل کن دردش میخوابه بعدش فقط لذت میبری حرفامو گوش میداد تو خونه دانشجویی غیر از وازلین هیچی گیر نمیاد?
شروع کردم مالیدن کونش از هم باز کردم که سوراخش دیده شد انگشتمو پر وازلین کردم و مالیدم در سوراخ و قشنگ چربش کردم.انگشتمو فشاردادم داخل از جاش پرید خیلی تنگ بود.کم کم عادت کرد به انگشت دستم و توش جلو عقب میکردم تا خوب جا باز کنه و آماده بشه
کیرم داشت از شق درد میترکید!با وازلین چربش کردم و شروع کردم مالیدن کیرم رو خط کونش وااای چ لذتی داشت زهرا هم خوشش اومده بود و بیشتر باز میکرد سرشو تنظیم کردم روسوراخ و یدفه فشار دادم تو ی جیغی کشید و خواست خودشو بکشه جلو که محکم گرفتمش هرچی تقلا خورد نتونست اشک چشماش جاری شد تا نصفه توش بود وااااای چقد داغ و نرم و تنگ بود گذاشتم یکم بیشتر جا بازکنه و تا دسته فشارش دادم که صدای آه درد همراه با لذت ازش بلند شد اروم شروع کردم به تلمبه زدن آه و اوه زیاد میکرد ولی لذتم داشت واسش تا اینکه لرزید و فهمیدم ارضا شد منم بعد از دو دقیقه کل آبمو ریختم تو کون زهرا باور
م نمیشد اینقد آبم ازم دربیاد شاید چون خوب ارضا شدم شروع کردم بغلش کردن و بوسیدنش خودشو تو بغلم رها کرد خیلی خسته بود بعد از یک ساعت خوابیدن بیدارشد و گفت باید برم تا به تایم خوابگاه برسم تا دیر نشده و به خانوادم زنگ نزنن!
بعد ازین شروع شد برنامه های من و زهرا دختر چادری جنوب شرق!
امیدوارم خوشتون اومده باشه بار اولم بود مینویسم

نوشته: عرفان


👍 4
👎 20
50215 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

767599
2019-05-15 21:05:05 +0430 +0430

خفه شو

1 ❤️

767603
2019-05-15 21:10:45 +0430 +0430
NA

کیر عبدالمالک ریگی تو کونت


767605
2019-05-15 21:14:50 +0430 +0430

بیا یه بار از کون بکنمت ببین ک بعد از چند ساعت باز هم همراه با لذت نمیشه دردش… یه چیزی شنیدی فقط … هررری

2 ❤️

767612
2019-05-15 21:30:11 +0430 +0430

واسه بار اول بدک نبود و میخوره واقعی باشه

0 ❤️

767623
2019-05-15 21:44:00 +0430 +0430

اخه کسکش،از اون دخترایی بود که با کسی نبوده قبلا و الان میخواد با ی پسر باشه، بعد سریعم پا داد و اومد خونت…!!تازه دفعه اولم بوده و یارو رو از کون گاییدی!!!حتما ابتم ریختی رو سین و دهنش و قرقره هم کرده!!!کیر اژدهای دنریس تو کون مبارکت،فازتون چیه از این همه کسشعر تایپ کردن!

1 ❤️

767628
2019-05-15 21:56:44 +0430 +0430

جنوب شرق تهران رو آباد کردی بچه ک و نی.
نفهمیدیم داغ بود؟استرس داشت؟کم رو بود؟ساده بود؟ یهو اومد خونه خالی؟
دست بردارین خدایی

1 ❤️

767634
2019-05-15 22:05:56 +0430 +0430

من ک نفهمیدم چیشد!ولی نگارشت افتضاح بودددد

0 ❤️

767683
2019-05-16 00:04:47 +0430 +0430

باشد که رستگار شوید.

1 ❤️

767699
2019-05-16 01:51:50 +0430 +0430

چرا تو داستانا دخترا هیجی نمیگن پسرا هم (دیدم که جلومو نمیگیره و نفهمیدم چیشد 1 ساعت تلمبه زدم!!!) و همشونم میخوارَن؟؟؟

0 ❤️

767702
2019-05-16 02:05:08 +0430 +0430

دروغ واضحترازاین کردی توش دردهمراه بالذت بودبعدش بدنش لرزیدفهمیدی ارگاسم شدش خخخخخخ دوستان خدمتت میرسن

0 ❤️

767709
2019-05-16 03:32:58 +0430 +0430

اینطوری که شهوانی پیش میره باید هروز شاهد حجمه بالای داستان های افراد کم سن و سال و دودول جقی باشیم…

انصافا روا نیست ما باید بخش روانشناسی داستان داشته باشیم !!!

ادمین یا ادمین های سایت چرا هر داستان آبکی و بچه گانه رو آپلود میکنند ؛ پر واضح هستش که این داستان مال یک فرد زیر 18 ساله …
وجدانا خیلی میشه آتو گرفت نمیخوام خودم رو آدم کاراگاه و یا روشن فکری نشون بدم اما…نوشته هاش جار میزنه سنش کمه و یادش میره داره دروغ به خورده خواننده میده…

مثلا… یکسری محدودیتهای با سایر دوستانش داشته که مجبور شده خونه دانشجویی اجاره کنند.

نکته دوستانش !!!
یک نفر
دونفر
سه نفر
چهار نفر
پنج نفر

چند نفر!!!

ما تخمین رو هم میگذاریم مجموعا چهار تا پنج نفر…
یعنی جقی همه بیرون بودن فقط تو خونه بودی با دختره!!!
آخه احمق تو فکر میکنی ملت شعور ندارند مثل تو گاگولند…
یه دختر همینطور الی برخدایی تفعل به دیوان حافظ زدو تورو دیده و شماره تورو گیر آورده به تو زنگ زده. اون هم تو روزهای اول دانشگاه …!!!

از اینجا به بعد روی سخنم با آقا مهدی کاربر نازنین و لوتی منش شهوانی هستش…

ده آق میتی هییی میگم هیچی نگم ده آخه نمیشه بامرام
دوسه روزه نیستی در مهد کودک عنتراا باز شده به جای باغ وحش اومدن اینجا مقر شوما رو با باغ وحش خودشون اشتب گرفتن…

ده آخه آق میتی صفاتو پهلوون اینکه نمیشه بری و مارو با یه مشتی عنتر منتر ول کنی که دهنشون بو شیرو کونشون بو کیر میده هرچی مخ گبرپاچ شدشون رید سر صحفه نوشخوار کنند …

بابا مصبت شکر!!!

1 ❤️

767724
2019-05-16 04:27:27 +0430 +0430

ماشالا همه پسرا قد ۱۸۰به بالا و همه کیراااا بزرگ و قطور و همه بکن و دخترا هم همه جنده و کون بده
پس این همه کوتوله ی خروس که ریخته تو خیابون که تا ی بوسشون میکنی وا میدن اینا همه منممم ایها الناس همشون منم
عزیزم دیس هفتم با عشق تقدیم تو باد

2 ❤️

767758
2019-05-16 07:49:49 +0430 +0430

من چند بار دیگه هم زیر اینجور داستانا کامنت گذاشتم که واقعا سکس آنال مثل فیلمای پورن نیست.کلی تمهیدات داره.به همین راحتی نیست واقعا که یه سوراخ تنگ آسون باز بشه.
اولا که قبلش طرف باید تمیز بشه
ثانیا آروم آروم باید آلت فرو بره تا عادت کنه چون دردش واقعا وحشتناکه و اصلا هم اینطوری که شماها تو قصه هاتون میگین که دختره لذت میبرد،لذت بخش نیست
تلمبه زدنم مال همون اول نیست
باید مدتها و روزها و ماهها بگذره و‌سوراخ گشاد بشه تا به اون مرحله برسه
ثالثا چطوری میتونین وقتی طرفتون داره از درد گریه میکنه ،لذت ببرین؟!
سکس یه لذت دو طرفه اس.

1 ❤️

767788
2019-05-16 13:25:09 +0430 +0430
NA

زره اضافه زده دختر راحت نمیده مگر اینکه بدونه میگیرش فقط جنده پول بگیره راحت میده

0 ❤️

767797
2019-05-16 13:50:18 +0430 +0430
NA

دگ داره این سایت کیری میشه هرچی مزخرف و چرت و پرته نوشته توش اخه ی داستان واقعی بزارین ادم لذت ببره چیه این مزخرفاتو تحویل ملت میدین همشونم دخترا میان ک بدن خخخخخ

0 ❤️

767830
2019-05-16 19:00:09 +0430 +0430

کیر نرحوم خاشقچی تو کص ننت با این تخیل تخمیت

0 ❤️

767834
2019-05-16 19:37:27 +0430 +0430

زیاد سکس چت میکنی، نه؟

0 ❤️

767899
2019-05-17 00:07:25 +0430 +0430

هرچی داستان میخونی موقعی ک سر کیرت میره داخل کون طرف اشک داخل چشاش جمع میشه میخواد فرار کنه
تو بیا من یجوری میکنمت ک خندت بگیره کونی جقی

0 ❤️

767979
2019-05-17 16:20:23 +0430 +0430

عزیزم کمتر بزن والا بگا میری

0 ❤️

768122
2019-05-18 08:19:40 +0430 +0430

انزال

کلا داستانت خیلی سکسی بود، همون اولش که نوشتی عرفانم با قد ۱۸۵ من لرزیدم و آبم اومد. بعدش که بیهوش شدم و دویاره بهوش اومدم و خوندم که بهش گفتی اولش درد داره ولی بعدش لذت بخش میشه، یهو اشک شوق سرازیر شد و دوباره لرزیدم و ارضا شدم ورفتم توی کما. بعد که از کما در اومدم به خودم گفتم دیگه نمیذارم زود آبم بیاد. خوندم و خوندم تا اوجا که وازلین زدی و کردی تو کونش و از درد پرید جلو و تو گرفتیش و اون گریه میکرد و تو تلمبه میزدی و حس کردی درد میکشه و لذت میبره، باور کن همزمان که کونش داشت جر میخورد و درد میکشید و لذت میبرد و لرزید، من هم دوباره لرزیدم و ارضا شدم.آبم پاشید روی گوشیم درست روی کلمه عرفان. آی خندیدم، آی خندیدم. مرسی به خاطر قلم شیوایی که داری و مرسی که اجازه دادی بشاشم به روح و روان کیریت ای پسر بچه جقی.

هاکوکا

0 ❤️

769309
2019-05-25 14:09:07 +0430 +0430

والا خونه دانشجویی ما عین استودیوی برازرس بود.هروقت اومدیم یکی رو کار بود.همه چیم بود.هردختری یه کرم معمولی و یه رژ و اینه همیشه خدا همراش هست

0 ❤️
Top Bottom