چت سکسی من با یه دختر لزبین

1390/07/26

این متنو عینا از تو صفحه چت یاهو مسنجر کپی پیست کردم بدون هیچ غلط گیری یا ویرایشی

nasrin: هستی؟
nasrin: آره
azam:داشتم شام درست میکردم
azam: تو که ماشالا همش تو تنی
azam: نتی
azam: کی به کارات میرسی
nasrin: نه همیشه
azam: شاغلی؟
nasrin: فقط بعدازظهرا که از سر کار برمیگردم
nasrin: آره
azam: چیه شغلت؟
nasrin: تو یه شرکت خصوصی کار میکنم
azam: چیکار
nasrin: آرشیتکتم
nasrin: تو چی؟
azam: مترجم
nasrin: آهان گفته بودی
nasrin: اصلا حواسم نبود
azam: حواست همش جای دیگه اس
azam:
nasrin: آره راس میگی
nasrin: شام چی درس کردی
azam: ماکارئونی
azam: ماکارونی
nasrin: باور میکنی دیروز و امروز فقط به خاطر چت کردن باتو اومدم نت.قبلا یه چک ایمیل کوچولو میکردم میرفتم دنبال کارم
azam: واقعا؟
nasrin: آره
azam: ;;)
nasrin: به جون مامان
azam: اوه ه
nasrin: چیه؟
nasrin: ؟
azam: خوب بعد از چتی که کردیم
azam: چه حسی داشتی
nasrin: میخواستم من بپرسم
nasrin: تو خودتو ارضا کردی؟
azam: وقت نشد
azam: تو چی
nasrin: من میخواستم بیشتر حرف بزنیم حیفم اومد زود حسمو بپرونم
nasrin: توهم که رفتی
azam: خوب ادامه بده
nasrin: میخواستی خودتو ارضا کنی؟
azam: اگه وقت داشتم اره
nasrin: نه بعد صحبتمون عصری
azam: همین دیگه
azam: که من رفتم؟
nasrin: اهوم
azam: میگم که
azam: اگه می تونستم اره
azam: ولی چون کار پیش اومد
azam: نشد
nasrin: تو الان خونه تنهایی؟
azam: نه
nasrin: گفتی رفتن مسافرت
azam: مامانم رفته
azam: برادرام هستن
azam: پس فکر کردی واسه خودم شام پختم؟
nasrin: خب آره
azam: من شام نمیخورم شبا
nasrin: از بس توپولی
azam: نه به خدا
azam: توپول نیستم
azam: 53 کیلو ام
nasrin: لوندی اخه
azam: بدنم حالتش توپولیه
nasrin: نرمه
azam: البته از روی لباس نه
azam: بدون لباس ببینی
azam: می فهمی
azam: نرمه و پره
nasrin: گفتی قدت چنده؟
azam: 162
nasrin: خب به من فکر میکردی بعد رفتنت
nasrin: ؟
azam: اره
nasrin: چی ؟ چه فکری میکردی؟
azam: به همین حرفهایی که زدیم
azam: حالتها
nasrin: دلت میلرزید؟
azam: اوهوم
nasrin: من قلنج میرفتم
nasrin: اصلا انتظار نداشتم اینطوری حالتها رو توصیف کنی
nasrin: خیلی تحریک شدم
azam: راستشو بخوای
azam: یه کم از فیلمهای سکسی که دیده بودم تقلب کردم
azam:
nasrin: میدونم
nasrin: اما خوب گفتی
nasrin: من میز ناهاری خوریه رو خوشم اومد
azam: جداً؟
nasrin: اما از همه بیشتر میدونی چی تحریکم کرد؟
azam: چی
nasrin: حدس بزن
azam: م م
azam: اونکه گفتم کونت داغه
nasrin: نه… اونکه درگوشم آروم اینو میگی
azam: منظورم همون بود
nasrin: اینو از کجا کش رفتی تقلب کردی
nasrin: ؟
azam: نه دیگه
azam: این نبوغ خودم بود
azam:
nasrin: پس اگه یه روز بشه…یه بار اتفاق بیفته که باهم باشیم خوب حال میدی
nasrin: پسک ارگاسمو میرم و برمیگردم
nasrin: فقط سر این گفتنت
azam: مای گاد
azam: تو با دخترای دیگه بودی
nasrin: کارت جای خود اما اون گفتنش بیشتر میکشتم
azam: چند بار ارضا میشدی؟
nasrin: آره
nasrin: دو بار بیشتر نمشم
nasrin: خسته میشم
nasrin: تو چی؟
azam: والا من که تاحالا نبودم
azam: ولی میدونم بیشتر از یه بار میشم
nasrin: خودتو ارضا میکنی ؟
nasrin: بیشتر از یه بار؟
nasrin: هر دفعه
azam: نه
nasrin: خب؟
nasrin: یه بار؟
azam: اره
azam: خود ارضایی که ادم نمیتونه دوبار خودشو ارضا کنه
nasrin: چرا من میکنم
nasrin: تازه تو مگه نگفتی سکست خیلی قویه
azam: اره
azam: ولی هردفه یه بار
azam: ممکنه تو یه روز 3 بار ارضا کنم خودمو
azam: ولی پشت سر هم نیست
nasrin: اونسری گفتی هفته ای دوبار
azam: روم نشد بگم
nasrin: شرو ور میگی؟
azam: چیییییییییییییییییی؟
azam: x-(
nasrin: خالی میبندی نه؟
nasrin: شوخی کردم
azam: باهات قهرم
nasrin: عزیزم قهر نکن خب
nasrin: بیا آشتی
nasrin: :-:-:-:-
azam: دیگه نگی ها
nasrin: از وسط سینه هات
nasrin: توهم همیشه راستشو بهم بگو
nasrin: حرفتو عوض نکن
azam: دیدی که الان راستشو گفتم باورت نشد
nasrin: من از خالی بندی خوشم نمیاد خب
nasrin: همیشه راستشو بگو
azam: اول باهات راحت نبودم که بگم
nasrin: مچتو بگیرم دیگه بغلت نمیکناااااا;)
nasrin: خب؟
azam: هاها
nasrin: اگه امشب بخوای خودارضایی کنی به من فکر میکنی میمالی؟
azam: اره
nasrin: کامپیوترت تو اتاق خودته؟
azam: نه
nasrin: عکسمو آپلود کن تو گوشیت بعد شب نگاه کن بمال
azam: گوشیم ساده اس
azam: نمیشه
azam: احتیاجی نیست
azam: تصورت میکنم
nasrin: منو دوس داری؟
nasrin: سوال احمقانه ای بود اما منظورم یه چیز دیگه بود
azam: منظورت چی بود
nasrin: میدونی که؟
azam: از نظر سکسی
nasrin: آره
nasrin: خوشت میاد؟
azam: اره
nasrin: کجامو بیشتر دوس داری؟
azam: من که بدنتو ندیدم بگم
azam: ولی قطعا باسن یکی از جاهای خوبته
azam:
azam: تو چی
nasrin: رونات و سینه هات به نظرم
azam: اره
azam: همه میگن
nasrin: یه چیز بگم بهم میگی؟
azam: بگو
nasrin: میگی؟
azam: تا چی باشه
nasrin: با اسم ازم بخواه بهت کون بدم
azam: بابا تو حشرت خیلی زده بالا
nasrin:
azam: الان داری خودتو میمالی؟
nasrin: ;l
nasrin: کم
nasrin: نمیشه هم تایپ کنی هم بمالی
nasrin: مگه تو میمالی؟
azam: نه
nasrin: پس چی میگی؟
azam: دستم رو کیبرده
nasrin: بگو خب
azam: فکر کنم حسهای خفته ی وجودت رو بیدار کردم
nasrin: خیلی اعظم
azam: منظورم سکس از پشته
nasrin: تقصیر توئه دیگه
azam: نسرین
nasrin: بله؟
azam: پشتتو بکن
azam: میخوام یه کم با کونت ور برم
azam: شورتت چه رنگیه
nasrin: سفیده الان
azam: لبه ی شرتتو اروم میزنم کنار
azam: کونت و چنگ میزنم
nasrin: من چه حالتی دارم اون موقع
azam: الان قمبل شدی
nasrin: خب؟
azam: شورتتو تا زیر کونت میکشم پایین
nasrin: خب
azam: با دستم کوستو می مالم
nasrin: جدی؟خب؟
azam: بعد میام سمت کونت
azam: انگشتمو میکنم توش
nasrin: خب؟
azam: داغ و تنگه
azam: انگشتمو اون تو می چرخونم
nasrin: اوه
azam: حالا یه کم تندش میکنم
nasrin: اگه ازت خواستم بکشی بیرون میکشی؟
azam: نه همون موقع که خواستی
azam: میذارم چند ثانیه بعد
nasrin: چرا؟
azam: دوست دارم یه کم جیغ بکشی
azam: به دردش عادت کنی
nasrin: تو از جیغ زدن من چی عایدت میشه ؟
azam: حس شهوت
azam: مگه تو این حسو نداری
nasrin: بوسم نمیکنی؟
nasrin: چرا ول یمیخوام خودت بگی
nasrin: اعظم جون؟
azam: بله
nasrin: من اولش دلم میخواست یه جور دیگه بگی
azam: چی رو
nasrin: اولشو خوب اومدی اما بعد اونی که خواستمو نگفتی
azam: تو چی میخوای
nasrin: یه دقه بهم وقت میدی برم دستشویی زود برگردم؟
nasrin: یه دقه بیشتر نمیشه
azam: باشه
nasrin:
azam: ;;)
azam: یه دقیقه تموم شد
nasrin: اومدم
azam: خوب
nasrin: آره داشتم میگفتم
nasrin: تعریف کردن کاری که دوس داری بکنی یه چیزیه
nasrin: خب؟
azam: خوب
nasrin: اما مکالمه حین انجام دادن اون کار یه چیز دیگه
nasrin: من با اون مکالمشم حال میکنم
nasrin: اونجوری آدم احساس میکنه واقعیه
azam: تو خودت اصلا به من چیزی نمیگی
nasrin: هرچی بخوای میگم
nasrin: ببین تصور کن پیش همیم خب؟
azam: خوب تو چند تا بگو ببینم چی میگی
azam: خوب
nasrin: بعد میخوای یه کاری برات بکنم یا تو یه کاری برام بکنی
nasrin: اول اسممو صدا میزنی بعد آروم و حشری اونو بهم میگی
nasrin: بعد آدم با شنیدنش حشری میشه
azam: خوب تو الان یه نمونه مثال بزن
nasrin: مثلا اولش گفتم با اسم ازم بخواه کون بهت بدم. بر فرض تو یه دیلدو داری بعد شهوت گرفتت کهم منو رو اون میز ناهار خوریه بکنی خب؟
nasrin: چی میگی؟
nasrin: بخواه از من
nasrin: آروم در گوشم بگو
azam: همش که من باید بگم
azam: پس تو نمیگی؟
nasrin: اعظم چون من اول خواستم تو بگو البته با اسم بعد تو هر چی بخوای من میگم
azam: واستا
nasrin: میگی؟
nasrin: باشه
nasrin: اول صدام بزن
azam: نسرین
nasrin: جونم؟
azam: انگشتمو میک بزن
nasrin: کدوم یکی رو؟
azam: اشاره رو
nasrin: باشه
azam: میخوام خوب خیسش کنی
nasrin: ساکش بزنم ؟
azam: اره
nasrin: بیا
azam: بعد خم شو
nasrin: چرا؟
azam: میخوام بکنمش تو کونت
azam: دوست داری از کون بکنمت؟
nasrin: آره
nasrin: خیلی
azam: دوست داری کونتو جر بدم؟
nasrin: اوهوم
nasrin: ولی شرط داره
azam: بازم شرط
nasrin: گازش بزن
azam: کونتو
nasrin: آره
azam: اون که حتما
nasrin: با لبت گاز بزن نه با دندون
azam: دوست دارم با دندون گاز بگیرم
nasrin: پس یواش بزن بعد سرع همه قسمتاشو تند تند گاز بزن
azam: حالا نوبت توئه
nasrin: اعظم؟
azam: جونم
nasrin: میای بشینی کنارم میخوام یه چیزی بت بگم
azam: باشه
nasrin: بیا
azam: اومدم
nasrin: دستتو بده من
azam: خوب
nasrin: اعظم چقده انگشتات کشده و بلنده؟
nasrin: نازه
azam: :">
nasrin: یه چیزی ازت بخوام بهم نه نمیگی؟
azam: بگو
nasrin: گوشتو بیار نزدیک
azam: اوردم بگو
nasrin: امشبرو…
nasrin: خب؟
azam: خوب
nasrin: امشبرو یه بار بهم کون میدی؟
azam: واه ه ه
nasrin: میدونم خسته ای
nasrin: از سر کاربرگشتی
nasrin: خب؟
azam: باشه
nasrin: اما بهم نه نگو
azam: ولی باید سرحال بیاریش
nasrin: برات چیکار کنم که راضی شی بهم کون بدی
azam: م م م
azam: کسمو بخوری و بمالی
nasrin: بذار باشه برای فردا
nasrin: به خدا امشب خیلی حشرم
nasrin: فقط دلم کونتو میخواد
azam: خوب همین جوری میخوای یه راست بری سراغ کون
azam: یه کاری باید بکنی که من اولش حشری شم
nasrin: اره
nasrin: میخوام موقع کردنت اصلا با کست کاری نداشته باشم
nasrin: میخوام عذاب بکشی
azam: وای اخه چرا
nasrin: حسرتش تو دلت بمونه
nasrin: میخوام دیگه
azam: خوب حالا که امشب اینج وری هوس کون کردی
azam: باید بخوریش
nasrin: کجاشو؟
azam: لپشو
azam: سوراخشو
azam: هرجاشو دوستداری
nasrin: لپشو برات تا دلت بخواد میخورم
nasrin: اما اگه بخوای سوراخشو برات زبون بزنم توهم باید مال منو بخوری
azam: باشه
nasrin: اعظم وقتی سوراخشو برات بخورم چه جوری میشی؟
azam: وای میرم رو ابرا
nasrin: واقعا راس میگی؟
azam: اره
nasrin: اعظم تا حالا راس راسی به کسی گفتی جونتو بخورم؟
azam: نه
nasrin: به من بگو
azam: نسرین
azam: بدجور سکسی شدم
nasrin: بله؟
nasrin: جدی؟
azam: اره
nasrin: پس چرا بهم نمیگی؟ چرا جونمو نمیخوری؟
azam: جونتو بخورم
nasrin: اسممو بگو
nasrin: بدونم با منی
azam: نسرین
azam: جونتو بخورم
nasrin: بله
nasrin: منم جونتو بخورم
azam: اگه یه روز اتفاق بیفته که با هم باشیم
nasrin: خب؟
azam: فرض کن من اومدم پیش تو
nasrin: خب؟
azam: منو کجا میبری
azam: تو اتاق خودت؟
nasrin: آره
azam: رو تختت؟
nasrin: البته وقتی کسی خونمون نباشه
nasrin: نمیذازم لباساتو دریاری
azam: چرا
nasrin: میگم همونجوری با مانتو وایسا
azam: که چی بشه
nasrin: بعد میام از پشت بهت میچسبونم
nasrin: خودمو بهت میمالم
azam: با مانتو؟
nasrin: آرههههه
nasrin: اولش آره
nasrin: دوس دارم
azam: خوب
azam: بعدش
nasrin: از زیر بغلت سینه اتو میگیرم و فشارشون میدم
azam: نمیشه اینا رو بعد اینکه مانتو در اوردم انجام بدی
nasrin: چرا
nasrin: بعدش میکنم
nasrin: اما دوس دارم اولش با لباس باشه
azam: بعدش
nasrin: اعظم؟
azam: جانم
nasrin: تو از من لب میگیری؟
azam: اره
nasrin: چقدر/
nasrin: یه بار دو بار؟
azam: نمیدونم
nasrin: زبونمو برام میمکی؟
azam: نه میدونی که دوست ندارم
nasrin: اگه باهم باشیم و بعد تو بخوای کستو بزات بخورم منم بگم اول زبونمو مک بزن قبول میکنی؟
azam: تو کشتی منو با این شرطو شروطات
nasrin: حال میکنم
nasrin: اعظم شهوتمو زیاد میکنه
azam: تو دوست پسرت میدونه که با دخترا حال میکنی
nasrin: وای نه
nasrin: چرا میپرسی
azam: خیلی با حاله ها
azam:
azam: اوکی
azam:
nasrin: یه چیزی در گوشم بگو
nasrin: که خوشم بیاد
azam: الان اصلا فکرم کار نمیکنه
azam: چشمام داره بسته میشه
azam: فرداهم باید صبح زود بیدار شم
nasrin: منم خوابم میاد
azam: خدا بگم چیکارت نکنه
nasrin: چرا؟
azam: حشری هم شده ام
nasrin: یه چیزی در گوشم بگو.آدم حشری که چشاش بسته نمیشه
azam: همین دیگه
azam: هم خسته ام
azam: هم حشری
azam: ببین چه معجونیه
nasrin: من میخوام الان خودمو بمبلم
nasrin: بمالم
azam: به سلامتی
azam: به چی فکر میکنی
azam: در حین مالیدن
nasrin: بستگی به حرفی داره که میخوام الان تو بهم بگی
azam: الان هیچی به فکرم نمیرسه
nasrin: اینهمه گفتیم
nasrin: یه بار دیگه هم بگو
nasrin: لازم نیس فکر کنی که
azam: چی بگم
azam: ؟
nasrin: یه چیزی آروم …
nasrin: کهمن خوشم بیاد
azam: اروم تو گوشت بگم
nasrin: آره
azam: سینه هات مثل عسل می مونه
azam: میکشون بزنم
nasrin: کجاشو
azam: نوکشو
nasrin: هورت بکش
azam: اینا رو دیگه با تصورت درست کن
nasrin: کامل بره تو دهنت
azam: راستی
azam: یه سوال بپرسم وب رم
nasrin: بپرس
azam: 69 دوست داری
nasrin: ؟
azam: نمیدونی چیه
nasrin: میدونم
nasrin: اما پرسیدن داره
azam: خوب بعضی ها دوست ندارن
azam: تو چی
nasrin: تو دوس داری؟
azam: اره
nasrin: مگه نمیگی ترشحات زن زیاده خوشت نمیاد
azam: همین دیگه
azam: اگه کثیف کاری توش نباشه
azam: خوبه
azam: حالتش رو دوست دارم
nasrin: از تو فیلما کش رفتی
azam: اره دیگه
nasrin: تو هم هچی دوس داشتی و به من نمیگفتی؟
azam: چی رو
nasrin: خیلی سکسی هستی
azam: من اره
azam: خفن
nasrin: رو نمیکردی
azam: سرکوب کردم تو خودم دیگه
nasrin: چرا؟
azam: بروز بدم که پسرا مثل گرگ گرسنه میریزن سر ادم
nasrin: آره
nasrin: موافقم
azam: باشه
azam: من برم
nasrin: میری که بمالی؟
azam: با خیال من بهت خوش بگذره
azam: اره
azam:
nasrin: تو چی به کی فکر میکنی
azam: به تو
nasrin: یه چیزی بگم که ناراحت نمیشی؟
azam: تا چی باشه
nasrin: یه حرفیه از رو شهوت منظور دیگه ای توش نیس
azam: خوب بگو
nasrin: تو جنده من میشی امشب؟
azam: مای گاد
azam: اخرش بودا
nasrin: میشی؟
azam: باشه
nasrin: جنده کی هستی امشب؟
azam: یه چیز بگم
nasrin: بگو
azam: همیشه دلم میخواد شوهرم اینو بهم بگه
nasrin: منم همینطور
nasrin:
azam: خوبه شبیه هم فکر میکنیم
nasrin: بگو من امشب جنده نسرینم
azam: امشب جنده ی اختصاصی نسرین خانومم
azam: حالا قراره باهام چیکارکنی
nasrin: حالا که امشب جنده من شدی
nasrin: میخوام کونتو جر بدم
azam: وایییی
nasrin: میخوام با دیلدو کمری اونقدر بهت تقه بزنم که خودش بگه بسه
azam: واییییییییییییی
azam: چقدر سکسی
nasrin: جون صاحبتو میخوری امشب؟
azam: م م م
azam: اخ خ خ
azam: بدجور سکسم زده بالا
nasrin: ممیدونی چی دوس دارم ؟
azam: چی
nasrin: میخوام لخت بریم حموم
nasrin: همدیگه رو لیف بکشیم
nasrin: بعد همو بغل کنیم و خودمو بمالیم به همدیگه
azam: اوه ه
nasrin: پاهامون از وسط پاهای اون یکی لیز بخوره
azam: م م حال میده
azam: اون دیلدو کمری اگه دم دست باشه
azam: مطمئن باش
azam: کستو جر میدم
nasrin: بهم کسم میدی؟
azam: توواقعیت
azam: ؟
nasrin: آره اگه اوپن بودی میدادی؟
azam: اگه بودم اره
nasrin: هر شب میکردمت
azam: جووووون
azam: نگو اینجوری دلم میلرزه
nasrin: دیدی مرده میکنه موقع تقه زدن
nasrin: یه دفعه کیرش در میاد سر میخوره بیرون
azam: اره
nasrin: بعد وایمیسه دوباره تو میکنه
azam: اوخ
azam: اره
azam: چقدر خوشم میاد
nasrin: من یه چیز دیگه رو هم دوس دارم
azam: چی
nasrin: من از اون کمریا ببندم سرپا وایسم تو با زانو بشینی برام ساکش بزنی
azam: اوه ه ه ه
nasrin: بعد من با موهای سرت بازی کنم
azam: خوب
nasrin: تو سرتو تکون ندی من تو دهنت فرو کنم
azam: اوه ه ه
nasrin: اینهمه گفتم
nasrin: تو اگه بخوای پشت گوشی تلفن نسبت به من ابراز سکس بکنی چی میگی؟
azam: باید پیش بیاد
azam: همینجوری که نمیشه گفت
nasrin: فرض کن بگو دیگه
azam: میگم هوستو کردم
nasrin: اوه
nasrin: خب؟
nasrin: من میگم چی هوس کردی؟
azam: هوس کردم اینجا بودی
azam: سینه هامو فشار میدادی
nasrin: اعظم جون برای چی اونجا باشم؟
nasrin: خب؟
azam: دستتو میکردی تو شورتم
azam: کسمو فشار میدادی
nasrin: خب
azam: لباسامو میکندی از تنم
nasrin: خب
azam: مثل ادمهای وحشی
azam: شورتمو میکندی
nasrin: واییییی
azam: میرفتی لای پام
nasrin: خب
azam: شروع میکردی خوردن
nasrin: جوون
azam: از ساق پام میک میزدی
azam: تارونام
nasrin: اوه ه ه
azam: گاز میگرفتی
azam: میرسیدی به کسم
nasrin: اوخخخخخ
azam: با دستت بازش میکردی
nasrin: وای
azam: شروع میکردی لیس زدن
azam: زبونتو میکردی توش
nasrin: تو هم شکمتو میدادی جلو
azam: اصلا هم به دادهای من توجه نمیکردی
azam: عین وحشیها میخوردیش
azam: با دستهات سینهامو میگرفتی
azam: فشار میدادی
azam: از اونور هم کسمو میخوردی
azam: حسابی که خوردی من از حال حال رفتم
nasrin: خب
azam: برم میگردوندی
nasrin: خب
azam: یه بالش میذاشتی زیرشکمم
nasrin: وای
azam: که کونم بالا بیاد
nasrin: جووون
azam: بعد انگشتت رو میکردی تو دهنم تا بخورمش
nasrin: وای
azam: بعد میکردیش تو سوراخ کونم
azam: اول یه دونه
azam: بعد دوتای
azam: بعد سه تایی
nasrin: راستی؟
azam: بعد با اون دیلدو کمری
azam: میشستی رو کونم
azam: اول میمالیدیش به کسم
azam: که حشری شم
nasrin: خب
azam: عذاب بکشم
azam: بعد دستامو میگرفتی
nasrin: خب
azam: دیلدو رو میکردی تو کونم
nasrin: خب
azam: تا ته
nasrin: خب
azam: بعد عین وحشیا میکردی
azam: تند تند
nasrin: جوووون
azam: موهامو میکشیدی
nasrin: خب
azam: کیرتو در میوردی
azam: دوباره از اول
nasrin: لیست بزنم
azam: همش هم در گوشم میگفتی
nasrin: چی؟
azam: کونتو دارم جر میدم
nasrin: جووونن
azam: کیرمو تا ته کردم توش
nasrin: بیا بخورش اعظم
azam: بذارش تو دهنم
azam: م م م
nasrin: تو سرتو تکون نده بذار من فرو کنم تو حلقت
azam: اخ خفه نشم
nasrin: بالا بیار
nasrin: میخوام بالا بیاری
azam: دار م اوق میزنم
nasrin: بیا قمبل شدم
nasrin: حالا تو بیا رو من
azam: جوووووووون
azam: نه میخوام به پهلو شی
nasrin: خب
azam: کیرو اروم میکنم تو کست
azam: یه دستمم رو کسته
nasrin: پاهامو میدم بالا
azam: اره
azam: دارم می مالم
nasrin: خب
azam: اخ
azam: چه کست باحاله
nasrin: نوش جونت
azam: بذار بلند شم
azam: پاهاتو بنداز رو شونه هام
nasrin: خب
azam: حالا بهتره
azam: کیرو میذارم رو کست
nasrin: خب
azam: یه فشا رمیدم
nasrin: خب
azam: میره تو
nasrin: جووون
azam: یه ذره عقب جلو میکنم
nasrin: خونم میادش
azam: حالا تندش میکنم
nasrin: خنم میاد
azam: با دستم سینه هاتو گرفتم
azam: کستومحکم میکنم
azam: داری جر میخوری
nasrin: سینه هامو چنگ بزن
azam: لباتو گاز میگیرم
nasrin: وایییییییی
azam: پاهاتو تا جلوی صورتت خم کرده ام
azam: قشنگ نشستم رو کست
nasrin: خب
azam: تند تند میکنم
azam: چه صحنه ایه
nasrin: لبامو بخور
azam: همونجوری تو همون حالت
azam: کیرو در میارم
nasrin: آره
azam: میکنم تو کونت
nasrin: آی جر میخورم که
azam: دو تاانگشتمو میکنم تو کست
nasrin: خب
azam: کیر تو کونته
azam: انگشتام تو کست
azam: همزمان میزنم
azam: جون
azam: چه حالی داره
nasrin: سینه هامو گاز بزن
azam: وای کونت چه باز شده
nasrin: عین فیلما
azam: کونتو می بینم حشری تر میشم
nasrin: خب
azam: محکم میزنم
azam: تند تند
nasrin: بسه
nasrin: بسه
nasrin: جر خوردم
azam: تا جیغت در بیاد
azam: بگی بسه
azam: تورو خ دا اعظم بسه
nasrin: بسه نکن دیگه
azam: دارم می میرم
azam: جووون
nasrin: نکن اعظم بسه دیگه
azam: حالا کیرو درمیارم
nasrin: خب
azam: میام روت
azam: لباتو میخورم
azam: سینه هاتو فشارمیدم
nasrin: بده لای سینه ام
azam: تو چشمات نگاه میکنم
nasrin: وای
azam: میگم
azam: جنده ی من
azam: دیدی کس و کونت رو جر دادم
nasrin: خیلی کس کشی
azam: کس و کونت مال منه
nasrin: تو هم کس کشی
nasrin: کونتو فردا جر میدم
nasrin: کس کش
azam:
azam: تو داری فحش میدی
nasrin: سوراخ کونمو لیس بزن اعظم
azam: من انگشتمو میکنم تو کست
azam: محکم میزنم
azam: چهارتاانگشتم تو کسته
nasrin: کس کش
nasrin: جا کش
nasrin: جنده
azam: دارم کس تو رو میکشم دیگه
azam: دوست دارم دستمو تااخر بکنم تو کوست
nasrin: نکن ظرفیت اینو ندارم
azam: منم بلد نیستم
azam: نمیکنم
nasrin: تو خیلی حشری
nasrin: همه چیزم بلدی
nasrin: کس کشی
nasrin: اگه دستت بیفتم منو میکشی
azam: اگه ادامه بدی
azam: میرم یه ملاقه میرم
azam: دسته ی ملاقه رو که حالت گرد داره
azam: تاته میکنم تو کونت
nasrin: خب
nasrin: بعد
azam: ابت مثل چی ا زتو کست میریزه بیرون
nasrin: اعظم
nasrin: ؟
azam: جونم
nasrin: تو رو تخت دراز بکش
nasrin: خب؟
azam: خوب
nasrin: میذاری من بشاشم رو بدنت؟
azam: نه
nasrin: رو کست فقط
azam: نه
azam: مگر اینکه بریم حموم
azam: لخت شیم
nasrin: بریم حموم
azam: منم بتونم رو کس تو بشاشم
nasrin: منمیخوام رو تخت بشاشم
azam: اصلا یه کار میکنیم
nasrin: میخوام تختو کثیف کنیم
azam: یه کار میکنیم
nasrin: چی؟
azam: کستو بذار رو کس من
azam: شروع کن مالیدن
nasrin: او ه ه ه ه
azam: هر دو باهم بشاشیم
nasrin: باید پاهامونو وا کنیم بریم تو همدیگه
azam: اره
nasrin: نه وایسیم همو بغل کنیم بعد تو تایی با هم بشاشیم
nasrin: از رو رونامون شر بکنه برزیه
azam: اه چه کثافت کاری شد
nasrin: اعظم
azam: جون
nasrin: بیا بریم رو تخت
nasrin: من میخوام تختو کثیف کنیم
nasrin: میای
azam: میخوای چیکار کنی
nasrin: تو بیا
azam: خوب
nasrin: دراز بکش رو تخت
azam: خوب
nasrin: من سرپا رو شکمت میشاشم
nasrin: رو نافت
azam: خوب
nasrin: بپاشه دور وبر سینه هات
nasrin: رو پاهات
nasrin: خب؟
azam: باشه
azam: ولی من خواستم بشاشم
azam: تو بخواب
nasrin: زیاد بشاشم
azam: من پاهاتو باز میکنم
nasrin: اول بذار من تموم کنم
azam: خوب
nasrin: ادامه بدم
nasrin: از رو نافت بیام رو سینه ات
azam: وای نه
azam: خیلی کثیف کاری میشه
nasrin: بذار بشاشم
nasrin: شاشم خیلی زیاده
nasrin: خب؟
nasrin: خب؟
azam: خبو
azam: خوب
nasrin: خط شاشمو بگیرم قشنگ رو سینه هات بپاشه دو ر بر تخت وملافه رو خیس بکنه
nasrin: از رو گردنت سر بخوره بریزه رو ملاففه
nasrin: خب؟
azam: وای نه
nasrin: بگو خب بعد تو بگو
nasrin: باشه
azam: خوب
nasrin: شاشم از رو گردنت بریزهرو تخت؟
nasrin: جوووووون؟
nasrin: آره
nasrin: بریزه؟
azam: نه
azam: کثیف کاریه
nasrin: قرار شد بگی آره اخه
azam: خوب اره
nasrin: شاشم از رو گردنت بریزه رو ملافه ورو تختی؟
azam: اره
nasrin: آره
nasrin: جووووون
nasrin: تو بیا بشاش
nasrin: حالا
azam: من پاهاتو باز میکنم
azam: کسمو میذارم رو کست
nasrin: خب
nasrin: خب
azam: شروع میکنم مالیدن
nasrin: خب
azam: حسابی که مالیدم
nasrin: خب
azam: حالا میشاشم رو کست
nasrin: نمیریزه رو کسم که
azam: چیرا میریزه
nasrin: رو منی مگه
azam: کست قشنگ خیس میشه
nasrin: خب
azam: اره
nasrin: موقع شاشیدن زل بزن تو چشام
azam: میتونم یه کار دیگه هم بکنم
azam: برت گردونم
azam: کسم بذارم لای چاک کونت
nasrin: نه میخوام چشاتو ببینم
azam: پس همون اولیه
nasrin: که چه جوری مثانت خالی میشه حال میکنی
azam: جوووون
nasrin: کستو بذار رو شکمم
azam: میشه یه کاری هم کرد
nasrin: یه خورده بیا بالاتر
nasrin: چی؟
azam: کسمو بذارم رو سینت
nasrin: خب
azam: سر سینت بره تو کسم
azam: بالا پایین کنم
nasrin: وای
azam: هم حال کنم
azam: هم شاشم بریزه رو سینت
nasrin: نمیره تو که
azam: چرا
azam: سرش میره
nasrin: نمیتونی بالا پایین کنی
azam: تکون اروم میدم
azam: نسرین من برم
nasrin: برم گردون
nasrin: بشاش بعد برو
azam: اینجا چراغا همه خاموش شد
azam: کجا بشاشم
nasrin: میخواستی بزم گردونی
azam: گفتم که
azam: بذارم چاک کونت
nasrin: کستو بکنی چاک کونم
azam: گفتی نه
nasrin: الان بشاش اونجا
azam: باشه
azam: کونتو قمبل کن
azam: کسمو جا میدم لای کونت
nasrin: قمبل چرا؟
nasrin: به شکم میخوابم
azam: میخوام کسم یه کم بمالم به سوراخ کونت
azam: یه کم حال کنم باهات
nasrin: وای
nasrin: جووون
azam: حالا بخواب
nasrin: بگو
nasrin: وای
azam: اروم
nasrin: جووون
azam: میشاشم رو کونت
azam: وای
azam: چه حالی
nasrin: گرمه
nasrin: ؟
azam: اره
nasrin: خالی میشی حال میکنی؟
azam: کاش کیر داشتم
azam: میکردم تو کونت
nasrin: خب؟
azam: تو کونت می شاشیدم
nasrin: نه اونجوری بده
azam: من دوست دارم
nasrin: نمیشه با کیر راست شاشید
azam: حالا به چشمام نگه کن
nasrin: خب
azam: بگو دوستم داری
nasrin: دوست دارم
azam:
nasrin: اعظم
azam: جون
nasrin: تو لبه تخت بشین
azam: خوب
nasrin: مثل کسی که میخواد از رو تخت بلند شه
azam: خوب
nasrin: من برم پشت رو تخت وایسم
azam: خوب
nasrin: بعد بشاشم به پشتت
azam: تو چقدر میشاشی
nasrin: گرم میشی
nasrin: خب؟
azam: خوب
nasrin: میگی آخیش
nasrin: چقدر گرمه
nasrin: مثل دوش آب
azam: من برم
azam: شبت خوش
azam: خوب بخوای جنده ی من
nasrin: فردا کی میای؟
azam: شاید ظهر بیام
azam: شاید عصر
nasrin: من ۴ به بعد آن میشم
nasrin: بیا حال کنیم
azam: باشه
azam: باشه
nasrin: میمالی خودنتو؟
azam: اره
nasrin: منم عکستو نگا میکنم میمالم
nasrin: جونتو بخورم
azam: فدای تو
azam: منم جونتو بخورم
azam: بوس
nasrin: همینو میخواستم بگی
nasrin: مرسی
azam: بای
nasrin: بای عزیزم

نوشته: نسرین


👍 2
👎 0
85938 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

303076
2011-10-18 22:43:09 +0330 +0330
NA

برو کس کش این دیگه چی بود

0 ❤️

303077
2011-10-19 02:24:47 +0330 +0330
NA

ارزش خوندن نداشت ولی خوندم ! :-p
جالب بود خب واسه چی ؟ واسه اینکه فضول چتتون بودم لزتونم نخوندم =))
خوندن لز به درد آقایون می خوره مردشن :d
نخونین ، نخونین بدجور چرته :d

0 ❤️

303078
2011-10-19 02:42:19 +0330 +0330
NA

سارا جونم قربونت برم مرسی از راهنماییت تا نصف خوندم بعد گفتم بیام نظرات رو بخونم دیدم گفتی نخون دیگه نخوندم میسییییییییییییییییی سارا جونم :*
ولی از لز خیلییییییییی بدم میاد

0 ❤️

303079
2011-10-19 06:27:57 +0330 +0330
NA

این دیکه چه کس شری بود
نویسنده تو عمرش سکس چت نکرده
بیا بیا از من بپرس بچه

0 ❤️

303080
2011-10-19 07:04:41 +0330 +0330
NA

خوب وقتی نمیتونی داستان ننویس این چه کس و شعری بود که نوشتی ارزش خوندن نداشت نخوندم

0 ❤️

303082
2011-10-19 09:18:25 +0330 +0330

نخونده میگم بده

0 ❤️

303083
2011-10-19 11:33:48 +0330 +0330
NA

چرت وپرت ها چیه نوشتی دختره ی کسخل
خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بدددددددددددددددددددددددددددددددددددده

0 ❤️

303084
2011-10-19 14:41:12 +0330 +0330
NA

من خیلی حال کردم این واقعی بود
همه زنها و دختر ها اینطوری اند
دستت درد نکنه عالییییییییییییییییییییییییی بود

0 ❤️

303085
2011-10-19 14:41:48 +0330 +0330
NA

کیرم تو نوشتت

0 ❤️

303086
2011-10-19 16:50:02 +0330 +0330
NA

يني چرت ترين داستاني بود كه تا به امروز خوندم
:B
فك كن همه بيان گفت وگوهاشونو توچت داستان كنن
فقط يه سوال انگيزت چي بودالان؟

0 ❤️

303087
2011-10-19 18:06:52 +0330 +0330
NA

اعتراض اعتراض اعتراض
فقط همين!

0 ❤️

303089
2011-10-19 23:03:26 +0330 +0330
NA

این کسشرا دیگه چیه با؟
مدیر جان بیخیال. به شعور خواننده ها توهین نکن.
یکی از دوستان گفت که کیفیت از کمیت بهتره و منم موافقم. شخصا حاضرم هفته ای دو تا داستان بخونم و از محتوا و طرز نوشتنش لذت ببرم تا اینکه روزی 10 تا داستان آپ کنی و آدم مجبور شه که از رو نظرا تصمیم بگیره که بخونه یا نه.
اصلا بعضی داستانا هست که نویسندش سواد نوشتنم نداره ولی…
به هر حال من پیشنهاد میکنم که چند تا از بچه ها رو بذاری که داستانارو بررسی کنن و یا حتی نظرسنجی بزاری که کدوم داستانا تو سایت قرار بگیره. مثلا یه بخش جدا مخصوص داستانای موقت باشه که اگه تایید شد تو سایت قرار بگیره.
بزار یه جور توضیح بدم.
مثلا شما 4 نفر از بچه های سایت رو میذاری برای نظارت رو داستانا و هرکی داستان میفرسته اونه در اختیار این بچه ها قرار میدی که نظر بدن داستان تو سایت بره یا نه واگه مثلا یه نصف موافق بودن یه نصف مخالف، داستانو مثلا برای مدت چند روز موقتی تو سایت میذاری که طبق نظر خواننده ها بمونه یا حذف شه.
و اینکه همین سه چهار نفر بچه ها به همین ترتیبی که بالا گفتم بشینن و داستای قدیمی سایت که ارزش خوندن نداره رو پاکسازی کنن و دوباره مثه بالا اگه به توافق نرسیدن با نظر خواننده ها این کارو انجام بدن.
بیاین یه سایتی درست کنیم که وقتی کسی میاد داستان بخونه بدون هیچ دقدقه ای رو هر داستانی که میخواد کلیک کنه و تا ته بخونه و آخرشم راضی باشه. نه اینکع آخر 90% داستانا کامنتای فحش و فحش کشی باش.
به هر حال امیدوارم که این پیشنهادمو در نظر بگیرید تا نه تنها شبیه آویزون خدا بیامرز بلکه بهتر از اونم بشیم.
مرسی ببخشید که طولانی شد…

0 ❤️

303090
2011-10-20 16:53:22 +0330 +0330
NA

نصفه خوندم انقد كس شعر بود

0 ❤️

303092
2013-06-08 09:44:36 +0430 +0430
NA

کسی هست بامن سکس کنه

0 ❤️

303093
2014-09-10 20:39:10 +0430 +0430
NA

کیرم تو چتتون

0 ❤️

303094
2014-12-12 14:34:26 +0330 +0330
NA

بابا این خونوادشتو تعریف کرده اعظم نسرین اعظم نسریم کس کیر کس کیر زهر مار ننویس بابا کونی

0 ❤️

652435
2017-09-16 14:31:48 +0430 +0430
NA

معلومه یه مرد کوسکش این متن رو نوشته ? ? ?

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom