داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

چجوری مفعول شدم و زنپوش

1399/04/13

چجوری مفعول شدم…
سلام به همه خاطره من مربوط به ابنه ای شدنمه من فقط علاقه به کیر دارم.
و یه مقداریم خشن.
زیاد اینجا داستان خوندم.خیلیاش فانتزی بوده معلومه
اما براتون تعریف می کنم از خودم
اونایی که این کاره باشن میفهمن من چی میگم
فکر کنم راهنمایی بودم یه حس کنجکاویه عجیبی اون موقع ها راجع به کیر و کون به ادم دست میده منم خوب همونجور
اوایل فقط جق میزدم مثل همه اما میدیدم یا میشنیدم که تو مدرسه فلانی فلانیو کرده
تو همون سال ها چند بار لاپایی زدم برا یکی از فامیلامون
همیشه تو سرم بود چه لذتی داره کون دادن
به دبیرستان که رسیدم بیشتر جق میزدم تا این که دیدم اینجوری نمیشه
رفتم سراغ کونم که ببینم مگه چه حسی داره کون دادن که میگن یه بار بدی بازم میدی

اوایل تو حموم فقط مالش میدادمو صافش که میکردم از دست زدن بهش لذت میبردم
میدونین که ادم یواش یواش میخواد بیشتر لذت ببره همیشه
خلاصه بگم رسید به جایی که مداد میکردم تو کونمو جق میزدم میدیدم ابم بیشتر میاد اما بازم میدیدم دوست دارم چیزای کلفتر کنم توش
برا اینکه درد نگیره دونه دونه مداد اضافه میکردم
اوایل درد داشت
برا اینکه عادت کنم شبا با همون مدادهایی که تو کونم بود میخوابیدم
اما هیشکی از کارام خبر نداشت چون کونی بودن بی آبرویی میاره همه مسخرت میکنن دیگه همه میخوان بیفتن سرت برا همین و غرورم خودم با خودم حال میکردم
رسید به جایی که یواش یواش خیار میکردم تو کونم
اینم بگم اوایل به محض اینکه خیار میرفت تو کونم یه درد بدی میومد کونم که باید 1دقیقه کمه کم صبر میکردم بدش میکردم توش دوباره
از رو کنجکاوی آینه میذاشتم که ببینم سوراخم چجوری وقتی خیار میره توش
همینجور روزا میگذشت و حس من به کونم بیشتر هر دفعه به مرور زمان سایز چیزایی که تو کونم میکردم بالاتر میرفت چون هر دفعه گشاد تر میشدم باید کلفتر میکردم توش تا حال بده بهم

از یه جایی دیدم به جوراب شلواری علاقه دارم احتمالا از دیدن فیلمای پورن بود که میدیدم
خودمو جای اون زن تو فیلم میذاشتم فقط هم از فیلمای انال و ساک خوشم میومد وقتی طرف جوراب شلواری داشت

کار به جایی رسید که جوراب انواع جوراب شلواریو خریدمو تو حموم میپوشیدم اب بهش میحورد بیشتر میچسبید بهم بیشتر حال میداد
قسمت سوارخ کونمو سوراخ میکردمو هرچیری که فکر کنین میکردم تو کونم
(راجع به گشاد بودنم و چیزایی که وحشیانه میکردم توش نگم بهتره واقعا همین که بدونین بادمجونو میکردم تو جوراب شلواری زنبوری تا زبر باشه کونمو بیشتر حال بده)
اما هروقت ابم میومد از کارم پشیمون میشدم
اما چند ساعت بعدش دوباره همون حس حشری کون میومد به سراغم
از رو کنجکاوی خیلی کارا کردم که گفتنش بدآموزی داره
آب خودمو میخوردم یا میریختم تو کاسه با سرنگ میکشیدم میریختم تو کونم که کونم بیشتر حشری باشه
هر چیزی که فکر میکردمو میشنیدم انجام میدادم رو کونم

تو همون دوران دبیرستان بود که کارم با بادمجونا شروع شد
تنها که میشدم خونه منو آینه با بادمجون اینقدری میکردم توش که سوراخم شل میشدو بسته نمیشد
اما انگار هیچ وقت ارضا نمیشدم
از طرفیم از ترس آبروم به هیشکی نمیتونستم بدم که همه بگن فلانی کونیه
یه هو یه روز که همون فامیلمون که براش لاپایی میزدم اومد خونمون
یادمه رفته بودم حموم
طبق معمول داشتم با خودم ور میرفتم
چیز میز میزدم تو کونم
یه جا دیگه دیدم نمیتونم تحمل کنم
فقط میخوام کیر بیاد توش این همه سال با بادمجونو چیزای پلاستیکی حال کرده بودم
فقط دلم میخواست کیر بره توش

فامیلم از من کوچیکتر بود به بهونه اینکه بیاد پشتمو لیف بماله گفتم بیاد تو که بعدش خودشم گفت خودمم میام حموم
من یکم طول دادم دیدم اومد
همینکه اومد رفتم براش ساک زدم
کیرش سر بالا و دراز بود خوش فرم
ساک میزدم میگفت: بر عکس کارت تو بزرگتری معمولا بزرگترا میکنند کوچیکتراو
بهش گفتم بشین حشر کونم داشت منو جر میداد
نشست رو صندلی حموم منم نشستم روش هی بالا پایین میرفتم
هی هم جق میزدم
فقط حس میکردم کیر تو کونم رفته بالاخره
به 1دقیقه نکشید که یهو گفت داره میاد داره میاد منم فقط بالا پایین میرفتم یه چنتا تلمبه ابش رفت تو کونم خودمم یهو شدم پا شدم از روش
طبق معمول فاز پشیمونی گرفتم
(یه نکته اینکه قبل اینکه با کونم ور برم باید همیشه تمیزش کرد با اب گرم من واقعا نمیفهمم چجوری یهو تو داستانا طرف میده یهو.تمیز نشه نمیشه داد)

دوباره همون شب انگار یه کرمی رفته بودم تو وجودم که بهم میگفت تو که کونی شدی رفت
اینم که به کسی نمیگه چون فامیلم بود جور هم بودیم بعدشم چند بار لاپاشو زده بودم
دوباره رفتم کنارش خوبیدم نصف شب تو اتاقم
دراز کشیده بود شلوارشو کشیدم پایین اونم که توفیق اجباری هال میکرد بی تحرک داره میبینه خودم کیرشو میذاشتم تو کونم بالا پایین میرفتم
و اینکه مزه کیر به دهنم افتاده بود بدجور
جوری که ابشو میخوردم یا میریخت تو کونم منم میرفتم دستشویی تخلیه میکردم مو قع تخلیه کردن هم حال میداد و اینکه همه تو داستانا میگن گرمیه اب کمر رو احساس میکنن دروغه چون روده ادم هم گرمه و داغه تقریبا هم دما هست فقط از حالت کیر موقع اب اومدن میشه فهمید که اب داره میریزه هی کلفت میشه ضربه ای اب میاد تو کونت.
(مطمئن بودم سالمه او سال ها زیاد فساد نبود و اینکه میدونستم تخمه ازین کارا نداره فامیلم)
اون یه هفته ای خونمون بود فکر کنم وقت گیر میووردم یا ساک میزدم یا میدادم آینه میزاشتم زیر پاهام که ببینم چجوری کیر میره تو کونم وقتی بعد این همه مدت با بادمجونا حال کردن یهو کیر ببینی همه فانتزیاتو با کیره میری.
بعد یه هفته که رفت تازه فهمیدم چی شده همه سوراخام به کیر عادت کرده بود

برا بادمجون ساک میزدم حالیم نبود اصلا تا هر وقت بیاد منو بکنه یا می بریم خونشون موقع خواب

اینقدر بهش حال داده بود خودش پیشنهاد میداد دیگه اوایل میگفت نه
گذشت همینجورتا اینکه یه مدت نیومد منم دوباره حس کونم زد بالا بدجور
فکر میکردم به کی میتونم غیر اون بدم
شخصیتمم طوری بود که کسی باورش نمیشد من کونی باشم
یه روز غروب که برا درس خوندن میرفتم کتابخونه یهو موقع برگشت یه رفیق قدیمیو دیدم که اون موقع ها همرو میکرد
همه هم میگفتن کیرش بزرگه شنیده بودم که شرط میذاشت کیرو در میووردن هر کی کیرش بزرگتر بود باید اون یکیو میکرد
خلاصه حرفو صحبت که گفتم اینجا چیکار میکنی باز میخوای کونه کیو بذازیو میخندید
گفتم واقعا کیرت اینقدر بزرگه؟
میگفت اره
یهو به سرم زد گفتم باشه
به من نشون بده ببینم چجوریه
گفت تو خیابون حرفا میزنیا
گفتم بیا اینجا مخابرات داره میریم تو کابین الکی میزنگیم تو هم بکش پایین من ببینم
گفت باشه
رفتیم تو کابینو اینا
نشستم رو صندلی او روش به منو پشتش به در
شلوارشو نصفه کشیدم پایین کیرشو دراوردم
نصفه سیخ بود
گفتم اینه گفت بابا این هنوز راست نشده
گفتم الا برات راست میکنم
وقتی کیرشو بردم دهنم هنگ بود تابلو بود تکون نمیخورد
زود سیخ شد کیرش چه کیریم بود بیخود نبود میگفتن کیرش بزرگه
این میگفت تو این کاره بودیو ما نمیدونستیم
برگشتم شلوارمو کشیدم پایین گفتم دست بزن ببین خوشت میاد از کونم
صافه صاف بودم تمیز دست زد گفت همین الان بریم بکنمت
گفتم الان؟
کجا
گفتم نه دیره باید تمیز کنم خودمو
و کاندوم بیارم
تو بیا خونه ما
قرار شد یه روز تنها بودم بیاد جرم بده
اون روز اومد یه فیلم هم گذاشتم
براش ساک زدم
کیرشو کاندوم گذاشتم کرد تو گفت تو قبلا دادی
معلومه
گفتم به بادمجونا اره زیاد اما فقط یه نفر قبل تو
داگی استایل میکرد رودهام از شدت درازی کیرش درد میکرد میرسید به انتهای رودم

کاندومه کارشو کرده بود هی تلمبه میزد
تهش گفت بخواب بیوفتم روت بزارم تو کونت برامدگی کونتو حس کنم
منم قمبل کردم کرد تو
کلا فکر کنم 30دقیقه تلمبه زد
بهش گفتم ابت داره میاد بگو کار دارم
گفت نزدیکه
بردمش تو حموم
کاندومشو دراوردم ساک میزدم
اینقدر ساک زدم که دیدم آبش داره میاد کیرش تو دهنم بزرگ کوچیک میشد ابشو ریخت تو دهنمو من ساک میزدم اونجایی اب میومد او لحظه استپ میزدم که راه اومدن آبش با لبام بسته نشه یهو از شدت ابش از همه دهنم ابش میریخت پایین
حسابی حال کرده بود از ساک زدنمو اب خوردنش
اون روز گذشتو قول داد به کسی نگه منو کرده
اما حس های بدش شروع شد بیرون میرفتیم با دوستام یهو مثلا اونور خیابون میدیدمش یه جوری نگام میکرد استرس اینکه به کسی بگه منو میکشت
ازونور هم حشر کونم که بالا میزد میخواستمش
اما تجربه بدی بود
یه روز بهش زنگ زدم گفتم شب تنهام بیا دوباره
فکر کنم تعریف کون و ساک منو به رفیقاش گفته بود
بهم بعداز ظهر زنگ زد گفت میخوایم 3تایی بکونیمت
من دنیا روسرم خراب شد گفتم تو قل دادی چرا گفتی
اونم میگفت اینا دهنشون قرصه
با اینکه دلم میخواست اما از شدت ناراحتی قطع کردم
بعد 6ماه فهمیدم که کلا رفتن از ایران یه مقدار حالم بهتر شد
اما استرسه بی اعتمادی روم موند
الان 30سال دارمو هنوزم با بادمجونا ور میرم
هنوزم همونجوریم
نمیدونم حس ابنه ای بودنم از کونم میره بیرون یا نه
خیلی وقته به کیر ندادم اما خودم میکنم توش به هرچیزی
قراره به یه غریبه کون بدم اما نا شناس باشیم با ماسک بدم برم
فانتزیم این بود که چنتا ادم کیر کلفت وحشیانه بکنن منو

اما بی اعتمادی نمیذاره
در ضمن من سوراخ کونم گشاد هست اما در حالت معمولی تنگه نه البته تنگه تنگ یه انگشت راحت میره توش
ممنون میشم راجع به سرگذشت کونم نظر بدین یا بگین این حس زنپوشی و ابنه ای بودنم از بین میره یا نه
اخلاقه دخترونه یا اندام دخترونه ندارم فقط کیر دوست دارم و زنپوشیو
ممنون که وقت گذاشتید خوندید

فکر کنم نیاز نباشه بگه همه اینا واقعیته کسی که این کاره باشه میفهمه
و از همه بدتر تاثیراتی که رو من داشته و بیرون نمیره…
ممنون میشم به هر نحوی راهنمایی کنین

نوشته: نیمی


👍 18
👎 4
14286 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895326
2020-07-03 20:54:04 +0430 +0430

کوونی.
تامام

2 ❤️

895327
2020-07-03 20:54:33 +0430 +0430

من آدم بسیار باشخصیتی هستم و معمولا حرف بد نمی زنم. ولی بعد از خوندن این داستان باید بگم

دهن اسب آبی زمانی که داره خمیازه می کشه تو کونت با این داستان نوشتنت ملجوق مخ گوزیده

6 ❤️

895330
2020-07-03 20:55:02 +0430 +0430

یعنی وقتی خوندم مداد هارو میکردی توی خودتو میخوابیدی رفتم توی کما… (dash)

3 ❤️

895335
2020-07-03 20:56:23 +0430 +0430

راست کردم.خخ

0 ❤️

895344
2020-07-03 21:01:48 +0430 +0430

اگه سه چیز رو بشه اطمینان کامل داشت، یکی روشن بودن روزه، یک عوض نشدن رئیس جمهور روسیه، یکی حقیقت داشتن داستانای کون کونک بازی این سایت.
نویسنده عزیز، نیاز نیست قسم و آیه بیاری که کون میدی. اینقد کون دادنا زیاد شده که اون درصد محدودی که ندادن باید دروغ بگن …

داستانتم همون اولشو خوندم، بقیش رو یه نگاه سرسری کردم اینقد ظاهرش شخمی بود رغبت نکردم بخونم.

3 ❤️

895348
2020-07-03 21:02:42 +0430 +0430

نیمی کونی دیگه ننویس لطفا . دیس

0 ❤️

895390
2020-07-03 22:00:06 +0430 +0430

من درکت میکنم چون منم مدت هاس اینجوریم و نمیتونم ب کسی اعتماد کنم

0 ❤️

895391
2020-07-03 22:05:49 +0430 +0430

کونی جقی زدی کون خودتو پاره کردی آخرش میگی درباره سرگذشت کونت نظر بدیم؟؟؟ اون کون دیگه نظر دادن داره؟

برو با خیال راحت کون بده اصلا هم نترس الان دیگه کونی بودن افتخاری هست که ما ازش بی نصیب هستیم.

1 ❤️

895394
2020-07-03 22:10:38 +0430 +0430

تایید میکنم که تمام چیزایی که گفتی واقعیته
من همه اینارو تجربه کردم به عینه
الانم خیلی وقته سکس نداشتم و قصدم ندارم دوباره داشته باشم
ولی تمام حس و حالتو عینا درک کردم.
سرگذشت کونت دست خودته باید کنترلش کنی و سعی کنی با تجربه سکسهای متفاوت با جنسهای مختلف این حس رو کم کم فراموش کنی

0 ❤️

895424
2020-07-03 23:42:59 +0430 +0430
NA

30 ساله اختیارتو دادی دست کون گشادت انتظار داری هنوزآینده بکن بشی؟؟؟؟؟ حالا ی راهنمایی میکنم باید وقتی این حال بهت دس داد با ی سوزن یا چیز داغ جوری خودتو اذیت کنی که واقعا تمام شهوتت بخوابه بعد از ی مدت همینجوری ک آروم آروم کونی شدی دوباره اصلاح‌طلب میشی بر میگردی به آغوش جامعه

1 ❤️

895430
2020-07-04 00:17:24 +0430 +0430

موجوده جدیدی هستی

1 ❤️

895451
2020-07-04 02:15:13 +0430 +0430

فقط اونجا ک نوشتی با غرور جق میزدی دمت گرم لعنتیِ مغرور
متجلق جقی کونی

2 ❤️

895453
2020-07-04 02:42:17 +0430 +0430

نصفشو خوندم_پر از کصشعر بود
چجوری مداد میذاشتی تو کونت و می خوابیدی؟ خب اگه مداد بشکنه که بگا میری
تخمی بود به هر حال

2 ❤️

895466
2020-07-04 04:23:46 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

«مطمئنم فلانی سالمه» و «بهم گفت سالمه» و اینا هم همه اش حرفه!!! مراقب سلامت خودتون و اونایی که باهاشون سکس دارین باشین!

3 ❤️

895493
2020-07-04 06:36:47 +0430 +0430

کی پایست بیاد تل amamad0068

0 ❤️

895494
2020-07-04 06:39:52 +0430 +0430

بیا من هستم عزیزم

0 ❤️

895497
2020-07-04 06:48:09 +0430 +0430

از حالت تعریف کردن و حسی که داشتی متوجه شدم کاملا راست ودرست نوشتی . منم دقیقا مثل خودت بودم یه جای ازداستان انگار کارهای منو تعریف کردی

1 ❤️

895517
2020-07-04 09:05:12 +0430 +0430
NA

سکس عیب نیست
کون‌دادن گناه نیست،خجالت نداره
از زندگی باید لذت برد
کونت رو بده حال کن

0 ❤️

895518
2020-07-04 09:26:30 +0430 +0430

کاملا درست و واقعی بود داستانت
یه جوری درکت میکنم . من الان ۳۵ سالمه و این حس بعضی وقتها میاد سراغم . ولی کیس مناسبی تو این سایت هنوز پیدا نکردم که بتونم بهش اعتماد کنم

1 ❤️

895546
2020-07-04 11:42:24 +0430 +0430
NA

آخه کون تبری برا بادمجون ساک میزدم یعنی چی !! یعنی بادمجونو کیر داشت.؟؟ حالا اون هیچی. به بادمجونم میدادی.!!! یعنی بادمجون میومد میگف کونی بخواب موقع دادنته.

0 ❤️

895573
2020-07-04 13:47:15 +0430 +0430

اخه خیلی حرفه بابا دمت گرم دم کونت هم گرم چجوری بادمجون رو جادادی تو کونت یا دهنت ایوللللل

1 ❤️

895597
2020-07-04 15:40:54 +0430 +0430

چشات روشن

0 ❤️

895624
2020-07-04 18:38:45 +0430 +0430

چی بگم والا کیر منم کوچیکه میترسم حال نکنی ک پیشنهاد بدم

0 ❤️

895634
2020-07-04 19:37:57 +0430 +0430

داستانتون جالب و سوالی که پیش میاد با توجه که هر بار برای ارضا شدن درد داشتید از ناحیه عقب …الان برای ارضا شدن …هم جسمی هم روانی …نیاز به درد ندارید ؟؟؟؟ اگه جوابتون مثبت هست …نیازمند پزشک هستید …اگر با یک خانم هم درست سکس نشه و هر بار درد بکشه داستان همین هست …با کسی که دوستتون داره و با هاتون راحته …مهربانتر باشیم …فارق از جنسیت …فارق از فانتزی ها به هم فکر کنید …خیلی ها فکر میکنند عاشق درد هستند …و دنبال سکس خشن از این بابت هستن …گاهی چیزهای یک بارشم نابود کنندس …فکر کنید مثل یک آدم بالغ

0 ❤️

895761
2020-07-04 22:45:06 +0430 +0430

سلام میشه به این این ایدی که میفرستم پیام بدی …
تو خصوصی کارت دارم حتما
ااایدی شهوانی: ferisxi
تلگرام : F69rix

0 ❤️

895772
2020-07-04 23:38:35 +0430 +0430

حاجی هر چی بی اعتمادی ادم از دست رفیقای قدیمی میکشه اعتماد این همه سال یه حرف یه نشونه فرداش میبینی 100 نفر دنبالتن

0 ❤️

895904
2020-07-05 09:48:11 +0430 +0430
NA

0936 420 7342
گی هست
۰۹۳۶۴۲۰۰۹۳۶

0 ❤️

895917
2020-07-05 10:43:42 +0430 +0430

خدایی چند خط اولو بیشتر نخوندم یه سوال دارم
نمیترسیدی اون مدادها برن تو کونت بعد روده ات بعد بگا بری خدایی اینقدر اس نباشید و لطفا یه چیز دیگه یادتون نره مرگ بر یک دست تایپ کن هااااا (dash)

0 ❤️

895950
2020-07-05 13:00:18 +0430 +0430

میدونم چه حسی داری وقتی دلت میخواد زیر کیر بخوابی ولی یا سن بالا هستی و کسی نمیکنت یا این که قیافه جذابی نداری درست مثل من متاسفانه تو جامعه ما فقط بلدن مسخرت کنن بهت بخندن در صورتی که یه کونی باید کرد حالا هر سن و شرایطی که داره لباس زنونه تن کونی کنید و آرایش کنید و مثل سگ بکنیدش و خودتون لذت ببرید مطمئن باشید بهتر از این دخترهای ناز نازو بهتون حال میدن

1 ❤️

895969
2020-07-05 14:16:24 +0430 +0430

فاعل هست دلش یه کون خوب بخاد؟ یه کون که ۲ساله کیر نرفته توش!

0 ❤️

896605
2020-07-07 11:31:22 +0430 +0430

فک کنم یه انگشت که سهله یه باطوم راحت میره و میاد.

2 ❤️

902065
2020-07-25 14:36:30 +0430 +0430

منم دقیقا شرایط تو را دارم

0 ❤️

902922
2020-07-28 01:25:07 +0430 +0430

از غرب تهران 22 سالمه خیلی دوست دارم بدم تاحالا ندادم ساکر حرفه ای

0 ❤️


Top Bottom