داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

چطوری کونی شدم و کونی موندم (۱)

1399/07/03

سلام
اسمم مهبده الان ۲۹ سالمه از نه سالگی هم کونی شدم
احتمالا خیلیا میان اخر داستان یچیزایی میگن
ولی من فقط میخوام داستان کونی شدم رو تعریف کنم و اگه بازخورد خوبی داشت داستانای دیگمم مینویسم
پس شماره میزارم که اگه نوشتم به ترتیب باشه
کلاس سوم ابتدایی بودم
یه پسره که همکلاسیم بود تو مدرسه بهم یسری عکس سوپر داد
اوردم تو کمدم قایم کردم
چند وقت بعد مامانم پیدا کرد
اوردو بهم نشون داد
منم گفتم مال دوسمه داده امانت نگه دارم بعد بهش بدم
مامانم قبول کردو
گف زود بهش بده
منم دلم نمیومد بریزم بره
گفتم بفروشم
به چن نفر گفتم کسی نخرید
بعد ی مدت
یه پسره ک خونه فامیلشون کوچمون بود و میومد محلمون حدود بیست بیستو پنج ساله
اومد وگفت عکساتوبیار ببینم شاید بخوام چون به همه گفته بودم دارم میخوام بفروشم احتمالا از کسی تو کوچمون شنیده بود
اسمش احمد بود
رفتم خونه مامانم نبود برداشتم اوردم نشون دادم
گفت میخوام
یه قیمت خوبم گفت
منم خر کیف شدم
گف الان ندارم فردا پول میارم میبرم
فرداش یارو اومد سراغم
گفت برو بیار عکسارو بهش گفتم اگه مامانم خونه بود بهش میگم تو داداش همکلاسیم هستی
اومدم خونه بردارم
مامانم بود
گفتم داداش دوسم اومده عکساشو ببره مال این بوده
مامانم گف بگو بیاد تو
گفتم اخه بزرگه
گف عب نداره بگو بیاد بهش بدم
منم رفتم ب این ماجرار‌و گفتم ک سوتی نده و باهم رفتیم خونه
اومدیمو مامانم تعارفش کرد و نشست به منم گفت برو حیاط تا صدات کنم
منم رفتم
یه نیم ساعتی طول کشیدو بعدش مامانمو پسره
اومدن عکسا هم داده بود بهش
مامانمم بدرقش کردو رفت
بعدش من از مامانم اجازه گرفتم برم کوچه

رفتم دیدم پسره سر کوچه واساده اشاره کرد بیا
منم رفتم
گفتم چی شد گفت هیچی گرفتم بیا بریم پولتو بدم
گفتم کجا
گف از کسی پول میخوام بگیرم بدم بهت
منم باهاش رفتم
تو محلمون ی باغه خیلی بزرگه الان شده پارک
رفتیم اون سمت
گفتم چرا اینجا
گف از نگهبان باغ پول میخوام
براش خوراک و سیگار میبرم
منم رفتم
رفتیم تو باغه دیوارم نداشت از همون اول
رفتیم تو یکم رفتیم
یجا که درختاش خیلی بیشتر بود یهو واساد
گفتم چیشد
گفت میاد اینجا
یکم موندیم
یهوگف شلوارتو درار
گفتم چرا
یکم با دعوا و فش گفت درار
منم خیلی ترسیده بودم اصلا چیزی از سکس و دادن و کردن نمیدونستم و نمیفهمیدم
یکم التماس کردم
ولی خوب میترسیدم چون هم بزرگتر از من بود خیلی هم نمیتونستم فرار کنم
منم ترسیدم کشیدم پایین
بعدم کیرشو دراورد سرمو فشار داد بشینم بعد گف بخور
منم گفتم نه بدم میاد دوس ندارم
بازم یکم فش دادو دعوام کرد منم از ترس خوردم
کیرش سفتشد گفت پاشو
پاشدم گف دولا شو پاهاتو بچسبون بهم
منم شدم
تف انداختو سرشو گذاش یهو کرد توم
اصلا دردم نیومد خیلی راحت رفت توم
ب هرکی گفتم باور نکرده ولی خیلی خیلی راحت رفت توم من واقعا قبلش نه داده بودم نه کاری کرده بودم ولی بدون درد و راحت رفت تو
ولی اون همیشه راحت میکرد اصلا دردم نمیومد با اینکه کیرشم کوچیک نبود ولی خیلی راحت و بدون زور زدن میرفت توم
من همین الانم ک میدم اولش دردم میاد حتی به کیر کوچیکتر از کیر اون ولی واقعا نمیدونم چطور با اون درد نداشتم
دیگه کردو تند تند کردو یهو فشار دادو بعدم دراورد وگف بریم
کشیدم بالا و یکم رفتیم الکی چرخیدیم گفت یارو همین جاهاست بگردیم پیداش کنیم پولو بگیرم بدم بهت
یکم الکی تو باغه لای درختا چرخیدیم
باز یجا که درخت بیشتری بود وایساد
باز گفت بکش پایین
گفتم بسه دیگه بریم
گفت حالا اومدیم دیگه تا یارو بیاد یکم حال کنیم
همون روز یا س یا چهار بار کرد
اخرم گفت مثل اینکه نیست امروز بریم فردا بیایم
موقع برگشت گف از این ب بعد هروقت اومدم تو کوچه رد شدم بعدش دنبالم بیا
گفتم نه دیگه نمیام
یدونه اروم زد تو گوشم و یه خنده کوچولو کرد
گف نیای اول میام جلو مدرست ب همکلاسات میگم
بعد ب بچه ها کوچتون
بعدم میام خونتون ب مامانت میگم
یکم گریم گرفتو التماس کردم
گفت مگه چکار میخوام بکنم
الان مگه اذیتت کردم من چیزی نگفتم هی پرسید
گفتم نه ولی نمیخوام گفت نمیشه دیگه باید بیای تو به منم ندی چند وقت دیگه به کسه دیگه میدی پس به خودم بدی بهتره
منم بچه بودم حالیم نبود جراتم نداشتم به کسی بگم دیگه از بعد از ظهر همون روز شروع شد
که دم به دیقه میومد رد میشد و اشاره میکرد منم از ترس اینکه کسی نفهمه میرفتم
اولش که شروع شد فکر کنم یکی دوماه قبل امتحانای خرداد بود
دیگه کل تابستون که راه به راه میومدو منم میرفتم
گاهی وقتا با یکی میومد البته هربار با یکی نه اینکه با یه نفر ثابت
منم که هنوز بالغ نبودم شهوت نداشتم
ولی دیگه برام عادی شده بود و میرفتم
حتی من تا دوسال که با این میرفتم آب اصلا نمیدونستم چیه چون میریخت توم منم نمیدونستم چی هست اصلا
دوسالی کونیش بودم و خیلی هم خودش هم خیلی از دوساش کردنم
این یارو غیر من چنتا کونی دیگه هم داشت
تو این دوسال با یکیشون دوست شده بودم چندباری دوتامونو باهم کرده بودن با دوساش یروز قرار بود عصر برم بکنه ظهرش همین یکی کونیشو دیدم یکم حرف زدیم
اون موقع من تازه رفته بودم اول راهنمایی
گفت امروز قراره بکنتت؟ گفتم اره چطوره مگه
گفت من و یکی دیگه هم قراره بیایم ولی فکر کنم امروز زیادن گفتم یعنی چی
گفت من یشب پیشش بودم چنتا دوساش هم بودن خونشون کسی خونشون نبود مکان شده بوده و تریاک میکشیدن
میگفت من خوابیدم ولی خوابم نبرده بود هنوز
دیدم پچ پچ میکنن
خیالشون راحت شد من خوابم راحت تر حرف زدن
که برنامه چیدن که ماهارو ببرن تا شب بکنن
با این حال باز من رفتم
ولی خیلی شانسی وقتی که نزدیک شده بودم فهمیدم خیلی زیادن
یهو فرار کردم
تا نزدیکا کوچمون دنبالم اومد و هی صدا میکرد وایسا من به اینا قول دادم بیا بکننت بعد برو دیگه
منم دیگه فرار کردمو رفتم خونه
بعد اون دیگه نیومد سراغم
ولی بعد یه مدت خودم هی هوس میکردم مخصوصا وقتی که دیگه خودمم بالغ شدم و آبم میومد
حالا اگه دوست داشتید باز میگم از سکسام
چون دوست دارم که برا کسی تعریف کنم
که شما بهترینید برا گفتن
مرسی که خوندید
شرمنده طولانی شد
ادامه دارد

نوشته: مهبد


👍 18
👎 21
13000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

919396
2020-09-24 23:55:44 +0330 +0330

مهبده اسم پسره یا دختر؟
تو کونی بودی نقش مامانت چی بود؟
پ.ن: تو از اونایی که موقع خرید دیلدو انقدر حشری میشی که همون جا میکنی تو کونت!!!

لوووووووووووووول


919398
2020-09-24 23:59:53 +0330 +0330

بیا بریم‌ باغ کودوم باغ همون باغی که توش مهبد کون ها داده های بله


919401
2020-09-25 00:02:07 +0330 +0330

جلقی کونیکس

1 ❤️

919405
2020-09-25 00:06:40 +0330 +0330

خدایا دیگه بسه
دیگه کافیه
کافیه
کافیههههههه

2 ❤️

919408
2020-09-25 00:09:41 +0330 +0330

هميشه قبل از نوشتن بسم الله بگير بعد يه جق بزن بزار مغزت باز بشه كس مغز بچه كون.

1 ❤️

919430
2020-09-25 00:44:31 +0330 +0330

خوب بود

0 ❤️

919447
2020-09-25 01:15:03 +0330 +0330

من نقش ننتو اون وسط نفهمیدم.
آهان… فک کنم اولش ننتو کرده بوده بعد یهو ننت گفته اوه منو نکن بچمو بکن. 😂😂😂

#کیر_گنده_خواه

3 ❤️

919481
2020-09-25 02:35:54 +0330 +0330

عالی حتما حتما بازم بگو دقیقاً یاد بچگی و کونی شدن خودم افتادم خیلی دوسدارم دوباره به اون سن برگردم و بهتر کونی شم😋

0 ❤️

919487
2020-09-25 03:17:58 +0330 +0330

منم کونی ام.
یاد خاطرات قشنگ خودم افتادم چقدر خوب کون میدادم.کل پسرای محل کونم میذاشتن ولی هیچوقت گروپ ندادم.حتی توی مدرسه هم چند نفری منو میکردن ولی اون موقع یه بکن ثابت که برام مثل شوهر بود داشتم

0 ❤️

919510
2020-09-25 05:54:11 +0330 +0330

اسمت مهبد و کیونی شدی… اتفاق عجیبی نیوفتاده طبیعی خوب ،هاشم نبودی که بگیم وای هاشم کیونی شد! مهبدی نوشته شده تو پرونده زندگیت از ابتدا کیونی.

2 ❤️

919531
2020-09-25 08:40:25 +0330 +0330

منم دوستت دارم مهبد جان بقیه رو بنویس

0 ❤️

919533
2020-09-25 08:57:52 +0330 +0330

همونجا که گفت بازم بیا و بعدشم گفت اگه نیایی به همه میگم باید میرفتی به مامانت میگفتی به جرم تجاوز باید دهنشو صاف میکردند

0 ❤️

919572
2020-09-25 14:31:45 +0330 +0330

کلاس سوم ابتدائی بودی و عکس سوپر میفروختی و رفتی تو باغ یه پسره بیست و چند ساله با تف کرد تو کونت و اصلا هم دردت نیومد و هر روز دم به دیقه میومد و میرفت و تو هم باهاش میرفتی و سه چهار بار بهش میدادی . به تعداد حروف کل داستانت دسته بیل و کلنگ تو کونت و دسته کلنگ تو کوس و کون ننت که تو رو فرستاد بیرون و نیم ساعت برا پسره نهج البلاغه خوند

2 ❤️

919604
2020-09-25 19:43:26 +0330 +0330
J44

عاالي بود.

0 ❤️

923272
2020-10-11 03:28:51 +0330 +0330

شرم آور و مزخرف!
اما دلیل نمیشه نگفت که هر غلطی می کنید مراقب سلامت خودتون و اونی که باهاش سکس دارید باشید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

0 ❤️

923389
2020-10-11 20:36:06 +0330 +0330

خیلی هوس کردی کیر من در خدمته

0 ❤️Top Bottom