چه گوشتی زیر چادر پنهان بود!

  سلام ! نمیدونم چطوری باید شروع کنم حرفمو ولی خب بلخره باید یه طوری بگم دیگه نه؟ تجربه نوشتنم خیلی زیاد نیست شما به استادی خودتون ببخشید
  من اسمم ایــلــیــاس ! ۲۲ ساله ! قد و سایز کیر و اینام خیلی واستون جالب نیس پس نمیگم!‌
  ما یه فامیل نسبتا دور داریم که به خاطر پیدا کردن موقعیت شغلی با یه خانومی ازدواج کرد که به شدت مذهبی بود (چیزی که ما میدیدیم) و یه مشکل کوچیک توی تکلم و صحبت کردن داشت (اصلا به چشم نمیومد ولی خب وجود داشت )
  اسم شوهرش اهمیتی نداره ولی اسم خودش مِــهری هست
  ولی در عین حال خیلی خوشگل و خوش صدا و مهربون بود
  یادمه تازه که وارد خونوادمون شده بود ، کسی یه تار موهاشو ندیده بود ! یه جورایی مرد گریز بود ! کسی هم از ترسش نزدیکش نمیشد
  به خاطر شغل شوهرش ، مجبور شدن برن یه شهر دیگه زندگی کنن! هر از چند گاهی میومدن ولی بعد از بچه دار شدنشون ، اومدناشون بیشتر شد
  شرمنده داره طولانی میشه لازم بود یه سری چیزارو تعریف کنم
  بعد از به دنیا اومدن پسرشون این خانوم کلا عوض شد
  دیگه کسی چادر سرش ندید
  شلواراش تنگ تر و تنگ تر میشدن
  موهاش معلوم بودن و روز ب روز رنگاش روشن تر !
  خلاصه داشت کصی میشد واس خودش ! راستش از جایی فهمیدم که مهری میتونه یه کص مفت فامیلی باشه که دیدم بیخود و بی جهت دست میکشه به بازوهام و موهام و وقتایی که شوهرش نبود ، سلفی میگرفت باهام و اینا! بحث بی جنبه بودن نیست ولی کاراش میتونست هر مردی رو حشری کنه
  بریم سر بحث شیرین اندام مهری جون (اول اندام ظاهری بعد باطنی) : قد حدود ۱۶۵-۱۷۰ ، وزن ۷۰-۷۵ ، رون شدیدا کلفت ، کون کار کشیده ی خوش فرم و گنده ، سینه های ۷۰-۷۵
  از بقیه ی چیزاش میگم در ادامه
  راستش به فامیلمون نمیومد آدم بکنی نباشه ولی عجیب بود که مهری دلش چی میخواد ؟ محبت ؟ پول ؟ تنوع ؟ کیر بزرگتر؟
  یه شبی که منم چند روزی میشد ماشینمو عوض کرده بودم ، خیلیارو دعوت کرده بودم خونمون برای شیرینی ماشین
  مهری و شوهرش زودتر از بقیه رسیده بودن! بعد پذیرایی و اینا ، خیلی اتفاقی رفتم دقیقا جلوش رو مبل نشستم ! شوهر کصخلش تازه گوشی خریده بود سرگرم اون بود ! مادرمم تدارک شامو میدید! ناخواسته چشم تو چشم شدم باهاش
  دیدم پاهاشو باز کرد و یه نگاه کرد بهم و روشو با یه لبخند ملیح کرد سمت شوهرش و یه کصشری در مورد گوشی گفت بهش
  از روی شلوار لی یا جین تیره رنگش ، کص گوشتیش قشنگ مشخص بود ! یعنی اندازه دو کف دست کص داشتااا :) دیگه کاملا مطمئن شدم کونش میخاره ! اون شب گذشت و بازم دست مالیاش بهم ادامه داشت تا دقیقا روز چهارم عید ! خونه مادربزرگم همه جمع بودن
  از شوهرش سوییچ ماشینشونو گرفت تا بره از خونه مادر خودش که شله زرد پخته بودن ، شله زرد بیاره اینجا بخوریم ( همه جزییاتشو یادمه ! کصشر نمیگم که کص کصی ازش بگذرم)
  رفت تو حیاط صدام زد برم پیشش ! بهم گف بریم بیاریم ؟ گفتم باشه ! راستش دلم نیومد دلشو بشکونم! ماشین من تو حیاط پارک بود و مال اونا بیرون بود! خودشم رانندگی کرد! یه مقدار که راه افتاده بودیم ، گفت اه ... مانتو هم دردسر داره هااا ! یهو پاشد خودشو جا به جا کرد رونشو مانتوشو از زیرش دراورد و جمع کرد بین شکم و رونش ! رونای گوشتیش نمایان شدن ! شلوار پارچه ای مشکیش با یه کم دقت ، کص تپلشو زیرش نشون میداد! من واقعا نمیتونسم نگاه نکنم بهشون ! به خیالمواون سرگرم رانندگیه و متوجه نیست ! رسیدیم خونشون و رفتیم داخل ! من پشت پرده ی اول حیاطشون واستادم و گفتم یاا... ! گفت بیا کسی نیست ! یه دیگ بزرگ دیدم وسط حیاط با چند تا ظرف یه بار مصرف ! گفتی بیا با ملاقه شله زردو بریز تو ظرفا ! منم داشتم انجام میدادم که دیدم بازم رو به روم نشسته و پاهاشم بازه و داره رو شله زردارو با دارچین تزیین میکنه ! همچنان کص گوشتیش جلو چشمام بود که یهو یه مقدار از شله زردو ریختم کف حیاط! گفت به جای چشم چرونی حواست به کارت باشه ! کیرم عین کمان آرش کمانگیر شق شد ! گفتم نمیفهمم منظورتو ! گفت باشه باشه ! گفتم بگو دیگه ! گفت نه تو که خودتو زدی به اون راه ! گفتم آها اونو میگی؟ شلوارت قشنگه چشممو گرفته ! گفت میخوایش ؟ گفتم آره چرا که نه ! گفت یکی میخرم واست فقط زنونسااا! گفتم همینی که تنته رو میخوام ! گفت تمیز نیستااا! گفتم تا باشه ازین کثیفیا! خندید غش غش و گفت بیا ! با انگشتش اشاره زد بریم سمت هال ! گفت برو اول شله زردارو درشونو بپوشون کثیف نشن تا شلوارمو بدم بهت ! انجامش که دادم برگشتم دیدم دکمه ی شلوارش بازه و ایستاده ! رفتم جلو که درش بیارم گفت مطمئنی ؟ گفتم تو مطمئن باشی و دهنت قرص باشه ، منم شکی ندارم ! یهو لبای بزرگ و خوشگلشو گذاشت رو لبام و با قدرت کیرمو میمالوند ! راستش کیرم کلفت نیست چندان ولی قدش موقع سکس حدود ۱۶-۱۷ میشه ! با چنگ کیرمو میمالید و لبامو توفی میکرد !! حس میکنم موقع حشری شدن آب دهن خیلی از دخترا و زنا راه میفته ! با حریصی خودشو خیلی ناشیانه میمالوند بهم و سعی میکرد رو پنجه ی پاش واسته تا کصش به کیرم برسه! دست انداختم شلوارشو درارم ، خوش با سرعت دراورش و یه شرت سفید آبی تنش بود ! وای وای وای ! سفیدی پاهاش رو رونای نرم و یه کم شل گوشتیش معرکه بودن ! راستش هیچ دوس دختر اونقدر گوشتی نداشتم و هنوزم ندارم ! یه دونه داشتم سبزه بود ولی اون عین برفه ! محکم کص تپلشو تو دستم گرفتم ! زانو هاش شل شد و رو مبل نشست ! هنوز مانتو تنش بود ولی شرتشو کشید کنار تا کصش بیفته بیرون ! یه کص گوشتی و خیس و لزج که توش صورتی بود نمایان شد !‌ یه مقدار چوچولش کوچیکتر میبود دیگه قشنگ کص رویایی من میشد !‌ ولی همچنانم بی نظیر بود ! از کص لیسی بدم نمیاد راستش و فیس و فیس ندارم :) با قدرت میخوردم کصشو و صدا میداد خوردنم و اونم دیوانه وار آه و ناله میکرد ! احساس غرور میکردم که یه همچین کصی که یه شهر واس دیدنش خودشونو ممکنه بگان ، جلومه و قراره بکنمش ! مانتوی جلو بازشو دراوردم و تاپشم دراوردم ! انتظار داشتم سوتینشم آبی سفید باشه ولی مشکی بود ! ممه های نرم و کاملا سنتی و شلشو دراوردم و محکم مالیدم و خوردم ! پاشدم تا لخت شم یهو دیدم جلوم زانو زده تا ساک بزنه !‌ ساک زدن کم لذت ترین قسمت سکسه واسم !‌ ولی اشتیاقشو دیدم دلم نیومد بگم نه! کیر من صورتی و بنفشه و دخترونس خیلی :) خیلی خوب ساک میزد و وجودمو تخلیه میکرد !‌ پشت کونمو گرفته بود و منو عقب جلو میکرد ک تلمبه بزنم ولی نمیزدم ! اصلا جذاب نبود !‌ پاشد با عشوه شرتشو دراورد و مدل سگی نشست رو مبل ! سوراخ کونش یه مقدار تیره بود و مشخص بود اثر کیره ! چون عجیب بزرگ بود و سوراخشم تنگ نبود چندان
  بی کاندوم یه کم مالوندم دم سوراخ کصش و یهو همشو کردم داخل ! رو چاک کونش توف ریختم و با دستم میمالوندمش ! تلمبه هام آروم ولی عمیق بودن ! کصش خیلی آبدار بود ! اونایی که کص آبدار کردن میدونن چی میگم ! همه چیزش حاکی از دختر وطن بود ! جوش رو کونش و کص بزرگش و ممه های شل و ولش و رون پهنش ! نمونه ی بارز یه کص ایرانی! حدود ۷-۸ دیقه بدون استراحت تو همون پوزیشن داشتم تلمبه میزدم که حس کردم آبم داره میاد ! کشیدم بیرون و لای لپای کونش عقب جلو کردم و آبمو ریختم پشتش !‌ داشت بلند میشد ، انگشت اشارمو کردم تو کونش و یهو پرید جلو گفت خشکههههه!!!! منم با آب کمرم خیسش کردم !! راستش هدفم فقط انگشت کردن بود و خیلی با کردن کونش موافق نبودم !از نظافتش اطلاع نداشتم ! دوباره سالار بیدار شد و بازم کردم داخل کصش ! بهش گفتم به پشت بخوابه !‌ با اون همه آب کمر پشتش ، رو مبل خوابید !‌ رید تو مبل :)) حالا من بودم و مدل فرغونی و حداقل یه ربع توان تلمبه زنی ! کص کناش میدونن تو فرغونی ، اندازه کیرو قشنگ حس میکنن زنا ! با قدرت و عمیق تلمبه میزدم تو کصش و ممه هاشو میخوردم ! یهو بدون هیچ واکنشی بیحال شد و آه و نالش کمتر شد ! پاهاشم داشت میبست ناخوداگاه که من نگه داشتم و همچنان تلمبه زدم ! تخمام شل شده بودن و عین شلاق ، میخوردن تو کونش !‌ آبم واس بار دوم اومد ولی کمتر از دفه اول و ریختم رو شکمش !‌ اصلا پرتاب اولیه رو نداشت ولی بازم خداروشکر :)))
  گردنم درد گرفته بود و کسل شده بودم ! پاشدم برم کیرمو بشورم ، بهم گفت : عاشقتم کصکش لعنتییی (اصلا ازین ادبیات استفاده نمیکرد) گفتم گوشت منی توووو ! گفت همه میگن ! خندیدم و آماده شدم !‌ مبلو هم تمیز کردیم دوتایی و حدود ۱۰-۱۵ تا شله زردو به سختی رسوندیم خونه ! همه چیز عادی بود و معمولی ! رابطمون تو تلگرام ادامه داره همچنان ولی حیف موقعیت سکس پیش نمیاد ! نهایتا عکس و فیلم از بدنش بده و صحبت تلفنی کنیم و مدل بدم بهش عکس بگیره و اینا ! همیشه هم کصش شِیو شدس و تر و تمیزه !‌ امیدوارم امسال عیدم همونطوری یه موقعیت خوب جور شه !
  ممنون که خوندید !‌ امیدوارم همه کص دارا به کیر و همه ی کیر دارا به کص برسن !‌ راستی دیگه مواظبم که سکس خطرناک نکنم !‌ کاندوم کاندوم کاندوم


  نوشته: iŁiム :#

 • 11

 • 9
 • نظرات:
  •   shahx-1
  • 4 ماه
   • 7

  • کیرتون دخترونس؟ یعنی دخترایی که باهاشون خوابیدی همشون کیر داشتن؟؟ (biggrin)


  •   عماد.018
  • 4 ماه
   • 7

  • تو همه چیزت دخترونس! من واسه لحن و گفتار خودت راست کردم.


  •   A.t1363
  • 4 ماه
   • 5

  • توش صورتي بود !؟
   توقع داشتي سورمه اي باشه !؟


  •   ChitiBoy
  • 4 ماه
   • 8

  • تو دیگه خیلی زنونه بودی
   مطمئنی که کونت نزاشتن؟
   مطمئنی اون صورتی که گفتی رنگ سوذاخ کونت نبوده؟
   جون مادرت راستش رو بگو و منو از نگرانی در بیار


  •   Arsene lupin
  • 4 ماه
   • 0

  • با سلام و تبریک سال نو چاغال صورتی و بفش بیشتربه ماتیک و مداد رنگی میخوره تا کیر !فابریکه یا خودت رنگ کردی؟


  •   girl+angel
  • 4 ماه
   • 0

  • کصمغز عوضی


  •   girl+angel
  • 4 ماه
   • 1

  • ببین تو یا دختری یا کونت گذاشتن.تامام


  •   mobham330
  • 4 ماه
   • 1

  • کیر دخترونه?


  •   rezasex20
  • 4 ماه
   • 0

  • شعله زرد رو‌کی درست کرده بود!! کسی نبود که تو خونه


  •   _KING_WOLF_
  • 4 ماه
   • 0

  • ممه های سفت و کاملا سنتی!
   مگه بستنی سفارش میدی داداچ


  •   mamadkaraji
  • 4 ماه
   • 0

  • من خیلی از داستانت خوشم اومد
   ممنونم


  •   amir.ahm
  • 4 ماه
   • 1

  • الکسیسم اول پول میگیره بعد میده چرا این اینقدر راحت داد؟؟؟؟


  •   35741
  • 4 ماه
   • 0

  • بد نبود کاش مام میتونستیم یه کوس کنیم مردیم به این سیگار قسم کونم میخاره برا کوس فقط یه جا گاف دادی تو خونه شلوارش جین بعد ربتید شله سبز بیارید ضلوار پارچه ای پاش بود؟ به مرگ حسن روحانی شرت سفید ابی ندیدم اولین باره میشنوم خررررررر


  •   reza_405
  • 4 ماه
   • 0

  • صورتی و بنفش یاد چی میندازتتون؟
   اههههه سلام انگوری


   بیگلی بیگلی کجاست؟
   نکنه همونه که گوشی نو خریده بود؟


  •   soheyl99
  • 4 ماه
   • 0

  • کس شر


  •   gankr.koy
  • 4 ماه
   • 0

  • اگه دختری و خوشکل هم هستی امشب دلم کوس میخواد.مطمئنم دختری


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو