چپ کردن آتوسا

1392/05/19

سلام.من عاشق سکسم.اسمم علیرضاست.سال آخر پزشکی هستم.دو سال قبل داشتم میرفتم ویلای یکی از دوستانم نزدیکای مهرشهر.فردیس یه کاری داشتم که بعدش از اونطرف برم مهرشهر.کارم که تموم شد باید از یه جایی میرفتم که دیگه تو اتوبان نرم.از یه مسیری که یه محله ی خفن وجود داره باید رد میشدم.تو اون مسیر دیدم که یه مزدا3 چپ کرده و اهالی اونجا هم دورو برشو گرفته بودن.ترسیدم پیاده شم و رد شدم.اما دلم راضی نشد و از دور برگردون پیچیدم که برم ببینم شاید یه مصدومی داشته باشه.رسیدم سر صحنه و ماشینمو پارک کردم.همه داشتن چپ چپ نگاهم میکردن.توجه نکردم و رفتم جلو دیدم یه دختر خانومی نشسته و سر و صورت و بدنش خونین و داغونو خاکی و پر از خرده شیشه تو بدنش بود و خیلی آژیته و بیقرار بود.خودمو معرفی کردم و گفتم من پزشک هستم میخوام این خانومو معاینه کنم.تا دختره اینو شنید و منو دید زد زیره گریه و نا خود آگاه اومد تو بغلم و شروع کرد به گریه کردن.دقیقا حس کردم که چقدر ترسیده بود.گفتم عزیزم تکون نخور تا معاینه ات کنم.انصافا هم به چیزی غیر از کمک کردن بهش فکر نمیکردم.دیدم تو معاینات درد گردن داره و سرش هم آسیب دیده بود.110 اومد و فکر کرد من یه خیالاتی تو ذهنم دارم.اما کارت دانشجوییمو نشون دادم و قبول کردن که مزاحم نیستم.آتوسا رو خوابوندم رو زمین و بهش گفتم تکون نخور و گردنت هم تکون نده تا تماس بگیرم اورژانس.و با 115 تماس گرفتمو آمبولانس اومد.کارشناس اورژانس اونجا با مردم درگیر شد و مجروح و مصدوم شد.و یکی باید اونو جمع میکرد.همکارش رفت سراغ اون و منم مجبور شدم به آتوسا برسم.و خودم رو به اورژانس معرفی کردم و از کمکم استقبال کردن.گردنشو فیکس کردم و گذاشتمش رو برانکار و با کمک مردم بردیمش داخل آمبولانس.درب آمبولانس رو بستم و از آتوسا که داشت گریه میکرد پرسیدم من الان چیکار برات کنم که آروم بشی؟؟گفت به خانوادم لطفا اطلاع بده.گوشیشو خواستم تا تماس بگیرم.گفت فکر کنم ازم اینجا دزدیدن.انصافا خیلی خوشگل و خوش اندامو …کلا دختر با کلاسی بود که ارشد روانشناسی میخوند.گفتم شمارتو بگو تماس بگیرم ببینم صداش از کجا در میاد.اما با موبایلم هر چی تماس گرفتم گوشیشو پیدا نکردم و واقعا هم ازش دزدیده بودن.دیگه تماس گرفتم خانوادش تا بیان بیمارستان شریعتی کرج.اونجا بود که یه لحظه گفتم حالش که خوب بشه میرم تو مخش.دستمو گرفته بود میگفت تورو خدا با من تا بیمارستان بیا.گفت یه درخواستی دارم اما روم نمیشه.گفتم راحت باش عزیزم بفرما.گفت پشتم خیلی میسوزه!!!منم خودمو زدم به اون راه!!گفتم کجا آتوسا جان؟با دستش باسن خودشو نشون داد.منم گفتم باسنت عزیزم؟گفت آره میشه ببینید چی شده؟فکر کنم شیشه رفته.شلوارشو شل کرد دیدم بعععله.خرده شیشه رو باسنش بود.وای چه چیز محشری بود.واقعا فوق العاده بود.شیشه هاشو تمیز کردم و شلوارشو کمک کردم تا پوشید وخیلی تشکر کرد و گفت تو رو خدا سر راهم قرار داد.درب آمبولانس باز شد و بچه های اورژانس اومدن و بهشون شرح حال دادمو تشکر کردن و رفتن بیمارستان.آتوسا گفت تورو خدا نرو با من تا بیمارستان بیا.منم چون با ماشین بودم گفتم عزیزم من دنبالتون میام نگران نباش.تو وسط راه دیدم خانواده اش اومدن جلوی آمبولانس رو گرفتن و باهاش رفتن بیمارستان.منم دیگه رفتم مهرشهر و پیچیدم به بازی و دیگه نفهمیدم چی شد.حدود یک هفته گذشت منم تو گیرو دار امتحانام بودم.کارورزی و چندتا امتحان دیگه…یه دفعه تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم.تماس گرفتم تا مطمین بشم خودش گوشیو برمیداره.گوشیو برداشت انگار خودش بود.گفت الو الو…منم گفتم ببخشین اشتباه گرفتم!!!فورا یه اس دادم گفتم آتوسا خانوم؟؟جواب داد شما؟؟!!از این خشکهای افاده ای بود.دوباره پرسیدم شما آتوسا خانومی؟؟گفت بله شما؟؟؟!!!(حالت طلبکارانه )گفتم علیرضا هستم.(هنوز داریم اس ام اس میدیم )گفت علیرضا کدوم خریه؟؟
ناراحت شدم و گفتم ببخشید که مزاحم شدم.بای.عصبی شده بودم.عصر دیدم تماس گرفت و جوابشو ندادم.چندبار تماس گرفت ج ندادم.اس دادم گفتم بفرمایید؟امرتون؟گفت عذر میخوام صبح خیلی عصبی بودم حالمم زیاد خوب نیس.(احساس کردم پریود هم هست.)گفتم اشکالی نداره خواهش میکنم.ببخشید مزاحم شدم.دوباره تماس گرفت ولی اینبار جواب دادم.گفت شما کی هستی؟گفتم علیرضا دیگه.همونی که روز تصادف اومدی تو بغلم!!!یه دفعه زد زیر گریه و گفت بیمعرفت چرا تنهام گذاشتی؟من به خاطر تو برادرمو مجبور کردم فردای تصادف سیم کارتمو بسوزونه خطمو فعال کنه.یه هفته س منتظر بودم باهام تماس بگیری.زار زار گریه میکرد.گفتم چرا گریه میکنی حالا.معذرت میخوام چون خانوادت اومدن منم رفتم.یه دفعه یه چیزی گفت برق از چشام پرید.گفت علیرضا خیلی دوستت دارم.قیافه ی من |: !!! از تعجب شاخ درآوردم.گفتم برو استراحت کن انگار حالتون خوب نیستااا.گفت انگار تو خوشت نیومده که باهم باشیم!!!منم از خدا خواسته گفتم من از خدامه آتوسا جان با تو باشم.گفت خیلی خوشحالم.خیلی.علیرضا جبران میکنم.گفتم برو استراحت کن سرحال شدی اس بده بزنگم اگه دوست داشتی.گفت الان خوبه خوبم.منو ببخش امروز من بی ادبی کردم.بیشعورم و … شروع کرد فحش دادن به خودش.تو دلم گفتم بلایی تو سکس به سرت بیارم دیگه فحش ندی.یه جوری میکنمت که هر روز خودت بگی علیرضا بیا منو بکن.و به هرکی می پرستید قسم همینجوریم شد.
یواش یواش سر صحبت طی چند روز باز شد و یه روز ازم پرسید چی میخوای برات فراهم کنم؟منم خیلی پرروام.گفتم خودتو میخوام آتوسا.میخوام مال من باشی.گفت دست بسته خودمو در اختیارت میذارم هر کاری دوست داشتی باهام بکن.گفتم من عاشق سکسم و میمیرم واسه سکس.اونم باتو.گفت خیلی شیطونی.اما خیلی دوستت دارم.قبول.من مال تو.فقط صبر کن زخمای صورتم خوب بشه بعد همو ببینیم.گفتم من میخوام همینجوری ببینمت.میگفت اگه اینجوری ببینی میری دیگه نمیای.طبق گفته خودش و دوستش 38 تا خواستگار داشت.راست هم میگفت.هنوز باورم نمیشد با این کلاسش بهم پا داده.میگفت پرده ام حلقویه اما کس میگفت.بعدا فهمیدم یه بار سکس داشته.بخدا باورم نمیشد بهم پا داده.بالاخره فرداش رفتم مهرشهر در خونشون.عجب خونه ای.خونه که نه.یه ویلای فوق شیک و لوکس.اومد پایین یه خورده پاشو از درد میکشید.یه چسب هم رو پیشونیش بود.من ماشینم پراید بود.روم نشد بگم اما راستشو گفتم با خنده تا ضایع نشم.گفت خودت برام مهمی.این چه حرفیه میزنی.گفت پراید زیاد تکون داره گردنم درد میگیره.گفت ماشینتو پارک کن با ماشین بابا میام.رفت بعد از 3.4 دقیقه اومد با یه !!! BMW 630.گرخیدم.خودمو جمع و جور کردمو گفت تو بشین پشت فرمون.گفتم نه اگه ممکنه خودتون بشینید.(حالا بلد نبودم الکی کلاس میذاشتم)اتوماته دیگه.میتونی.گفت چشمم از ماشین ترسیده.اون روز که چپ کردم خیلی ترسیدم.با اصرارش نشستم.راهنماییم کرد.یه بار خاموش کردم ولی سریع راه افتادم.زول زده بود تو چشام.گفتم من اگه زیاد نگات کنم میرم تو دیواراااا.گفت مهم نیس.گفتم خل شدی؟؟گفت نه.بزن کنار میخوام خوب نگات کنم.(خدایا من خوابم.بیدارم؟این کس خله؟من قاتی کردم؟؟حسابی مونده بودم.)زدم کنار.یهو گفت آخه توله سگ تو این مهرشهر همه آرزوشونه با من فقط هم کلام بشن.چیکار کردی با من؟گفتم با منی؟؟؟گفت من هر کیو خیلی عاشقش باشم میگم توله سگ.ناراحت نشو.دستامو گرفت لباشو چسبوند رو لبام.یه لحظه نفهمیدم چی شد.هنگ کردم.گفتم بازم میخوام.چقدر قشنگ لبامو میخورد.چه لبایی داشت.مثل آنجلینا جولی.گفتم آتوسا خوبی؟؟چشاش شهلایی شده بود گفت آره عزیزم.خیلی خوبم تو چی؟گفتم من رو هوام.تو فضام.منو برد یه کافی شاپ تو بلوار ارم.2 ساعت با هم بودیم بعد رسوندمشو منم برگشتم تهران.بقیه داستان رو تو قسمت بعدی تعریف میکنم.ببخشید

نوشته: علیرضا


👍 1
👎 0
108378 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

395170
2013-08-10 08:06:04 +0430 +0430
NA

Ble!??1

0 ❤️

395171
2013-08-10 08:11:25 +0430 +0430
NA

يعني دقيقا پيش خودت چه فكري كردى؟ما هالوييم آيا؟ببخشيد ولي خاك بر سرت

0 ❤️

395172
2013-08-10 08:22:07 +0430 +0430
NA

والا یکی از دوستان من پزشکی می خوند. می گفت تو هواپیما نشسته بودیم یکی از مسافرین حالش بد شد . بنده خدا تعریف می کرد از هر 10 نفر 4 نفر پزشک بودن و می خواستن به مریض کمک کنن. حالا این جناب علیرضا چنان تعریف کرده که انگار تنها دکتر این خراب شده است . چقدر هم مردم خوشحال شدن از زیارت این اقا . دختره هم که تا دیده این دکتره گفته بذار تا تنور داغه بچسبونم از کل بدنش گذشته فقط باسنش مونده بود که معاینه شه که توسط اقای دکتر معاینه شد. اصلا چنان تعریف کردی که انگار این دختر یک بکن کم داشته تو زندگیش. لیاقتت هم همینه که نقش بکن بازی کنی. به درد دیگه نمی خوری عامو.
راستی چشای شما بعد از سکس چه شکلی شده بود دکتر جان؟ خرکی؟ سگکی؟ شرط می بندم از چشات اب می زد بیرون. خوابت طولانی شده بود.
دکتر معنی کلمه آژیته هم برامون بگی که دیگه ممنونتیم.
خود شیفته روانی .

0 ❤️

395173
2013-08-10 08:23:53 +0430 +0430

سلام دکتر…
یعنی تو واقعا دکتری…؟؟؟؟
یه دکتر واقعی…؟؟؟؟؟
از همونا که تو فیلما نشون میدن…؟؟؟؟؟
من تا حالا دکتر از نزدیک ندیدم
من که نه…اینجا تا حالا هیچ کس ندیده
بچه ها شماها دیدید…؟؟؟؟

0 ❤️

395174
2013-08-10 08:24:09 +0430 +0430
NA

نخواندم نظر ها را ديدم نظر خوب نبود بدرد نمي خوره نميخونم

0 ❤️

395176
2013-08-10 08:56:02 +0430 +0430
NA

آتوسا چپ کرد
منم واسه مادرت راست کردم
این به اون
در !!!
:-D

0 ❤️

395177
2013-08-10 12:40:11 +0430 +0430
NA

وای احسان یعنی مردم از خنده از کامنتت پسر.
دلم نمیاد به این عقده ای فحش بدم که میان و حسرت هاشون رو در قالب کس شعر هایی این چنین به نام داستان تو پاچه ما می کنن. خدا شفا بده.

0 ❤️

395178
2013-08-10 12:46:23 +0430 +0430
NA

سلام آق معلم
خیلی مخلصم داداش

0 ❤️

395179
2013-08-10 12:48:47 +0430 +0430
NA

دکتری نه؟اینجا چی میکنی؟
معده ی سیاه در طب پزشکی اصطلاحا چی میشه؟؟؟؟؟؟
اینو ج بدی راستو دروغه داستانت معلوم میشه تو سایتاهم دنبالش نگرد اصطلاح خواصی نیست

0 ❤️

395180
2013-08-10 15:04:46 +0430 +0430
NA

چطوری دکتر.حالا که فرصت هست من کیرم مشکل پیدا کرده میتونی یه معاینش کنی ببین چه ناز خابیده؟اخه کس کش گیر بکس اتوماتیک ماشین بیگای بیگلی تو کونت کیر انگوری تو کونت دکتر بگورم نیستی تو فقط بچگی زیاد باهات امپول بازی کردن همین

0 ❤️

395182
2013-08-10 15:13:14 +0430 +0430
NA

چطوری دکتر.حالا که فرصت هست من کیرم مشکل پیدا کرده میتونی یه معاینش کنی ببین چه ناز خابیده؟اخه کس کش گیر بکس اتوماتیک ماشین بیگلی بیگلی تو کونت کیر انگوری تو کونت دکتر بگورم نیستی تو فقط بچگی زیاد باهات امپول بازی کردن همین

0 ❤️

395186
2013-08-10 16:59:20 +0430 +0430
NA

ماشين اتوماتيك خاموش نميشود توله سك

0 ❤️

395187
2013-08-10 17:29:22 +0430 +0430
NA

اس دادم گفتم بفرمایید؟امرتون؟گفت عذر میخوام صبح خیلی عصبی بودم حالمم زیاد خوب نیس.(احساس کردم پریود هم هست.)

پس یقینا الان میتونی احساس کنی چی میخوام بهت بگم درسته؟؟؟؟ همون تو کون آدم دروغگو…

0 ❤️

395188
2013-08-10 17:59:12 +0430 +0430
NA

اقا یه روز تو محله ما یه دختره تصادف میکنه با یه بنده خدا.ماشین دختره بنز کلاسیک بود ماشین باباش لامبورگینی بود کلا خانواده پولداری بودن خونه داشتن ماه انار توپ.یعنی مدیون این دنیا و اون دنیا هستین باور نکنید هیچی روز تصادف زد به یه بنده خدا محله ما هم از اون خطرناکاش هس ها :D دختره پیاده شد کونشو گرفت منم داشتم راه میرفتم ولی خوب خودتون میدونید حس انسان دوستانه کیرم بیداد کرد.رفتم گفتم خانوم حالت خوبه؟
خوب بقیش باشه تو خواب بعدی که واستون بگم L)
اینم بگم من عقده ندارم ها :^o :^o :^o
اصلا دکتر هم نیستم مهندسم فکر کردین میگم دکترم یا دانشجوشم >:P
جمع کن لاشی پاکتی -کونده کون گلابی.همیشه گفتم بازم میگم اگه یه زمانی مارو پلیس فتا گرفت بدونید کار همیناس که زیر18هستن عقده ای هستن به گوه کشیدن سایتو حال بهم زن X( X( X( X( X( X( X( X( X(
ریدی به قیافه خودت و داستانت گوگلونک

0 ❤️

395189
2013-08-11 01:37:46 +0430 +0430

خیلی قشنگ بود توله سگ.ناراحت نشو من از هر داستانی خوشم بیاد به نویسنده ش میگم توله سگ…!

0 ❤️

395190
2013-08-11 01:42:20 +0430 +0430
NA

دروغ می گه .فحشت داد.علاقه شدیدی به اسب ابی در حال خمیازه کشیدن داره. :D

0 ❤️

395191
2013-08-11 02:23:29 +0430 +0430

asan enghad dastanet sexy bud ras kardam dige nemikhabe

0 ❤️

395192
2013-08-11 02:36:47 +0430 +0430
NA

اولین نظری هسته که میدم ولی داستانو نخوندم یه خط اولشو که گفتی سال اخر پزشکی هستمو فقط خوندم!!!فهمیدم تا اخرش فانتزیه عاغا جان خودتون برید چندتا فیلم 2013 توی تاپیکی که زدم اپ کنید لا اقل یه چیزی ببینیم کیرمون راست ش ه خخخخخخخجدی میگم مرسی از عزیزانی که بیان توی تاپیک چنتا فیلم 2013 لینکشو بذارند بازم مرسی
راستی داستانتو نخوندم اما کامنتهایی که در موردت گفته بودند گویای داستانت بود خخخخ

0 ❤️

395193
2013-08-11 02:48:36 +0430 +0430
NA

لطفا چرت و پرت نگو.ملت ايران با تمام معايبي كه دارن محاله درصحنه تصادف با پرسنل اورژانس و آتش نشاني درگير بشن.درضمن شيشه جلوي اتومبيل به هيچ عنوان پودر نميشه چون داخلش طلق داره.ماشين در حال چپ كردن غلط ميزنه و مياد روي سقف اگر شدت تصادف زياد باشه سقف جمع بشه شيشه هاي اطراف هم ميشكنه و پودر ميشه در اون حالت درب خودرو محاله باز بشه.دختره چه جوري پريد در آغوش شما؟

0 ❤️

395194
2013-08-11 05:26:42 +0430 +0430
NA

منم ترم 4 پزشکیم
باید تو بیمارستان جراح تو رو ارکیکتومی کامل میکرد تا اینقدر تخمی شعر نگی

0 ❤️

395195
2013-08-11 08:39:44 +0430 +0430
NA

فقط وقتم هدر رفت

0 ❤️

395196
2013-08-11 13:51:04 +0430 +0430
NA

فیلم زیادمیبینی؟؟الان خودت بودی باورمیکردی؟؟جمع کنیدبابا

0 ❤️

395197
2013-08-11 15:02:25 +0430 +0430
NA

شما آدمی هستی ک از بس جقیدی مخت پوک شده!!!
کیرم تو مخ بابات!!!

0 ❤️

395198
2013-08-11 21:10:00 +0430 +0430

دکتر جون چند کلاس سوات داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
اهان دکتریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دکتر

0 ❤️

395199
2013-08-12 06:58:41 +0430 +0430

پزشکی بود، ننویس . . . . . . . . . . . .
پلیس 110 اومد ولی آمبولانس رو کسی خبر نکرده بود؟ منتظر بودن که تو بهشون زنگ بزنی؟ میخواستی به خانواده‌شون اطلاع بدی باید از تلفن دختره استفاده می‌کردی؟ داشتی از جاده روستایی خفن رد می‌شدی ولی دور برگردون داشت؟ دختره خودشو انداخت جلوی مردم تو بغلت؟ به همین راحتی؟ معمولا آمبولانس با سرعت خیلی زیاد حرکت می‌کنه و برای کسی توقف نمی‌کنه ولی چه راحت خانواده‌اش بهش رسیدن و متوقفش کردن؟ یعنی به خاطر تو سیم‌کارتشو سوزوند و خطش رو دوباره فعال کرد؟ اگه تو نبودی دیگه نمی‌خواست سیم‌کارت داشته باشه؟ بی ام دبلیو تمام مدل‌هاش تو کونت دیگه ننویس. به قول “سیلور فاک” بهت میگم توله سگ دیگه ننویس.

گذر کردی به سوی مهر شهری
بگاییدن تو را با زورِ قهری
صدا کردی پلیس آمد به سویت
کنون از شهرتت کونیه دهری

0 ❤️

639441
2017-07-12 22:15:14 +0430 +0430

جق مملکتو نابود کرد

0 ❤️Top Bottom