چگونه کونی شدم

1391/05/17

سلام
اول بگم این خاطره مربوط به همجنس بازی پسر با پسر میشه
هرکی دوست نداره نخونه
من آرش 27 سالمه از 15 یا 16 سالگی کونی شدم میخوام جریان اولین کون دادنمو بنویسم
بچه که بودم با پسرای همسایه دودول بازی میکردیم. یکی از بچه ها که تک فرزند بود(علی) مادرش هم کار میکرد و تا حدود ساعت 4:30 همیشه خونشون خالی بود. صبح ها که مدرسه بودیم ولی بعد از ناهار همیشه 2ساعتی فرصت داشتیم با هم ور بریم.
چهار نفر بودیم که همیشه پایه بودیم و بقیه رو قاطی نمیکردیم که تعدادمون زیاد بشه و یوقت لو بریم
به بهانه درس خوندن یا بازی میرفتیم خونه علی، لخت میشدیمو کارای بچه گانه میکردیم که به خیال خودمون سکس میکردیم مثلا میچسبیدیم به هم، جفت هم دراز میکشیدیمو با دودول هم بازی میکردیم، میخوابیدیم رو هم، یادمه من همیشه بیشتر دوست داشتم یکی روم بخوابه و کیرشو بزاره لای کونم، کمتر من رو میخوابیدم و همیشه بیشتر با کیر بچه ها بازی میکردم تا کونشون.
هیچ کدوم تا حالا جق نزده بودیم و به سکس هم وارد نبودیم
تا اینکه علی کامپیوتر خرید. اونموقع هنوز کامپیوتر مثل الان نبود که همه داشته باشن، چند وقت بعد از پسر عموش یه فلاپی گرفت (دیسکت) که توش ده دوازده تا عکس سکسی بود چنتاش زن لخت بود چنتاش ساک زدن بقیه هم یه مرد در حال کردن زن بود که تو یکی از عکسا مرده کیرشو کرده بود تو کون زنه
ما همش کارمون شده بود دیدن این عکسا، بار اول که دیدمشون باورم نمیشد واقعی باشن همش میگفتن اینا نقاشین، باورش برام سخت بود که این زنا لخت شدن و دارن به مردا میدن، من اونموقع حتی نوار ترانه هم گوش نمیدادم از همه جا بی خبر بودم و فکر میکردم آخر خلافم که با رفیقام کیرامونو جلو هم در میاریم
دیدن اون عکسا خیلی تحریکمون کرده بود، من شبا هم همش بهشون فکر میکردمو کیرمو میمالیدم
یه بار که عکسا رو میدیدم یکیشون که زنه داشت واسه مرده ساک میزد مورد بحث قرار گرفت دوست داشتیم ببینیم چه حالی میده یکی کیرمونو بخوره قرار شد کیر همدیگه رو بخوریم، اصلا به نظرمون بد نمیومد ولی از مزش میترسیدیم. بالاخره من داوطلب شدم اول بخورم. بچه ها نشستن رو تخت جفت همدیگه من اومدم کنار علی ولی ترسید گفت اول مال رضا رو بخور. رفتم نشستم جلو رضا کیرش با اینکه زیاد بزرگ نبود ولی مثل سنگ شده بود خواستم بخورم دیدم آب بیرنگ ازش زده بیرون بدم اومد ولی دیگه داوطلب شده بودم. پاکش کردمو یواش سرشو کردم تو دهنم داغ بود نه حس خوبی داشت نه حس بدی. فقط کرده بودمش تو دهنم بلد نبودم ساک بزنم و عقب جلو کنم. حدود 30 ثانیه تو دهنم بود یکم مکش زدم احساس کردم دوباره داره ازش آب میاد درش اوردم گفتم بسه دیگه حالا یکی دیگه بخوره علی گفت نهههههه بیا نوبت منه مال منو بخور. به علی نمیشد نه گفت، میزبان بود. بهش گفتم خیسه پاکش کن با دست تمیزش کرد منم همه کیرشو کردم تو دهنم دوس داشتم به علی حال بدم که همیشه هوامو داشته باشه کیرشو مک میزدم داغ داغ بود بازم حس خاصی نداشتم ولی علی خوشش اومده بود یکم واسش مک زدم یدفه خودش کیرشو کشید بیرون گفت وای یجوری شدم
دیگه نمیخواستم کیر صادق رو بخورم. گفتم یکی دیگه بخوره ولی هیچکی حاضر نشد بخوره صادق به من قر میزد که چرا مال منو نمیخوری منم به بقیه که چرا فقط من بخورم. آخرشم نتیجه نداد و با قهر زدیم بیرون
به خودم گفتم تا نگن واست میخوریم دیگه نمیرم پیششون. شب همش به صحنه های ظهر فکر میکردم و با کیرم بازی میکردم. فرداش علی زنگ زد ولی گفتم نمیام. عصرش رضا اومد در خونمون گفت بابا بچه بازی در نیار حالا یه کاری کردی هی منت بزار. خوب ما خوشمون نمیاد ولی تو بدت نیومد اینکارو کردی دیگه چرا کلاس میزاری و یکم التماس کرد منم باورم شده بود که اگه من نباشم بهشون حال نمیده و من گل سرسبدشونم اصلا حالیم نبود که این کار افت داره. فردا و پسفرداش تعطیل بود و مامان بابای علی خونه بودن نمیشد بریم. من تو این مدت با کون خودمم ور میرفتم اون عکس میومد جلو چشام که مرده زنه رو از کون میکرد با انگشتم تو دسشویی با سوراخ کونم بازی میکردم خوشم میومد. دراز کشیده بودم داشتم درسامو مینوشتم صدای ظرف شستن مامان میومد مطمئن شدم نمیاد تو اطاق داداشمم رفته بود فوتبال، بابامم اصلا تو اتاقم نمیومد ولی بازم احتیاط میکردم. دستمو بردم تو شلوارم از زیر شرت با سوراخ کونم بازی میکردم نمیدونم چی شد به سرم زد خودکار رو برداشتم بردم تو شلوارم از سر خودکار فشار دادم رو سوراخم. نوکش یکم اذیت کرد ولی بزور هلش دادم کم کم میرفت تو. درد نداشت ولی بزور تو میرفت. یکمشو کردم تو ترسیدم کسی بیاد خواستم بکشم بیرون گیر کرده بود سفت بود بزور کشیدم اومد بیرون از شلوار اوردمش بیرون دیدم نی خودکار هنوز تو کونم مونده لولش هم کثیف شده بود گذاشتمش لای دستمال خوب پیچوندمش که فردا بندازمش دور. خواستم نی خودکار رو بکشم بیرون گیر کرده بود( بخاطر فرم سر خودکار) هرکاری کردم در نیومد تا یکم فشار میدادم درد میگرفت پاشدم رفتم دستشویی اونجا درش اوردم. اونم پیچوندم لای دستمال گذاشتم تو شرتم اوردم تو اتاقمو گذاشتم تو کیفم
اونقد کثیف نشده بودن که کیفم بو بگیره. احساس خیلی خوبی بهم دست داده بود حتی بهتر از همه دودول بازیام با بچه ها. شب دوباره یه مداد بردم تو تختم مطمئن که شدم داداشم خوابیده مداد رو از پشتش کردم تو سوراخ کونم. احساسش خیلی خوب بود. شروع کردم به عقب و جلو کردن مداد تو کونم. بزور عقب جلو میرفت دقیقا تماس سلولای روده تو کونمو با مداد حس میکردم. کاش الانم اونقد تنگ بودم. نیم ساعت مداد تو کونم بود بعد همونجوری پاشدم مداد از پشت شلوارمو برآمده کرده بود بیشتر هلش دادم تو، بعد رفتم دستشویی درش اوردم بازم کثیف شده بود ولی شستمش تمیز شد بعد باصابون شستم که بو نده برگشتم خوابیدم
شنبه خواستم برم خونه علینا مامان گفت امروز دیگه روز آخره از فردا دیگه باید بچسبی به درسات امتحانا نزدیکن. اونروز کیر هر سه تاشونو خوردم ولی بهشون نگفتم با کونم چکار کردم. هنوزم با اکراه کیراشونو میخوردم ولی این احساس بهم دست میداد که از همشون به سکس وارد ترم و به قول معروف سر ترم. نمیدونستم دارم مقدمات کونی شدن خودمو مهیا میکنم. اصلا نمی دونستم کون دادن افت داره.
از فرداشم خونه علینا تعطیل شد و همش درس بعد از امتحانا هم علینا رفتن مسافرت بعدشم خودمون رفتیم مسافرت و یه 2 ماهی خونه علینا نرفتیم. تو این مدت رابطم با بقیه بچه ها هم کم شده بود و تا چند هفته کارم شده بود مداد کردن تو کونم. بعد از دو سه هفته انگشتمم میکردم تو. دیگه واسم عادت شده بود و لذت هم داشت. زیاد نمیتونستم اینکارو بکنم چون همیشه کثیفف کاری میشد ولی از هر موقعیتی استفاده میکردم. خلاصه کار به جایی رسید که یه انگشت شد دو انگشت بعدش خیارای کوچیک و هرچی که به سایز سوراخ کونم میخورد. یواش یواش شروع کردم به تجسم خودم به جای اون زنه که مرده کیرشو کرده بود تو کونش. خیار میکردم تو کونم و فکر میکردم الان کیر علی تو کونمه. خیلی لذت بخش بود منتظر بودم دوباره بریم خونه علینا و بهشون بگم چیکار کردمو بجای خیار ایندفعه کیر واقعی بکنم تو کونم. هر روز که میگذشت حشرم بیشتر میشد و دوست داشتم کون بدم. دلم واسه مزه کیر تنگ شده بود. اونموقع ها با اکراه میخوردم ولی تو این مدت احساس کردم دوست دارم کیر تو دهنم باشه. از مسافرت که اومدیم رضا اومد در خونه گفت که علی یه فیلم سکسی از پسر عموش گرفته واسم تعریفش کرد و گفت که کلی چیزای جدید یاد گرفتنو جق زدن میگفت اگه بزنی دیوونه میشی خیلی حال میده من تو دلم میگفتم میخواد منو خر کنه، مگه میشه آبه سفید با فشار از آدم بزنه بیرون و آدم اونجوری که رضا میگفت بشه. با اینوجود کنجکاو شده بودم از طرفی بد جوری هوس کیر کرده بودم گفتم فردا بریم گفت نه فردا مادرشینا مرخصی هستند. خلاصه بالاخره خونه علینا خالی شد و ما رفتیم. من هم ذوق داشتم هم ترس. آخه دو ماه بود نیومده بودم و میخواستم بهشون کون بدم. بعد از حال و احوال و صحبت راجع به مسافرت علی فیلمو اورد. یه فیلم ویدئو بود نمیدونم اینو چجور قایم میکرد که باباشینا نمیفهمیدن. بهر حال
فیلمو گذاشت تو دستگاه. فیلم تارزان بود (فیلم سکسی تارزان) اصلا باورم نمیشد. من همون عکسای سکسی رو باور نکرده بودم حالا میدیدم زنه لخت میشه و …
از دیدن کیر کلفت تارزان بیشتر تحریک شدم تا هیکل لخت زنه. دهنم آب افتاد حشرم زد بالا دیدم بچه ها دستاشونو دور کیرشون حلقه کردنو (با تف) بالا پایین میکنن. زنه کیر تارزانو تو دهنش عقب جلو میکرد تازه فهمیدم طرز صحیح ساک زدن چجوریه میخواستم امتحان کنم ولی همه خودشون مشغول بودن درضمن نمیخواستم صحنه های فیلمو از دست بدم. یدفه دیدم صادق داره صداهای عجیب در میاره نگاه کردم دیدم کیرش سرخ شده و گنده تر از حالت معمولیشه بعد یهو یه پلاستیکو که از قبل اورده بودن اورد جلو کیرشو آب کیرشو ریخت تو پلاستیک. حالتش عوض شده بود یکمی ترسیدم. یخورده بعد هو علی بعدشم رضا همونکارو کردن. بعدش علی فیلمو در اورد حتی نذاشت تا آخر نگاش کنم. رضا و صادق بلند شدن برن اعصابم خورد شده بود میخواستم کلی حال کنم ولی حتی نذاشتن کیراشونو بخورم.
منم پا شدم رفتم. تیرم به سنگ خورده بود ولی فیلمه روم تاثیر گذاشته بود. شب همش خیار میکردم تو کونمو خودمو جای زنه حس میکردم.
گفتم فردا دیگه هرجور شده کارمو میکنم. فردا دوباره رفتیم خواستن فیلم ببینن گفتم نمیخواین مثل زنه کیراتونو بخورم؟ یکم من من کردن انگار جق زدن زیادی بهشون حال داده بود ولی بعدش گفتن چرا بیا بخور. ویدئو تو حال بود اونجا دیگه تخت نبود. علی فیلمو گذاشت هر سهتا بالشت گذاشتن زیر سرشون و دراز کشیدن جوری که تلویزیون رو هم ببینن. من شلوارمو نکشیده بودم پایین. رفتم سراغ کیر رضا. ساک زدن رو شب تو ذهنم با صحنه های فیلم تارزان مرور کرده بودم. کیر رضا رو کردم تو دهنم. وای برعکس آخرین باری که کیر تو دهنم بود، ایندفعه عاشق مزه کیر شده بودم، عاشق گرماش. با اینکه فقط یه بار دیده بودم ولی جوری کیرشو میخوردم که خودشم جا خورده بود. کیرشو بوس میکردم سرشو مک می زدمو ساک میزدم. دیدم داره صداش زیاد میشه ولش کردم که دوباره آبش نیاد ول کنه بره رفتم سراغ کیر علی مال اونم مثل آبنبات مک میزدم. خیلی حشری شده بودم. انگار یه عمره کارم ساک زدنه. کیرشو تو دهنم عقب جلو میکردم سرشو مک میزدم. بعدشم کیر صادق رو واسش کلی خوردم. بعد شلوارمو کشیدم پایین کونمو دادم طرفشون گفتم کی میخواد بکنه؟
صادق گفت مگه میشه؟
علی بهش گفت مگه بهت نگفتم پسر عموم چی میگفت؟ بعد گفت که من به پسر عموم گفتم ما اینکارا رو میکنیم اونم گفت شما دیوونه این و باید بکنین داخل و از این چیزا. علی که انگار حرفای پسر عموش خیلی روش تاثیر گذاشته بود گفت من میخوام. صادق گفت نمیشه بابا کثیفه ول کن بزار کیرامونو بخوره آبمون بیاد. خودمم مونده بودم که نکنه کثیف کاری بشه. ولی علی اومد من انگشتمو خیس کردم کردم تو سوراخم که هم باز بشه هم ببینم تمیز باشه یکم سوراخمو باز کردم علی کیرشو خیس کرد گذاشت دم سوراخم. قلبم تند تند میزد. فشار داد تو نمیرفت. با اینکه خیارای اندازه کیر علی کرده بودم تو سوراخم ولی اصلا قفل کرده بودم. هرچی زور زد نرفت تو آخه هی درد میگرفت من خودمو میکشیدم جلو. دیدم اینجوری نمیشه ترسیدم یکم دیگه طول بکشه علی بیخیال بشه به علی گفتم دراز بکش من میام میشینم رو کیرت. اونم دراز کشید من دوباره خودمو انگشت کردم خوب باز کردم کیر علیو خیس کردم رفتم نشستم روش کیرشو با دست گذاشتم در سوراخم آروم آروم کردمش تو. خیلی با خیار فرق داشت. تو کونم داغ شده بود. حس خوبی داشتم که کیر تو کونمه. میترسیدم کیرش کثیف بشه. بعد همونجوری بدون اینکه کیرش در بیاد با هزار زور و زحمت حالت رو عوض کردیمو من حالت سگی رو چهار دستو پا شدم اونم پشتم بود. اونم یه چیزایی یاد گرفته بود و یواش یواش شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش توی کون من. وای چه حالی میداد. داشتم پرواز میکردم. کیرش روی سلول به سلول روده هام حرکت میکرد و کاملا کیرشو توی بدنم حس میکردم. سوراخم درد گرفته بود ولی لذتش صد برابر بود. علی تلمبه هاشو تند تر کرد همونجوری که کون میدادم کیر صادق که جلوم بود دیوونم میکرد بهش گفتم بکنش تو دهنم اونم اومد کیرشو کرد تو دهنم فشار کیر علی باعث میشد کیر صادق رو محکم مک بزنم وای یه کیر تو کونم یه کیر هم تو دهنم آخر حال بود. کونم داشت جر میخورد علی تند تند تلمبه میزد کیر صادق رو از دهنم اوردم بیرون داد زدم یواااااااش علی فهمید دارم پاره میشم یکم تلمبه زدنشو آروم کرد با هر تلمبه کیر علی تو کونم به اوج لذت میرسیدم کیرم شق شده بود یهدفه علی کیرشو کشید بیرون دیدم کمرم داغ شد علی آبشو ریخته بود رو کمرم. کیرش کثیف نشده بود ولی احساس کردم بهتره دیگه ندم علی با دستمال آبشو پاک کرد. آب صادق و رضا رو هم با ساک زدن اوردم ولی ریختنش تو پلاستیک. اینجوری شد که من کونی شدم.

نوشته: آرش


👍 0
👎 0
51107 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

329013
2012-08-07 12:07:44 +0430 +0430

آب حرمت داره نریز تو پلاستیک
بریز تو حلقومت …

0 ❤️

329014
2012-08-07 16:34:06 +0430 +0430
NA

ينقدر داستان تخمی خوندیم خسته شديم پس منتظر داستان من با موضوع سكس سخت و سنگين باشين‎)‎در ضمن ادمين جان چرا كامنت هامو پاك میكنی

0 ❤️

329015
2012-08-07 17:15:51 +0430 +0430
NA

در مورد گی اصلا نظر نمیدم

0 ❤️

329016
2012-08-07 18:05:38 +0430 +0430

خاكستر نگو نميدى كه بجون تو ناراحت ميشم.نميدمو،ندادمو، فقط بچه بودم اونم بزور دادم نداره اينجا بايد بدى البته منظورم نظره فكر بد نكنى ;-)
هووى نويسنده اين چه طرز نوشتنه واسه چى اولش ميگى گى نوشتى؟!؟
بزار خودمون وسطاى داستان بفهميم چه كيرى خورديم بعد بيايم چندتا كسشعر بهت بگيم دلمون واشه اين چه وضعشه آخه دولنصفه

0 ❤️

329017
2012-08-07 23:00:05 +0430 +0430
NA

در كون دادن وساك زدن موفق باشى.
خواستى زياد حال كنى بزار بچه هاى شهوانى تو رو بكنن

0 ❤️

329018
2012-08-08 02:18:28 +0430 +0430
NA

معلومه که توکون دادن حرفه ای شدی اگه بازم حوس کون دادن وساک زدن کردی کافیه یه اشاره بدی بروبچه های شهوانی بریزن روسرت

0 ❤️

329019
2012-08-08 03:28:07 +0430 +0430

چگونه کونی شدی ؟

به راحتی

چگونه به گا رفتی ؟

به سختی

0 ❤️

329022
2012-08-08 07:29:08 +0430 +0430
NA

|( |( |(

0 ❤️

329025
2012-08-08 07:34:04 +0430 +0430
NA

هنوزم کون میدی ؟

0 ❤️

329027
2012-08-08 18:49:03 +0430 +0430
NA

داستانت خوب بود،کون دادنت عالی،ساک زدنت محشر.فقط من نفهمیدم تقصیرخودکاربود توکونی شدی یا فامیل علی اینا که فیلم سوپربه علی میداد یا کامپیوتریامامان بابای علی که خونه رو خالی میذاشتن؟

0 ❤️

329028
2012-08-09 09:21:11 +0430 +0430
NA

Akhe koni az koja yadet miad 10 sal pish che gohi khordi che ba joziat mige koni

0 ❤️

329029
2012-08-09 14:27:31 +0430 +0430

گی بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . .

0 ❤️

329030
2012-08-10 07:13:11 +0430 +0430

فقط نگفتي بعدش ديگه رسما پيش دوستات بعنوان يك كوني چقدر كوچيك و خوارشدي _ تازه اونام براي پسراي ديگه حتما تعريف كردن و بعدش مجبور شدي با تو سري اونها هم خوارت كنن و كونتو جر بدن

0 ❤️

329031
2012-08-12 10:39:35 +0430 +0430
NA

Hanoz ham kon midi ye dast bokonimet?:o

0 ❤️

329032
2012-08-12 10:41:40 +0430 +0430
NA

Hanoz ham kon midi ye dast bokonimet?:o

0 ❤️