چی شد که من کونی شدم خودم هم نمیدونم

  1397/10/16

  آشنایی با همجنس گرایی


  پیج های گی و فالو کردم و تو چند تا گروه گی تلگرام عضو شدم با کنجکاوی نگاه میکردم واسم جالب بود که چطور میتونن با همجنس ارتباط جنسی برقرار کرد ؟
  ذهنم درگیر سکس همجنس شده بود ناخودآگاه دیدم کیرم سفت شده و قلبم داره تند تند میزنه ، نمیدونستم داستان چیه ؟ چرا من اینجوری شده بودم ؟ یعنی از رابطه دو پسر تحریک شده بودم ؟ باورم نمیشد ، از دیدن کیر خوشم اومده بود و از لحظه ارضا شدن و اومدن منی خیلی لذت میبردم . به خودم اومدم دیدم دارم جق میزنم ، محو عکس ها و فیلم ها شده بودم ، محو احساس و لذتی که میبرن ، محو کامنت ها و پیام های دوست یابی ....
  همه چیز گی منو تحریک میکرد ، در درونم احساس خالی بودن میکردم ، احساس میکردم یه چیزی کم دارم .
  دیگه به اوج رسیده بودم و آب با فشار زیاد از من خارج شد ، تا حالا برام اتفاق نیوفتاده بود که اینجوری با این لذت ارضا شده باشم حتی وقتی با دختر سکس داشتم!
  بی حال و بی رمق نگاهم تو آغوش دو پسر گره خورده بود و خواب مرا با خود برد .....


  بعد اون روز تا چند روزی ذهنم در گیر اون حس لذت ارضا شدنه بود .
  حالا که خالی شده بودم میتونستم فکر کنم و ببینم چه اتفاقی برام افتاده .
  یادم اومد که موقع تماشای فیلم و عکس های گی خودمو جای فاعل مذاشتم و از اینکه یه پسر کیر منو میخوره تحریک میشدم و از دارم میکنمش ، خودمو جای اون میذاشتم و وقتی هم که ارضا میشد از دیدن آب کیری که روی کون پارنترش میریخت لذت میبردم .


  چند روز گذشت تا اینکه دوباره حسم غلیان کرد (نیاز به ارضا شدن پیدا کرده بودم) ، وقتی اینستا رو بازکردم اولین عکسی که باز شده بود یه عکس طراحی با مداد بود که دو تا پسر مشغول سکس بودم و روی بدنشون عدد داشت و اونی که مفعول بود عدد ۱ و اونی فاعل بود عدد ۲ و متنی که کدومش و دوس داری ؟
  واسم یه چیزی تو عکس جلب توجه کرده بود ! اینی که اونی که مفعول بود کیرش سبخ بود و داشت ارضا میشد و اینکه داشت لذت میبرد !
  مگه کون دادن لذت داره ؟ لذتی که باهاش ارضا شد ؟ مگه کون دادن درد نداره ؟ از این دست سوال ها بود که از ذهنم میگذشت .
  با دیدن این تصویر و این افکار ، دیدم بله کیرم سیخ شده و این بار خودمو جای مفعول گذاشته بودم و فکر اینکه یکی داره میکنه تو کونم و دارم کیرش و تو کونم احساس میکنم ، بی اختیار یه دستم به کیرم و بود یه دستم رو سوراخم و داشتم خودمو انگشت میکردم ، اولین باری بود که چیزی توی کونم میرفت و در عرض چند ثانیه این بار با شدت بیشتری از دفعه قبل ارضا شدم و آب زیادتری هم اومده بود .
  لذتش واسم بیشتر از تصور فاعلی بود. فکری به سرم زد و رفتم از سر یخچالیه خیار نازک برداشتم (شبیه این کایپ ها ) به خیار روغن زدم و آرم گذاشتم روی سوراخ کونم یه کم احساس درد داشتم ولی چون هم خیارش نازک بود و هم چرب تونستم یه چند سانتی فرو کنم تو کونم . یه ترسی و دلهره ای وجودمو گرفته بود ، این چه کاری آخه من دارم میکنم ؟ اگه خیار بشکنه تو کنم چیکار کنم ؟ ولی حس شهوت بیشتر بود و یواش یواش تا ته کردمش تو کونم که احساس کردم به یه جایی میخوره که احساس لذت داره سعی کردم بیشتر به همون نقطه تو کونم بمالمش ......! وااای چه لذتی داشت باورم نمیشد اینقدر لذت بخش باشه که بی اختیار تو حال احوال خودم بودم که دیدم از کیرم داره منی میریزه و من تو آسمون ها سیر میکردم .


  اولین لمس کیر


  بعد اون اتفاقات و آشنایی من با گی و همجنسگرایی و ۲ بار تجریه خودارضایی و یه بار خودارضایی با خیار ، عذاب وجدانی منو در بر گرفته بود که اصلا اینستاگرام و پاک کردم .


  چند هفته ای گذشت و من باید میرفتم اصفهان ، شبونه اتوبوس گرفتم تا صبح برم به کارم برسم .


  وسط هفته بود و اتوبوس خلوت ، منم رفتم ردیف های آخر یه جفت صندلی رو واسه خودم تخت کردم خوابیدم .
  اتوبوس تو راه به هر شهری که میرسید مسافر میزد ، فکر کنم یه ساعتی بود که خواب بودم که با صدای شوفر بیدارم شدم ، (داداش بیدار شو این دوست مون کنارت بشینه) وقتی چشام و باز کردم دیدم اتوبوس پر شده از مسافر شوفر هم من سرآخر بیدار کرد که دیگه جایی نداشت .
  یه پسر معمولی و لاغر ولی خوش لباس و مرتب بود ، به نظرم دانشجو اومد . سلام کرد و معذرت خواهی که بیدارم کرده ، گفتم این حرف ها چیه عزیز من جای دونفر گرفته بود و این حرف ها خودمو معرفی کردم اونم خودشو معرفی کرد ، یهو یه نگاهی بهم انداخت و یه لبخند ریز زد و گفت خواب های خوبی میدیدی ؟؟!!
  نگاه کردم به کیرم سفت شده بود و از پشت شلوار جین تنگ هم کاملا مشخص بود ، یه کمی خجالت کشیدم و گفتم نه بابا تو اتوبوس که میشینم اینجوری میشه ، نمیدونم چرا ؟ اونم گفت آره منم اینجوری میشم یه وقت هایی .
  بعد این حرف ها گوشیمو برداشتم و هندزفری رو گذاتشتم و یه آهنگ لایت و چشامو بستم .
  بعد یه مدت زد به شونه ام چشامو که باز کردم دیدم بهم خیار تعارف کرده ، ناخودآگاه یاد خودارضایی با خیار افتادم .
  ازش گرفتم و تشکر کردم ، ازش خوشم اومده بود پسر خوب و با شخصیتی بود . میخواستم سر حرف و باهاش باز کنم ولی برای بعدش فکری نداشتم ، یه کم حشری شده بودم ، حس کردم میشه بهش اعتماد کرد .
  ازش پرسیدم اگه فضولی نباشه میری اصفهان چیکار ؟ گفت میرم به یه دوست سر بزنم . یه لبخند زدم و گفتم کلک میری پیش دوس دخترت ؟
  گفت نه یه دوست قدیمیه که خیلی وقته ندیدمش .
  منم موقعیت جور دیدم و گفتم پس میری یادی از بچگی ها و شیطنت هاش بکنی ؟
  گفت هی بگی نگی ، ولی دیگه هیچی مثل قدیما نیست ، نه آدمها و نه احساس ها .
  گفتم چطور مگه ؟ اتفاقی بینتون افتاده ؟
  سکوت کرد و چیزی نگفت ...... دستم و گذاشتم رو شونه هاش ، بهش نگاه میکردم به جلو خیره شده بود و به دور دست ها .....
  برگشت به سمت من نگاهمون به هم گره خورد ، بعد چند ثانیه هر دومون رومونو برگردوندیم .
  قلبم یه جوری شده بود تند تند میزد ، صورت داغ شده بود ، استرس همه وجودمو گرفته بود میدونستم اگه حرف بزنم تابلو میشم چون صدام کاملا میلرزید .
  دستم و برداشتم و گفتم اگه ناراحت نمیشی یه چرتی میزنم ؟ گفت راحت باش و اونم گرفت چشاشو بست .
  نفهمیدم کی خوابم برده من کنار پنجره نشسته بودم ردیف آخر صندلی رو خوابونده بودم . کیرم باز شق شده بود ! خودمو یه وری کردم که نبینه منو ،‌ یهو چشاش باز کرد و گفت هیچی نگو لطفا فقط بذار کارمو بکنم ! چی میگه این راجب چی حرف میزنه که دیدم سر شو آورد پایین سمت کیرم از رو شلوار یه بوسش کرد .
  (تو این مدتی که خواب بودم صندلی های اطراف یا خالی شده بود یا همه خواب بودن)
  باورم نمیشد داشت با کیرم ور میرفت تو تاریکی دکمه های شلوارمو باز کرد و از روی شرت کیر سفت شده ی منو میبوسید .
  لباش روی تخم و کیرم بالا پایین میشد ، خیلی آروم کیر مو از تو قفس درآورد ، تازه شیو کرده بودن تمیز بود و بی مو ، کرد تو دهنش اینقدر حرفه ای و با احساس میخورد که من خیلی زود به اوج رسیدم در گوشش گفتم داره میاد ، دیدم سرعت خوردن زیاد کرد ، وقتی فهمید دارم ارضا میشم تموم آبم و خورد و یه جوی میمکید که خالی شم .
  به زور جلوی نفس نفسم و گرفتم که سرو صدا نکنم .
  یه بوس از سر کیرم گرفت و نشست . هیچی نگفت و منم چیزی نگفتم ، ولی منم دلم میخواست کیرشو دست بزنم و ... ببینم چه حسی داره کیر ؟
  گفتم جامونو عوض کنیم ؟ مخالفتی نکرد ، وقتی رفت بیرون تا جابجا شیم دستم و یه جوری که اتفاقی به نظر بیاد زدم به کیرش . نیم خیز بود انگاری که اونم ارضا شده باشه ، وقتی کنارش نشستم روش سمت پنجره بود در گوشش گفتم منم میخوام تجربه کنم ببینم چه حسی داره ، آروم برشگردوندم و زیپ شلوارشو باز کردم نمیدونستم چی قراره بشه فقط خودمو غرق شهوت کرده بودم .
  از رو شلوار دست زدم به کیرش نرم بود و نیمخیز ، شورت شو دادم پایین یه کیر نرم با سر اسفنجی و تو اون حالت نیم خیز به نظر بلند تر از مال من بود .
  دستم و دور کیرش حلقه کردم ، واسم تجربه ای بی نظیر بود گرمای مطلوبی داشت ، دلم و زدم به دریا و لب ها مو بردم سمت کیرش ! وای چه بوی شهوتی میداد ، ازش شهوت میریخت ، خیلی از بوش خوشم اومد ، سرشو کردم تو دهنم ، با زبونم با نوک کیرش ور میرفتم که احساس کردم کیرش داره تو دهنم باد میکنه ، هم کلفت بود و هم بلند ، به خایه هاش دست میزدم و کیرش و تو دهنم داشتم ، دوس داشتم کیر خوردن و از اینکه واسه یه پسر ساک میزدم خوشحال بودم ، شلوارم و دادم پایین و دست شو بردم سمت کونم که بهش بفهمونم انگشتم کنه ، وقتی انگشتم میکرد و منم داشتم کیرشو میخوردم یه دست هم به کیرم بود اونم رفته بود تا اوج داشت لذت میبرد در گوشم گفت آبم چیکار کنم ؟ گفتم بریز تو دستمال .
  از تو دهنم کیر شو درآوردم و واسش جق میزدم و هم واسه خودم ، اونم انگشتم میکرد .
  بعد چند تا دست کشیدن آبش اومد ، کم بود و ریخت کف اتوبوس ، بهش گفتم انگشت کردن ادامه بده تا من دوباره ارضا شم ، منم به طرز باور نکردنی ای دوباره ارضا شدم و لذت بخش هم بود ، اولین تجربه گی واقعی من بود ، دل تو دلم نبود ، و نمیدونستم چیکار باید بکنم ؟
  کیر یه غریبه رو لمس کردم و انگشتم کرد ، دوبار ارضا شده بودم ، اونم تو اتوبوس .
  اتوبوس ترمز کرد و چند تا مسافر پیادا شدند ، صندلی ها خالی شده بود ، جا مو عوض کردم تا بتونم راحت تر بخوابم ، رو به پنجره بود و بهم نگاه نمیکرد ، میخواستم تشکر کنم و ازش شماره بگیرم ولی این حسش بهم اجاره نداد خرابش کنم تو حال خودش گذاشتم باشه ، خوابم برد با حسی عجیب و تجربه ای جدید و .....
  اصفهان ، اصفهان ، آخرشه آقایون و خانم ها
  با صدای شوفر از خواب پریدم نمیدونستم خواب دیدم یا واقعا من کیر خورده بودم ؟
  به صندلی که اون نشسته بود نگاه کردم خالی بود ، یعنی خواب بود ؟ رفتم یه نگاه بندازم بببنم چیزی جا نذاشته ؟ نشونی ؟ ردی ؟
  کف اتوبوس نگاهمو خیره کرد ........


  ادامه...


  نوشته: پسر شهوانی

 • 24

 • 2
 • نظرات:
  •   rozitaamlashi
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • برده چتی دختر گمشه شخصی من


  •   aabas00900
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • حالا کی سر این کلاف گره خورده را باز کنه الان ملت چه خاکی بریزن تو سرشون وقتی نمیدونن تو چجوری اونجوری شدی


  •   Kokabi
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • دوس دارم باهات اشنا بشم .. پیام خصوصی بده


  •   mashhadhotgay
  • 5 ماه،1 هفته
   • 2

  • من هم مفعول بودنو تجدبه کردم. من حتی اولین باری ک تو کونم تلمبه زدن ابم اومد. راست میگه کون دادن کیر ادمو سفت میکنه حتی اگه درد داشته باشه. تو اکثر فیلمهای گی نگاه کنین میبینی ک مفعول زودتر ابش از فاعل میاد. این خودش نشون میده ک دادن چقدر لذت داره


  •   parynazgol
  • 5 ماه،1 هفته
   • 3

  • خیلی با احساس وخوشایند نوشتی هوسم شد


  •   Soleyman1999
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • داستانت عالی بود خوشم اومد ادامشو هم بنویس


  •   mr.sajad
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • عالی بود/بیا خصوصی


  •   پسر....شهوانی
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • ممنون از همه دوستان که نظر میدن

   ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
   تقدیم به همه شما


  •   sajadian
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • فانتزی
   اتوبوسه یا اتاق که هیچکی به هیشکیه


  •   iman.shahvanii
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • بده كه نون تو دادنه


  •   mrk.000
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • با این که غیر واقعی بود ولی تو داری حیف میشی. استعداد ناب نویسندگی داری. تلاشتو بکنی چندتا رمان قشنگ مینویسی. جوری نوشته بودی که ادمو میخکوب میکرد بخونه. خوشم اومد


  •   ag000
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • نمی‌دونم واقعی بود یا صرفاً ین داستان بود، هر چی بود خوب بود، منتظر ادامه‌شم خیلی
   جدا تو اتوبوس هیچ کی نمی‌فهمهه عاخه؟


  •   کیر ابن آدم
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • هیچی فقط یه نمه کون دادی


  •   kojdeh
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود
   لذت بردم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو