داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کراوات

1399/06/26

تازه ازدواج کرده بودیم،تو سکس زیاد خوب نبودم چون که خجالتی بودم،،
چند ماه بعد از ازدواجمون،شوهرم رفته بود سر کار،و من خونه بودم
غذا درست کردمو خونرو ترتمیز کردم،
بعدش دوش گرفتم ب خودم رسیدم،خیلی کم آرایش کردم،لباس معمولی مشکی رنگ گشاد پوشیدم بدون سوتین،موهام هم باز گذاشته بودم،
تو این چند ماه هیچ سکسی نداشتیم جز شب عروسیم ک خیلی درد کشیدمو اصلا جفتمون حال نکردیم ! بعد از اون هم چون ترسیده بودم نذاشتم بذاره توم،فقط همدیگرو ارضا میکردیم !! و تا میخواست بره سمت اونجام نمیزاشتم!
.
نشسته بودم پای تلویزیون ساعت نه شب بود،صدای زنگ در اومد پاشدم دویدم، رفتم در
و باز کردم،گفتم خوبی !!؟
نگاهی سرتا پام انداخت اخماش باز شد گفت خوبم
(صورتش گل انداخت ی حالتی شد )
گفت خوشگل کردی!
گفتم من ک همیشه همینجوریم،
گفت نه منظورم اینه ک… همیشه خوشگلی
اومد داخلو رفت دوش گرفت،من داشتم فیلم میدیدم دیدم رفت سمت اشپز خونه دو سه لیوان یا شایدم بیشتر مشروب خورد،یکم ترسیدم چون هیچوقت رو ب روی من نخورده بود، اومد
نشست روی کاناپه منم نشستم بقیه فیلمو نگاه کردم،
پرسیدم امیر غذا میخوری،پاشدم ک برم غذا بکشم،دستمو گرفت کشید سمت خودش نشستم روی پاش،گفتم امیر چیکار میکنی،نزدیکم شد،یعنی نزدیک ممهام شد،قشنگ یکی از سینهامو از پیرهنم انداخت بیرون،از خجالتی داشتم میمردم، شروع کرد خوردنش
خوردن سینه یه حالتی داره احساس میکنی داره کنده میشه ی جوریه زنا بیشتر میفهمن،شروع کرد میک زدن،گاز های ریز گرفتنو،درحالی ک داشت ممو میخورد اون یکیم از روی پیرهن با دوتا انگشتش نوکشو میکشید سمت خودش!و منم داشتم آه های ریزی میکشیدم چون واقعا داشت دردم میومد، در حالی ک دوتا پام حلقه شده بود دور کمرش و سینم تو دهنش بود بلندم کردو برد سمت اتاق!میدونست من از سینهام خیلی بیشتر تحریک میشم! و بالاخره سینمو ول کرد،نشستم لبه تخت و پیرهنمو دراودردم،نگاهی بهم انداخت،سیگارشو روشن کرد،منم سرم پایین بود،اومد سمتم سرمو فشار داد ب چیزش،منم شلوار راحتیشو دراوردم شورتم نپوشیده بود،بعد نگاهی ب صورتش انداختم،بعد خودش با پاهاش شلوارو درآورد،یواش هلم داد منم دراز کشیدم،پاهام روی زمین بود،بدنم روی تخت‌دوتا دستم هم بالا سرم بود،بعد یکی زانوهاشو گذاشت روی کف یکی دستام اون یکیم روی اون یکی کف دستم،
و کیرشو کشید روی لبام،از سیگارش پک زد ،منم سرمو تکون دادم ‌،کیرش هم تکون میخورد،بعد گفت دهنتو باز کن،منم گفتم سنگینیه زانوهات کف دستمو اذیت میکنه،بیشتر دستامو فشار داد،
-آی نکن ،
+گفتم دهنتو باز کن،
-نمیخوام!
سیگارشو روی سینم،بالاتر از سینم خاموش کرد ک جیغ کشیدم و یهو کیرشو کرد تو دهنم،تا حلقم رفت ،
خودش عقب جلو کرد تو دهنم منم اشکم میریختم چون سینم داشت میسوخت!بعد از روم بلندشد،
من که هنوز شکه بودم، همچنان گریه میکردم،روی لبه تخت نشسته بودم که رفت از تو کمد،کروات اورد و
دستامو با کروات بست ب تخت ! شلوارم در اورد لخت لخت بودم !گیره های لباسم اورده بود نشست رو شکمم ب ممهام چند تا سیلی زد ! بعد گیره هارو زد ب نوک ممهام،منم از درد جیغ میکشیدم! انگشت وسطشو گذاشت دهنم دور زبونم میچرخوند!خیس ک شد رفت سمت کصم منم پاهامو محکم به هم بسته بودم اون هم ی زانوشو گذاشت روی پا و او یکیم گذاشت روی اون پام حالا قشنگ پاهام باز باز بود!همون انگشتشو کرد تو سوراخ کصم!جیغ کشیدم ولی از لذت! باور کنید وقتی انگشتش توم بود ی حالتی داشت !اه های ریزی کشیدم،وقتی دید ک دارم لذت میبرم،کیرشو چرب کرد گذاشت داخلم! اذیت شدم!! دیگه اهمیتی ب من نداد که اذیت میشه یا فلان همش تو کصم عقب جلو میکرد !
میگن کسی ک مشروب بخوره زود ارضا میشه باور نداشتم تا دیدم بعد از این ک عقب جلو کرد قشنگ تمومشو خالی کرد توووم! همانطور ک روم بود دستامو باز کرد،هلش دادمو از زیرش بلند شدم !
رفتم زیر دوش و گریه میکردم صدامو ک شنید در زد!!
اومد تو دستشویی!
(دستشوییمون قفلش هم کنی از بیرون باز میشه)
من زیر دوش نشسته بودم اون هم از پشت بغلم کرد،
بهش گفتم گمشو بیرون، !اون هم گفت: ببخشید!
ب سینش میکوبیدمو میگفتم گمشو،چند روز باهاش قهر بودم ولی خب شوهرمه و دوسش دارم! نمیشه ک تا اخر عمر باهاش قهر باشم!

نوشته: ناشناس


👍 2
👎 12
9600 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

917162
2020-09-16 00:15:46 +0430 +0430

تازه عروسا داستانی جالبی ندارن…

بد نبود (:

2 ❤️

917164
2020-09-16 00:16:36 +0430 +0430

جلل خالق.
از اینجا تا میدون انقلاب )))))))))))

1 ❤️

917165
2020-09-16 00:17:36 +0430 +0430

تو از اونایی که ۷.۸ تا کیر رو یکجا میکنی تو کصت!

1 ❤️

917167
2020-09-16 00:19:16 +0430 +0430

صد سالم بهش ندی مجوز خاموش کردن سیگار رو بدنت نیست بهش بگو مادر جنده مگه ساواکه اینجا؟ فرداش میرفتی پزشکی قانونی شکایت میکردی مادرشو…

4 ❤️

917190
2020-09-16 00:38:01 +0430 +0430

به نظرت اگر این داستانو نمیگفتی کسی بهت میگفت چرا داستان ننوشتی؟

2 ❤️

917228
2020-09-16 01:34:37 +0430 +0430

یه تازه داماد اگه چنین حرکتی بزنه و سیگار رو سینه نو عروسش خاموش کنه، این یعنی اون نو عروس به فاک عظمی رفته.
داستانت تناقض های شدیدی داره، غیر قابل باوره.

3 ❤️

917243
2020-09-16 01:54:51 +0430 +0430

سری بعد که سیگارو رو سوراخ کونت خاموش کرد بیشترم دوسش میداری

2 ❤️

917250
2020-09-16 02:29:21 +0430 +0430

چقدر چرند آخه ؟!
خجالتی بودی بعد باسیگار سوزوندت بعد لذت بردی آخرشم قهر کردی ؟ زخم سیگار ندیدی وگرنه اینقدر مزخرف نمینوشتی . فکر کنم قبل از نوشتن خودت یه بطری مشروب خوردی . بقیه چرت و پرت هاتو دوستان جواب میدن
تورو بخدا یکم به خودتون بیاین

1 ❤️

917284
2020-09-16 05:22:31 +0430 +0430

شعله فندک اتمی رو بگیر تو سوراخ کله کیرش… تا بفهمه سیگارشو رو سینت خاموش کرده تا اخر عمر جاش میمونه و خودش هروقت ببینه فاز سکس از کلش میپره… ولی اگه نسوزوندی کله کیرشو دفعه بعدی کدو تمبر میکنه تو سوراخ کونت

3 ❤️

917288
2020-09-16 06:00:36 +0430 +0430

چون شوهرت نمیشه تا آخر عمر باهاش قهر باشی؟ پس کیرش بخور

1 ❤️

917299
2020-09-16 06:59:41 +0430 +0430

ممو؟
نتونستم ادامه بدم.همین‌جا رفتم‌ تو کما.
دوستان حلالم‌ کنید…!!! 😍
مزخرف بی سواد الدنگ!ریدم به جهازت و دستگاه جهاز هاضمه ت!

2 ❤️

917341
2020-09-16 11:34:26 +0430 +0430

خجالت میکشیدی؟مگه میخاسی به معلم پرورشیت بدی خب شوهرته خجالت داره مگه😅

2 ❤️

917350
2020-09-16 12:53:26 +0430 +0430

بنظرم قشنگ بود و واقعیت داشت
دمت گرم

0 ❤️

917354
2020-09-16 13:04:34 +0430 +0430

کسخول چی میزنی؟؟؟؟
دو سه تا لیوان مشروب خورد؟؟؟ تا حالا مشروب از نزدیک دیدی؟؟؟
شما تو دسشویی حموم میکنید؟؟؟

3 ❤️

917423
2020-09-16 23:28:22 +0430 +0430

😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😑

0 ❤️

917630
2020-09-17 14:47:59 +0430 +0430

داستانای زن وشوهری اینجا طرفدار نداره، یعنی جذابیتی نداره… هیجانی نداره
از ترویج خشونت تو سکس بیزارم… امیدوارم داستانت خیالی باشه
سپاس

0 ❤️Top Bottom