کردن خانوم معلم چادری از کون

1396/12/08

این داستان مال همین امروز جمعه بیست بهمن نود و شش هست.

ما معمولا برای مصرف گوشت خونه بجای رفتن به قصابی؛ با یکی دوتا از همسایه ها شریک میشیم و هر بار یکیمون میره خارج از شهر توی یکی از این روستاها یه گوسفند میخره و همونجا هم می کشه و گوشتش رو میاریم و تقسیم میکنیم و دیگه تا یکماه خیالمون از خرید گوشت راحته…
ایندفعه هرکس یه کاری داشت و نهایتا من قبول کردم که اینکارو بکنم و منم گذاشتمش برای روز جمعه که هم تعطیل بودم و هم اینکه خونه دائیم اینا که اصلا ازش خوشم نمیاد خونوادگی مهمون بودیم و با این بهونه میشد از زیر مهمونی دررفت …
ظهر جمعه طرفهای ساعت ده از خواب بلند شدم و تا کارهامو کردم شد دوازده و قبل از اینکه راه بیفتم؛ قرار شد اهالی خونه رو برسونم خونه دائیم اینا و بعد هم برگشتن از همون راه بیام دنبالشون و برشون گردونم خونه…
بعد از اینکه اهالی خونه رو خونه دائیم اینا پیاده کردم زدم به جاده و تقریبا بعد از یکساعت رانندگی رسیدم همون به همون روستای مورد نظر و تا کار خرید گوسفند و کشتن و پوست کندن و ایناش انجام شد شده بود ساعت چهار حدوداً… همون موقعی که داشتم گوشت ها رو میزاشتیم صندوق عقب یهو دیدم یکی از پیرمردهای اون روستا خودشو رسوند به من و گفت حالا که داری میری شهر این خانوم معلم مدرسه روستا رو هم اگه میشه با خودت ببر شهر… میگفت این بنده خدا بخاطر تعطیلات بیست و دو بهمن امروز جمعه هم که تعطیل بوده اومده مدرسه روستا و برای همین دیگه سرویس نبوده که اونو برگردونه… راستش من خودمم درست متوجه نشدم که تعطیلی روز بیست و دو بهمن چه ربطی به جمعه داره، ولی خب قبول کردم و بهش گفتم من دارم میرم اگه زیاد معطل نمیکنه بگو بیاد، که گفت نه حاضره و الان بهش میگم بیاد…
تا اون رفت که خانوم معلمو صدا کنه منم رفتم توی خونه همون صاحب گوسفند برای سیگار و یه چایی…
حدود ده دقیقه بعد وقتی اومدم بیرون و رفتم طرف ماشینم دیدم از دور همون پیرمرده با یه خانوم چادری داره میاد… وای باورتون نمیشه من با اینکه هنوز صورت زنه رو هم ندیده بودم با دیدن فقط چادرش یهو خون دوید تو کیرم…!!! من بطرز وحشتناکی نسبت به چادر، اونم چادر مشکی حساسم و همیشه فکر میکنم تمام این چادریها جنده هستن و خدائیش هم اگه راستشو بخواین نصف بیشتر کوس هایی هم که تو عمرم کردم همه چادری بودن… اصلا بنظر من بهترین کوس و کونها زیر همین چادرها هستن و اکثرا هم جنده هستن و راحتتر از همه هم میشه بکنیشون…! این تجربه منه…
خلاصه… خانوم معلم چادری رو که با پیرمرده میومد، از همون فاصله دور تا چادر مشکی رو دیدم کیرم یه تکونی خورد و پیش خودم گفتم آخ جووون که کوس امروز جور شد… سریع به فکر خونه افتادم و اینکه خونمون هم خالی بود و تا خودمم نمی رفتم از خونه دائیم بیارمشون هم کسی نمیومد… همه چیز مهیا بود و همه این فکرها تو یه آن از ذهنم گذشت…
پیرمرده و خانوم معلم که رسیدن دیدم خانوم معلم چادری ما یه دختر سی و هفت هشت ساله اس با یه قیافه معمولی، قد تقریبا متوسط… نه لاغر و نه چاق، ولی صورت و لب و دهن بامزه ای داشت و صدای ملیح و کلا مجموعه اش طوری بود که اصلا جلب توجه نمیکرد و با یه تیپ ساده … از آدرسش که پرسیدم فهمیدم طرفهای جنوب شهر میشینن و با ما خیلی فاصله داشتن… موقع سوار شدن رفت نشست صندلی عقب سمت شاگرد… توی راه تقریبا یکساعت وقت داشتم مخش رو بزنم، اگه پا میداد که هیچ، ولی اگه پا نمیداد حوصله نداشتم اونو تا اون ته شهر ببرم بخاطر هیچی و همون نزدیکهای خونه پیادش میکردم که با تاکسی بره… برای همین تا حرکت کردیم سر حرف رو باهاش باز کردم و گفتم اینکه یکساعت بیشتر با من نیست، وسط راه هم که نمیتونه پیاده بشه؛ پس بزار هر کسشعری به ذهنم رسید بگم و ببینم چی میشه… اولش از کارش پرسیدم که گفت برای استخدام توی آموزش پرورش باید مثل اینکه چندسال برن اول تو روستاها درس بدن که شاکی بود از این قانون… مجرد هم بود و هنوز شوهر نکرده بود و با خونوادش زندگی میکرد؛ بعدشم که شروع کردم کسشعر گفتن و خندیدن برخلاف انتظارم نه تنها ناراحت نشد که از آینه عقب که نگاش میکردم غش غش ریسه رفته بود از حرفای من و حال میکرد… اسمش فاطمه بود… وسط راه بهش گفتم بیا جلو بشین که بهمون شک نکنن چون ماشین من شبیه ماشینهای مسافرکشی نیست تو هم که چادری هستی یهو جلومونو میگیرن… اینو که گفتم یهو احساس کردم که ترسید و گفت باشه میام جلو… یه جا نگه داشتم اومد صندلی جلو و بگو بخند ادامه پیدا کرد تا نزدیکیهای شهر که احساس کردم دیگه الان میتونم پیشنهاد رو بهش بدم… بهش گفتم فاطمه میای بریم خونه ی ما گوشتها رو بزاریم تو یخچال تا خراب نشدن و بعد هم خودم برسونمت؟ (دیگه هیچ بهانه ای به ذهنم نرسید… خودشم خندش گرفته بود)، گفت اولا که گوشت توی یک ساعت و دو ساعت خراب نمیشه، بعدشم من خودم بقیه راه رو با تاکسی میرم ممنون… که شروع کردم به اصرار کردن که تو معلمی و معلمی شغل انبیاء هست و من انبیاء رو تو خیابون تنها ول نمیکنم برم و اونم انبیاء به این خوشگلی… مرده بود از خنده… تو همین حین یهو دستمو گذاشتم روی رونش و گفتم بیا دیگه اذیت نکن… دستمو از همون زیر چادر پس زد و گفت نکن… به حرفش گوش ندادم و ایندفعه دستمو گذاشتم روی رونش نزدیکتر به کوسش… بازم اومد دستمو بزنه کنار که ایندفعه محکم رونش رو گرفتم و نزاشتم و همزمان بهش میگفتم فقط نیم ساعت… زود برمیگردیم… دستمو با یه لایه چادر بین دستمامون گرفته بود و فشار میداد… منم همینجور رونشو میمالیدم و دستمو یواش یواش میکشوندم طرف کوسش… نفسش بند اومده بود و فقط یه ریز میگفت نکن… نکن… قشنگ میشد فهمید که تحریک شده… خودمم کیرم از زیر شلوار جین بلند شده بود و حتی یه لحظه متوجه شدم که فاطمه هم چشمش به کیرم افتاد و متوجه شده بود… چادرش رو زدم کنار و دستشو گرفتم تو دستم… ساکت شده بود و حرف نمیزد… نزدیکهای خونه بودیم و دیگه عملا راضی شده بود بیاد تو… به زبون نگفت ولی از سکوتش مشخص بود که راضیه… ماشینو جلو خونه که پارک کردم پیاده نشد؛ خودم رفتم از اونطرف و در رو براش باز کردم و آوردمش پائین… جلو همسایه ها اگه منو میدیدن ضایع بود ولی چاره ای نبود؛ خودش نمیومد… بهش گفتم فاطمه اگه ببیننمون خطریه، بیا دیگه و خودتو عادی بگیر… خلاصه به هر بدبختی بود اومد تو خونه… توی هال همون وسط دستاشو گرفتم و زل زدم تو چشاش و گفتم خیلی ممنون که اومدی و همونجا محکم بغلش کردم و شروع کردم لپ هاشو بوسیدن… بعد هم بوسه هامو ادامه دادم تا لبش… اول لبشو محکم گرفته بود ولی وقتی از پشت و از روی همون چادر کونش رو مالیدم و دستمو کردم لای پاهاش، کم کم اونم شروع کرد بوسیدن… بعدشم بردمش تو اتاقمو درو بستم… نشست رو تخت و با چشمای قرمز و لپ های گل انداخته نگام میکرد… بهش گفتم بزار کفشاتو خودم دربیارم… همونجور که لبه تخت با همون چادر نشسته بود زانو زدم و ساق پاشو گرفتم و کفششو در آوردم… بعد م همینجور که ساق پاشو میمالیدم دستمو همینجور بردم بالا و اول رون هاشو و بعد برای اولین بار کوسش رو از رو شلوار گرفتم… زیر چادرش یه مانتو و یه شلوار پارچه ای طوسی پاش بود… کوسش رو که گرفتم یهو یه آه بلند کشید و همینجور که پاهاش لبه تخت آویزون بود دستمو گرفت و یهو از عقب خوابید رو تخت و اون یکی دستشو گذاشت رو چشماش… فکر کنم از زور شهوت داشت ارضا میشد… کوسشو ول نکردم و همینجور شروع کردم مالیدن… با دست چپم شلوار و شورت خودمم درآوردم و دکمه شلوار اونم باز کردم… با دستاش دست منو گرفته بود و نمیزاشت… بهش گفتم فقط شلوارتو درمیارم ولی موقع پایین کشیدن شورتش هم همراش اومد پائین و برای اولین بار کوس پشمالوشو دیدم… دستشو گذاشت رو کوسش و منم شورت و شلوارشو از پاش کشیدم بیرون… خودمم داشتم ارضا میشدم از هیجان و بوی کوس خیسی که همه جا رو گرفته بود… هنوز چادرش سرش بود و با دست چپش جلو چشماشو گرفته بود… پائین تنه اش لخت بود دوتا رون خوشگل و سفید و یه کوس که دستشو گذاشته بود روش، جلو چشمام بود… پاهاشو بلند کردم گذاشتم رو سینه ام… کیرمم گذاشتم رو دستش و شروع کردم لاپایی زدن و بعدم یواش دستشو از رو کوسش برداشتم و گذاشتم رو کیرم… کیرم رو میمالیدم روی کوسش که خیسه خیس و تا نزدیکیهای کشاله رونش گرم و لزج شده بود… یه چندتا لاپایی روی کوسش که مالیدم و یکی دوبار سر کیرم رو به دهنه کوسش فشار دادم یهو صداش دروامد گفت مواظب باش من هنوز باکره ام… دلم بحالش سوخت یه لحظه… دختر سی و هفت هشت ساله و هنوز باکره؟؟؟ کیرم تو این جمهوری اسلامی که جوونها اینقدر در مضیقه هستن و این بیچاره خدا میدونه از بی سکسی چقدر زجر کشیده… ولی چاره ای نبود… منم باید یجور ارضا میشدم… دختره فکر کنم دو سه بار ارضا شده بود تو همین مدت چون لای پاهاش که کاملا خیس و لزج بود و کیر خودمم یه لایه سفید دور سرش و بدنه اش در اثر مالش جمع شده بود… بهش یواش گفتم فاطمه جون از عقب بکنم؟ جوابی نداد و فقط صورتشو برگردوند روی رختخواب… رفتم پائین و با شرت خودش اطراف کوسش رو خشک کردم و سرمو بردم لای پاش و کوسش رو کردم تو دهنم… تو آسمونا بود و فقط آه و ناله میکرد و اسم منو صدا میکرد… همونجور که کوسش رو لیس میزدم و میخوردم پاهاش روی شونه هام بود و شروع کردم با کمک تف و اون لزجی آب کوسش، سوراخ کونش رو انگشت کردن… ناله میکرد و التماس،… ولی معلوم بود تو اوج شهوت و توی آسموناس… دیگه اسم منو هم نمیگفت و فقط هی میگفت مامان… مامان… سوراخ کونش خیلی تنگ نبود… تو اون پوزیشنی هم که بود سوراخش قشنگ آماده فتح بود… هنوز چادرش سرش بود ولی پایین تنه اش لخت و شورت و شلوارش کنار تخت افتاده بود… بلند شدم و دوتا رونش رو بغل کردم و یه کم کشیدمش بالا و سوراخ کونش رو با کیرم تنظیم کردم… سر کیرم رو که فشار دادم یه جیغ کوتاه کشید و بالش رو کرد تو دهنش و ناله کردن… همونجور که پاهاش روی شونه هام بود خواییدم روش و شروع کردم فشارهای آروم و تلمبه زدن… کیرم اول سرش، بعد کم کم تا ته رفت تو کونش… تلمبه اول و دوم رو که زدم و کیرم رو میکردم تو و میاوردم بیرون یهو احساس کردم دارم ارضا میشم… کیرمو تا اونجایی که توان داشتم و جا داشت فشار دادم تا ته کردم تو سوراخ کونش و همون ته کونش ارضا شدم و آبم رو هم ریختم ته کونش و افتادم روش… نگاه که کردم یه لکه خون روی کیرم بود… بیچاره فکر کنم یه رگ از تو کونش پاره شده بود…دختره تکون نمیخورد و زیرم گیر افتاده بود… همونجور چند دقیقه روش موندم تا کیرم کوچیک شد و خودش از تو کونش اومد بیرون… شروع کردم ماچش کردن و نازش کردن… اولش باهام قهر بود بعد که آروم شد گفت خوب گوشت رو آوردی گذاشتی تو یخچال…! بهش گفتم پس تو چی بودی؟ تو هم گوشت بودی دیگه… بعدشم بجای اینکه بزارمت تو یخچال آوردمت تو اتاق و یه سکس خوشگل باهات کردیم… اونم یه کون به این شیرینی که خندید و منو هل داد و انداختم کنار و از زیرم اومد بیرون و گفت گمشو بی تربیت… این دستشوئی تون کجاس؟ گفتم تو هال کنار راه
پله؛ اونم دولا شد و شورت و شلوارشو برداشت و لنگان لنگان رفت از اتاق بیرون…
دست کردم تو کشوی کنار رختخوابم پاکت سیگارمو آوردم بیرون و همونجور که به پشت روی تخت دراز کشیده بودم یه نخ سیگار روشن کردم و به فاطمه که داشت لنگ لنگان و با کون پاره بسمت دستشوئی میرفت نگاه میکردم که هنوز چادر مشکیش روی سرش بود و لخ و لخ رو زمین داشت اونو دنبال خودش می کشید… یه نگاه به کیرم کردم و لکه خون روش و یاد کون پاره فاطمه و فکر اینکه آیا واقعا چادر “مصونیت” میاره؟؟ برای هرکدوم که ما دیدیم و کردیم، بیشتر “مصدومیت” آورده بود تا مصونیت؛ با کس و کون پاره پوره… حالا انشاءالله تعالی سری بعد میارمش و سر دل استراحت و با فرصت کافی پرده و کوس فاطمه رو هم پاره میکنم براش حالشو ببره… الان وقتش نبود…
.
.
نوشته: نیمو


👍 28
👎 47
186388 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

675451
2018-02-27 22:07:23 +0330 +0330

داستانای قبلیت جذابتر بود،درکل لایک

2 ❤️

675452
2018-02-27 22:10:44 +0330 +0330

درضمن یاد کون پاره فاطمه افتادی،بد تیکه ای انداختی آخر داستانت

2 ❤️

675461
2018-02-27 22:24:11 +0330 +0330
NA

سیکتیر بابا،با اینکه با چادر مخالفم ،با توهین به چادریها هم مخالفم یعنی اصل ،احترام به روش و مرام دیگران واجبه.حالا بریم سر اصل مطلب،اون پیر مرده که نقش بکش داشت ،اولش چند راه گاییدت


675462
2018-02-27 22:25:31 +0330 +0330

عجب …

2 ❤️

675472
2018-02-27 23:06:16 +0330 +0330

نگفتی رفتی روستا پیرمرده کونت گذاشت یا قصاب ؟

3 ❤️

675491
2018-02-28 04:06:15 +0330 +0330

واقعا چرا باید دخترهای زیادی بالای سی سال باشن و طعم سکس رو نچشیده باشن، چند روز پیش با یه دختر چهل ساله باکره بحث میکردم، بیچاره که قیافه مالی هم نداره، هنوز منتظر شاهزاده با بنز سفیده… منم محترمانه بهش حالی کردم که چه خبره… ولی سکس حق انسانی هر آدمیه و بکارت بعد از سی سالگی معنی چندانی نداره…

3 ❤️

675495
2018-02-28 05:13:10 +0330 +0330

بنویس دمت گرم.

1 ❤️

675501
2018-02-28 07:03:57 +0330 +0330

دیوارمهربانی کیروکوس درهمه جانیازمبرم ان ملموس است.هرکس که میتواندبه هرمقدارکمک کندصددردنیاوهزاردراخرت ثواب داره.ادم کیربه دست ممکنه که به مادرخودش هم…وکوس هم به پدرخودش…کمک کنیدقبل ازانکه دیرشود

0 ❤️

675513
2018-02-28 09:09:26 +0330 +0330

چادری ها همیشه حشری ترین دخترای کس بده ی دنیان.
کیرت طلا. بکنشون.
منم چادری بیشتر کردم تو زندگیم.

2 ❤️

675514
2018-02-28 09:21:51 +0330 +0330

لعنت برا آدم کوس شر گو خخخخخ

1 ❤️

675527
2018-02-28 11:14:39 +0330 +0330

سال ها بعد …
بطور اتفاقي…
پسرم دخترتو ميكنه

1 ❤️

675528
2018-02-28 11:28:50 +0330 +0330

گمشو بابا کونی معلومه پدر و برادرای چادریا زیاد کونت گذاشتن که عقده داری مادر و خواهر و زنت جن ده هستن کس کش چیکار به چادریا داری مادر جن ده

3 ❤️

675534
2018-02-28 12:44:37 +0330 +0330

در به در به دنبال نیمو. . . . . .از حق نگذریم کپی داستان ایرج میرزا بود…ولی با ورژن جدید…لایک…

1 ❤️

675538
2018-02-28 13:44:05 +0330 +0330

باحال بود ارزش خوندن داشت نوش جونت…

1 ❤️

675550
2018-02-28 17:30:56 +0330 +0330

اولا که خودت یکی دوبار داستانتو بخون تا گافهای فاحشی که کسشعر بودن داستانتو نشون میده متوجه بشی البته اگه بفهمی ، ثانیا" این یکی از فانتزیای ذهن بیمار و هرزه ات هست و احتمالا تو این مایه داستان برای مادر یا خواهرت اتفاق افتاده ودقیقا" نتونستی جان مطلب رو ادا کنی یه سری دروغات از متن درز کرد به بیرون و نفهمیدی.

1 ❤️

675598
2018-02-28 23:41:44 +0330 +0330

دوباره معیارشناخت زنهارو مادروخواهر خودت قراردادی؟؟؟فقط مادروخواهرت اینجوری هستن ازگل

1 ❤️

675623
2018-03-01 06:54:06 +0330 +0330

نطری ندارم چون نخوندم فقط چرا هر کی دیسلایک کرده و خوشش نیومده لایک شده؟

0 ❤️

675631
2018-03-01 07:45:51 +0330 +0330
NA

اخه بیشرف شل سینه مادر
این کصشرا چیه مینویسی
بیام ننتو بکنم پولشم ندم؟؟؟؟

0 ❤️

675694
2018-03-01 21:29:40 +0330 +0330

چی بگم آخه

0 ❤️

675744
2018-03-02 06:35:03 +0330 +0330
NA

گوسفند فروشه و پیرمرده چند بار کردنت ؟ حالا خواهار مادرت چادرین و جنده بقیه که اینطوری نیستن کوس مغذ

0 ❤️

675768
2018-03-02 10:55:21 +0330 +0330

به احتمال زیاد تو کون گوسفنده گذاشتی یه حال اساسی هم کردی ولی روت نشده اینجا بگی کردیش تو خانوم معلمی جنده با چادر.خدا وکیلی کی میخوا خر فهم بشید که ماهم ادمیم این کسشرا رو میخونیم.گوسفند که نیستیم

0 ❤️

675807
2018-03-02 17:02:57 +0330 +0330

نظر شما چیه؟نوش جونت

0 ❤️

676463
2018-03-07 13:06:24 +0330 +0330

خانم منم چادریه و مذهبی شدید.
دیروز ارم بود بازار
حسابی از خجالتش درو مدن
من با فاصله ازش بودم

0 ❤️

676782
2018-03-09 20:59:05 +0330 +0330

لایک دادا

0 ❤️

677382
2018-03-14 07:39:55 +0330 +0330

نیمو عالی بود بیشتر بنویس

0 ❤️

688456
2018-05-19 17:14:15 +0430 +0430

تخم حروم ننه کسه

0 ❤️

691535
2018-06-02 08:00:44 +0430 +0430
NA

عامو کم کس بگو کی گفته بیشتر چادریا جنده ان؟ یهک درصدشون جنده ان که ننه و خاهر توان ???

0 ❤️

698428
2018-06-30 12:11:05 +0430 +0430
NA

کسشعر محض.مختو با منی غسل تعمید بده

0 ❤️

754492
2019-03-15 13:27:06 +0330 +0330

ببین کیرم تو ناموس تو و اون ادمینی که داستانتو گذاشته تو لیست بی ناموس ولدزنا کیر بابای فاطمه تو دهن ناموست

0 ❤️

793421
2021-02-24 01:29:20 +0330 +0330

آخ یاد یه دختر چادری 32 ساله مجرد انداختیم که از کون کردمش
وای خیلی دلم خواست

0 ❤️
Top Bottom