کردن دختر گدا

  1393/9/11

  سلام
  این یه داستان جالبه
  من کارم نصب دزدگیرماشینه. یک روز اتفاقی سر چهارراه تو چراغ قرمز بودم. دیدم یه دختره در حال گدایی هست که یه مانتو خیلی کوتاه تنش بود و یه دامن بنفش پاش بود.به هر ماشینی می رسید ازش گدایی می کرد. از دور بهنش نگاه کردم حدس زدن طرف جندس. به ماشین من رسید . تا حالا جنده زیاد کرده بودم ولی گدا تا حالا نکرده بودم و فکر نمی کردم پا بده ولی با اطمینان بهش گفتم: چند می گیری؟ بدون معطلی گفت : ساعتی 20 تومان باور نمی شد تو چهارراه آخه چه جالب. تا به خودم آمدم پرید بالا. سریع راه آفتادم. فکر کردم کجا ببرمش آخه هر جنده ای رو که کرده بودم خودش خونه داشت. به فکرم زد ببرمش خارج شهر.


  ساعت حدود 6 غروب بود. بردمش شهرک صنعتی. بهش گفتم : خوبه با بی توجهی گفت ساعتت داره می رم سریع کارتو بکن کار دارم. بعد دامنشو داد بالا دیدم زیرش حتی شرت هم نپوشیده. کسش خیلی ناز بود و مو هم نداشت خیلی هم گشاد به نظر نمی رسید. ماشینو کنار یک کارخانه مخروبه پارک کردم . سریع پیاده شدم و شلوارمو کشیدم پایین و کیرمو درآوردم. تا کیرمو دید گفت : این چیه کیره یا دسته بیل گفتم مطمئن باش کستو طوری جر می دم که دیگه فکر کس دادن به ذهنت نرسه. با بی توجهی گفت 30 دقیقت گذشته ها. کیرمو دادم دستش تا بخوره گفت نمی خورم بکنش تو کار دارم. با عصبانیت بردمش صندلی عقب و خوابوندمش رو صندلی و دامنشو زدم بالا. یه تف زدم تا کیرمو بکنم تو دیدم خانم گفت چه خبره و بعد یه کاندم از تو مانتوش درآورد و کشید سر کیرم. تو دلم گفتم مرد نیستم اگه کستو جر ندم. اول روش خوابیدم بعد بلند شدم و کیرم گذاشتم در کسش و با تمام توان فرو کردم تو. دیدم جیغ بلندی زد که داشت گوشم کر می شد. کسش تنگ بود. با فحش دادن به من گفتم کونی کسمو جر دادی مادر جنده. یک سیلی تو گوشش زدم و با تمام توان تو کسش تلمبه زدم. فقط فحش می داد. با وجود کیر کلفتم اصلا حال نکردم. داشتم با تمام توان تلمبه می زدم که جنده زیر من گفت 5 دقیقه مونده. گفتم جنده تا 10 شب می گامت یه ریالم بهت نمی دم. دیدم یه دفه خواست از زیر بلند بشه و خواست کیف دستیشو بگیره. حدس زدم تو کیفش احتمالا چاقو داشته باشه تا خواست کیفشو بگیره یه مشت زدم بهش و دوباره تلمبه زدم. سریع به 2 تا از دوستام که تو یه کارخانه تو شهرک شیفت شب بودن زنگ زدم و گفتم بیان کس مفته. 30 دقیه بعد آمدن و سه نفره افتادیم جانش و مثل خر کردیمش. من ساعت 10 ورش کردم و رفتم خونه ولی اون دو تا کس ندیده تا صبح کرده بودنش. اخرم 100 هزارتومانی که تو کیفش بوده رو برده بودن و ولش کرده بودن. دیروز دوباره سر چهارراه دیدمش. با همون تیپ و قیافه. دوباره رفتم سراغش تا منو دید سوار شد. داستان اینو براتون می فرستم.


  نوشته: رامتین

 • 13

 • 7
 • نظرات:
  •   sancy tala
  • 5 سال،7 ماه
   • 5

  • ای بی وجدان گدا خور گدا کن گدا زن گداگشنه


  •   emad0001
  • 5 سال،7 ماه
   • 3

  • خاک تو مخت


  •   آلبرت81
  • 5 سال،7 ماه
   • 4

  • خاک تو سر بی سوادت با اون همه غلط.
   تازه میگی مرد نیستم اگه جرت ندم الان مثلا خیلی احساس مردونگی میکنی اون کارو کردی.


  •   reaza357
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • 20


  •   ☆reza☆
  • 5 سال،7 ماه
   • 1

  • دمت گرم خوب کاری کردی خخخخ تا باشه دیگه از این غلطا نکنه


  •   سرتاس مهربون
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خیلی مردی....کون م ردا. رو پاره کردی


  •   آموزگار عشق
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • وجدانا خالی نبستی؟آخه چطوری سریع دوتا دوستت اومدن و تا ده شب کردنشوپولاشو هم گرفتنو دوباره تورو دید سوار شد ؟ ؟ ؟ ! ! !البته قبول دارم تو گداها بذار هست و میشه بدون پول کردشون هرچند اولش کلی ادعای پول زیاد دارن


  •   Mahdi Hunter
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • تا صبح؟چه کمری


  •   ΤΌΜ
  • 5 سال،7 ماه
   • 7

  • گوه خوردی.از شعاع پنج کیلومتری دختر رد نشدی. خوبه یکی پول ننت رو نده؟یا آبجیت یشب بدون پول بیاد خونه ناراحت نمیشی؟


  •   ΤΌΜ
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کون سگ ساعتی بیست هزار بیشتره این چه عنی بوده که این قیمت رو داده.آبجیت الان زیره پنجاه سوتینش رو در نمیاره


  •   reza 84
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • دمت گرم خوب گاییدیش فقط آمارشو بده منم بزنم توش


  •   hamidvala
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • اگه داستانت واقعی بود چجوری بااون گدا بدون اینکه لذتی تو سکس کردنت باشه بازور کردیش مگه کمبود داری این همه سوراخ ..سوراخه دستشویی هم یکیش


  •   paola-1997
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • رکورد گینس تو سکسمتوالی دست یه چینیه هس که تونسه3 diablo ساعت مدام سکس کنه اون وقت شما سه نفری چه جور 10ساعت کردین؟؟؟


  •   Aber11
  • 5 سال،7 ماه
   • 2

  • مطمئن باش یکی هم با مادر خودت همین کارو کرده تو بدنیا اومدی


  •   Aber11
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • حرومزاده


  •   saeed.24.karaj
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • این همه کس اخه چرا گدا؟ نکنه دارو دسته شکیبی؟ هاهاهاهاها


  •   shohre gol
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • اگه راست گفتی باشی باید از کون اعدامت کنن کثافت


  •   baback joon
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • ای بد بدبخت اشغال اون اگر داشت که این کارو نمیکرد اون از وجودش مایع گذاشت برای سیر کردن خودش و خانواده اما کثافتی مثل تو تجاوز زورگیری و دزدی کردی حالا با افتخارم مینویسی اگه کسی ضعیف تر بود باید اینکار کرد این قانون جنگله حیوان بدبخت


  •   sava7
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کیر تو وجدان و غیرت نامردونه ات... یه تارِ موی اون به تویِ بی غیرت می ارزه...


  •   payam-sweden
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خیلی وقتها پیش میاد که از مرد بودن خودم خجالت میکشم.با خوندن داستانت دوباره این حس بهم دست داد.


  •   omid-0101
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • انداختی کونت دروغه


  •   سوراخکن
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • یعنی بچه راه کونی کس کش نامرد.کیر خر تو کسش که توی آشغالو ریده.خواهر مادر سولاخ.


  •   كامبيز جون
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • دختره سوار شده ولي بعد چاقو در اورده و مرداش رو خبر كرده و امدن كونت گذاشتن. روت نشده بنويسي


  •   ali-joker
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • بچه ها این راست گفته ما خونمون کنار شهرک صنعتیه ....دیدیم یه پرایدی زد جاده خاکی ما هم میدونستیم این وقت شب فقط جنده می تونه اورده باشن اونجا با رفیقم رفتیم بالا سرشون یه کارد گذاشتم زیر گلو پسره گفتم کس کش جنده اوردی اینجا خیلیم زدمش خلاصه تا 2 بعد نصف شب دوتاشونو گاییدیم پولم از خودش گرفتیم دختره فقط کردیم داستان واقعیش اینه .... خوبه تو داستانش ما رو رفیق خودش دونسته خخخخخخخ


  •   ahoramazda1368
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کس مغز پریودی دفعه دیگه بنویسی میدم گدای سرکوچمون بکنتت


  •   tanahang1
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خاک برسر گدات کنن تو گدا بودی نه اون diablo shok


  •   yoyoyo
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • مادرت بود آنكه گاييدي
   بيسواد گدا تو كه ريدي
   بس كه جلقيده اي براي كسش
   هيچ جز مادرت نمي ديدي
   شاد باشيد


  •   Ho3eiŋ
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • الکی مثلا تو هم کس دیدی. :-D


  •   داریوشم
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • نامرد!...داستان که دروغه,ولی همین فکرشم نامردیه,دیگه افتخار کردنت اسمش چیه رو خدا عالمه


  •   Elenajoon
  • 2 سال،12 ماه
   • 0

  • ای کس کش حرومزاده ی نامرد حداقل اون که بخاطر پول اینکارو میکرد پولشو میدادین


  •   Taabad
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • الان اینوتعریف کردی که به همه ثابت کنی که خیلی کسکشی...خوبه ینفرهمچین کاری بامادروابجیه جنده ت کنه..ناموس توبااون رفیقاتوگاییدم که انقدرنامردین


  •   aseman_zamin
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • آدم هایی مثل تو رو باید دو شقه کرد و بر سر دروازه های شهر زد تا عبرت سایرین شود! تو یا یه کونی عوضی هستی یا یه لاشخور عوضی! در هر حال باید تو رو شقه شقه کرد که از یه دختر گدا سوء استفاده میکنی! فکر کن همون دختر گدا خواهر خودت بود!


  •   آقای-ماساژور61
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • گدا خودتی بقیه اداتو درمیارن


  •   Tarantinox
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • خیلی کسخولی باو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو