کردن زندایی در حمام

1389/07/19

من امیر هستم 20 سالم واین داستانی که دارم واستون تعریف میکونم مربوط میشه به 4 سال پیش.
من 17سالم بود وخیلیم تو کف زنداییم بودم که همیشه به یادش کف دستی میزدم تااین که داییم با زنش دوتایی رفتن انگلیس پیش اون یکی داییم خلاصه اونا 2سال اونجا موندن بعدش زنداییم 1ماه زودترازداییم امدایران ولی چون تنها بودهرموقع که میتونستم میرفتم پیشش آخه خونشون به محل کارمن نزدیک بود.یدفه که رفتم خونشون کلی کمکش کردم تا خونشونو مرتب کنیم ولی انقدرکار زیاد بود که کل روزو کارکردیم تا تموم شد.فرداش از خواب بیدارشدم کل بدنم درد میکرد به زن داییم گفتم من میرم حموم…حمومشون تو حیاط به خاطر همین هرکی میرفت حموم درو نمیبست چون داخل حموم هیچ هواکشی نبود به همین خاطرمنم درو نبستم رفتم زیردوش آبو داغ داغ کردم وخودمو کامل شوستم زیر دوش یهو یاد سینه های زن داییم افتادم آخه خیلی خوش فرم بود(سفتو گردو سربالا)وخیلیم جموجور بود همین که داشتو سینه هاشو تصور میکردم کیرم سیخ شدبود…یزر شامپوریختم کف دستم چشامو بستم و شروع کردم به جق زدن بعداز4-5دقیقه که داشت آبم میومدچشمو بازکردم دیدم زن داییم جلوم وایسادو زول زد به منم خیلی خونسردآبمو خالی کردم وخودمو آب کشیدمو حولمم پوشیدمرفتم تو ساختمون.رفتم تو اتاق خواب زندایم چون فقط تو اون اتاق آینه قدی داشتن.داشتم خودمو خشگ میکردم که زندایم امد گفت خجالت نمیکشی لخت جلوم وایسادی.منم گفتم نه شما اون چیزیو که نباید میدیدیو دیدی دیگه فرقی میکونه که لخت جلوت وایسام یا پوشیده…بعدزندایم بهم گفت چراداشتی جق میزدی منم گفتم خیلی وقت بود که سکس نکردم بدجوری زد بود بالا که مجبورشدم اینجوری خودمو خالی کنم همین که حرفم تموم شد بی معطلی گفت تو که پورو هستی به من میگفتی تا خودم ارضات میکردم منم با تعجب گفتم واقعااگه میگفتم ارضام میکردی اونم گفت آره مگه چه عیبی داره کی بهتراز تو آخه من ازروی عادتی که دارم کل موهای بدنمو میزنم …

اون روز گذشت .فردا صبح که بیدارشدم طبق معمول رفتم حموم. بعداز اینکه خودمو شستم زندایمو صدا کردم وقتی امد دید من تو حمومم فهمید که چیکارش دارم ولی به روی خودش نیورد منم که دیدم انگار این از حرفی که زد پشیمون شد کفتم میشه لطف کونید کمرمو بشورید اونم گفت آره چرا که نه داشت کمرمو میشوست که کیرم بازسیخ شد ومنم چون شرت پام نبود زن داییم فهمید(ابته من کیرم نه بزرگه و نه کوچیک)زیادم کلفت نیست ولی خیلی گوشتیه. وقتی زندایم کیرمو دیدگفت باز زد بالا؟ منم زود گفتم آره از کجا فهمیدی هیچی نگفت فقط بهم گفت دوست دار کل بدنمو بشور منم مخالفتی نکردم همه جامو شست رسید به کیرم وقتد دستشو گزاشت رو کیرم یهو هری دلم ریخت انگار ازقصدداشت اینجوری میشست.همینجوری که داشت میشست اونقدی طول نکشید آبم ریخت رو دستش منم بی جون شده بودم که کفت دیدی چه راحت ارضات کردم منم گفتم مرسی و حولمو پوشیدم امدم بیرون که زن داییم کفت میخواد بردوش بگیر گفت برم حولشو بیارم رفتم حواشو ورداشتم رفتم سمت حموم پیش خودم گفتم حالا نوبت من حالشو بگیرم رفتم دم در دیدم دار با آب من که ریخته بودم رو دستشو میماله به سینه هاش منم گفتم اگه بخوای بازم هست ولی با خنده جوابمو داد منم باز حولمو در اوردم رفتم تو حموم زندایم گرخیده بود زبونش بند امده بود رفتم سراغ سینه هاش کلی لیس زدمو مالوندم اونم دیگه بی اختیارشده بود وقتی سینه هاشو خوردم مستقیم رفتم سوراغ کسش همونجوری که زیردوش وایسادبود یزره پاهاشو باز کردم وشروع کردم به مالیدن کسش همینجوری که میمالید با زبونم با چوچولش بازی میکردم حسابی کسشو خوردم بعد دوتای باهم ی دوش گرفتیم امدیم بیرون و رفتیم تم اتاقش که ادامه ی کارمونو بدیم وقتی رفتیم تو اتاق خوابیدم روش و شروع کردم به لب گرفتن همینجوری که داشتم لب میگرفتم کیرمو گزاشتم رو کوسش خی تنگ بود ولی با ی بدبختی کردم تو از ی طرف داشتم ازش لب میگرفتمو با سینه هاش بازی میکردم از ی طرفم تو کسش داشتم تلنبه میزدم تا اینکه آبم امد همین که امدم بکشم بیرون یزر از آبم ریخت تو کسش ولی بقیشو ریختم رو چوچولش دیگه هیچی جون نداشتم ولی بخاطراینکه زندایی جونم ارضا بشه از انگوشتم کمک گرفتم یربع داشتم انگوشتش میکردم که یهو ابشو با فشارپاشیدبیرون وقتی آبش ریخ داشت میلرزید سیاهی چشماش معلوم نبود خیلی ترسید بودم وقتی حالش خوب شد انقدرازم تشکرکرد که نگوووووو.این بود داستان من واسه همه بچه ها آرزو میکنم که اگه همچین آرزویی دارن زودتر بهش برسن …راستی نظریادتون نره…بای


👍 2
👎 4
988320 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

267723
2010-10-11 14:45:32 +0330 +0330
NA

نظرم اینه که امیدوارم اول به آرزوت برسی بعد فانتزی ذهنتو برای باقی افراد آرزو کنی.داستانت کلی مشکل داره جقی.شامپوتو عوض کن

7 ❤️

267724
2010-10-11 16:58:54 +0330 +0330
NA

کاملا کیری بود با کون بپر روش <):)

10 ❤️

267725
2010-10-11 23:57:59 +0330 +0330

من امیر هستم 20 سالم واین داستانی که دارم واستون تعریف میکونم مربوط میشه به 4 سال پیش.
من 17سالم بود وخیلیم تو کف زنداییم بودم

20-4 میشه 16 نه 17 …
به جای اینکه بشینی کس شعر بنویسی برو ریاضی دوم دبستان رو یه بار دیگه بخون

12 ❤️

267726
2010-10-12 00:18:35 +0330 +0330
NA

واقعا تابلو بود که دروغ میگی

6 ❤️

267727
2010-10-12 02:05:53 +0330 +0330
NA

جالب بود ولي به قول بچه ها كيري بود

10 ❤️

267728
2010-10-12 02:12:08 +0330 +0330
NA

بقیه به اندازه کافی نظر دادن :))

8 ❤️

267729
2010-10-12 04:02:19 +0330 +0330
NA

خیلی جالب شروع شد اما آخرشو سریع تموم کردی
کیرم موقع خوندن داستان راست شده بود
دمت گرم

10 ❤️

267730
2010-10-12 05:36:36 +0330 +0330
NA

Nazar man nazare siavash57 haste
nazare 3

5 ❤️

267731
2010-10-12 14:12:36 +0330 +0330
NA

Dastane khubiye
vali heyf kollan piyaz daghe ezafas…

8 ❤️

267732
2010-10-13 00:08:04 +0330 +0330
NA

سلام نازگل جان اگه اهله سکسی ماهم هستیما

14 ❤️

267733
2010-10-13 14:36:53 +0330 +0330
NA

کفتم میشه لطف کونید کمرمو بشورید
کنید درست هست
سعی کنید ادبیات رو رعایت کنید
تماشای فیلم تیم رو از دست ندید
تیم

10 ❤️

267734
2010-10-13 14:42:47 +0330 +0330
NA

atti khodet fahmidi chi neveshti?

4 ❤️

267735
2010-10-13 14:45:42 +0330 +0330
NA

به سلامتی کلاغ چون با اینکه هم دروغگو هم خبرچین باز صابون بچه جقیارو میدزده

10 ❤️

267736
2010-10-14 09:35:54 +0330 +0330
NA

fogholade kiri va tokhmi takhaioli

10 ❤️

267737
2010-10-24 16:42:29 +0330 +0330
NA

کس شعر بود شبیه فیلم سکسی ها بود

9 ❤️

267738
2010-10-26 03:46:57 +0330 +0330
NA

این داستان دقیقا کپی از داستانی بنام کردن زندایی در استخر است کوسکش فکر می کنی با تبدیل استخر به حمام نویسنده می شی مادر جنده ؟

9 ❤️

267739
2010-10-28 04:55:15 +0330 +0330
NA

ممنون ولی دیگه کس شعر تلاوت نکن

8 ❤️

267740
2010-11-03 17:55:00 +0330 +0330
NA

چی بگم اخه الاغ جون اینم داستان بود.
حاضرم قسم بخورم تا ابد جز جق زدن به عشق زن داییت کاری ازت بر نیاد
ارزوهای تخمیتم واسه خودت نگهدار
درغگوی جقی

5 ❤️

267741
2010-12-04 11:23:49 +0330 +0330
NA

اقا جان حالا راست یا دروغ بازم بنویس ولی اینو بدون این خواننده ها همشون ختم هستند حالا چرا خانمها نظر نمیدن حتمن دلیل خودشون رو دارند اما تو بنویس

5 ❤️

267742
2010-12-05 21:20:40 +0330 +0330
NA

هدیه به پیشگاه همه ی جلقیهای کس نکرده

8 ❤️

267743
2011-01-01 19:55:43 +0330 +0330
NA

Man baram soal pish umade k shomaha tu zemestunam dare un hamumo baz mizarid!? Daei zan jendat b jaye inke englis miraft y khune 2rosto hesabi migereft.

0 ❤️

267744
2011-01-09 02:13:01 +0330 +0330
NA

واقعا برای بند اومدن اسهال خوب بود خودت فکر نمیکنی ریدی جقی کس ندیده مگه آبت سرب بود که کف حموم مونده بود یا زن داییت تو خارج کرم گیرش نمییاد یا شب تا صبح کون میدادی مه صبح کردیش کس کش دروغگوی بد جقی

0 ❤️

267745
2011-01-10 16:07:53 +0330 +0330
NA

ببین
اینقدر ضایع خالی بستی که نگووووووووو
بعد تو خیلی آدم سختی کشیده ای هستی که 17 سالگی میرفتی سرکار
آخه جقی چرا دروغ میگی مگه مجبوری
اگر کف کردی زندائیت رو بکنی برو بهش بگو یا بهت میده یا به دائیت میگه اونم ک.نت میذاره اینجوری دست کم یه حالی میکنی
جقی ،جقیییییییییییییییییییییی
جقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

0 ❤️

267746
2011-02-11 17:17:40 +0330 +0330
NA

اینقدر داستانت کس شعر بود که همه شاکی شدن من دیگه چیزی نمیگم

0 ❤️

267747
2011-03-19 06:01:17 +0330 +0330
NA

واقعا دستت درد نكنه با اين كس شعري كه فرستادي
چون باعث شدي دوستان نظرات محشري بدن ما هم كلي خنديديم
راستي نگفتي با چه شامپويي مي جقي ؟؟؟

0 ❤️

267748
2011-03-25 13:14:30 +0430 +0430
NA

madar jende jaghi yadet raft az kon bokonish?
tkhyole khobi dari dastane mamanetam benevis ke to ashbaskhone mikonish!

0 ❤️

267749
2011-03-28 19:43:25 +0430 +0430
NA

قبل از هرچیزی باید بگم کیرم تو مخت کس کش.
یه ذره بیشتر تمرین قصه نویسی کن و البته این بار خاطرات گاییده شدنت توسط مردای فامیلتون از جمله داییتو بنویس ؛ ضمنا برای اینکه کمکی بهت کرده باشم می تونم پیش نهاد کنم کتابی رو که در مورد گاییدن ننت نوشتم بخونی تا بیشتر با اصول قصه نویسی آشنا بشی که دیگه اینقدر کس شر ننویسی؛ بعدشم، نه تنها زنداییت بلکه هیچ خری به همچین آدم کس مغزی نمیده ولی تا دلت بخواد هستن آدمایی که کونت بذارن. البته از اینکه آرزو کردی تا به آرزومون برسیم ازت ممنونم چون یکی از آرزوهام اینه که ترتیبتو بدم

0 ❤️

267750
2011-04-01 19:42:28 +0430 +0430
NA

khyli kiri bod bad tekrari

0 ❤️

267751
2011-04-02 13:32:19 +0430 +0430
NA

این همه جلق زدی اونوقت که درست نکردیش…
چرا از این خوان نعمت الهی که بر تو نازل شد استفاده نکردی؟
واقعا جوونای ما قدرنشناسند و بلند نیستند…
دفعه بعد دقت کن…

0 ❤️

267752
2011-04-04 21:20:14 +0430 +0430
NA

به قول كنفوسيوس حكيم:
گاهي فاصله داستان‌نويسي با ريدن به اندازه يك تار موست!

0 ❤️

267753
2011-05-03 17:37:11 +0430 +0430
NA

BACHE HA lotfan az jagh zadan das bardarin
ta injur dastana ro nanvisin

0 ❤️

267754
2011-05-04 05:34:19 +0430 +0430
NA

سلام به همه ی شما آقا پسرا و دختر خانمای دابل هات
خواستم بگم کیر تمام پسرایی که تو سایتن چ‎( عضو چ غیر عضوتو‎) کس تمام دخترایی که تو سایتنچ‎( عضو چ غیر عضو‎)
اگه دوس داری نظر مثبتتون رو بگین
باتشکر‎;-) ‎

0 ❤️

267755
2011-05-05 05:03:15 +0430 +0430
NA

زن داییت رو که هیچی ولی طلبه شدم خودتو بکنم

0 ❤️

267756
2011-05-19 20:32:53 +0430 +0430
NA

lotf kon dg dastan nanevis :) ridi b harchi dastan nevise. kos mokh.

0 ❤️

267757
2011-05-26 02:42:50 +0430 +0430
NA

دم پلنگ صورتی به صورت سیخونکی ما بین باسنت قرار بگیر وناگهان به طورخشن وارد مقعدت شودبه حدی که صدای آخت به گوش مرچه خوار برسد وآن هم از راه رسیده وبینی بلندش را در کنار دم پلنگ صورتی جا دهد

0 ❤️

267758
2011-06-04 17:41:36 +0430 +0430
NA

شعر بود…اه

0 ❤️

267759
2011-06-14 07:05:53 +0430 +0430
NA

کسخل مجبوری این همه دروغ بگی که نظر دهنده ها بیان بکننت سیبل و جای تیر با کیر بزننت

0 ❤️

267760
2011-06-17 06:39:59 +0430 +0430
NA

یکم برو ریاضی کار کن

الان 20 سالته مربوطه به 4 سال پیش میشه 16 سالت نه 17؟؟؟؟؟

0 ❤️

267761
2011-06-25 15:54:33 +0430 +0430
NA

nevisande: admin

0 ❤️

267763
2011-07-15 07:40:07 +0430 +0430
NA

کیری اندر کیری بود

0 ❤️

267764
2011-07-25 17:35:26 +0430 +0430
NA

vaghean ke charand bod.kash manam kosi be moftiye in kos giram biyad:(

0 ❤️

267765
2011-08-16 20:12:46 +0430 +0430
NA

احتمالا ایشون بعدش از خواب پریده و دیده همرو داشته خواب میدیده.

0 ❤️

267766
2011-08-24 14:47:58 +0430 +0430
NA

کیرم تو دانستانت. :O) کیری

0 ❤️

267767
2011-08-29 13:08:09 +0430 +0430
NA

اخه کونکش مادر قهوه این چاخانا به درد ننت میخوره

0 ❤️

267769
2011-08-29 15:50:01 +0430 +0430
NA

aaaaaaaaaaaaaaaaa
chi begam vala
harchi fosh bod khordi chizi vase man nazashtan
ba nazare shemare 3 vaghan movafegham

0 ❤️

267770
2011-09-07 20:29:47 +0430 +0430
NA

ت خ م ی

0 ❤️

267771
2011-09-12 00:24:50 +0430 +0430
NA

با نظر همه موافقم کونی اسکل کیرم تو اون مخ پوکه بیسوادت
یه سوال دوم دبستانو چی جوری رد کردی؟ها؟
یه بار به زن داییت بگو میخوام بکنمت خودتو راحت کن بعدشم آدم دو سه بار پشت سر هم ارضا نمیشه البنه میشه ها ولی دهنش بهF**kمیره

0 ❤️

267772
2011-09-12 12:25:40 +0430 +0430
NA

jaghi hasti dige.behtar az in nemitooni

0 ❤️

267773
2011-09-15 15:45:30 +0430 +0430
NA

کیر داییت تو کونت واسه این دروغایی که نوشتی

0 ❤️

267774
2011-09-15 15:56:01 +0430 +0430
NA

چقدديربه ديرنظرميدن!
خيلي داستانت مذخرف بود،نميدونم چراهرچي داستان ميخونم همش سكس بازن عمو وزنداييو…توهمشونم زنه پيش قدم ميشه

0 ❤️

267776
2011-10-16 16:52:49 +0330 +0330
NA

کیر توی نوشنت بعدش هم توی کوس زن داییت با خواهر کوچکت

0 ❤️

267777
2011-10-17 05:44:40 +0330 +0330
NA

خوب کس و شعر نوشتی که بچه ها این همه کیر حواله مخت کردن از نوشتت پیداست که مطمئنا در ارزوی کس زن داییت خواهی مرد از دادنت بنویسی جالبتر میشه حتما بنویس

0 ❤️

267778
2011-10-21 18:00:21 +0330 +0330
NA

عجب آدمای خری هستید داستانو میخونید بعد کس شعر میگید
واستون متاسفم حالا چه فرقی میکنه راست میگه یا دروغ جقتونو بزنید

0 ❤️

267779
2012-01-17 01:39:28 +0330 +0330
NA

in ke aslan jagh zadan nadasht.man kiram faghat yekam az chap be rast shod.dastane swxi bayad tamame moyragato sikh kone.omid hastam az tehran

0 ❤️

267780
2012-01-25 12:43:57 +0330 +0330
NA

كس شعر بود؛

0 ❤️

267781
2012-01-25 21:24:49 +0330 +0330
NA

اخه کله کیری کس ندیده این هم شد داستان ؟ مرتیکه کس مغز ، اگه گیرت بیارم کیرمو میکونم تو گوشت ، کس کش عمه ننه هر از چند گاهی یه نون وایی برو تا حساب کتاب بلد شی

0 ❤️

267782
2012-01-29 15:37:45 +0330 +0330
NA

:O) کیری نبود

تخمی بود :P

0 ❤️

267783
2012-02-27 07:34:47 +0330 +0330
NA

اخه سلطان جق این کسو شعرا چی بود تحویل ملت دادی؟مگه زندائیت بی صاحاب بود که توئه جلق صفت بری پیشش یعنی خواهری برادری مادری نداشت برن پیشش؟راستی یه چیز دیگه کیره راست شده خر پدربزرگم و کیر راست شده قاطرشون تو کونت

0 ❤️

267784
2012-04-02 09:20:47 +0430 +0430
NA

چه زندایی جنده ای داری که خودش میگه بده برات جق بزنم

0 ❤️

267785
2012-04-06 02:43:45 +0430 +0430
NA

17 سالگی وقت درس خوندن جلقی نه سر کار رفتن

0 ❤️

267786
2012-04-06 17:04:27 +0430 +0430
NA

بابابیخیال شین دیگه حالااین کونده بدبخت یه گهی خوردشماهاخوارومادروجدوآبادشروبه گادادین،قول میده که دیگه داستان نگه.

0 ❤️

267789
2012-04-26 03:58:06 +0430 +0430
NA

دمت گرم من که نخوندم چون معلوم بود کس شعره

0 ❤️

267790
2012-05-02 14:59:55 +0430 +0430
NA

من میگم دایت تورو کرده داستان اینجور نوشتی که کسی نفهمه راستشو بگو!!! :p

0 ❤️

267791
2012-05-25 17:08:36 +0430 +0430
NA

زیادی وداستان نخون

بعدشم نویسنده خوبی نمیشی :D :bigsmile: داداس

0 ❤️

267792
2012-05-25 19:59:31 +0430 +0430
NA

رفتم دم در دیدم دار با آب من که ریخته بودم رو دستشو میماله به سینه هاش منم گفتم اگه بخوای بازم هست ولی با خنده جوابمو داد منم باز حولمو در اوردم رفتم تو حموم زندایم گرخیده بود زبونش بند امده بود رفتم سراغ سینه هاش کلی لیس زدمو مالوندم

:)) خب 1باره بگو آب دولِ خودت رو لیس زدی و خوردی دیگه!

فحش هم نمیدم ساعت 4:30 صبحه ترجیح میدم جقم رو بزنم :)) :))

0 ❤️

267793
2012-05-26 06:48:03 +0430 +0430
NA

عجب زندایی بی حیایی داری،تو حموم داشته تو رو میشسته؟اونوقت تو هم شورت نداشتی؟ |(

0 ❤️

267795
2012-07-08 07:03:04 +0430 +0430
NA

کیرم توی انی داستانت

0 ❤️

267796
2012-07-19 08:48:24 +0430 +0430
NA

من امیر هستم 20 سالم واین داستانی که دارم واستون تعریف میکونم مربوط میشه به 4 سال پیش.
من 17سالم بود ,
doroghet az in avalesh tabloe.20-4=16

0 ❤️

267797
2012-07-27 06:12:45 +0430 +0430
NA

:crown: کیر تو کون همتون با این نظر دادنتون

0 ❤️

267798
2012-08-02 14:10:15 +0430 +0430
NA

ای بدک نبود
ولی کونی به داییت خیانت نکن کس عمهکیر

0 ❤️

267799
2012-08-02 14:11:07 +0430 +0430
NA
0 ❤️

267800
2012-08-14 06:37:46 +0430 +0430
NA

قبلا نظران خوب بود.الان نظرات هم کسشر شده

0 ❤️

267801
2012-08-27 19:34:42 +0430 +0430
NA

یعنی شماها اینقدر بی عرضه هستید که فقط محارم گیرتون میاد
اخه نمیگی بچه خواهرت یروز زنتو میکنه. حالا یا تو واقعیت یا تو شهوانی

0 ❤️

267803
2012-08-28 16:01:59 +0430 +0430
NA

:exmark: dorogh chera.hatman ye dastane sexi to zendegiye hameye ma hast chera on dastane vagheyero tarif nemikoni

0 ❤️

267804
2012-10-03 15:20:20 +0330 +0330
NA

بیشعور کسی با زندایش این کارا رو میکنه

0 ❤️

267805
2012-10-10 10:47:31 +0330 +0330
NA

manam kheyly doost daram zan dayimo bekonam on laghar andam kos va kon jam va jor sinehay gerd va seft

0 ❤️

267806
2012-10-11 06:12:53 +0330 +0330
NA

آخه کیرم تو لپت این چه داستان کیری بود که نوشتی اینارو از کجات درآوردی ریدم به تخیلاتت کونی

0 ❤️

267807
2012-10-13 20:20:52 +0330 +0330
NA

فک کنم فیلم زیاد میبینی

0 ❤️

267808
2013-01-09 07:17:13 +0330 +0330
NA

خیلی کییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود!

0 ❤️

267809
2013-02-10 17:47:37 +0330 +0330
NA

ای ول سیا جون خوب مچشو گرفتی این کونی رو دست خوش کاکه

0 ❤️

267810
2013-02-10 17:49:00 +0330 +0330
NA

ای ول داش سیا خوب مچشو گرفتی این بچه کونی رو دست خوش کاکه

0 ❤️

267812
2014-02-07 06:24:41 +0330 +0330

مطمئنی که داییت تو رو نگایید راستشو بگو داییت تو رو گایید و اومدی میگی که تو زن داییت رو گاییدی کس کش
ئر ضمن علاوه بر ریاضی ،املا و انشات رو درست کن
کس مغز

0 ❤️

267813
2014-08-15 19:16:19 +0430 +0430
NA

اوف چ کیری تو چ کسی منم از اینکار خوشم میاد ی دختر بیا د جلو

0 ❤️

267814
2014-11-13 15:04:03 +0330 +0330
NA

ba salam va ehteram
tanha chizi ke mitunam begam ine ke shamputo avaz kon va az shampu gerdu estefade kon ta jagh baes nashe takhayulatet be in shekl baese aziyate baghiye beshe
payannnnnn

0 ❤️

267815
2014-11-13 17:19:50 +0330 +0330

من امیر هستم 20 سالم واین داستانی که دارم واستون تعریف میکونم مربوط میشه به 4 سال پیش.

آخه خونشون به محل کارمن نزدیک بود.

کس شعر نگو برو درست روبخون

0 ❤️

267816
2014-12-29 00:47:39 +0330 +0330
NA

کس کش بچه کونی برو لا اقل یه کم حساب کتاب یاد بگیر بعدش بیا کس شعر بنویس تو خر هم به تو پا نمیده چه برسه به زن دایی و خاله وعمه مامانو ابجیو همه جندههایی کعه دور برتن برو همون جلقتو بزن

0 ❤️

544627
2016-06-12 22:11:06 +0430 +0430

منم آرزو دارم حداقل یبارم که شده یه کونی یا یه کس گیرت بیاد بکنی که اینقدر تو فضا سیر نکنی و جق نزنی. اما به رسم ادب شهوانیون. کیر آرنولد شوارتزینگر با کیر خلیفه ابوبکر بغدادی و کیر همون داییت تا تخما تو کونت. کونی حالا که میخوای تخیلات تخمیتو بنویسی و جق بزنی خو از یه دوس دختر نداشتت بنویس نه از زن داییت .پس

0 ❤️

657842
2017-10-13 04:17:47 +0330 +0330

واییییی که چه حجمی از کسشر تو این داستان جا شده

0 ❤️

696136
2018-06-21 12:37:32 +0430 +0430

اول این که از 20چهار سال کم کنی میشه 16عزیزم یکم ریاضی کار کن بعد ابتو مالوند به سینه هاش بعد تو رفتی سینه هاشو لیس زدی ؟؟؟؟ابت چ مزه ای بود خوش مزه بود؟

0 ❤️

772187
2019-06-07 18:34:21 +0430 +0430

این همه کصشعر
تو یه داستان
واقعا بی سابقس ?

0 ❤️Top Bottom