داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کردن زن شوهردار بعد از دوسال

1398/05/20

سلام من قبلا هم‌ تو سایت یه خاطرمو نوشتم این سری میخوام خاطره ای رو براتون بگم که بعداز ۲سال دوستی با یه زن‌شوهردار‌واسم اتفاق افتاد.در ضمن از کارم‌ پشیمونم و تاوان اشتباهاتمو پس دادم پس خواهشا اگر‌دوس ندارید نخونید و فحش‌ندید.

۲سال پیش تو بیتالک با یه خانومی آشنا شدم‌که خودشو شیوا معرفی‌کرداسم‌ اصلیش چیزی دیگه بود بعدا فهمیدم ۳۷ ساله سفید و خوشگل و یه دختر ۱۷ ساله داشت بعد از چند روز چت و تماس‌ تلفنی‌ قرار شد همو ببینیم که دیدیم و ارتباطمون‌ ادامه داشت. چند ماهه اول رابطمون فقط با دیدار و تماسهای تلفنی و چت‌کردن گذشت تا کم کم‌ با هم صمیمی شدیم و یواش یواش بحثو به سمت‌سکس بردم این‌خانوم به شدت با شوهرش مشکل داشت ولی نمیتونست به خاطر دخترش جدا بشه مجبور شد به زندگیش ادامه بده. سال اول دوستیمون با‌همین تماسها و دیدارها گذشت سال دوم ارتباطمون خیلی باهم به مشکل خوردیم هی از من‌پول میخواست و من‌میدادم و منم سکس‌میخواستم‌اما اون هر بار طفره رفت و نشد بکنمش چندباری هی باهم چند وقتی قهر و آشتی کردیم‌تا رسیدیم‌به ماه رمضون‌امسال که ارتباطمون‌یکم‌بهتر‌شد و من‌باز شروع کردم به پول دادن به خانوم که تونستم بالاخره قرار سکس رو باش بزارم که چند روزی جور نشد تا اینکه خودش گفت برای فلان روز میتونی‌ بیای خونمون و قرار رو گذاشتیم.

شب قبل از قرار من با دوستم دوتا دختر که چند روز قبلش سوار کرده بودم رفتیم لواسون ویلای دوستم و تا ساعت ۴صبح سکس کردیم بعدش خوابیدیم ساعت ۱۰ به من زنگ زدکه ساعت ۱۲ اینجا باش من‌گفتم باشه بش نگفتم من الان کجام خلاصه ساعت ۱۱ حدودا راه افتادیم‌از لواسون به سمت‌تهران که ساعت ۱۲ دقیقا سر کوچشون بودم زنگ‌زدم بش که من سر کوچه ام گفت صبرکن من‌یه زنگ به شوهرم‌بزنم ببینم‌اوضاع چجوریه دخترش هم قبلش رفته بود بیرون و‌خونه نبودبعد از چند دقیقه زنگ‌زد که گفت بیا جلو در رسیدی من‌درو میزنم بیا بالا منم رفتمو رسیدم‌جلو در درو باز کرد با یه آرایش خوب و یه لباس یه تیکه تا بالای زانو اومد به استقبالم که واقعا زیباش کرده بود رفتم داخل گفت بشین رفتم‌رو مبل نشستم یکم‌استرس داشتم رفت یه چیزی بیاره واسه پذیرایی که من چند ثانیه بعدش رفتم تو‌آشپزخونه و همونجا گفتم‌چیزی‌نمیخواد یه لیوان آب بده فقط یه لیوان آب خوردم و باهم رفتیم تو‌اتاق خوابشون که تخت دونفرشون بود و با هم‌نشستیم لبه تخت یکم‌باهم‌حرف زدیم و من بغلش کردم از پهلو هر دومون‌میدونستیم چی‌میخوایم اون‌آروم شروع‌کردن‌لباسو در آوردن که یه لباس یه تیکه بود در آورد و با شرت و سوتین جلوم‌بود یه بدن‌بسیار سفید داشت که دست بش‌میزدی قرمز میشد سینش سایز ۸۰ بود خوشفرم‌و خوب بود بغلش کردم سوتینشو باز کردم از‌پشت سینشو گرفتم و شروع کردم‌به خوردنکه یکم شل تر‌شد و دراز‌کشیدیم و یکم عشق بازی‌کردیم بعدش‌دست زدم‌به شرتش که خودش فهمید و شرتشو در آورد کسش واقعا خوب بود من‌زنای زیادی رو کردم‌اکثر‌تو این سن‌کسای پوکیده ای دارن و سیاه و داغون این‌کسش با اینکه طبیعی زایمان کرده بود کسش نسبتا تنگ و خوب بود شروع کردم به خوردن و‌مالیدن که آهش در اومدیکم خوردم بعد رفتم سراغ سینش یکم‌خوردم و بش گفتم بکنم‌تو گفت بکن بلند شدم‌رفتم‌وسط پاش پاهاشو یکم دادم‌بالا پاهاش تو پولی و خوب بود پای چپش هم یه پا بند بشته بود که خیلی جذاب بود پاشو گرفتم بالا و آروم‌کیرمو کردم‌تو کسش شروع کردم‌تلمبه زدن اروم‌شروع کردم لب گرفتن اون‌ جشماشو بسته بود و لذت میبرد از حالتش معلوم‌بودبغلش کروم در گوشش گفتم دیدی بعد از ۲سال بالاخره کستو گاییدم گفت آره بکن جووون گفتم چه کس‌تنگی داری گفت نوش جونت یکم‌کردم چون استرس داشتم زود آبم‌اومد چون کاندوم زده بودم آبم اومد و ریخت تو کاندوم بش گفتم یه بار دیگه هم میکنم اگه اجازه بدی گفت باشه کاندومو در آوردم گذاشتم تو‌دستمال دراز کشیدم کنارش دستشو میبوسیدم‌سینشو‌میخوردم من‌بار دوم دیر راست میکنم‌ولی خیلی دیر ارضا میشم تقریبا یه ۲۰ دقیقه ای باهم‌ ور رفتیم‌ بهش گفتم‌ کیرمو بگیر باش بازی‌ کن تا بلند شه گرفت دستش یکم‌ بازی‌کرد که کم کم کیرم‌ بلند شد بلند دوباره رفتم وسط پاش گفتم بکنم گفت بکن تو کردم‌ تو چند دقیقه تلمبه زدم بعدش بش گفتم برگرد داگی‌ بکنم. برگشت کونش‌خیلی بزرگ نبود ولی خوب بود گذاشتم از پشت تو کسش یهو نگاه کردم‌ رو کونش یه تتو داشت چند تا ستاره کوچیک بزرگ از بالا به پاییین لمبر سمت راستس تتو کرده بود ولی کم‌رنگ بود که‌گفت چندسال پیش تتو کرده
چند دقیقه داگی‌ کردمش دستمو انداختم از بغل شکمش کسشو مالیدم بعدش بش گفتم‌برگرد بخواب تا بکنم آبم بیاد چون داشت دیر میشد و ممکن‌بود دخترش بیاد استرس هم داشتم یکم برگشتو به پشت‌خوابید دوباره شروع کردن به کردنش حدودا ۱۰ دقیقه تلمبه زدم نزدیک اومدن‌آبم بود این‌بار به اصرار خودم کاندوم نزده بودم بش‌گفتم میریزم تو کست گفت نه گفتم خیالت راحت باردار نمیشی چون من مشکل دارم گفت باشه بریز تلمبه هامو‌محکم تر‌کردم بعد از ۲دقیقه تلمبه محکم آبم‌اومد و ریختم تو کسش کیرمو درآوردم با دستمال پاک‌کردم اونم‌بلند شد بره دسشویی وقتی رفت من روتخت دراز بودم‌داشتم زنی رو‌میدیدم که‌بعد از ۲سال تونستم بکنمش اومد و منم رفتم دسشویی بعدش لباس پوشیدم ازش تشکر کردم بوسش کردم و اومدم‌ از خونشون بیرون و رفتم به سمت کارم. تا ۱ساعت بعد از سکس احساس خوبی داشتم‌ احساس خوبی که تونستم بعد از ۲سال بکنمش. بعد از اون‌ماجرا پول خواست و من‌دیگه بش ندادم که باعث قطع ارتباط شد و دیگه فعلا باش ارتباط ندارم .
من‌ زنهای زیادی رو کردم مطلقه و شوهردار همیشه هم کسایی که کردم سنشون بیشتر از‌ من‌ بوده بعدا هم‌ پشیمون‌ شدم‌ از‌ ارتباط با زن‌ شوهردار ولی لامصب لذتش بره زیر دندونت نمیشه ازش بگذری هرکسی‌ هم‌ میگه‌ نه اگر‌ تو موقیعتش قراره بگیره میکنه خوبم میکنه پس الکی‌قضاوت نکنید. خوش باشید.

نوشته: Shabahmarmooz


👍 7
👎 28
73223 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

788855
2019-08-11 20:01:23 +0430 +0430

الآن پشیمونی چون جق زدی عذاب وجدان گرفتی
الکی هم قضاوت نمیکنم چون مطمعنم.

7 ❤️

788857
2019-08-11 20:02:24 +0430 +0430

فکر کردم خدا زده به کمرت گه پشیمون شدی
نگو پولت تموم شده ، دیگه پول ندادی از دست دادیش پشیمونی
میخوای یه مبلغی دستی بهت بدم علی الحساب یه گلنار بگیری کارت راه بیوفته؟!؟
زن شوهردار هم که باشه ، هم تو بی شرفی هم اون جنده پولی
دیوثا بذارید مجردا خایه کنن زن بگیرن ، انقدر بی شرف نباشید

11 ❤️

788859
2019-08-11 20:03:43 +0430 +0430

پسره داشته خوشحال و لنگ لنگون میومده ازش میپرسن چرا خوشحالی؟ میگه کس کردم!! میگه پولشو از کجا اوردی؟؟ میگه کون دادم!! طرف دو سال نمیداد هی خرجش میکردی تا شروع کرد بهت بده گذاشتیش کنار؟؟خودتی!!! بعدشم از شب تا چهار صبح با دو تا دختر یک نفس سکس کردی بعد پاشدی رفتی اونجا زنه رو یک نفس کردی!! میگما خود تور هم باشی کمرت جواب این همه سکس رو نمیده احتمالا زنه باز پول خواسته نداشتی بردنت باغ لواسون ترتیبتو دادن پولشو بردی دادی به زنه که به جاش بهت بده اونم پولو گرفته گفته مثل همیشه گفته بیلاخ!! 😁


788860
2019-08-11 20:04:39 +0430 +0430

تو میتونی ادامه بده (rolling)

0 ❤️

788877
2019-08-11 20:23:18 +0430 +0430

يني شير و ببر هم اينقدر كه تو صبر كردي واسه طعمه صبر نميكنن واسه شكار.٢ سال جق زدي و پول دادي كه يه بار بكنيش!!!
برو اندرزگو شوهردار ريخته،توام كه بي ناموس،ببر بكنشون جوري بزن از ردش نفت در بياد…
گفتي مشكل داري بريزي توش حامله نميشه!باور كن منم مشكل دارم ولي پيرزن بغلم بخوابه فرداش ٦ ماهه حامله اس.خدا از راضي بشه بميري از مشكلات راحت شي :v

5 ❤️

788897
2019-08-11 20:43:47 +0430 +0430

اینکه دو سال پیش هنوز از بیتالک استفاده کردی نشون میده آدم سنتی هستی حتما الانم تو وایبر داری مخ میزنی

7 ❤️

788933
2019-08-12 00:10:30 +0430 +0430

فاااااااک

0 ❤️

788937
2019-08-12 00:55:52 +0430 +0430

سیخم از عرض تو کونت ملجوق ننه کیر قاپ داستان سکسی گفتن نه توهمات ذهن ملجوقت

0 ❤️

788940
2019-08-12 01:04:31 +0430 +0430
NA

چرا همه زن شوهر دار دوست دارن واقعا واسم عجیبه

4 ❤️

788949
2019-08-12 01:37:52 +0430 +0430

تف. پول بدی بعد زن شوهر دار بکنی. واقعا. تا همونجا که پول دادی خوندم… کونم بده باپول

1 ❤️

788967
2019-08-12 03:33:01 +0430 +0430

بیشتر شبیه گزارش کاری یا دستور عمل تهیه غذا بود تا داستان
تلمبه ۲۰ دقیقه ساک به میران کافی دوستان توجه کن قبل کردن خوب با پول مزه دارش کنن

1 ❤️

788970
2019-08-12 04:14:07 +0430 +0430

چه کسها کرده ای تو توی بیتاک
ز لاپایی و کون و گاهی هم ساک
ولی نازم به کیر مش قلندر
که گاییدت ز کون بد فرم و دردناک

3 ❤️

788976
2019-08-12 04:53:36 +0430 +0430

بله دقیقاً باهات موافقم که هر کسی که در این مسیر قرار بگیره می کنه و داستان ت عالی بود

1 ❤️

788979
2019-08-12 04:59:12 +0430 +0430

خا

0 ❤️

788990
2019-08-12 06:05:01 +0430 +0430
NA

بیتالک ونرم افزارهای نگاه به اطراف همه جور ادم توشون بود پس احتمالش بود همچین کیس ها باشه.سوالم اینه چطور آدمیکه براحتی میتونه هم مخ بزنه هم مکان برا انجام کارش داشته باشه ولی دوسال معطل یه زن شوهردار بمونه و تا دوسال خرجش کنه؟چه میکنی تو باخودت؟اگه واقعا حرفت راست باشه یکیو پیداکن مطلقه که نه عذاب وجدان بگیری هم بدون استرس بکُنی(توکه میخوای پول خرج کنی خرج یکی کن که واقعا لازم داشته باشه نه یه زن خیانتکار تیغ زن)

0 ❤️

788991
2019-08-12 06:05:04 +0430 +0430
NA

بیتالک ونرم افزارهای نگاه به اطراف همه جور ادم توشون بود پس احتمالش بود همچین کیس ها باشه.سوالم اینه چطور آدمیکه براحتی میتونه هم مخ بزنه هم مکان برا انجام کارش داشته باشه ولی دوسال معطل یه زن شوهردار بمونه و تا دوسال خرجش کنه؟چه میکنی تو باخودت؟اگه واقعا حرفت راست باشه یکیو پیداکن مطلقه که نه عذاب وجدان بگیری هم بدون استرس بکُنی(توکه میخوای پول خرج کنی خرج یکی کن که واقعا لازم داشته باشه نه یه زن خیانتکار تیغ زن)

0 ❤️

789024
2019-08-12 10:46:04 +0430 +0430

کسپیر کی بودی تو

0 ❤️

789078
2019-08-12 18:58:19 +0430 +0430

بخاطر یه کص دو سال پول میدادی احساس پیروزی ام میکنی

0 ❤️

789184
2019-08-12 23:45:14 +0430 +0430

تا حدودی خوب بود ولی ایراداش بیشتر بود ؛
خیانت رو با هیچ بهانه ای نمیشه توجیح کرد و کلا متنفرم ازش ؛
پشیمونی هم هیچ چیز رو عوض نمیکنه ؛
با واقعی بودن یا نبودنش هم کاری ندارم چون فرقی نمیکنه ؛
موفق باشی

0 ❤️

789220
2019-08-13 04:36:54 +0430 +0430

کسخل اگه میخواستی جنده پولی بکنی هم نمیخواست دوسال کسلیسی کنی هم نمیخواست کلی پول بهش بدی.
جق بزن هم کم خرج تره هم نمیخواد دوسال کسلیسی کنی

1 ❤️

789360
2019-08-13 19:24:38 +0430 +0430

2سال پیش بیتالک کس مغز. تلگرام نبود کونی. 37 17 واقعا

0 ❤️

791221
2019-08-19 14:12:07 +0430 +0430
NA

حرفتو قبول دارم زن شوهردار ی چیز دیگست لعنتی???

0 ❤️

897317
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

فقط یککلمه بهت بگم .
بیشرف عالم خودتی .من زنم ومتعهد به زندگی وشوهرم هستم وبهطبع هم ازامثال توحیوونا متنفرم واطمینان دارم در همین دنیا تقاص پس میدی واولینش زن خودته که بهت بدجوری خیانت می کنه …اینو قطع به به یقین بدون عوضی

0 ❤️Top Bottom