کردن زن شوهردار بعد از دوسال

  سلام من قبلا هم‌ تو سایت یه خاطرمو نوشتم این سری میخوام خاطره ای رو براتون بگم که بعداز ۲سال دوستی با یه زن‌شوهردار‌واسم اتفاق افتاد.در ضمن از کارم‌ پشیمونم و تاوان اشتباهاتمو پس دادم پس خواهشا اگر‌دوس ندارید نخونید و فحش‌ندید.


  ۲سال پیش تو بیتالک با یه خانومی آشنا شدم‌که خودشو شیوا معرفی‌کرداسم‌ اصلیش چیزی دیگه بود بعدا فهمیدم ۳۷ ساله سفید و خوشگل و یه دختر ۱۷ ساله داشت بعد از چند روز چت و تماس‌ تلفنی‌ قرار شد همو ببینیم که دیدیم و ارتباطمون‌ ادامه داشت. چند ماهه اول رابطمون فقط با دیدار و تماسهای تلفنی و چت‌کردن گذشت تا کم کم‌ با هم صمیمی شدیم و یواش یواش بحثو به سمت‌سکس بردم این‌خانوم به شدت با شوهرش مشکل داشت ولی نمیتونست به خاطر دخترش جدا بشه مجبور شد به زندگیش ادامه بده. سال اول دوستیمون با‌همین تماسها و دیدارها گذشت سال دوم ارتباطمون خیلی باهم به مشکل خوردیم هی از من‌پول میخواست و من‌میدادم و منم سکس‌میخواستم‌اما اون هر بار طفره رفت و نشد بکنمش چندباری هی باهم چند وقتی قهر و آشتی کردیم‌تا رسیدیم‌به ماه رمضون‌امسال که ارتباطمون‌یکم‌بهتر‌شد و من‌باز شروع کردم به پول دادن به خانوم که تونستم بالاخره قرار سکس رو باش بزارم که چند روزی جور نشد تا اینکه خودش گفت برای فلان روز میتونی‌ بیای خونمون و قرار رو گذاشتیم.


  شب قبل از قرار من با دوستم دوتا دختر که چند روز قبلش سوار کرده بودم رفتیم لواسون ویلای دوستم و تا ساعت ۴صبح سکس کردیم بعدش خوابیدیم ساعت ۱۰ به من زنگ زدکه ساعت ۱۲ اینجا باش من‌گفتم باشه بش نگفتم من الان کجام خلاصه ساعت ۱۱ حدودا راه افتادیم‌از لواسون به سمت‌تهران که ساعت ۱۲ دقیقا سر کوچشون بودم زنگ‌زدم بش که من سر کوچه ام گفت صبرکن من‌یه زنگ به شوهرم‌بزنم ببینم‌اوضاع چجوریه دخترش هم قبلش رفته بود بیرون و‌خونه نبودبعد از چند دقیقه زنگ‌زد که گفت بیا جلو در رسیدی من‌درو میزنم بیا بالا منم رفتمو رسیدم‌جلو در درو باز کرد با یه آرایش خوب و یه لباس یه تیکه تا بالای زانو اومد به استقبالم که واقعا زیباش کرده بود رفتم داخل گفت بشین رفتم‌رو مبل نشستم یکم‌استرس داشتم رفت یه چیزی بیاره واسه پذیرایی که من چند ثانیه بعدش رفتم تو‌آشپزخونه و همونجا گفتم‌چیزی‌نمیخواد یه لیوان آب بده فقط یه لیوان آب خوردم و باهم رفتیم تو‌اتاق خوابشون که تخت دونفرشون بود و با هم‌نشستیم لبه تخت یکم‌باهم‌حرف زدیم و من بغلش کردم از پهلو هر دومون‌میدونستیم چی‌میخوایم اون‌آروم شروع‌کردن‌لباسو در آوردن که یه لباس یه تیکه بود در آورد و با شرت و سوتین جلوم‌بود یه بدن‌بسیار سفید داشت که دست بش‌میزدی قرمز میشد سینش سایز ۸۰ بود خوشفرم‌و خوب بود بغلش کردم سوتینشو باز کردم از‌پشت سینشو گرفتم و شروع کردم‌به خوردنکه یکم شل تر‌شد و دراز‌کشیدیم و یکم عشق بازی‌کردیم بعدش‌دست زدم‌به شرتش که خودش فهمید و شرتشو در آورد کسش واقعا خوب بود من‌زنای زیادی رو کردم‌اکثر‌تو این سن‌کسای پوکیده ای دارن و سیاه و داغون این‌کسش با اینکه طبیعی زایمان کرده بود کسش نسبتا تنگ و خوب بود شروع کردم به خوردن و‌مالیدن که آهش در اومدیکم خوردم بعد رفتم سراغ سینش یکم‌خوردم و بش گفتم بکنم‌تو گفت بکن بلند شدم‌رفتم‌وسط پاش پاهاشو یکم دادم‌بالا پاهاش تو پولی و خوب بود پای چپش هم یه پا بند بشته بود که خیلی جذاب بود پاشو گرفتم بالا و آروم‌کیرمو کردم‌تو کسش شروع کردم‌تلمبه زدن اروم‌شروع کردم لب گرفتن اون‌ جشماشو بسته بود و لذت میبرد از حالتش معلوم‌بودبغلش کروم در گوشش گفتم دیدی بعد از ۲سال بالاخره کستو گاییدم گفت آره بکن جووون گفتم چه کس‌تنگی داری گفت نوش جونت یکم‌کردم چون استرس داشتم زود آبم‌اومد چون کاندوم زده بودم آبم اومد و ریخت تو کاندوم بش گفتم یه بار دیگه هم میکنم اگه اجازه بدی گفت باشه کاندومو در آوردم گذاشتم تو‌دستمال دراز کشیدم کنارش دستشو میبوسیدم‌سینشو‌میخوردم من‌بار دوم دیر راست میکنم‌ولی خیلی دیر ارضا میشم تقریبا یه ۲۰ دقیقه ای باهم‌ ور رفتیم‌ بهش گفتم‌ کیرمو بگیر باش بازی‌ کن تا بلند شه گرفت دستش یکم‌ بازی‌کرد که کم کم کیرم‌ بلند شد بلند دوباره رفتم وسط پاش گفتم بکنم گفت بکن تو کردم‌ تو چند دقیقه تلمبه زدم بعدش بش گفتم برگرد داگی‌ بکنم. برگشت کونش‌خیلی بزرگ نبود ولی خوب بود گذاشتم از پشت تو کسش یهو نگاه کردم‌ رو کونش یه تتو داشت چند تا ستاره کوچیک بزرگ از بالا به پاییین لمبر سمت راستس تتو کرده بود ولی کم‌رنگ بود که‌گفت چندسال پیش تتو کرده
  چند دقیقه داگی‌ کردمش دستمو انداختم از بغل شکمش کسشو مالیدم بعدش بش گفتم‌برگرد بخواب تا بکنم آبم بیاد چون داشت دیر میشد و ممکن‌بود دخترش بیاد استرس هم داشتم یکم برگشتو به پشت‌خوابید دوباره شروع کردن به کردنش حدودا ۱۰ دقیقه تلمبه زدم نزدیک اومدن‌آبم بود این‌بار به اصرار خودم کاندوم نزده بودم بش‌گفتم میریزم تو کست گفت نه گفتم خیالت راحت باردار نمیشی چون من مشکل دارم گفت باشه بریز تلمبه هامو‌محکم تر‌کردم بعد از ۲دقیقه تلمبه محکم آبم‌اومد و ریختم تو کسش کیرمو درآوردم با دستمال پاک‌کردم اونم‌بلند شد بره دسشویی وقتی رفت من روتخت دراز بودم‌داشتم زنی رو‌میدیدم که‌بعد از ۲سال تونستم بکنمش اومد و منم رفتم دسشویی بعدش لباس پوشیدم ازش تشکر کردم بوسش کردم و اومدم‌ از خونشون بیرون و رفتم به سمت کارم. تا ۱ساعت بعد از سکس احساس خوبی داشتم‌ احساس خوبی که تونستم بعد از ۲سال بکنمش. بعد از اون‌ماجرا پول خواست و من‌دیگه بش ندادم که باعث قطع ارتباط شد و دیگه فعلا باش ارتباط ندارم .
  من‌ زنهای زیادی رو کردم مطلقه و شوهردار همیشه هم کسایی که کردم سنشون بیشتر از‌ من‌ بوده بعدا هم‌ پشیمون‌ شدم‌ از‌ ارتباط با زن‌ شوهردار ولی لامصب لذتش بره زیر دندونت نمیشه ازش بگذری هرکسی‌ هم‌ میگه‌ نه اگر‌ تو موقیعتش قراره بگیره میکنه خوبم میکنه پس الکی‌قضاوت نکنید. خوش باشید.


  نوشته: Shabahmarmooz

 • 7

 • 27
 • نظرات:
  •   جان.کوچولو
  • 5 ماه،2 هفته
   • 7

  • الآن پشیمونی چون جق زدی عذاب وجدان گرفتی
   الکی هم قضاوت نمیکنم چون مطمعنم.


  •   Ares.1
  • 5 ماه،2 هفته
   • 11

  • فکر کردم خدا زده به کمرت گه پشیمون شدی
   نگو پولت تموم شده ، دیگه پول ندادی از دست دادیش پشیمونی
   میخوای یه مبلغی دستی بهت بدم علی الحساب یه گلنار بگیری کارت راه بیوفته؟!؟
   زن شوهردار هم که باشه ، هم تو بی شرفی هم اون جنده پولی
   دیوثا بذارید مجردا خایه کنن زن بگیرن ، انقدر بی شرف نباشید


  •   شاه ایکس
  • 5 ماه،2 هفته
   • 15

  • پسره داشته خوشحال و لنگ لنگون میومده ازش میپرسن چرا خوشحالی؟ میگه کس کردم!! میگه پولشو از کجا اوردی؟؟ میگه کون دادم!! طرف دو سال نمیداد هی خرجش میکردی تا شروع کرد بهت بده گذاشتیش کنار؟؟خودتی!!! بعدشم از شب تا چهار صبح با دو تا دختر یک نفس سکس کردی بعد پاشدی رفتی اونجا زنه رو یک نفس کردی!! میگما خود تور هم باشی کمرت جواب این همه سکس رو نمیده احتمالا زنه باز پول خواسته نداشتی بردنت باغ لواسون ترتیبتو دادن پولشو بردی دادی به زنه که به جاش بهت بده اونم پولو گرفته گفته مثل همیشه گفته بیلاخ!! (biggrin)


  •   lezat19
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • تو میتونی ادامه بده (rolling)


  •   off_boy
  • 5 ماه،2 هفته
   • 5

  • يني شير و ببر هم اينقدر كه تو صبر كردي واسه طعمه صبر نميكنن واسه شكار.٢ سال جق زدي و پول دادي كه يه بار بكنيش!!!
   برو اندرزگو شوهردار ريخته،توام كه بي ناموس،ببر بكنشون جوري بزن از ردش نفت در بياد...
   گفتي مشكل داري بريزي توش حامله نميشه!باور كن منم مشكل دارم ولي پيرزن بغلم بخوابه فرداش ٦ ماهه حامله اس.خدا از راضي بشه بميري از مشكلات راحت شي :v


  •   Mhm13621m
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • گفتی که فقط آب آورد اره، میخواستی داستان رو واقعی جلوه بدی نه داداش من باور نکردم فقط داستان های شربت دار رو میخونم دوسال تورو تیغ زد که بکنی کات کنی به صورت افتخاری دکترای کسخلی رو دریافت کردی دیس اسکل


  •   lovely_grl
  • 5 ماه،2 هفته
   • 7

  • اینکه دو سال پیش هنوز از بیتالک استفاده کردی نشون میده آدم سنتی هستی حتما الانم تو وایبر داری مخ میزنی


  •   Amoomamal
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • فاااااااک


  •   sikhs
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • سیخم از عرض تو کونت ملجوق ننه کیر قاپ داستان سکسی گفتن نه توهمات ذهن ملجوقت


  •   Artemisi
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • چرا همه زن شوهر دار دوست دارن واقعا واسم عجیبه


  •   Hamidarakii
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • تف. پول بدی بعد زن شوهر دار بکنی. واقعا. تا همونجا که پول دادی خوندم... کونم بده باپول


  •   Makhol
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • بیشتر شبیه گزارش کاری یا دستور عمل تهیه غذا بود تا داستان
   تلمبه ۲۰ دقیقه ساک به میران کافی دوستان توجه کن قبل کردن خوب با پول مزه دارش کنن


  •   mostoufi
  • 5 ماه،2 هفته
   • 3

  • چه کسها کرده ای تو توی بیتاک
   ز لاپایی و کون و گاهی هم ساک
   ولی نازم به کیر مش قلندر
   که گاییدت ز کون بد فرم و دردناک


  •   Z.R.M
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • بله دقیقاً باهات موافقم که هر کسی که در این مسیر قرار بگیره می کنه و داستان ت عالی بود


  •   Emperatoorxxx
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • خا


  •   تنهای-خسته
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • خداوکیلی چطور حوصلتون میکشه دوسال برا سکس با یه زن مریض ایرونی صبر کنین ، اینا خدای ادا تنگا هستن


  •   Nadly64
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • بیتالک ونرم افزارهای نگاه به اطراف همه جور ادم توشون بود پس احتمالش بود همچین کیس ها باشه.سوالم اینه چطور آدمیکه براحتی میتونه هم مخ بزنه هم مکان برا انجام کارش داشته باشه ولی دوسال معطل یه زن شوهردار بمونه و تا دوسال خرجش کنه؟چه میکنی تو باخودت؟اگه واقعا حرفت راست باشه یکیو پیداکن مطلقه که نه عذاب وجدان بگیری هم بدون استرس بکُنی(توکه میخوای پول خرج کنی خرج یکی کن که واقعا لازم داشته باشه نه یه زن خیانتکار تیغ زن)


  •   Nadly64
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • بیتالک ونرم افزارهای نگاه به اطراف همه جور ادم توشون بود پس احتمالش بود همچین کیس ها باشه.سوالم اینه چطور آدمیکه براحتی میتونه هم مخ بزنه هم مکان برا انجام کارش داشته باشه ولی دوسال معطل یه زن شوهردار بمونه و تا دوسال خرجش کنه؟چه میکنی تو باخودت؟اگه واقعا حرفت راست باشه یکیو پیداکن مطلقه که نه عذاب وجدان بگیری هم بدون استرس بکُنی(توکه میخوای پول خرج کنی خرج یکی کن که واقعا لازم داشته باشه نه یه زن خیانتکار تیغ زن)


  •   محسن زبلل
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • کسپیر کی بودی تو


  •   mrsmith
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • بخاطر یه کص دو سال پول میدادی احساس پیروزی ام میکنی


  •   royaei
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا حدودی خوب بود ولی ایراداش بیشتر بود ؛
   خیانت رو با هیچ بهانه ای نمیشه توجیح کرد و کلا متنفرم ازش ؛
   پشیمونی هم هیچ چیز رو عوض نمیکنه ؛
   با واقعی بودن یا نبودنش هم کاری ندارم چون فرقی نمیکنه ؛
   موفق باشی


  •   sexiboy.shz
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • کسخل اگه میخواستی جنده پولی بکنی هم نمیخواست دوسال کسلیسی کنی هم نمیخواست کلی پول بهش بدی.
   جق بزن هم کم خرج تره هم نمیخواد دوسال کسلیسی کنی


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • کووونی لاشی معلوم هست چی بلغور کردی
   تا صبح دوتا دختر و میکردی بعد اومدی این جندده رو کردی
   به کووص مامان جنددت خندیدی


  •   Kosdat
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • 2سال پیش بیتالک کس مغز. تلگرام نبود کونی. 37 17 واقعا


  •   mamad.g6503
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • حرفتو قبول دارم زن شوهردار ی چیز دیگست لعنتی???


  •   asal173
  • 3 ماه،2 هفته
   • 0

  • به راست و دروغش کاری ندارم اما نوع انتخاب داستانش از بعد اینکه با زنه وارد خونه میشه خوشم اومد.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو