کردن زن همسایمون

  سلام
  به علت مسائل فقط اسم اشخاصو عوض میکنم
  اسمم رضاست یه پسر با قیافه معمولی قد بلند و تپل هستم
  یه همسایه مغازه داشتم که ادم خیلی کسکش و کس کنی بود و مغازمونم چون تو محل بود خانوم خیلی رفت و امد داشت این همسایه مغازم اماره خیلیارو که میکرد بهم میداد البته با مدرک ولی چون اکثرا شوهر دار بودند دوست نداشتم که باهاش هم مسیر بشم البته با وجوده این که چنتا از کیسا که باهاشون بود متوجه اطلاع من از رابطشون شده بود یکی دوتاشون وقتی میومدند مغازه تو وقت ظهر و خلوتی یه طوری بحث و باز میکردند و پیشنهاد رابطه سه نفری رو دادند که به دلیل شوهر داشتنشون من رد میکردم.
  ای همسایه مغازه ما یه روز امار یکی از همسایه های خونه مارو دادکه یه بار سوارش کردم و منو نشناخته.این زن همسایه ما یکم مسن بود به اسم زهرا که شوهرش چند سالی بود اینو بچه هاشو ول کرده بود و رفته بود.
  گفت هر روز تو مسیرمه و سوارش میکنم و بهش نگفتم اهل کجام .داستانشونم از این قرار بود که به بهونه خوردن یه قهوه دم یه کافه می ایستند و میره قهوه بگیره برا خودش به این زهرا خانومم میگه برا شم بگیرم و وقتی داشته قهوه رو از شیشه عقب بهش میداده دستشو میکنه تو مانتو این زهرا خانوم و یکم میماله و اینم شل میشه.باهم زمان میزارند و میرند خونه خالی و کارو یکسره میکنند .این همسایه مغازه من میزد تو سرش و میگفت بی ناموس با این چنتا بچه و سنش کسش از یه دختر 18 ساله هم تنگ تر بود.
  گذشتو سر خطو داد به من منم یه مدت باهاش پیام بازی میکردم و از این حرفا و زنگش میزدم و تقریبا با هم جور شده بودیم
  یه روزم باهاش وعده کردم که فلان وقت میام دنبالت .هنوزم منو نمیشناخت و یکمم خنگ بود چون تلفنی هم حرف زدم و نشناخت.من با دوتا رفیقام اماده بودیم که همسایه رو بزنیم زمین.روزش که رسید هرچقدر زنگش زدم جواب نداد تا ظهر شد و در مغازه بودم دیدم زنگ زد گفت بیا دنبالم .منم ماشین خودم ضایه بود و رفیقمو با موتور فرستادم سره وقتش ولی خارکسده نیومده بود با موتور و گفته بود یکی میبینه و اینا.این رفیق ما هم بهش گفته بود که عصری میام دنبالت با ماشین.از یه بچه ها دیگه ماشینشو گرفتیمو عصر فرستادیمش دنبالش
  خودمونم رفتیم تو ویلا و برنامه چیدیم که اون بکنه و ما سر برسیم .اقا اومدند داخل و منم با اون یکی رفیقمم لا به لا درختا قایم شدیم تا رفتند دوتایی تو ساختمون بعد حدود ده دیقه این رفیق ما کون لختی دویید بیرون گفت بدو برو من شدم.رعتم تو یهو دیدم بهههههه همسایه رو لخت وسط اتاق داره دنباله شورتش میگرده .یهو زدم زیره خنده و ترسید گفت تو اینجا چیکار داری گفتم ماجرا اینه و تو که مثل ادم به من ندادیمنم مجبور شدم برنامه بچینم برات.
  اروم شد هی غر میزد گاهی که زشته و یکی میفهمه واین پسره کیه و گفتم رفیقمه و ماله اینجا ها هم نیست
  دستاشو گرفتم و لبامو گذاشتم رو لباش و شرو کردم به خوردم خیلیییییی لب گرفتنو دوس دارم.لبشو جدا کرد و گفت بعده یه عالمه وقت رفیقت که نتونست حالی بهم بده لااقل تو بده گفتم تو جون بخوا
  یهو لبامو قفل کرد تو لباش و مک میزندو منو فشار میداد به خودش
  یه مدت طولانی بعد لب خوری و مکیدن گردن و گوشاش رفتم سراغ سینه هاش یه کوچولو چروک بود ولی سفید بود.
  یه عاالمه خوردم سینه هاشو و دیدم همون که داشت تا چند دقیقه پیش غر میزد جوری به خود میپیچید که مثل مار شده بود.پاشدم بردمش دم حمام کسشو یکم شستم و اوردمش خشکش کردم .اخه یکم نگا کسش کردم و حالت نگاهه خمارش گفتم باید بخورم براش .رفیقمم با کاندوم کرد ولی باز شستمش.بهش گفتم برام بخور.درست بلد نبود ولی خوب بود.به حالت69 کردمش و شرو کردم زهرا کوچولوشو لیسیدن.یعنی کله ساخت رو سرش بود انقد که جیغ میزد و هی ساکو تند تر میکرد .صدا خنده رفیقامم از بیرون میومد که چطوری دارم با این سنش بهش حال میدم بلندش کردم اومدم کاندوم بزنم نزاشت گفت که میخوام بریزی تو کسم کیف کنم.گفتم شر میشه که با خنده گفت نه من رحممو در اوردم خیالت راحت.باورتون نمیشه ولی با این همه لزج شدنه کسش و ابه دهنایه رو کیرم حداقل دو دقیقه طول کشید تا جا کنم کیرمم زیاد بزرگ نیست
  یهو دو دستی گرفتم تو بغلش باز لبارو قفل کرد تو هم وتو دهنم جیغ میکشید و خودشو تکون میداد یه طوری که ته کسش نوک کیرم با یه جایه زبر برخورد میکرد.جدا شدم ازش وداگیش کردم یه 15 دقیقه ای زدم براش ولی نشدم هی میگفت جوووووون کیرت انقد بزرگ نیست ولی بی حیا حال میده خوابیدم و اومد نشست روش و خیلی قشنگ خودشو تکون میداد و نگام میکردو لب پایینشو گاز میگرفت و لبخند میزد.اشاره کرد سینه هامو برام بمال منم نیم خیز شدم و هم میمالیدم هم نوکشو دندون میزدم یهو انگار برق گرفتش جوری چنگ میزد تو کمرم و جیغ کشید که ترسیدم لباشو بادهنم گرفتم و سفت گرفتم تنشو یهو چشماشو بست و بیهوش شد.من ریدم به خودم اومدم از زیرش بیام بیرون دستمو کشید سمتشو باز لبو قفل کرد و مک میزد منم تو همون حالت باز سره کیرمو کردم تو کسش و شرو کردم یه ده دیقه ای شد و تو این حین بدنه من که بی حد پشم داره رو لیس میزد و جون جون میکرد.دیگه با این کارش شدم و انگار شیره جونمو کشید و بی جون افتادم روش.یکم بی حال افتادم روش بعده یکم نگاش کردم دیدم داره میخنده گفتم چته .گفت باورت میشه اولین بار بود اینطوری شده بودم .تا حالا بعد این چهل و چند سال نتوستم اینطوری رابطه داشته باشم.پاشد که بره تو حموم ابا کسشو بشوره من لباسامو برداشتم از اتاق زدم بیرون .رفیقم کیر به دست رفت تو اتاق و تا اونو دید شرو کرد داد و هوار چون این رفیقمو میشناخت .من رفتم تو و گفتم چته گفت پس مگه نگفتی ما دوتاییم و شرو کرد غر زدن که تو ابرو منو بردی و از این کسشعرا .دیگه راضیش کردم و این رفیقم زیره دو دیقه شد و اومد بیرون نگا ساعت کردم یک ساعت فیکس روش بودم دیگه لباساشو تنش کرد و این رفیقم اومد بره ببرتش صداش کردم گفتم گناه داره و خرجیشو ازراه کار و اینا به دست میاره و پولی نیست ولی اگه داری یه کمکی بهش بکن .ماله خودم و اون رفیقم که اخر رفتو صد و بیست دادمش و رفیقم رفت تو ماشین و اون یکی هم تو حمام بود و نمیگرفت گفت من جنده نیستم و منم دیگه به زور دادمشو اومد بره برگشت و باز لبامو بوسید و گفت دمت گرم جدی حال کردم امروز باهات.زانو هام جون نداشت یعنی روشون نمیتونستم وایسم چون جونمو کشیده بود.
  از اون به بعدم دیگه هرکارش کردم نیومد و میگه مزش به یه بارش بود.هر موقه هم تو کوچه میبینه منو لبه پایینشو گاز میگیره و میخنده ولی دیگه نیومد
  پایان


  نوشته: رضا

 • 7

 • 31
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 8

  • چرا داستان دادنتو به صاب مغازه عوض کردی ؟!!


   چی کار اون همسایه بد بخت داشتی؟! تو رو کردن چرا پای اونو وسط می کشی خدا نشناس!!


  •   The.BitchKing
  • 1 ماه،1 هفته
   • 8

  • همون سه خط اول، غلط املایی و گنگی مطلب و نخسوزن اون اسم مستعار، باعث شد ریدنم بگیره.
   دیس


  •   قلاغ
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود بد نبود


  •   جهنمدره۴۵
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • بچه کونی تو به این کارها چکار، (biggrin) راستی میدونی تپلا کیرشون کوچیکه


  •   serpico173
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوبه
   مرسی


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ازین هول بازیا خوشم نمیاد ک برای یه کس اینجوری دام بذارید و چن نفری ترتیبشو بدین


   و اینکه طرف تا اسم شوهر تو شناسنامش باشه زن شوهردار بحساب میاد


   خودتو گول نزن ... اگه میخوای بکنی بکن ولی نیا و بگو ک شوهرش چن ساله ترکشون کرده و ازین قبیل کسشعرا.....


  •   Sepidarsal
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیر تو کونت سن و ساله خودت لو ندادی نکنه 14 سالته ابله مال خودتم میگفتی ریقو


  •   19masoud13
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • من نمی دونم اسم عوض کردنه چیه؟ حالا اسم اصلی رو بنویسید همه میفهمن؟ خب چیزی که زیاده اسم
   یه همسایه مغازه داشتی؟؟؟ یعنی چی؟
   کونی تو یک ساعت کردی تا آبت اومد اون دو تا رفیق جقیت با هم 10 دقیقه روی کار نبودن؟!!!!
   یعنی چی دیگه نیومد ؟ جقی زن سن بالا اگه حال کنه دیگه ول کن نیست
   کم بزن همیشه بزن توی کوچه تو رو میبینه لبشو گاز میگیره؟ نکنه اون تو رو کرده؟!!!!


  •   Gay_Couple
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • چه چذت بود. هیچ نخوندم. مطمئن هستم دروغه.


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10

  • اصل ماجرا : شاگرد مغازه بوده چند دفعه ای به صاحب مغازه گیر داده شما که به همسایه ها کس میبرین باغتون منم ببرین!! اینقدر گیر میده تا بالاخره میبرنش!!(biggrin)


  •   لاکغلطگیر
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • کرونا و فشار اقتصادی و مسائل سیاسی روز و مخ ترکیدگی نسل جدید،نتیجه ای جز این نمی تونه داشته باشه
   دروغ،گنده گوزی و تخیلات داغون موج می زد
   یه ساعت روش بودی؟شصت ساله ش بود و اینجوری حال نکرده بود؟
   مزه ش به همون یه باره؟گه خوردی!
   اگه حال کرده بود،بازم بهت می داد.دروغت در اومد کونی پلشت ابله


  •   Sepidarsal
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کله کچلتو ریدم طاسی


  •   Iamsar
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • چ عجب . ی داستان خوندیم ک تپل بود ولی کونی نه!!!


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • عمو گاوه یه ساعت فیکس دوووم آوردی زیر کار و اونم ۳ نفر معلومه که خیلی واردی .‌


   بجای ور رفتن با گلهای قالی و نگاه کردن به ساعت و تایم گرفتن دل به کار بده پولی که بهت میدن حلال باشه ‌

   آباریکلا حالا برو تیله بازیتو بکن


  •   منتقدمنقلب
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • هر روز تو مسیرش بوده و سوارش میکرده و بهشم نگفته اهل کجاست بعد یه روز دم کافه نگه میداره میره برا خودش قهوه بگیره و به زهرا خانم هم میگه بگیرم براتون. و وقتی داشته قهوه رو از شیشه عقب میداده بهش دستشو میکنه زیر مانتو و زهرا خانم شل میشه و میرن خونه کارو یکسره میکنن...
   تا اینجاشو خوندم دگه ادامه ندادم. فقط از این سه خط میگم


   کسکش تو مگه ایران نیستی. کی وسط راه و با یه مسافر نگه میداره برا قهوه خوردن سرپایی. اصن کی قهوه میخوره اینجا. این صحنه رو تو فیلم آمریکایی دیدی احتمالا. بعد زهرا خانم کارمند کجا بود که هر روز سر ساعت مشخص مسیرش با همسایه مغازه تو یکی میشد. ب بهونه قهوه دادن دستشو کرد زیر مانتو و اون شل شد و کار رو یکسره کردن؟ چی بگم بهت ولش اصن


  •   ساکروخجان
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • فقط نفهمیدم کی ابتو خالی کردی شدم یعنی چی :D


  •   Dar_b_Dar
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسشعر مطلق
   فقط اونجایی که بعد‌ غر‌ زدن و زشته گفتن بعد گفته دوستت که نتونسته تو بکن


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • داستانت خیلی پراکندگی داره. نشون میده مطالعه ات کمه.
   تخیلاتت رو هم داخلش کردی. با یه سری مسائل حال بهم زن. وسطا داستان رو رها کردم.


  •   Comicon
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • اسمهایی که عوض کردی ؟؟؟؟
   همسایه فروشگاه به همسایه مغازه.
   همسایه اپارتمان به همسایه خونه
   این دوستم به رفیقم
   تو بهترینی تواسکلا


  •   Sa.zo.la
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • نمیخوام فحشت بدم ، ولی داداش من دیگه ننویس ! زنگش زدی؟؟؟ یعنی استخوان های دهخدا رو زیر خاک لرزوندی
   ادبیاتت به شدت ضعیفه ، رو راست از یه بچه ابتدایی هم کم سواد تر میزنی


  •   Saeed_ni2000
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • خاک تو سرت، ریدم به اعتقاداتت،
   اعتقاد داری که با زن شوهر دار نباید ریخت رو هم ولی بی ابرو کردن و به زور کردن یکی اشکال نداره؟
   کس کش( مجبورم برا اولین بار فهش بدم) اون زن همسایه وقتی اتو ازش بگیری و از طریق اتو بکنید یعنی تجاوز کردی، ضمن اینکه اینقدر داغون بودی که یه زن پنجاه ساله هم رغبت نمیکرد بهت کس بده، خاک تو سرت


  •   Reza-aplus
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • نتیجه:
   نویسنده یه فروشنده ۲۰ ساله با حقوقه ۱تومنیه که دوست داره همه‌ی مشتریارو بکنه
   ولی چون صابکارش روزی ۳ بار کونش میذاره کیرشه دنده عقب رفته تو تخماش و حتی دیگه جقم نمیتونه بزنه
   پ‌ن: کسی که دروغ میگه اصرار داره که داره راست میگه و وقتی فحش میدن کابل رو میگیره، اونی که راست میگه به کیرشه بقیه چی فکر میکنن


  •   namber001
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • جوری از خودت آمار دادی من یاد آچار فرانسه تو خونم افتادم (dash) قول میدم بچه ها ازشرمندگیت دربیان


  •   Hamidarakii
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • تف به شرفتون. یکی بهتون اعتماد میکنه 3تایی میرین سراغش...؟ تف واقعا زیادتونه. کثافتا


  •   Thor21
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کص گفتی .نقطه نزاشتی.علائم نگارشی نداشتی.ک.ی.ر.م.د.ه.ن.ت. با نگارشت.


  •   شرحبیل
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • حقت اینه بزاریت زیرپای شرحبیل ابن ذی کلاح با این کستانت جقی.کیر حسین ابن نومیل تو کوس پدرت.سگ زاییده تو که ریدی آبم قطه.مزمعنم داستان دادنت رو نوشتی نمیدونم چرا گفتی ترتیب همسایه رو خوب بگو کردنته چندتایی خواستی عقدتو خالی کن این کستان رو به خورد ملت بده


  •   aminabz1
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • به شرحبیل: اون حصین بن نمیر هست


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • اصل داستان اینه که همسایه های مغازه به زور کونت گذاشتن


  •   ارام20
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • ریدم به نوشتنت کونی


  •   امیر1000000000
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • اقا کسای که نظر میدید من الان چند ماه دارم داستان هارو میخونم شما به همه فوش میدید اخه کدوم ادم که ادبیاتش فول هست و سواد داستان نوشتن اونم در مورد سکس داره میاد اینجا بنویسه بعدم کلا شاید شما به دو نفر تا حالا گفته باشید خوب بوده اون جکری بود که الان فقط دوتا داستان تو صبحه شهوانی بود به همم فوش میدید کون دادی کون میدی کردنت اقا طرف چرت گفته ولش کن بورو جقتو بزن یا کستو بکن دیگه


  •   Mehryam
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • نظر با دوستان متخصص


  •   I_am_not_big
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • ببین جنده هم اینجوری پا نمیده...
   کیرم تو مغزت کله کیری اختاپوس فیس


  •   ld2
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • تو خوبی کمر سفت رفیقات همه جقی دو دقیقه ای میومدن . کیر رفیقات تو کون ادم کسشر نویس


  •   aliabadan
  • 1 ماه
   • 0

  • فکرکنم پول که دادی خراب کردی⁦}:‑)⁩


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو