کردن پری خواهرزاده ناتنی متاهل

1397/11/21

سلام خدمت همه دوستانی که این داستان رو میخونن
من امیر ۲۷ سالمه و این خاطره مربوط به یکی دو سال پیشه
سعی میکنم زیاد طولانی نشه و حتی کلمه ای کم و زیاد و دروغ ننویسم
من چنتا خواهر برادر ناتنی دارم که اگه بخوام از ظلمهایی که به ما و مادرم کردن بگم خودش چندین کتاب میشه.شاید یه سال دو سال یه بار توی مراسمی همو میدیدیم و درکل هیچ رفت و امدی نداشتیم و چون اونا از من خیلی بزرگترن بچه هاشون همسن و سال من هستن.تا پنج شیش سال پیش حتی شماره هیچ کدومشون رو نداشتم اما یه اتفاق بد باعث شد برا مدت کمی رفت و امد ها زیاد بشه و همینم باعث شد شماره همو بگیریم و شروع پیام دادنای من و خواهرزاده هام شد ک دلم میخواست همشونو بکنم.که انصافا همشون هم خوشکل و کس بودن .خلاصه مدتی گذشته بود و با چنتاشون پیام بازی میکردم و با هرکدوم تا یه حدی پیش رفته بودم اما فقط با دو سه تاشون به سکس چت رسید و زودم تموم شد…و یکیشون هم مدتی باهم پایه شدیم و در حد دو سه بار موقعیت مالوندن جور شد و یه بار هم یه لا پایی…اما اصل داستان:یه روز برای اولین بار پیام دادم به پری که دو سه سال از من کوچیکتر بود و شوهر داشت اما با شناختی ک ازش داشتم احتمال میدادم بتونم مخش رو بزنم.از پری بگم اون موقع ۲۳ ساله بود قد حدود ۱۶۰ گندم رو سینه خودش گفت ۷۵ ک بنظر من بیشتر میخورد…اما کونی داشت که توی عمرم ندیدم فوق العاده برجسته و سکسی…خلاصه واتساپ پیام دادم و جواب داد و حس کردم خوشحال شده از اینکه پیام دادم و خیلی گرم تحویل گرفت و بعد از چند دیقه چت کردن گفتم میشه ی عکس از خودت بفرستی برام فکر میکردم بفرسته اما باخودم گفتم یه عکس خیلی معمولی میفرسته…عکس رو فرستاد اما ی عکس با لباس مجلسی خیلی بی حجاب ک نصف سینه هاش مشخص بود و اینجوری حس کردم چراغ سبز داده چت کردنامون ادامه پیدا کرد و شاید ده بیست روزی میگذشت و همش شده بود قربون صدقه و بوس فرستادن و بیشتر شبها تا دیر وقت چت میکردیم و هردو میدونستیم چی میخوایم اما ب سیم اخر نمیزدیم و ریسک نمیکردیم چت کردنمون ب بوس رو لبات و تو بغل هم بخوابیم و…رسیده بود
در ضمن شوهرش اکثرا جاده بود و وقتای که شوهرش نبود اونم میرفت خونه باباش ک از خونه خودشم فاصله زیادی داشت تا تنها نباشه
ازش خواستم همو ببینیم و سریع قبول کرد رفتم در خونه سوار ماشینش کردم و رفتیم کلی دور زدیم و بگو بخند و توی ماشین دستم رو رون گوشتالو و باحالش میذاشتم و چند جا هم رفتیم و عکس گرفتیم ک توی عکس گرفتنا خیالمو راحت کرد و کلا عکس گرفتن بهونه ای شده بود تا بدنامون رو واضح به هم بمالیم
دو سه بار بیرون رفتیم و تا همین حد پیش میرفتیم و من دیوونه بدن سکسی مخصوصا کونش شده بودم از پشت ک میدیمش موقع راه رفتن واقعا سیخ میکردم
اخرین باری ک بیرون بودیم موقع برگشت شب شده بود و بدون هیچ حرفی مالیدنا زیاد شده بود رونشو میمالیدم سینه هاشو میمالیدم اما حرفی رد و بدل نمیشد.گرفتم کنار و حسابی همو مالیدیم و حال کردیم اونم دیگه کیرمو از رو شلوار میمالید و صدامون در اومده بود و آخ و جوووون میگفتیم ی خورده ک حال کردیم حرکت کردیم و ب سمت خونه باباش رفتیم نزدیکاش توی جای نسبتا خلوت وایسادم باز حال کردیم ولی دیگه هردومون کاملا حشری بودیم کیرمو میمالید کیرمو از شلوارم دراوردم و برای اولین بار با دست کیر لختمو لمس کرد باهاش ور میرفت و جووون میگفتیم دستمو دور گردنش انداختم و ب نشونه اینکه میخوام برام ساک بزنه ب سمت خودم کشیدم اونم از خدا خواسته سرشو اورد و خیییییلی حرفه ای شرو به ساک زدن کرد و حسابی حال میداد چند دیقه ساک زد و ابم اومد …
خودمونو جمع و جور کردیم و بردم رسوندمش خونه باباش و برگشتم
چت کردنامون ادامه داشت و واقعا انگار عاشق هم شده باشیم ک البته اون خیییییلی بیشتر از من این حس رو داشت و هر لحظه باهم در ارتباط بودیم
و دیگه دنبال سکس کامل بودیم و ازش خواستم موقعیت جور کنه برا یه سکس درست حسابی ک گفت من موقعیتم جوره فقط اینکه کجا بریم با تو… یه جای مناسب جور کن
چند روزی گذشت تا بالاخره خونه خالی رو اوکی کردم هماهنگ کردم باهاش رفتم و سوار ماشین شد و ب سمت خونه راه افتادیم نیم ساعت چهل دیقه تو راه بودیم و توی مسیر حسابی همو تحریک کردیم و حال دادیم و مالیدیم تا رسیدیم خونه وقتی وارد شدیم مانتوشو دراورد با تاپ و ساپورت از همون اول سریع همو بغل کردیم و لب گرفتیم کیرم حسابی سیخ شده بود از روبرو چسبونده بودم ب کسش و با دستام اون کون فوق العاده سکسیشو میمالیدم و چنگ میزدم چند دیقه همو مالیدیم و از هم جدا شدیم لباسمو در اوردم فقط شورت پام بود با کیر شق ک از زیر شورت کاملا واضح بود دستشو ب کیرم رسوند و گفت جووووون چ کیری و باز همو بغل گرفتیم و حال میکردیم واقعا خیلی خیلی حال میداد شروع کردم لباسشو از تنش در اوردم اول تاپشو در اوردم سوتینشو باز کردم جووووون چ سینه های نااااازی مالیدمش و شروع کردم خوردن عااااالی بود نوکشو زبون میزدم و تا جایی ک میشد تو دهنم میکردم و مک میزدم رفتم سراغ ساپورتش از پاش دراوردم شورتشم در اوردم جووووون یه کس کلوچه ای باحال جلوم بود اون کامل لخت بود من هنوز شورت پام بود ک کشیدش پایین و افتاد به جون کیرم و خیلی حرفه ای ساک میزد از تخمام لیس میزد تا زیر کیرمو تا برسه سر کیرم
گفت بخوابیم …بالشی گذاشتم و خوابیدیم تو بغل هم پاهامون به هم گره خورده بود و لبامون رو لب هم و هردومون همو میمالیدیم و دستشو رسونده بود کیرمو میمالید‌.به کمر خوابیدم و خواستم بازم کیرمو بخوره اومد پایین پام بین پاهام و شروع کرد از زیر تخمام لیس زدن تا تخمام و کیرم حسابی خورد بعد بهش گفتم اون بخوابه به کمر خوابید من رفتم بین پاهاش و کیرمو سه چار دیقه کشیدم لای کسش و به چوچولش مالیدم ک دیگه چشاشو بسته بود و حسابی لذت میبرد و شهوتی شده بود
همش میگفت جووووون بسه بکن توش دیگه وااااای بکن همچنان کیرمو میکشیدم لای کسش و دستم رو سینه های باحالش بود.اصرار میکرد بکن توووشششش شهوت توی صورتش موج میزد کیرمو با کمی فشار هل دادم تو کسش که با یه آاااااه بلند جواب داد سینه هاشم تو دستام بود و باز فشار دادم تو کس پری و تا اخر رفت توش شروع کردم تلمبه زدن و حرفای سکسی میزدیم جووووون پری عجب کسی داری دارم میکنمت پری هم همش آااااخخ و جووووون میگفت همونجور ک کیرم تو کسش بود دمر شد و ب تلمبه زدن ادامه دادم و لب و گردن و سینه هاشو میخوردم و کونشو میمالیدم حس کردم نفساش کمی تند شده و کسشو ب کیرم فشار میداد از پشت کمرمو ب سمت خودش فشار میده فهمیدم داره ارضا میشه تلمبه زدنمو تندتر کردم داشتم ارضا میشدم چندتا ضربه محکم تو کس پری زدم و ارضا شدم و تا قطره اخر ابمو توش خالی کردم لبمو گذاشتم رو لباش و یه دیقه ای لب بازی و ازش کشیدم بیرون گفتم مرسی خیلی حال داد ک اونم گفت منم خیلی حال کردم عاااالی بود مرسی
رفتم دستشویی کیرمو شستم و اومدم تو بغل پری خوابیدم و باز همو نوازش کردیم و دوباره کیرم داشت سیخ میشد گفتم پری از کون هم میخوام خیلی کون باحالی داری ک گفت بیا پشتم بخواب خیلی دوست دارم پشتش خوابیدم و کیرمو میمالیدم به کونش و لای کونش و دستم هم رو سینه هاش بود کیرمم دیگه کامل سیخ شده بود و اماده و بهش گفتم بکنم؟ک اوکی رو داد و ازم خواست یوااااش بکنم و هرجا دردش اومد نگه دارم و اذیت نشه کاندوم رو از جیب شلوارم ک کنارمون انداخته بودم برداشتم کشیدم رو کیرم با اب دهن هم سوراخ کونشو خیس کردم و کیرمو گذاشتم و بعد از چن دیقه کم کم فشار دادن و آاااااااییییی گفتن پری و واااااای یواش گفتناش سر کیرمو کردم تو اون کون فوق العاده سکسی و گوشتی ی کم نگه داشتم و خیلی یواش یواش فشار دادم تا اینکه بالاخره تونستم کیرمو تو کونش جا کنم و یواش یواش شروع ب تلمبه زدن کردم و با دست میزدم روی کونش ک لرزش کونش واقعا باحال بود چند دیقه تلمبه زدم و بالاخره ابم اومد و کاندم رو کشیدم و ابمو پاشیدم رو کون نااااز پری
امیدوارم لذت برده باشین این داستان واقعی بود و اولین بارمه که نوشتم.درضمن اولش از خودم نگفتم بگم کیرم چند سانته و …ولی درکل کیرم بزرگه واین جمله رو یادگاری از پری دارم شمام داشته باشین گفت کیرت دقیییییقا دو برابر کیر شوهرمه
اینم بگم به اونای ک میگن سکس با کی خوبه با کی بده و بحث محارم و…گاهی کسی ک محرمت نیس ناموسته اما گاهی کسی ک فقط اسما محرمته اما هیچ حسی نیست و چند سال یه بارم همو نمیبینی و بدترین ظلمها رو بهت کردن نمیتونه ناموست باشه.امیدوارم روزی بتونم تک تکشون رو ب گا بدم.

نوشته: امیر


👍 12
👎 11
59747 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

747187
2019-02-10 21:50:21 +0330 +0330

اولیش کردی دیگه بیخیال انتقام باش سرت رو به باد میدی نگی نگفتینا

0 ❤️

747206
2019-02-10 22:07:44 +0330 +0330

خوب نبود.

0 ❤️

747211
2019-02-10 22:18:54 +0330 +0330
NA

داداش یا کاربرد کاندوم رو برات بد تعریف کردن و گولت زدن
یا نمیدونی اون کص هستش که آب بریزه توش حامله میشه.
از کص کردی آبت رو ریختی توش
برا اینکه از کون بکنی کاندوم گذاشتی؟؟
هنر کردی
اذیت هم شدی
من جای مسئولین عذر میخوام

7 ❤️

747235
2019-02-10 23:16:26 +0330 +0330

به خدا قسم نامردي اگه شماره ساقيتو به ما ندي …

يعني حلالش باشه با اين جنسي كه بهت داده

3 ❤️

747240
2019-02-10 23:51:41 +0330 +0330

منم دقبقا همین داستان رو داشتم با بلا نصبت خواهر زادم البته اون باکره بود و ففط از کون کردمش جوری که کیرم از خون کونش قرمز شده بود اصلا هیچ حس شهوتی نداشتم ولی حس انتقام از این کثافتا مجبورم کرد دمت گر م داداش کیرت طلا ولی چرا زن شوهر دار مشتی با این حرکتت حال نکردم

0 ❤️

747248
2019-02-11 02:25:50 +0330 +0330

یعنی تو هر داستانی این جمله رو دیدی بدون تخیلات یه جقیه(این داستان واقعیه)

1 ❤️

747250
2019-02-11 02:59:14 +0330 +0330

ماشین مال اون بود بعد, تو بردی رسوندیش خونه باباش؟ شوهرش راننده کامیون بود و هیچ وقت خونه نبود میرفت خونه باباش که تنها نباشه بعد لنگ خونه خالی بودین رفتی مکان جور کردی؟؟ با همه خواهر زاده هات رابطه داشته یکی سکس چت یکی لاپایی یکی سکس کامل و… من که همشو باور کردم اما منتظر گنگ بنگ از, طرف دوستان باش!!! ?
اصل ماجرا : یه مرد مایه دار و زنو بچه دار به خاطر خوارکسگی ذاتیش زنی که برای نظافت میومده خونشون رو با دوزار پول گول میزنه کسوکونش میزاره در نتیجه این تخم حروم به دنیا میاد چند بار سعی میکنه بره تو اون خانواده پولدار بگه منم از شمام ولی ادم حسابش نمیکنن میگن گمشو اینم از شدت عقده اینقدر تو خیالات با همشون سکس میکنه که خودشم باورش میشه بهشون پیام میده کسی محلش نمیزاره فقط زن چنگیز سیبیل خون چکون راننده تریلی جواب میده بیا خونمون منتظرتیم… اینم خوشحال میره که در نتیجه پرسنل درمانگاه محله مجبور میشن تمام شبو زور بزنن که بتونن هر هیجده تا چرخ تریلیو از کونش در بیارن!!! ?


747251
2019-02-11 03:22:40 +0330 +0330

ازتنهایی میرفت خانه باباش ولی مکان نداشتین.خب خونه خودش که میگی یکسره خالی بوده

0 ❤️

747265
2019-02-11 05:22:39 +0330 +0330

خوبه حالا نخواستی کلمه اضافی بگی خخخخخ

0 ❤️

747294
2019-02-11 10:46:46 +0330 +0330

یکی هم نیست منو بکنه از شهوت دارم میمیرم

0 ❤️

747314
2019-02-11 13:46:18 +0330 +0330

نظر شما چیه؟کرمان کسی نیست بیاد

0 ❤️

747327
2019-02-11 15:24:06 +0330 +0330

بند پایانی ، اونجایی که تاکید کرده پری رو اندازه دوبرابری شومبولت

از طرز نوشتنت میشه فهمید
داری شعر میگی

داستان مینویسید ، خاهشا خوااهشا چندبار بخونید

یه قسمتایی داره رپ میخونه جاکششک

?

0 ❤️

747464
2019-02-12 00:24:46 +0330 +0330

همینجوری که توش بود دمر شد؟؟؟؟
هلی کوپتری زدی روش؟ کوس خول جفنگ؟
مال مارو هم تو داشته باش
اصلا تقدیم ننه ت.

0 ❤️

747472
2019-02-12 01:30:06 +0330 +0330

سکس با محارم خیلی خوبه

0 ❤️

747528
2019-02-12 10:48:34 +0330 +0330

اتفاقا گاییدن فقط گاییدن زن شوهردار
لذتش صدبرابره هر کسی هم که اینجاست و با این داستانها جق میزنه مثل سگ دروغ میگه چون عرضه نداره میگه بده یه زن شوهردار حال که سهله پشت چشم براش بیاد تا دم خونش سینه خیز دنبالش میره پس زر نزنید و جقتونو بزنید

0 ❤️

747590
2019-02-12 20:19:53 +0330 +0330

احسنت کارت عالی بوده @ادامه بده عزیزم

0 ❤️Top Bottom