کردن پوریا در دستشویی

  1390/5/27

  من فرهاد 16 سالمه و رشتم کامپیوتره.سال دوم یه همکلاسی داشتیم به نام پوریا که اندام خوش فرم و زیبا و حشری کننده ای داشت.بچه های کلاس خیلی انگشتش میکردن ولی پوریام به هیچکدومشون رو نمیداد و نمیزاشت انگشتش کنند.من هم از همون بچه های بودم که خیلی انگشتش میکردمو دوست داشتم یه روز بکنمش.یه روز تو کارگاه که نشسته بودیم پوریا به من گفت که بیا کار پاورپوینت منو ببین خوبه یا نه و مشکلاتشو به من بگو(من درسم خوب نبود ولی تو درسهای تخصصی استاد بودم).با هم رفتیم پشت یه سیستم و پاورپوینتشو برام گزاشت منم که بدجوری داغ کرده بودم چون بدنش خیلی داغ بود میخواستم همونجا پوریا رو بگیرم بغلم و بکنمش.دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم دستمو بردم پشت کمرش و آروم آروم بردم پایینتر تا رسیدم به کونش.وااااای باورم نمیشد هیچ چیز به من نمیگفت شاید واسه اولین با بود که هیچ عسکسوالعملی نشون نمیداد.وااااااااای 5 دقیقه خوب مالوندوش همون موقع هم یکی از بچه ها با گوشیش فیلم گرفت از ما.بعد از 5 دقیقه مالوندن دستشو گرفتم گزاشتم رو کیرم ولی وقتی من دستم برداشتم که خودش بماله خیلی سریع دستشو برداشت.باز دوباره دستشو گرفتم گزاشتم رو کیر شقم که داشت شلوارمو پاره میکرد.اول خودم دستشو یه خورده کشیدم رو کیرم بعدش دیدم که خودش داره میمماله و بعد دستمو برداشتم وااااای چه لذتی داشت.من هم از فرصت استفاده کردم و گفتم حالا که اونم حشری شده بزا هرکاری که میتونم انجام بدم .واسه همین دستمو کردم داخل شلوارش و کونش رو از داخل مالیدم ولی باز به خودش اومد و دستم رو کشید بیرون و پاشد و رفت.
  من اونروز خیلی باهاش حال کردم و از اون روز به بعد رفتم کنارش میشستم تو کلاس ولی نمیتونستم زیاد انگشتش کنم چون میگفت جلوی بچه ها نباید انگشتم کنی واسه اینکه فیلم داخل گوشی که از ما گرفته بودن رو همه بچه ها دیده بودن.ولی من تا چند روز فقط بوسش میکردم تا وقتی که ورزش داشتیم.پوریا میذاشت همه لباسشون رو عوض کنن و برن تو حیاط بعدش لباس عوض میکرد.منم که این قضیه رو میدونستم پشت در منتظر موندم تا لباس عوض کنه.جــــــــــــــان شلواریشو در آورد من راست کردم و فقط با یه شرت بود که من پریدم تو کلاس و رفتم سمتشو شورتشو سریع کشیدم پایین و یه ضربه به کونش زدم.پوریام که خم شد شورتش رو بکشه بالا من قشنگ کونش رو دیدم.آخ یه سوراهخ کونه تمیزی داشت که نگو و نپرس.بلاخره شورتشو کشد بالا و شلوارشم پوشید.بنده خدا نتونست لباسشم عوض کنه
  بلاخره رفتیم تو حیاط پوریا چون که لباس ورزشی نداشت نمیتونست بازی کنه و رفت یه گوشه نشست.من هم از فرصت استفاده کردم رفتم کنارش نشستمو 15 دقیقه مخشو زدم که یه لحظه بریم تو دستشویی.اصلا زیر بار نمیرفت بلاخره من هرجوری که بود خرش کردم.ولی تا دم دستشویی که رفتیم گفت نه نه نمیام.البته با شوخی گفت و من حس کردم داره خودشو لوس میکنه به خاطر همین منم به شوخی هلش دادم سمت دستشویی ودر اولین دستشووی رو باز کردم و باز هم لوس بازی در آورد ولی دیگه من اعصابم کیری شد و به زور بردمش تو دستشویی.
  اون هنوز میخندید و مسخره بازی در میاورد و نمیدونست که میخواهم بکنمش.من چسبوندمش کتار دیوار تا نتونه فرار کنه و سریع شلوارمو در آوردم و کیرم رو از تو شرتم انداختم بیرون و دستشو حلقه کردم دور کیرم و پوریام آروم آروم برام جرق میزد.1 دقیقه برام جرق زد و من بهش گفتم:نکنه میخوای همینجوری واسم جرق بزنی برو بخورش.گفت نه اگه میخوای من فقط واست جرق میزنم.باز 2 دقیقه باهاش صحبت کردم که اینجا که کسی نیست و فقط من و توییم و تو هم اگه کیرمو بخوری هیچ چیز نمیشه.دیگه کم کم آروم شد و نشست و کیرم رو برد تو دهنش کیر منم که 19 سانتینتره و قطر خوبی هم داره حالا تو دهن پوریا جونم بود.من اولین باری بود که داشتم با کسی حال میکردم و تا اون روز نمیدونستم که ساک زدن اینقدر حال میده.منم مثل فیلم سوپرها کیرمو از دهنش در آورم و گفتم زبونش رو در باره اونم در آورد و من کیرم رو لاپ لاپ میزدم به زبونش بعد تند تند تو دهنش تلنبه زدم.یه لحظه به خودم اومدم و دیدم پوریا که همه لباساش تنشه و اینجوری که حال نمیده سریع گرفتم شلوارشو در آوردم و تکیه اش دادم به دیوار دستشویی و کونش رو دادم عقب بعدش انگشتامو با حرس یکی یکی میکردم تو کونش.
  خم شدم یه تف انداختم سر سوراخ کونش و یه تف هم سر کیرم.هر چی کیرم رو هل میدادم نمیرفت انگار طلسم شده بود.2 تا کپلاش رو از هم باز کردم و کیرم رو تا کلاهش داخل کردم و همون یه خورده رو عقب جلو میکردم.دیگه از درد مجدی نمیگم چون همه میدونن چه دردی داره.یه خورده که تلمبه زدم داشت آبم میومد که سریع کیرم رو در آوردم و پوریا رو نشوندم و کیرم رو گذاشتم تو دهنش و تند تند تند تلمبه زدم تا آبم اومد.همه رو ریختم تو دهنش ولی قورتش نداد.من که هنوز دیوانه بودم گفتم باید تا قطره آخرش بخوری اونم سرش رو بالا داد یعنی اینکه نمیخورم.منم که عاشق فیلم های هارد سکس بودم و همیشه اینجور فیلمها رو نگاه میکردم اعصابم کیری شد و یه چک محکم محکم محکم زدم زیر گوشش و خیلی جدی گفتم باید تا قطره آخرش بخوری.بدبخت پوریا که کپ کرده بود همه آب رو قورت داد.منم دهنش رو باز کردم و همه جاش رو چک کردم که قورت داده یا نه.یه خورده آب رو کیرم مونده بود که گزاشتم تو دهنش و گفتم تمیزش کن.دیگه کیرم خوابید وگرنه دوست داشتم بازم بکنمش.دوست داشتم یه آب دیگه هم بکنمش ولی دیگه زنگ داشت میخورد و باید میرفتیم.این بود کردن پوریا ولی پوریا بعدش با من بد نشد ولی دیگه نتونستم بکنمش.ولی حالا که دارم مینوسم یاد اون کون سفید با اون سوراخ نازش میافتم باید برم یه کف دستی بزنم.من رفتم بزنم اگه شما کیرتون شق شده برین و به اسم پوریا و به یاد این خاطره یه جرقی بزنین.


  نوشته: فرهاد

 • 7

 • 4
 • نظرات:
  •   f.r1988
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • 1


  •  
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • اخه کونییییی اب چاقال داستان کون کردن همسایتون یا چه بدونم همکلاسیت گذاشتن داره؟


  •   ساینا جون4
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • متاسفم گی نمیخونم :D


  •   Salim_kirkoloft
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • to gay nemikhoni goh mikhori nazar midi
   Chert bod dastanet che jaleb meymun hanuz nazar nadade


  •   Paparazzi2
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • كير خر تو مغزت؛داستان كون دادنت به ناظم يا باباي مدرسه رو نمينويسي؟
   در ضمن اون كس كش كه اسم داستانو خونده و ميدونه درباره چيه چرا ميايد كامنت ميذاره متاسفم،گي نميخونم
   به تخمم كه نميخوني،نظر كيريتو بكن تو كونت،دليلي نداره از هر داستاني خوشت نيومد كون خودتو پاره كني كه تو نظرا اول بشي بعد بنويسي نميخونم!


  •   Paparazzi2
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • كير خر تو مغزت؛داستان كون دادنت به ناظم يا باباي مدرسه رو نمينويسي؟
   در ضمن اون كس كش كه اسم داستانو خونده و ميدونه درباره چيه چرا ميايد كامنت ميذاره متاسفم،گي نميخونم
   به تخمم كه نميخوني،نظر كيريتو بكن تو كونت،دليلي نداره از هر داستاني خوشت نيومد كون خودتو پاره كني كه تو نظرا اول بشي بعد بنويسي نميخونم!


  •   ramin49
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • چی بگم وقتی میگی 16 سالته...


  •   hayoola
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • اخه جقی خودت رو بردن اینجوری کردن کس مخ
   مدرسه بود اونجا یا جا کش خونه که توی توالت اینهمه کار کردی و کسی نفهمید؟
   کیری بود داستانت


  •   SHERVINKIRKOLOFT
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • داستانت بدک نبود...


  •   rrr1234
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • =D> =D> =D>
   bad nabood man khodam to madrese dadam onaiam ke migan nemishe dorogh migan vali say kon mehrabon tar batarafet bar khord koni


  •   kir to kos 555
  • 8 سال،9 ماه
   • None




  •   gogoli69
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • 16سالته کیرتم 19 سانت؟ واو... من موندم چطور تعادلتو حفظ میکونی با این جرثقیلی که بهت وصله من دارم سعی میکنم باور کنم تو هم سعی کن دیگه داستان ننویسی 16....19 و16.....19عجیبه ؟؟ فکر کنم سنت به بیست برسه قد کیرت از خودتم بیشتر بشه!


  •   Moein74
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • شما اهل كدوم شهري؟منم يه دوست داشتم كه اسمش پوريا بود و خيلي سفيد و مال بود!يادش بخير!سال ديكه ميره دوم دبيرستان!


  •   Satiray
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو دهنت کونی... من بچه کونی زیاد کردن و لی داستان تو بیش از تخیلات یه کس مغز دهن سرویس نیست... کون کثیفتو پاک کن و دیگه داستان ننویس


  •   Just Love
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • gogoli69 دمت گرم خيلي باحال بود كلي خنديدم =)) منم حسابي رفتم تو فكر 16....19 و16.....19و16....19 و16.....19 :)) =)) :)) =)) :)) =)) :)) =))


  •   Mem977
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • داستان باحالی؛بود من حال کردم؛به خصوص اونجا که گفتی اب قورت بده؛من حاضرم کون بدم هارد سکس؛عاشق این نوع سکس


  •   ca_bnd
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • با اینکه 17 سالمه ولی داستانت خیلی کیری بود
   اخه کس مغز تو که غلط املایی داری و ... چرا داستان مینویسی من موندم تو که شونزده سالته باید چه کونی داشته باشی
   واقعا یا مغزت اندازه تخمته یا تخمه اندازه مغزت


  •   Arash M.I.S
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • عزيزم جرق نه درستش جلق هستش... فهميدي مجيد؟


  •   Rizio_16
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • بچه كوني بچه مردمو بزور ميكني? اگه من بودم همونجا كونتو پاره ميكردم جوري ميزدمت كه ننت بگا بره حرومي... كيرم تو چشت...


  •   nazila l
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • کسکش خواهرکسده تو از سوراخ کونت تا کیرتو اندازه گرفتی که شده 19 سانت....


  •   altinad
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • [( lمسخره بود


  •   tanha9
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • بچه اینجا مگه بالای 18سال نیست؟ =))


  •   Marilyn Manson
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • درجواب گوگولی عزیزم عرض میکنم
   گوگولی دادا من 16 سالمه و 16 شهریور میشه 17 سالم و کیرم 20 سانته (دروغ بگم که چیزی گیرم نمیاد , مطمئن باش راست میگم اینا بیشتر مسئله ی نژاد و این جور چیزاست)
   فرهاد جون دادا دمت گرم
   کیرت رو باید طلا گرفت (نائب الطقه باش) :D
   این آیدیمه
   پایه چت هستی ADDam کن
   خیلی ازت خوشم اومد
   دمت گرم


  •   ميكنمت
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • منم تو مدرسه وقتي 13 سالم بود كون ميكردم كه گرفتنم...


  •   mahsa narm
  • 8 سال،8 ماه
   • None

  • az koonia va koon kona badam miad nakhondam


  •   majid.t
  • 8 سال،8 ماه
   • None

  • فقط 16 . 19 16 19 16 .19 16 .19


  •   siyamak1020
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • فعلا برو وراحت جق بزن بااون کیر19سانتیت!!!!! وقتی 18سال کاملت شد وقانونا حق ورود به شهوانی رو پیداکردی،حتمایه همچین داستانی رو دوباره بنویس،اونوقت حسابی قول میدم که ازخجالتت دربیآم،وبه اندازه هر2تاداستانت،بهت فحش بدم.


  •   eslam city_eblis
  • 4 سال،2 ماه
   • 0

  • خیلی باحال بود اخه کونی نمیدونم چرا هرکیو.چشتون میکیره فرداش بهتون میده کیرم تو مغز جقیت


  •   yashar.345
  • 3 سال
   • 0

  • آخه کسخل کدوم ۱۶ ساله ای کیر ۱۹ ساله داره که توی کونی داشته باشی کیرم تو کونت


  •   rgtkjhrthghkjutik
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کصکش 16.19 !
   جنده
   همین برات بسه
   هر کی 17 ساله دنبال گی یا فتیش هست من پایم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو