کردن کون دوست نامزدم

  1392/8/30

  سلام.اسم من حسینه.خاطره ی ک میخام براتون تعریف کنم بر میگرده ب دوسال پیش.نامزده من ی دوستی داشت ب نام رویا که اغلب همیشه خونه نامزدم بود و همیشه اونو میدیدم.به دلایلی من و نامزدم از همه جدا شدیم و این بهانه ی بود برای رویا خانوم که خودشو ب من نزدیک کنه.بعد از دوستی با رویا رابطه ی ما خیلی عمیق تر شد ک کونشو ب من هدیه کرد.اما میخام ماجرای گلیدن رویا به وسیله کیر کلفت من و پسر عموم حامد رو براتون بگم.یه روز دلم خیلی هوس کس کرده بود ی زید پایه داشتم ک همیشه از کوس میکردمش.اون روز من راحله رو بردم خونه پسر عموم و ی دست از کوس کردمش.پسر عموم گیر داد ک منم باید بکنم.من قول رویا رو بهش دادم ک تا ی ساعت دیگه میارمش.بعداز اینکه راحله رو پیاده کردم ب رویا زنگ زدم و گفتم اماده شو.رویا هم از خدا خواسته قبول کرد.رفتم دنبالش و سریع بردمش خونه.پسر عمو کیرش سیخ و منتظر بود.منو رویا رفتیم تو اتاق و طبق قراری ک با حامد داشتم گفتم هر وقت صدات کردم بیا.من با وجود اینکه ی بار ابم ریخته بود بازم حشری بودم.منو رویا شروع کردیم ب لب گرفتن.گردونو لاله گوشو وحشیانه میخوردم.اه اوه رویا در اومده بود.لباسشو در اوردم و شروع کردم ب پاره کردن سوتینش....وای خدا همیشه سینهای رویا واسم جذابیت خاصی داشت.تپل و سفید با نوکی کاملا قهویی.مثل وحشیا افتادم ب جون سینهاش و چنگش میزدمو میخوردمش.رویا هم کیرمو با دستش فشار میداد.اداختمش رو مبلو شلوارشو کشیدم پایین.پاهای تپلو سفیذش اب کیر ادمو راه مینداخت.پاهشو و روناشو لیس میزدم.اااااه.رسیدم ب شورتش.همیشه عاشق اینم ک شورتو با دندونام مثل وحشیا پاره کنم.با دندونام شورتشو جر دادم تا رسیدم ب کوس تپلو صورتی نازش.خیس خیس بود.چنان لیسی ب کوسش زدم ک داشت از حال میرفت.کوسشو با تمام وجودم میلیسیدمو چوچولشو تو دهنم میمکیدم.حسابی حشری شده بود.میگفت.ححححححسین جرم بده.کیرتو بکن تو کوسم حسسسسسسین.اااااخ.جنده ی تو شدم اااااه.بلند شدمو کیر کلفتمو دادم دستش.سر کیرمو چنان مک میزد ک انگار داره ابنبات میخوره.کیر ب اون کلفتیو تا دسته میکرد تو دهنش.بعد ده دقیقه ساک زدن ب حالت 69شدیم.عاشق 69هستم.هردومون وحشیو شهوتی شده بودیم مث سگ همدیگه رو لیس میزدیم.میگفت جوووووون کیر کلفتتو خودم صاحب شدم.مال خودمممممه.جوووون.با تمام وجودش میخورش.منم زبون تو سوراخ کوسش میکردمو میچرخوندم.اووووف مزه کوسش واقعا باحال بود.گفت کیر میخاد جندت.بکنم حسسسسین.دراز کشیدمو اومد روم خابید.کیرمو گذاشت لا کوسشو محکم وسط کوسش میمالید اااااه چ حالی میداد.داغو خیس بود.کونشو با اب کوسش خیس کردو یهو تا دسته کردش تو کونش(خودم سوراخ کونشو گشاد کرده بودم قبلا)یهو ی جیغ کشید نفسش بند اومد.میگفت هر موقع کیرتو میکنم تو کونم انگار برام تازگی داره.ب شدت تمام رو کیرم بالا پایین میشد همش قربون صدقه کیرم میرفتو میگفت...اووووف قربون کیرت برم کیر کلفتم.جندتو پاره کن.جرم بده.کیرت تا دسته تو کونم.ااااخ کیرتو میخام کیر کلفتم ااااااه .یهو دیدم وقتش مناسبه ک حامدم وارد بازی کنم.گفتم رویا دوس داری دوتا کیر بهت بدم.گفتتتت ارههههه جوووون دوتا کیر میخام.یهو حواسش رفت ب حامدو گفت ن نمیخام.یکم اسرار کردم دیدم فایده نداره.کیرم لا کوسش بودو کاملا روم خابیده بودو از لب میگرفت.مم یهو گفتم حامد بیا.حامدم یهو پرید تو اتاق.لخت بود با کیری کاملا سیخ شده و کلفت.فورن پشت رویا نشستو بدون حرف تا دسته کردش تو کون رویا.منم لباشو محکم میخوردم ک جیق نزنه.حامد بطور وحشیانه تو کون رویا تلنبه میزد منم سینهای رویا رو ک رو من دراز کشیده بود میخوردم.دیگه رویا از شدت شهوت داشت از حال میرفت.حامد بعد از پنج دیقه ابش اومدو ریختش تو کون رویا ولی چون اون کون تپلو سفیدو نمیشد همینطوری ازش بگذری صداشو در نیاوردو بازم ب تلنبه زدنش ادامه داد.منم از زیر رویا در اومدمو ب حالت چهار دستو پاش کردیمو حامد کیرشو گذاشت تو کونش.منم کیرمو گذاشتم تو دهنشو رویا با تمام لذت کیرمو میخورد.رویا یهو لرزیدو ب حال شد فهمیدیم ک ارضا شده ولی ما کار خودمونو میکردیم.منو حامد جامونو عوض کردیم.من کیرمو کردم تو کونشو با تمام شدت تلنبه میزدم تو کون رویا.رویا هم فقط اخ اخ میکرد.بعد از ده دیقه تلنبه زدن ایم اومدو ریختم تو کون رویا.بیحال افتادم ی گوشه ولی حامد ول کن رویا نبود.من رفتم رو مبل لم دادم داشتم گایده شدن رویا رو میدیدم.حامد تو حالتای مخلف رویارو از کون میکرد.اون کون تپلو گوشتی سفیدو هر کس زیر اون کیر کلفت میدید ابش میریخت.یهو دوباره کیرم سیخ شد.حامد رو گفتم رویا رو بیار اینجا.کیرمو دادم دست رویا و اونم مث ابنیات لیسش میزدو میخوردش منم با سینهاش بازی میکردمو نوکشونو فشار میدادم طوری ک دردش بیاد.حامد هم اصلا تو ی فاز دیگه بودو داشت مث سگ رویا رو از کون میکرد.کیر حامدو کشیدم بیروووون ووووای چقد سوراخش گشاد شده بود.کیرمو گذاشتم جای کیر حامد و با ضریهای محکم میکوبیدم تو کونشو با سیلی رو کونش میزدم طوری ک اشکش دراومد.واقعا حشری بودم دوباره جامو با حامد عوض کردم.حامد داشت ابش میومد.کمر رویا رو محکم گرفته بودو محکم با تمام توان کیرشو میکوبید تو کون رویا .کم مونده بود تخماشم بره تو کونش.یهو باز رویا ارضا شد.این بار سومش بود ک ارضا میشد.حامد با تلنبه های وحشیانه ابشو با تمام فشار تو کون رویا خالی کرد.منم ک کیرم تو دهن رویا بود.حامد از حال رفتو همونجا افتاد.رویا هم اومد بغل من.واقعا اشکش در اومده بود.پنج دیقه تو بغلم خابید منم ک حشریو ول کن رویا نبودم.شروع کردم ب خوردن کوس رویا تا دوباره حشریش کنم.بعد چند دیقه دوباره اه و ناله رویا دراومد.منم کیرمو کردم تو کونش.واقعا دیگه نا نداشت.پانزده دیقه ی تو حالتای مختلف ی سره تو کون رویا تلنبه میزدم.خابیدم رو کونشو خودمو ولو کردم رو کمرش.اوووف مث ابر نرم بودو سینهاش ب زمین چسبیده بود.یهو احساس کردم داره ابم میاد.گفتم رویا ابم داره میاد.گفت ن یکم دیگه بکن داره اب منم میاد باهم ارضا شیم. منم تلنبه هامو محکم تر کردمو سر رویا رو برگردوندمو لب تو لب شدیم.وووای خیلی بهم حال میداد.یهو هردومون بهم پیچیدیمو باهم ارضا شدیم.ابمو تا ته تو کون رویا خالی کردم.چند دیقه ی لخت تو بغل هم خابیدیم.و بعد اماده رفتن شدم.این بود داستان منو رویا.بعد داستانای دیگه سکسم با رویا رو براتون تعریف میکنم.دوستان این ماجرا کاملا واقعیه و هیچ گونه دروغی در اون نیست.لطفا فوش ندید.امیدوارم خوشتون اومده باشه.نظر بدید


  نوشته: hossein_ra

 • 5

 • 2




 • نظرات:
  •   استیو استیفلر33
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • ‏‎ ‎بچه مردمو مفبری کردی که کار آدمای لاشیه . اینم نظر من اگه ناراحت شدی نیم متر برو جلو :دی


  •   farhad_farhd
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • گمونم كون رويا خانمت چاه قناته كه هرچي اب توش ريختين پرنشد


  •   alireza.3j
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • کیرم تو داستانت با این حرفات چطور تو یه روز 5 بار ابت اومده؟؟؟؟؟؟؟


  •   takavarjoon
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • خوب بود، دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . . .
   نسبتاً خوب نوشتی ولی دقیقاً از روی فیلم پورنو کپی کردی. دستت درد نکنه زحمت کشیدی ولی میتونستی لینک فیلمش رو بذاری و هرکی دوست داشت خودش نگاه می‌کرد.
   کله کیری جنده رو هم نمی‌شه اینجوری کرد که تو کردی. تخیلاتت هم بد نیست. جلق زیاد میزنی؟ مثلا اومدی دوست دخترت رو به دوستت دادی بکنه که ما بهت بگیم خیلی دیوث و لاشی هستی؟ خب خیلی دیوث و لاشی هستی، دیگه ننویس. حیف شعر که در مورد داستانت بگم. شاشیدم تو قرنیه‌های چشمات، دیگه ننویس.


  •   doki-kar balad
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • اووووف مزه کوسش واقعا باحال بود ..
   خدایی موندم این چه مزه ای که همیشه یا شیرین وخوش عطره یا مثل
   اتشفشان فوران میکنه !!
   ما که جز باکتری وامیب بیماریزا زیر میکروسکوپ چیز دیگه ای نمیبینیم!
   جل الجالق!!!


  •   Nazli...
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • ماجرای " گلیدن " رویا جونت تکراری بود


  •   katolik
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • bebin toee ke bad miaee in nazarato mikhoni
   kamtar jagh bezan
   chon dg kos o sher neminevisi
   in nazaro dadam chon gofti fosh nade


  •  
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • من به اين نتيجه رسيدم كه اگه آگاتا كريستي هم بياد تو شهواني داستان بنويسه باز يه عده از اساتيد هستن كه يه چيزي بارش كنن.
   همش ياد اون يارو تو گاليور ميوفتم كه هر چي ميشد ميگفت من ميدونستم ... <:P


  •   بدون سكس
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • من كه همون اولاشو فقط خوندم
   با دندونش شورت طرفو جر داد ؟ تا اينجا


  •  
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • بابا باز خداييش نسبت به خيليا بهتر نوشته. بعضيا ميبيني همچين به راحتي خواهر يا مادرشون رو ميكنن كه عمرا جنده پولي به اون راحتي بده، باز من تو اين زمينه كارشناس نيستم و نظر اساتيد مقدم تره. من فقط مشكلم با ولخرجي اين جماعت تو اعتراض و فحشه و بر عكس خسيس بازيشون تو تشكر.
   در ضمن با عرض شرمندگي قضيه مكاتبه ات با آگا (اين به خاطر صميميت زيادمون بود) نميتونم هضم كنم چون ميدونم امكان نداره تو ايران به يكي نامه بده و ازش نخواد به من سلام برسونه :P
   در ضمن هلاك اون آواتارتم كه عشقم و همشهريمه و حتي بخوام انگول كنم فاميل دور (نه اون فاميله دوره قرمز كلاه) به خاطر همون آواتارت هم تو به من تيكه انداختن كه سهله فحش هم بدي من سرم پايينه، خيالت تخت


  •   روشنک تنها
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • دروغ بود
   مسخره بود
   چرت بود
   مگه میشه؟
   همچین آدمایی هم هستن؟
   o_O


  •   ludacris
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • همش که داشتی مثه سگ گاز میگرفتی :P :P


  •  
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • چه قشنگ نوشتی افرین. :O


   .
   .
   .
   .
   .نخوندمش. :-D
   والا از نظرا بیشتر خوشم میاد تا داستانا
   :-D


  •   WEDDING
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • مصداق واقعی جلقنامه بود...
   تو با کیرت همیشه در نبردی
   تو در رویا کُسِ رویا بکردی
   برو ریدی،که با این ریدنِ خود
   از این بوی بدش با ما چه کردی!!


  •   milad1ma
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • من سکس زیاد داشتم ولی اینکه بکنی تو کسش بعد تو کونش که پر از آب کیره بعد ساک بزنه....یکم بعیده!!!!!


  •  
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • آقا من تسليمم و صادقانه اعتراف ميكنم دلائل شما فني تر و كارشناسي تره. =D>
   به قول يكي از دوستان : چون مرد جنتلمني بود دست داد و گفت باختم.


  •   بسوی سرنوشت
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • ريدي با ر دسته دار؛تانصفه خوندم معلوم بودكسشعرنوشتي؛ بهتركه ادامه ندادم بعدشم اگه واقعآاينجوركه گفتي وحشي هستي چرانميري خودتوبه باغ وحش معرفي كني؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو