کس داغ فریبا

1391/05/26

سلام این متن واقعی است مربوط به 6سال قبل است .من 2سال بود که ازدواج کرده بودم ولی بعد از ازدواج به این نکته رسیدم که به سکس بیشتر ازیک نفر لازم دارم مدتی بود بیکار بودم وهمسرم هم اکثراخانه باباش بود. برای رفع بیکاری رفتم داخل تاکسی تلفنی کارکنم چندمدتی گذشت بازنهای زیادی اشنامیشدم ولی اززهیچ کدامشان خوشم نمیامد .
تااینکه یک سرویس عصر به من داده شد رفتم به ادرس بوق زدم تامسافر بیادو سواربشه زنی خوشکل وجوان حدود28ساله ازخانه امد بیرون ازاونجالی که درشناسایی جنس زن سکس استادم بایک چشم به هم زدن طرف چشمم رو گرفت
بدن توپر داشت باچشمای مشکی بزرگ وسینه های بزرگ وکون بزرگ که تومانتو بدجوری زده بود بیرون .
باعشوه وناز سوار شد به خودم گفتم باید بکنمش خلاصه شروع کردم به حرف که قیافتون اشناهست کجا دیدمتون چیکار میکنید که دیدم داره حال میده گفت مهندس نقشه کشی بهش گفتم چیه جورنقشه گفت سازه بتونی برای به دست اوردن دلش گفتم برای ادمها هم نقشه میکشی خندش گرفت وعشوه میامد وتواینه که میدیدمش شهوت از چشماش میبارید ازخوش شانسی همش تو ترافیک بودیم ومیخواست برود شرکت چند نقشه راکنترل کنه و برگرده که تو این مدت کیرم داشت توشلوار هی بیشتروبیشتر شق میشد.خلاصه حسابی سرشو به حرف گرفتم تا رسیدیم درب شرکتشان میخواست پیداه بشه مکث میکرد زرنگی کردم گفتم میخواید منتظرتون باشم ناز کرد گفت نه ساعت 8بیاید دنبالم همین جا گفتم حتما بهش گفتم این شمارمنه اگر زودتر کارتون تمام شد زنگ بزنید بیام دنبالتون و بازور پول دادواصرار من که میهمان من باشد ورفت شرکت کیرم بدجوری شق شده بود برای کردنش معلوم بود کس داغ وابداری داره.
از شدت حشر میخواستم جق بزنم که بهم زنگ زدن رفتم یک سرویس دیگه ساعت زود گذشت 7ونیم بود که زنگ زد رو گوشیم جواب که دادم دیدم خودشه شهوت توصداش تابلو بود گفت با منم هنوز مسافرم پیاده نشده بود تامسافر پیاده کردم رفتم دنبالش ساعت8ربع شده بود دیدم درب شرکت منتظره وتو راه چندبار زنگ زد که زود باش باید بروم خیلی عادی و راحت باهم حرف میزد سوارشد امد جلو کلی غرغر کرد ومن معذرت خواهی کردم ازاون تلفن اولش وبیتابش وامدن جلونشتن گفتم که یک کس توپ افتادم به آژانس گفتم ماشینم خراب شده و نمیتونم بیام سرویس باخانم فریبا رفتیم جرخی زدیم واب میوه متنقلات خوردیم به خودم اجازه دادم بهش دست زدم روی رون پاش دیدم دستش گذاشت روی دستم.وکمی رونشو مالیدم راستی تعریف کرد که دختره ونامزد داشته و نامزدش مرده اون شب شرایط خانه نداشتم از اون روز هرروز سرویس خانم بودم 4روز گذشته بود و تو ماشین من کس و سینه اونومیمالیدم واون کیرمو و لب میگرفتیم .
همسرم رفت خانه مادرش چون ازمادور بودن معمولا شب میموند منم به فریبا گفتم که شب بیاد خانه ما.قبول کرد شک کردم که دختر باشه بهش نمیخورد منم ازخدام بود که باز باشه.به روی خودم نمیاوردم ویک چیز دیگه در رفت امد خیلی راحت بود میگفت بخاطر کارشه وخانوادش بهش حسابی اعتماد دارند تو دلم میگفتم دختر خانه باشی شب بیای بیرون .خلاصه ساعت 11شب رفتم دنبالش وامد خانه ما تا وارد شدیم بغلش کردم کلفتی کیر 15سانتی و بلندی23 سانتم میخورد به کس داغش که از روی مانتو پیدابود سریع هردوتامون دست بکارشدم مثل قهطی زدها حسابی لبشومیخوردم اصلا نفهمیدم کی لخت شده بودیم روتخت ومن داشتم اون سینه هاشو مک میزدم واون بادست کیرمو میمالید.
یک دفعه حمله کرد سمت کیرم وشروع کرد به ساک زدن وغربون صدقم میرفت وبادست ودهنش به سرعت ساک میزد .بهش گفتم که توکس لیس زدن استادم69بشه تامنم کسشو زبون بزنم ازخداخواسته69شدم واچه کسی داشت اندازش بیشتر یک انبه بود تمیز وحسابی خیس وحسابی زبون زدم چند بار فهمیدم ارزاشد بهم نگفت وبه دروغ میگفت کمرش سفته وکیر میخواد منوخوابوند وخودش نشت روی کیرم که کیرموبکنه توکونش اتاق تارک بود ولی کیرم که وارد یک چیز داغ وخیس شد فهمیدم داغی کون نیست بلکه داغی وخیسی کس بود وبه راحتی رفت داخلوشروع کرد باتمام وزنش کیرمو باضرب میکرد توکسش وسینه های گندشو میکرد توصورت من که مک بزنم ومن حسابی حال میکردم میگفت کونم خوبه منم به دروغ میگفتم کونت عالیه وازاون خواستم که بلندبشم تاخودم بکنمش از پشت حالت سجده قبول نمیکرد ولی بازور بلندشدم وسجده کرد وخودش میگفت میخواد خودش بادست کیرمو میکنه توکونش مبادا برود توکسش مادرجنده منوخر گیر اورده بود.
من که ازخدام بود قبول کردم واون دوباره کیرمو بادست گرفت گذاشت درب سوراخ کونش ولی سرش دادبه سمت کسش کردتوکست وگفت بکن اروم کونم حالت سجده درد میگیره منم به شدت مرگ میکردم ازاونجای که کمرم خدادادسفته 45دقیقه میکردمش واون وخودم لذت میبردم کسش واقعا کس توپی بود به جرات میگم هرکس که کیرشو بکنه توکسش با3-4حرکت ازبس که داغه وحشری ابش میاد خلاصه من ابمو ریختم روی کمرش وتاصبح یک باردیگه کردیم صبح دوش گرفتیم ورسوندمش ولی اون شب اصرار داشت که من قبول کنم اون دختره تازن ادامه خاطراتمو اگر دوست داشتین براتون مینویسم وچرااون به این کار اصرار داشت خوش باشید


👍 0
👎 0
172573 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

330203
2012-08-16 05:58:13 +0430 +0430
NA

va be rahti karde shod! Mage na?

0 ❤️

330204
2012-08-16 06:03:18 +0430 +0430

اینجا کسی اصرار نداره ادامه اش را بنویسی .

0 ❤️

330205
2012-08-16 06:05:35 +0430 +0430
NA

اره منم میگم ننویس

0 ❤️

330206
2012-08-16 06:07:51 +0430 +0430
NA

قطرش 15 و قدش 23
جل الخالق!!!
مطمئنی ادمیزادی؟
خیلی سوتی داده بودی
دیگه ننویس
حوصله ندارم نقد کنم مهندس جون زحمتشو بکش

0 ❤️

330207
2012-08-16 06:10:19 +0430 +0430
NA

کمی تا قسمتی چاخان بود
دختره تو رو اسکول پنداشت و
تو هم ما رو کسخل فرض کردی
ولی آقای عزیز اشتباه بعرضتون رسوندن
ما شهوانیا اخر روزگاریم
اکثرا
اره .
خوب دیگه
بچه ها کجایین ؟
این آقا منتظرن تا کوپن فحششونو بگیرن برن
مهندس کجایی؟
رستم کجاست؟

0 ❤️

330208
2012-08-16 06:16:36 +0430 +0430

برج میلاده-اعداد روببین.23سانت طولشه-15سانت قطرشه-نه بابا بادمجونه بمه.افت نزنه.بعداز45دقیقه خرچنگم بود پوست مینداخت ولی توازاونم پرروتری.میدونی چرا؟چون تخم مارو خوردیو کمرت سفته سفته.کله کیری دیگه ننویس.خدامرگت بده دیگه ننویس.تمام ماشینای اژانس باپیچاشون توماتحتت دیگه ننویس.بیکاره.خیانت کاربی ناموس دیگه ننویس…

0 ❤️

330209
2012-08-16 06:17:01 +0430 +0430
NA

خوشم نیومد اخه بیجنبه تو که زن داشتی
در ضمن پر از غلط نگارشی بود

0 ❤️

330210
2012-08-16 06:34:12 +0430 +0430
NA

يه بار اندازه كيرتو مرور كن 15 سانت كلفتى و 23 سانت طول !!! دروغ تا اين حد احتمالا قد 210 سانت بوده و خيلى خوشكلى و همه ميخوان باهات سكس داشته باشن !!! نه !! يه سوال : اين دختر خانومه اون كير 15 سانتى جطورى رفت تو دهنش كه بخواد ساك بزنه !!! تمساح تشريف داشتن !!!

0 ❤️

330211
2012-08-16 08:18:29 +0430 +0430
NA

من اصولا نظر نميدم…ولي كيرم تو جد و آبادت با اين داستان تخيليت…خيال بافيت نمونه هست

0 ❤️

330212
2012-08-16 08:28:27 +0430 +0430
NA

Adam hasti ?

0 ❤️

330213
2012-08-16 09:27:43 +0430 +0430

داستانکی-بوی آبکیر شتر کون بنفش ازش اومدکی
سلام خدمت آقا شیره!
“بعد از ازدواج به این نکته رسیدم که به سکس بیشتر ازیک نفر لازم دارم”
خو کیر خوردی که به این نکته رسیدی تخم نایلون
مگه با زنت سکس نداشتی؟مگه ارضا نمیشدی؟دیگه چرا با بقیه؟
بگو چون هوسرون بودم
“چندمدتی گذشت بازنهای زیادی اشنامیشدم ولی اززهیچ کدامشان خوشم نمیامد .”
به به!جناب هلاکو خان از هیشکی خوشش نمیاد،حالا نیست همه در خونت صف کشیدن که بری بکنیشون
“میخواست برود شرکت چند نقشه راکنترل کنه و برگرده که تو این مدت کیرم داشت توشلوار هی بیشتروبیشتر شق میشد”
هووووووو!دو ساعت کیرت درحال راست شدن بود؟
مگه چند متره؟
حتما بجای تخمات لوبیای سحرآمیز کاشتی!
“خلاصه حسابی سرشو به حرف گرفتم”
مرجع ضمیرت کیه؟
کیرته؟
با کیرت حرف میزنی؟روانی!
“شهوت توصداش تابلو بود”
ای بابا!
از همه جاش شهوت میزنه بیرون
از چشاش
از نیگاش
از حلقش
از صداش
از گوشاش
از گوزش!
“کلفتی کیر 15سانتی و بلندی23 سانتم میخورد به کس داغش”
کلفتی کیرت 15 سانته؟؟؟ارتفاشم 23 سانته؟
23 سانت لوله پلیکا بستی به خودت؟
حتما 10 سانتم قطر سوراخ کیرته
عجب اژدهایی تو پاچت داریا!
"مثل قهطی زدها–>قحطی*“غربون صدقم میرفت”–>قربون*“ارزاشد”–>ارضا
خوبه اولش نگفتی استاد دانشگاهیا
“ازاونجای که کمرم خدادادسفته 45دقیقه میکردمش”
همش 45 دیقه؟ این که چیزی نیست
یه رفیق دارم که 48 ساعت مداوم کرد تا آبش اومد
ناموسا ادامشو ننويس…

0 ❤️

330214
2012-08-16 13:54:41 +0430 +0430

45 دقیقه‌ای بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . . .
اسب آبی 45 دقیقه تو کونت خمیازه بکشه دیگه ننویس. یعنی اینقدر قیافت عنترگونه هستش که طرف فهمید و بهت گفت بکن تو کونم و کرد تو کوسش؟ فهمید چولمنگ هستی اینجوری بهت گفت. فکر نکنم سگ هم روت برینه که زنهای دیگه بخوان بیان طرفت. بزغاله دیگه ننویس. اگه دوست داری 45 دقیقه کون بدی نگران نباش اینجا کون کن زیاد هستن کافیه اشاره کنی تا بیان 45 روز مدام کونت بذارن. دیگه ننویس.

0 ❤️

330215
2012-08-16 15:02:51 +0430 +0430
NA

kos gofti kheili chakhan bod koni

0 ❤️

330216
2012-08-16 17:28:48 +0430 +0430
NA

کیری کلفتی کیرت اگه 15 باشه که خواهر مادر طرفو که به گا دادی البته گا توریستی ترین منطقه ایران است.

0 ❤️

330217
2012-08-16 17:36:23 +0430 +0430
NA

in dastan bood? Ye khatereye khob bood? Che chize mosbati mishod toosh peyda kard? Nemidonam chera bazia enghad dost daran in bi namos baziaro ziba jelve bedan. aaaaaaaaay bazia koor khondin inae ke inja mian nazar midan in jafangiateton roo pashmeshonam asar nemizare ce berese be maghzeshon…

0 ❤️

330218
2012-08-16 18:05:10 +0430 +0430
NA

کیر خر هم اینقدر نیست.یهتمل کسی که کیرش دراز بوده یه یک ساعتی داشته کونت میزاشته تو هم خوشت اومده داستان خود کونیت رو گذاشتی مردیکه ی کله کیری

0 ❤️

330219
2012-08-16 18:17:40 +0430 +0430

به نظر من كه راست بود
منظورم كيرته كه موقع نوشتن راست بود جقى
15سانت كير آرزوته
23 سانت قطرسوراخ كونته
45 بار هم تعداد دادناته
دختره مهندس بوده بعد مثل جندها تو ماشين كيرتو ميماليد!؟
آتشفشان تو كونت فوران كنه
رادياتور ماشينت تو كونت جوش بياره

با اون سيبيلات

“منوخوابوند وخودش نشت روی کیرم که کیرموبکنه توکونش اتاق تارک بود ولی کیرم که وارد یک چیز داغ وخیس شد فهمیدم داغی کون نیست”
درست فهميدى دختره ريده رو كيرت

0 ❤️

330221
2012-08-16 18:43:31 +0430 +0430
NA

با این نگارش تخمیت تخم فردوسی تو گور لرزید.
قطر 15 طول 23 ؟؟؟
کمدی بود؟
پشممای چارلی چاپلین توگور لرزید.
یه نفر بستت نیست؟
خواستی بگی شاه کمری؟
زنت میرفته خونه باباش؟
نمیرفته پیش باباهای بچش؟
[ازاونجالیکه درشناسایی جنس زن سکس استادم]
کسختاد ( ادغام شده ی کسخل واستاد) زن پارچس یا ظرفه؟
جنده دو زاری بوده؟
جنده هام انقد راحت پانمیدن
کسش از رو مانتو پیدا بود؟
کس بوده یا کدوتنبل؟ کسش دراز نبود؟
سجده کرد؟
رفته بودین نماز جماعت؟
حیف از کیر که بره تو کس خواهر مادر آدم جقی

0 ❤️

330222
2012-08-16 18:45:54 +0430 +0430
NA

اسپم شدم!!!
به تخمم

0 ❤️

330223
2012-08-16 18:55:28 +0430 +0430
NA

خودمو كشتم كامنت دراز و طويل نوشتم توش كلي فحش حواله ت كرده بودم
خطاي اسپم داد
اما فكر كردي روي من كم ميشه؟!
قسمتي از كامنت سابقم:
يادش بخير…
يه معلم ادبيات داشتيم كه اگه اين داستانو مي خوند لوله بخاري كلاسو مي كرد تو سوراخ كيرت
كس كش تو گه مي خوري ادامه شو بنويسي
نيمكتاي كلاسمون تو كونت
لامپ مهتابياي كلاسمون تو كونت
تخته وايت برد به همراه تخت پاك كن و ماژيك هاش تو كونت
کیر با كلفتي 15سانت و بلندی23 معلممون به مدت 45 دقيقه تو سوراخ دماغت

0 ❤️

330224
2012-08-16 19:57:48 +0430 +0430
NA

باسلام دوست نویسنده ازانتقادات دوستان دلگیرنشو راستش رابخواهی خودت هم بی تقصیرنیستی چون کامل وجامع خودت رامعرفی نکردی حالا من باشناخت قبلی که ازشما دارم شناختمت وبااجازه ات شمارابه دوستان معرفی میکنم این دوستمان که نویسنده هستندازترکیب انسان بایابوی افریقایی بوجودامده واگربعضی ازجوارح ایشان به ادمی نمی ماندازاین بابت است وهمچنین به همین علت است که اغلاطی دارندکه هیچ بیسوادی هم مرتکب نمیشه وچون قربون بروزن فرغون است پس ایشان نیزبعلت کثرت استعمال فرغون به اشتباه افتادند امیدکه موردبخشش قرارگیرند.

0 ❤️

330225
2012-08-16 22:23:56 +0430 +0430
NA

گناه داره منظورش دوركمر كيرش بوده ولي خاك توسرت مهندس (زنه) روميگم به راننده تاكسي داده

0 ❤️

330226
2012-08-17 00:02:08 +0430 +0430

این شعر از کی بود؟؟؟
آنچنان شعر بگویم که بسوزد جگرت
کیر اسب عربی راست تو کون پدرت
میدونی؟
اشکال نداره منم نمیدونم
ولی مطمئنم واسه یه آدم کسخلی مثل تو سروده شده.

پرهای خروس تو حلقت دیگه ننویس…

0 ❤️

330227
2012-08-17 07:13:07 +0430 +0430
NA

;) اول سلام به همه دوستان
من هم عضو شدم
منم زندایی دارم که اسمش فریبا دوست دارم باهاش سکس داشته باشم باشم باشم باشم

0 ❤️

330228
2012-08-18 03:05:55 +0430 +0430
NA

جان زنت مارو خر نکن خوب نگاه میکردی تو کسه یا تو کونه

0 ❤️

330229
2012-08-23 08:32:28 +0430 +0430
NA

مودبانه میگم تو اول تا آخرت کثافت مادرجنده این ریدنهارو برو واسه بابای جلقیت بخون تا لذت ببره . کیر تو قیافه ات

0 ❤️

551288
2016-08-03 20:37:56 +0430 +0430

****خب بنویس ادامه شو ببینیم واسه چی اصرار داشته که دختره
منتظرما اگه تونستی تو خصوصیم بنویس شاید کسی نخواد ادامه شو بخونه

0 ❤️

574729
2017-01-18 08:06:01 +0330 +0330

کیر 23 تو شلوار با کلفتی 15 جا میشه کس کش

1 ❤️

593651
2017-05-04 13:57:05 +0430 +0430

کیر زمبه تو کونت با این داستانت ?

0 ❤️Top Bottom