کـونی شدن وحید
  سلام ، وحید هستم ، هفده سالمه ،
  قدم = ۱۷۸ ، وزنم ≈ ۶۰ ، سفید و بور!


  این خاطره مال دوران راهنماییم هستش...


  از بچگی ، به دلایلی به لخت شدن یواشکی علاقه داشتم. شاید بخاطر شوخی های جنسی داییم تو بچگی یا شوخی های همکلاسیهام بوده باشه.
  مثلا ی پسر دایی داشتم ، که وقتی میرفتم خونشون ، الکی به بهونه دستشویی شلوارمو درمیاوردم میدادم بهش تا تو اون فاصله دید بزنه!
  یه جورایی از اینکه دیگران بدنمو میبینن و لذت میبرن خوشم میومد و دلم میخواست اگه یه روزی هم قرار باشه بدم ، دیگران پا پیش بزارن.


  دوران دبستان که تو کلاس بچه خوشگل سفید کلاس فقط من بودم (کلاس ششم) از خیلی مسائل فارغ بودم و فقط در حد اینکه نباید ادم لخت شه و دستمالی شه حالیم بود. یبارم یکی از همکلاسی های ششمم بعد مدتی متوجه شدم که خیلی وقته تو فکرمه ، تا یه جاهایی پیش رفت و نزدیک بود خودش و یکی دیگه منو بکنن! که فک کنم دلشون سوخت و بیخیال شدن...


  دوران راهنمایی بود که با علی اشنا شدم. اون فوتبالش از همه بهتر بود ، قلدر مدرسه بود و باهوش ، ولی درس نمیخوند!
  برا اینکه تو درسا کمکش کنم(شاگرد دوم کلاس بودم کنارم مینشست و در عوض تو مدرسه هوامو داشت که کسی بهم زور نگه.


  علی هر روز شوخی هاش با من بیشتر میشد و درباره لواط حرف میزد و میگفت میای با هم بریم لواط کنیم(مثلا من بچه مظلوم و با ادبی بودمو اونم از اصطلاحات خیلی تند استفاده نمیکرد)
  ، من با حالت سرزنش کننده ای میگفتم نه و اون هعی اصرار میکرد میگفت چرا اخه مگه چی میشه دوتا پسر باهم سکس کنن ، من (با حس روشنفکرانه ای )میگفتم گناهه و از این حرفا ، اون میگفت نه تو اگه تو بدی گناهش به گردن منه...
  من مکث میکردم و ادامه نمیدادم. چند بار سر کلاس سر به سرم میذاشت ، میگفت : جون چ کسی و ؛ هی جلو بچه ها من خودمو میزدم به خری ک مثلا اصلا تو این فازا نیستم.


  تو دوران راهنمایی ، من گوشی خریدم و همین منو خراب کرد!
  فیلم های سکسی و ناجور میدیدم ، بازم تو فیلما خودمو جای دختره که میده میزاشتم. این فیلما و اون حرفای علی منو کم کم داشت وارد عمل میکرد!
  تا اون موقع جرئت نداشتم حتی انگشتمو توم کنم... بعد مدتی که هر روز شهوتم بیشتر میشد ، کارای عجیب تری میکردم. هیچوقت جرئت نداشتم از بدن لختم عکس بگیرم . یه روز تو حموم بد جوری شهوتی شده بودم و میخواستم ببینم رفتن یچیزی تو ادم چه حسی داره ، انگشتمو صابونی کردم و فشار دادم تو!!!


  خیلی سوخت ، که بعدا فهمیدم بخاطر صابونه ، ولی ی حس عجیب و غیر قابل وصفی بهم دست داد ، دام میخواست تا ابد یچیزی توم بمونه.
  دفعات بعد ک میخواستم خودمو انگل کنم ، از خودکار استفاده میکردم و فقط با اب دهنم خیس میکردم. ایندفه سوزش نداشت فقط حال میداد!
  اخ دلم میخواست فقط واقعی باشه.


  همینجوری پای خیار و روغن و... اینا امد وسط که بار اول خیلی درد داشت و میترسیدم ولی کم کم فقط حالش بیشتر میشد...


  یه روز که توی مدرسه بودیم و ورزش داشتیم ، علی بالاخره ی بهونه جور کرد که مثلا منو بکنه(مثلا منو خر کرده و منم که از خدا خواسته وانمود میکردم اره درسته) ، الکی منو تو کلاس نگه داشت ک مثلا زنگ بعد که ریاضی داریم بمونمو بهش یاد بدم و ربع ساعت اخرم بریم بازی.


  ه مجبورم کرد بمونم. به بهونه ی سرو صدا درو بست و قفلشو انداخت. چون مبصر کلاس بود ، همه رو هم قانع کرد برن بیرون و تا زنگ تفریح نخورده تو نیان.
  منم میدونستم هدفش چیه ، قلبم به تپش افتاده بود ، بدنم سرد شده بود و مثله سگ میلرزیدم.
  هی عمداً لباسارو برا زنگ ورزش جلوم عوض میکرد ، از رو شرتش همه چی معلوم بود لعنتی ، وقتی نگام به کیرش افتاد کلا یاد فیلمای سکسی افتادم .. اون موقع ها گی نمیدیدم....
  کیرش خیلی دراز بود ولی قطرش معمولی.
  پنج دقیقه الکی امد چسبید کنارم که ریاضی یادش بدم ، همینجوری که گذشت ، یدفعه گف بسه بابا من هرچی بگی یاد نمیگیرم اصلا بیخیال.
  شرت ورزشی شو دراورد ، پیش خودم گفتم چقد ناگهانی میخواد شرو کنه ، که دیدم گف شلوار ورزشی تو بده من ، من با این شرت فوتبالی بخورم زمین ناک اوت میشم.
  منم از خدا خواسته ، گفتم باشه بزار کلا لباسای ورزشیمو بپوشم ، پیراهنه فرم رو دراوردم که مثلا پیراهن ورزشیمم تو کیفه ، شلوارمم عمداً همراه شرتم ، سری در اوردم که مثلا حواسم نبود ... بعد ی لحظه مکث کرد . من موندم چرا هیچ واکنشی نشون نداد...
  بعد فهمیدم میدونه نقش بازی میکنم.
  یه لب خند زد و دوتا شرتشو دراورد گفت بیا قول میدم هیچکی نفهمه ، منم ک این چیزا دیگه اون لحظه به مغزم نمیرسید ، لخت کردم ، فقط اون یه پیراهن داش و من لخت مادر زاد. اون موقع بدنم اصلا مو نداش ، ابمم دو سه قطره ، ولی شهوتم بیشتر بود. علی معلوم بود که خیلی وقته به بلوغ رسیده ، دیگه تو صورتش نگا نمیکردم ، فقط دیدم داره قربون صدقم میره میگه وحید ببین اولش فقط ی ذره درد داره ، بعدش قول میدم حال کنی ، نمیدونست قبلا تا ی حدی گشاد کردم ، دیدم منو چهار دست و پا کرد(داگی) ، بعد دستاش و بالا تنه شو انداخت تو گودی کمرم ، داشتم از شهوت میمردم. حس حقارتشم خیلی دوس داشتم ، اون موقع شبیه ی اسباب بازی افتاده بودم زیرش ،...
  کیرشو با اب دهنش حسابی لیز کرده بود که یدفعه فشارشو توم حس کردم. احساس میکردم از پایین دارم پاره میشم ، سعی کردم باسنمو شل کنم که اینجوری درش کمتر میشد و راحتتر توم میرفت.
  یه حسی مثله قلقلک از داخل احساس کردم. کیرش خیلی داغ بود. اولش که رفت تو ، انگار علی دلش میخواست تا ته بکنه توم و همینکارو کرد ، همینجور میرفت جلو ، منم از رو فیلما دیده بودم که چ کیرای بلندی تو کون جا میشه ، به همین خاطر چیزی نگفتم .... تا خایه چسبوند بهم .
  محکم بهم چسبیده بود. شرو کرد به تلمبه زدن و از رو نفس زدناش مشخص بود چ حالی میکنه .
  منم بعد از اولین بار ک خیار کردم توم ،
  کلا کونم به خارش افتاده بود و دلم میخواست هرچی دمه دسته بکنم توم.
  علی هی تلمبه میزد و منم تو اون چن دقیقه کلا صداها تو گوشم نبود. جوری تو حس کون دادن غرق شده بودم ک اصلا اون لحظه هیچی برام مهم نبود ، فقط میخواستم از عقب گاییده شم.
  وقتی کیر علی رفت توم کیرم کوچیک مونده بود ولی راست کرده بود!


  همونجور علی که داشت ابش میومد یدفعه منو محکم چسبوند کف زمین کلاس ک خیلی یخ بود ی لحظه میخواستم وا بدم ولی بعد بیخیال شدم ، انقد غرق بودیم که هیچی برامون مهم نبود ، کیر من چسبید به موزییکا و اونم محکم یدفعه چسبید بهمو همونطور نگه داشت که تقریبا همون لحظه المون باهم امد . علی چند لحظه همونطور روم موند نمیذاشت بلند شم .. بعد چن دق سریع بلند شد ، لباسارو پوشید ، رفت و گف تو هم سر بپوش ، نا مرد انقد لفتش داد ک رنگ خورد ، من بد بخت سریع پوشیدم ، اب کیرش انقد زیاد بود که فک کردم توم شاشیده ، با همون وضع خراب پوشیدم . بچه ها مشکوک شده بودنو بعضیاشون تیکه مینداختن برا همین دستشویی نرفتم و...


  (خلاصه با ی عذاب وجدان ، ترس از ابرو و بدن خراب برگشتم خونه ) ولی حین رابطه خیلی عشق کردم. منو ابنه ای کرد و الان خیلی وقته باهم دوستیم ، تا بحال با کسی غیر علی نبودم.


  امیدوارم لذت برده باشید ، خواهشاً الکی فحش ندید(التــماس...)


  نوشته: وحید

 • 51

 • 16
 • نظرات:
  •   سارینااا
  • 3 هفته،6 روز
   • 6

  • چون خواهش کردی من فوشت نمیدم (biggrin)


  •   Prometheuss
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • والا همه چیزایی که ممکن بود به عنوان فوش بهت بگیم علی الخصوص " کونی" رو خودت با افتخار به خودت گفتی پس همون دیس کافیه


  •   خوشگلخانم
  • 3 هفته،6 روز
   • 6

  • کونی شدنت مبارک وحید ان شالله چرخش به شادی بچرخه برات (clap)


  •   Mr_gh99
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • کاش و صد ایکاش که اونشب بابات میخوابید
   یا حداقل کاندوم میذاشت


   نه_به_کون_کونک_بازی


  •   Aryo20
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • کون خودته؟ ایدی بده بالام جان


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • عکسو که دیدم داستانو نخوندم.نود درصد داستانا شده کون دادن پسرا ،خدایا خودت ظهور کن.


  •   rezasex20
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • کونی شدنت مبارک، ملت شانس دارن دیگه چه میشه کرد،برم اسمم رو بزارم علی شاید فرجی بشه


  •   Sami_bsh
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • اسکل حداقل با یه نفر باش که دوستت داشته باشه و بهت احترام بزاره ، نه اینکه بکنتت بعد بلند بشه زود بره -_-


  •   Arian__teh
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • منم تو مدرسه چند نفرو کردم . زنگ ورزش خوراک همین کارا بود . حداقل مخ زدن . یکیشون که الان دو ساله زن گرفته و هنوزم هر از گاهی میاد بهم کون میده . خیلی با معرفته . چهارده ساله کونی خودمه .


  •   koochebagh
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • صرف نظر از داستان
   عکس عالیه. خوش فرم و جذاب


  •   badrihamid
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • بده بکنیم توش دعات کنیم


  •   samsepg
  • 3 هفته،6 روز
   • 6

  • سکس، هر نوعش، با هرکس (غریبه یا آشنا)، با هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه. حتی دو تا نوجوون بچه مدرسه ای هم ممکنه توی کنجکاوی های جنسیشون، به سادگی آلوده بشن و به اون یکی منتقل کنن.


   اگه کاندوم همراه تون ندارید، یا روتون نمیشه از داروخونه بگیرید یا از کسی بخواین براتون بگیره، با روشهای کم خطرتر، مثل مالوندن، خودتونو ارضا کنین.


   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره. ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   رضا234
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • قصه نخور پسر جون داستانت پونزده تا لایک گرفته حالا فحش هم بهت بدن باز کار ساز نیست


  •   Gay-v
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • عالی بود


  •   Kuhyar13RK
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • Chtri obi


  •   اینترناسیونال
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • نوش جونت


  •   m...h...a...
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • سکس نوجوانی و زیر سن ۱۸ سال و بدون کاندوم ...اینا اسمش گی نیست..هرچند خودت گفتی کونی شدی ولی خب گفتم که تاکید کرده باشم..داستان اینجوری فقط دیسلایک می گیره از من...


  •   Caboos1
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • تا ابد یه چیزی توت بمونه؟
   خودتو انگل کنی؟
   کیرم کوچیک مونده بود ولی راست کرده بود؟
   آفرین تو یه کونیه وفاداری


  •   LMNOP7
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • هر کی بدش اومد دیس بده صرفا به فحش بسنده نکنید دوستان!!
   برو وحید کهLmnop پاک بازست

   از این کونها و کسها بی نیاز است


  •   hunterxxxx
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • عالی بود ادامه بده


  •   freeeeii
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • کونت خیلی خوبه


  •   mashhadhotgay
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • منم اولین نفری ک منو کرد علی بود اسمش. الان نمیدونم کجاس ولی تا حالا ب دو نفر دادم هیچکی مثل اون نمیتونه منو بکنه. همین ک میکرد ابم میومد


  •   MohamadReza25
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • به یک مکان امن در قم نیازمندیم


  •   MohamadReza25
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • کسی مکان امن تو قم داشت نیازمندیم هر کس داشت شرایطشو برام بفرستع برا چهارشنبه میخوام


  •   MohamadReza25
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • کسی تو قم مکان امن داشت نیازمندیم شرایطشو بفرسته برام


  •   Ginglz
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • از طرز انشا مشخصه که دروغه


  •   arba2018
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • واقعا خوش بحال علی


  •   gayboy1376
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • ناموسا بده بکنیم ما هم اون کونو


  •   sarakospanbeh
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • تو یک قهرمانی
   تو الگویی


  •   mehdisaadi
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • اوففففف اگه واقعاً این کونه خودته ، شک نکن که سایز کیر کلفت خودمه جوری می‌کنمت که دیگه پیش علی و غیره نری فقط بشی چاقال خودم قربون خودت و کونت برم بچه جون


  •   rmbo
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • حالا بیا ی حالی بمن هم بده بیشتر خوشت بیاد


  •   یک.عدد.دهه.شصتی
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • ادمین جان خط اول و خونده باشی کافیه
   قوانین سایت و رعایت کنید
   قبل خوابم مسواک فراموش نشه!


  •   ali.aliyar11i
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • منم تقریبا مثل تو کونی شدم


  •   kings_of_bot
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • مفعولم از غرب ته 21 فوووووووری


  •   احساس_صورتی
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • منم دلم خواست که...


  •   House9899
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • نوش جونت،اگر بازم مایل به رابطه هستی بیا خصوصی


  •   احسان با کون گنده
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • منم باید داستان کونی شدن خودمو بنویسم


  •   Arme7731
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • وحید کارخوبی کردی چون کاردلت کردی زود سروع مواظب کردی فقط مواظب باشد روده هات پاره نشه چون کون پاره شده چاره دارد.


  •   Emperatoorxxx
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • چشات روشن


  •   Arashxxxy
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • منو یه خر کیر کونی کرد اونم ۱۴ سالگی فقط یه ماه کون درد داشتم (dash)


  •   j.fael
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • خصوصی یه پیامی بده شاید بیشتر آشنا شدیم


  •   a99900
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • خیلی عالی بود


  •   arsalan.h_i
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • *#نه_به_کون_کونک_بازی
   *


  •   Nimi5566
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • آلتم به ما تحتت


  •   K00ni69
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • عالی بود


  •   sina_pr
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • حداقل تا 18-19 جغ میزدی شاید اصلا گرایش جنسیت به کف دستت بود لاشی چه زودم خودشو کونی کرد. البته ملت ما که بدشون نمیاد تا باشه از این کونای مفت، ولی حداقل یه جوری بنویس آدم بتونه باهاش بزنه لامصب همش داری کصشر توضیح میدی.


  •   Ae_zed
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • کاش اونی که روش کراش دارم هم همین نظر داشت میکردمش


  •   BobSobhan
  • 2 هفته،1 روز
   • 0

  • تهرانم
   مکانم دارم
   میای پیشم؟


  •   noname1990noname1990
  • 6 روز،18 ساعت
   • 0

  • بازم زنگ ورزش (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو