کل کل با زندایی

1398/03/23

سلام
هومن هستم بیست و یک ساله دانشجوی کامپیوتر از تهران تک فرزندم و از لحاظ مالی وضعیتمون خوبه از همین رو تا به این سن برسم بابام همه جوره تامینم کرده و خانوادم هر چی خواستم واسم فراهم کردن به قول مامانم یکم لوس بار اومدم همش بهم میگه تو پررویی و چون همه چی واست فراهم بوده اینجوری شدی و همش سرم منت میذاشت.
بابابزرگم یعنی بابای مادرم تو کردان کرج یه ویلا داره خودشونم کرج زندگی میکنن چند ماه پیش ما و سه تا از خاله هام و داییمو واسه شام دعوت کرده بود.
قرار بر این شد که پنجشنبه بعداز ظهر بریم شب اونجا بمونیم و جمعه بعداز ظهر بیایم خونه من یه دایی دارم به اسم مجید که مهندسه و تو عسلویه کار میکنه و چهار ساله عروسی کرده اسم خانومشم فریده س سی و چهار سالشه که اونم معلم ورزش تو مقطع راهنمائیه مادرم و خاله هام زیاد رابطه خوبی با زنداییم ندارن و میگن داداشمونو ازمون دور کرده و از این حرفا…پشت سرشم زیاد غیبت میکنن و میگن اخلاقش بده و خیلی مغروره البته این مغرور و یکدنده بودنشو منم قبول دارم چون چند بار سر چیزای مختلف منم باهاش بحثم شده ولی در کل ازش خوشم میومد چون خیلی خوشگل و خوش هیکل بود البته هیکل خوبش به خاطر این بود که ورزشکار بود دقیقا نمیدونم چه رشته ای کار میکرد ولی شنیده بودم که ورزش حرفه ای انجام میده .
خلاصه ساعت چهار بعدازظهر پنجشنبه بود که راه افتادیم و چون ترافیک بود کمی دیر رسیدیم خاله هام و شوهراشون و بچه هاشون همه اومده بودن از اونجا که یه مدت همدیگه رو ندیده بودیم بازار روبوسی داغ بود داییم و زنداییم بعد از همه اومدن یکم نشستیم به صحبت که هوا تاریک شد و خانوما بلندشدن شام بیارن با اینکه دختر خاله هام همگی اونجا بودن و بدک نبودن ولی من بیشتر حواسم به زنداییم بود و همش اونو دید میزدم یه باسن خیلی خوشگل سینه های گرد و خوش فرم و قد کشیده واقعا عجب هیکلی داشت بدجور تو کفش بودم راستشو بخواید چندبارم به یادش جلق زدم فقط زنداییم یه بدی که داشت زبون تلخی داشت و دوست داشت حال همه رو بگیره چندبارم منو تو جمع کنفت کرده بود و از این رو منم منتظر فرصت بودم تا حالشو بگیرم.
شام و که خوردیم یکم نشستیم به حرف زدن و بگو بخند بعد من که یکم والیبالم خوبه و تو این زمینه ادعا داشتم گفتم کی موافقه والیبال بازی کنیم که دیدم اکثر پسرخاله و دخترخاله هام پایه ان داییم گفت منم میام بعد دخترا به زنداییم گفتن زندایی تو نمیای که اونم یکم ناز و ادا در آورد که من حوصله ندارم و خسته م منم گفتم زندایی بهونه نیار بگو بلد نیستم دیگه این و که گفتم بهش برخورد و گفت من بلد نیستم حالا که اینجوری شد بازی میکنم .
نمیدونم چی شد یهو گفتن دخترا یه طرف و پسرا یه طرف یه بحث و کل کل بینمون راه افتاده بود که پسرا داشتن دخترارو مسخره میکردن که شما ضعیف هستید و ما شمارو میبریم ولی خداییش تو بازی کم نیاوردن و پایاپای بازی میکردن هر چند تو تیم ما چند تا اوسکول داشتیم که همش خراب میکردن و اعصاب منم خرد شده بود ولی از بازی خوب زندایی فریده نمیشد بگذریم واقعا خوب بازی میکرد خلاصه با هر زوری و زحمتی بود بردیمشون همه خسته بودیم و یه گوشه افتاده بودیم نای بلند شدن نداشتیم ولی کل کل همچنان ادامه داشت و وارد بحث اینکه دخترا هیچی بلد نیستن و ضعیفن و دست و پا چلفتی هستن شده بودیم و زنداییم داشت از حقوق زنان دفاع میکرد و در مورد اینکه دخترا و زنا تو عرصه ورزش و علم چه موفقیت هایی داشتن بحثمون بدجوری بالا گرفته بود که چند بارم بابابزرگم گفت بس کنید خوب اومدید اینجا دعوا کنید یا دورهم باشیم؟ زنداییمم که حسابی گرم صحبت بود و سوادشم از ما بالاتر بود داشت با حرفاش ورق و سمت اونا برمیگردوند و پسرا که تو بحث کم آورده بودن هیچی نمیتونستیم بگیم منم دیدم اینجوری که نمیشه باید حال این و بگیرم رسید به اونجا که زنداییم گفت مردا کل اختیارشون دست زناشونه و بدون اجازه اونا آب نمیخورن گذشت دیگه اون موقع که مردا حرف اول و آخر و میزدن دایی مجید بیچاره هم که معلوم بود ازش حساب میبره سرشو انداخته بود پایین و جیکش در نمیومد آخه داییم به زن ذلیل بودن معروف بود منم زدم به سیم آخر و گفتم آخرش که چی همیشه زنا جلو مردا تسلیم میشن چون از قدیم به زنا میگن ضعیفه چون زنا مفعولن و مردا فاعل این و که گفتم یدفعه همه جا خوردن خودمم سریع پشیمون شدم ولی دیگه گفته بودم دیگه بعد دخترا آروم گفتن وااااا مامانم بهم گفت هومن ساکت شو دیگه خجالت نمیکشی ؟ بعد یکم دعوام کردن زنداییمم که یکم خیط شده بود داشت بهم چپ چپ نیگا میکرد منم از رو نرفتم و همش داشتم زیر لب غرغر میکردم …
یکم بعد گوشی زنداییم زنگ خورد مادرش بود مثل اینکه گفت بیاید نمیدونم دلمون واستون تنگ شده همچین چیزی زنداییم که دنبال بهونه میگشت بره به داییم گفت بریم داییمم که طبق معمول چیزی نمیتونست بهش بگه بلند شدن مامانم و خاله هام گفتن کجا میرید حالا نشستیم و یکم تعارف کردن…میخواستن سوار ماشین شن زنداییم گفت من خودم رانندگی میکنم با یه غرور خاصی نشت پشت فرمون چون ماشین تو دنده بود استارت که زد ماشین پرید جلو و آروم خورد به ماشین شوهرخالم بعد من اومدم خوشمزه بازی دربیارم و با زندایی شوخی کنم گفتم زندایی این ماشین مناسب شما نیست شما باید پشت ماشین لباسشویی بشینی بعد پسرا خندیدن و زنداییم که بازم ضایع شده بود گفت هومن من اگه حال تو یکی رو نگیرم فریده نیستم رفتنی ام یه نگاه چپ چپ بهم کرد و رفتن خیلی ناراحت شدم کاش باهاش شوخی نمیکردم.
اعصابم خرد شده بود شب همش تو فکر زنداییم بودم فرداش شماره شو از مامانم گرفتم بهش پیام دادم سلام زندایی هومن هستم بابت دیشب معذرت میخوام ولی جوابمو نداد چند روزی گذشت و منم مشغول درس و دانشگاه شده بودم اون قضیه رو کلا یادم رفته بود گوشیم زنگ خورد زنداییم بود جواب دادم گفت باهات کار دارم میتونی عصر بیای خونمون ؟ گفتم باشه یکم تعجب کردم یعنی باهام چیکار داره ؟
ساعت ۵ بود رفتم خونشون در و باز کرد گفت بیا بالا رفتم داخل گفت سلام خوش اومدی بیا تو تعارف کرد نشستم رو مبل بعد رفت واسم شربت آورد یه دامن بلند مشکی و تنگ پوشیده بود یه پیراهن جلو بازم به رنگ آبی روشن یه تاپ مشکی ام تنش بود و سینه هاش بدجوری داشتن خودنمایی میکردن یه شالم الکی انداخته بود رو سرش و موهای مشکی و لختش ریخته بود روشونه هاش ازش پرسیدم دایی کجاست؟ گفت رفته ماموریت منم تنهام بعد کمی سکوت بینمون بود گفتم زندایی کاری داشتی باهام که اونم با یه لحن خشکی گفت آره کارت دارم یکم استرس داشتم گفتم بابت اون شب که پرید وسط حرفم با عصبانیت گفت بابت اون شب چی؟ خیلی عصبانی بود کمی ترسیده بودم و متعجب بودم بلند شد رفت سمت آشپزخونه منم دنبالش راه افتادم و میخواستم بگم زندایی نمیخواستم ناراحتت کنم که یدفعه برگشت یه سیلی محکم خوابوند تو گوشم که چشام سیاهی رفت چند ثانیه گیج بودم چه دست سنگینی داشت چونمو گرفت و گفت معذرت خواهی به درد من نمیخوره منم گفتم بابا چرا اینقدر عصبانی هستی مگه من چی گفتم یه شوخی کردم باهات دیگه بازم عصبانی تر از دفعه قبل برگشت سمتم از پشت گردنم و گرفت و چسبوندم به دیوار و دستم و پیچوند چه زوری داشت نمیتونستم از دستش در برم
داشت با انگشتاش گردنم و میشکوند نمیخواستم کم بیارم و داشتم زور میزدم خودم و از دستش نجات بدم ولی مگه ول کن بود بدجوری گردنم و فشار میداد باعث تعجب بود چطور اینقدر زورش زیاد بود صورتمو چسبونده بود به دیوار و داشت فشار میداد منم نفس نفس میزدم و کاری از دستم برنمیومد چرا اینجوری شد ؟ زنداییم چی میخواست از من؟ تقریبا همقد بودیم ولی من لاغر بودم و اون خیلی بدن خوش فرم و عضلانی داشت بهم گفت خوب حالا حرف بزن
من: زندایی تورو خدا ولم کن گردنم و شکوندی
زندایی: دردت اومد من که هنوز کاری نکردم میخوای بیشتر فشار بدم
من:نه تورو خدا فشار نده چرا اینجوری میکنی؟
زندایی: طاقتت همینقدره؟
من: با عصبانیت بابا ولم کن دیگه مگه من چیکار کردم؟
زندایی: زرزر اضافی کردی
من: زندایی من که معذرت خواهی کردم
زندایی: نه اینجوری به درد نمیخوره
یه لحظه یه لگد بهش زدم و تونستم از دستش فرار کنم که از پشت منو گرفت و خوابوند رو زمین بازم دستمو پیچوند و نشست روم گفت کجا فرار میکنی؟ کارت دارم.
گفتم زندایی از جونم چی میخوای ؟ گفت اون شب چه غلط اضافه ای کردی؟ گفتم من که همش میگم معذرت میخوام غلط کردم خوبه؟ ببخشید تو رو خدا ولم کن بذار برم .
زندایی بذارم بری کجا هنوز خیلی باهات کار دارم من تا تورو آدمت نکنم ولت نمیکنم واسه من پررو بازی در میاری .
بعد گفت برو بشین اونجا بلند شدم همینجور که گردنم و میمالوندم رفتم سمت مبل زنداییم داشت میرفت سمت اتاق که دویدم از خونه برم بیرون که دیدم در قفله ای بابا بازم خرابکاری کردم اومد سمتم و گفت میخواستی فرار کنی هان الان نشونت میدم برو بشین.
ایندفعه بدون معطلی نشستم رو مبل اومد نشست روبروم و گفت حرف بزن ببینم اون شب برگشتی یه چیزی گفتی راجب فاعل و مفعول میخوام در موردش بحث کنیم تو دلم گفتم عجب غلطی کردما این چرا بیخیال نمیشه گفت چی شد لال شدی گفتم اون شب میگفتی فاعل و مفعول و از این چرت و پرتا حرف بزن میشنوم گفتم زندایی من اشتباه کردم ببخشید نفهمیدم چی گفتم.
گفت نه بگو ببینم یعنی چی این حرف بعد همزمان بلند شد رفت تو اتاق و برگشت دیدم یه کمربند دستشه خیلی ازش ترسیده بودم این چرا اینجوریه چقدر کینه ای و عصبیه؟ کمربند و حلقه کرد دور دستش و از دوباره نشست گفت توضیح بده منم نمیتونستم حرف بزنم چی بگم آخه زندایی گفت قشنگ واسم شرح بده فاعل چیکار میکنه و مفعول چیکار؟ با من و من گفتم فاعل یعنی کسی که کاری و انجام میده و مفعول کسی که کاری روش انجام میشه گفت آفرین حالا تو رابطه جنسی کی فاعله کی مفعول؟ منم گفتم خوب مرد فاعله زن مفعول دیگه.
گفتش یعنی جور دیگه ای نمیشه؟ منظورت اینه که زن ضعیفه و مرد قوی آره منظورت اینه؟ گفتم نه بخدا من هیچ منظوری ندارم اصلا من هیچی نمیدونم هر چی شما بگی.
زنداییم گفت از من میترسی آره؟ گفتم آره خیلی گفت از الان هرچی میگم باید انجام بدی وگرنه خودت میدونی …
اومد سمتم و کف پاشو گذاشت رو زانوم و گفت پام و ببوس با تعجب گفتم چی؟ بلند گفت پام و ببوس منم با تعجب نگاش کردم و پاش و بوسیدم گفت همه جاش و ببوس قشنگ و درست حسابی منم چند بار از روی پاش بوسیدم این کار و دوست داشتم و حس خوبی بهم میداد بعد گفت پام و بلیس منم که از ترسم فقط حرفاش و گوش میکردم پاشو لیس زدم گفت آفرین خوشم اومد دنبالم بیا رفتش تو اتاق خواب منم دنبالش رفتم اولین چیزی که تو اتاق به چشمم اومد و واسم جالب بود تابلو عکس بزرگ زنداییم با لباس رزمی بود و چند تا لوح تقدیر و مدال که به دیوار زده بودن فکر کنم لباس جودو بود تازه فهمیده بودم چرا اینقدر زورش زیاده دراز کشید رو مبل گفت بیا اینجا کجارو نیگا میکنی انگشتای پام و کف پامو لیس بزن منم شروع کردم به انجام دادن کاری که ازم خواست یکی یکی انگشتای پاش و میکردم تو دهنم و حسابی میمکیدم که پاشم لیس میزدم از این کار داشت لذت میبرد لبخند رضایت و تو چهره زیبای زنداییم داشتم حس میکردم یکم آروم شده بود و مهربونتر حرف میزد کمی خیالم راحت شد فکر کنم اون به میسترس بودن علاقه داشت و از نوع حرف زدن و رفتارش میشد این و تشخیص داد قشنگ که پاش و لیس زدم به من گفت بلند شو لباساتو در بیار منم که نمیتونستم رو حرفش حرف بزنم هر کاری میگفت انجام میدادم همه لباسام و در آوردم فقط مونده بود شرتم اومد سمتم و پشتم قرار گرفت و دستشو میکشید رو کمرم و پهلوهام بعد رفت رو گردنم یکم ماساژ داد گردنم و چنگ زد تو موهام و من و کشوند سمت میز تحریری که تو اتاق بود و من و خم کرد رو میز دستشو میکشید رو باسنم و از روش نیشگون میگرفت احساس خوبی داشتم کامل بهم مسلط بود اومد از پشت چسبید بهم و سینه هاشو پشت کمرم حس کردم و چند بار به حالت عقب جلو کردن پشت باسنم روناشو کوبید کاراش واسم عجیب بود ولی احساس خوبی داشتم بعد شرتم و کشید پایین و کونم و برانداز میکرد دست میکشید روش بعد به رونام دست میکشید و همینطور داشت دستمالیم میکرد منم چشمام داشت بسته میشد خیلی کیف میکردم دیدم دستشو از پشت آورد و کیرم و گرفت تو دستش سر جام خشکم زده بود هیچ حرکت اضافه ای نمیتونستم بکنم احساس ترس و لذت و با همدیگه داشتم چی داشت بین ما میگذشت هر چی بود داشت خوش میگذشت دوست نداشتم این دقایق تموم بشن زنداییم با یه ضربه به باسنم بهم گفت برو رو تخت به پشت دراز بکش الان میام بعد دیدم یه جفت دستکش لاتکس دستش کرد و اومد سمتم با انگشتاش داشت سوراخ کونم و باز میکرد منم خوشم میومد یکم کرم زد به انگشتش و داشت میبرد تو کونم انگشتشو با یه فشار کرد تو کونم و یکم اونجا نگه داشت کمی درد داشتم گفتم زندایی چیکار میخوای بکنی ؟ گفت هیچی خودت میفهمی فقط خودت میدونی اگه عصبانی بشم اینجوری باهات رفتار نمیکنما منم که حساب کار اومده بود دستم ساکت شدم چون واقعا زورم بهش نمیرسید انگشتشو تو کونم عقب و جلو میکرد راستشو بخواید خوشم میومد این کارارو بکنه باهام ولی یه حسی نمیذاشت این و راحت بیان کنم شاید غرور شاید خجالت نمیدونم با اون یکی دستش با کیرم بازی میکرد و همزمان انگشتم میکرد انگشتش دیگه راحت تو کونم عقب و جلو میشد بعد دو تا انگشتشو کرد تو کونم و با یکم درد بیشتر به کارش ادامه داد تو توجوونی چند باری کون داده بودم اولین بار نبود که یه چیزی تو کونم میرفت ولی همچین تجربه ای تا حالا نداشتم.
زندایی گفت یه چیز میپرسم راستشو بگیا گفتم باشه گفت تا حالا چند بار کون دادی؟ موندم چی بگم روم نمیشد بگم سرم و انداختم پایین گفت باشه خجالت نکش پس دادی فقط میخواستم همین و بدونم خیلی حشری شده بودم کیرم تو دستش راست شده بود یکم که باهاش بازی کرد نتونستم خودم و کنترل کنم یدفعه آبم اومد و بیحال شدم با دستمال کاغذی تمیزم کرد بیحال دراز کشیده بودم رو تخت از روم بلند شد رفت سر کشو دیدم یه دیلدو کمری در آورد تو دلم گفتم بابا عجب دیوونه ایه این دایی بدبخت من حق داره از این بترسه این وسایل و از کجا آورده به چه دردش میخوره آخه دیلدو رو بست دور کمرش حدودا ۱۵ یا ۱۶ سانت میشد ولی خیلی کلفت بود دیگه تقریبا فهمیدم هدفش چیه چون قبلا این پوزیشن و تو فیلمای پورن دیده بودم ولی اینکه زنداییم با من اینکارو بخواد بکنه واسم خیلی عجیب بود گفتم زندایی…انگشتشو گذاشت جلو بینی ش و به نشانه سکوت گفت هیچی نگو وگرنه…
گفت قمبل کن حرف نزن پسر خوبی باش و حرفم و گوش کن قول میدم اذیتت نکنم منم که چاره ای نداشتم قمبل کردم اومد پشتم قرار گرفت یه بار دیگه سوراخم و با انگشتاش چرب کرد کمی هم کرم به سر دیلدو زد و آروم سرشو گذاشت رو سوراخ کونم یکم فشار داد که بدجوری دردم گرفت گفت شل کن خودتو اینجوری نمیشه ها بهت گفتم حرف گوش کنیا دیدم داره باز لحنش عوض میشه و میخواد عصبی بشه بازم فشار داد خیلی درد داشتم و آخ آخ میکردم که یدونه محکم زد تو سرم و گفت خفه شو هومن صدات درنیادا به زور نصف دیلدو رو کرد تو کونم و کمی همونجوری نگه داشت اونجا با دستش کیرم و گرفت و شروع کرد باهاش بازی کردن کیرم دوباره داشت بلند میشد با نرمی شروع کرد دیلدو رو عقب و جلو میکرد یکم دردش کم شده بود ولی بازم نمیشد تحمل کرد بعد از چند تا تلمبه بازم یکم وایستاد دستکشارو از دستش در آورد پرت کرد یه گوشه پیراهنشم در آورد حالا فقط یه تاپ و دامن تنش بود خم شد روم و با یه فشار همه دیلدورو کرد تو کونم یه داد خیلی بلند زدم دستشو گذاشت جلو دهنم و یه سیلی محکم زد تو گوشم اشک از چشام جاری شد خیلی دردم گرفت غرورم و له کرده بود و در برابرش کاملا تسلیم بودم هیچ کاری از دستم بر نمیومد فکرشم نمیکردم یه زن این بلا رو سرم بیاره درد شدیدی احساس میکردم انگار داشتم از وسط جر میخوردم ولی زندایی اصلا توجهی نمیکرد شروع کرد تو کونم به تلمبه زدن وقتی دیلدو رو عقب میکشید درد وحشتناکی داشتم دردش از موقعی که تو میبرد بیشتر بود .
آروم آروم کونم به رفت و برگشتاش عادت کرد و دیگه زیاد دردم نمیومد به جاش یه احساس خارش خوبی بهم دست داده بود و دوست داشتم بیشتر عقب جلو کنه سرم و کرده بودم تو بالش با دستام پشت روناشو گرفته بودم و فشارش میدادم سمت خودم زندایی با قدرت تمام داشت منو میکرد خم شد روم و دستاشو برد رو سینم و کامل سوار شده بود روم و داشت به طرز فجیعی من و میکرد احساس غیر قابل وصفی داشتم دهنشو آورد سمت گوشم و گوشم و کرد تو دهنش و داشت میخوردش بعد یکم خودشو کشید عقب و پهلوهامو با دست گرفت و در حالی که به کارش ادامه میداد گفت هومن گفتم بعله گفت الان کی فاعله؟گفتم شما گفت کی مفعوله؟ گفتم من
گفت مگه مردا نباید فاعل باشن؟گفتم چرا زندایی ولی شما گفت من چی ؟ گفتم شما فرق میکنی گفت پس چی که من فرق میکنم برای اینکه من فریده ام من روزی صد تا پسر مثل تورو میکنم تو واسه من پررو بازی در میاوردی؟ گفتم غلط کردم زندایی اشتباه کردم من نوکرتم هستم هرکاری دوست داری با من بکن از این حرفم خوشش اومد اومد بوسم کرد خودشو کشید کنار فکر کردم میخواد بره دستشو گرفتم دوست داشتم بازم منو بکنه گفتم زندایی بازم بکن دستم و گرفت برد سمت میز و گفت خم شو به حرفش گوش دادم چند تا ضربه رو کونم زد و سر دیلدو رو دوباره رو سوراخم تنظیم کرد با فشار کردش تو دیگه درد نداشتم دستاشو دور شکمم حلقه کرد و شروع کرد تلمبه زدن از پشت کمرم محکم گاز میگرفت و وحشیانه داشت منو میکرد بعد با یکی از دستاش گردنم و گرفت و انگشت اون یکی دستشو کرد تو دهنم و منم انگشتشو میک میزدم تصور اینکه زنداییم با اون باسن خوش فرم و سینه های گرد از پشت داشت منو میکرد داشت دیوونم میکرد مدام قربون صدقش میرفتم و میگفتم محکم تر زندایی .
یکم تو همون حالت ادامه دادیم بعد زنداییم گفت بخواب رو زمین و پاهاتو بده بالا منم سریع این کار و کردم و فقط ثانیه شماری میکردم دوباره بکنه تو کونم اومد نشست جلوم و چند تا سیلی آروم زد تو صورتم و با حالت شوخی میگفت بازم میگی زنا ضعیفن ؟ آره کی ضعیفه س هان؟ الان منتظری من بکنمت مگه نه؟ الان دوست داری جرت بدم مگه نه؟ مگه تو مرد نیستی پس چرا منتظری من بکنمت؟ منم که حسابی تحریک شده بودم و له له میزدم بازم منو بکنه گفتم من گوه خوردم زندایی من بیجا کردم اصلا هر چی تو بگی تورو خدا بازم منو بکن اومد و ایندفعه از روبرو گذاشت تو کونم و خوابید روم و لبشو گذاشت رو لبم لباشو با ولع میخوردم اونم خیلی حشری شده بود و همراهی میکرد و همزمان داشت تلمبه میزد احساس فوق العاده ای داشتم دوست داشتم ساعتها بهش بدم تجربه ای بی نظیر که نمیتونم وصفش کنم یکم لب گرفتیم از روم بلند شد میگفت هومن خوب میکنمت دوست داری؟ منم میگفتم آره زندایی دورت بگردم کونمو پاره کن حدود پنج دقیقه تو اون حالت بهش کون دادم بعد بلند شد و دراز کشید رو تخت میخواست دیلدورو باز کنه که مانعش شدم گفتم نه زندایی تورو خدا بیا بازم ادامه بدیم خندش گرفته بود میگفت بابا عجب چاقالی هستی تو باشه بابا من خسته شدم بیا خودت بشین روش بالا پایین کن منم سریع بلند شدم رفتم و سوراخمو با دیلدو تنظیم کردم و کامل رفت تو کونم و خودم و بالا پایین میکردم زنداییمم دستاشو گذاشته بود دو طرف رونم و داشت حرکات من و تنظیم میکرد رسما کونی زنداییم شده بودم و این کار خیلی واسم لذتبخش بود تا اینکه زندایی گفت بسه دیگه بلندشو لباساتو بپوش بعد از اون روز ده بیست بار دیگه به زنداییم دادم و هر کاری میگه واسش انجام میدم بدجوری بهش وابسته شدم هم دوسش دارم هم ازش میترسم.

نوشته: هومن


👍 15
👎 46
134713 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

773388
2019-06-13 20:41:06 +0430 +0430
NA

اولینم

0 ❤️

773404
2019-06-13 20:56:35 +0430 +0430

هم گوه خوردی

2 ❤️

773408
2019-06-13 21:01:00 +0430 +0430
NA

خوب بود ادامه بده

0 ❤️

773409
2019-06-13 21:02:20 +0430 +0430

بی بندو بار…
لطفا دیگه ننویس…
نه لایک میکنم نه دیس لایک…
فقط ننویس.

3 ❤️

773414
2019-06-13 21:14:05 +0430 +0430
NA

امشب بازهم دوتا سکس تابو.یکی باخاله یکی بازندایی!من مطمنم این داستانها اثرخودش رو روی بعضی کم سن وسالها میزاره و شاید اتفاق بدی رقم بخوره.سوای رقم خوردن ونخوردن اتفاقهای بد جامعه ما باندازه کافی زخم خورده هست وخیلی خصایل انسانی ازبینمون رفته حداقل روابط خانودگی واعتمادفامیلی رو ازبین نبریم.اینا نتیجه چهل سال حکومت فاسد جمهوری اسلامیه.توهمه زمینه ها داریم سقوط میکنیم
پ.ن:شاید یسریا باخودشون بگن شما که این داستانا باب میلت نیس چرامیخونی.عرض کنم خدمتتون که من اصلا اینجور داستانها رو یک خطش روهم نمیخونم وهمینجا اعتراف میکنم باخوندن داستانهای ام اف ام وضربدری یسری تفکرات مزخرف تو مغزم شکل گرفت ک بهشون غلبه کردم ولی اینو مطمنم که اینجورداستانهای محارم باتمام وجود برامن وخیلیای دیگه رزیلانست.وهیچی بالاتر ومقدس تر ازخانواده وجود نداره ولی همونطور که داستانهای ام اف ام یسری تفکرات زودگزر تو سرمن ایجادکرد با اینکه هنوز مجردم داستانهای محارم هم میتونه رو ذهن بعضیا بخصوص کم سن وسالها تاثیربزاره.


773420
2019-06-13 21:20:09 +0430 +0430

چی بگم والا ارزش فش دادنم نداری بی لیاقت
ارومیه واطراف نفرسومم ابمم زیر یک ساعت میکشه ارضا شم اگه کسی خواست در خدمتم دوست دارم که کسی که میاد ادب و احترام داشته باشه انسانیتم آرزوست

0 ❤️

773423
2019-06-13 21:26:21 +0430 +0430

تو گفتی داییت عسلویه زندگی میکنه و از شما خیلی دوره،حالا چطوره از محل زندگی تون تا عسلویه رفتی برا ی معذرت خواهی؟؟ (dash) ۰

3 ❤️

773424
2019-06-13 21:27:01 +0430 +0430
NA

زنی که اونقدر زور داشته باشه؟!!!من منکرش نمیشم.اما تو ایران فکر نکنم باشهخیلی کمن

0 ❤️

773432
2019-06-13 21:43:13 +0430 +0430

به زنداییت بگو یکی هست خیلی دوست داره به زن ها بده
میکنه؟

1 ❤️

773433
2019-06-13 21:44:24 +0430 +0430

مطمئنی داییت نبوده؟؟؟؟زن مگ انقد زور داره بتمن ک نیس جاکش زنه

0 ❤️

773443
2019-06-13 21:51:21 +0430 +0430

خاک تو سرت کونی

0 ❤️

773455
2019-06-13 22:06:50 +0430 +0430

? مملكت امام زمان كجاست‌ ⁉️

?️ مملكت امام زمان جاييست كه 7 درصد كل
منابع دنيا را دارد و 43 درصد مردم آن
زير خط فقر مطلق زندگی ميكنند.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه در مقوله فساد مالی
و اداری در رتبه 131 دنيا قرار دارد [یعنی فساد بالا ]

?️ مملكت امام زمان جاييست كه بيشترين آمار
بيكاری جوانان در بين كشورهای دنيا را دارد

?️ مملكت امام زمان جاييست كه بيشترين نرخ
تعداد معتادان در بين كشورهای جهان را دارد.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام آن به همراه براداران
خود در بزرگترين پرونده زمين خواری در قم و ورامين متهم هستند و به هيچكس پاسخگو نمی باشند.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه سعيد طوسی
متجاوز [ با كليه مدارك مستند به همراه اعترافات ]
آزادانه طی طريق ميكند و پدر شخصی كه مورد
تجاوز قرار گرفته به جرم مصاحبه و افشای
واقعيت دستگير می شود.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه شهردار سابق
پايتخت آن [ قاليباف ] يكی از بزرگترين حيف و ميل ها
و غارت بيت المال [ ماجرای املاك نجومی ]
را انجام ميدهد و افشا كننده اين ماجرا دستيگر و دادگاهی می شود.

?️ مملكت امام زمان، جاييست كه در آن يك
نويسنده به جرم نوشتن يك مطلب يا ابراز عقيده
[ توجه كنيد فقط ابراز عقيده ] به 15 سال زندان
محكوم می شود و شخصی به اتهام معاونت در
قتل چندين نفر [ سعيد مرتضوی ] به پرداخت دويست هزار تومان جريمه محكوم می شود

?️ مملكت امام زمان جاييست كه در آن‌
بسيجيان ولايت مدار [ شعبان بی مخ های امروزی ]
با حمله به سفارت يك كشور خارجی و آتش زدن آن و وارد آمدن لطمات جبران ناپذيربه كشور در نهايت
به 3 ماه زندان محكوم می شوند.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه شهيدانش فقط
برای حفظ حجاب زنها می روند و شهيد می‌شوند
و هيچ چيز ديگر از جمله دزدی و اختلاس نزد
مسئولين ،رباخوری نزد بانكها و…
برای شهدای آن مهم نيست.

?️ مملكت امام زمان جاييست كه كودكان مظلوم
مناطق محروم آن زير چادر درس ميخوانند و از
كمترين امكانات برخوردارند و صاحب منصبان
قدرت پول بيت المال را خرج جنگ سوريه و
ساخت مدارس مدرن در لبنان فلسطين و… ميكنند.

6 ❤️

773462
2019-06-13 22:25:32 +0430 +0430

مرزهای کسشر نویسی رو چند مایلی جابه جا کردی‌

1 ❤️

773491
2019-06-13 23:30:06 +0430 +0430

ینی کیرم تو دهن تو و زنداییت و دایی کسکشت و کل خانوادت . مخصوصا اون ننت ک توی کونی رو پس انداخت . کیری خان این کسشرا چیه نوشتی؟ اگه کونت میخاره برو کونتو بده تو خیابون این جاکش بازیا چیه؟ در آخر هم کیرمو تو حلق بابات میکنم ک توی جاکشو کاشت ک بیای اینجا کس بگی کون طاقار پلشت .دیس رو هم کردم تو کونت برو عشق کن

0 ❤️

773492
2019-06-13 23:32:28 +0430 +0430

متاسفانه سایت ها و فیلم ها تاثیر گذاشتن و دارن به هدفشون که فروپاشی خانواده و فامیل و تقدس متاهل بودن هست رو از بین میبره…

1 ❤️

773493
2019-06-13 23:33:18 +0430 +0430

خاک تو سرت پست فطرت

1 ❤️

773497
2019-06-13 23:57:23 +0430 +0430

اه اه
این همه اسمون ریسمون بهم بافتی که بگی قبل کون دادی و الان هم دوست داری کون بدی و لذت میبری از دادن؟

3 ❤️

773498
2019-06-14 00:00:50 +0430 +0430

تو تو کف زندایی بودی بکنیش نگو خودت کونی بودی حالا چرا مصنوعی من هستم دوستان همیشه در صحنه هم هستن بیا ما خوب میکنیم بزار زندایی بره کوسش و بده

3 ❤️

773501
2019-06-14 00:48:48 +0430 +0430

ریدم تو روانت، هرکی تو عسلویه کار میکنه زنش مشکل جنسی داره؟

2 ❤️

773503
2019-06-14 01:31:13 +0430 +0430

چطوری کونی

1 ❤️

773505
2019-06-14 02:04:48 +0430 +0430

کل داستان کسشعری بیش نبود.نویسنده فقط چاقال کونی هست که فکر میکنه همه مثل خودش مشنگن…۷ ساله المانم انواع و اقسام همه چیزو زیرو کردم.تا حالا ندیدم ونشنیدم.و نمیشه که زن کیر مصنوعیو با دامن بخواد بپوشه…کس خوله مشنگ حداقل میگفت با شلوار یا ساپورت قابل قبول تر بود…برو کنتو بده تورو چه به کستان نویسی کونیییییییییییییییییی

1 ❤️

773506
2019-06-14 02:05:48 +0430 +0430

رشاشيدم به داستانت

0 ❤️

773520
2019-06-14 04:58:54 +0430 +0430

آبروی هر چی مرده توه بچه کونیو و اون دایی چاقالت بردید

0 ❤️

773534
2019-06-14 06:21:20 +0430 +0430

کسشعر ترین داستانی که خوندم یعنی من چنان به 16تیکه مساوی اون زندایی رو تقسیم می کردم بیا ببین

0 ❤️

773535
2019-06-14 06:25:14 +0430 +0430

بازم عسلويه!!!

1 ❤️

773545
2019-06-14 07:45:19 +0430 +0430

۲ تا نکته در داستان هست اول اینکه داییت کونی بود دووم خودت گونی بودی و هستی سووم کیرم تو مغزت که کونتو به باد داد

این سومی رو دیگه نمیدونم چرا نوشتم

0 ❤️

773549
2019-06-14 08:24:23 +0430 +0430

یعنی کیرم دهنت
د آخه تو ای که نمی تونی از دست زنداییت فرار کنی گوه میخوری زر اضافه میزنی
ولی خداییش زنداییت کردن داره

0 ❤️

773563
2019-06-14 10:04:30 +0430 +0430

آفرین تکنیک آبمیوه رو رعایت کردی

1 ❤️

773567
2019-06-14 10:32:35 +0430 +0430

فقط میتونم بگم کیرم تو دهنت کونی مقام

0 ❤️

773580
2019-06-14 11:38:56 +0430 +0430

ماشالا همه هم فامیلاشون تو عسلویه کار میکنه (dash)

1 ❤️

773589
2019-06-14 12:42:04 +0430 +0430
NA

خاک تو سر کونی و بی غیرتت کنم
کیرم تو دهنت خودت و زنداییت
اگه من بودم هم با کیر خودم هم دیلدو خودش یجوری جرش میدادم که بگه من بردت هستم

0 ❤️

773592
2019-06-14 12:55:25 +0430 +0430

چقدر اراجیف بخونیم
واقعاً این کس شعرارو از کجاتون در میارید

1 ❤️

773594
2019-06-14 13:01:28 +0430 +0430

چرت

0 ❤️

773598
2019-06-14 13:43:07 +0430 +0430

تخیلات نابخشودنی

1 ❤️

773604
2019-06-14 14:06:53 +0430 +0430

کاش منم همچین زندایی داشتم خوش به‌حالت
من تا حالا ندادم‌ولی دوست دارم برده یه شیمیل یا یه خانوم‌ باشم که هم توالتش باشم هم سوراخمو باز کنه ?

0 ❤️

773624
2019-06-14 16:38:22 +0430 +0430

کیرم دهنت بچه کونی
تو که کون میدی گوه میخوری به زنداییت میگی مفعول!
بیا کیرمو بکن تو کس مادرت

0 ❤️

773625
2019-06-14 16:45:48 +0430 +0430

جنده خانوم
ارزو بر جنده خانوم ها عیب نیست
ولی کس کش معلومه بد جوری از پسر ها کیر خوردی که دوست داری یه پسر رو اینجوری بکنی ???

0 ❤️

773636
2019-06-14 18:03:24 +0430 +0430

این بود آرمانهای امام راحل خرچنگ

1 ❤️

773640
2019-06-14 19:39:48 +0430 +0430

پراید مدل ۷۵ انژکتور سالم بدون خط خش .کولر روشن صندلی بوق فرمون اینا همه چی داره.دزدگیرم داره فقط مصرف کننده

1 ❤️

773642
2019-06-14 19:56:12 +0430 +0430
NA

ریدی با این داستانت…اول که گفتی داییت و زن داییت عسلویه هستن و خودت تهران هستی بعد تو چطور تو عرض یه ساعت و اونم زمان معین رفتی اونجا برای معذرت خواهی وقتی خونه شما جنوب نبوده…آخه ابله حداقل یک شب یا یک روز زمان میبره از اونجا بری عسلویه…در کل داستانت تخمی و تخیلی بود

1 ❤️

773767
2019-06-15 04:42:51 +0430 +0430

کیر اسب روسی تو کون و اون مغز کیریت

1 ❤️

773786
2019-06-15 07:23:48 +0430 +0430
NA

کنفتت کرد؟

0 ❤️

773814
2019-06-15 13:17:10 +0430 +0430

گوه خوردی مثل سگ ریدم تو هیکلت با پسر بودنت تو که عرضه گاییدن یه جنده سرکشو نداری گوه میخوری اسم خودتو میزاری مرد باید به خودت بگی جنده کونی کوسکش لاشی کیر سگ تو کون ننت با تربیت تو بچه کونی پدر سگ لاشی

0 ❤️

773831
2019-06-15 18:50:58 +0430 +0430

سیکتیر کن فقط دیگه ننویس جاکش جقی

0 ❤️

773894
2019-06-15 22:08:25 +0430 +0430

یه آشغال کونی دیگه اینجا کستان نوشته که از بین نفراتی که زیر چرت و پرت هاش کامنت میزارن واسه خودش بکن جدید پیدا کنه.

0 ❤️

773896
2019-06-15 22:13:13 +0430 +0430

ها راستی خیلی گوه خوردی که هومن هستی
کون گلابی

0 ❤️

773913
2019-06-15 23:25:11 +0430 +0430
NA

كيرم تو كص ننت

0 ❤️

773929
2019-06-16 01:33:02 +0430 +0430

کاری به راست و دروغش ندارم
کاش یه زن حالا چه فامیل چه غریبه بود منو میکرد

0 ❤️

774070
2019-06-16 18:48:58 +0430 +0430
NA

اخه کونی جعقی بروبمیر کون دادن افتخاره تف بغیرت کوسکش

0 ❤️

776966
2020-11-15 07:58:08 +0330 +0330

بابا سیکتیرَع
جاکَش

0 ❤️

782882
2020-12-22 23:17:52 +0330 +0330

داستانِ فانتزیِ قشنگی بود.البته در سکس مقعدی ، اگه از قبل امادگی نداشته باشی و توی کونتو خوب تمیز نکرده باشی، کثافت کاری میشه

0 ❤️Top Bottom