داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کمک به فاحشه

1398/03/25

امروز ساعت هشت شب قرار داشتم با دایی و پسر خالم بریم سینما.
اسم من رامتین 27 سالمه اخلاق خیلی عجیبی دارم که باهاش آشنا میشید و روانشناس هستم.
داشتم با لب‌تاپ تو بورس تاب میخوردم که دیدم پسر خالم زنگ زد
رامتین: سلام چطوری آرمین خوبی چه خبرا؟
آرمین: سلام چاکرتم تو چطوری؟
رامتین: منم خوبم.
امری داشتی؟
آرمین: سینما رو که میای؟
رامتین: آره میام.
من دایی علیرضا رو میارم ساعت هشت دم در سینما باش.
آرمین: اوکی بای‌.
رامتین: بای.
دوباره مشغول گشت زنی تو بورس شدم.
من از نظر مالی مشکلی نداشتم.
بابام پولدار نبود ولی خودم با تلاشو ریسک شدم.
ساعت هفت و نیم لباس پوشیدم و رفتم جلو آینه ی نگاهی به خودم انداختم.
قدم 180،وزنم 80،هیکلم خوب بود،موهای لخت فندقی،ابروهامم همون رنگ بود و چشمام مشکی،در کل بدک نبودم.
ولی تا این سن دوست دختر نداشتم.
چون عاشق نشده بودم.
اینم یکی از اون اخلاقای خاصمه.
رفتم تو پارکینگ سوار پورشه مشکیم شدم و رفتم به طرف خونه دایی علیرضا.
رسیدم اومد سوار شد.
رامتین: چطوری دایی تیپ زدیا.
علیرضا: خوب دارم میرم شکار آهو.
تو هم که تیپ زدی خره بیا دوتا مخ بزن کیف دنیا رو بکن.
رامتین: مرسی همه کیفا مال خودت.
راه افتادیم به موقع رسیدیم.
رفتیم دم گیشه بلیط خریدیمو رفتم نشستیم.
کلی مسخره بازی در آوردیم تا فیلم شروع شد.
اسمش مغز‌های کوچک زنگ زده بود.
اصلا ازش خوشم نیومد اخه من همیشه فیلم کمدی دوس داشتم.
تموم شد پا شدیم داشتیم میرفتیم به سمت خروجی که تو ردیفای آخر دیدم ی دختره نشسته خیلی خوشگله موهای طلایی فر کرده،چشمای خاکستری،لب های قلوه‌ای،دماغ قلمی،در کلا خیلی خوشم آومد ازش.
به پسر خالم گفتم این همینه که من میخوام(البته به شوخی)
که گفت خاک برسرت این جندس.
جا خوردم گفتم چی؟
برو شر نگو.
آرمین: به خدا راس میگم من میشناسمش.
دلم خیلی براش سوخت.
رامتین: آرمین تو داییو ببر من با این دختره کار دارم.
جفتشون زدن زیر خنده‌‌.
دایی: کاندوم داری یا بدم.
و زدن زیر خنده و رفتن.
رفتم طرف دختره گفتم سلام.
گفت سلام.
گفتم میتونم امشب پیشتون باشم؟
گفت بریم.
واقعا دلم براش سوخت‌.
دست همو گرفتیم و رفتیم سوار ماشین شدیم‌.
چهرش خیلی غمگین بود.
راه افتادم طرف سی‌و‌سه پل.
تو راه سکوت کامل بینمون برقرار بود.
وقتی وایسادم.
ی نگاهی به اطراف کرد و گفت اینجا چرا وایسادی؟
گفتم دیدم خیلی غمگینی گفتم بیایم ی بستنی بخوریم حالت یکم بهتر شه.
ی پوزخند زد و گفت حال من با این چیزا خوب نمیشه.
کل شب اگه پیشت باشم پنصد تومن میشه.
منم کارت به کارت کردم براش.
و گیتارمو که همیشه تو ماشین بود برداشتم و با هم رفتیم رو پل.
اول آب هویج بستنی خوردیم بعدم براش شروع کردم به گیتار زدن.
کنار هم نشسته بودیم و براش آهنگ تو رو دوست دارم سامان جلیلی و خوندم.
همه نگاهمون میکردن.
پیش خودشون میگفتن چه دختر خوشبختی ولی از دل اونکه خبر نداشتن.
ساعت دوازده بود که رسیدیم خونه.
بهش گفتم چطور بود؟
گفت تا حالا مشتری نداشتم که ببرتم بیرون.
گفتم من رامتینم.
اونم گفت منم النازم.
رامتین: خوشبختم.
الناز: ولی من نیستم.
با هم رفتیم تو خونه لباس عوض کردم به اونم لباس خواب دادم پوشید و با هم رفتیم تو تخت.
سرشو گذاشت رو سینم و منم موهاشو نوازش میکردم.
الناز: میتونی شروع کنی.
رامتین: الان خسته‌ای باشه بعدا‌.
الناز: مگه مهمه من خسته باشم یا نه؟
رامتین: البته چرا مهم نیس.
الناز هرجور راحتی.
و خوابمون برد ساعت هشت بیدار شدم دیدم هنوز خوابه.
پنج شنبه بود و من مطب نمیرفتم.
پاشدم رفتم صبحونه براش آماده کردم.
رفتم کنارش و با نوازش بیدارش کردم.
چشماشو آروم باز کرد.
رامتین: پاشو الناز خانوم صبح شده‌.
خیلی تعجب کرده بود.
الناز: تو هم خلیا ی جوری رفتار میکنی انگار که عشقتم.
رامتین: خیر سرم روانشناسم خل چیه دیگه.
خندش گرفت گفت بیچاره مریضات.
رامتین: حالا میشه پاشی دستو صورتتو بشوری و افتخار بدی با هم ی صبحونه مفصل بخوریم.
الناز: حال ندارم راه برم.
منم بغلش کردم بردمش پا سینک و خودم صورتشو شستم.
ی مسواک و خمیردندون نو بهش دادم گفتم بیا.
گرفت و مشغول شد.
بعد باهم رفتیم سر میز صبحونه شروع کردیم به خوردن.
الناز: تا حالا کسی باهام اینطوری رفتار نکرده بود.
رامتین: چطوری؟
الناز: پول بده ولی کاری نکنه؛برام آهنگ بخونه؛بانوازش از خواب بیدارم کنه؛صبحونه برام آماده کنه.
بعد اهی کشید و گفت یاد پدرم افتادم.
رامتین: از این زندگیت راضی هستی؟
الناز: پوزخندی زد و گفت مثل جهنمه از چیش راضی باشم.
رامتین: چی شد اینجوری شدی؟
الناز: طولانیه الان حوصلشو ندارم.
رامتین: هرجور خانوم مایلن.
خندش گرفت گفت نه تو جدی ی چیزیت میشه‌ها جوری با من حرف میزنی یکی ندونه فکر‌میکنه ملکه الیزابتم.
رامتین: مگه تو چی از اون پیرزن کمتر داری؟
و با هم زدیم زیرخنده.
یکم حالش بهتر شده بود و کمتر غمگین بود.
الناز: خوب من باید برم دیگه.
رامتین: میشه با هم ی سفر ی هفته ای بریم؟
قیافه الناز یهو رفت تو هم و ی پوزخند زد
گفت فکر میکردم با بقیه فرق میکنی ولی شما مردا همتون اشغالید.
منو آوردی اینجا تا خامم کنی بعد ی هفته مفتی دنبال تو راه بیفتم.
آخی من خودم ذغال فروشم برو بچه سوسول تو میخوای منو سیا کنی.
داشت بلند میشد که گفتم مفتی نخواستم پولشو میدم.
این حرفایی هم که زدی من اینجوری نیسم زود قضاوت نکن.
ی پوزخندی زد و گفت همتون مثل همید.
گفتم چقدر میشه
الناز: بیست تا
منم همون وقت سی تا ریختم به حسابش.
پیامش که اومد گفت چرا ده تا بیشتر ریختی گفتم حسن نیتمو میخوام نشون بدم.
الناز: حالا کی میخوای بری؟
رامتین: همین الان.
الناز: الان که نمیشه من تا سه روز دیگه مشتری دارم.
رامتین: خوب بگو مریضی و دکشون کن.
الناز: تو پول کنسلیشو میدی؟
رامتین: آره
الناز: باشه بابا دکشون میکنم پولم نمیخوام.
رامتین: ممنون
الناز: بعضیا محتاج نون شبشونن بعضیام میلیون میلیون از پول بابا جونشون خرج میکنن برا عشق ‌و حالشون.
رامتین: من بابام ی کارمند سادس.
الناز: پس این همه پول از کجا میاد؟
رامتین: خودم کار کردم درس خوندم جون کندم تا به اینجا رسیدم.
الناز: اگه جون کندی یعنی ارزششو داره سی میلیون بابت ی هفته تفریح بدی؟
رامتین: من پولو بابت تفریح ندادم بابت ی چیز مهم تر دادم که بعدا خودت متوجه میشی.
بعد زنگ زدم به منشیم گفتم من ی هفته نیستم.
قطع که کردم گفت تو واقعا روانشناسی؟
رامتین: خوب آره.
الناز: شما که تحصیل کرده ای چرا؟
رامتین: مگه من دل ندارم؟
پوزخندی زد و گفت شما که دل داری اونی که دل نداره منم.
الناز: حالا کجا میخوای بری؟
رامتین: هرجا شما بخوای.
الناز: خیلی وقت بود حق انتخاب نداشتم.
رامتین: گذشته رو ول کن حالو بچسب.
حالا نگفتی کجا بریم؟
الناز: شمال خوبه؟
رامتین: شما که بگی حتما خوبه.
حالا دوس داری با چی بریم؟
الناز: با همین ماشینت خوبه.
لباس پوشیدیم و رفتیم طرف ماشین.
الناز: وسیله نمیاری؟
رامتین: هرچی خواستیم میخریم.
بعد سویچو دادم الناز گفتم میشه شما بشینی خانومی؟
الناز: من ماشین مدل بالا تا حالا نروندم بگیر خودت بشین.
رامتین: خوب یادت میدم.
الناز: ی موقع میخوره ب ی جا بدبخت میشم.
رامتین: فدا سرت.
الناز: نه تو واقعا ی چیزیت میشه خودتو به ی روانپزشک نشون بده‌.
رامتین: هرچی شما بگید.
ماشینو روشن کرد و راه افتاد ی توضیحاتی بهش دادم.
الناز: چه حالی میده اینو میرونی.
چقدر راحته.
رامتین: قابل شما رو نداره.
داشتیم میرسیدیم به قم که بهش گفتم دوس داری بریم جمکران؟
الناز: با چه رویی بیام؟
رامتین: تو دلت پاکه مگه تو چه مشکلی داری؟
زد بغل و از ماشین رفت پایین.
رفتم پیشش گفت چرا با من اینجوری رفتار میکنی بابا من ی جندم میفهمی جام تو قعر جهنمه چرا با من مثل ی دختر معصوم رفتار میکنی؟
رامتین: مشکل از تو نیس از جامعه اس.
مگه تو الان از زندگیت راضی هسی.
مگه از روی تفریح این کارو میکنی.
تو مجبوری بعد بغلش کردم و گفتم تو دلت خیلی پاکه بیا بریم.
سرش رو سینم بود و اشک میریخت.
سوار ‌ماشین شدیم من نشستم پشت ماشین رفتم سمت جمکران اول رفتیم ی غذای توپ خوردیم بعدم با هم دست در دست هم رفتیم تو.
همه با حجاب بودن دم در که رسیدیم ی چادر بهش دادن سرش کرد و رفتیم تو.
ی نگاه بهش انداختم گفتم با چادرم قشنگیا.
ی نگاه با لبخند بهم کرد تا حالا اینجوری ندیده بودمش.
گفتم آخ گرفتم.
الناز: چی گرفتت؟
رامتین: سگ چشمات.
بعد با هم زدیم زیر خنده.
رسیدیم بالا چاه ی عریضه برداشت و ی نامه بلند بالا نوشت و انداخت تو چاه وقتی اومد چشماش خیس بود.
با انگشت شصتم اشکاشو پاک کردمو گفتم حیف این صورت خوشگل نیس که بارونی بشه.
ی لبخندی زد و با هم رفتیم طرف ماشین سوار شدیم.
الناز: ممنون.
خیلی آروم شدم.
یعنی ی روزی میرسه که منم ی زندگی آبرومند داشته باشم؟
یعنی ی روز میرسه که شوهر کنم و بچه‌داربشم؟
رامتین: حتما میرسه.
و راه افتادم ساعت سه رسیدیم به جاده چالوس روز تعطیلم که بود حسابی شلوغ بود.
خیلی قشنگ و سرسبز بود
کلی با هم شوخی کردیم.
تو راه وایسادیم با هم عکس گرفتیم و بلال خوردیم.
ساعت حدود نه بود که رسیدیم چالوس و ی ویلای لوکس اجاره کردیمو با هم رفتیم توش.
رفتم جیگر گرفتم آوردم براش کباب کردم و با هم خوردیم.
آخراش میگفت من نمیتونم دیگه که من با دست خودم گذاشتم دهنش.
ساعت یازده بود که گفت لباس راحتی نیاوردی؟
رامتین: نه
الناز: حالا من چی بپوشم؟
رامتین: بیا بریم میخریم و میایم.
راه افتادیم رفتیم تو شهر کلی لباس براش خریدم از مانتو گرفته تا لباس زیر و مایو
و…
ساعت دوازده بود که رسیدیم دم ویلا.
خوابش برده بود رو صندلی منم دلم نیومد بیدارش کنم آخه خیلی‌ چهره معصومی داشت.
آروم بغلش کردم و بردمش تو اتاق و گذاشتمش رو تخت و آروم لباساشو در آوردم و ی لباس خواب ی سره پوشوندم بهش.
اندامش مثل بلور زیرنور ماه میدرخشید.
لامصب چه خواب سنگینی داشت.
خودمم لباس عوض کردم و دراز کشیدم کنارش که آروم سرشو گذاشت رو سینم
منم آروم موهاشو نوازش کردم تا خوابم برد صبح که بیدار شدم دیدم نیستش.
از تخت اومدم پایین ساعت هشت بود از اتاق زدم بیرون و گفتم الناز کجایی خانومی؟
دیدم صداش از تو آشپزخونه اومد گفت اینجام آقایی.
با خنده رفتم سمتش صبح بخیر گفتم و دستو
صورتمو شستم دیدم صبحونه آماده کرده.
رامتین: چرا زحمت‌ کشیدی مگه قرار نشد شما فقط دستور بدی؟
الناز: رامتین چرا انقدر تو مهربونی؟
در همین حال لقمه‌ای که گرفته بود‌ و گذاشت دهنم.
رامتین: تو که مهربون‌تری
راستی‌ چقدر خوابت سنگینه.
زد زیرخنده و گفت دیشبو میگی؟
رامتین: آره.
الناز: بیدار بودم ولی خودمو زدم به خواب ببینم چیکار میکنی.
زدم زیرخنده.
الناز: تو خیلی خوب میتونی خودتو کنترل کنی دیشب منو لخت کردی ولی باهام کاری نکردی.
رامتین: اگه کاری میکردم که میشدم مثل بقیه مردا.
و با هم زدیم زیر خنده.
بعد با شلوارک با هم راه افتادیم سمت دریا دستشو محکم گرفته بودم تو دستم.
الناز: رامتین من تشنمه.
رامتین: چشم خانومی ی لحظه وایسا الان از این دکه برات میخرم.
و دویدم سمت دکه ی آب معدنی گرفتم براش.
اونم نشسته بود رو ماسه ها و ظل زده بود به دریا.
اونجا حسابی شلوغ بود و چون ی شهرک خصوصی بود مرد و زن با شلوارک و تاپ و اینا بودن.
داشتم میرفتم سمتش که چهارتا پسر که از بغلش رد میشدن گفتن جوووون بده بکنیم.
خون جلو چشامو گرفت رفتم جلو پسرا گفتم چه گوهی خوردید بچه کونیا.
الناز گفت ولشون کن رامتین که بهش گفتم تو برو عقب.
یکیشون گفت بزن به چاک تا چهارتایی ادبت نکردیم.
دستمو کردم تو موهامو ی خنده عصبی کردمو و چنان مشتی گذاشتم تو دهن پسره که خون از دهنش پاشید بیرون چندتا دندوناشم خورد شد.
یکیشون چاقو در آورد و حمله کرد دستشو تو هوا گرفتم با زانو گذاشتم تو آرنجش که دستش برگشت.
رفتم طرف بقیشون که اون دوتا گفتن داداش غلط کردیم ول کن دیگه جونیم ی چیز گفتیم.
منم گفتم دیگه از این گوها نخورید پسره گفت چشم.
بعد دست الناز و گرفتم و رفتیم سمت دریا.
الناز: این چه کاری بود کردی؟
انقدر آدم تا حالا منو کردن اینا هم روش.
رامتین: عزیزم تو خیلی با ارزشی کسی حق نداره بهت توهین کنه.
الناز اشک تو چشاش جمع شد و گفت تا حالا کسی برام غیرتی نشده بود.
برگشتم سمتش اشکاشو پاک کردم گفتم از حالا به بعد و بچسب.
رسیدیم به دریا نشستیم تو ساحل و به امواج نگاه میکردیم.
الناز: من زندگی پر فراز و نشیبی داشتم تو ی خانواده خوب به دنیا اومدم بابام بازاری بود و وضعمون خوب بود من تک فرزند بودمو عاشق خانوادم
تو خونمون جونمون برا همدیگه در میرفت.
تازه رفته بودیم دبیرستان که بعضی بچه ها دوس پسر داشتن و برا ما تعریف میکردن منم خیلی خوشگل بودمو تو کل فامیل تک بودم ی حس کنجکاوی داشتم که دوس پسر چیه اون موقع ها خیلیا میخواستن مخمو بزنن ولی من پا نمیدادم.
ی پسری بود خیلی خوش تیپ بود تو کل مدرسه همه دوس داشتن با اون دوست بشن ولی اون گیر سه پیچ داده بود به من و هر روز میومد دم مدرسه و میگفت من عاشقتم ولی من محلش نمیدادم ی حس غروری گرفته بودم که اونی ک همه میخواستنش التماس منو میکرد تا بلاخره گولشو خوردم.
اول خیلی مهربون بود و از ازدواج و این چیزا میگفت برام ی روز بهم گفت میای خونه دوستم منم که از چشمام بیشتر قبولش داشتم رفتم وقتی رسیدیم شروع کرد به مالوندن من ولی من پسش زدم که دیدم دوتای دیگه از تو اتاق اومدن بیرون و شروع کردن به در آوردن لباسام هرچی گریه کردم ولم نکردن و سه تایی بهم تجاوز کردن و پردمو زدن.
اینجا اشکش سرازیر شد.
رفتم خونه ترسیده بودم به مامانم همه چیو گفتم که شروع کرد به جیغ و داد‌و منو زدن و همه چیو گذاشت کف دست پدرم.
بابامم از اون ادمای مذهبی بود اول با کمربند سیاه و کبودم کرد و بعد از خونه انداختم بیرون گفت من دیگه دختری ندارم.
منم آش و لاش رفتم طلاهامو فروختم گوشیمم فروختمو رفتم ترمینال برا اولین اتوبوس بلیط گرفتم و اینجوری شد که اومدم اصفهان.
به بدبختی ی اتاق اجاره کردم.
طولی نکشید که همه پولام تموم شد.
صاحب خونه که ی مرد میانسال بود هر روز دادا و بیداد راه مینداخت ک کرایه منو بده منم هرچی دنبال کار گشتم نبود ی روزم اومد گفت خالی کن.
منم التماسش کردم اونم گفت اگه با من بخوابی منم کرایه ازت نمیگیرم.
و این بود آغاز جنده شدن من
و رفته رفته برای نیاز های مختلفم مجبور به این کار شدم.
الانم که یکم پس انداز دارم کم کار میکنم دو روز ی بار تقریبا سکس دارم.
ولی خیلی خستم از این زندگی.
عاطفه و احساسات آدم نابود میشه.
رامتین: میدونم چی میگی.
الناز: مگه تو هم جنده‌ای؟
زدیم با هم زیر خنده.
رامتین: خیلی از مراجعه کننده هام فاحشه بودن و از درداشون برام گفتن هیچ کدوم لذتی از این کار نمیبرن و از خودشون متنفرن ولی خیلی از اونا هم الان ی زندگی‌ خوب دارن و اون کارو گذاشتن کنار.
الناز: مرسی که آرومم میکنی.
رامتین: من که حسابی گرسنمه تو چی الناز؟
آره منم گرسنمه ولی حال راه رفتن ندارم.
رامتین: خوب بیا رو کول من.
خندید و گفت میاما.
گفتم بیا.
پرید رو کولم و با هم خیلی رمانتیک رفتیم طرف رستوران همه نگاهمون میکردن.
الناز: آبرومون رفت چقدر نگاه میکنن.
رامتین: همیشه جوری زندگی‌ کن که عشق میکنی من الان اینجوری عشق میکنم پس گور بابای ملت.
با هم زدیم زیرخنده.
رفتیم رستوران گذاشتمش روی ی تخت سنتی‌.
گارسون اومد سفارش بگیره.
رامتین: چی میخوری خانومی؟
الناز یکم تو چشمام نگاه کرد بعد با لبخند رو به گارسون گفت من کباب سلطانی میخوام.
به گارسون گفتم دو دست کباب سلطانی با همه مخلفات.
رامتین: الناز چند سالته؟
الناز: من 25 سالمه.
و شما چند سالتونه آقا رامتین؟
رامتین: چند میخوره.
الناز: به نظر همسن هستیم.
رامتین: من 37 سالمه.
الناز: یا ابولفضل دروغ نگو اگه اینجوریه که جای بابا بزرگ منی.
رامتین: حالا ده سال بالا و پایین چه فرقی میکنه.
الناز: پس 27 سالته.
رامتین: با اجازتون.
غذا رو آوردن.
غذا رو میزاشتیم دهن همدیگه.
صرفا این کارا از روی مسخره بازی بود.
بعد از ناهار رفتیم ی آلاچیق کرایه کردیم.
و خوابیدیم زیرش.
تو دل همدیگه.
همیشه سرشو میزاشت رو سینه من.
ی ساعتی چرت زدیم بعد بلند شدیم رفتیم با هم یکم قدم زدیم.
الناز: رامتین ی چیزی بگم؟
رامتین: بگو.
الناز: میشه کولم کنی؟
رامتین: بپر بالا.
پرید پشتم و رفتیم سمت دریا.
رامتین: میای شنا کنیم؟
الناز: نه بلد نیستم.
رامتین: خوب نیا خودم میرم.
و دویدم تو آب النازم رو کولم بود گفت منو بزار پایین و برو گفتم میخواستی نری بالا و انداختمش تو آب.
اونم تو آب دنبالم کرده بود و کلی بهم آب پاشید.
الناز: بیشعور آرایشم پاک شد.
رامتین: تو بدون آرایشم مثل ی فرشته‌ای.
ی لبخندی زد و ی نگاه طولانی تو چشمای هم کردیم که گفتم ببند اینو.
الناز: چیو؟
رامتین: سگ چشماتو باز گرفتمون‌.
خندید و گفت همینه که هس.
تا شب تو آب بودیم بعد آومدیم از آب بیرون رفتیم گیتارمو آوردیم.
رامتین: چی بخوریم حالا الناز خانوم؟
الناز: اومممم پیتزا.
با هم رفتیم تو رستوران لب ساحل دوتا پیتزا گوشت و قارچ سفارش دادمو ی سینی سیب زمینی خلالی با ی سینی قارچ سوخاری و رفتیم لب آب گفتیم آماده شد بیارید برامون.
ی آتیش بزرگ لب دریا درست کردم و نشستیم با هم کنارش میخواستم گیتار بزنم که غذا رو آوردن.
ی دل سیر خوردیم.
بعد شروع کردم به نواختن.
ی روزی میریو میدونم اون روز نزدیکه.
دل بزرگم ازت پر زخم های کوچیکه.
دارم عادت میکنم به این اشکای پنهونی.
داری به زور گذشته‌ها عاشق من میمونی.
آخه نگاه تو مثل ی آدم عاشق نیس.
کسی که حرفی نداره اون آدم سابق نیس.
قایق کاغذی من اگرچه نشسته به گل.
برو ولی بی جواب نمیمونه شکستنه دل.
تموم که شد همه شروع کردن به دست زدن.
دورمو نگاه کردم دیدم پر دختر پسره اصلا حواسم نبود کی اومدن.
الناز: خیلی خوب میخونی.
رامتین: حالا چی برات بخونم نفس؟
الناز: نفس رضا صادقی و بخون.
رامتین: اول بپرس چی بلدی بخونی بعد سفارش بده نمیگی بلد نیسم تو جمع ضایع میشم؟
همه زدن زیر خنده
الناز: خوب چی بلدی آقایی؟
رامتین: نفس و بلدم بخونم؟
الناز با مشت زد تو بازومو گفت خوب بخون چرا می پیچونی؟
شروع کردم.
نفس
نفسای تو میدونه
بری عاشق و دیونه میشم جون نگات که همه‌ی جهان توشه
نزار گم بشم این گوشه
بگیر دستای سردی که دستای گرمتو دوباره میپوشه
من عاشقت شدم ببین
دوست دارم همین
کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین
من عاشقت شدم چه زود
دست خودم نبود
هر کاری کرده بودم واسه عشقه تو بود
مثل دیونگی اسمش زندگیه خوبه کنار خودت
اونی که آسون دل منو برده عشقم نگاه توئه
و…
اونی که آسون دل منو برده عشقم نگاه توئه
و زل زدم تو چشماش همه دست زدن دیگه کارم شده بود خوندن ترانه ها درخواستی.
ساعت یازده بود که انگشتام درد گرفت دیگه.
بلند شدم گفتم الناز خانوم بریم.
الناز: تازه داشت حال میداد میخوندی حالا.
رامتین: شما که گوشتون درد نمی‌گیره ولی انگشتا و حنجره من ترکید.
همه زدن زیر خنده.
با همه دست دادیمو خداحافظی کردیم ی گروه پسر و دختر اومدن پیشمون گفتن امشب خیلی خوش گذشت فردا شب ی دورهمی داریم اگه افتخار بدید بیاید شاد میشیم آقا رامتین.
با پسره دست دادم و گفتم حتما آقا…
گفت کیان هستم
گفتم خوشبختم
و با الناز به طرف ویلا قدم میزدیم.
الناز: واقعا ممنون.
رامتین: برا چی؟
الناز: خیلی باحالی وقتی کنارتم همه مشکلات و گذشتم از یادم میره.
رامتین: میای تا دم ویلا مسابقه بدیم.
الناز: آره
واستا من کفشامو در بیارم.
رامتین: هر وقت گفتم سه حرکت.
یک دو و خودم رفتم و گفتم سه.
الناز: خیلی دغل بازی.
و شروع کردیم به دویدن البته من آروم میدویدم تا الناز اول بشه.
اول که شد کلی خوشحالی کرد کولش کردم با هم رفتیم تو ویلا.
حوله برداشتم دادم دستش.
رامتین: برو ی دوش بگیر بدنت نسوزه.
الناز: تو نمیای؟
رامتین: دوس ندارم کاری کنم که فکر کنی منم مثل بقیه‌ام.
الناز: بیا من مشکلی ندارم.
رامتین : حالا که مشکل نداری بریم.
زدیم زیرخنده و رفتیم با هم تو حموم.
ی استخر کوچیکم داشت.
اول لباسامونو در آوردیم من فقط ی شرت داشتم اونم شرت و سوتین.
بعد ی دوش گرفتیمو رفتیم تو استخر.
الناز: عجب هیکلی داری آدم وسوسه میشه.
رامتین: ی نگاه به خودت تو آینه بنداز می‌فهمی اونی که وسوسه میشه کیه.
الناز: تو خیلی سرد مزاجی هرکی بود تا حالا چهل دفعه ترتیبمو داده بود.
زدم زیر خنده و گفتم من سرد مزاجم؟
من انقده گرم مزاجم که حد نداره.
الناز: وا پ چه جوری ارضا میشی؟
رامتین: من همیشه با جنب شدن ارضا میشم.
الناز: وا مگه میشه؟
رامتین: چرا نمیشه؟
الناز: مگه دوس دختر نداری؟
رامتین: تا حالا که نداشتم.
الناز متعجب نگاهم کرد گفت حتما سکسم نداشتی؟
رامتین: زدی تو خال.
الناز: یعنی تو باکره‌‌ای؟
رامتین: آره.
الناز زد زیر خنده گفت باورم نمیشه تو که همه چی داری چرا با ی دختر دوس نمیشی تا خودتو تامین کنی؟
رامتین: من ی اخلاق عجیبی دارم.
راسش دوست ندارم با دختری که عاشقش نیسم وارد فاز عاطفی بشم که ی موقع اون لطمه ببینه و دوس دارم با اولین زنی که سکس میکنم عشقم باشه.
البته فکر نکنی امل هستما اتفاقا خیلیم روشن فکرم ولی خوب هر کسی ی اخلاقی داره.
الناز: اخلاق با حالی داری.
به شوخی گفت حالا عاشق من ک نیسی نگفتی ی وقت این رابطه عاطفی بشه و من لطمه ببینم؟
رامتین: از کجا میدونی عاشقت نیستم شایدم باشم.
الناز زد زیر خنده و گفت از مخ معیوب تو بعید نیس.
خودمونو خشک کردیم لباس پوشیدیم.
رفتیم رو تخت و خوابیدیم مثل همیشه الناز سرشو گذاشت رو سینم.
رامتین: الناز خیلی دوس داری سرتو بذاری رو سینم؟
الناز: اوهوم.
رامتین: برا چی؟
الناز: آرامش میگیرم.
منم شروع کردم به نوازش موهاش منم از این کار لذت میبردم تا خوابم برد.
صبح ساعت هفت بود بیدار شدم دیدم سر الناز رو سینمه منم شروع کردم موهاشو نوازش کردن.
الناز: بیدار شدی؟
رامتین: تو بیداری؟
الناز: اوهوم.
رامتین: پس چرا بلند نمیشی؟
الناز: دارم صدا قلبتو گوش میدم.
بعد با هم پاشدیم دست و رومونو شستیم و مسواک زدیم.
رفتیم تو آشپزخونه اومد صبحونه آماده کنه ک بغلش کردم گذاشتمش رو اوپن گفتم قرار شد شما فقط دستور بدی‌‌.
و خودم ی میز مفصل چیدم براش و لقمه میگرفتم میزاشتم دهنش.
رامتین: من همیشه دوس دارم ی دختر داشته باشم و اینجوری لوسش کنم.
الناز: اگه دخترت مثل من میشد چیکار میکردی؟
رامتین: پشتش وامیستادم و به جای این که دخترمو بزنم میرفتم کون اون پسرا رو پاره میکردم.
الناز: پرید بغلمو گفت چه بابای مهربونی خوش به حال دخترت.
لباس پوشیدیم و با هم رفتیم جنگل.
الناز رانندگی میکرد
برخلاف انتظار خوب رانندگی میکرد.
رسیدیم جنگل کلی اونجا گشت زدیم با ماشین آهنگ گذاشته بودیمو با هم میرقصیدیم انگار اصلا تو این دنیا نیستیم.
اصلا به آدمای اطراف توجه نمیکردیم.
بعد ی آتیش کردمو جوجه هم سیخ کردم و زدیم به بدن.
بعدشم ی قلیون دوسیب کشیدیم با هم.
من عاشق سرگیجه های بعد قلیونم بعد تو دل هم ی چرتی زدیم صدای پرنده ها صدای باد لابه لای درختا بوی سبزی خیلی به آدم آرامش میداد.
بعد بلند شدیم با هم ی دس پاسور زدیم.
امروز روز سوم مسافرتمون بود.
شاید بپرسید هدفت از این مسافرت چی بود؟
راستش دلم براش سوخت و دوس داشتم کمکش کنم که از کارش دست برداره
و ی زندگی خوبو شروع کنه.
وقتی که تو نگاه اول دیدمش خیلی ازش خوشم اومد.
الانم هر روز وابسته تر از روز قبل میشدم بهش.
خودمم نمیدونستم ته این هزارتو زندگی چی در انتظارمه.
دیگه هوا داشت تاریک میشد که برگشتیم ویلا لباس پوشیدیم و رفتیم مهمونی.
ی گروه بیست نفره بودن ده تا دختر ده تا پسر خیلی مهمونی توپی بود میزدنو میرقصیدن همه مست مست بودن ولی من کم خورده بودم الناز که اصلا تو این دنیا نبود.
با هم داشتیم میرقصیدیم من کمر اونو گرفته بودمو اونم دستش رو شونم بود و سرش رو سینم و خیلی رمانتیک و آروم میرقصیدیم سرشو از رو سینم بر داشت و زل زد تو چشمام‌.
خیلی آروم خودشو کشید جلو لبامو بوسید و گفت دوست دارم منم ی بوس ب لبش کردم و گفتم من بیشتر دوست دارم‌.
همه در حال لب گرفتن و عشق و حال بودن که دیدم الناز داره خوابش میبره منم بغلش کردم و رفتم سمت ویلا.
الناز: رامتین.
رامتین: جانم النازم.
الناز: خیلی بوی تنتو دوس دارم.
زد زیر گریه و گفت کاش ی جنده نبودمو میتونستم با تو باشم.
رامتین: تو از گل پاکتری کی گفته ما نمیتونیم با هم باشیم؟
الناز: یعنی ولم نمیکنی؟
رامتین: هرگز.
محکم تر بغلم کرد و با عطش بدنمو بو میکرد.
بردمش تو اتاق گذاشتمش رو تخت لباساشو در آوردم ولی نزاشت لباس دیگه‌ای بهش بپوشونم و با شرت و سوتین خوابید رو تخت و دست منو مثل بچه ها محکم گرفته بود نمیزاشت برم لباس عوض کنم منم لباسامو در آوردم و با ی شرت خوابیدم کنارش خودشو انداخت تو بغلم و سرشو گذاشت رو سینم منم طبق معمول مو هاشو نوازش میکردمو بو میکردم اصلا نفهمیدم کی خوابم برد.
صبح شده بود ساعت هشت بود بیدار شدم دیدم الناز هنوز تو بغلمه.
آروم شروع کردم ب نوازش کردن و بوسیدنش تا چشماشو باز کرد.
الناز: صبح بخیر.
رامتین: صبح بخیر خانومی.
ی نگاه ب خودش و من کرد و زد زیر خنده گفت این چه وضعیه؟
رامتین: مگه یادت نیس اتفاقات دیشبو؟
خودمو یکم مشکوک کردم.
الناز با تعجب گفت نه زیاد چیزی یادم نیس چی شد مگه نکنه مرد شدی تو.
و زد زیر خنده.
رامتین: من مرد بودم خانوم.
الناز: نه جدی چی شد؟
رامتین: اتفاق خاصی نیوفتاد خیلی مست بودی تو مهمونی آوردمت تو اتاق لباساتو در آوردم ولی نزاشتی چیزی بپوشونم بهت دست منم مثل بچه ها گرفته بودی نمیزاشتی برم لباس عوض کنم منم لباسامو در اوردم و خوابیدم.
بعد زدم زیر خنده و گفتم جنبشو نداری مشروب نخور.
ی مشت آروم زد به بازومو گفت من جنبه ندارم.
رامتین: دقیقا.
الناز: پس توام بی جنبه‌ای.
رامتین: چرا؟
الناز: اگه جنبه داشتی الان شرتت انقده باد نکرده بود.
و زد زیر خنده
رامتین: چه ربطی داره این هر روز صبح قبل من بیدار میشه.
اصلا تو تا حالا آدم به با جنبگی من دیدی که تنگ عسل و بهش دادن ولی ازش ی ذره هم نخورده.
زدیم زیر خنده و با هم رفتیم دست و صورتمونو شستیم مسواک زدیم و ی صبحونه توپ دادم بهش خورد.
رامتین: خوب خانومی برنامه چیه؟
الناز: نمیدونم نظر تو چیه؟
رامتین: نظرت چیه بریم ی شهر دیگه؟
الناز: موافقم.
رامتین: کجا بریم حالا خانومی؟
الناز با عشوه گفت رشت چطوره آقایی؟
رامتین: عالیه النازم.
زد زیر خنده گفت پس پاشو تا بریم رامتینم.
رفتم ویلا رو تحویل دادم و ساعت دوازده بود که رسیدیم رشت و رفتیم کتالم.
ی ویلا لب آب گرفتیمو رفتیم غذا فسنجان سفارش دادیم آوردن زدیم به بدن و رفتیم تو شهر ی دوری زدیمو بعدم رفتیم تو دریا تا نزدیکای آفتاب غروب سوار ماشین شدیم رفتیم تو شهر ی رستوران خفن دیدم به الناز گفتم برم بپرسم تا چند بازه و رفتم گفتم برا ساعت نه شب کل رستوران و برا من رزو کنین.
پولشو دادم و رفتم سوار ماشین شدمو رفتیم ی دوری زدیم ی سرم به فروشگاه رفاه زدیم که خیلی بزرگ بود همه جور آدمیم توش بود زنا و دخترا خیلی لباسای چسبون پوشیده بودن همه مردا هیز بازی در میاوردن.
ساعت نه بردمش رستوران ی نگاهی انداخت گفت تعطیله؟
چرا هیچکس نیس.
رامتین: کل رستورانو برات رزو کردم.
الناز: مرسی تو خیلی خوبی.
با هم ی شام رمانتیک خوردیم.
آهنگ شام رمانتیک سحر هم در حال پخش بود.
بعد راه افتادیم سمت ویلا لباس عوض کردیم و رفتیم تو تخت خواب امشب زود خوابیدیم.
مثل همیشه الناز سرشو گذاشت رو سینم منم داشتم موهاشو نوازش میکردم.
الناز: رامتین.
رامتین: جانم.
الناز: میشه رکابیتو دراری.
رامتین: برا چی؟
الناز: دوست دارم گرمای تنتو حس کنم.
منم رکابیمو در آوردم سرشو که میزاشت رو سینم آرامش میگرفتم.
موهاشو مثل هر شب نوازش میکردم تا خوابمون بود.
خواب دیدم دارم با الناز سکس میکنم و ارضا شدم اصلا نفهمیدم خوابه.
صبح با صدای خنده الناز بیدار شدم.
رامتین: چی شده؟
الناز: زدی به جدول که.
ی نگاه به خودم انداختم دیدم شلوارکم لک شده.
رامتین: همش تقصیر تو دیگه هی آدمو هوایی میکنی.
الناز: نکنه منو کردی؟
رامتین: خواب دیگه دست خودم که نیس.
زدیم زیرخنده رفتم دوش بگیرم النازم اومد
رفتیم زیردوش.
الناز: خوش به حالت.
رامتین: برا چی؟
الناز: خواب دیدی ارضا شدی.
من شیش روزه ارضا نشدم خیلی حالم بده.
رامتین: میخوای ارضات کنم.
الناز: چطوری؟
رامتین: اونش با من.
الناز: من که از خدامه.
منم رفتم جلو لبمو چسبوندم به لبش و شروع کردم به لب گرفتن اونم همراهیم میکرد زبونمو میکردم تو دهنش تو همین حین سوتینشو باز کردم و با دستام سینو هاشو مثل ورز دادن خمیر میمالیدم.
لباشو ول کردم و شروع کردم
گردنشو خوردم و رفتم سمت لاله گوشش و کردمش تو دهنمو‌ شروع کردم به میک زدنش.
نفساش تند شده بود و آروم ناله میکرد خودشو سپرده بود دست من.
بعد آروم به سمت پایین حرکت کردمو تا قفسه سینشو خوردم بعد سینه راستشو کردن تو دهنم و شروع کردم محکم میک زدن و با لب‌هام نوکشو میگرفتم و میکشیدم.
صدای ناله هاش اوج گرفته بود.
شروع کردم با دست آزادم شکمشو نوازش کردن و آروم با ناخونم میکشیدم روش بعد کمرشو آروم میمالیدم بعد از خوردن سینه هاش دستاشو دادم بالا و شروع کردم زیر بغلشو خوردن سفید سفید بود تو کل بدنش ی دونه مو هم نداشت تازه نقطه ضعفشو پیدا کرده بودم به زیر بغل خیلی حساس بود
و با دوتا دستام کونشو میمالیدم.
بعد از چند دقیقه زیربغلشو ول کردم و شروع کردم از بین سینه هاش خوردن و اومدم پایین و دور نافشو میخوردم که ی بدنش لرزید و ارضا شد ولی من به کارم ادامه دادم عاشقانه میبوسیدمش و همه جاشو میخوردم.
شورتشو در آوردم ی کس کوچولو و تپل وسط پاش بود اصلا بهش نمیخورد که تا حالا سکس داشته باشه.
خابوندمش تو جکوزی و پاشو گرفتم تو دستم و شروع کردم بوسیدنش و خوردن پاهاش و اروم اروم اومدم بالا به پشت زانوش که رسیدم دوباره ارضا شد.
بازم به کارم ادامه دادم و کشاله رونشو میخوردمو میمالیدم.
بعد بلندش کردم و گذاشتمش لب جکوزی و هی ب کسش نزدیکتر میشدم تا این که رسیدم بهش شروع کردم دورشو خوردن که ناله هاش شدت گرفت و یهو ی لیس محکم زدم بهش و شروع کردم به خوردنش واقعا خیلی خوشمزه بود اصلا فکر نمیکردم این مزه‌ای باشه ترشحاتش ی طعم ملسی بهش میداد با انگشت شستم چوچولشو میمالیدم و کسشو میخوردم بعد رفتم سراغ چوچولش و کردمش تو دهنمو محکم میکش میزدم که برای بار سوم ارضا شد.
در حالی که چوچولش رو میخوردم
با انگشت وسطم سوراخ کونشو میمالیدم و انگشتم و میکردم توش دوباره ناله هاش شروع شده بود ولی دیگه رمقی براش نمونده بود شروع کردم به لیس زدن سوراخ کونش و با دستم کسشو می‌مالیدم که بعد از چند دقیقه برای بار چهارم ارضا شد منم رفتم کنارش نشستم و سرشو گذاشتم رو سینم و مو هاشو نوازش میکردم تا یکم حالش جا اومد.
بلندش کردم بردمش با هم دوش گرفتیم.
ی نگاه به کیرم انداخت گفت فکر کردم میخوای بکنیم حوله رو پوشوندم بهش و با هم اومدیم بیرون.
رامتین: اگه میکردمت که میشدم مثل بقیه.اینکارو کردم تا بدونی اونی که مهمه تویی‌.
الناز: ممنون.
تا حالا انقدر لذت نبرده بودم هرکی که باهام سکس میکرد ی راس خودشو خالی میکرد و میرفت تا حالا کسی کسمو نخورده بود.
خیلی بی رمق بود بردمش‌ تو آشپزخونه صبحونشو گذاشتم دهنش.
الناز: دیگه جون برام نمونده.
رامتین: الان درستت میکنم.
رفتم ی دوتا پیک ودکا آوردم دادم بهش خورد تا یکم جون گرفت و سر حال شد.
روز پنجم مسافرتمون بود.
رامتین: خوب حالا پاشو که میخوایم بریم.
الناز: کجا؟
رامتین: بهشت روی زمین.
الناز: کجا هس این بهشت؟
رامتین: جنگل دال‌خانی.
سوار ماشین شدیم من نشستم و رفتیم به طرف جنگل ی جاده کوهستانی داشت پر از پیچ و خم.
من همیشه عاشق این جاده‌ها بودم.
تو چندتا پیچا دریفت کشیدم همیشه عاشق اینجور کارا بودم.
تو فصل بهار اینجا خیلی قشنگ بود زیباییش حد نداشت.
رسیدیم به جنگل رفتیم تو کوه های سبزش و قدم زدیم ناهارم تو ی کافه خوردیم ساعت سه بود رفتیم ی چشمه آب گرم ی حوض اجاره کردیم و دوتایی رفتیم توش آب گوگرد دار خیلی باحاله ی فشاری رو بدن آدم میاره بعد النازو ماساژ دادم.
ساعت هشت بود که برگشتیم ویلا.
الناز: چی بخوریم حال؟
رامتین: برا تنوع سوسیس تخم مرغ چطوره؟
الناز: هرچی آقامون بگه.
خندم گرفت.
الناز: وا دیونه شدی چته؟
رامتین: خیلی با حال میگی آقامون.
الناز: آقا بالاسر پاشو غذا درست کن که مردم و زد زیر خنده.
غذا رو خوردیمو مثل هر شب خوابیدیم.
صبحم اتفاق خاصی نیوفتاد و برای ظهر رفتیم قلعه رود خان و دیزی خوردیم.
امروز روز ششم بود و باید راه میوفتادیم.
عصر نزدیکای غروب آفتاب بود و ما دوتایی نشسته بودیم تو ساحل.
رامتین: خوب سفر چطور بود؟
الناز: عالی.
رامتین: خوب میدونی که تا فردا صبحه قرارمون.
الناز به آرومی گفت میدونم.
رامتین: خوب بعد این چبکار میکنی؟
الناز: چیکار میتونم بکنم؟
این چند روز برام مثل ی رویا بود ولی رویا‌ها زود می‌گذرن.
مجبورم برگردم سر همون زندگی نکبت بار.
رامتین: مجبور نیستی.
الناز: تو میگی چیکار کنم؟
رامتین: ی زندگی جدید و شروع کن ازدواج کن.
الناز: ی حرفی میزنیا کدوم احمقی میاد ی جنده رو بگیره؟
ظل زدم تو چشماش و گفتم من.
ی لحظه ساکت شد.
بعد با صدای بلند گفت واقعا احمقی می‌خوای زندگیتو حروم من بکنی؟
رامتین: مگه مشکل تو چیه؟
من دوست دارم.
گذشته برا من مهم نیس مهم اون آینده‌ایه که با هم میسازیم.
الناز: ما تو ی شهر کوچیک زندگی میکنیم و همه منو میشناسن اگه منو بگیری آبروت میره.
بعد بغضش ترکید و گفت نمیخوام تو ام مثل من نابود بشی.
رامتین: مردم هر‌چی میخوان بگن برام مهم نیس.
اگه بخوای میریم ی جای دیگه زندگی میکنیم.
الناز: کجا؟
رامتین: دوست نداری برگردی زادگاهت.
الناز: برگردم شیراز.
اونجا جایی برای من نیس.
من ی فاحشه‌ام.
رامتین: دیگه نیسی حالا تو زن منی.
الناز: خانوادت چی؟
رامتین: اونا با من.
بعد جلوش زانو زدم و ی حلقه از جیبم در آوردم گرفتم جلوش و گفتم زن من میشی؟
الناز: اشکاشو پاک کردو گفت بله.
اون حلقه رو دستش کردم و پاشدم پیشونیشو بوسیدم و گفتم مبارکه.
رامتین: فردا صبح میریم شیراز.
الناز: برا چی؟
رامتین: میخوام با پدرت صحبت کنم و دخترشو خاستگاری کنم.
الناز: میترسم بازم از خونه بندازنم بیرون.
رامتین: من همراهتم نترس.
باهم قدم زنان رفتیم سمت رستوران و ی شام مفصل خوردیم.
ساعت ده شب بود که برگشتیم ویلا.
الناز: حالا که دیگه مال هم شدیم میتونیم ی سکس خوب با هم داشته باشیم؟
رامتین: هرچی تو بخوای.
و آروم به هم نزدیک شدیم و شروع کردیم به لب گرفتن دیگه هیچکدوم عجله‌ای نداشتیم.
زن‌ها نقاط حساس زیادی دارن که اگه بدونیم آونا کجان و تحریکشون کنیم ی سکس بی نظیرو تقدیمشون کردیم.
در حین لب گرفتن لباسای همدیگرو در آوردیم و من شروع به نوازش بدنش کردم.
بعد شروع به خوردم گردنش کردم و با دستام سینه هاشو میمالیدم خیلی آروم میخوردم تا رسیدم به گوشش.
نرمه گوش تحریک پذیری زیادی داره.
خیلی آروم گوششو میمکیدم بعد رفتم سراغ زیر بغلش و اونو تحریک میکردم.
الناز شروع به مالیدن کیر من با دستش کرد منم شروع به خوردن سینه هاش کردم و ناخونامو خیلی آروم رو شکمش میکشیدم این کار باعث ی حس قلقلک خوشایند تو خانوما میشه.
سینه هاشو ول کردمو رفتم پایین و شکمشو آروم و با لذت میخوردم و رفتم پایین تر تا رسیدم به کسش اطرافشو براش آروم میخوردم بعد از پاهاش شروع کردم به خوردن و نوازش کردن و آروم میامدم پایین پشت زانو و کشاله داخلی ران هم خیلی باعث تحریک خانوما میشه.
دیگه رسیدم به کسش که خیس خیس بود اصلا نفهمیدم که کی ارگاسم شده.
به حالت 69 در آمدیم خیلی دهنش گرم بود دیگه حس میکردم رو زمین نیستم.
بعد از روش بلند شدم خوابوندمش روتخت و پای راستشو گرفتم بالا و کیرمو کردم تو کسش و آروم تلنبه میزدم.
21
و در حین تلنبه زدن پشت پاشو نوازش میکردمو میخوردم.
بعد خودمو خم کردم روش و شروع به لب گرفتن و تلنبه همزمان شدم و با دستام سینه هاشو ماساژ میدادم که به ارگاسم رسید.
منم سرعت تلنبه هامو بیشتر کردم تا عملا از حال رفت.
حس کردم به ارضا شدن نزدیکم به همین خاطر کیرمو در آوردم و شروع کردم کسو کونشو لیسیدن دوباره داشت جون میگرفت و آه و نالش زیاد میشد که خودم خوابیدم رو تخت و الناز نشست رو کیرم و من پاهامو دادم تو بغل اون و اون خودشو به حالت تلنبه زدن تکون میداد به این روش آمازونی میگن که خانوما خیلی ازش لذت میبرن.
دیگه هر دو داشتیم به اوج میرسیدیم که الناز ارگاسم شد و بی‌حال افتاد رومن منم بلند شدم کیرمو آروم کردم تو کونش نسبتا راحت رفت تو و شروع کردم به صورت وحشیانه تلنبه زدن تا ارضا شدم و آبمو ریختم تو کونش.
و بیحال افتادم رو تخت و اصلا نفهمیدم کی خوابم برد.
صبح احساس کردم یکی دارم کمرمو با دستاش آروم میماله چشمامو بازکردم دیدم النازه با هم پاشیدیم رفتیم ی دوش گرفتیم و بعد صبحونه خوردیمو بعدم سوار ماشین شدیمو تخته گاز رفتیم سمت شیراز.
آفتاب داشت غروب میکرد که رسیدیم شیراز.
با الناز رفتیم چند دست لباس توپ و مارک دار گرفتیم تا فردا با ظاهر خوبی بریم پیش پدرش.
رامتین: خانومم شام چی بخوریم؟
الناز: مدرسه که میرفتیم سر کوچش ی ساندویچی بود ما همش میرفتیم اونجا خیلی ساندویچاش توپن.
شامو اونجا خوردیمو الناز کل شهرشونو با خونه تک تک اقوامشونو به من نشون داد و شب رفتیم ی هتل کرایه کنیم که بهمون ی اتاق ندادن و مجبور شدیم دوتا اتاق جدا بگیریم.
صبح ساعت هغت بود بیدار شدم رفتم صبحونه گرفتم در اتاق الناز و زدم خواب‌آلود
اومد در باز کرد دست و صورتشو شست و با هم صبحونه خوردیم و لباس پوشیدیم‌.
تا بریم بازار پیش بابای الناز.
تو آسانسور گفت یعنی منو می‌پذیره.
ی نگاه تو آینه آسانسور انداختم گفتم میتونه نپذیره این دختر خوشگلو.
سوار ماشین شدیم و رفتیم به طرف بازار شیراز.
ماشین و پارک کردیمو رفتیم داخل بازار تازه مغازه ها باز کرده بودن دستای الناز سرد بود.
رامتین: اسم بابات چیه؟
الناز: حاج رضا توکلی.
الناز ایستاد و گفت اون مغازه پارچه فروشیه مال پدرمه.
رامتین: خوب حالا میریم تو صداش کن و برو بغلش کن.
الناز: میترسم.
دستشو آروم بوس کردم و گفتم نترس.
و با هم رفتیم تو مغازه ی آقای میانسال با مو های سفید و ی کلاه شیرازی که سرش گذاشته بود پشت دخل بود و داشت با چرتکه ی چیزی حساب میکرد.
ما که رفتیم تو گفت بفرمایید ولی هنوز سرش پایین بود.
الناز گفت بابا.
حاج رضا سرشو بلند کرد و زل زد به الناز چند ثانیه‌ای به هم زل زده بودن.
که حاج رضا گفت من دختری ندارم.
الناز گفت ولی بابا.
که حاج رضا با فریاد گفت گمشو بیرون بی آبرو حق نداری پاتو طرف خونه من بزاری.
الناز شروع کرد به گریه کردن.
سویچ ماشینو دادم به الناز گفتم تو برو تو ماشین تا من بیام.
النازم بدون هیچ حرفی رفت.
رفتم جلو و روی صندلی نزدیک میز نشستم.
حاج رضا: تو دیگه کی هسی؟
رامتین: من قصد دارم با دختر شما ازدواج کنم و اومده بودیم از شما اجازه بگیریم.
حاج رضا: اون ی عفریته
هنوز حرفش تموم نشده بود که با مشت گذاشتم رو میزشو پاشدم زل زدم تو چشماش و با عصبانیت گفتم عفریته تویی که به جای اینکه وایسی پشت سرش و اونایی و که اذیتش کردنو آتیش بزنی دختر خودتو آتیش زدی.
عفریته تویی که هفت سال زندگی دخترتو نابود کردی.
عفریته تویی که با این افکار احمقانت این بلا رو سرش آوردی.
بعد رفتم جلوتر و گفتم فقط بگو چرا؟
حاج رضا: همه تو این بازار رو سر من قسم میخورن.
من نمی‌تونستم اعتبارمو از دس بدم برا همین گفتم الناز مرد.
خنده‌ای عصبی کردمو گفتم لعنت به این مردم و این بازار و هرچی اعتبار و پوله که ی پدر دخترشو تو این دنیای وحشی از خونه میندازه بیرون که چهارتا آدم گند مثل خودش از دخترش سواستفاده کنن و بلند گفتم حالم از تو امثال تو آدمای دورو به هم میخوره و کارتمو پرت کردم تو صورتش گفتم اگه ی روز پشیمون شدی النازت اینجاس و رفتم با عصبانیت نشستم تو ماشین کنارش و ماشینو روشن کردمو تخته گاز رفتم.
رامتین: می‌خوای بریم مامانتو ببینی؟
الناز در حالی که اشک میریخت گفت حالم از همشون بهم میخوره فقط منو از این خراب شده ببر.
و با هم به اصفهان برگشتیم.
همه اقوام و دعوت کردم و جلو همشون گفتم که میخوام با الناز ازدواج کنم.
خیلیا اومدن پیشم و گفتن این بی‌کس و کاره و بدکارس ولی رو به همه ی چیز گفتم از این به بعد کس و کارش منم و کسیم ی کلمه پشت سرش حرف بزنه دهنشو گل میگیرم.
ی عروسی بزرگ گرفتم براش و از اون به بعد تا الان که سه ماهی از ازدواجمون میگذره بهترین روزای زندگیمو سپری کردم.
الانم ی ماهی هس با هم اومدیم هلند و زندگی خوبی در کنار هم داریم و عاشقانه همدیگرو دوست داریم.
به نظر من فاحشه دخترایی نیستن که هرروز با چند نفر میخوابن.
فاحشه اونایی هستن که اونارو مجبور به این کار کردن.
اون دختر هیچ گناهی نداره.
گناه کار ما هستیم که به خاطر شهوت زندگیشو نابود کردیم.
یعنی اون پسری که به خاطر چند لحظه لذت زندگی ی دختر و نابود میکنه و ی خانواده رو از هم میپاشونه انسانه؟
فاحشه اون پسره نه اون دختر.
فاحشه پدریه که به خاطر ی سری اراجیف دخترشو طرد میکنه.
بعضی از مردا خیلی پستن
به خاطر ارضا شهوتشون ی دختر و فریب میدن
و با احساساتش بازی میکنن.
فاحشه اون دخترا و زنهای بی کس و کار نیستند.
فاحشه جامعه‌ای هست که اون زن یا دختر چاره دیگه‌ای نداشته باشه و برای این که زنده بمونه مجبور به این کار میشه.

نوشته: Shazdah_kocholo


👍 28
👎 37
33510 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

773839
2019-06-15 20:02:16 +0430 +0430

بابا نکنیمون دن بلزارین محموله ی بعدیت کی میرسه بگو بیایم خالی کنیم
کس مغز اینقد حشرت زده بالا؟

2 ❤️

773841
2019-06-15 20:03:33 +0430 +0430

تو که راست گفتی همه را ،ولی برج ایفل تو کون آدم دروغگو

2 ❤️

773843
2019-06-15 20:09:46 +0430 +0430

از همون جایی که گفتی از مغزهای کوچک زنگ زده خوشت نیومده فهمیدم کصخلی بقیشو نخوندم

4 ❤️

773844
2019-06-15 20:10:00 +0430 +0430

تا پو شه خوندم بعدش معلومه کس شره

4 ❤️

773845
2019-06-15 20:14:02 +0430 +0430

مت گرم ته فیلم فارسی بود. فردین که داشت. فاحشه که داشت. رفتین پیش اقا واسه توبه بعدشم یه دعوا با چهار نفر کل ایتمهای فیلم فارسیو داشتی


773847
2019-06-15 20:22:13 +0430 +0430

عزیزم زحمت کشیدی کونت پاره شده درس خوندی با پول پدر کسکشت خوندی
ماشین پورشه داشته باشی تو این سایتا نمیای و گوه اضافه نمیخوری
بقیشو نخوندم
دیس لایک ان آقا

3 ❤️

773848
2019-06-15 20:24:05 +0430 +0430

رمان…اینجا جاش نیست
نتیجه گیریت خوب بود اما داستان بچگانه بود و حوصله سر بر

4 ❤️

773849
2019-06-15 20:24:35 +0430 +0430
NA

اگه راست باشه باید بگم اون قسم بورس حالمو گرفت.سر فارکس زارو زندگیم رو باختم و هروقت اسم بورس رومیشنوم تمام اون جهنمی ک با بورس درست شد برام زنده میشه دوباره.از عرش به فرش رسیدم با این بورس لعنتی

0 ❤️

773855
2019-06-15 20:29:37 +0430 +0430
NA

منم اون اولا ک سود میکردم کمکهای عجیبی ب اینو اون میکردم ولی دیگه درحد سی ملیون واسه همچین چیزی!بعدش چطور سی ملیون کارت ب کارت کردی وقتی سقف کارت ب کارت سه ملیونه!حتما باده تا کارت انجام دادی شایدم منظورت سی ملیون ریال بوده

3 ❤️

773861
2019-06-15 20:44:21 +0430 +0430

شاهد سناریویِ یکی از فیلم های سینمای بالیوود هستیم (dash)

2 ❤️

773863
2019-06-15 20:49:56 +0430 +0430

ناموسا فیلم نامه سریال ماه رمضون سال بعد نیس فقط جای امین تارخ داداش چاووش باید بیاد بازی کنه

1 ❤️

773865
2019-06-15 20:52:38 +0430 +0430

میدونم خیلیا میان به متنت به داستانت کسشعر میگن دلیلشم معلومه اونا فقط و فقط دنبال داستان های سکسی خیانت هستن و بس
اما نمیدونم داستان واقعیه یا نه ولی دلیلی نمیبینم بخوای دروغ بگی پس دمت گرم
و یه چی دیگه اصلا بگیم باشه اگه اون خانمی که به اجبار پول تنشون فروخت فاحشه باشه پس دخترایی که بخاطر شهوت تنشونو به دوست پسراشون فروختن چی هستن اونا فاحشگی رو رد کردن…
من که لذت بردم مرسی

2 ❤️

773866
2019-06-15 20:53:13 +0430 +0430

شازده کوچولو فرق واقعیت و رویا رو نمیدونی فک کنم غرق رویا شدی

1 ❤️

773870
2019-06-15 21:05:20 +0430 +0430

ماشین پورشه ویکسری ولخرجی ها را اگه از داستانت حذف میکردی قابل تحمل تر میشد.

0 ❤️

773873
2019-06-15 21:10:24 +0430 +0430

خیلی خوب بودواقعا لذت بردم.منم اگه اینقد پول داشتم دوس داشتم ی جنده رو که بهش علاقه داشته باشم از زندگی نکبت بارش خلاصش کنم و طعم یک زندگی واقعی و یک عشق واقعی رو بهش بچشونم

0 ❤️

773876
2019-06-15 21:12:08 +0430 +0430

حالا چه اگه این داستان ساخته ذهن بود ویا واقعیت مهم اینه که تو جامعه واقعیت داره من دو دور داستانو خوندم و بسیار از محتوای معنویش لذت بردم.

0 ❤️

773877
2019-06-15 21:12:44 +0430 +0430

تا سی تا خوندم…

نمیدونستم شماره کارت میشه ۳۰ میلیون جا به جاکرد…

و خیلی خوبه انقدر پول دار بود که ۳۰ تومن برای یک هفته داد…

بقیش رو نخوندم…

اما شما خیلی تک و بینظیر هستید…

2 ❤️

773887
2019-06-15 21:34:57 +0430 +0430

ازهمه جای داستان بیشتر ازون قسمتی که غیرتی شدی خیلی خوشم اومد

0 ❤️

773892
2019-06-15 22:02:06 +0430 +0430

اووووف
دکی جون رامتین خوشتیپ، پولدار همه چیز تمام. گیتاریست و خوش هیکل و خوشگل
شما بیست و هفت سالگی دکترای روانشناسی بودی بعد با کلی زحمتکار کردی پولدار شدی جوری که ماشینت پورشه بود؟
قبول ولی یک محاسبه ساده ۱۸ سالگی دیپلم گرفتی بلافاصله دانشگاه قبول شدی چهار سال لیسانس گرفتی بعد بلافاصله فوق لیسانس خوندی دو سال و بعد بلافاصله دکترا خوندی دو سال و بعد بلافاصله رفتی دو سال خدمت مقدس سربازی اینا جمعا هشت سال بر فرض بدون وقفه که شما تو بیست و شش سالگی مشغول به کار شدی بعد تو یک سال اینقدر زحمت کشیدی که شدی مولتی میلیاردر؟
الناز خانوم پیشنهاد داد از چالوس برید رشت خیلی هم خوب بعد اونجا یه رستوران دربست کردی اونم عالی بعد قبل رستوران رفتی کتالم ؟ جنگل دالیخانی اینا طبق نقشه تو رامسر هست یعنی فکر به جای پورشه قالیچه پرنده داری که باهاش پرواز میکنی
رفتی تو حموم بعد تو حموم استخر داشت؟؟
مثل اینکه بگی تو پارکینگ خونه ما فرودگاه داره
بعد هر ویلایی کرایه میکردی سونا جکوزی هم داشت؟
صبحانه تو رشت خوردی بعد رفتی شیراز غروب اونجا بودی؟
سوار اژدها شدی؟
تا حالا سکس نداشتی رو قبول دارم این رو راست گفتی جون اینقدر جق زندی فیوز پروندی
اسیاب بادی های هلند تو اونجای ادم دروغگو البته شما که راست گفتی
ایشالا پای هم پیر بشید از مال هم بخورید سیر بشید
تا حالا ندیده بودم یک نفر یک تنه اینقدرکس شعرتف بده


773915
2019-06-15 23:28:15 +0430 +0430
NA

ففط اون تیکش باحال بود که میگفت:
من بعد هرکی پشت سر این دختر حرفی بزنه
دهنشو کاه گل میگیروم

0 ❤️

773921
2019-06-15 23:57:08 +0430 +0430

عاااللییی .
فک نمیکردم .‌واقعا حرف درستی زدین .
خوشحال میشم‌ بازم‌ داستان هاتونو بخونم . چه واقعیت چه تخیل .

0 ❤️

773925
2019-06-16 00:36:05 +0430 +0430

کار به راستشو دروغش نداشتم داستان باحالی بود داشتم حال میکردم تا جایی که حرف از ارضا شدنش زدی اخه مجلوق کدوم جنده ای شکمشو لیس بزنی ارضا میشه پشت بندش بری پایین تر بازم ارضا بشه طرف اولین بارشم باشه اینجوری نمیشه (dash) (dash)

3 ❤️

773931
2019-06-16 01:41:27 +0430 +0430

همينقدر كه دوست داري پولدار باشي و پولارو خرج يه جنده كني قابل ستايشه.بقيه داستان هم تو كس ننه ات لاكچري.

0 ❤️

773935
2019-06-16 02:57:46 +0430 +0430

با تلاشو ریسک شدی؟از عوارض جق ناشتا همین میشه.
برو جقتو بزن متوهم.
از طرف بقیه دوستان:کیرم تو سلولای خاکستری نداشته مغزت

1 ❤️

773936
2019-06-16 02:58:35 +0430 +0430

ب قچل دوستمون چطوری ۳۰ تا جابجلچا کردی منظورت ریال بود دیگه ؟؟؟؟ ???

1 ❤️

773937
2019-06-16 03:05:01 +0430 +0430
NA

با احترام کس مادر جندت .عقده ای . حالم به هم خورد کیر سعید معروف از پهنا تو کس و کون آبجی ات

0 ❤️

773943
2019-06-16 03:31:52 +0430 +0430

دقیقا تا خط 12 خوندم که گفتی:“اوکی بای” کیر خر نر هم جواب داد “بای”
همون دسته الف بای تو کیون خودت و اقربات.

0 ❤️

773944
2019-06-16 03:36:07 +0430 +0430

(dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)

1 ❤️

773947
2019-06-16 04:01:07 +0430 +0430
NA

واقعا لذت بردم از داستانت
داستانی که نوشتی به نظر من واقعیته و میتونه واقعیت زندگی خیلی از عزیزانی باشه که تو همین شرایط گیر افتادن و نیاز به یه منجی مثل تو دارند
امیدوارم دوستان فقط از دید سکس این داستان رو نخونن و مفهوم این داستان رو درک کنن که الان خیلی از این دخترای معصوم هستن که نیاز دارن یه مرد واقعی نجاتشون بده
بازم میگم ممنون از داستان زیبات

0 ❤️

773952
2019-06-16 04:20:41 +0430 +0430

کاري با تجملات داستان ندارم، فقط يه نکته…

احساسات انساني جاري در متن رو خيلي دوست داشتم، خيلي زيبا بودن، تعلق، شرم، دوست داشتن، غيرت، مردانگي، شرف، اينا کلمه هايي ان که اين روزا خيلي نميشه پيداشون کرد، با اشتياق تا آخرش خوندم…

0 ❤️

773954
2019-06-16 04:35:56 +0430 +0430

در یک کلام کسکش عقده ای .
یعنی فقط تو خوبی بچه پولدار.

0 ❤️

773955
2019-06-16 04:49:55 +0430 +0430
NA

سلام کسکش خخخخ

0 ❤️

773956
2019-06-16 04:51:41 +0430 +0430

عالی بود حال کردم

0 ❤️

773957
2019-06-16 04:56:23 +0430 +0430
NA

اولین داستان بود که ازبس مزخرف بود متنش تا آخر نخوندم و براش نظر دادم
آخه عقده ای خاک بر سرت با این همه دروغات

2 ❤️

773960
2019-06-16 05:20:21 +0430 +0430
NA

خط سوم ک نوشته بود پورشه مشکیم دیگه نخوندم

2 ❤️

773962
2019-06-16 05:40:59 +0430 +0430

بچه تو خواهر هر چی تخیله رو نمودی

تو که زحمت کشیدی این همه تایپ کردی ، یه خط دیگه هم بنویس آدرس و مشخصات این ساقیت رو بده بزار ما هم حداقل یه چند ساعتی رو بریم فضا . انتر

5 ❤️

773968
2019-06-16 06:09:31 +0430 +0430

هرچند یکم دیالوگاش لوس بود ولی در کل قشنگ بود دمت گرم

0 ❤️

773970
2019-06-16 06:24:50 +0430 +0430

بچگونه بود(تراوشات ذهن یه بچه کونی که بوی خامیش شهوانی رو لبریز کرده.
ضمنأ روانشناس کیروموم نیستی.

1 ❤️

773973
2019-06-16 06:44:48 +0430 +0430
NA

يعني فقط و فقط يه احمق ميتونه داستاني تا اين حد كليشه اي بنويسه!!!

پورشه دوس داري؟!!

آخي عزيزم!!!

اون تيكه جمكران حالمو بهم زد

عين فيلمفارسي هاي قديم بود!!!
قسم ميخورم فك ميكردي شاهكار قرن رو افريدي و الان از روي داستان تخميت فيلم ميسازن!!

2 ❤️

773976
2019-06-16 07:05:26 +0430 +0430

دمت گرم داداش

0 ❤️

773977
2019-06-16 07:06:08 +0430 +0430

از اول که گفتی ۱۸۰ قد و فلان فهمیدم که زر میزنی .نظرات دوستان را خوندم فهمیدم درست فکر میکردم

2 ❤️

773979
2019-06-16 07:25:33 +0430 +0430

بورس از پهنا…

1 ❤️

773981
2019-06-16 07:30:54 +0430 +0430

اکازبون
پورشه مشکی فول آپشن کم کارکرد فروش فوری به علت مسافرت به هلند
مال یه آقای دکتر بوده فقط یه بار خانوم سوار کرده
با قدرت پرواز با سرعت مافوق صوت چون در عرض چند دقیقه از رشت میره رامسر
قیمت فقط سی میلیون تومان به شرطی که بتوانید این مبلغ را کارت به کارت کنید!!!
از اتاق فرمان اشاره میکنند سی میلیون تومان نمیشه کارت به کارت کرد
دیگه مشکل خریداره تنها شرطش همینه
بشتابید

4 ❤️

773982
2019-06-16 07:36:53 +0430 +0430
NA

چع نفعی برای تو داره میگی فاحشه خوبه

0 ❤️

773983
2019-06-16 07:39:07 +0430 +0430
NA

تو خودت فاحشه ای از فاحشه هم حمایت میکنی

0 ❤️

773987
2019-06-16 08:12:46 +0430 +0430
NA

اولین باریه پای یه داستان نظر میدم
رامتین جان عزیزم احسنت به داستانت … حس انسان دوستانه ات گل میکنه و میخوای بگی موزی و ادا تنگا رو دربیاری اخه چرا انقد کص شعر میگی کونی جان ؟
ینی خار و مادر همه فیلمای قبل انقلاب و سینمای بالیووودو زدی گاییدی ؟ دکتر روانشناس ؟ خدای بورس و گرگ وال استریت ؟ پورشه ؟ موهای لخت و هیکل ورزشکاری ؟ خولیو ایگسیاسم که هستی و خدای گیتار ؟ بعد انقد صدات خوبه همه دخترا آبشون میاد صداتو میشنون ؟
همه این کص شعرا بتونم تو کونم جا بدم … اون تیکه جمکران و آب توبه ات رو چکار کنم آخه ؟
ای کیر دن بیلزریان و بیل گیتس و فردین خدابیامرز و امام جمعه موقت قم و ممدرضا گلزار و امیتا باچان و امامزاده قلقلی شمال یه جا تو کون دروغگوت … کیری دروغم یه حدی داره آخه …

3 ❤️

773988
2019-06-16 08:13:38 +0430 +0430

تو کامنتا قشنگ جوابتو دادن سوتیای کسشعر محظتم گرفتن پورش مشکی تو کونت اخه چاقال گیریم همه کسوشعرات درست الان تو هلند کار مهم تر از شهوانی نداری چاقال بچه!

1 ❤️

773990
2019-06-16 08:28:21 +0430 +0430
NA

واقعا قشنگ بود اگه واقعیت دارد نجات یه انسان از عبادت واجبتره مرسی

0 ❤️

773991
2019-06-16 08:59:34 +0430 +0430

از اين داستان اموزنده شما متوجه شديم كه
تحصيل كرده ايى و پزشك كه سرش خيلى شلوغه
پولدارى و ٢٠/٣٠ تومن برات پولى نيست و حاصل زحمت خودته
ورزشكاريو به راحتى عشقتو كول ميكنى از اين ور به اون ور
خيلى با جنبه ايو به اين راحتيا طلب سكس نميكنى
ماشينتم مدل بالاست كه لامصب همه عاشقت ميشن

1 ❤️

773992
2019-06-16 09:07:41 +0430 +0430

یسریاش کسشعر بود ولی در کل خوب بود

یه سوال

خواهشا جوابمو بده
این همه پول خرج کردی و کس کلک بازی در اوردی و دعوا کردی و وقت گذاشتی!

آخرش چی به دست اوردی

یه زن جنده؟

که هر وقت افتادی روش بگه این مشتری اینجوری کرد منو
اون اینجوری کرد!

اعصاب خودت گاییده نمیشه؟

0 ❤️

774001
2019-06-16 09:51:03 +0430 +0430

باکره بودی و زن جنده رو تو سه دقیقه شیش بار ارضا کردی ؟؟ همین الان جانی سینز استعفا داد

1 ❤️

774004
2019-06-16 10:07:15 +0430 +0430
NA

اسمتو رو اون شکلاته که رامتین هستش ور نداشتی

0 ❤️

774006
2019-06-16 10:28:29 +0430 +0430
NA

به درستی و راستیش کار ندارم داستان خوب و قشنگی بود درسته مبالغه توش زیاد بود

0 ❤️

774009
2019-06-16 10:34:05 +0430 +0430

رشت مگه دریا داره که ویلا لب اب گرفتی؟ خالی بند جقی

1 ❤️

774018
2019-06-16 11:12:29 +0430 +0430

با افتخار اسکار کس شعر تقدیم تو باد ای دکتر ای پورشه ای ندرلند

1 ❤️

774019
2019-06-16 11:13:18 +0430 +0430

خخخخخ کسخل پورشه سوار چه جوری سیتومن ریختی به حسابش دوست داری؟
آخه کسخل روانشناس اصلیش چیه که تقلبیش چی باشه
بابا پورشه سوار قصه حسین کرد شبستری نوشتی بچه کونی

0 ❤️

774020
2019-06-16 11:23:53 +0430 +0430

آخر داستانت جالب بود (پاراگراف آخری)
ولی بقیه اش کس شر بود
یا حق

0 ❤️

774021
2019-06-16 11:27:09 +0430 +0430

وابیییب چقدر خندیدم خداااا لعنتتون کنه این کس شرارو از کجاتون درمیارین اخه …سی میلیون برای ی هفته بعد رفتی گرفتیش

3 ❤️

774023
2019-06-16 11:47:34 +0430 +0430
NA

با سلام و احترام?
مدت خعلی زیادیه ک این سایتو دنبال میکنم و این اولین باریه که ک از خوندن یه دوستان اینقد ب وجد میام و بغد کلیی زحمت اومدم اکانت بسازمو و بعد نظر بدم.و بعد یع مشت جقی میان ب این زیبایی رو نویسنده داستان میرینن?خو اخه برادر من مگ طرف اونده کلاس انشا شما ملای نقطه گیر میشن?؟ در ایکنه داستان ی کم که چه عرض کنم خیلیی رویاییه شکی نیست ولی ب طئر قطع میتونم بگم اگه این نویسنده چن تا نکته مهمو تو این داستان رعایت میکرد خیلی داستان بهتر و باور پذیر تر میشد

 1. اول اینکه همش سعی میکرد اغراق کنه و بجای سیصد تمن(با این وضع اقتصادی بعید فک کنم جنده ها انقد تخفیف خورده باشن) یا سه میلیون تمن بگه سی تمن?یا ما با همون پرایدم قبولت داریم دادا? و اینکه حتما هم باید اخرش عرض نیکردی رفتی هلند…حالا اگ واقعیتم باشه( ک نیس)خعلی دیگ خز شدع عزیز من
  2)اینکه بعضی جاهاشو بهتر از هر کس دیگه ای توصیف میکردی وومثلا بعضی جاها از تعریفف مکان و زمان و شرایط کاملا عاجز بودی. مثلا اونجاش ک گیتار میزدی شعرو کامل خوندی و دختر پسرا اومدن طرفت من ب خوبی تونستم اون صحنه رو درک کنم وبعضی جاها ک نتونستی کش بعدی مثل اون زمان ک برای اولین بار با هم رفتین تو حموم باید از زیبایی اون زنه اندامش محیط و… حرف میزدین ک نزدین
  3)یکی از نقطه های عطف داستانت میشه به حرف زدن و مناظره کردن شما الناز اشاره کرد…حرف تکراری توش ندیدم و بیشتر حرفای عاشقانتون قابل تصور بود ب نظر من داخل این داستان یا هر داستان دیگه در سایت بزرگ شهوانی این حرف های عاشقانه قبل سکسه ک مخاطب روهر چ بیشتر برای رسیدن ب شهوت و همچنین دعوت و تحریک نویسنده ب مخاطب برای خوندنه ادامه داستانه.و شما برای اینکه ی نویسنده خوب بشین باید از نقطه قوتتون ب خوبی برای ارضای مخاطبتون استفاده کنین
  4)در ادامه بخش دوم اینکه اگه سر در سایت شهوانی رو نگا کنی نوشته داستااان سکسی!!! اصلا و ابدا نتونستی اولین موقع سکسو کش بدی ی داستانو چن وخت پیش خوندم تو همین سایت تو حرف نویسنده فقد این بود از جلو در میاوردم میکردم پشت و از پشت در میاوردم میکردم تو:-
  عزیز هدف اصلی شما طبق این سایت باید نوشتن داستان سکسی میبود و هدف خواننده ها هم زدن جقشون و ن ی دلستان صرفا عاشقانه!! تو نوشتن یه داستان علاوه بر حالت کیر مبارک شما و کون الناز عنصر های مهم دیگه ای هم بودن ک شما از اونا جا موندین…تو تین مواقع حرفایی ک دختره میزنه تو میزنی حال و احوالتون گرمی سردی درون بیرون و حتی در بعضی مواضع رنگ و دمای اتاق ب درجه کلوین و فارنهایتم مهمه!!! ک شما نتوانستین رعایت کنیم
  5)نمی خوام همش از بدی های داستانت بگم پس میتونم ب جرئت بگم ایده بسیار خوبی رو انتخاب کردی و داخل سایت شهوانی و با اون سابقه چندین و چند ساله من تو این سایت میشه گف با خوندن این داستان دارار های امید رو ب هزاران جنده ای ک میان تو این سایت و داستانتو میخونن بعد جقشونو میزنن و بعد فقد فهش میدن ،باز کردی

و اینکه ب نظرم این داستان قابلیت و پتانسیل شدن تبدیل شدن ب یه مجموعه 30 قسمتی برای فیلمای ماه مبارک. رمضان سال دیگه رو داره بنده از همین تریبون از مسئولان جقی شبکی 3 محترم سیما میخام اگ میتونند این فیلم ب اکران برسونند??.
و سخن بعدیم با کسایی ک میان زیر داستان هایی ک چندین و چند ساعت روشون کار شده فقد ب خاطر اینکه الف رو ب نوشتن نویسنده رو مجازأ ب شونزده روش ممکن و غیر ممکن سامورایی میگایید =! خو عزیزم تو پیشنهاد انتقاد کن بار بعدی اقا داستان بیرون داد ب کیری ای ک الان هست نباشه
با تشکر
#پسر_سسکییی#

0 ❤️

774024
2019-06-16 11:57:11 +0430 +0430

با نظر رستاک کاملا موافقم این احساسات مثبت کمتر شده تو زندگیامون قشنگ توصیفش کردی

با عشق لایک

0 ❤️

774027
2019-06-16 12:03:39 +0430 +0430

کونی فیلم نامه بود یا داستان

0 ❤️

774028
2019-06-16 12:04:06 +0430 +0430

قابل توجه احمقهایی که میگن نمیشه ۳۰ تومن کارت ب کارت کرد
گدا گشنه ها اولا دو سال میشه سقف انتقال بعضی کارتها تا ۱۵ تومنه و اگه رمز ساتنا داشته باشی تا ۱۰۰ تومن میشه انتقال داد

کاری به این داستان ندارم ولی یکم کمتر کس شعر بگید اگه اطلاعاتتون کمه

0 ❤️

774029
2019-06-16 12:06:08 +0430 +0430

ضمنا من خودم بدون اینکه انزال داشته باشمو ارضا بشم تونستم تا ۴ دفعه فقط با ماساژ و نوازش دوست دخترمو به ارگاسم برسونم

لطفا عقده نداشته هاتونو پتک نکنید و تو سر دیگران نزنید

0 ❤️

774033
2019-06-16 13:19:08 +0430 +0430

بعد از پرونده اقلا این دومین بهترین و لذت بخشترین داستان شهوانی بود.عالی…ایشالاع خوشبخت بشی

1 ❤️

774034
2019-06-16 13:38:21 +0430 +0430
NA

راست باشه یا دروغ احساسات شما قابل تحیسن است. آنچه را از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. کسانی که ایراد می گیرند، قلبشان زنگ زده است. احسنت

2 ❤️

774036
2019-06-16 13:58:14 +0430 +0430
NA

کار با واقعی بودن یا نبودن داستان ندارم ولی در کل خوشم آمد از اون قسمت که با پدرش حرف زدی

0 ❤️

774038
2019-06-16 14:39:56 +0430 +0430

من نمیفهمم یه آدم چطور میتونه در این حقد عقده ای باشه این چ کوصوشری بود ک نوشتی؟! چرا تموم نمیشه هرچی میخونم

1 ❤️

774040
2019-06-16 14:54:26 +0430 +0430

خدا رحمت کنه ناصرخان ملک مطیعی رو و زنده باشه آقا مهدی پاشنه طلا، تو مایه فیلمای ناصر خان بودش

1 ❤️

774042
2019-06-16 15:06:06 +0430 +0430
NA

الناز:رامتین من هوس کردم برم مریخ
رامتین:باش بیا بریم.همونجا ی موشک اجاره کردیم رفتیم مریخ
جقی کمتر بزن

1 ❤️

774045
2019-06-16 15:23:21 +0430 +0430

بابا پهلوون ، ناصر ملك مطيعي ، بهروز ، فردين ، واقعاً نميدونم چي صدات كنم
منم روانشناسي خوندم اما مثل تو دست ودلباز نيستم
احياناً كون مون نميكني؟؟؟من سي تومن نميخواما به پنج ميليونم راضيم

2 ❤️

774059
2019-06-16 16:44:52 +0430 +0430
NA

سلام با اینکه خالی بندی زیاد داشت ولی قلمت خوبه عالی

0 ❤️

774061
2019-06-16 16:51:09 +0430 +0430

الف لام جغ

ب نام پرودگار خالق فرشتگانی چون یوسف پیامبر ، و کصخلانی چون تو

طبیعت و تناسب خلقت ، بسیار بی نقص است

پس تو هم حق داری

پس گوه بخور بخور ? ? ? (clap) (clap) (clap)

1 ❤️

774062
2019-06-16 17:10:32 +0430 +0430
NA

بر خلاف نظر اکثر دوستان به نظرم داستان خیلی جذاب و قشنگی بود که حتی میشه ازش تو خارج فیلم ساخت

0 ❤️

774065
2019-06-16 17:50:44 +0430 +0430

اون جمکرانتو سگ بگایه اون قلمتو سگ برینه

0 ❤️

774072
2019-06-16 20:00:16 +0430 +0430

سامان فلش رو آورد تحویل بده؟

1 ❤️

774075
2019-06-16 20:11:27 +0430 +0430

کیررر بچه های شهوانی از پهنا به کوووص مادر جندت با این داستان کیریت
ننه لز

0 ❤️

774121
2019-06-16 20:49:00 +0430 +0430

آفرین،واقعا عالی بود دوست عزیزم.
نظر شخصیمه و به نظر دوستان کاری ندارم،خیلی وقت بود همچین داستان خوبی نخونده بودم.
مرسی…

0 ❤️

774135
2019-06-16 21:08:05 +0430 +0430
NA

29 مین دیسلاک تو کوین مبارکت مرتیکه توهمی چی زدی که یه لحظه خودت رو بروسلی حس کردی . نکن به جوونیت رحم کن صنعتی و سنتی مخلوط نزن که یهو عقده های زندگیت فواره بزنه بیرون !

1 ❤️

774163
2019-06-16 21:38:56 +0430 +0430

جدا از راست یا دروغ بودن داستانت زیبا نوشته بودی ، عالی بود . ممنون

0 ❤️

774171
2019-06-16 21:51:28 +0430 +0430
NA

رامتین عزیز عالی بود بهت تبریک میگم بخاطره عشقتو ازدواجت و نمیگم امیدوارم خوشبخت باشی چون خوشبخت هستی میگم ایشاالله خوشبخت بمونی تا اخر عمر باهم باشین حکایت خوب و جالبی داشتی خوندنی بود من خیلی دوست دارم به امید روزی که همه مثل تو فکر کنن و جامعه خوبی داشته باشیم فداتشم بازم تبریک میگم

0 ❤️

774190
2019-06-16 22:36:16 +0430 +0430

یکی از زیباترین داستان هایی بود که تو عمرم خوانده ام. از اول تا آخر داستان بارها گریه کردم.

0 ❤️

774192
2019-06-16 22:42:55 +0430 +0430

دمت گرم، با اجازت کپی و ذخیره کردم. با این فرض که داستانت واقعی است، واقعا یه فرشته ای.

کسایی که انتقاد کردند احمق ها انتظار داشتند یه چیزی بخوانند و جق بزنند. کسخلا برین داستانای آشغال زیادن بخوانید.

0 ❤️

774254
2019-06-17 06:59:33 +0430 +0430

این حجم از مزخرفات واقعا قابل تقدیره ! فقط دیسکلایک ! اونقدری که پارادوکس داشت که اگر بخوام بنویسم عملا یک داستان میشه

1 ❤️

774311
2019-06-17 12:57:12 +0430 +0430

داداش فقط ببگوچجوری ۳۰میلیون کارت به کارت کردی…دختره روزی۵میلیون درامدش بود عایاااا؟؟

1 ❤️

774346
2019-06-17 18:05:38 +0430 +0430

بنظر من یکی از داستانای خوب بود که خوندم تو این سایت
??

0 ❤️

774363
2019-06-17 20:00:06 +0430 +0430

کس و شعر کس مغز
طرفه هرچی تو زندگی آرزوش رو داشته رو باهم تو یک داستان جمع کرده فقط خلبان هواپیما و فضا نوردی رو جا انداخته.
طرف یک دختره رو تو سینما دیده چون روانشناسه فهمیده دختره باخانواده داره.
بعد چون یک روانشناس نمی تونه با وجود بابای کارمندش پورشه سوار شه تو بازار بورس هم فعاله.
حالا اینا کنار، یارو تو عمرش نه سکس کرده نه فیلم پورنو دیده بعد بلده چطوری با یک دختر عشق بازی کنه تازه آموزش هم میده…

1 ❤️

774411
2019-06-17 21:20:27 +0430 +0430

یه بار که گفتم رشت دریا نداره که لب اب ویلا بگیری،ولی ناموسا بگو از چه طریقی سقف انتقال وجه رو شکوندی و یهو یه جا ۳۰ میلیون زدی به کارت طرف؟

1 ❤️

774504
2019-06-18 00:42:53 +0430 +0430

سلام…
اول اینکه راست و دروغ داستانت به کنار، ولی کلا قشنگ نوشتی، خیلی خوب تونستی درد یه زنو ک ما مردا باعث اسمی به نام فاحشه بودن رو روشون گذاشتیمو بگی، دوستایی ک فقط کس وشر زیر داستان مینویسید،این اتفاق میتونه واقعی باشه، اون زن یا دختر مگه قبل اینکه من و شما باعث فاحشه شدنش شدیم از روز تولدش اینطور بوده، مردا بخاطر ارضا شدن لحظه ای بعضی از دختر یا زنارو نابود میکنن و جالب اینه اونارو به یکی دیگه پاس هم میدن،

0 ❤️

774579
2019-06-18 07:58:03 +0430 +0430

عاااالی بوووودلایک۲۱

0 ❤️

774594
2019-06-18 09:19:35 +0430 +0430

راست و دروغشو کاری ندارم ولی دمت گرم قشنگ بود حال کردم با داستانت خیلی عالی بود

0 ❤️

774597
2019-06-18 09:23:14 +0430 +0430

به نظرم داستان تخیلی خوبی بود.
یک برخورد جدید با فاحشه رو معرفی کردی
انگیزشی بود، پدر فقیر پسر پولدار
در مورد سبک مسافرت و چه کارایی میشه کرد و چه غذاهایی میشه خورد
دید مثبت به روانشناسها که همشون کص کش نیستن
و تاکید بر اینکه خوشگل باشی جنده هم باشی شانس برای زندگی بهتر داری
نحوه برخورد با مسئله تجاوز.

در کل داستانی جامع و کامل و گویا بود
پ‌ن: وارد مسائل جنسی نشدم.

0 ❤️

774674
2019-06-18 13:37:52 +0430 +0430

شل مغز

0 ❤️

774768
2020-10-29 12:56:03 +0330 +0330

دما گم حال کردم حلال اولسون🤍🌹

0 ❤️Top Bottom