کننده خواهرم

1390/05/05

سلام من یک پسر17 ساله هستم که یک خواهر 22 ساله خوشکل دارم به نام نشاط . که سفیده مثل برف قد بلندو موهای بلند لخت و بور داره وهمیشه لباسهای ناجور جلوی من میپوشه مثلا همیشه یک پیرهن کوتاه ویقه باز که همشه بند کرست مشکیش معلوم و یک دامن کوتاه حریر مشکی میپوشه که هم نافش معلومه وهم سینه های سفید و بلوریش وهم شورت خوش رنگش از پشت پیداس. من عاشق خواهرم نشاط هستم . هر شب روبان موهاش رو میگیرم تو بقلم و باهاش حال میکنم . عاشق مقنعه کرپ و صورمه ایش و چادر حریر رنگیش و دامنهای کوتاهش و شال مشکی نخیش که نخهای آویزون داره که وقتی سرش میکنه از پشت برجستگی دم اسبیش معلوم میشه هستم .همیشه وقتی نشاط نیستش میرم سراغ کمد لباساش و با لباساش حال میکنم اون کرستاشو و اون شرتاشو و روسری و شالهاشو و بلوزاشو میگیرم تو بقلم و باهاشون حال میکنم.من و نشاط شبیه هم هستیم یک بار نشاط نبودش و من رفتم سراغ کمد لباساش اول آرایش کردم سفید وخوشکل شدم موهام رو هم مش اسپریی زدم بعد شروع کردم ب خط چشم و روژ کشیدن بعدش کرست و شورت توری مشکیش رو پوشیدم وبعد مانتوی آبی و کوتاهش و شال نرم ونخی بنفشش رو سرم کردم و آماده شدم تا پسر خالم بیاد آخه همه رفته بودن مسافرت، فقط من و نشاط جونم بودیم اون هم اون روز رفته بود پیش دوستش من مطمئن بودم که نمیاد. زنگ زدم به پسر خالم اون هم اومد وقتی منو اون طور دید اول یک لحظه فکر کرد من نشاطم من زود شروع کردم به لیسیدن کیرش از پشت شلوار و بعدش زیپ شلوارشو باز کردم وکیر کلفتش رو تا ته خوردم. اون منو ول کرد و رفت سراغ کمد لباسای خواهرم نشاط کیر کلفتش رو اول کرد تو تمام شورتهای خواهرم نشاط یکدفعه گفت اون شال قرمز حریری که نشاط سرش میکنه کو منم گشتم و براش پیداش کردم و با ولع خواصی باهاش جق میزد بعدش اومد سراغ من وکیر کلفتشو که بهش عادت کر ده بودم رو کرد تو کنم وهمش می گفت نشاط جونم کجایی که کیرم رو بزارم لای کونت ، بدلت رو دارم میکنم که یکدفعه دیدم در اتاق باز شد نشاط رو دیدم که با ناباوری به ما نگاه میکنه که توی اتاقش برادرش رو دارن میکنن و همه شورتهاش هم رو کف اتاق پهن شدن.پسر خالم اول ترسید من که شالش ومانتوش تنم بود فقط گفت بهزاذ این چه کاریه که دیدم پسر خاله تازه نفسم که میدونست کسی نیست که به دادمون برسه از روی من بلند شد و به زور نشاط جون رو گرفت و زورکی لباساشو در اورد.اول مقنعش رو به زور کند و کش موهاش رو باز کرد و موهای بلندش پخش شدن دور گردنش وخوابوندش رو زمین کنار من ودکمه های مانتوش رو باز کرد و تاپ صورتیش معلوم شد تاپش رو هم کندشروع کرد به خوردن سینه های خواهرم . من داشتم لذت میبردم از اینکه یه کیر کلفت خواهرم رو می خواد به زور بکنه وساکت بودم نشاط اولش جیغ میزد طول نکشید که آروم شد ومیگفت بهزاد، جان مامانی فقط بهش بگو
پردم رو پاره نکنه آبرو میره. پسر خالم که دیگه تمام لباسای نشاط رو در اورده بود گفت نشاط خانوم من برادرت رو از کون کردم تو رو هم از کون میکنم. نیم ساعت نشاط جونم رو از کون کرد من هم به پسر خالمون که یه زمانی نشاط خانوم ازش حجاب میگرفت و ازش چادر رنگی نازک میزد و حالا دیگه شده بود کنندش کننده خواهر جونم نگاه میکردم و لذت میبردم و با لباساش حال میکردم که دیدم سرعتش رو تندتر کرد و آبش رو تا بیخ تو کون خواهرم نشاط ریخت من و نشاط هنوز حشری بودیم پسر خالم زود بلند شد وگفت خواهر جنده بیا کیرم رو پاک کن من هم شال خواهرم رو که سرم بود رو از سرم کندم و کیرش رو که هنوز کلفت بود گرفتم خوب پاک کردم و بوسیدم.اون زود رفت وخواهرم که یک کیر کلفت میخواست رو با انگشت ارضا کردم چون کیر من خیلی کوچیکه و نمی تونستم بکنمش وقتی ارضا شدیم تو بقل هم خوابیدیم.من دیگه بعد از اون ماجرا همیشه با لباساش جلوی خودش حال میکنم. دیگه از اون موقع خواهرم فهمید که من حس دخترانه دارم هر وقت میخواد خرید زنانه بکنه من و هم با خودش میبره و برام شالهای رنگی و مقنعه و مانتو و چادر رنگی میخره وقتنی توی خونه تنها هستیم منو آرایش میکنه ولباس های زنانه تنم میکنه و با هم میریم بیرون حتی اسمم رو گذاشته حوری و برام با این اسم ایمیل درست کر ده هیچ کس تشخیص نمیده که من پسرم.من عاشق خواهرم هستم وقتی با هم تنهاییم من صورت اون رو بند میندازم و موهای بلندش رو شونه میکنم و حتی شورتهاش رو و لباساشو وقتی خونه نیست من میشورم خیلی دوسش دارم دنبال یه کیر کلفت براش هستم روم نمیشه به کسی بگم. پسر خالم هم برگشته شهرشون.
نوشته: بهزاد


👍 0
👎 8
240510 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

291401
2011-07-28 00:01:45 +0430 +0430

1.عمویی 17 سالته چرا میای تو سایت؟
2.(همیشه یک پیرهن کوتاه ویقه باز که همشه بند کرست مشکیش معلوم و یک دامن کوتاه حریر مشکی میپوشه که هم نافش معلومه وهم سینه های سفید و بلوریش وهم شورت خوش رنگش از پشت پیداس.)یه دفعه بگو لخت میاد جلوم
3.خاک بر سر بی غیرتت که گذاشتی خواهرتو جلو خودت بکنن

0 ❤️

291402
2011-07-28 00:41:27 +0430 +0430
NA

با این اسم داستانت و سن 17 ساله بودنت کاملا واست متاسفم و داستانتو نمیخونم کوچولو بدو سر درس و مشقت

0 ❤️

291403
2011-07-28 00:49:15 +0430 +0430
NA

باز هم ميگم مقصر مديدريت سايته.بي مدير شيم انشاا… .

0 ❤️

291404
2011-07-28 00:49:43 +0430 +0430
NA

باز هم ميگم مقصر مديريت سايته.بي مدير شيم انشاا… .

0 ❤️

291405
2011-07-28 01:46:07 +0430 +0430
NA

من واقعا دارم واسه ایران نگران میشم . بابا اینقدر این چیزا را ننویسین . قدیما یک چیزی بود به اسم غیرت . تو اصلا داری ؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

291406
2011-07-28 02:22:17 +0430 +0430
NA

چرا قوانين سايت رعايت نمى شه؟ مگه ورود زير 18 سال ممنوع نيست؟
داستانتم داستان نبود،چرت و پرت بود!

0 ❤️

291407
2011-07-28 02:43:35 +0430 +0430
NA

ای بابا بچه بازی شده اینجا

0 ❤️

291408
2011-07-28 04:01:34 +0430 +0430
NA

از اسم داستان پیداست احتیاجی به فحش نداری چون خودت همه چی تمومی بنازم غیرت ومردانگی تو

0 ❤️

291409
2011-07-28 05:02:26 +0430 +0430
NA

ادمین به نظرم یه رفراندوم بذار برای احترام به نظرات کاربران وخط قرمزهای اخلاقی یعنی چیزی که در مورد بچه وتوضیحاتی که ورودی سایت میدی با این داستانهای فامیلی به یک اندازه هنجارشکنند درضمن سایتت سیر نزولی داره مخصوصا قسمت کاربرآزاریش(تهمت اسپم)ازماگفتن

0 ❤️

291410
2011-07-28 05:20:01 +0430 +0430
NA

خودت که کونی ای مشخصه
خواهرتم یا تخیلیه و اصلا وجود نداره یا کلا سیبیله بچه جقی

0 ❤️

291411
2011-07-28 05:50:14 +0430 +0430

کوچولو تورو چه به داستان نویسی واست یه شعر می نویسم حفظ کن بعد برو برای پسرخالت بخون باشه کوچولو?نازی!!
اتل متل یه مورچه قدم میزد تو کوچه/ اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد/مورچه پا شکسته یه گوشه ای نشسته /با برگی پاشو بسته /نمیتونه کار کنه دونه ها رو بار کنه/تو لونه انبار کنه/مورچه جونم تو ماهی عیب نداره سیاهی /خوب بشه پات الهی

0 ❤️

291412
2011-07-28 06:44:23 +0430 +0430
NA

خیلی کس شعر بود بابا ننویس اینارو

0 ❤️

291413
2011-07-28 06:45:12 +0430 +0430
NA

Ajaß, gheirat ke nadari senetam ke zire 18 typ ham ke ßalad nisti, pas ghalat kardi dastan neveshti

0 ❤️

291414
2011-07-28 08:49:28 +0430 +0430
NA

کس کش راستشو بگو این ایمیل مال کدوم بد بخته می خوای الکی واسش عکس کیر بفرستی ایمیل خواهرتو بده من خودم براش میفرستم بعدش میام هردوتونو جر می دم

0 ❤️

291415
2011-07-28 09:03:00 +0430 +0430
NA

خاک تو سرت که انقدر بی غیرتی

0 ❤️

291416
2011-07-28 09:53:49 +0430 +0430

‍به اعتقاد من کمتر جق بزن قرص هات را هم نشسته نخور صبر کن به سن تکلیف برسی بعد بیا داستان بنویس اما یه نکته نظرم را جلب کرد اونهم کونی بودنت بود خوبه ادامه بده شاید یه روز خدا را چه دیدی یه اتفاقایی برات افتاد

0 ❤️

291417
2011-07-28 15:57:03 +0430 +0430
NA

Ťü ŘûĦẻŧ БДĉҢỀ ҜúńÌŶê Б¡ ĢҢÊỸЯÃť

ادمین دیگه داره گندش در میادا این از سیستمت این از داستانات اینم از نظر خواهیت(اگه جواب خودت به نظر خواهی بله هس خیلیا هستن کمکت کنن)

0 ❤️

291418
2011-07-28 18:05:00 +0430 +0430
NA

آخه بچه كوني حتما بايد بچه ها اينجوري برينن بهت تا بيخيال شي؟از مدير محترم اين سايت تقاضا دارم كه نه تقاضا داريم كه يك بنر بزرگ روي صفحه ي home سايت نصب كنيد به نام "مهد كودك شهواني"كه اين بچه مچه ها كس شعر هاشونو اونجا بنويسن و همونجا هم جقشونو بزنن. :D

                        با تشكر بچه هاي اعضاي سايت(+18)
0 ❤️

291420
2011-07-28 22:59:27 +0430 +0430
NA

با نظرات light021 موافقم. (نظر 17 )
چقدر عالي نوشتي لايت عزيز. واقعاً نمي دونم بعضي كه دائم در پي انتقاد و تمسخر ديگران هستند در اين سايت به دنبال چه ميگردند. من به شخصه مدير محترم سايت رو مسبب وجود اين وضع اسفناك ميدونم. در تمام شبكه هاي مجازي، اشخاصي كه اقدام به فحاشي يا توهين به ديگران ميكنند، اخراج ميشوند. آدمين عزيز مسلماً خوده شما هم مستحضريد كه شهوت مقوله اي جدا از فحاشي ست. لطفاً آي پي كاربراني كه سايت شهواني رو با مسجد و مدرسه اشتباه گرفته اند، مسدود بفرما. اينجا ما نه نياز به ارشاد داريم نه پند و نصيحت و نه تعصب خشك و پوسيده اي كه بعضي اسمش رو غيرت گذاشته اند. ممنون

0 ❤️

291421
2011-07-29 03:16:56 +0430 +0430
NA

به نظر من اینقدر سکس و حشر تو ایران زیاد شده که هر کس شعری که اینا می نویسن قابل باوره.آمریکا نمیخواد با توپ تانک یاد به جنگ ایران خیلی راحت با این کاراش اومده و داره از بیخ و بن اون غیرت زمان جنگ رو تو ایران از بین میبره.من با هر سکسی موافقم جز با محارم

0 ❤️

291422
2011-07-29 08:59:16 +0430 +0430
NA

کوچولو بدو برو تیله بازیتو کن
و اما به همه اون کسانی که یک ذره غیرت ایرانی اریایی دارن میخوام بدونید که کی بودیم و به لجن کشیده شدیم

0 ❤️

291423
2011-07-29 09:00:23 +0430 +0430
NA

در تصاویر حکاکی شده بر روی دیوارهای تخت جمشید
هیچ کس سوار بر اسب نیست؛هیچ کس را در حالت تعظیم نمیبینید؛
هیچ کس شکست خورده و سرافکنده نیست؛
هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست؛
هیچ تصویر خشنی در ان وجود ندارد؛
از افتخارات ایران این است که هیچگاه برده داری در ان مرسوم نبوده؛
در بین صدها پیکر تراشیده شده،حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد

بفرست برای تمام ایرانیان تا یادمان باشد که بودیم!!! ولی الان …
Davood lover

0 ❤️

291424
2011-07-29 09:11:05 +0430 +0430
NA

جناب لایت من اصلا با شما موافق نیستم
هر چیزی یه قانونی داره کی گفته بیای تو شهوانی هر چی دوس داشتی باید بگی؟؟؟؟
اگه همچین جایی میخوای ؛یه سایت واستون باز می کنیم به نام دیوانه خانه تشریفتونو ببرید اونجا که بی قانونی حکم می کنه اگه ادمین هم همین منظورشه واقعا براش متاسفم
این آقای 17 ساله اولا خیلی اشتباه کرده اومده تو این سایت بر فرض هم اومده دیده باز خیلی بی جا کرده داستان نوشته و از همه بیشتر خیلی غلط کرده چشمش به خواهرشه من نخوندم داستان و هیچ وقت هم نمی خونم چون دوس ندارم حتی در مورد این کثافت کاری ها چیزی بشنوم و نه بدونم .
حناب لایت شما هم نمی خواد نظر بدی ، اگه بری داستان سکس در قطارو بخونی می بینی که همه تمجید کردن و همه یه جورایی دنبال زیبایی ان نه اینکه هر کسی هر آشغالی دوست داشت بنویسه ضمنا حتی اگه بعضی بچه ها حرف نمی زنند دلیل بر این نیس که چرت و پرتهای این بی غبرت هارو قبول دارن .
تازه … همه دچار گناه می شن اما مهم اینه که می فهمن گناهه نه اینکه سرشونو مثل … بندازن پایین و به حرفها و کاراشون افتخار کنن. پس لطفاشما هم در افکارت تجدید نظر کن.

0 ❤️

291425
2011-07-29 09:30:47 +0430 +0430
NA

و شما کیان جان حق با شماست اینجا نه مدرسه است نه مسجد نه کلیسا همون طور که تختخواب و دستشویی جایی جداست اما هر جا کار خودش یادت باشه اینجا مریض خونه نیست.ادمین تو دیگه چرا؟؟؟؟

0 ❤️

291426
2011-07-29 09:32:56 +0430 +0430
NA

Light 021
فرض میگیریم حرفت درست!!!
ولی به این فکر کردی با این داستانای سکس با محارم و خیانت چه تاثیر منفی رو بعضی از کاربرا و کسایی که به صورت مهمان میان میذاره؟
این سایت فقط و فقط برای بدبین کردن افراد خانواده به بهم درست شده
و فحشارو گسترش بده
اگه کسی از چیزی بترسه ،دنبالش نمیره،
و اگه به اون چیز زیاد فکر کنه ترسش تا حدودی کم میشه،و اگه کسی به چیزی زیاد فکر کنه ،بعد یک مدت میره دنبالش
منظورم از چیز هر چیزی میتونه باشه مثل رفتن سمت مواد،دزدی،قتل ،سکس با خواهر!
پس مواظب افکارت باش، چون بعد مدتی افکار تبدیل به انجام افکار میشه

کسایی هم که میان و فحش میدن ،میشه رو حساب این گذاشت که سکس با محارم تو کتشون نمیره

Kian xxx
فحش دادن ربطی به مسجدو قران و اسلام نداره
رو چه حسابی این حرفو زدی نمیدونم!
خود من به اسلام و این چیزایی که توی تی وی و مدارس به خورد مردم میدن رو قبول ندارم
اتفاقأ تا جایی که میشده باهاش هم مخالفت کردم.

ولی مگه بده که کسی بیاد و با سکس با محارم مخالفت کنه؟

خود تو (جسارت نباشه)راضی میشی که با (بیب)سکس کنی؟

یا کسی هست که یک گرم غیرت و تعصب داشته باشه و عین خیالش نباشه که خواهرش چی کار میکنه یا نمیکنه؟!!
مگه کسی راضی میشه که ناموسش یه روز زیر فلان کس باشه فردا زیر اون یکی باشه؟

هیچکس ندیدم که دوست داشته باشه کسی به ناموسش چپ نگاه کنه ، پس بیخودی با افکار اصلیتون مبارزه نکنید!

گفتی اسلام و مسجدو …

یعنی کسی که مسیحیه یا یهودی یا مثل من بی دین باشه
باید بی غیرت باشه؟
سخت در اشتباهی!!

کوروش و داریوش که اسلامی نبودن،ولی تفکراتشون و کاراشون همه ضد این چیزایی بود که شما دونفر گفتید

فعلأ همین
ایرانی باشیدو اریایی فکر کنید

0 ❤️

291427
2011-07-29 13:33:27 +0430 +0430
NA

لایت جان … مرسی که آروم جواب دادی اما… خودت کلاتو قاض کن ؟؟؟!!! ببین سکس با محارم خوبه ؟؟؟؟ من الان داستان و تا آخر خوندم دیدم این بنده خدا مشکلش چیزه دیگه است اما سو تفاهم نشه اگه خودت بر فرض مرد باشی و بیان با خواهرت یه همچی کاری بکنن چیکار میکنی؟؟؟ ها ؟؟؟ !!!
این بنده خدام مشکلش چیزه دیگه است اگه تا آخر بخونیم ولی… اگه کسی حرفی زده به خاطر اینه که کسی سکس با محارم و قبول نداره اون کسی هم که قبول داره نمی گیم مریضه ، نمی گیم مشکل داره (در صورتیکه به نظر من خیلی هم مشکل داره )میگیم این اخلاقشه ؛اینجوری حال می کنه …اما خودت فکر کن اگه کم کم همه آدمها این طوری بشن چی میشه ؟؟؟؟ دیگه نمی شن انسان میشن حیوون.بازم میگم هر کسی مسول کار خودشه اما خوشبختانه یا متاسفانه یه سری قوانین هست که برای پایداری زندگی انسانها باید رعایت کرد…مثل همین سکس محارم و خانوادگی …آیا اینا رو قبول نداری ؟من همه جور سکسی رو قبول دارم و اگر هم قبول نداشته باشم برام قابل درکه جز سکس با محارم.وحشتناکه و نظر من اینه که این آدمها مشکل دارن و ادمین بهتره این داستانهارونزاره ف، این واقعا اسمش مریضیه .خوبه آدم خواهر داشته باشه و زیباییهاشو تحسین کنه برادر داشته باشه و بدنشو تحسین کنه ،عاشق مادرش باشه اما نه اینجوری ،عاشق پدرش باشه اما عشق پدر دختری…حتی نهایت مادرش اگه دید پسرش یا دخترش حشرش بالاست و خودشون نمی تونن کاری بکنن نهایت بره واسشون یه کسی رو جور کنه نه اینکه بگه بیا منو بکن یا به من بده.به نظر من که اشتباست و این داستانها و اتفاقها اصلا درست نیست، اصلا

0 ❤️

291428
2011-07-29 13:36:16 +0430 +0430
NA
thumb_15dv3h0.jpg
0 ❤️

291429
2011-07-29 19:02:46 +0430 +0430
NA

Akhe Yeki Balade Kos Sher Sare Ham Kone Benvise . To Hamin Honaram Nadari :D

0 ❤️

291430
2011-07-30 04:57:08 +0430 +0430
NA

17 ساله رو بدین من بگایمش.بجای داستانش.فیلمشو میزارم براتون

0 ❤️

291432
2011-08-02 09:39:43 +0430 +0430
NA

دسته جارو هری پاتر تو کونت.

0 ❤️

291433
2011-08-03 05:33:29 +0430 +0430
NA

madar jende abji jende akhe khodeto gaidam ridam pase kale babat bigheyrate fako famil jende alan daram miterekam az in ke chera vaght gozashtam in dastane tokhmi takhayolito khundam madareto gaidam bigheyrate 2 jense

0 ❤️

291434
2011-08-03 11:37:53 +0430 +0430
NA

تموم کسایی که توهین کردند خطاکارند.
داستان خوبی بود ممنون

0 ❤️

291435
2011-08-07 04:07:59 +0430 +0430
NA

آخه این چرت وپرتها چیه یه قسمتی بزارین که آدمهای تو کف مونده کسشعرهای مخشون رو به عنوان داستان های تخیلی توش بزارن وقت بقیه هم تلف نشه

0 ❤️

291436
2011-08-09 23:55:02 +0430 +0430
NA

من با سکس با محارم مخالفم . اما یه چیزی یادتون باشه در روم باستان اگه تو خاندان سلطنتی کسی با خواهرش ازدواج نمی کرد جرم محسوب می شد چون می گفتن خون سلطنتی باید تو رگهای فرزندانشون جریان داشته باشه همینطور در مصر باستان . با گذشت زمان چیزهای بد به خوب و بعضی وقتا هم خوب ها به بد تبدیل می شن . من با اینکه با این نوع سکس موافق نیستم اما به کسانی که این کار رو می کنن توهین نمی کنم بالاخره یه جور سلیقه سکسیه .

0 ❤️

291437
2011-08-15 16:46:12 +0430 +0430
NA

بابا شما که دهن این بدبختا سرویس کردید
مگه 17 سال با 18 سال چقدر فرق میکنه؟
ضمناً این همونجور که از اسمش پیداست این یه داستانه معلوم نیست واقعی باشه یا زایده تخیل نویسنده باشه

0 ❤️

291438
2011-08-22 20:24:00 +0430 +0430
NA

کیرم تو غیرتت
حتی اگه داستانت تخیلی باشه بازم کیرم تو غیرتت
اگه یکی به خواهرمن چپ نگاه کنه مادرشو پرپر میکنم
بی غیرت
اصلا 17 ساله ها چرا میان تو سایت
برو بچه برو تا باهات پیراشکی درست نکردم
بازم یاد اوری میکنم
کیرم تو غیرتت
جوجه کونی

0 ❤️

291439
2011-08-22 20:25:12 +0430 +0430
NA

X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(

0 ❤️

291440
2011-08-23 00:36:15 +0430 +0430
NA

خواهرتو بده بکنیم
24 ساله از کرج

0 ❤️

291441
2011-08-23 10:15:32 +0430 +0430

حوری جونم به منم حال میدین؟

0 ❤️

291442
2011-09-21 06:18:06 +0430 +0430
NA

جاکش
کس کش
بی غیرت
تخم شیطان

0 ❤️

291443
2011-09-21 07:06:23 +0430 +0430
NA

بيخودنيس زير18سال ممنوعه…
داستانتوخوندم خيييييلي چرت بوداصلاباورش ندارم
ولي واسه اون افكارتخميت باث بگم حس زنونه بودنت بنظرم يه نوع مريضيه مگه نگفتم قرصاتوسروقت بخور؟؟ها؟
توقسمت سكسيشم رسمارييدي

0 ❤️

291444
2011-10-07 03:25:03 +0330 +0330
NA

X(

خاک به سرت .

0 ❤️

291445
2012-02-04 23:35:25 +0330 +0330
NA

شما با برجستگی دم اسبی هم تحریک میشی؟!!

0 ❤️

291447
2012-02-12 14:30:28 +0330 +0330
NA

همه چی تو ایران بگا رفته. #o

0 ❤️

291448
2012-02-19 16:02:46 +0330 +0330
NA

من تازه اومدم تو این سایت و داستان رو خوندم این بدبخت که مشکل جنسی داره ولی حاشا به غیرتت من با این حال که دخترم هر کی مزاحم خواهرم می شه بهش زنگ می زنم و خواهر و مادرشو بگا می دم اونقدر بهش فحش می دم که فکر مزاحمت هم از فکرش بره بیرون حالا تو پسری گیریم حس دخترونه داشته باشی نباید غیرت خواهرتو بکشی؟؟؟ واقعا متاسفم فکر کردم اینجا داستانای سکسی خوبی پیدا شه و یه کم از این همه فیلترینگ و محدودیتها خلاص میشیم ولی متاسفانه…

0 ❤️

291449
2012-02-21 02:37:08 +0330 +0330

کس و شعر به این کس و شعری نخونده بودم . بی غیرت

0 ❤️

291450
2012-06-26 15:38:33 +0430 +0430
NA

باور کن من از اینهمه ابکی بودن گریه ام نمی گیره.

0 ❤️

291451
2012-10-01 08:54:38 +0330 +0330
NA

im sorry

0 ❤️

291452
2012-10-02 03:16:13 +0330 +0330
NA

بو گند میدی هم خودت هم داستانت

0 ❤️

291453
2012-11-24 04:32:28 +0330 +0330
NA

خیلی بیغیرتییییییییییییییییییییی متاسفم واسه فردایی که این مملکت دست امثال تو میوفته

0 ❤️

291454
2012-11-24 09:00:45 +0330 +0330
NA

به این داستان میگن فوق توهم. این داستان در حد خیلی خیلی خیلی کس شعر بود. واقعا متاسفم که مدیریت سایت انقدر ما رو کوته فکر میدونه که خیال میکنه ما با اینجور داستانای مزخرف به وجد میایم یا خوشمون میاد. متاسفم

0 ❤️

291455
2012-11-26 12:30:50 +0330 +0330
NA

fucked u

0 ❤️

291456
2013-02-09 18:16:05 +0330 +0330
NA

عزیزم خواهرتو ول کن از خودت بگو یکم :))))))

0 ❤️

291457
2013-02-09 18:18:35 +0330 +0330
NA

خواهرتو ول کن از خودت بگو یکم :))))

0 ❤️

291460
2013-02-09 18:22:08 +0330 +0330
NA

خواهرتو ولش کن از خودت بگو :))))

0 ❤️

291462
2015-06-01 07:03:07 +0430 +0430
t.n

برو جلقتو بزن ، بچه جلقوز
کونی

0 ❤️

524723
2015-12-06 14:50:37 +0330 +0330
NA

به سن قانونی نرسیده که عزیزم!!

0 ❤️

525959
2015-12-20 11:17:27 +0330 +0330

“من رفتم سراغ کمد لباساش اول آرایش کردم” آقا یه داستان بدرد بخور نیست!! همش کسشعر!!! (rolling)

0 ❤️

569242
2016-12-19 05:45:06 +0330 +0330
NA

بیا من قول میدم هردوتون رو حسابی بگام که راه رفتن یادتون بره مخصوصا تو کس کش لاشی رو مرتیکه

0 ❤️

665897
2017-12-17 21:57:35 +0330 +0330

حیفه اسم غیرت بزارم روت تخمه سگ لاشی عصابمو داغون کردی ننه جنده

0 ❤️

677988
2018-03-18 20:00:50 +0330 +0330

خواهرم و خواهرت اوممممممم

0 ❤️

772179
2019-06-07 17:20:16 +0430 +0430

نفهم خواهرت پیش کی اینطور لباس بپوشه میخوای برای تو هم مثل غریبه ها لباس بپوشه

0 ❤️Top Bottom