کونمو جر داد

1390/06/02

سلام من علی هستم 17 سالمه سال آخر رشته کامپیوتر هستم یه روز سر کلاس نشته بودیم و مدیر هنرستان امد و به ما گفت که فردا معلم ندارید ولی اجبارن باید بیایید و درس عربی را تمام کنید.درس عربی ما یه هفته در میان بود که بخاطر تعطیلی یکی از روزهاش عقب افتاده بودیم.خلاصه روز بعد شد همگی اومدند سر کلاس و درس عربی طی دو زنگ تمام شد و باید دو زنگ دیگش هم سر کلاس میماندیم که خبر رفتن مدریر مدرسه رسید و طی 10دقیقه تمام بچه ها از کلاس فرار کردن و من ماندم و 3نفر دیگه که یکی از دوستان به اسم میلاد اومد و ی سی دی سوپر واسه ما گذاشت البته نوبتی سر کلاس نگهبانی می دادیم که کسی نیاد.

من که میلاد دوست صمیمی بود رفتم پیشش و با ی اشاره به یکی دیگه از دوستانمان کردم و داشت زیر شلواری جق میزد وقتی فهمید که داریم نگاش میکنیم یه لبخندی زد و خودشو جمع کرد بعد 5دقیقه نگاه کردن یکی از بچه که نگهبان بود به سرعت اومد و گفت جمع کنید صاحبش اومد ما هم عجله ای جمع کردیم و اروم نشتیم بعد از چند دقیقه مدیر اومد و خیلی عصبانی شد از دست اونایی که فرار کرده بودن و اسم همگی را یادداشت کرد و به خونشون زنگ زد.سپس ما رو هم فرستاد که بریم خونه و ما خیلی خوشحال بودیم که فرار نکردیم .خلاصه گذشت و من به خونه رسیدم و دیدم کسی خونه نیست به بابام زنگیدم گفت ما اخر شب میایم سر باغیم.

من که کاملا حشری بودم به میلاد زنگ زدم و گفتم سی دی رو بیار و بپر خونه ما.گذشت و میلاد رسید و ی فکری با سرمون زد که مهران دوستمون همونی که سر کلاس داشت جق میزد رو بیاریم و با زبون بازی بکنیمیش .شمارشو به زور از این واون گیر اوردیم و مهران گفت باشه میام ولی یه سی دی دیگه بگیرید که حالش بیشتر باشه ما هم الکی کفتیم باشه فعلا بیا ببینیم میتونیم یه دختری تور کنیم بیاریم اینو شنید دیگه حول شد و گفت حتما میام.من و میلاد داشتیم فیلمو نگاه میکردیم و نقشه میچیدیم که زنگ در با صدا دراومد و دیدیم مهرانه.اومد ونشتیم داشتیم فیلم نگاه میکردیم که دیدم مهران شلوارشو دراورده و داره جق میزنه بهش گفتم چرا الان گفت کار دارم باید برم بعد میام پیشتون .مهران ابشو اورد و رفت من و میلاد گیج شده بودیم و اعصابمون هم خیلی کیری شده بود از این نکردیمیش.

غروب شد و ما منتظر مونده بودیم که زنگ زد و گفت علی نمیتونم بیام دخترو بزار واسه ی وقت دیگه.ما هم داشتیم اتیش میگرفتیم که میلاد گفت به درک نمیاد خودمون که هستیم ی نگاهی بهش بهش کردمو گفتم بابا بی خیال بابا گفت نه بی خیال نمیشم هیچکی که نمیفهمه منم که هر دومون که کف یه کون بودیم قبول کردمو و گفت بیا دیگه رفتم جلو و دستشو گذاشت رو کیرم و منم همین کارو کردم که دیدم دستشو برد روی کونم و داشت میمالید گفتم میلاد اونجا نه گفت علی همه جا اره.میلاد منو خوابوند و داشت لبمو میمکید که کمربندمو باز کردو یکم کرمو مالوند و فت لخت شو منم که کاملا خومو لخت کردم و اون هم همینطور و یکم دیگه همدیگرو مالوندیم و گفت بیا کیرمو بخور منم رفتم براش ساک زدم و خیلی بهش حال دادم .کیر میلاد خیلی بزرگ بود نسبت به کیر من.بلند شد و فت یرگرد منم برگشتم و دیدم داره سوراخ کرنمو میلیسه من که باور نمیکردم کارمون به اینجاها بکشه خلاصه یکم دیگه خورد و دیدم داره انگشتشو میکنه تو کونم کونم داشت میسوخت خیلی درد داشت گفتم میلاد درد داره گفت منم اینجوری میشم نترس گفت حالا تو بیا این کارو بکن میلاد برگشت و اینقد مو ذاشت که سوراخش معلوم نبود گفتم میلاد میخوام ابمو بیارم گفت ولی من هنوز نمیخام منم یکم تف مالوندم و به میالد گوش ندادم کیرمو لای پاش گذاشتم و بعو دو سه دقیقه ای ابم اومد و همشو ریختم رو کونش من بیحال شده بودم که دیدم میلاد ابمو با دست جمع کرد و گفت برگرد منم برگشتم و دیدم همشو زد به کونم وبا اون کیر گندش داشت به سوراخم میتابید یکم عقب جلو کرد دید نمیره یکم تف به کیرش انداخت و اورد دم سوراخ کونم و با زور داشت کیرشو هول میداد خیلی درد داشتم احساس میکردم که داره کونم منفجر میشه که سر کیرش رفت تو کونم دیگه داشتم از درد میموردم که دراور و گفت علی جان دیگه باکره نیستی گفتم چطور گفت ازت خون اوردم کونمو نگاه کردم دیدم داره خون میاد و بازم دلم میخواست که کیرشو تو کونم کنم میلاد اصلا گوش نداد از بس که حشری و سر کیرشو دوباره کرد تو کونم و گفت خودتو شل کن خودکو شل کردم و با یه فشار تمام کیرشو کرد تو کونم خیلی درد داشت ولی دو سه دقیقه ای همان توری کیرشو نگه داشت و دردم کمتر شد و شروع کرد یه تلمبه زدن یکم احساس درد میکردم ولی حال میداد میلاد کیرمو گرفت و برام جق میزد که خیلی من داشتم حال میکردم.بعد از 5دقیقه من ابم دوباره هومد و میلاد هی داشت تلمبه میزد که احساس کردم کونم جوش اومده چه دیدم اقا میلاد ابشو ریخته تو کونم من نمیدونستم چی کار کنم فقط رفتم دستشویی و کونمو شستم اب میلاد با خون کون من قاطی شده بود.خلاصه گذشت و میلاد ازم معذرت خواهی کرد و تا اخر شب پیشم بود ولی از اون موقع به بعد هفته چند بار منو میکنه

نوشته:‌ علی


👍 10
👎 1
144055 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

295280
2011-08-24 22:42:59 +0430 +0430
NA

جالب نبود…مشمئز کننده!!!

0 ❤️

295281
2011-08-25 00:43:03 +0430 +0430

بازم گی حالم بهم میخوره

0 ❤️

295282
2011-08-25 01:09:50 +0430 +0430
NA

میگن چاه نکن بهر کسی اینه ها واسه یکی دیگه نقشه کشیدی خودتو کردن ولی توام باید میکردیش
خیلی بده که بعد اون درد وحشتناک بازم تمایل به دادن داری سعی کن نذاری ازت سوء استفاده بشه

0 ❤️

295283
2011-08-25 03:18:21 +0430 +0430
NA

hala arabi ro tamoom kardin?

0 ❤️

295284
2011-08-25 03:56:24 +0430 +0430

دوست نداشتم فقط اولشئ خوندم اصلا ارزش خوندن نداشت از گی خوشم نمیاد

0 ❤️

295285
2011-08-25 04:03:17 +0430 +0430
NA

اه کونی حالمو بهم زدی X( X( X(

0 ❤️

295286
2011-08-25 04:05:38 +0430 +0430
NA

بازم کون دادن پسر .اه حالم بهم میخوره من نمیدونم چطوری کیرتون شق میشه.کیر فیل تو کونتون.

0 ❤️

295287
2011-08-25 14:21:38 +0430 +0430
NA

از داستان گی خوشم نمیاد خاک بر سرت شما ها که انقدر حشری هستید یکتون بره اتاق عمل کیرشو بکنن جاش کوس بذارن دیگه!!!

0 ❤️

295288
2011-08-25 16:55:32 +0430 +0430
NA

Akhe lamasab dastan minevisi hade aghal bdo0ne ghalat benevis:D

0 ❤️

295289
2011-08-25 16:56:42 +0430 +0430

فکر میکردم ورود زیر 18 سال ممنوعه .

0 ❤️

295291
2011-08-25 18:38:37 +0430 +0430
NA

کاری به داستانت ندارم چون کونی هستی ولی املا ء صفر در تعجبم اکثر انهایی که داستان کون دادنشونو مینوسین زیاد غلط املائی دارن … چرا ؟

0 ❤️

295292
2011-08-25 23:49:24 +0430 +0430
NA

>:P
اگه خاطره باشه که فکر میکنم واقعی باشه باید خیلی درد کشیده باشی ! :D
راستی گفتی چند سالته !17 !!! =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
ادمین اینو خوندی و گذاشتی یارو بیاد تو سایت!وا چرا حالا ناراحت میشی ادمین جونم! :D
اخه فدات شم خودت قانون گذاری و خودت ناظرو وخودتم مجری !!دی {والا}

0 ❤️

295293
2011-08-27 10:48:41 +0430 +0430
NA

اقا من تا حالا این داستانارو میخوندم و خیلیم سعی در فهمیدن راست و دروغشون نمیکردم حتی رسمن هم عضو این سایت نبودم . ولی این کون کش مادر بختا یه کاری کرد که نتونستم بی جواب بزارمش . اخه کره خر دهاتی راجب شعور بقیه با خودت مادر جندت چه فکری کردی الللاغ !!!

0 ❤️

295294
2011-10-12 05:27:52 +0330 +0330
NA

خاک تو سرت از این بچه درس خون ادم ضایع کن بودین که خایه مالی معلم و مدیر و ناظمو میکردن نرفتین خونه نمره انظباطت 20 بشه نکنه مدیرتون تورو کرده که خون از کونت راه افتاده

0 ❤️

295295
2012-01-09 04:56:12 +0330 +0330
NA

خاک بر سرت کونیت

0 ❤️

295296
2012-09-27 00:40:19 +0330 +0330
NA

آقایون منم هروقت دست میکنم تو خودم خون میاد ازم…ای یعنی چی؟؟؟
برام خیلی مهمه…من15 سالمه و از بندرعباسم…همیشه خون میاد…هرکی میدونه تو خصوصی بهم بگه

0 ❤️

295297
2012-12-05 14:00:49 +0330 +0330

چوس مغز بجای کون دادن یک کم املا فارسی یاد بگیر؛ مخ چون پخ

0 ❤️

295298
2013-01-22 16:48:28 +0330 +0330
NA

خاك توسر خايه مالت

0 ❤️

533625
2016-03-17 23:00:41 +0330 +0330

نظر شما چیه؟چی فکرمیکردی،چی شد!
خوبت اومدحقت بود.تاتوباشی واسه کسی نقشه نکشی

0 ❤️

539452
2016-05-02 09:40:02 +0430 +0430

دوست دارم بکنمت
پیام بده

0 ❤️

645115
2017-08-14 00:04:15 +0430 +0430

همین که عذرخواهی کرده خوبه
کسکش لاشی

0 ❤️

832160
2021-09-14 08:53:19 +0430 +0430

سلام عزیز دل شماره ات را برای من نیز ارسال کن چون خیلی دوست دارم خودت و بدن نازت را ببینم و لمس کنم منتظر پیامت هستم

0 ❤️