داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کونی شدن تو ویلا

1399/04/21

سلام.این یه داستان نیست و واقعیتیه‌که برام اتفاق افتاده و هنوزم در جریانه.تو این ماجرا اسم‌ها مستعاره.
من متینم قدم۱۷۵ و وزنم ۷۰. الان ۱۹سالمه ولی موقعی که این ماجرا برام پیش اومد ۱۸سالم بود.بدنم جوریه که لاغرم ولی یه کون نمیگم طاقچه ولی برجسته و فیتنسی دارم که خیلیا میخان ترتیبمو بدن و بقیه میگن که خوشگلی.
داستان از جایی شروع شد که من قرار بود برم رامسر و یکی از دوستهای کلاس ششم که خیلی باهم صمیمی بودیم رو ببینم(سال ششم اونا به خاطر کار باباش رفتن رامسر) ولی نمیدونستم که چه جوری تنها برم و یه جورایی میترسیدم.یه روز رفتم خونه پسر عموم و داشتیم حرف میزدیم که من ماجرا رو گفتم که اره نمیتونم برمو فلان.
پسرعموم یه دوست داره به اسم دانیال که وضع مالیشون خیلی خوبه و تو شهرای شمالی دو سه تا ویلا دارن.پسرعموم بهم گفت که منو دانیال اخر هفته احتمالا میخاییم بریم شمال و اگه بخایی میریم رامسر که توم دوستتو ببینی.منم که از خدا خواسته قبول کردم.(پسرعموم ۲۸ سالشه و همسن من نیست).خلاصه هفته بعد زنگ زد و گفت که فردا دانیال داره میره رامسر اگه میخایی باهاش برو که من گفتم مگه قرار نبود توم بیایی گفتش تولد دپست دخترشه و نمیتونه بیاد.منم قبول کردم و شماره دانیالو ازش گرفدم که هماهنگ کنیم.خلاصه با دانیال هماهنگ کردمو فرداش راه افتادیم.
من زیاد نمیشناختمش ولی تو ماشین صمیمی شدیم تقریبا.بعد چندساعت که رسیدیم ویلاشون وسایلامونو گذاشتیم تو اتاقو میخاستم برم حموم که به دانیال گفدم اگه تو میخایی برو چون من میخام موهای بدنمو بزنم و طول میکشه و قبول کرد اول بره.بعد یک رب از حموم دراومد و من رفتم و درو قفل نکردم وپیش خودم گفتم فقط خودمو خودشیم و کسی از روی حواس پرتی نمیاد درو باز کنع.خلاصه من نشستم رو توالت فرنگی که توی حمومشون بود و شروع کردم موهای بدنمو زدن.موهای پا و کونمو زدم و داشتم موهای دستمو میزدم که یه دفه دیدم با یه شرت اومد تو و من ریدم به خودم😂اومد سمتم و منم لخت لخت نزدیکم شد و فک کردم میخاد شوخی کنه ولی جدی بود.اومد کنارم من هنوز نشسته بودم و جلوی کیرمو گرفته بودم که دیده نشه و اومد کنارم و محکم از بازوم گرفتو بلندم کرد منم با لحن ترس آمیز گفتم که چیکار میکنی گفت هرکار دوس داشته باشم.منه دیوونه نگاهای سنگین اینو تو تهران رو خودم دیده بودم ولی بازم اعتماد کردم بهش و باهاش اومدم.(البته اینم بگم که من از یه مدت قبل خودمو انگشت میکردم و باز بود سوراخم و حَوَل کیر بودم ولی به کسی نمیتونستم اعتماد کنم).بلندم کرد کونمو برانداز کرد و گفت فک نمیکردم انقد تمیز باشی.صورتمو گرفت و چرخوند سمت صورتش و بهم گفت میرم تا چند دیقه دیگه برمیگردم و تو باید کونتو خالی کرده باشی وگرنه من میدونمو تو.منم حسابی ترسیده بودم و خودمو زدم به اون را و گفتم ینی چی و هیچی نگفتو رفت درم پشت سرش محکم کوبید.میخاستم درو قفل کنم که نیاد ولی پیش خودم گفتم تا کِی میخام این تو بمونم اول اخر که میوفتم دستش تصمیم گرفدم همکاری کنم.تو همون توالت فرنگی کونمو حسابی خالی کردم و دیدم نیومد ادامه موهای بدنمو داشتم میزدم که یدفه در باز شد.تپش قلب گرفته بودم دستو پامم یخ یخ شده بود .یه کیر دراز فک کنم ۲۰-۲۱ سانت میشد راحت ولی قطرش۴-۵ سانت .اومد جلو گفت ساک بزن.کیرش یه مزه‌ای میداد معلوم بود تاخیری زده.منم اروم داشتم سرشومیخورم که مثلا بلد نیسدم ولی سرمو گرفت و میکرد تو دهنم و اوق میزدم.۵-۶ دیقه همینجوری تو دهنم تلمبه میزد و من داشتم خفه میشدم.کل صورتم خیس بود از اشک چون واقعا داشتم خفه میشدم. از دهنم کشید بیرون و از موهام گرفت بلندم کرد میخاست لبامو بخوره که خودمو کشیدم عقب چون اصلا دوس ندارم.خلاصه بلندم کرد و جفت زانو گذاشتتم روتوالت فرنگی.سوراخمو یکم انگشت کرد که دید دوتا انگشتش راحت میره که یه چک سکسیه خییلی محکم زد رو کونم که صداش تو گوشم پیچید.بهم گفت توله سگ تو که سوراخت بازه منم گفتم الان خودمو انگشت کردم یکم که نفهمه از قبل خودمو انگشت میکردم که گفت گوه نخور الان انگشت کنی اینجوری نمیشه منم دیگه لال شدم. شروع کرد سوراخمو لیسیدن.همیشه تو داستانا میخوندم که لذت داره ولی فک نمیکردم انقد باشه.رو ابرا بودم که بعد ۲۰-۳۰ ثانیه بلند شد و روغنی که با خودش اورده بود رو ریخت رو کیرش و مالید رو کونم روغنه نه بو داشت نه هیچی و نفهمیدم که چیه.سر کیرشو گذاشت رو سوراخم بازی بازی میکرد.نمیکرد توم که دیوونه شدم نفس نفس میزدم که یه اه کشیدم و یه جم سکسیه دیگه زد و گفت منتظر همین بودم و کیرشو تا نصفه کرد توم.جلوی دهنمو گرفت و نذاشت داد بزنم.چشام سیاهی رفت.یکم نگه داشت تا جا باز کنه و بهم گفت این تلافیه چن ماهیه که تو کف کونتم.کیرشو اروم اروم تا ته کرد تو سوراخم و چسبید بهم
تعجب کردم که چه جوری اینهمه کیر راحت جا شد تو سوراخم.شروع کرد اروم کیرشو در میاورد دوباره میکرد تو.واقعا بلد بود چه جوری دیوونم کنه.تلمبه نمیزد و میخاست منو حرص بده(بعدا خودش گفت بهم)بعد ۷-۸ بار اینکارو کردن دستامو اورد رو کمرم و سرمو گذاشتم رو سیفون توالت فرنگی که کاملا کمرم قوص گرفته بود و هی با دست دیگش چک سکسی میزد بهم که عاشقش بودم.
شروع کرد تلمبه زدن. بهترین لذت زندگیم بود این لحظه که شروع کرد.همینجوری میکرد و خودشو میکوبید بهم و من لذت میبردم.بعد۴-۵ دیقه بلندم کرد اورد رو زمین درازم کرد و پاهامو داد بالا که کمرم درد گرفت و زمین و رفت حوله اورد انداخت زیرمو خابوندتم رو زمین پاهامو چسبوند به شکمم و کیرشو کرد تو و خابید روم شروع کرد همزمان با تلمبه زدن گردن و گوشمو خوردن که نا خوداگاه از رو لذت صورتش که ته ریش داشتو گرفتم و اوردم بالا و لباشو خوردم که یه دونه محکم لب پایینمو گاز گرفت و من یه اه بلند کشیدم.فک کنم حدود ۱۰ مین تو اون حالت بودیم که به پهلو خابوندتم و دوباره کرد تو و از بغل بهم چک سکسی میزد.بعد چند دیقه من سوراخم واقعا درد گرفت و نمیتونستم ادامه بدم که بهش گفتم درد دارم که یه جوون بلند گفت و بعد چنتا تلمبه محکم کیرشو کشید بیرون و خودش دراز کشید زمین پیش من و منو بلند کرد و گفت ساک‌بزن برام کونیه من.من از این حرفش خیلی خوشم‌اومد و بلند شدم رفتم لای پاش و شروع کردم ساک زدن.تقریبا وارد شده بودم تو ساک زدن و همونجور که گفته بود زبونمو در میاوردم و کیرشو تا ته میکردم تو حلقم و یه اه عمیق کشید.بعد ۱۰- ۱۲ دیقه ساک زدن فکم درد گرفت و گفتم نمیتونم که گفت نوبت کونته.تقریبا درد کونم افتاده بود ولی با وجود درد بازم دلم میخاست کیرشو .منو دمر خابوند زمین جوری که شکمم رو زمین بود. روغنو برداشت و کلی ریخت رو کون و کمرم و سوراخمو باز کرد و یکمم ریخت توش که گفت کمتر دردت میگیره.دوسه بار دوانگشتی کرد تو سوراخمو خابید روم و کیرشو دوباره کامل کرد توم که دردم گرفت.خابید رومو گردنو گوشمو میخورد.تلمبه هاش محکم شده بود و ابش میخاست بیاد.بعد یکی دو دیقه کیر من اون زیر راست شد و چون جا نداشت زیاد آبم اومد و کونم تنگ تر شد و نبض زد که دانیال یه جووون یواش درگوشم گفت و تلمبه هاش محکم و محکم شد و بعد چنتا تلمبه خودشو چسبوند بهم و ابشو تا قطره اخر خالی کرد توم بیحال افتاد روم ومنم خسته خسته نای حرف زدن نداشتم.بعد چن دیقه بلند شد و کیرشو که خابیده بود از سوراخم کشید بیرون و گوزیدم😅که زد رو کونم و گفت کیرشو خورد عاروقشم زد😬منم که اصن نمیتونستم حرف بزنم خندیدم.خودش بلندم کرد و بدنمو شست و یکم رو کمرم موی بور مونده بود و اونارم برام زد و رفتیم بیرون.گذاشتتم رو تخت و رفت زنگ زد پیتزا اوردنو خوردیم.من تا شب فقط میگوزیدم و دل درد شدید داشتم.شب دوباره خابیدنی میخاست که گفتم درد دارم و قبول کرد و بغلم کرد خابیدیم.فرداش که بلند شدیم صبونه خوردیم و گفت تو این یه هفته‌ای که اینجایی همیشه باید کونت خالی باشه و همیشه لخت تو خونه بچرخی هروقت کون خاستم نه نیاری کونیه من،منم گفتم چشم.بعد صبونه رفدم اونیکی اتاق که دیدم اسپره تاخیریش روی میزه اولین کار اونو ورداشتم انداختم تو اشغالا و رفت😂😂 من بعد یه روز رفتم دوستمو دیدم و بهش گفتم فقط یه روز اومدم و میخام برم که اونم باور کرد(کیر خیلی بهتر از بیرون رفتن با رفیق بود😬)
ولی یه هفته‌ای که تو رامسر بودیم تقریبا روزی یکی دوبار منو میکرد و منم حسابی حال میکردم که نه مزاحمی هست نه چیزی.
وقتیم اومدیم تهران تا چند وقت پیش کونیش بودم که دی ماه رفت المان و من موندم و یه کونه معتاد به کیر که هم حسابی تنگ شده هم کلی کیر میخاد.
ببخشید اگه داستان یکم طولانی شد.میخاستم با جزئیات بگم.اگرم غلط املایی داشت ببخشید چون با گوشی تایپ کردم.
اگه خوشتون بیاد بقیه داستانامونم مینویسم براتون
دوستون دارم😘❤️
نوشته: MK


👍 40
👎 21
58114 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

898043
2020-07-11 20:53:11 +0430 +0430

کیرم بر کستانی که نوشتی اخه ایموجی وسط داستان چیه
بعدشم گوزیدی که گوزیدی الان بخندم یا برینم
عه


898046
2020-07-11 20:54:11 +0430 +0430

خب متین کونی چرا میگی اون موقعیکه این داستان برام پیش اومد.بگو پارسال دیگه چرا میپیچونی.مثلا میخوای بگی چن ساله پیش دادی و الان ادعای تنگارو درمیاری؟؟؟؟


898052
2020-07-11 20:57:24 +0430 +0430

یه چیزی مثل مداد یا کتاب یا کلتی چیزی اگه دم دستتونه یه لحظه لطف کنین اینجا

7 ❤️

898103
2020-07-11 21:25:47 +0430 +0430

آزیوا سوخوم

3 ❤️

898109
2020-07-11 21:28:20 +0430 +0430

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


898113
2020-07-11 21:36:11 +0430 +0430
NA

ببین تو تنها کسی هستی که من بهش فوش می دم کونی متوهم مادر و خواهر وناموستو گاییدم بچه ی جقی کسکش کیر دو متری نهنگ تو کونت کسخل اخه ادمی که اون همه پول داره چرا با پسر عموت دوسته دوما چرا دختر نمی کنه؟ این که این همه پول داره بچه هم نیسی( که البته در واقعیت هستی) که بگیم پدوفیله کسخل جقی دفعه بعد خواستی کستان کوتاه بنویسی یادت باشه که اول درد داره بعد کمکم طرف خوشش میاد نه این که اول خوشش بیاد بعد کونش تنگ بشه دردش بیاد مفعول ال ملجوق. کسکس کونی تخماتیک کیر عبدلّاه تو کونت کسخل کونی

6 ❤️

898118
2020-07-11 21:42:09 +0430 +0430

اولا اون ایموجی ها همه تو ماهتتت.
ثانیا کون دادی، هنرنمایی کردی، اومدی از دادنت تعریف میکنی؟

از کون کونک بازی خوشم نمیاد.

6 ❤️

898123
2020-07-11 21:57:18 +0430 +0430

خیلی خوب بود… تا باشه از این تجربه‌ها

0 ❤️

898162
2020-07-11 23:24:06 +0430 +0430

والا جنده های شهرنو هم مثل تو چنین خاطره که بهش الاغ کیف میگن نداشتن

3 ❤️

898171
2020-07-12 00:08:10 +0430 +0430

ایدزبگیری الهی نکبت

6 ❤️

898183
2020-07-12 03:00:43 +0430 +0430

از تو مقعدت دراورد و تو براش ساک زدی؟؟مطمئنم تا حالا آنال واقعی ندیدی ، یا اگرم واقعی باشه الان یه مریضی ای چیزی داری و رو به مرگی :/

6 ❤️

898188
2020-07-12 03:32:38 +0430 +0430

خب بیا به ماهم بده مگه مال ما خار داره 😁

4 ❤️

898225
2020-07-12 06:40:26 +0430 +0430

چه افتخاری هم میکنی؟
والا نمیدونم ما که به هر بچه خوشگلی گفتیم بیا خونمون یه استخر داره که تد پول شنا میکنیم باور نکرد نیومد.
شما ها چه راحت کونی میشین.

6 ❤️

898249
2020-07-12 08:48:17 +0430 +0430

رفته آلمان؟ شمارشو بده برم پیشش

1 ❤️

898259
2020-07-12 09:26:26 +0430 +0430

بیا اینم یه کونی دیگه چه خبره امروز همه کونی ها جمع شدن داستان میگن

1 ❤️

898272
2020-07-12 10:14:05 +0430 +0430

چیز جدید یاد گرفتم
طرف آبش بیاد سوراخش تنگ میشه
بعد چطوری بار اولت خونریزی نداشتی
نتیجه میگیریم کونی بودی عزیزم

1 ❤️

898281
2020-07-12 10:46:22 +0430 +0430

دیگه اون سوراخ به درد ریدنم نمیخوره
چه برسه ماها بیایم بکنیمت!!!

1 ❤️

898283
2020-07-12 10:53:56 +0430 +0430

اوه اوه…ایموجی رو که دیدم دیگه نخوندم! دیس!

1 ❤️

898293
2020-07-12 11:51:58 +0430 +0430

این چیزی که بهش افتخار میکنید ،هنوز رسما فحش محسوب میشه

1 ❤️

898313
2020-07-12 14:19:28 +0430 +0430

ممنون خوب و عالی بود

0 ❤️

898374
2020-07-12 21:06:10 +0430 +0430

عجببببببببببببببببببببببببب

0 ❤️

898444
2020-07-12 23:11:59 +0430 +0430

من عاشق همچین لذتیم ده ساله رفیق منم رفته والان توکف یه پنجاه سال بالاهستم چون بدجورعاشق رفیقم بودم واون بهترین لذت وبه من میدادوازمن سی سال بزرگتربوداخ که چه روزایی بودکاش برگرده

0 ❤️

898465
2020-07-13 01:48:27 +0430 +0430

اسمت مورتال کومبته؟

1 ❤️

898474
2020-07-13 03:24:30 +0430 +0430
NA

واقعا کونیا زیاد شدنا بعد همه هم 19 سال یعنی متولدین 80 همه کونین؟؟؟

1 ❤️

898596
2020-07-13 12:05:12 +0430 +0430

عالیه من اینجوری دادم با چک

0 ❤️

898902
2020-07-14 12:17:31 +0430 +0430

کوسشعر اصلا و اصیل

0 ❤️

899296
2020-07-15 19:57:48 +0430 +0430

پسرایی که به انال علاقمند هستن دلیل بر بی پولی یا نداشتن تمکن مالی نیس خب علاقه شخصیه

0 ❤️

900708
2020-07-21 12:50:17 +0430 +0430
ld2

دوباره خواستی بیای رامسر یه پیام به من بده 😁

0 ❤️

901038
2020-07-22 10:52:01 +0430 +0430

جالبه. همه بکنا بعد یه مدت غیب میشن

0 ❤️

901782
2020-07-24 22:43:05 +0430 +0430

اخه کم شرف مگه با بقالیه سرکوچه با ننت لاس میزنه که اینقدر ایموجی بکار بردی اخه گوزوالدین

0 ❤️

902276
2020-07-26 01:53:42 +0430 +0430

همه کونیامتین و امیرن😂😂😂
گوزو ترسیده بودیو ابعاد کیرشو حفظ کردی؟😋
برو جقتو بزن کص نفرما☺

0 ❤️


Top Bottom