کونی شدن من تو مدرسه دوستم

  1393/5/5

  سلام اسم من مهدیه و این خاطره مربوط به 4 ماه پیشه. من 29 سالمه و دانشجو ام دوستم که اونم اسمش مهدیه 27 سالشه و یه مدرسه هم داره. دو سال پیش من تو کلاس زبان با مهدی اشنا شدم بچه خوبی بود. بعد از اون ما با هم خیلیی صمیمی شدیم هر از چند گاهی با هم از سکسو رابطه جنسی حرف میزدیم اما با جنس مخالف.... یه مدت گذشت و یه روز قرار گذاشتیم بریم استخر... تو استخر گفت که ماساژ بلده و ماساژ حرفه ای... منم ازش خواستم ماساژم بده اونم قبول کرد. رفتیم توی سونا همش بخار بود چش چشو نمیدید. گفت بهم دمر بخواب منم قبول کردم و دراز کشیدم مهدیم نشست رو پام و از بالا شروع کرد ماساژ دادن واقعا کارش خوب بود و خستگیمو دراورد اروم اروم رفت پائین تا رسید به کونم اینم بگم که من ورزش میکنم و لاغرم و عضله ای و کونمم معمولیه البته به قول مهدی که برا گفت که عالیه... حسابی کونمو ماساژ داد منم بدم نیومد اولین بار بود که یکی کونمو می مالید جالب بود واسم و کمل لذت داشت... بدشم رفت پائینترو به پاهام رسید و تموم شد کارش بلند شدیم رففتیم یه نوشیدنی خوردیم و بد از 20 دقیقه دوش گرفتیمو رفتیم خونههامون.... رفتم که بخوابم اما خوابم نمیبرد همش تو فکر مهدی بودم با ماساژش.. دوس داشتم دوباره بیادو ماساژم بده حسابیم تحریک شده بودم یکم با خودم ور رفتم و چن تا اس ام اس سکسیم یه مهدی دادم اونم جداب داد حتی به شوخی بهش گفتم که نزدیک بود تحریکم کنی ها نامرد تو هم دیدی کون منو حوسمونو کردی... اونم گفت که نه بابا این چه حرفیه مخلصیم و اگه ناراحتت کردم ببخشید منم گفتم چرا ناراحت بشم خیلی عالی بود... این ماجرا گذشت تا اینکه یه روز بهم گفت که بیا مدرسه من تنهام کارم زیاده با هم باشیم کمکمم بکن... منم گفتم اگه اینترنت داری میام.. مهدیم گفت که دارم بابا بدو بیا منم پیش خودم گفتم باید ماساژم بده و شایدم بهش بدم واسه همین رفتمو موهای کونمو زدم کونم سفید و تپل و خوشگل شده بود خودمم حوس خودمو کردم. ادرس مدرسه رو گرفتمو رفتم و با درد سر پیداش کردم. پیش خودم گفتم کاش بتونم راضیش کنم دوباره ماساژم بده و یه نیم نگاهی به سکس داشتم اما از گناهش میترسیدم. رفتم اونجا و در زدم درو باز کرد و بعد از سلامو احوالپرسی رفتیم تو اتاق و نشستیم با هم بحث علمی میکردیم. ساعت نزدیک 12 بود و اواسط زمستون بود و برف و سرما. مهدی گفت میرم غذا گرم کنم تو هم بشین پشت سیستم اینترنتم هست کار کن.. منم قبول کردم و رفتم پای کامپیوتر یکم تو سایتای معمولی و سکسی و ... چرخ زدم بعد از 20 دقیقه شام حاضر شد و با هم خوردیم بدشم صحبت کردیم تا نزدیکای 2... مهدی گفت بریم بخوابیم گفتم باشه و رفتیم جاهامونو با فاصله نیم متری انداختیم. رفتیم تو رختخواب و خوابیدیم... منم همش تو فکر مهدی بودم و روم نمیشد بهش بگم ماساژ میخوام... یه یک ساعتی تو جام غلت زدم دیدم نمیشه اتاق حسابی گرم بود و منم تحریک تحریک بودم. دیدم مهدیم داره تو جاش هی میچرخه و بیداره زیر چشی نگاش کردم دیدم حواسش به منه منم گفتم پسر گرمه چقدر میشه شلوار پیرهنمو درارم؟ مهدیم گفت اره راحت باش منم دراوردم اتاق یکم نور داشت منم پشت کردم بهش پتو رو از رو کونو کمرم برداشتم ...ی یکممم ونمو به سمتش قنبل کردم و خودمو زدم به خواب مهدیم که بدا فهمیدم حواسش بهم بوده بهم گفت مهدی من خوابم نمیبره منم سریع برگشتم گفتم و گفتم منم همینطور.. گفت چکار کنیم؟ گفتم مهدی میای ماساژم بدی خستگیم دربیاد؟ اونم از خدا حواسته گفت اره چرا که نه... منم باز به دمر خوابیدم مهدیم گفت بذار روغن بیارم اساسی ماساژت بدم اومد رو پام نشست و یکم روغن ریخت رو کمرم و حسابی ماساژم داد و گفت میخوای کونتم ماساژ بدم؟ منم گفتم اره حتما... مهدیم نپرسید و شرتمو دراورد روغن ریخت روی لمبرای کونم و حسابی مالوندشون... بدش خودشم لخت شد و ادامه داد... یکم گذشت حس کردم کیرش بزرگ شده و گذاشتش لای پام و شونمو که ماساژ میده کیر داغو کلفتش می رفت لای کونمو میخورد به سوراخم منم همش اه و ناله میکردم. گفت بکنم تو گفتم نه بذار بخورمش واست... مهدی بلند شد آروم و نشست روبروم منم کونمو قنبل کرده بودم و اروم کیرشو دستم گرفتم و گذاشتم تو دهنم چقدر کلفت بود و داغ مثه اتیش بود... بعد از 7 - 8 دقیقه ای که کیرشو خوردم گفت بسه میخوام کون قشنگتو بکنم. خیلی ترس داشت چون کلفت بود ولی اینقدر تحریک بودم که میخواستم تا صبح منو بکنه... دمر خوابیدم و مهدی اومد رو پشتم و یکم دیگه روغن ریخت رو کونمو رو کیرش بدش حسابی کونمو ماساژ داد با یه دست ماساژ میداد با یه دست کیرشو میمالید... کیرش که حسابی بزرگ شد اروم گذاشتش دم سوراخم و فشار داد من کونم تنگ بود ولی با درد کمی کیرش رفت تو کونم یکم دیگه فشار داد که کیرش تا ته رفت تو کونم اخرش درد داشت ولی خیلی لذت داشت و داشتم حال میکردم... مهدی گردنمو میبوسید و اروم تلنبه میزد گفت بهم درد نداری؟ گفتم یکم دارم ولی خوبه اونم تلنبشو تندتر کرد و یه ربعی منو حسابی کرد تا ابش اومد و همشو ریخت تو کونم و همونجورم خوابید روم... خیس عرق بودیم هردومون و دوباره کیرش بلد شد و دوباره منو کرد خیلی حال کردیم کارش که تموم شد از روم بلند شد منم رفتم خودمو شستم و اومدم پیشش خوابیدم... چن بار دیگه ازم خواست که بهش بدم ولی بخاطر گناهش دیگه تکرارش نکردیم. ببخشید اگه بد نوشتم


  نوشته: mahdi0028

 • 8

 • 1
 • نظرات:
  •   farhad_farhd
  • 5 سال
   • None

  • اولش كه دادي گناه نداشت بچه كوني
   اتفاقا دفعه هاي بعدش ثواب هم داره
   چون درد نميكشي


  •   Doctor A
  • 5 سال
   • None

  • نه اتفاق خیلی خوب نوشته بودی


  •   sexuallllllll
  • 5 سال
   • None

  • 27سالت بود کون دادی خاک تو سرت


  •   Fucker1878
  • 5 سال
   • None

  • جاکش تویی عکس خمینیو میزاری رو پروفایلت کونی


  •   SUN STAR1209
  • 5 سال
   • None

  • کیرم تو ناموستون.کسکش مگه نمیبینی نوشته عکس نزار زیر داستانو دوست یابی نکن بی ناموس
   کونت مثه میدون جنگ میمونه حالمونو بهم زدی معلوم نیس چندبار گاییدنت ک اینجوری شدی


  •   Sahel00200
  • 5 سال
   • None

  • کونی زمستون بود ساعت 12 بود بعد بیست دقیقه شام اماده شد کسکش گو میخوری چرا مگه خر کونت گداشته


  •   علی داربلند
  • 5 سال
   • None

  • خخخخ


  •   مسلم99
  • 5 سال
   • None

  • واقعا کیری بود....


  •   تتنیتی
  • 5 سال
   • None

  • دروغ بود


  •   Pesar sexiii
  • 5 سال
   • None

  • هرچند از گی بازی خوشم نمیات ولی در حد یه فانتزیه مجلوقانه ازت میپذیرم. .. new_russian


  •  
  • 5 سال
   • None

  • بدک نبود


  •   ajax2000p
  • 5 سال
   • None

  • اوفــــــــــــــــ عشقمه هر چی کونه، عاشقشم هر چی گی-ه اوه یس فاک یو


  •   maximan
  • 5 سال
   • None

  • یعنی کیرم تا دسته تا خایه تو کونت ابنه ای..آبروی هر چی مرد رو بردی..لاشی.کونی.حرومزاده.بیناموس.کون پاره.دیوس.پوفیوز.کیر اردک زشت تو کونت


  •   aligaybazzz
  • 5 سال
   • None

  • soheil sex777
   اره من هستم بهت پیام دادام برو بخون
   ali
   19
   ardebil gay


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو