کونی که تو استخر جور شد

1399/09/01

سلام اولین باره داستان مینویسم کاملا واقعی هست
الان 26 سالمه و داستان برمیگرده به چند سال پیش که با دوستام رفته بودیم استخر اولش میریم جکوزی اصولا همین که وارد شدیم دیدیم یه پسر لاغر حدودا 28 ساله بود که نشسته بود لبه جکوزی یه مایو هفتی (شایدم شورت بود) پوشیده بود معلوم بود اوب داره موهای بدنش و کامل زده بود حتی دون دونی هم نبود داشت آدامس می‌جوید و پاهاشو یه جوری که جلب توجه کنه روهم مینداخت و گاهی باز می‌کرد خدایی هم خیلی سفید بود (اگه صورتشو میپوشند فک میکردی 18 سالشه) خلاصه شد سوژه ما بچه همه راست کرده بودن و میگفتن و میخندیدن جوری که برای اونم جلب توجه بشه خلاصه پسره که بعدا فهمیدیم اسمش سینا هست بلند شد و رفت تو سونا بخار منم بعد چند دقیقه رفتم تو سونا بخار (قبلش کلی با بچه ها مشورت کردیم که من برم مخشو بزنم و…) وارد که شدم خیلی بخار زیاد بود و خیلی هم شلوغ بود خلاصه یکم گشتم دیدم یه گوشه نشسته و رفتم بالاسرش نشستم و چون کنارش جا نبود (داشتم جر میخوردم از شدت گرما و بخار زیاد) بهش سلام کردم و جواب داد و با ناز و افاده دستشو آورد و دست داد خودمو معرفی کردم و اونم گفت که اسمش سینا هست و یکم باهاش حرف زدم (خیلی آروم در گوشش صحبت می‌کردم که کناری هاش نشنون) البته صدای همهمه هم زیاد بود همه داشتن صحبت میکردن و کلا صدا می‌پیچید زیاد تابلو نبود صحبت کردن ما که بعد از چند دقیقه صحبت کردن بهش گفتم میخوای گردنت و ماساژ بدم و اونم گفت آره پاهامو باز کردم اومد بین پاهام و شروع کردم به ماساژ گردنش و کتفش کیرم راست شد آخه خیلی استیلش سکسی بود بعد چند دقیقه واقعا نفسم داشت بند میومد و بهش گفتم بعد استخر بیاد با ما بریم که گفت ماشین داره و قرار شد من باهاش برم خلاصه اومدم بیرون و بچه ها تا منو دیدن گفتن چی شد و… گفتم اوک شد و داستانو بهشون گفتم
تایم استخر تموم شد سریع رفتم لباس پوشیدم (زودتر از رفیقام چون گفتم شاید بره و وای نسه)
سینا هم اومد و لباس پوشید انقدر تابلو راه می‌رفت کارای تخمی می‌کرد خجالت میکشیدم باهاش راه برم زود رفتم تو پارکینگ استخر وایسادم تا بیاد
اومد دیدم رفت سمت یه پراید سفید و درو باز کرد نشست تو ماشین منم سریع رفتم نشستم کنارش
(اینم بگم قرار بود رفیقام یواشکی دنبالمون بیان با ماشین بعد که من کردمش اوناهم بکنن که نمیدونم چرا اما نیومدن)
راه افتاد و آدرس خونمون وخواست منم حدودشو بهش گفتم و همش میگفتم چطوری بهش پیشنهاد سکس بدم چون اولین بارم بود با یه ترنس(فک کنم ترنس درسته) روبرو شده بودم هم هول بودم هم نمیدونستم از کجا شروع کنم تو همین فکرا بودم که گفت توهم مثل من کوچولو هستیا (حالا من بدنم مو دار وریش سیبیل دار با این حرفش پشمام ریخت البته فکر کنم منظورش لاغریم بود)
گفتم آدم کوچولو باشه اما یه جای دیگش گنده باشه گفت ااااا آفرین کجات گندس منم دیگه دل و زدم به دریا و گفتم کیرم گندس
گفت ببینمش سریع زیپ و دکمه شلوارمو باز کردم انداختم بیرون کیرمو دید و گفت اووووف اره حق داری میگی گندس
خلاصه همزمان که رانندگی می‌کرد یه دنده با ماشین میداد دوتا به من😂😂😂
خیلی اون منطقه رو بلد بود رفت تو یه محله و کوچه پس کوچه رفت تا رسید یه بن‌بست سرو ته کرد وایساد و ماشینو خاموش کرد
(قطعا من اولین نفری نبودم که اونجا کردمش چون راحت رفت اون کوچه بن بست وایساد)
بهش گفتم یکم بخورش گفت چشم و سرشو آورد پایین جوری ساک میزد که من دندونام ریخت تا آخر کیرمو می‌کرد تو دهنش و تند تند ساک میزد حتی اوغ (اوق) هم نمیزد خیلی حرفه بود شاید 30 ثانیه نگذشته بود گفتم بسه داره میاد و اومد بالا و کیفشو از روی صندلی عقب آورد و زیپشو باز کرد و گفت زود انزالی پس گفتم چرا گفت کاندوم تاخیری میزارم برات نگاه کردم دیدم 10 تا کاندم تو کیفشه و یکیشو در آورد (تاخیری) گذاشت رو کیرم و یه پمادی هم در آورد (هنوزم نمیدونم چی بود اما احتمال زیاد روان کننده بود)
زد رو کیرم و بهم گفت صندلیتو بخوابون منم خوابوندم و خودشم صندلیشو خوابوند و شلوارشو کشید پایین دراز کشید پشتشو کرد سمتم و کونشو هم روان کننده زد منم دراز کشیدم و چرخیدم سمتش کیرمو با دست گرفت نزدیک سوراخش برد و خودشو داد عقب یهو داد زد من ترسیدم گفتم چیشد گفت رفت تو دیگه
(اصلا متوجه نشدم انقدر گشاد بود یعنی من لا متکا میزاشتم تنگ تر بود تا سینا)
خلاصه منم شروع کردم تلمبه زدن و آروم آخ و ناله می‌کرد منم کونشو میمالوندم و اصلا حسی نداشتم از یه طرف گشاد بود از یه طرفم تاخیری بود کاندمش خلاصه فک کنم یه 5_6 دقیقه تلمبه زدم و منم یکی دیگه رو تصور می‌کردم تا زود بیاد تموم شه انقدر تخمی بود
آخرشم منو رسوند محلمون و زنگ زدم رفیقام اومدن دنبالم و داستانو تعریف کردم براشون از خنده مردن
البته شماره سینا رو گرفتم همه بچه ها چند بار رفتن هم برا خودم چند بار اومد ساک زد چون خیلی خوب می‌خورد
بعد چند سالم باز دیدمش دیدم شاسی بلند خریده 😂😂😂
ببخشید اگه طولانی شد البته غلط هم اگه نوشته بودم عذر میخوام

نوشته: حسین


👍 15
👎 9
23901 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

777838
2020-11-21 00:30:56 +0330 +0330

حدقل تبریک شاسی بلند رو میگفتی دیگه بهش

1 ❤️

777840
2020-11-21 00:31:53 +0330 +0330

ساخته ذهن

2 ❤️

777863
2020-11-21 01:06:16 +0330 +0330

تو نفهمیدی رفت داخل ولی اون داد زد🤣🤣🤣🤣

0 ❤️

777867
2020-11-21 01:12:33 +0330 +0330

خوب بود

1 ❤️

777914
2020-11-21 08:49:16 +0330 +0330

اون روی تو نشسته بود داشتی تلمبه میزدی جلل الجالب

0 ❤️

778133
2020-11-22 16:49:53 +0330 +0330

خیلی تنهام

0 ❤️Top Bottom