کون دادن اتفاقی در حمام (۲)

1399/12/06

درود بر دوستان شهوانی،کامران هستم ۲۸سالمه،داستان برا ۶سال پیش هست سری قبل تا اونجایی گفتم که توحمام کارمون تمام شد و بدون اینکه چهره هم را ببینیم اول اون رفت بیرون بعدشم من ازحمام اومدم بیرون…
اومدم رو تخت ولوشدم ساعت ۱:۱۵ بعدازنصف شب بود یه حس بدی تو لحظه بهم دست میداد که چرا این کارو انجام دادم ولی سریعا لذت اون نیم ساعتی که تو حموم بودم باعث میشد دوباره تحریک بشم و کیرم شق میشدخوابم هم نمیبرد سرم تو گوشی بود که صدای در اتاق اومد سریع چرخیدم رو تخت روم سمت دیوار و کونم سمت دراتاق و آشپزخانه سوئیت پتو هم کلا رفت کنار،خودمو مثلا زدم به خواب صدای پاشو میشنیدم یه لحظه قطع شد تو دلم گفتم حتما الان زوم شده رو کونم و قلبم تالاپ میزد حدسم درست بود صدای نفس زدنش بالا سرم و سایه اش روی دیوار بود
همون لحظه تصمیم گرفتم ایندفعه باهاش چشم توچشم بشم و لذت کامل ببرم دستش که کشید لای کونم برگشتم سمتش انگار شوکه شد یه لحظه خودشو کشید عقب،گفتم سلام گفت علیک عزیزم بیدارت کردم؟ بی اختیار خندیدم گفت چرا میخندی گفتم ببخشید بعد ۲ساعت الان احوال پرسی کردیم خندم گرفت.همینجوری وایساده بود که چشمم افتاد به کیرش که قلمبه شده بود خودمو کشوندم لبه تخت همینجور دمر خوابیده بودم دست انداختم کمرش کشیدم جلو کیرش دقیقا جلو صورتم بود اول بادست لمس کردم نیمه راست بود شرتشو کشیدم پایین کیرش افتاد بیرون یه کیر سرخ بود ازاونایی که یه ذره هلال داره سرش رو به بالا هست،باور کنید اصلا ازقبل فکر نکرده بودم که چکارکنم وهمینجوری جلو میرفتم نادر جان هم چیزی نمیگفت دلو زدم به دریا و بادست کیرشو گرفتم مثل جلق زدن دستم حلق بود دورش عقب جلو میکردم که راست شد حدودا ۱۷یا ۱۸ سانت بود سرش نسبت به تنه بزرگ بود سرمو آوردم جلو سر کیرشو گذاشتم تو دهنم اولش میخواستم بالا بیارم مزه شوری میداد چشامو بستم تا نصف کیرشو کردم تو دهنم شروع کردم به خوردن دیگه طعم کیرش اذیتم نمیکرد سرکیرشو لیس میزدم بادست خایه هاشو میمالوندم نادر یهو خم شد فک کردم میخواد تودهنم تلمبه بزنه ولی دستشو لای کونم حس کردم لعنتی انگشتاشو دونه دونه میکشید لای کونم کیرم شق شده بود و حس خیلی خوبی بود منم با حرص و ولع کیرشو تا جایی که میشد میخوردم و لیس میزدم.نادر کیرشو درآورد و اومد روتخت بالشت گذاشت زیر شکمم و افتاد روم کیرش که رفت لای پام یه ناله ازته دل کشیدم اونم میگفت جون چندتا لاپایی زد بعدش تنظیم کرد رو سوراخ کونم یهویی تا ریشه چپوند توم کم مونده بود ازدرد جیغ بزنم که خودمو کنترل کردم ولی واقعا درد داشت همونجا نگه داشت و کل وزنش انداخته بود روم،انصافا سنگین هم بود زود متوجه شد دستاشو عمود کرد بغل شونه هام شروع کرد عقب جلو کردن خیلی لذتش بیشتر بود تا خایه اش میرفت تو وجودم و دوباره میکشید بیرون،۵دقیقه همین مدل کرد کونمو بعد پاشد ازروم پهلومو گرفت بلندم کرد حالت سگی نشوندم دوباره کردتوم البته ایندفعه آروم چپوند توم و شروع کرد تلمبه زدن،جالب بود برام کمرش سفت بود کیرشم اصلا شل نمیشد و یه ریز داشت میزد توم،منم فقط لذت میبردم و حال میکردم دوباره کشید بیرون خوابید روتخت فهمیدم باید برم روش،نشستم رو کیرش تنظیم کردم رو سوراخم سرش که رفت تو خودمو ول کردم روش چند بار بالا پایین رفتم خستم شد آخه یه ربع من زیرش بودم پاهام زود خسته شد خودش شروع کرد تلمبه زدن انصافا خوب هم میزد باریتم و عابی میچپوند انقد تلمبه زد تا صدای نعره اش بلند شد وایساد منم ولو شدم روش تمام آبشو ریخت تو کونم،اومدم بلند شم آب کیرش از تو کونم اومد بیرون ریخت روی کیرش،دیدن این صحنه خیلی لذت بخش بود برام. من رفتم حمام نادر رفت تو دستشویی بعد ۲دقیقه اومد تو حمام دیدم کیرش تو دستشه شق شق،سرخ سرخ انگار تمام خون بدنش جمع شده بود رو کیرش،اومد بغلم کرد کیرش از جلو رفت لای پام که لذت بخش بود خیلی
دستمو آوردم پایین کیرشو گرفتم براش جلق بزنم دست گذاشت رو شونه ام گفت برو پایین ساک بزن برام منم گفتم چشم آقا نادر رفتم پایین کیرشو گذاشتم تو دهنم شروع کردم خوردن،لیس میزدم خایه هاشو میخوردم تا ته کیرشو میکردم تو حلقم که احساس کردم داره نفس نفس میزنه کیرش از دهنم کشیدم بیرون خودش گرفت کیرشو رو صورتم جلق زدن منم بدون اراده دهنمو باز کردم اونم قشنگ گذاشت رولبم و آبش با سرعت پاشید تو دهنم عجیب بود برای بار سوم داشت خالی میشد ولی آبش زیاد بود همشو ریخت تو دهنم شوز بود آب کیرش نمیتونم بگم خوشمزه بود ولی تو دهنم نگه داشتم تا نادر خوب لذتشو ببره کیرشو دوباره کرد تو دهنم منم کله کیرشو مک میزدم و بادستم کامل تخلیه کردم کیرشو یه ذره هم قورت دادم که نزدیک بود بالا بیارم بقیشو تف کردم بیرون،خودمون شستیم اومدیم بیرون رفتیم تو اتاق،دوتایی لخت لخت بودیم میوه خوردیم ساعت ۴صب شده بود نادر گفت که راننده تریلی هست ماشینش گذاشته یه جا بار بزنن و فردا قبل ظهر باید حرکت کنه،خیلی دوست داشتم باهاش برم ولی نمیشد چون خودم ماشین داشتم نمیدونستم چیکارش کنم،خلاصه ۵صب خوابیدیم لخت تو بغل نادر بودم،نادر ۴۶سالش بود بچه کرج هم بود البته اینو هم گفت اونم مثل من اولین بارش بوده با یه مرد سکس داشته،،،،،،
ساعت ۱۱ صب با حس کیرداغ و کلفت نادر لای پام بیدارشدم نیم ساعت نادر تو مدلهای مختلف حسابی منو کرد آبشو هم برای بار سوم ریخت تو کونم و حسابی آبیاری کرد پاشدیم رفتیم دوش گرفتیم یه چیزی خوردیم و خداحافظی کردیم ازهم و رفتیم شمارشو گرفتم ولی هیچ وقت بهش زنگ نزدم تو سالهای گذشته پیش اومده که دوباره بخوام بدم ولی هیچوقت ندادم، چون اون شب و نادر یه خاطره خوب شده برام و نمیخوام خرابش کنم و اینجا برای اولین و آخرین بار بیانش کردم،،، امیدوارم دوست داشته باشید…

نوشته: کامرانم


👍 7
👎 7
22301 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

793410
2021-02-24 00:51:56 +0330 +0330

عالییی
منم دوس دارم یه نفر اینجوری کونم بزاره

2 ❤️

793433
2021-02-24 02:02:15 +0330 +0330

سر کیرش هلال داشت؟ یعنی چی؟ هلال احمر؟ صلیب سرخ؟

5 ❤️

793489
2021-02-24 08:37:38 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
مراقب باشید!

2 ❤️

793549
2021-02-24 20:26:37 +0330 +0330

این همه گفتم زیر داستان هاکه, نگارشتونو درست کنین و یه نفس نرین تا تهش!!!
اما بازم میگم اینقد میگم که یاد بگیرین!!و مثل ادم اپلود کنین داستانو.

1 ❤️

793655
2021-02-25 09:44:40 +0330 +0330

نوش جونت
ولی مگه میشه ی شب انقد حال کنی و دگ زنگ نزنی بهش؟
کس نگو

1 ❤️

793903
2021-02-26 16:12:55 +0330 +0330

عالی بود کامران قسمت اول داستانت اسمش چیه؟
با همین اسم نیستش

0 ❤️







Top Bottom