کون دادن به راننده کامیون ها

1397/11/26

داستان خلاصه میکنم سریع میرم سراصل مطلب.من فرشادم ۱۹ سالمه.قرار بود از سمنان برم مشهد و تصمیم داشتم برم مخ یه راننده کامیون بزنم منو ببره و هم کون دادن به راننده کامیونم تجربه کنم. رفتم گاراژ و یه سیبیل کلفت نشون کردم و مخش زدم و با عشوه هام بهش فهموندم که کونی هستم وبهش کونم میدم.اونم سریع مخش پیاده شد وقبول کرد مفتی ببره مشهد ولی تو راه اون و دوستش هروقت خواستن کونم بزارن منم قبول کردم.
خلاصه همون تو گاراژ رفتم دستشویی و تمیزکردم و راه افتادیم. اسم راننده اکبر بود واسم دوستش که اونم بدن مردونه و سبیل کلفت بود حشمت بود.خلاصه راه افتادیم. از شهر که خارج شدیم حشمت سریع منو برد پشت و لختم کردو خودشم لخت شد. معلوم بود خیلی وقته سکس نکرده وکلی حشریه. من سریع کیرش گرفتم دستم وبراش ساک زدم اونم دیگه کامل دیوونه شده بود…منو برگردوند وچندتا تف زد توسوراخم وچندتا سیلی به کونم بعد کیرشو گذاشت توکونم.بعد گفت کسکش چقدر گشادی تو. بعد کیرشو کامل کرد تو کونم و عقب جلو کرد.منم زنونه اه وناله میکردم.بعد همون حالت که از پشت داشت کونمو میکرد برگشتم و زبونمو دراورد و اونم فهمید وسریع لبمو لیس زد.حدود ده دقیقه کونم گذاشت وبعد ابش پاشید رو صورتم وبی حال افتاد رو تخت عقب. اکبر که کامل حشری شده بود گفت حشمت بیا ماشین برون منم بکنم. حشمت بیحال شلوارشو پوشید و ماشین از اکبر گرفت. بعد سریع کیرشو دراورد و گرفت جلومن. منم براش ساک زدم.اب دهنم خشک شده بود به اکبر گفتم تو دهنم تف کن و اکبرم تف کرد من براش ساک زدم.بعد اکبرم حدود یک ربع کونمو کرد واینبار ابش کامل خالی کرد توکونم.نبض زدن کیرش توکونم خیلی حال داد وباعث شد منم ابم بیاد.خلاصه تامشهد هرکدوم سه بار کونم گذاشتن وقتی رسیدن مشهد دیگه کمرشون خالی شده بود.

نوشته: فرشاد


👍 9
👎 45
39026 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

748278
2019-02-15 20:55:12 +0330 +0330

ینی اسکانیا تو کونت دیگه ننویس

4 ❤️

748280
2019-02-15 20:58:51 +0330 +0330

بهرحال خدمت رسانی به راننده کامیونها هم به نوبه خودش با ارزشه. خسته نباشی برادر، خدا قوت پهلوان ?

5 ❤️

748290
2019-02-15 21:09:50 +0330 +0330

خاله الکسیس باس بیاد جلوت لنگ بندازه…نوزده سالگی اینقدر جنده مزاج بعدأ چکار میکنی…فانتزی بود کس شعر نگو

1 ❤️

748315
2019-02-15 21:35:25 +0330 +0330

چرا خوب بود. دمت گرم. منم دلم خواست.

0 ❤️

748340
2019-02-15 22:23:31 +0330 +0330

مخت تعطیل رسمی عمومی اعلام کرد کم جق بزن بیا خودم کونت می زارم

2 ❤️

748360
2019-02-15 23:27:31 +0330 +0330

وااااااي چه داستان جذابي !!!

خب به ما چه !!!؟

0 ❤️

748406
2019-02-16 05:11:04 +0330 +0330

یجوری میگه حشمت بی حال شلوارشو پوشید و ماشین رو از اکبر گرفت انگاری ماشین اصلاح سر و صورته (-:

1 ❤️

748425
2019-02-16 07:05:15 +0330 +0330

مفعولم از اهواز منم دوست دارم به راننده ماشین سنگین کون بدم

0 ❤️

748446
2019-02-16 09:53:44 +0330 +0330

وداع راننده و کمکی با تو کونی و التماس دعا داشتن…

یا امام رضا طرف کونیه کونی میده ساکم میزنه اومدسمتت بطلب…

الوداع فی امان الله یا ابن 19 ساله اوبنه ی

0 ❤️

748501
2019-02-16 15:11:47 +0330 +0330

گاهي از مردبودنم خجالت ميكشم

0 ❤️

748512
2019-02-16 16:51:58 +0330 +0330

فرشاد دیس لایک 2000تا

0 ❤️

748514
2019-02-16 17:18:13 +0330 +0330

خسته نباشیددلاور دل راننده ها روهمیشه شادکن

0 ❤️

748734
2019-02-17 15:52:03 +0330 +0330

ادرس حشمت و اکبر رو میخواستم سه بار بکنن منو .حسودیم شد

0 ❤️

748762
2019-02-17 19:15:14 +0330 +0330
NA

اصل کسشعر بود همش گفتی دادم دادم دادم اونم راننده کامیوون عق کیر کثیف و عرقی رو کردی تو کونت عق

0 ❤️

748774
2019-02-17 20:36:45 +0330 +0330

راننده ها دانشجوها و مسافرا اتفاقا موردهای
خوبی هستن واسه سکس هم آشنا نبستن هم جا
دارن هم باشخصیت مخصوصا دانشجوها

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها