داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کون دادن به شوهر خاله

1399/04/24

سلام عشقولیا
تو داستان قبل داستان اولین سکس خودم با مرتضی رو گفتم ک تو سن ۲۰ سالگیم شروع شد که باعث شد پیش شوهر خالم بگا برمو یه بکون دیگه پیدا کنم
دوستان واقعا منو ببخشین که غلط املایی زیاد دارم ولی داستانام حقیقت شیرینه واسم
خوب بریم سر داستان
اون شبی که با مرتضی سکس کردم شوهر خاله اس ام اس داد که فردا خونه تنهامو بیا اول نمیدونستم باید چی بگم ولی بعدش واس اینکه یه وقت به کسی نگه بهش اوکی دادم شبش یعنی بعد سکس با مرتضی وقتی باهاش راجب این قضیه حرف میزدم بهم میگفت برو که داستان نشه کل تایمی که پیش مرتضی بودم دستش تو شلوارم بودو انگشتش تو شورتم منم داشتم عشق میکردم واس خودم خلاصه فردا شدو صبح که بیدار شدم رفتم حمامو دوباره با اینکه هیچ مویی تو بدنم نبود باز صاف کاری کردم کارامو رسیدم رفتم خونه خاله که خونه ی کناری ماست در زدمو در باز کرد شوهر خاله از شوهر خالم بگم اون زمان ۵۸ سالش بودو هیکلی چون ورزش زورخونه ای میکرد و خیلی زیاد واس کیرش خرج میکرد
خلاص من تا رفتم داخل گفت همونجا لختشو خوش ندارم با لباس بگردی من باید فقط لخت ببینمتو قنبل کرده از این به بعد کارت همینه جنده خانوم منم خوشم‌اومد ولی به روی خودم نیاوردم
من من کردم تا اومد جلو یه دونه زد تو گوشم تیشرتمو در آورد خجالت میکشیدم ک شلوارمو در بیاره چون راس کرده بودم رفت سمت شلوارم اونم درآورد کیر راس شدمو که دید گفت مثل اینکه خیلی عشق کون دادن داری منم حرف نزدم کاملا لختم کردو رفت تو آشپز خونه غذا بخوره بهم گفت بیا رفتم که بشینم گفت کجا تو جات اوجا نیس گفتم چیکار کنم گفت بیا شلوارمو در بیار شلوارشو وقتی در آوردم از دیدن کیرش هم ذوق کردم هم ترسیدم یه کیر کلفت خوابیده که خوابیدش گنده بود دوباره نشست رو صندلی گفت شرو کن جای تو بین پاهامه من از ساک زدن خوشم نمیومد که دید من من میکنم گفت یالا شروع کن مادر جنده مثل مادر جندت باید واسم جنده بازی کنی که ی لحظه هنگ کردم گفت آره کون مادرتو من گنده کردم 😐منم که هنگ بودم سرمو فشار داد ب کیرشو شروع کردم به ساک زدن بعد چند مین خوشم اومدو با لذت میخوردم کیرش که بزرگ میشد من حال میکردم انقدر ساک زدم که کیرش سفته سفت شده بود اونم خیلی حال میکردو حرفای سکسی میزد
از این ب بعد از زبون سکسی

اون.جووون بخور مادر جنده بخور از مامانت بهتر میخوری بخور جووون تا الان کجا بودیی اومممم
از این به بعد نوبت توع که کونت بزرگ بشه جووون
اون. دوست داری کیرمو بهت حال میدهه
من. اووووم عالیهههه اوووم
اون.بخور جنده کوچولو بخور امروز کاری میکنم خواهش کنی که بکنمت
من. اوممممم من ماله خودتم منم یه کاری میکنم که تو هر روز خواهش کنی که بیام منو بکنیی
اون.کونییی تو از مامانت بدتری اون سرد اما تو با اینکه پسری خیلی حشری هستی
بخووور کونییی بخورررر

دراز کشید رو زمین به حالت ۶۹ شدیم من واسش ساک میزدم اونم شروع کرد به خوردنو کونم لوپ کونم گاز میزد بوس میداد
وقتی سوراخمو زبووون زد من دیگه از دست رفتم

من.جووووووون بخوررر کونمووووو بخووووور دیونم کردییییی
اون. جونننن مادر جنده سوراخت تازه باز شده که
من جوووون آرههه بخوررر از این به بعد دیگه مال خودته کونیه شخصیتم همش قنبل میکنم براتتت بخووووور جون
اون. جوووون جدت میدم کونییییی خوب خیس کن کیرمو
من. چشم تو فقط بخور
من. حالا‌من بهترم یا مامان
اون . تو کونیییی الان پسری اینطوری هستی دختر بودی چی میشدییی
من.اووووم من ماله خودتم دیگه کونی توام جندتم
اون بسه پاشو قنبل کن دیگه نمیتونم تحمل کنم واسه کردن این کون نازت
بلند شدیم یکم لب گرفتیم من قنبل کرد مثل این جندها اومد پشتم چندتا چک سکسی محکم به کونم زد من واقعا داشت بهم خوش میگزشت کونمو با وازلین چرب کردو با انگشتش باز کرد سوراخمو سر کیرشو خیلی آروم فرستاد داخلو نگه داشت من دستمو گاز گرفتم داشتم تحمل میکردم
یه جووون گفت بعد گفت تو که هنوز تنگی پس مرتضی چیکار کرد ااووووووف عجب کونی داری بچههههه کیرمو داره میشکنه کمی که نگه داشت بعد خیلی آرکم درش آورد دوباره فرستاد داخل چند بار که اینکارو کرد دیگه دردی نداشتم یواش و باحوصله عقب جلو کرد تا کامل تا ته کیر به اون بزرگیو فرستاد تو من دیوونه شده بودم از شهوت خواهش میکردم ک بکنم شروع کرد به تلنبه زدن اولا آروم بعد دید که دارم حال میکنم محکم میکوبوند جوری که پرت میشدم جلو
من. جوووون بکنم جرم بدههه
اون جوووون چقدر خوبی مادر جندههه جرت میدم
من اووووکم بکون منو من ماله خودتم بکونننن منو
اون. مادر جنده خوش میگذره
من اوم عالیههههه بهتر ازین نمیشههه بکونم دارم میمیرم با اون کیر خوشکلت جرم بدهه تو دیگه ماله منییی من کونیه توام
اون حال میکنی حالا من بهترم یآ مرتضی
من اووووف تووووووو جرم دادییییی اووووف
من دارم میام دارم میاااااام
تلنبه زدنشو محکمتر کردو من ارضا شدم
اونم داد بیداد میکرد مثل وحشیاااا تلنبه میزد کشیده میزد موهامو میکشیدو وحشیانه منو میکرد منم داد بیداد میکردمو از شدت شهوت بع ۱۰ مین دوباره ارضا شدم اونم انقدر تلنبه زد که بعد ۳۰ مین با چندتا تلنبه ی خیلی محکم آبشو تو کونم خالی کرد وقتی موهامو ول کرد من رو زمین پهن شدم از شدت شهوتو خستگی رو زمین دراز کشیدم چند مین خوابیدم اونم منو بلند کردو برد حموم درازم کرد خودشم رفت موکت تو آشپز خونه رو تمیز کردو اومد تو حمام منو شستو آورد بیرو مثل زنش باهام رفتا میکرد لباس تنم کردو واس چایی ریخت حالم که جا اومد گفت خوش گذشت گفتم تو گفتم تو زندگیم روزی نبود که انقدر از چیزی لذت ببرم مشتری ثابتتت شدم
یکم خندیدو منو گذاش رو پاش یکم لب گرفتیمو بعد گفتم برم خونه بخوابم کونمو چنگ زد گفت از این به بعد ماله منی الان برو خسته ای اومدم بیرون دست کردم جیبم دیدم ۱۰۰تومن پول هست خیلی حال کردم باهاش از اون به بعدم کونی ثابتش شدم
مرتضی ازم پرسید شب که رفتی پیشش گفتم آره ۱ساعت داشت نصیحت میکرد
و اون شب هر کاری کرد باهاش سکس نکردم

مرسی دوستان ببخشید بابت غلط املایی ولی به خدا کل داستانم حقیقت داشت

نوشته: کون گنده


👍 7
👎 18
54513 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

899002
2020-07-14 20:58:32 +0430 +0430

میدونی فرق کستانت با کیرم چیه.تو میگی داستانت راسته.ولی من میگم کیرم راسته…کجاش راسته کستانت؟؟؟؟۳۰ دیقه تو رو کرد.اون کمر نبوده دستگاه آبمیوه گیری بوده.


899009
2020-07-14 21:03:21 +0430 +0430

جوانان غیور ما آماده شهادتند
آمریکا تخم داره حمله کنه


899011
2020-07-14 21:04:45 +0430 +0430

اقا چرا من باور نکردم ؟


899025
2020-07-14 21:13:19 +0430 +0430

من عاشق اون قسم خوردن اخر داستانتم.


899037
2020-07-14 21:23:23 +0430 +0430

ایول چه با تب و تاب تعریف کردی؟
بدبخت تو الان داغی نمیفهمی؟
کون نازنین تو به باد دادی رفت.


899043
2020-07-14 21:34:20 +0430 +0430

با خودت و مامان جونتتتت کاری ندارم فقط خواستم بگم عجب بابای سیرابی خوری داره .
از قول منم به شوهر خاله قرمساقت بگو اسمش نفر اول لیست کسکش های دنیا ست . از طرف منم یه چیزی از تو یخچال پیدا کن بکن تو کون مرتضی . خودت هم برو بده خوش باش

8 ❤️

899058
2020-07-14 22:06:28 +0430 +0430

گراز دیر انزال باباتو بگاد که تورو نریخت لای دستمال

8 ❤️

899061
2020-07-14 22:09:13 +0430 +0430

مورتوض کیه ؟
کولر چیه؟ پژو چیه ؟

7 ❤️

899064
2020-07-14 22:13:40 +0430 +0430

تا اونجاش خوندم که “بکون” پیدا کردی
ببخشید دیگه ذوب شدم تو افق بقیشو نتونستم بخونم


899066
2020-07-14 22:18:11 +0430 +0430
NA

بازم ممنون از خانواده هایی که زن و مرد پسر و دختر بدون هیچ چشم داشتی کص و کون جامعه رو تامین میکنن قشر زحمت کش کونی ممنونیم

8 ❤️

899069
2020-07-14 22:24:34 +0430 +0430

اگه میگی که مادرتم کرده پس تو احتمالا پسرشی سکس محارم کردی در اصل به پدرت کون دادی

7 ❤️

899081
2020-07-14 23:24:38 +0430 +0430

عالی بود داستانت ای ول حال کردم دمت گرم عزیزم

4 ❤️

899090
2020-07-15 01:39:10 +0430 +0430

مامانت رو كه كرده تو رو هم كه كرده بهش بگو بابات رو هم بكنه اينجورى يه مدال ميگيره كه يه خانواده رو بگا داده

6 ❤️

899108
2020-07-15 03:16:12 +0430 +0430

کمر خر هم بود با یه ربع زدن دیگه خالی شده بود
اون کونی چه جوری دوساعت تورو میکرد
و اما کلا از گی بدم میومد تو اومدی برده داری هم بهش اضافه کردی دع ریدم به این کصتانت

6 ❤️

899120
2020-07-15 03:39:35 +0430 +0430

فانتزی ها کم کم داره وارد کتگوری های جدیدی میشه

6 ❤️

899123
2020-07-15 04:37:47 +0430 +0430

شخمی بود همش جون جون کردی بعدم اصلا چطور به یه ادم ۵۸ ساله دادی. معلومه توهمه

5 ❤️

899130
2020-07-15 04:54:59 +0430 +0430

من کیرم راسته و تو داستانت این کجا و ان کجا

4 ❤️

899146
2020-07-15 06:14:21 +0430 +0430

همیشه سعی میکنم تو داستانا نکات مثبتو ببینم و لایک بدم،ولی انصافا هیچ نکته ی مثبتی تو داستانت ندیدم،
اون تورو میکرد تو دوبار ارضا شدی؟مگه پسرا از کونم ارضا میشن؟
حالا با کون دادنتم مشکلی ندارم این یه گرایش جنسیه،ولی ناموسا میگفت مادرتو کرده بهت بر نخورد؟

6 ❤️

899149
2020-07-15 06:24:12 +0430 +0430

ی سوراخ داغ ایا مو جود هست

2 ❤️

899154
2020-07-15 06:54:48 +0430 +0430

عموی برو دکتر خودتو نشون بده این که تو نوشتی حقیقت شیرین نبود ،خیلی هم تلخ بود.هم مادرتو کرده هم تورو خاله خانمتم که خدا بهش رحم کنه، یه پرس و جو بکن ببین باباتم کرده میخواهم بهش کاپ کیر طلای بدم دمس گرم تو فامیل همرو کرده

5 ❤️

899155
2020-07-15 07:07:17 +0430 +0430

کسخول فیلم سوپر زیاد میبینی؟؟؟

5 ❤️

899188
2020-07-15 09:44:15 +0430 +0430

واقعاً مسخره بود و پر غلط
دوستان کسی دوست داشت بیاد تلگرام
09380326676

4 ❤️

899216
2020-07-15 11:23:47 +0430 +0430

خب حالا از مسئله کونی بودن بدتر اینه که هم کونی باشی و هم غیرت . مادر به خطا داره جلو روت میگه ننتو کردم بعدش تو هیچی نمیگی ؟ فک کنم یکی از لازمه هایه کونی بودن اینه که بی غیرت باشی . بعد این کستانت رو هم جمع کن ینی خاک بر سرت که تو داستان تخمی تخیلیت مادر تو جنده کردی

1 ❤️

899217
2020-07-15 11:30:58 +0430 +0430

تو :اوووف
من : ای کیر خرخر
تو:جون
من :دسته بیل

1 ❤️

899291
2020-07-15 19:44:15 +0430 +0430

مرسی عالی بود

0 ❤️

899309
2020-07-15 20:36:19 +0430 +0430

چقدر کاربرای شهوانی بانمکن ای خدا ،ادم کامنت هارو میخونه تازه متوجه میشه یه سری داستان و میخونن که بیان اخرش درّ افشانی کنن

0 ❤️

899484
2020-07-16 01:06:11 +0430 +0430

چقدرخوش به حالت شده کاش منم یه مردسن بالایی شوهرخاله ای چیزی داشتم منوازکفی دراره زنش بشم نمیدونم چراتجربه نداشتم البته یه رفیق داشتم خوب بوداون زمان رفت ومن تنهاشدم ده ساله ولی همش دوست داشتم مثل زنش باهام رفتارکنه حتی رفتیم خونشون جلوزنش البته تواتاق باهام حال کرددلم میخوادبگم خودم زنت میشم ولی گفت دیگه نمیتونم باهات باشم زن گرفتم ومیخوام ترک کنم منم داغونوخراب تنهاشدم وهنوزتوکف یه سن بالا

0 ❤️

899571
2020-07-16 07:58:33 +0430 +0430

چشات روشن

0 ❤️

899671
2020-07-17 11:34:48 +0430 +0430

خوش به حالت

0 ❤️

902953
2020-07-28 01:43:16 +0430 +0430

یکیم بیاد منو بکنه اینجوری سن بالا من 22 سالمه تهران

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom