کون دادن مامانم به دوستم جلوی من

  سلام من بردیا هستم کونی و بیغیرتم روی مامانم یادمه وقتی مدرسه بودم بچه ها فوحش ناموس میدادن بهم و من خوشم میومد اما بروز نمیدادم وقتی بهم میگفتن کس مامانت خیلی خوشم میومد که دارن اسم کس مامانمو جلوم میارن و خیلی حشری میشدم مامانم اسمش مریم ۴۱ ساشه یه زن خوشگل و خیلی سفید و تپل پوستش مثل حوری میمونه سینه هاش ۸۵ کونش گنده وقتی راه میره میلرزه حسابی قدشم ۱۶۹ و همه توی کف مامانمن که با بابام اختلاف سنیه زیادی دارن جوری که مامانم توی اوجه و کلی دلبری میکنه واسه بابام اما بابام اصلا

  بکن نیست و توجهی به مامانم نمیکنه
  من همیشه دوس داشتم یکی جلوی من مامانمو بکنه و منو تحقیر کنه اما میترسیدم که این احساسمو بروز بدم جلوی کسی و برام عقده شده بود
  من از بچگی کون میدادم به همکلاسیام اونا گولم میزدن و منو میکردن منم خیلی خوشم میومد تا اینکه وقتی با فانتزیه بیغیرتی آشنا شدم، عاشقش شدم و هرکسی منو میکرد میگفتم بهم فوحش بده و لذت میبردم، من یه دوست صمیمی هم دارم که اسمش سهراب و همیشه میاد خونمون ما خیلی باهم راحتیم اون چند سالی میشه که وقتی میاد خونمون شبا کونمو میکنه کیرش خیلی کلفته جرم میده همیشه مدتی بود متوجه نگاهای خاصش به مامانم بودم خیلی به کس و کون مامانم نگاه میکنه یادمه یبار توی خونمون فکر میکرد من حواسم نیست داشت از قمبل مامانم فیلم میگرفت و وقتی مامانم مینشست و لنگاشو وا میکرد همش یواشکی فیلم میگرفت من خیلی خوشم میومد که کیرش واسه مامانم سیخ میشه آرزوم بود مامانمو بکنه، مامانمم خیلی دلبری میکنه آخه کیر هرکسی سیخ میشه با این عشوه ها
  یه بار که سهراب اومد خونمون شب قبل خواب شورت و سوتین مامانمو پوشیدم وقتی دوستم از پشت که خوابیده بودیم اومد بغلم کرد که منو بکنه متوجه شورت و سوتین شد و تعجب کرد گفت بردیا اینا چیه گفتم مگه نمیبینی؟ شورت و سوتینه دیگه، گفتم شاید دوس داشته باشی ، گفت مال کیه؟ گفتم مامانم ، همون لحظه کیرش که پشت کمرم چسبیده بود به شکلی سیخ شده که تابحال حسش نکرده بودم حسابی منو کرد تا ته کیرشو فرو میکرد تو کوووونم وای وقتی یادم میفته آبم میاد آبشم خالی کرد تو کونم که یکمشم ریخت توی شورت مامانم مدت ها میگذشت و سهراب هروقت منو میکرد اسم مامانمم میاورد و بهم میگفت کسس مامانت ، کیرم تو کس و کون مامان جندت، دوس دارم جلوت مامانتو بکنم، منم حسابی حال میکردم و به این فکر افتادم که برنامه ای ترتیب بدم که دوستم مامانمو بکنه، اینم بگم که مامانم میدونست من کون میدم اما به روم نمیاورد، مدتی توی خونه همش از سهراب و اندامش و خصوصیات خوبش توی خونه به مامانم میگفتم آخه منو مامانم خیلی باهم راحتیم که مامانم
  یهو از دهنش پرید و گفت چی میشد این دوست شما برا من میشد، من بال درآوردم وقتی اینو گفت
  گفتم مامان من میتونم کاری کنم برا شما بشه مامانم گفت حرفشم نزن
  هی اصرار کردم گفتم برای شما هم خوبه،گفت بابات چی؟ گفتم اون که به شما توجه نمیکنه من همیشه میبینم که شما چقدر تلاش میکنین واسه رابطتتون ولی بابا شمارو راض نگه نمیداره، که یهو مامان گفت لوس نشو گفتم حالا یبار امتحان کنین ضرر نداره یجوری که نمیخواست خودشو مشتاق جلوه بده نشون داد اما از ته قلبش خیلی دلش میخواست
  بهش مامانم از فانتزیام گفتم و اینکه خیلی دوس دارم همه چی بی پروا باشه بین تو و سهراب و من دوس دارم ببینم لذت شمارو از بیغیرتیم بهش گفتم یه حس کنجکاویه شدیدی داشت که بیصبرانه منتظر امتحان کردنش بود
  من به مامانم گفتم هروقت سهراب اومد خونمون من به شما و سهراب میگم که چیکار کنین تا اینکه سهراب اومد خونمون متوجه شدم نگاهای مامانمم نسبت به سهراب تغییر کرده بابامم توی خونه بود همش پای تلویزیون
  مامانم رفت توی آشپزخونه و چند دقیقه بعدش سهراب هم رفت تو آشپزخونه
  آشپزخانه ما اوپنه و جوریه که به اونجایی که بابام نشسته دید نداره
  مامانم یه دامن رنگ روشن طرح دار پاش بود با یه تیشرت صورتی تیره مچ سفید پاهای مامانم داشت چشمک میزد همون لحظه سهراب به مامانم گفت خاله جون کمک نیاز ندارین؟ مامانم گفت عزیزم حضور خودت خوبه یه لبخند سکسی زد و سهراب دستشو کشید رو کون مامانم وای کیرم حسابی سیخ شده بود مامانم چشاش مست شد همینجور کارای آشپزخونه رو انجام میداد و سهراب میمالید مامانمو و به منم نگاه میکرد ، نگاه مامانمم افتاد به من و لبخند رضایت میزد، جایی که منم ایستاده بودم به بابام دید نداشت و اون تو فاز خودش بود که من با لب خونی به سهراب گفتم دستتو بکن تو شورت مامانم ، مامانم یکم خجالت کشید اما سهراب پر رو تر شده بود همینجور دست میکشید به سینه های مامانم بعدش دامن مامانمو کشید پایین دستشو کرد تو شورت مامانم من همون لحظه آبم اومد و ریختم تو شورتم ،سهراب انگشت وسطشو کرد تو دهنش خیسش کرد بعدش کرد تو کون مامانم ، مامانم خیلی لذت میبرد بهشون گفتم بیاین تو اتاق من که مامانم دامنشو کشید بالا و اومدن توی اتاق من مامانم دستاشو گذاشت روی میز آینه ای و نیمه قمبل بود سهرابم دامن مامانمو زد پایین وای چه کونی داشت مامانم داشتم دیووونه میشدم و لذت میبردم سهراب شروع کرد به اسپنک زدن به کون مامانم و منم داشتم کیرمو میمالیدم که حسابی سیخ شده وای کون مامانم قرمز شده بود و درد میکشید بابام چندبار صدام کرد گفت صدای چیه گفتم هیچی از خونه همسایه بود بعدش سریع رفتم هود آشپزخونه رو روشن کردم که صدا نره باز به بابام گفتم میخوای تلویزیون ببینی صداشو بلند کن چون نباید بوی غذا بپیچه تو خونه بعدش رفتم دوباره توی اتاق دیدم کون مامانم کاملا قرمزه و سهراب کیرش تو کس مامانمه وای چه صحنه ای بود داشت مامانمو جلوم میکرد بعدش منم بهشون ملحق شدم شلوارمو کشیدم پایین سهراب انگشتشو میکرد تو کونم و همزمان کیرش تو کس مامانم بود توی همون حالت نیمه قمبل داشت میکرد مامانمو من میدونستم که سهراب عاشق کون مامانمه بهش اشاره کردم و فهمید ازونجایی که از قبل توی آشپزخونه حسابی کون مامانمو انگشت کرده بود کون مامانم آماده شده بود واسه کردن یه تف خوشگل انداخت پایین کمر مامانم تفه رفت پایین و سوراخ کون مامانمو حسابی چرب کرد مامانم میگفت بکن کونمو پاره کن خسته شدم دیگه، میخوام یکم جندگی کنم سهرابم نامردی نکرد و کیرشو تا ته کرد تو کون مامانم که برق از سر مامانم پرید و شوک شد نه آه میکشید و نه واکنشی نشون میداد فقط دهنشو به حالت تعجب خیلی زیاد باز گذاشته بود مامانم قفل کرده بود منم رفتم زیر کیر سهراب و لیس میزدم کیر سهراب و کون مامانمو وای چه مزه ای میداد حسابی حال میکردم سهراب مدام بهم فوحش میداد میگفت کیرم تو کون مامانته پسره ی بیغیرت بی ناموس مامان جنده و جالبه مامانمم منو تحقیر میکرد میگفت پسر بیغیرتم که کونیه بدردنخوره فقط واسه کسکشیه مامانش ساخته شده باید واسه مامانش بکن جور کنه بعد از چند دقیقه تلمبه زدن سهراب پوزیشنو عوض کرد مامانمو یه پهلو خوابوند روی تخت پاهای مامانمو جمع کرد توی شکمش وای قشنگ کس و کون مامانم خوش نما شده بود گردی کون مامانم و گندگی کون مامانم دلبری میکرد، کیرشو تا ته بدون تعارف کرد تو کون مامانم و مامانم فقط آه میکشید داشت پتوی منو گاز میگرفت از شدت درد و لذت میبرد سهراب خشمش خیلی زیاد شده بود میزد تو گوش مامانم موهاشو میکشید تف میکرد تو صورت مامانم و من میرفتم صورت مامانمو لیس میزدم خیلی لذتبخش بود تلمبه هاش خیلی سریع شده بود کیرشو یهو کشید بیرون از کون مامانم وایییییی سوراخ کون مامانم خییییلییی گشاد شده بود حسابی قرمز و صورتی بود تو کونش بعدش دوباره محکم میکرد و با کیرش تا ته کون مامانمو میکرد از تمام وجودش ضربه میزد با کیرش که یهو کیرشو تا ته کرد و نگهداشت فهمیدم آبش داره میاد مامانم دوباره چشاش مست شده و سهراب کیرشو کشید بیرون منم رفتم سراغ سوراخ کون خوشگل مامانم و شروع کردم لیسیدن و توی سوراخشو اینقد زبون زدم تمام آب کیر سهرابو خوردم خیلی برام لذتبخش بود.
  این بود یکی از داستانهای سکس مامانم با دوستم که اگه خوشتون اومده و تقاضا باشه یک داستان جذاب دیگه رو براتون مینویسم.
  نوشته: بردیا

 • 31

 • 78
 • نظرات:
  •   .سامان.
  • 3 هفته،1 روز
   • 26

  • تف... اصلا حرفی نمیمونه...


  •   miss_thetis
  • 3 هفته،1 روز
   • 19

  • نه به بیغیرتی
   یه جمله خوندم فقط اونم چشمم خورد.بیغیرتی نخونده لایک..به کجا چنین شتابان..
   همون جمله اول:
   فوحش×=فحش


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته،1 روز
   • 26

  • بچه ها اگه بدی دیدین حلالیت بطلبید من می‌خوام خودمو از پنجره پرت کنم پایین به خاطر اینکه این کونی ننه جنده اسمش با من یکی شده.


  •   TheBitchKing
  • 3 هفته،1 روز
   • 20

  • یه حسی بهم میگه نویسنده این داستان، همون کسخل دهه هشتادیه اس (اسم داستانشو نمیگم که تبلیغش نشه. دوستان میدونن منظور کدوم کسکشه!). که میومد خصوصی مادرشو حراج میکرد. اونم همینقد بچه و کسخل و ننه خراب بود.


   جمله تهشو: "این بود یکی از داستانهای سکس مامانم با دوستم که اگه خوشتون اومده و تقاضا باشه یک داستان جذاب دیگه رو براتون مینویسم." د آخه اسپرمِ گندیده، این الان جذاب بود؟ کیر تو وجود خودت و اونی خوندن نوشتن یادت داده.


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته،1 روز
   • 20

  • حیف اسم بردیا که روی تو الدنگ هست.


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته،1 روز
   • 19

  • افرین به این داستانی که نوشتی کاش زودتر شناخته بودمت برا جایزه میفرستادمت اکراین!! (biggrin)


  •   miss_thetis
  • 3 هفته،1 روز
   • 14

  • ببخشید کامنت قبلی رو اصلاح میکنم
   "بیغیرتی نخونده دیس لایک"


  •   Emperatoorxxx
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • چشات روشن


  •   Tezab2
  • 3 هفته،1 روز
   • 13

  • باز یکی پیدا شد که فحش بشنوه اخه چاقال برازرز هم انجوری فیلم نمیسازه تو خونه خودتون بابات هم بود مادرت کرد اره بی ناموس دیوث کوسکش کمتر جق بزن.
   نمیخواستم فحش بدم ولی چاره نزاشتی برام


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته،1 روز
   • 15

  • هنوز دلم خنک نشده کیرم تو کونت جوری که از دهنت بزنه بیرون نطفه خراب.


  •   L(G)BT_LIFE
  • 3 هفته،1 روز
   • 15

  • تویی که قد زرافه شدی و خوندن نوشتن یادگرفتی همین که راست راست راه میری و دنیا به تخمته حیووون همش صدقه سر همون مادره خااااک تو اون سرت کنن که جنبه اینترنت و مجازی و نداری که هرجا بری اونجا رو به لجن میکشی
   حیف درد زایمانش
   باس بهت بگم کاش اونشب بابات خواب میموند تا توعه حیوون وجووود نداشتی (devil)


  •   outcast-1060
  • 3 هفته،1 روز
   • 14

  • مامانت دلبری میکنه واسه بابات اما بابات بکن نیست؟ شماها یه جای ۱۰ متری زیر زمین زندگی میکنید نه؟ تو از کجا میدونی آخه..
   یه دروغی بگید به شعور مخاطب توهین نشه.


  •   Banooye_shisheii
  • 3 هفته،1 روز
   • 11

  • اقا چرا بیغیرتی اپلود میکنین اصلا؟؟ کی رو مامانش حس داره ک شما دارین؟؟ از کی اینقد لاشی شدین بعضیاتون؟؟


  •   پسر1212
  • 3 هفته،1 روز
   • 7

  • (clap) (clap) تو بهترینی تو دیس جمع کردن


  •   Sara-sexiy
  • 3 هفته،1 روز
   • 14

  • کلا فانتزی بی غیرتی اونم رو مادر یا همسر یا خواهر درست نیست واقعا با اینکه اینجا شهوانیه بازم به نظر من بی غیرتی رو اینجور مسائل زشته باعث میشه خوانواده از هم بپاچه


   در ضمن خودت کون میدی مشکل نداره هرچند پسری


  •   Meisam65
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • گولت میزدن و میکردنت؟لاشی تو که لذت میبری.جالبه این همه از کون دادنات بگی بخاطر لایک و مدام دیس بخوری.ماشالا به اعتماد بنفس


  •   آقای-ماساژور61
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • با وجود اینکه تابلو بود واقعی نیس ولی جالب بود


  •   __mm__
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • یک کلام
   خعک تو سرت


  •   بیکسوکارحشری
  • 3 هفته،1 روز
   • 6

  • داستانت خیلی بیش از حد تخیلی و دور از واقعیت بود و افتضاح بود. نگارشت هم افتضاح بود. بابات هم که ببو گلابیه. کاش میشد صد تا دیس لایک بزنم.
   ادمین جان این داستانا رو چرا نخونده میزاری آخه. یعنی هیچ داستانی بهتر از این نفرستادن که بزاری؟


  •   Daniani
  • 3 هفته،1 روز
   • 12

  • یه تاپیک خوندم تو سایت نوشته بود هرچه در فکر آن هستی آنی
   اینم خیلی خوبه مواظب افکارت باش گفتارت میشود و گفتارت اعمالت و...
   تقصیر تو نیستا مملکتو گوه گرفته که جوناش به این نقطه رسیدن
   سال 82 پیش دانشگاهی یه استاد ادبیات داشتیم حرف قشنگی زد :


   جونای اینده ایرانو کاری میکنن که چرتی باشن یا عمرشونو تو حموم بگذرونن دختر پسرم نداره


   خشگل پسر مواظب خودت باش زن بگیری پسرتم زنتو میگادو واسش مشتری میاره


  •   Bokon205
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • حالا که دوست داری کیرم تو دهن پدرت که میای کصشعر تفت میدی


  •   aref6975
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • کیرم تو دهنت


  •   amirkhan6262
  • 3 هفته،1 روز
   • 5

  • داداش مطمئنی خونتون خوابگاه نبوده؟
   هر موقع میومد شب رو میموند؟
   مگه از شهرستان میومد؟


  •   امیدکونی
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • در کل قشنگ بود ولی بابات اضافی بود


  •   DoctoRichard
  • 3 هفته،1 روز
   • 10

  • باور کنید اینجور کستان هایی که میبینم توهم توطئه میاد سراغم.همش فکر میکنم یکی عمدا به فکر لجن مال کردن این جامعه مفلوکمونه.هععععععییییی


  •   KING134
  • 3 هفته،1 روز
   • 6

  • راستش اگه واقعیت داشته باشه پس گلدسته های مسجد محلمون تو کون خودتو مامانت اگه واقعیت نداشته باشه مامانتو با گراز دیر انزال ببینی پسرک جقی


  •   sixhot69
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • بازم فیلم نگاه کردی رو نویسی کردی ؟؟نکن اینکارو میان به جرم سو استفاده جوری کونت میزارن که دیگه از کون هم برینی و هم بشاشی. به خودت رحم کن


  •   KING134
  • 3 هفته،1 روز
   • 5

  • اخه ملجوق روانپریش تو نهایت همت کنی با گلنار جق بزنی نمون کنم دهه ۸۰ باشی با این افکار کیریت


  •   KING134
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • اخه ملجوق روانپریش تو نهایت همت کنی با گلنار جق بزنی نمون کنم دهه ۸۰ باشی با این افکار کیریت


  •   Esfandiar49
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • بده مام بکنیم توش خب ....
   ری.....دی


  •   ممم64
  • 3 هفته،1 روز
   • 5

  • ای خاک تو سر بیغیرتت کنم که برا ارضای خودت دروغ،به مامانت میبندی


  •   Gozaran
  • 3 هفته،1 روز
   • 8

  • نه به تراوش کص شعر از مغز پکیده
   تو با این ننت بنداز تو خط کاسبی
   اما نه اینجا
   تو خیابون مشتری پره


  •   Gozaran
  • 3 هفته،1 روز
   • 8

  • اینها داستان نیست امتحان هوشه
   ««آیا به نظر شما واقعی بود ؟؟»»


  •   Zojim27.23
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • وازلین تف میکرده؟ تفش از پایین‌کمر رسید ب سوراخ مامانت چرب شد؟؟؟کیرم تو تخیلت لاقل درست تخیل کن ننه هزار کیر


  •   Hossein.afra
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • کوس مامانتو گاییدم کیرم به اون بابات که تخم تورو ریخت دیوث قرمساخ


  •   sexybala
  • 3 هفته،1 روز
   • 7

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.


  •   messaf81012
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • كسشررررررررررررررر


  •   House9899
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • خصوصی بیا عزیزم


  •   Caboos1
  • 3 هفته،1 روز
   • 6

  • همچین میگه بچه ها گولم میزدن اخه کونکش تو گول زدن داشتی
   تو خودت کونیه فول اتومات بودی


  •   saman.3
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • دروغه


  •   کوسلیس۲۰
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • معلومه فیلم زیاد میبینی خخخخخ


  •   Hasko1365
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • ریدم تو مغز پدرت که نفهمید زنشو دارن میگان ....بوی غذا نباید بپیچه تو خونه اینو از کجات دراوردی ......کمتر بزن برای خودت خوبه


  •   Alat_Tanasoli
  • 3 هفته،1 روز
   • 5

  • یک کستان دیگه هم سرعت لایک گیری و بازدیدش از داستان من بالاتر رفت. حتما تا امشب هم تو برگزیده هاست.


   توصیه به دوستانی که هنوز آلوده نشدن به ویروس کسخلیروس: نخونید که آخرش شما هم جزو نویسندگان و لایکر های اینها میشید.


  •   666boykrj666
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • بگو فانتزیمه نگو این کارا انجام شده خالی نبند لطفا


  •   Avvaaa
  • 3 هفته،1 روز
   • 9

  • با هیچی کار ندارم،فقط یه سوال دارم ....مامانت چرا باید وسط خونه،پیش پسرش و دوست پسرش،لنگاشو باز کنه و قمبل کنه؟؟بهت فحش ناموس بدیم ،حال می کنی،خودت بگو چی بهت بگیم تا ناراحتی بشی؟؟حیف اون یارانه و سبد کلایی که شما می گیرین


  •   saeedno15
  • 3 هفته،1 روز
   • 8

  • من فقط تو کف اون 14 نفری هستم که لایک کردن. (dash) (dash)
   حیف درد زایمان مادرت. (dash)
   خیلی کسخلی.با فحش مادر حشری میشی؟؟


  •   زندگی+فانتزی
  • 3 هفته،1 روز
   • 5

  • مردی ک صدای در کون زدن رو نشناسه
   و بپرسه صدای چیه و بهش بگن از خونه‌ی همسایه‌س


   عاقبتش میشه همین.......


  •   کیرسمس
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • اینو از زبان سهراب تعریف کنی خیلی حال میده


  •   موری.جون
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • بردیا جوووون مامانو بی خیال ازکون خودت بیشتربنویس


  •   احمد ذوقی
  • 3 هفته،1 روز
   • 7

  • وضع مملکتو نگا توروخدا ...
   اونور آبیا فیلم میسازن اسمشو میزارن بیغیرتی
   فک میکنی تو واقعیتم اینطورین ؟ آخه کسخلا اونافقط فیلمه ولی تو و بیغیرتای امثال تو اینا رو جدی گرفتین .پشگل تو هیپوتالاموست


  •   Zojesheyton
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • حتما پدر بی غیرتت هم داشته لذت میبرد که زنش رفته تو اتاق به دوست پسرش کس میداده


  •   dkm
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • ننه‌ت به یه پفیوزی داده که تو زنا زاده رو پس انداخته که الان اینجوری درباره محارم گوه بخوری.


  •   padeshahe_velgard16
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • آدرس بده منم بیام عاشق اینم که مادر و پسر رو باهم بکنم بیا خصوصی


  •   Mtn1360
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • بی خیال


  •   Shirazbendaz
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • این مادر درستکار از عمد داستان مینویسه میاد فوشا رو میخونه جق میزنه، فوش ندید بهش دوس داره برا سلامتی مادرش صلوات بفرستید..


  •   arsh2452
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • املا تخمیه انشا کیری . بیغیرتی رو دیس میدم . نمیخوام فحش بدم چون میدونم حال میکنی . فقط تو رو به مقدساتت دیگه ننویس .


  •   keyvan_joojoo
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • بردیا کص ننت


  •   hamid30gari
  • 3 هفته،1 روز
   • 4

  • بردیای عزیز ممنون.
   دیسلایک دادم ولی شما لطفا ننویس دیگه.


   والا آخه این کسکش بی ناموس رو وقتی فحش میدی کیف میکنه چیزه دیگه ای میشه بهش گفت؟


  •   s_is_not_a_wolf_amir
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • نمی دونم شاید بیغیرتی هم مثل گی یا لز یه نوع از سکس باشه ولی من حاضرم کون بدم ولی بیغیرتی نه
   دیسلایک :( :( :(


  •   Hamidarakii
  • 3 هفته،1 روز
   • 1

  • الان چی بگیم بت؟ هرچی لایق هرچی آدم بی همه چیزه خودت نثار خودت کردی و قبولشم داری. به نظرم شماها رو فقط باید دار زد چون هیچ چاره دیگه ای نیست. با این فکر مریض همه چیو به لجن می‌کشید.


  •   Psw
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • اگه اینا نباشن مردم این فشار اقتصادی و عصبی و با چی خالی کنن به کی فوش بدن ادامه بده آفرین


  •   amiiir_h
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • ادمای مثل تو باطرز فکر این چنینی رو باید کل هیکلشو عن گرفت..ریدم پس کله بابات ک ابشو خرج ب دنیا اوردن توی احمق کرد


  •   Shahab__sang
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • یعنی بس که جق زدی مغزت پوسیده کونی کلی مشخص بودداستانت کسشعری بیش نیست .خدایااین گوزوروهرچی سریعترازروی زمین بردار.بچه هاهمه بگین.الهی آمین


  •   parto_banoo
  • 3 هفته،1 روز
   • 3

  • یعنی خاک بر سر کسی ک دست تو اینترنت و گوشی داد


  •   saeed7989
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • اخه من چه فحشی بدم که تو خوشت نیاد ؟؟؟پس فحشت نمیدم تا تو کف بمونی??✋


  •   amirxprt
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • یه سری فقه کامنت دوست دارن،فقه میخوان توی دید باشن برای همین فقه گوه میخورن...ملت هم که تا تایتل رو میبینن میریزن فحش بدن...ولشون کنین این جقی ها رو


  •   Mohamadzb
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • سلام منم کیرنازی دارم بیاجفتتون روبکنم عاشق میشین


  •   HYPERMAN98
  • 3 هفته،1 روز
   • 2

  • نطفه بعضیا رو با قاشق از روی فرش جمع کردند


   اما نطفه تورو از سوراخ کاسه توالت در آوردن


   خیلی حیوونی


  •   Dani.70
  • 3 هفته
   • 0

  • قدیمی


  •   kir20bisexual
  • 3 هفته
   • 0

  • کیروم تو کس خلت


  •   tehranpol
  • 3 هفته
   • 1

  • برووو کیرم تو هیکلت کونی


  •   Hooman.esf.59
  • 3 هفته
   • 1

  • خخخخخخ کیرم تو فانتزیت پسر کوچولو
   یه چیزی شنیدی ولی حتی نتونستی موقعیت سازی کنی
   حیف خاک که بریزن روی کله ی تو بی خاصیت
   کود یه خاصیتی داره تو همونم نیستی.
   هرچند میدونم هرچی بهت فحش بدیم، با شدت بیشتری خودتو انگشت میکنی و ارضا میشی.


  •   Hello_world
  • 3 هفته
   • 1

  • ادمین ترو خدا اینارو سانسور کن اینجا زن و بچه هست مثلا


  •   پروفسور بالتازار
  • 3 هفته
   • 2

  • مزخرفاتی که نوشتی فقط اونجاش راست بود که به همکلاسیات کون میدی بقیه‌اش از یه فیلم پورن کپی شده


  •   arash.abi
  • 3 هفته
   • 2

  • پسر خوب اونی که میکشن پایین شرته
   .
   دامنو میکشن بالا نه پایین،
   جغد شاخدار دیده بودم ولی دروغ شاخدار نه


  •   blue_king
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • بنظرم هرکس یه فانتزی داره ادامه بده


  •   hot_top_boy
  • 2 هفته،6 روز
   • 2

  • ینی من شاشیدم به اول تا اخر این دنیا
   شاشیدم اول تا اخر هیکل گهت
   شاش به قبر و کفن و شب اول قبرت
   گه به ذاتت
   گه به تمان سلول های مغزت
   عن کانگرو تو کونت
   کسکش بی شرف این چه کسشریه که نوشتی
   تیترشو دیدم پشمام ریخت
   کونی زاده بی شرف دستم بهت برسه خودم خلاصت میکنم


   ادمییییییین چرا این اراجیف رو منتشر میکنی (dash)


  •   mitra9lkjh
  • 2 هفته،1 روز
   • 0

  • برنامه حضوری 09055069814


  •   Mrfmkhm
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • کیرم تو مغز نداشتت


  •   دوست37
  • 6 روز،12 ساعت
   • 0

  • بچها کسی هست ک با مادرش سکس کرده بتشه من چندتا سوال دارم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو