کون دادن من به دوست بزرگ تر از خودم

  سلام دوستان من ارش اسم مستعارم هست داستان بر میگرده به چند سال پیش که برام اتفاق افتاد اون موقع من 15 -16 سال داشتم بدنم سفیده کمی چاق هستمو بی مو هم باسنم هم سینه هام یه دوستی داشتم واحد روبرویمون که مجید میزارم اسمشو 25 میشد از من بزرگتر بودو دوست بودیم گاهی میرفتم خونشون و گیم بازی میکردیم وقتی کسی خونشون نبود و فیلم سکسی میدادیم به هم ولی اصلا فکرشم نمیکردم یه روز بهش کون بدم گاهی حرف میزدیم همش از دوست دختراش میگفت و سکساش با زنای شوهر دار با پسر و اینا منم حال میکردمو میگفتم خوش به حالت من قبلا داستان گی و فیلم دیده بودمو کمی حشری میشدم یه پسر خاله ای داشتم دو سال فاصله سنی داشتیم چند باری لاپای هم گذاشته بودمو اون میگفت که کون داده و کیفش بیشتره میگفت بیا من تورو بکنم هم منو من حشری شده بودمو قبول کردم اونم کیرش مثل من بود و نازک و کوچیک اولاش درد داشتم بعد کم شد یه مدتی میشد سکس نداشتم.


  مامان بابام هم کارمند هستن و بعد از ظهر میان یه روز که از بیرون میومدم دیدمش جلوی در کوچه نشسته بود با شلوار راحتی و سیگار میکشید احوال پرسی کردم و کمی صحبت کردیم و گفت امروز قرار بود دوست دخترش بیاد و پیچونده اینم سر کارم نرفته بودو خونه رو خالی کرده بود قبلا هم به شوخی به من میگفت عجب کونی داری و اینا دست مالیم میکرد و در حد شوخی میگرفتم گفت بریم خونه ما کمی بشینیم حوصله ندارم منم قبول کردم قبلا هم رفته بودم رفتیم گفت تو برو اتاق منم بیام رفتم اتاقش نشستم اومد درو بست و نشستیم از تو کامیپروتر هی فیلم سوچر باز میکرد و میگفت حشریم باید یکی رو بکنم و این حرفا هی به من میگفت به من میدی قول میدم دردت نیاد منم به شوخی میگرفتم راستش خودمم کرمم گرفته بود خیلی وقت بود با پسر خالمم سکس نکرده بودم قرصم خورده بودو کیرشم در اورده بود با فیلم داشت بازی میکرد کیرش دو برابر من بود رنگش تیره بود و هیکلشم مردونه و بدن مو دار با مقایسه کیرم من به زود 12-13 سانت میشد ولی اون راحت 20سانتی بود و کلفت نشسته بودیم رو تخت و منم کیرم شق شده بود از رو شلوار هی اینور اونورش میکردم دستمو گرفت گذاشت رو کیرش گفت خواهش میکنم کمی بالا پایین کن کیرش تفی بود و شق شق دستمو که دورش حلقه کردم داق داغ بود هی به دوست دخترش فش میداد یه دستی به کیرم زد از رو شلوار و گفت درش بیار منم مال تورو بگیرم دستم اولش خجالت مکشیدمو پا شدم شلوارمو با شورتم تا زانوم کشیدم پایینو کمی بازی کرد و میگفت این دودوله با حالت مسخره میگفت اون دست کشیده بودو ولو شده بود رو تخت و به من میگفت جق بزن دستمو تفی میکردم خودشم تف میزد گفتم ابت چرا نمیاد . گفت قرص خورده بود انگار گفتم دیگه بسه من میرم و به زور و خواهش نگهم داشت گفت فقط ساک بزن چند تا ساک بزن بعد اولش میگفتم من بلد نسیتم و این حرفها نمیخواستم بدونه قبلا تجربشو داشتم تی شرتمو در اورد و به بدنم دست میکشد و میگفت تو دختر میشدی چی میشد خودش بلند شد پیرهنشو در اورد شلوار و شورتشو کامل در اورد به منم گفت کامل لخت شو دراز کشید رو تخت به منم گفت منم بشینم روبروش و ساک بزنم دهنمو به کیرش نزدیک کردم واقعا بزرگ بود و مردونه قابل مقایسه با کیر خودمو پسر خالم نبود تیره بود کمی مو داشت دهنمو اتا اخر باز کردم اروم اروم سا میزدم و تا نصفه نگه میداشتمو اونم حال میکرد و فشم میداد و میگفت تا حالا کجا بودی چرا زودتر نکردمت با یه دستم کیرشو کرفته بودمو نصف بیشتر کیرش بیرون بود 5 دیقه ای سا ک زدم گاهی تا ته حلقم میردم تو و ق میزدم کیرش لیز لیز شده بود قبلا داستان سکی و فیلم سکسی موضوع مامان به هم داده بودیم و هی اسمو مامانمو میاورد میدونست فانتزی مامانمو دارم وقتی حشری میشم از مامانم میپرسید دیگه حشرم زده بود بالا و هر چی میپرسید میگفتم گفت بسه دیگه نوبت کونته که گفتم نه دیگه نمیشه گفت لوس نشو تا حالا دادی گفتم نه گفت یه بار بده ببین بدت اومد دیگه نده گفت کون دادن حالش بیشتره و دوست دختراشو از کون میکنه اصلا هم دردشون نمیاد بلده گفت بخواب هر کاری گفتم بکن دردت اومد ادامه نمیدم قول میدم منم میدونستم که ولش درد داره قبلا داده بودم ولی اینم کیرش خیلی بزرگ تر بود گفت برو دستشویی بشین و کونتو خالی کن اب بگیر رفتم کیرم شق بود نزاشتم کیرم بخوابه یه جقی هم زدم ابم زود اومد شستمو اومدم گفت بیا دراز بکش به شکم خوابیدمو خوابید رو منو کیرش و گذاشت لای پام وزنشم زیاد بود 80 کیلیویی میشد زیرش له شده بودم شکم سفت و موداری داشت شکمش افتاده بود رو گودی کمرم بلند شد از کشوی زیر تخت وازلین برداشت و زد به کیرش کمی کمی هم مالید به سوراخ کونمو با انگشتش مالش داد هی انگشتشو فشار مید به سوراخ کونمو بر میداشت کم کم انگشتش تا نصفه میرفت تو و در میاورد انگشتشو کشید بیرونو کله کیرشو نزدیک سوراخ کونم کرد و و گفت شل کن یه لحظه دردت میگیره ولی بعد اروم میشه کله کیرشو به زور داد تو و دادم بلند شد و تا کلاهکش دفت تو و کمی نگه داشتو میکشید بیرونو بازم ادامه میداد هر بار کمی بیشتر یه ربعی همینجوری ادامه داد کمی بیشتر از نصفش رفت تو کونم هی میگفتم درد داره میسوزه میگفت الان تموم میشه و دوباره میخوای بدی سرمو با سوالا گرم میکرد و هی فش مامان میداد و میگفا کاش جای تو اسم مامانمو میگفت و خوابیده بود اینجا اون مثل تو لوس نیستو قدر کیرمو میدونه منم کیرم شق شده بود باز گاهی حشری میشد و سرعتشو بیشتر میکرد و درد منم بیشتر میشد گفت برگرد به پشت بخواب از زیر سرم بالشت هارو برداشت و گذاتش زیر کونمو از جلو میکرد گفت سوراختو ببینی باورت نمیشه راست میگفت دست زدم سوراخم گشاد گشاد شده بود گفت نکران نباش بازم تنگ میشه اینوری نمیمونه بازم میکرد و گاهی با کیرمو بازی میکرد و میگفت چه دودولی داری گفت اماده ای داره ابم میاد خوشحال شدم خیلی درد داشتم گفاتم اره تند ترش کرد و کشید بیرونو پاشید رو شکممو سینه هام ابش زیاد بود گفت خوشت اومد دیدی خوبه دوست داشتی منم خجالت مکشیدمو میگفتم نه دردم اومده و میگفت عیب نداره بار اولته حقم داری بعدش گفت پسر هم کرده بود رفتیم حمومشون و زیر دوش اب گیرفتیم خودمنو و شستیم اومدیم بیرون داشتم لباس میپوشیدمو گفت بازم میای گفتم نه فت چرا خواهش میکنم من دوست دارم داشتم براش ناز میکردم فک نکنه هر وقت بخوا میتونه کونم خیلی درد میکرد فک میکردم چیزی مونده تو کونم خلاصه بعد ارضا شدنم خجالت میکشیدم نکنه ابرومو ببره به کسی بگه خلاصه تموم شد و هی قول دفعه بعد و میگرفت و میگفت دیگه درد نداره و بار اول اینجوری میشی تموم شد اگه دوست داشتین بار دومش که یکی دو ماه بعدش افتاد و میگم که اومد خونمون


  نوشته: آرش

 • 19

 • 10
 • نظرات:
  •   Afshin2532
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • عجبا، چه راحت پا داد کردیش، جنده به این آسونی ها پا نمیده، اولش یزره ناز میکنه


  •   boyboy36
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • طرف کونی هست شدید
   بعد اینجا اسم ننش و سانسور میکنه


  •   Ginglz
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • همچین رفیقی میخام بدجوری..


  •   parto_banoo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • بازم اشعارتناسلی ” کسشر ” گی
   نمیخونم دیس
   ادمین لعنت بهت انقد گی گذاشتی دیگه کامنتی برا گی ب ذهنم نمیرسه
   شاه ایکس سپردم ب خودت


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • پرتو خانم این همه دختر خوشگل اینجاست بعد این خرپشمله ها رو حواله میدی بهمون؟؟ دم شما گرم!!! میگم کارت دانشجویی رو ولش بیا تو کادر علمی استخدامت کنم!!! (biggrin)


  •   parto_banoo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • شما دختر خوشگل پیدا کن تو این سایت وردار ببر مال خودت (rolling)
   والا من ب حراست دانگشاهم راضیم فرقی نمیکنه (biggrin)


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • تا مستعار خوندم.
   مستعار تو کونت.
   دیگه ننویس.


  •   Navidjj
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • واقعابهترین لذت دنیاس یکی باشه باسن بیشترازخودت وکامل هودتودراختیارش بزاری من که ازخدامه ولی اونی که بایدنیست اگه بودمورداعتمادهمه جوره دراختیارش میبودم همه کاری براش میکردم


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • از کوزه همان برون تراود که دراوست.
   حکومت کونیا تهش همینه از ده تا داستان ۱۵ تاش در مورد کونیا و کونی‌گریه.
   باقیشم خالی‌بندی جقیاست.
   همین که نوشتی مستعار انم گرفت.


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کاشکی کرونا از کون هم منتقل بشه از دست این کونیا نجاتی حاصل بشه


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • اسم مستعار و بدون نقطه. دوتا کیر میخوای. من یکی رو تقبل میکنم.


  •   Saeidbokon1
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • از قدیم‌گفتم‌آرش با بارش کیرم‌تو کوس خارش همبنه احتمالا


  •   دانیال.کیرکلفت.مشهد
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کونی هم کونی های سابق


  •   zanbory
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • سعی کن بیشتر بدی کمتر دردت بیاد
   کسخول کونی
   ۱۱نفر گی داریم اینجا (biggrin) تعدادلایک و میگم


  •   Ali.tanha22
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • خوش بحالت کاش منم یکی بود بش اعتماد میکردم میدادم


  •   Lili_evil
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • تو فقط ننویس دیگ
   خاک تو سرت????


  •   Samsolosin76
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم دهنت پر غلط املایی بود
   داق داغ؟؟؟و......
   به سن قانونی هم نرسیدی سکس داشتی
   خاک توو سرت همین):


  •   samsepg
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • حتی یه نوشته مزخرف که هیچ چیزی نمیشه بهش گفت جز سوءاستفاده یه نره خر از کنجکاوی‌های جنسی یه نوجوون تازه بالغ هم دلیل نمیشه اهمیت سکس ایمن و با کاندوم رو یادآوری نکرد.


   سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  •   امیر.بکن
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو تفکرات تخمیت کسخل تو یکم دیگه کون بدی به امید خدا اختیار ریدنتم از دست میدی
   همین طور ادامه بده حتما به درجه ی کونی اعظم میرسی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو