کون مریم و آیناز

  سلام
  این داستان که میگم واقعیه
  کاری به نظر کسی ندارم
  هر جور دوست دارید برداشت کنید
  من مهران و شیرازیم
  چند شب پیش داداشم زنگ زد که یه دوستا مشترکمون گفته بیایید تو باغش و چون داداشم ارگ میزنه خواسته که ارگشو بیاره و دور هم باشیم
  منم حوصلم سر رفته بود و با هم راهی شدیم
  رسیدیم باغش دیدم واویلا چه کس و کونایی دور همن
  ی پارتی ۱۵نفره بود
  از در که رفتم تو چشمم ی دختره ای را گرفت
  اسمش مریم بود
  یه ساپورت کرمی پاش بود با ی بلوز آستین کوتاه زرد و مشکی
  موهاش بلوند بود و بلند
  کون توپی داشت
  این رفیق مشترکمون اسمش مرتضی ست مابهش میگیم حج مرتضی
  اومد کنارم و گفت هر کدومو چشمت گرفته بر دار ببر اتاق آخر باغ
  گفتم این مریمو دلم میخواد از کون بکنم
  گفت مال خودت
  آقا اینا داشتن مشروب میخوردن ولی من بخاطر معدم نمیتونم بخورم
  حج مرتصی به مریم گفت این آقا مهران ما چشمش تو را گرفته
  تو همون حالت مستی یه جونی گفت و گفت من مال توام.
  گفتم می و تو بخور بیا بریم یه تابی تو باغ بزنیم
  همه مست و پاتیل
  خراب خراب
  حج مرتصی اومد کنارم و ی قرص بهم داد گفت بخور تا کونشو پاره کنی.فک کنم ترامادول بود.آخه خیلی نعشم کرد
  دیگه پاشودند به رقص و عشق و حال
  یه دختری بود حدود ۱۸ تا ۲۰ ساله خیلی با این مریم جفت بود
  اسمش آیناز بود.بچه بود اما خیلی سکسی بود
  خلاصه بعد از رقص و عشق و حالشون
  به مریم چشمک زدم گفتم بیا بیرون
  اومدم خودم بیرون ی ۲ دقیقه بعد مریم اومد پیشم
  دستمو دکر کمرش انداختمو بردمش سمت ته باغ
  یه اتاق اونجا بود.ی فرش و دو تا کاناپه هم بود
  تا وارد اتاق شدیم نشوندمش رو کاناپه و افتادم به جون لباش.اونم مست بود و حشری
  دستم رو سینش بود و می مالیدمش اونم شهوتی شده بود.دستمو کردم از پشت تو شلوارش و از رو شرتش کسو مالیدم.خراب خراب بود.داغ داغ
  کسش خیس خیس شده بود
  بهم گفت تو این چند تا دختر چرا منو انتخاب کردی
  گفتم هم خوشگلی هم بخاطر هیکلت
  گفت جوووون.کجای هیکلم و دوست داری
  گفتم سینه هات کشیدی پاهات و از همه بیشتر کون خوش فرمت
  گفت من بهت کون نمیدما.البته با ناز گفت
  گفتم اتفاقا فقط میخوام کونت بزارم
  گفت آآآآآآقااااااا کونم درد میکنه.میسوزه
  گفتم نترس بلدم چطوری بکنمت
  گفت ب ی شرط.گفتم چ شرطی
  گفت اول از کس بکنم منو ارضا کن که حالم خیلی خرابه بعد منم بهت کون میدم
  گفتم باشه من قرص خوردم ب این زودی آبم نمیاد
  اومد رو زمین شلوارمو در اورد و شرتمم در آورد تا کیرمو دید دلش ضعف رفت.گفت جووووون ب این میگن کیر.کلفت و بزرگ.گفتم نوش جونت.گفت برا کس عاااالی اما کونمو پاره میکنه.گفتم برا کونتم عالیه
  شروع کرد ساک زدن.حرفه ای بود
  ی کم ک خورد گفتم پاشو لباستو بکنم
  تک پوش و ساپورتشو که در آوردم یه سوتین و شورت مشکی شیشه ای تنش بود.خیلی سکسی بودگفت بشبن رو کاناپه.نشستم اومد روبروم نشست رو پام دستشو حلقه کرد دور گردنم و لبامو مکید.منم دستم رو کونش بود و از رو شورتش میمالیدمش.یه کاندوم داد کشیدم رو کیرم.دستمو کردم تو شورتش و گذاشتم رو سوراخ کونشو میمالیدم.یه کم بلند شد و شورتشو داد کنار و کیرمو گذاشت دم کسش.زل زد تو چشام.هی لبشو گاز میگرفت و چشماشو تنگ و گشاد میکرد و یواش یواش کیرمو کرد تو کسش.داغ و خیس و تنگ بود.گفتم خوردیش،خوشمزس گفت اره خوشمزس.گفتم پس بدو رو کیرم.گفت مگه من اسبم.گفتم اره مقل اسب پایین و بالا بپر رو کیرم.تا اومد تکون بخوره ممه شو در اوردم گذاشتم تو دهنم.یهو شروع کرد پایین بالا کردن.شاید ۱۰دفعه پایین و بالا نرفته بود که سفت بغلم کرد و ارضا شد.بیحال نشسته بود رو کیرم.منم انگشتمو با آب کسش خیس کردمو کردم تو کونش.هی زیر لب ناله میکرد اما نای حرف زدن نداشت.میخواست لگه انگشتتو نکن تو کونم.اما من یه انگشتامو تا ته کردم تو کونش‌.ی کم سر حال شد گفت خیلی حال دادی گفتم نوش جونت اما باید جبران کنی.گفت دلت میاد کونم بزاری و من دردم بیاد.گفتم آره.گفت کون مریمت پاره میشه ها.گفتم نترس.کم کیر نخورده.گفت باشه فقط کرم میخوام
  گفتم ندارم که گفت الان به آیناز میگم بیاره
  زنگ زد رو گوشی آیناز و گفت کرم منو از تو کیفم بیار
  ۲دقیقه بعد آیناز اومد پشت در کرمو بده گفتم بیارش تو کمکت کنه.بهش گفت بیا تو.کاندمو در آوردم
  تا اومد تو و کیر سیخ منو دید گفت واااااای چ کیری
  گفتم دوست داری گفت نه این منو پاره میکنه بده به هموم مریم
  به مریم گفتم داگی شو و شروع کردم کونشو خوردن.ب آینازم گفتم کرمو بردار و کیرمو چرب کن
  آیناز کیرمو میمالید منم کون مریم میخوردم
  به مریم گفتم به پهلو بخواب و آینازم لختش کردم
  اومدم پشت مریم و کیرمو گذاشتم دم کونش و یواش یواش کردم توش
  آیناز از پشت منو بغل کرد و دستش لا کشس بود
  مریم واقعا داشت جر میخورد اما خوب کون میداد
  آیناز هر چی من تلنبه میزدم شهوتی تر میشد
  گفتم تو هم میخوای بکنمت گفت میترسم درد داره
  مریم گفت نترس دمرو بخواب من کمکت میکنم
  گفت میترسم.ب مریم گفتم خودت ومرو بخواب ک آیناز ترسش بریزه.مریم خوابید اومدم رو کمرش و کردم تو کونش
  ب آیناز گفتم بخواب تا بیتم سراغ تو.خوابید و گفتم کونتو چرب کن
  چرب کرد و خودش انگشت کرد تو کون خودش
  رفتم رو کمر آیناز و یواش سرشو کردم توش
  داشت میمرد از درد.اما صبر کردم و یواش یواش تا ته کردم توش.خوابیدم روشو تلنبه میزدم
  گفتم مریم آبم داره میاد تو کون کدومتون بریزم.گفت بریز تو کون آیناز تا آب بندی بشه
  سفت بغلش کردم با ضربه تلنبه زدمو ریختم تو کونش
  نای بلند شدن نداشتیم
  پاشودیم ی کم خودمونو مرتب کردیم و رفتیم پیش باقیه.
  ی شب دیگه هم جفتشونو کردم اونم براتون میگم.


  نوشته: مهران

 • 15

 • 24
 • نظرات:
  •   amir81709792
  • 9 ماه،3 هفته
   • 2

  • خدایا اااااااا منو همین الان سنگ کن دیگه همچین کسشعرایی نخونم


  •   amirkhan6262
  • 9 ماه،3 هفته
   • 4

  • داداش من رفیق مشترکت رو بشناس
   کس کشه
   خانم بیار هست
   آخه کونی به درد نخور
   داداشت ارگ داشت گفت بیا ارگ بزن
   مگه دهه هفتاد هست
   الان دیگه کی ارگ خالی برای مهمونی میبره
   کلا 15 نفر بودن
   دو نفرشون اومدن به تو دادن
   این حج مرتضی کس کش هم اومد به تو که گفت هر کدوم رو چشمت گرفت ببر ته باغ تو اتاق بکن
   کیر پسر شفر تو کون ادم دروغگو


  •   aria_kirtala
  • 9 ماه،3 هفته
   • 1

  • ببین دوتا نظریه وجود داره
   یا همه این داستانای شهوانی راسته
   یا همشون کصشرههه
   که قطعا دومی قابل باور تره


  •   ehsan balae
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • داداشت عجب کسکشی


  •   مهتاب عشق
  • 9 ماه،3 هفته
   • 1

  • کاکو مهران گفت :
   ﺗﻮ باغ و مزرعه ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﻭ جلقم
   ﺍﮔﺮ آیناز و مریم بهم ﻧدادن ......
   (ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ : .......آبتو بریز تو حلقم)


  •   kokarostam
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • جلقکی


   وقتی غلط املایی زیاد باشه یعنی در حال جق زدن داستان می‌نویسید. این داستان هم نتیجه‌ی جق زیاد بود و تخمی. ببین آقای مهران، جنده خونه هم اینجوری نیست که ازت بپرسن کدوم را می‌خوای و بردار ببر. مگه هندونه است؟ شاشیدم توی داستانت.

   ها کوکا


  •   Plasman
  • 9 ماه،3 هفته
   • 1

  • بردن تو باغ کونت گذاشتن ۱۵ نفری.
   اونجا هیشکی بکن نبود جز توی جقی


  •   NicKluS
  • 9 ماه،3 هفته
   • 1

  • کیر مرتضی دهن مامانت


  •   mioihisiein
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی کیری بود داستانت حالم بهم خورد (dash)


  •   آقا_حسین
  • 9 ماه،3 هفته
   • 1

  • گفت کدوم دلت گرفته ؟ برداد ببر اتاق اخر باغ؟
   سلام و علیک نکرد باهات
   هیچ 1 ساعت ننشستی؟
   مریم اصلا باهات اشنا نشد
   مگه مزایده بوده گفته بردار ببر یا مال ننش بوده (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)
   کس کش خوبه الان ی زنک بزنم مریم بیاد کونت بزاره ها؟


  •   mamadkaraji
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • بد نوشتی
   فضا سازی داغون بود
   ولی در هر صورت ممنون


  •   ک+ک+ک
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • من موندم یه کوس کشی میاد این همه دری وری مینویسه صدای یه دختر درنمیاد بعدهم میگن درحق ماداره ظلم میشه هیچی ندار داره علنا میگه همه جندن نه اونی که جندس ناموس توعه مهران کونی به قول رضا سلطان وکیل بند ده پونزده سال پیش قزل حصار این مملکت دخترایی داره تخم فیل میخاد به چشاش زل بزنی،اون وقت یه بچه قرتی کونی شده بوکون بهتره داستانای دادنتو تعریف کنی کوچولو


  •   mahdid1380
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • دوسش داشتم.عااالی


  •   arashdlove1776
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • تابلو بود چرته جقول پقول


  •   shiraz-m-m
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • تو شیرازی هسی!!!کص ننه آدم دروغگو وکصشعرگو!!بچهای شیراز اقد عقده ای و تو کف نیسن که این مهملات رو سرهم کنن،خالی بندیت ارثیه یا خودت هم در این راستا تلاش کردی جقی ملعون


  •   Saba_sayna
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • نمیتونم کنار بیام با تری سام


  •   miago
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • من كه هميشه به اين داستانها از لج جو منفي و مريض كامنت گذارهاي سايت هم شده لايك مي دم


   اما سرنوشت اون كاندوم چي شد؟ اگه مي خواستي بريزي توش ، چرا كاندوم سرش كشيدي؟!


  •   miago
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • من كه هميشه به اين داستانها از لج جو منفي و مريض كامنت گذارهاي سايت هم شده لايك مي دم


   اما سرنوشت اون كاندوم چي شد؟ اگه مي خواستي بريزي توش ، چرا كاندوم سرش كشيدي؟!


  •   abolfazl1367
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • نه خداییش گفت هرکدوم دوست داری بردار ببر مال خودت؟ یارو کسکش هم باشه اینجوری نمیگه هرکدوم خواستی وردار ببر. مگه جنده های یارو بودن که اون باید اجازه بده یا نده؟


  •   Salar583
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • تاگفتی چشمم مریم گرفته اونم گفت من ماله توام.بعد خودش کاندوم کشدروکیرت.بعدهم که آب تو ریختی توکونش که آب بندی بشه.واقعا پیش خودت چه فکری کردی که نوشتی .بابا توکی دیگه هستی .


  •   بنجامین_فرانکلین
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • طرز نگارشت انقد تخمی بود که دو خطم حوصلم نکشید بخونم، مجبورت که نکردن حتما بنویسی عنتر


  •   Sepehr_2000
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • تا حالا ارگ از نزدیک دیدی؟
   ارگ تو کونت


  •   raminkoloft
  • 9 ماه،2 هفته
   • 0

  • نوش جونت


  •   Taabad
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • توی این سایت ۸۰درصدشون ادمای کسخول وجقی واحمقی هستن که موجبات شادیه اون بیست درصدوفراهم میکنن...مطمئنم که موافقین که امثال این جقیای خود جانی سینزپندار الان توایران فراوونه ولی درواقعیت خفن ترین کاری که کردن جق زدن بافیلم اسپارتاکوس بوده...این درصد توی نویسنده های این سایت هم صادق...


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو