کون کردن تصادفی

  اسم من علیه و 18 سالمه و دانشجوی سال اول رشته الکترونیک و ترم دوم یکی از شهرای شمال هستم. ماجرایی ک واسم اتفاق افتاده رو میخاستم واستون تعریف کنم.خب وضع مالی خانوادم خوبه و بخاطر همین ی خونه ی مجردی واسم گرفتند ولی در عین حال بهم اعتماد هم داشتند. 1 هفته از کلاسا میگذشت ک یکی از بچه های کلاس ک تازه هم اومده بود و از اول کلاسا نیومده بود نظرمو ب خودش جلب کرد.قیافش خیلی سفید و ناز و معصوم و ناراحت بود و معلوم بود ک زیاد کسی رو نمیشناسه و سر در گمه منم از خداخواسته رفتم پیشش ک ازش اطلاعات بگیرم فهمیدم بچه تهرانه اسمش نیما هست و چون ی هفته دیر اومده خوابگاه بهش نمیدند.بهش گفتم خب تو ی ترم رو بیا پیش من با من باش.خیلی خوشحال شد گفت بزار ب خانواده بگم گفتم باشه در هر حال بنده در خدمتم.خداییش هیکلشم خیلی عالی بود پوستش سفید قدش 170 از من کوچکتر بود وزنشم بعدا ک ازش پرسیدم گفت 70 کیلو.خلاصه شبش زنگ زد گفت ک من میتونم همین امشب بیام گفتم بعله چرا ک ن؟بیا داداشم.ساعتای 8 بود ک اومد.خونه ی من 1اتاق داشت و ی حال گفتم وسایلاتا بزار توی اون اتاق منم وسایلم همونجاست.خلاصه کار هاشو کرد و جاگیر شد توی خونه.خیلی تشکر کرد و از این صحبتااااا.بهم گفت من نه داداش دارم نه خواهر و نه پدر فقط مادر دارم.خیلی دلم واسش سوخت.میگفت من تا ب حال دوست خوب نداشتم چون همه دنبال ی چیزه دیگه بودند توی من گفتم آره میفهمم چی میگی متوجه شدم.گفتم خب منم داداش ندارم بیا از این به بعد داداش باشیم واسه هم.گفت خیلی عالیه باشه دست دادیما قول مردونه دادیم که پشت همو اصلا خالی نکنیم.گفتم خب بلند شو برو حمام فردا کلاس داریم.


  از جاش بلند شد وای چ کون ردیفی داشت من دیگه از همون شب عزممو جزم کردم که کونشو بکنم.دیگه از اونشب فکر و ذکرم شده بود کون نیماااتا بعد از 1 ماه دیگه باهم راحت شده بودیم بهم اعتماد داشت ک دنبال کونش نیستم.ی شب حرف جق زدن شد گفتم خب تو چند بار میزنی در روز؟یزره من من کرد و گفت روزی3یا4تارو میزدم ولی از روزی ک اومدم اینجا فقط توی حمام این کارا میکنم.بعد ازش پرسیدم چطوری این کارا انجام میدی گفت ای بابا اینا را واسه چی میپرسی؟گفتم کار دارم بگووو گفت خب من ب یاد عکس سکسی جق میزنم خیلی هم حال میده.بهش گفتم بیا میخام ی چیزی رو نشونت بدم گفت چی؟گفتم وایسااااا لپ تاپموووو روشن کنم رفتم توی فایلاااا ی فیلم سوپر خیلی شهوتناک فول اچ دی رو آوردم اجراش کردم.وای تا 5 دقیقه چشماش گرد شده بود داشت نگاه میکرد یهو نگاه کردم ب شلوارش بهش گفتم داداشی بیا با هم جق بزنیم پایه ای؟گفت خب زشته گفتم چیش زشته غیر ما دوتا ک کسی نیست بعدشم این کارمون خیلی عادیه همه این کارا میکنند ولی ما چون بهم اطمینان داریم این کارا میکنیم.یزره مکس کرد و بعدش شلوارش و شرتشو کشید پایین وااااای لامصب چ بدن سفیدی داشت اصن انگار بدنش مو نداره خلاصه کیرشو دیدم بد نبود هم کلفت بود هم دراز ولی رنگ کیرش سفید بود منم کیرمو در آوردم شروع کردم ب جق زدن ک اون یهو بعد از 5 دقیقه آبش اومد و ریخت کف دستش منم ک اصن حواسم توی کونش بود بعد از 10 دقیقه آبم اومد.گفتم داداشی حال داد یا ن؟گفت آره گفتم ببین لپ تاپ من در اختیارته تعارف نکن جای فیلم سوپراما نشون دادم بهش گفتم اینجاست و هر وقت منم نبودم خودتااا راه بنداز با ی خجالتی تشکر کرد و گفت ممنون داداشی ک حس راحتی بهم میدی. گفتم خاهش میشه قابل تورو نداره.خلاصه تا 2 هفته همینطوری گذشت ک واسه یدونه امتحان 4 روز اصن جق نزدیم و قرار گذاشتیم بعد از امتحان بیایم و جق بزنیم امتحانا دادیم و رسیدیم خونه ک بهش گفتم نیماااا ی فکری ب ذهنم رسیده بگم خدااااایی قول میدی ناراحت نشی گفت قول میدم بگوووو علی گفتم بیا هم دیگه رو بکنیم خیلی باید بیشتر از جق بهمون حال بده شایدم ب اندازه ی سکس بهمون حال بده.یهووو جا خورد ی 30 ثانیه توی چشمام نگاه کرد و گفت خب آخه زشته نمیشه گفتم نگران هیچی چیز نباش ی بار امتحان میکینم اگه دوست نداشتینم دیگه انجام نمیدیم گفت خب باشه. کاری ک میخاستما راحت میتونستم انجام بدم بهش گفتم کامل لخت شوووبرو حمام اول همه جای بدنتووو واجبی بزار واجبی هم داشتم توی حمام رفت و ی نیم ساعت بعدش اومد گفتم نیما لباساتا نپوش برو ی فیلم سوپر توپ پیدا کن بزار فقط جق نزنیاااا تا من بیام.گفت باشه.


  منم رفتم واجبی گذاشتم و کونمو شستم توشو اومدم بیرون بهش گفتم برو تو هم کونتو بشور ب همون روشی یادش دادم ک سر شلنگ رو میکنی توی کونت و آبا باز میکنی.خلاصه رفت و اومد منم لخت منتظرش موندم همین ک اومد از دست شویی رفتم پریدم توی بغلش بهش گفتم نیماااا خیلی باید ب هردومون حال بده حاظری؟گفت آره صورتموووو بردم عقب و یهو لبمو گذاشتم روی لباش و لباشا دیوونه وار خوردم خودش مونده بود از تعجب و فقط زبونشو میچرخوند.یهو بهش گفتم نیماااا هروقت آبت خواست بیاد بگوووو تا برات ساک بزنم و آبتو بخورم گفت خب بد نباشه واسه معده گفتم پروتئین خالصه کجاش بد میتونه باشه؟گفت خب باشه پس منم از مال تورو میخام گفتم باشه.گفتم بخاب ب شکم میخام در کونتو خوب خیس کنم با زبونم خوابید و دیگه دیوونه وار داشتم سوراخ کونشو میلیسیدم صدای فیلم سوپر لپ تاپم بیشتر تحریکم میکرد وای ک چ کون سفید و نازی داره این پسر کم کم ی انگشتمو خیس کردم با تفم و یواش یواش کردم توی کونش یزره گفت آخ ولی ن زیاد خلاصه همینطور کم کم 2 انگشته و 3 انگشته و 4 انگشته میکردم تو کونش دیگه کم کم سوراخش باز شده بود گفتم بهش اجازه هست بکنم نیماا؟گفت ن کیرتو بیار خیسش کنم حداقل گفتم باشه بلند شد کیرمو ساک زد و خورد و خیسش کرد گفت حالا بکنش برش گردوندم کیرمو گذاشتم دم سوراخش و ی هول کوچیک دادم و نرفت ی هل سفت دادم رفت داخل وای ک چقدر تنگ و گرم بود خیلی باجال بود یزره توی همون حال نگه داشتم کیرمو گفت تلمبه بزن واسم علی شروع کردم ب تلمبه زدن ک حس ک دادش رفت توی هوا ک داره آبم میاد زود کشیدم بیرون گفت بابا خوبه من دارم میکنم گفت وای خیلی حال داد دهنتو بیار جلو واسم ساک بزن منم دیگه چون بازم میخاستم کونشو بکنم مجبور بودم قبول کنم پایین پاهاش نشستم و سر کیرشو گذاشتم توی دهنم و شروع کردم ب ساک زدن با دستم ک دیدم داره داد میکشه ک ی آب گرم اومد توی دهنم نمیدونم چرا انقده زیاد بود دهنم پرشده بود ی مزه ی خاصی میداد ن تلخ بود ن شیرین و ن حتی بی مزه مزه خاصی داشت.دیگه مجبوری قورت دادمش با هزار بدبختی.گفت وای علی چ حالی داد میخای بازم بکنی؟گفتم اره بخواب تف کردم کف دستم و مالیدم ب کیرم و سوراخ کونش و دویاره کردم تو کونش و شروع کردم ب تلمبه زدن ک بعد از 8 دقیقه همین ک خواست آبم بیاد کیرمو نیاوردم بیرون تا ته ته هول دادم داخلش و آبمو خالی کردم همونجا بعدش کیرمو کشیدم بیرون ی لیوان برداشتم و گذاشتم دمه سوراخ کونش و گفتم سوراختو باز کن ک آبا بریزه توی لیوان یزره زور زد ی عالمه آبم برگشت توی لیوان لیوانا برداشتم خالی کردم توی دستم و مالیدمش ب کیرم و تخمام بعدش بهش گفتم بیا از نوک کیرم بخور تا دم سوراخ کونم دیگه نیما بلندشد از جاش و تا ی 10 دقیقه داشت آبمو روی کیرو کونم میلیسید.آخر کار از جا بلندش کردم گفتم خدایی این بیشتر حال داد یا جق گفت این گفتم پس پایه ای هروقت این کارا بدنامون نیاز داشت انجام بدیم؟گفت خب باشه فقط نباید این حرف ب کسه دیگه ای گفته بشه. خلاصه دیگه از آبان ماه سال قبل تا الان ک 14.3.1393 ما تقریبا دوروز یبار همو میکنیم و خیلی هم حال میکنیم.


  نوشته:‌ علی

 • 8

 • 1
 • نظرات:
  •   mojtabaxxl
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • جقی کیر تو دماغت


  •   bãrbød29
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • koni pishe manam, biya


  •   Leobash
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خدا وکیلی آدم مایه دار باشه، دانشجو شمال، بین کلی دختر وول بخوره، خونه مجردیم داشته باشه، بعد بره اب منی بخوره؟!!!! میشه؟!! داریم؟!! عجب موجوداتی پیدا میشن دور و بره ما..


  •   پارسـا
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • [QUOTE]دست دادیما قول مردونه دادیم که پشت همو اصلا خالی نکنیم.[/QUOTE]عنصافن هم هیچ وقت پشت همو خالی نکردین :D
   [QUOTE]از جاش بلند شد وای چ کون ردیفی داشت من دیگه از همون شب عزممو جزم کردم که کونشو بکنم.دیگه از اونشب فکر و ذکرم شده بود کون نیما[/QUOTE]عجبا تو که همین الان قول دادی مثل داداش باشی باهاش
   داداش هم داداشای قدیم :D
   اما از لهجه ای که داشتی بگذریم از بعضی کسشرات نمیشه گذشت
   فور اگزمپل(برای مثال):
   آبتو ریختی تو کونش بعد هدایتش کردی تو لیوان و بعدم مالیدی رو کیر صاب مردت و اونم همشو خورد؟
   ینی پورن استارا که بخاطر پول همه کاری میکنن عنصافن همچین غلطی نمیکنن که بیان آب منی برگشتی از داخل کونو بخورن
   خلاصه مطلب ریدی
   ننویس جانم


  •   Alireza GOD BOY
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خخخخ باباسکس بایدسکس باجنس مخالف باشه نه هم جنس...انقدبدم میادازهم جنس بازی ایششش بابایکم آدم باشید حالم بهم خورد


  •   بهروزجان
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • به کير گفتم اي دوست "اي سربريده پوست..
   کوس بهتراست" يا کوني که بيموست.
   برخاستو مودبانه به روي دوخايه نشست
   گفت"


  •   amir pj
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • تو قوم لوط هم آدم به کثیفی تو نبوده


  •   toofi666
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • 1- کیرم تو اون لهجه کیری یه اصفهانیت! 2- تو اصفهان رسمه که دادششونو بکنن؟!!! 3- تو که از اول سیخ کرده بودی طرفو بکنی( یهش بدی!) چرا اسم داستانتو گذاشتی (کون کردن تصادفی)؟
   و در آخر کیرم تو دهن هرچی آدم نامرده! کسکش اون به تو پناه آورده بود. چرا باهاش اون کارو کردی؟؟؟


  •   reza kir koloft1
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بد بخت من جای تو بودم هر روز کس میکردم.خیلی بدم از گی میاد کونی وگرنه جرت میدادم.حالا ناراحت نباش به جاش مامانتو میکنم biggrin


  •   parsa 7
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • dash1


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو