کیر خر تو کس مادرزن

1391/08/05

سلام من اسمم رضاست خاطره ای که میخوام براتون بگم برمیگرده به چندسال پیش یه روزبعدازعروسی برادرزنم،زنم اون روزبه من گفته بودبرم یه مشتی وسایل که مونده بود خونه ی مادرش وردارم بیارم منم که میخواستم شب حسابی بکنمش گفتم چشم ورفتم، راستی بگم که مادرزنم خیلی خوشگل بودوچشم همه ی آدم های محل دنبالش بود خلاصه رفتم ورسیدم به خونه ی مادرزنم،هرچی درزدم دیدم کسی دروبازنکردبه ناچارازدیوار بالارفتم ودیدم یه صداهایی ازتوطویله میادازدیوارپایین پریدم ورفتم پیش طویله وای باورم نمیشد مادرزنم کیر خروگرفته بودوهی میمالوندبه کسش ومیگفت آه آخ وای معلوم بودخره هم داره کلی حال میکنه منم بدون رودروایسی یه اهمی کردم رفتم تو مادرزنم تامنودید حول شد تکون خورد وچارپایه اززیرپاش دررفت وکیرخرتاته رفت توکسش بعدیه جیغی کشیدوگفت وای دردم میاد
اون که ازخجالت سرخ شده بود داشت گریه میکرد توهمین موقع خریه دادی کشیدو همه ی آبشوخالی کرتوکس مادرزنم منم رفتم تاکیرخر رو ازتوکسش دربیارم کیرخروگرفتم وبه مادرزنم گفتم زوربزن اونم هی میگفت دردم میاد منم سرش دادزدم گفتم زودباش خلاصه کیرخرو ازتوکسش درآوردمو بردمش لب حوض یه آبی زدم صورتش تاحالش بهترشد بعدبردمش داخل اتاق خوابوندمش یه خورده آب بهش دادم بعدباهاش حرف زدم گفتم اگه آق میرزابفهمه طلاقت مید (آق میرزاپدرزنمه) اونم هی التماس میکردومیگفت نگو منم گفتم بگه آق میرزاسیرت نمیکنه اونم گفت ازوقتی که اون بادفسقش عمل کرده دیگه نزدیک من نمیاد،منم گفتم چراخودتوباخیار باموز یاکیرپلاستیکی سیر نمیکنی اونم گفت اولا این کارومیکردم منتها سردبودومزه نداشت وحال نمیداد تااینکه یه روزرفتم داخل طویله دیدم خره کیرش بلند شده منم حشری شدم وازاونوقت تاحالا باخره حال میکنم .منم دیدم لباسش خاکیه وحال مادرزنم بده بلندش کردم بردمش داخل اتاقش تالباسشو عوض کنم لختش کردم روتخت خوابوندمش ورفتم سرکمدوشرت وکرسه ولباساشو اوردم خلاصه منم که مادرزنمولخت میدیدم حشری شدم وافتادم روش اولش گفت ول کن ولی یه خورده که ازش لب گرفتم وسینه هاشومالوندم شروع کرد به اه واوه کردن وهی میگفت همش مال خودته پارم کن منم کیرم اوردم پیش صورتش وگفتم ساک بزن اونم شروع کرد به ساک زدن یه دودقیقه ای واسم ساک زد بعدکیرم درآوردم ازتودهنش کردم توکسش وشروع کردم به تلمبه زدن به یه سه چهاردقیقه کیرم کشیدم بیرون گذاشتم توکونش وشروع به تلنبه زدن کردم بعددودقیقه دیدم آبم میخوادبیاکیرم کشیدم بیرون وآبمو بافشارریختم روسینه هاوصورتش وولوشدیم روی همدیگه بعد10دقیقه باهم دیگه رفتیم حموم تاخودمون بشوریم توحموم بودیم که دوباره کیرمن راست شد ازپشت مادرزنم گرفتم وکردم توکونش یه جیغی زد بعد که حشری شد برام ساک زد وبعدکه دوباره آبم هردومون اومد خودمون شستیم واومدیم بیرون بعدکه میخواستم برمو ووسایلارو ببرم یه بوس آبدار ازش گرفتم رفتم. نظریادتون نره\

نوشته: رضا


👍 2
👎 10
210157 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

340141
2012-10-28 03:20:37 +0330 +0330
NA

Aval shodam :$
dastano hanoz nakhundam

0 ❤️

340142
2012-10-28 05:22:02 +0330 +0330
NA

غضیه حول شد و کیرخر رفت تو کوسش و در نمیومد رو نمیتونم هضمش کنم چجوری بوده
ولی در کل مزخرف بود و به واقیعت نزدیک نبود

0 ❤️

340143
2012-10-28 05:26:00 +0330 +0330
NA

یعنی شیطونه میگه بشاشم روشااااا !
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی :|

0 ❤️

340145
2012-10-28 11:20:34 +0330 +0330
NA

کیرخرتو اون گیجگات که انقده متوهمی کیراسبم تو کس زنت که دیدن داره وقتی میری توطویلت میبینی زنت زیراسبه آویزونه

0 ❤️

340146
2012-10-28 14:43:55 +0330 +0330
NA

کسکش اخه مگه کیر خره رو گرفتن نو گفتن باید داستان بنویسی وگر نه میکننش تو کونت که این کسشر هارو مینویسی

0 ❤️

340147
2012-10-29 05:30:42 +0330 +0330
NA

الان که خره “ابشو ریخته تو کس مادرزنت یعنی اگه حامله بشه بچه چی میشه؟خر یا ادم؟؟؟؟؟
جواب لطفا”

0 ❤️

340148
2012-10-29 06:48:40 +0330 +0330
NA

نمیدونم چرا بعضی ها عقده فحش خوردن دارند?
میدونه این کسشعرها که مینویسه نتیجه اش چیه , بازم مینویسه!
کیر خر تو گوش راستت, کیر اسب تو چشم چپت, تپاله گاو تو حلقت اگر یک بار دیگه بنویسی

0 ❤️

340149
2012-10-29 18:20:38 +0330 +0330
NA

=)))))))))))))) باد فسق دیگه چه صیغه ای بود؟ کیر خر توی مغز جقیت

0 ❤️

340150
2012-11-19 20:21:13 +0330 +0330
NA

خواهرتو گاییدم ،تویله داشتن کس کش بعدش رفتی سراغ کمد سوتیناش!

0 ❤️

340153
2014-06-06 09:22:12 +0430 +0430

ننت جندس?برو اونم سیر کن شاید بابات کیر نداشته باشه.یه موسسه خیریه مادر زن سیرکنی بزن کیرتو سیر کن بدبخت.مواظب زنت باش چون از کوس یه جنده افتاده بیرون کسش بخاره به بابات نده.خخخخخخخخخ.دیووووس

0 ❤️

340154
2014-07-29 09:55:17 +0430 +0430
NA

بچه ها بهش چیزی نگید بزارید تو توهمات خودش باشه
آخر سر میره کوووووووووووووووووووووووونی میشه ها
بعد میگن ملت کونی شده تصیر برو بچ شهوانیه

بنویس عزیزم بنویس
اشکال نداره . این فحش ها هم فک کن نخوردی

0 ❤️

340155
2014-10-06 04:55:04 +0330 +0330

تا 2دقیقه پیش کیر خر تو کسش بود بعد تو کردی تو کسش کیر خره تو دهنت جقی

0 ❤️

340156
2015-03-20 05:49:07 +0330 +0330

کیر خر تو داستانت

0 ❤️

340157
2015-03-21 08:25:58 +0330 +0330
NA

در ماتم ای جوان ناکام از کیرم برفته صبر و ارام
الحق که تو جلقی زمانی کیر خر بخور تا میتوانی

0 ❤️

554365
2016-08-31 07:58:45 +0430 +0430
NA

عارررره کیره خر تا آخر رفت تو کسش خخخخخخخخخخخ
ماده خرم نمیتونه همشو تحمل کنه خخخخخخخخ
جقی بدو تا نکردمت خخخ

0 ❤️

566232
2016-11-28 15:28:56 +0330 +0330

چطور چارپایه از زیرش در رفته کیر خر تا ته رفته توش مگه خر به کمر خابیده بود.کوس نگوو

0 ❤️

672932
2018-02-09 19:50:50 +0330 +0330

بنظرمن مثل اینکه خودت بیشترطالب کیرخرشده بودی
اماآرزومیکنم که دریک شبنم صبحگاهی ناشتابهش برسی

0 ❤️

737656
2018-12-27 00:07:34 +0330 +0330

همه رو کیر کردی ها!!!
مسخره!!!

0 ❤️Top Bottom