داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کیر مرا ببوس

1398/01/08

سلام
ثمین هستم 22سالم هست
اول تصمیم نداشتم این خاطره امو بنویسم ولی وقتی مال شماها رو میخوندم دلم میخواست منم بنویسم و دستی به قلم برده باشم…
نمیدونم از کجا شروع کنم ولی اینو بدونید این اتفاق یک بار ففط برام پیش اومده و به نظرم خاص ترین خاطره سکسی ام بوده و شاید وحشتناک ترین و شاید هم یه کوچولو لذت بخش ترین
فانتزی سکسی خاصی یادمه نداشتم ولی ته ته های دلم بعضی وقتا دلم رابطه ارباب و برده میخواست،.دست خودم نبود.من با این همه غرور امکان نداشت بخوام بشم برده یه پسر.من با این همه عقاید فمنیستی. سکس خشن زیاد داشتم ولی این مدل تا اون موقع نداشتم حتی به فکرش هم نبودم و سرکوبش میکردم. این که بخوام برم و به یه پسر همچین پیشنهادی بدم یعنی خورد شدن شخصیت و همه چیم. قیافه معمولی رو به خوبی هم دارم و دوس پسر خوب هم زیااد داشتم ولی خب گفتم که با همشون سکس معمولی داشتم تا این که توی یه مهمونی دوستانه با یه پسر تقریبا 30ساله به اسم هامون آشنا شدم. از این پسرا که دخترا دورش لیس لیس میکنن. خلاصه دوست شدنمون قضیه اش طولانی بود و کلی اونم خاطره داره ولی کم کم کار به سکس و خونه کشید. خیلی سکس خشن دوست داشت و بعضی وقتا دیگه از حدش میگذشت و من این حد گذشتن هاشو خیلی دوست داشتم و غرق لذت میشدم. غرق این موجودی که بشه اربابم. البته تصوراتم با اون چیزی که بعدا شد خیلی فرق داشت تا این که یه شب بهم زنگ زد و گفت بیا خونم. اون شب همه چی فرق داشت خبری از بوس دم در و نازو نواش نبود. تند تند راه میرفت و دستشو توی موهاش میکشید که یهو گفت ببین ثمین یه امشب فقط،امشب فقط به خاطر من باش،دارم دیوونه میشم اربابت شم. منم هنگ وسط اتاق داشتم فک میکردم چی گفت که یهو مانتوم رو از دو طرف کشید جر خورد و تاپ ام رو با خشونت درآورد و لباسای خودشم من درآوردم و منتظر بودم چه غلطی میخواد بکنه که یه سیلی محکم زد صورتم و پرت شدم کف سرامیک های سرد و یهو با کونش نشست رو صورتم گفت واای ثمین تو جنده منی بلیس کونمو بلیس. حرکتی نکردم که با کونش کوبوند توی دهنم که خیلی دردم گرفت و زبونمو آروم آوردم لای کونش بالا پایین بردم. چند بار لای کونشو لیسیدم که گفت بدو جنده امشب هر چی من میگم سوراخ کونمو زبون بزن
نفسم داشت زیر کونش بند میومد که یکم جابه جا شد و دو طرف کونش باز شد و صورتم قشنگ لای کونش موند که بلند داد میزد هووی توله سگ سوراخ کونمو زبون بزن جنده مگه با تو نیستم
فقط میخواستم از رو صورتم پاشه برای همین تند تند زبون امو فرو کروم داخل سوراخ کونش که صدای آهشو شنیدم و منم یه کوچولو داشتم تحریک میشدم ولی بازم غررورم نمیذاشت ادامه بدم که هولش دادم کنار گفتم چته روانی. که بازم سیلی زد صورتم گفت خفه سگ توله همه دخترا برای من این کارا رو میکنن تو هم منو میخوای همینه که هست…راستش اون لحظه نتونستم پاشم و برم. که از موهام گرفتمو به حالت زانو منو درآورد جلو کیرش گفت بخورش جنده بخورش. کیرشو مالوند به صورتم و دهنم. هنوز دهنم بسته بود هی با کیرش ضربه میزد به دهنم. دیگه اونجا خودمو ول کردم و دهنمو باز کردم که کیرشو با خشونت فرو کردم تا ته حلقم که چشام پر اشک شد و سرمو کشیدم عقب شروع کردم سرفه کرون که با دستش پشت سرمو گرفت چسبوند به کیرشو و دوباره دادش داخل دهنم این بار تحمل کردم و یکم خودم کیرشو داخل دهنم جلو عقب بردم که خودش شروع کرد داخل دهنم تلمبه زد و سرمو فشار میداد به سمت کیرش دیگه داشتم میمردم که ولم کرد و افتادم روی زمین که گفت ماده سگ پاشو باید بگامت. یه حس لذت عجیبی داشتم که تحت سلطه جنسی یه مرد قرار گرفتم و لای پام خیس شده بود که هامون با پاهوش محکم کوبید روی کصم گف سگ بشو بدو حالت سگ نشستم و اونم بی معطلی کیر سیخ شده اشو تنظیم کرد و فشار میداد رو به سوراخ کونم آه آه ام بلند شده بود که با فشار یهو کیرش توی کونم چنان جیغ زدم که موهام کشیدم مثل سگ شروع کرد منو کرد و تا این که نمیدونم چقد گذشت که کشید بیرون گفت بیا بخورش دیگه نمی تونستم بخورم که گفت ببوسش بیا کیرمو ببوس تا بکنم توی کصت چهار دست و پا رفتم سمتش و نوک کیرشو مالوندم به لب هامو و اونم آبشو یهو خالی کرد توی صورتم که گفت دیگه حس کص نبود جنده و من بی حال نشستم که اومد بالا سرم فکم و گرفت و بازش کرد گفت خیلی حال دادی بهم دمت جنده
اون شب سریع رفتم خونه و تا صبح حالم بد بود حس میکردم شده بودم آلت جنسی یه مرد و فقط ازم استفاده کرد و من اون لذت فوق العاده که فک میکردم نداشت و فقط حس حقارت بود.
این که مثل یه ملکه باهات رفتار کنن خیلی لذت بیش تری داره تا این جوری
موفق باشید بابای

نوشته: ثمین بانو


👍 3
👎 11
24639 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

756996
2019-03-28 21:42:16 +0430 +0430

انتظار داری تو سکس مثل ملکه ها بات رفتار بشه؟
واقعا که!!

0 ❤️

757005
2019-03-28 21:52:03 +0430 +0430

Parketo Avaz kon??

0 ❤️

757015
2019-03-28 22:18:49 +0430 +0430
NA

حسین کیری تو رو میگه برو ببوستش

3 ❤️

757017
2019-03-28 22:19:28 +0430 +0430

خیلی از این طلاق ها دقیقا از همينجا شروع ميشه!!!
مرد بای. شروع کنه، آقا باید ناز بخره، مثل ملکه باید باهام رفتار بشه و…
چرا سعی نمیکنین سکس لذت دادن و لذت بردن باشه؟ حتما باید فقط لذت ببرين؟ مثل ملکه ازت خواهش کنن که اولیا حضرت ميشه افتخار بدین و توی رابطه ای که هشتاد درصد لذتش هم برای شماست با من شرکت کنین؟ غرور تو خرد نشه غرور اونی که ميخواد باهات سکس کنه چی؟؟؟؟

6 ❤️

757019
2019-03-28 22:21:23 +0430 +0430

لطف کن دیگه ننویس داداش
کیر خر را هم ببوس

1 ❤️

757069
2019-03-29 07:31:24 +0430 +0430

اوکی بشین تا بیاد

0 ❤️

757091
2019-03-29 09:14:52 +0430 +0430
NA

اگه میخولی ی سکس درستو حسابی داشته باشی این غرور کیریتونو بزارین کنار

0 ❤️

757110
2019-03-29 11:23:59 +0430 +0430
NA

وای عجب ادمایی پیدا میشن …

0 ❤️

757112
2019-03-29 11:49:25 +0430 +0430

اوکی
بیا ببوسمت!

2 ❤️

757130
2019-03-29 14:49:56 +0430 +0430

ایزد جان شما خودتو کنترل کن عزیزم عصبی نشو :‌دی

1 ❤️

757131
2019-03-29 14:57:39 +0430 +0430

نه نیلا جان من چیزم
اور ریلکسم بخاطر شوهر این وا مونده ميگم وگرنه من که با اشخاص بلند بالا نشست و برخاست دارم:)))))))

1 ❤️

757132
2019-03-29 14:58:24 +0430 +0430

خدا برکت بندازه توش ولی تو ٢٢ سالگی ماشالا زیرشورت پرکاری داشت

2 ❤️

757147
2019-03-29 17:53:08 +0430 +0430

جالب بود بنظرم…?

0 ❤️


Top Bottom