کیر گنده ای که شوهرم شد

1397/07/09

سلام مونا هستم۲۴ساله خاطره سه سال پیشمو با پسری میخوام بگم که الان شوهرمه.
تویک شهر دور دانشجو بودم بادوس پسرم که از شهر خودم بود کات کرده بودم.
یکروز تو اتوبوس دانشگاه یک پسری بهم زل زده بود محو نگاش شدم بعد از اتوبوس پیاده شدیم به زور بهم شماره داد.
بعد یک هفته باخواهش والتماس رفتیم باغ رستوران برا قلیون کشیدن.
شروع کردیم به حرف زدنو از خودش گفت و کم کم بامهارتی که داشت تا به خودم اومدم لب تو لب شده بودیم یکهو کیرش که ازتو شلوار باد کرده بود نظرمو جلب کرد دس که بهش زدم واااای یک کیر خیلی کلفت داشت مثل همینا که تو فیلم سوپرا باهاشون خود ارضایی میکردم قبل ازای ماجرا با دوس پسرام سکس نداشتم چون همشون کیر کوچیک بودن.
چند روز گذشت از باغ گفت بریم خونه دوستم قلیون بکشیمو پاستور بازی واینا منم قبول کردم
ازاندام خودم بگم یک کون گنده کس خیلی تپل بدن تپل سینم ۷۰بود الان به لطف شوهرم۸۵شده
خلاصه رفتیم خونه دوستش دوستم مریمم بردم رفتیم نشستیم قلیون کشیدنو پاستور بازی کردن بعد مریم رفت غذا درست کنه رضاهم به دوستش گفت ما میریم تو اتاق یکم چرت بزنیم
رسیدیم تو اتاق پتو انداخت پرتم کرد رو پتو سریع لباسامو دراورد شروع کرد به خوردن لبامو وحشی میخورد بعد گردنم انقدر خورد که کبود شد سینه هامو انقد حرفه ای میخوردو میمالید که اب کسم راه افتاده بود
وااای وقتی لباشو گذاشت رو کسم انقد حرفه ای میخوردو لیس میزد تو دقیقه تودهنش ارضا شدم همه ابمو مک میزد چوچولمو انقد خورد باد کرده بود برم گردوند وااای تاحالا ندیده بودم تو فیلم سوپر اینجوری کون بخورن زبونشو میکرد توسوراخم بادندونش میکشید رو چاک کونم
شورتشو که دراورد چشام برق زد یک کیر سفید کلللفت همونی که ارزوشو داشتم انقد شهوتی شده بودم بااینکه تااون موقع کون نداده بودم سریع برگشتم گفتم بکن توکونم گفت نه بابا خیلی تنگه پاره میشی گفتم حالا تو یک امتحانی بکن یک کرم اورد اول بایک انگشت بعد دوتا انگشت بعد سه تاانگشت میکرد توکونم تا سوراخش جاباز کرد کیرشو گذاشت دمه سوراخم درد همراه بالذت تمام جونمو فراگرفته بود خوابیده بود روم اروم تلمبه میزد توفضا بودم تااینکه ابشوریخت تو کونم ابه داغشو حس کردم بلندشدم لباسامو پوشیدم رفتم دشویی از کونم اب کمرقاطی باخون ریخت بیرون کونم جر خورده بود ولی اولین سکسم خیلی عالی بود
بقیه سکسامو باشوهرمو اگه نظراتتون خوب بود میزارم.

نوشته: کون.گنده۷۵


👍 6
👎 18
48985 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

721139
2018-10-01 21:09:48 +0330 +0330

لطفا دیگه کس ننویس
خواهشا دوست عزیز

1 ❤️

721144
2018-10-01 21:17:23 +0330 +0330

باریکلا چه عجب از متر خبری نبود

2 ❤️

721196
2018-10-02 01:05:57 +0330 +0330

ما هم گوشامون مخملیه . تو گفتی و ما باور کردیم

0 ❤️

721205
2018-10-02 02:21:12 +0330 +0330

منم یه پاستور دارم باهاش بازی میکنی؟؟؟!!!

0 ❤️

721213
2018-10-02 03:36:57 +0330 +0330

کسو شعر بوود…
فقط خوشحالم که کونت جر خورد وگرنه خودم میومدم جرش
میدادم…

0 ❤️

721235
2018-10-02 05:49:56 +0330 +0330

اصلا به هیچی کاری ندارم اون قسمت آخرش که گفتی آب کمر تابلو بود که پسری البته یه پسر دائم الجق

2 ❤️

721245
2018-10-02 07:32:15 +0330 +0330

چراحس میکنم خیلی تخیلی بود

1 ❤️

721261
2018-10-02 10:35:55 +0330 +0330

کلا فکر کردی ما از فضا اومدیم و تو فقط زمینی هستی
خواهش میکنم یه بار خودت چیزی رو که نوشتی بخون ببین چی میفهمی ازش

0 ❤️

721265
2018-10-02 10:44:41 +0330 +0330

جقی عوضی

0 ❤️

721273
2018-10-02 11:42:25 +0330 +0330

عن آقا پاسوره نه پاستور…زرمفت میزنی فانتزی گی مشخصه

2 ❤️

721276
2018-10-02 11:47:53 +0330 +0330

حالا نمیشد پاستور بازی نمیکردی شربت میخوردی ؟
رفیقش هم اومد سراغت؟

0 ❤️

721278
2018-10-02 12:02:15 +0330 +0330

داستانش راست بود بنویس دیگ بچه ها همه داستان هام دروغ نیست خوب بود مرسی

0 ❤️

721302
2018-10-02 12:56:18 +0330 +0330

با اجازه خواننده ها ومعذرت از اونا.
کیر کلفت دوس داری،
من تأمینت میکنم البت اگه خودت خواستی.

0 ❤️

721305
2018-10-02 13:03:27 +0330 +0330

کیر منم توش

0 ❤️

721342
2018-10-02 17:10:18 +0330 +0330

بقیه سکسات با شوهرتو نگه دار واسه خودت ننویس لطفا آفرین ننویسیا بنویسی کونت پارست لاشی ًدیوث

0 ❤️

721346
2018-10-02 18:02:57 +0330 +0330

قبول نیست،پس شربت چی?

0 ❤️

721347
2018-10-02 18:43:34 +0330 +0330
NA

از شربت خبری نبود تو این داستان واقعا چرااااااا

0 ❤️

721354
2018-10-02 19:51:03 +0330 +0330

اولش اینو بگم که یه حس عجبی بهم میگه تو یه پسر کونی دائم الجق هستی و با پوزیشنی که واسه این تخیلات گرفتی یقین دارم تو کونت اگه کیرم نبود حتما خیاری چیزی بوده!
آخه گوز مغز کون دادی نوش کونت باد واسه چی خودتو دختر جا میزنی!؟
اگه پیدات کنم میدمت به 7 ریش سفید از 7 روستای کنگو به 7 روش نیکاراگوئه ای از کونت بگان

1 ❤️

724414
2018-10-17 13:31:18 +0330 +0330

بیا پشت خونمون یه انباریه توش یه بلبل دراز دارم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom