داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

گایش در مدرسه

1399/05/16

سلام دوستان حشری.اسم من علی. میخوام یه داستان کاملا واقعی حشری کننده از خودم براتون بگم البته اسم شخصیتا از جمله خودمو عوض کردم تا شناسایی نشیم.من الان 17 سالمه این داستان مال 15 سالگیمه که تازه داشتم به بلوغ میرسیدم. من اون زمان تازه با دنیای سکس و این چیزا اشنا شده بودم و از اول دوست داشتم کون بدم و جندگی کنم با اینکه یه پسرم ولی دوست داشتم کون بدم و عاشق کیر بودم.

تابستون بود و تازه ده روزی میشد که مدارس تعطیل شده بود.من یه دوست داشتم که از مهد کودک با هم بودیم و چون خونمونم رو به روی هم بود با هم رفت امد زیادی داشتیم اسمش پوریا بود و من میدونستم که دوست داره منو بکنه چون اون موقع رنگ پوستم سفید بود و یخورده تپل بودم مخصوصا کونم که حسابی گنده بود اما خجالت میکشیدم و خودمو بچه مثبت نشون میدادم اونم با اینکه حسابی تو کف من بود ولی میترسید که بهم بگه.اون زمان ما سه چهار نفری میرفتیم تو مدرسه فوتبال بازی میکردیم.چون بابای یکی از دوستام سرایدار مدرسه بود به ما اجازه میداد که بیایم تو مدرسه.خلاصه یه روز نزدیکای ساعت چهار بود که بادوستام قرار گذاشتیم بریم مدرسه فوتبال بازی کنیم. اون روز سه نفر بودیم منو پوریا و صادق که باباش سرایدار مدرسه بود.رفتیم تو مدرسه و یه یک ساعتی میشد که داشتیم فوتبال بازی میکردیم که خسته شدیم و رفتیم تو دستشویی تا یه ابی به سرو کلمون بزنیم.ابو که ریختم رو کلم یه خورده خونک شدم و داشتم از دستشویی بیرون میومدم که یهو پوریا انگولم کردو خندید. قبلام این کارو کرده بود ولی من کاریش نداشتمو فقط بهش میگفتم بیتربیت.اما نمیدونم این دفعه چیشد که منم رفتم انگولش کردم. یخورده تعجب کرده بود گفت مثل اینکه دوست داری؟گفتم پررو نشو جواب های هویه ولی یخورده حشری شده بودم.صادق که داشت با توپ بازی میکرد گفت بیاین بازی کنیم دیگه. بهشون گفتم من برم یک دستشویی شما تا اون موقع خودتونو گرم کنید.رفتم تو دستشویی تاهم برینم هم یه جقی بزنم.میدونید که دستشویی های مدرسه ها همیشه کثیف و پر گه.شلوارمو کشیدم پایین و کیر سفیدو خوشگلمو دراوردم بعد اینکه ریدم بدون اینکه خودمو بشورم کیرمو گرفتم و یه تف روش انداختم وشروع کردم به جق زدن چه حالی میداد با اون یکی دستمم سوراخ کونمو انگشت میکردم که یهو یکی رفت تو دستشویی بغلی و من صداشو شنیدم. فهمیدم که پوریاست چون اوازم میخوند.حسابی سگحشر شده بودم دلم میخواست لخت شم و برم جلوش و بهش کون بدم.چندتا فیلم سوپر اینجوری دیده بودم.دیگه نتونستم دووم بیارم سریع کفشامو دراوردم و فقط جوراب پام بود بعد شلوارمو کامل دراوردم بعدم تی شرتمو.دیگه دست خودم نبود پام رفت روی شاش خودم دیگه مثل یه سگ حشری شده بودم درو اروم باز کردمو اومدم بیرون. چون دستشویی مدرسه بود رفتم پشت در اصلی دست شویی رو بستم دیگه فکر نمیکردم به اینکه صادق میخواد چی بگه میدونستم که اون روز بابا ومانش خونه نیستن برا همین هیچ کاری نمیتونست بکنه.پوریا هنوز تو دستشویی بود و اواز میخوند.صدای شلنگ ابم از دستشویی میومد. درحالی که با یک دستم جق میزدم اروم رفتم سمت در دستشویی که اون توش بود و در زدم.پوریا گفت کیه؟ مگه نبینی این توام.گفتم منم درو باز کن. اینو که گفتم ساکت شد. میدونستم دلش میخواد منو بکنه و عاشق کونمه.بعد چند ثانیه در دستشویی رو باز کرد. دیدم کیر به دست وایستاده و چشاش از تعجب چهارتا شده. گفت علی فکر نمیکردم جنده باشی.بهش گفتم منو میکنی؟بعد رفتمو کیرشو گرفتم و کردم تودهنم. هیچ مقاومتی نکرد. کیرش خیس بود و چه جای میداد وقتی کیرشو تو دهنم عقب جلو میکردم.اونم کلمو گرفته بود و میگفت بخورش جنده.یخورده که کیرشو خوردم از دهنم درش اورد و گفت برگرد میخوام کونتو بکنم. وای چه کیر سیاهی داشت. برگشتم تا مثل سگ منو بگاد.داشت شلوارشو کامل درمیاورد بعدم تیشرتشو دراورد اومد پشتم و و انگشتشو کرد تو کونم. چون قبلا خودم تو کونم خیار کرده بودم خیلی تنگ نبود اونم فهمیده بود.گفت همیشه دوست داشتم این کونو بکنم و یه ضربه زد به کونم همینطور سر کیرشو گرفته بود اروم گذاشت دم سوراخم اول یخورده سرشو کرد تو وای چه حالی میداد اروم کیرشو داشت فرو میکرد تو کونم. خیلی درد نداشت. وقتی کرشو تادسته کرد تو کونم شروع کرد به تلمبه زدن. منم بایه دستم جق می زدم و دست دیگمو گذاشته بودم رو زمین.بهش نگاه کردم دیدم عین سگ زبونشو انداخته بیرونو داره تلومبه میزنه منم که حشری بودم زبونمو انداختم بیرون و شروع کردم به آه آه.صدای صادقو میشنیدم که داشت به در میزد و مارو صدا میکرد ولی توجهی بهش نکردیم بعدا توجیهش میکردیم . اون روم خم شده بود و دوتا ممه هامو تو دستش گرفته بود و درحالی که داشت منو میکرد ممه هامو میمالید و میگفت جون چه کونی داری میدونی چجوری خواهرتو گاییدم دقیقا همینطوری کون سفیدشو کردم. دیگه تلمبه هاشو تند ترکرد فهمیدم داره ابش میاد گفتم دوست دارم همه شیره کیرتو بخورم اونم سریع کیرشو از کونم در اورد و گرفت دم دهنم منم زبونمو مثل یه سگ خوب انداختم بیرون تاهمشو بریزه تو دهنم یک هویی همه ابش پاشید رو صورتو زبونم . بعد اینکه ابشو خوردم اب خودمم داشت میومد همشو ریختم کف دستشویی. بعد که جفتمون ارضا شدیم لباسامونو پوشیدیمو رفتیم بیرون. صادقم که فهمیده بود ما چی کار کردیم مجبور شدیم کلی خایه مالیشو بکنیم. بعدا اونم وارد این ماجرا کردیم و چند باری تو همون مدرسه سه نفری گی کردیم.
نوشته: علی


👍 8
👎 38
18400 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906131
2020-08-06 01:05:02 +0430 +0430

😂😂😂😂

1 ❤️

906132
2020-08-06 01:06:28 +0430 +0430

مادر خراب از جق تو توالت مدرستون داستان نوشتی؟
خاک بر سر خرت کنن.

3 ❤️

906134
2020-08-06 01:09:30 +0430 +0430

جدا از اینکه هنوز به سن قانونی نرسیدی ،و حالم از چند تیکه از داستانت بهم خورد باید بگم تابلو بود موقع جق گفتی یه چی بنویسم، خلاصه که سم و کصشر خالص بود
حتی حسش نیست فحشت بدم👎


906141
2020-08-06 01:12:59 +0430 +0430

شبِ گی ها هس…نخونده دیس…😐


906142
2020-08-06 01:13:11 +0430 +0430

سه نفری فوتبال؟؟؟
مگه بازیکن تیم ملی بودن که خودشون رو گرم کنن تا تو بری دستشویی
رفتی ریدی خودتو نشستی؟؟؟ بعدش هم انگشت کردی توی کون خودت؟؟؟ پا گذاشتی توی شاش خودت؟؟؟ خیلی کثیفی کونی، ریدم توی اون کله پوکت


906155
2020-08-06 01:30:34 +0430 +0430

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

1 ❤️

906163
2020-08-06 01:50:39 +0430 +0430

داستان بدجور بو جق میداد
لطفا دوستان با جق وارد شوید

1 ❤️

906185
2020-08-06 02:32:55 +0430 +0430

چی میشه گفت؟ تکلیف این طرف که با خودش روشن نیست، اما دلیل نمیشه نگم، حتی دو تا نوجوون هم، ممکنه توی کنجکاوی ها و اولین تجربه های جنسیشون، به سادگی آلوده بشن و به یکی دیگه منتقل کنن. اگر کاندوم همراه تون ندارید یا روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا به کسی بگید براتون بخره، محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

اینا که تراوشات یه ذهن … است، اما توی زندگی واقعی، ازین خریت ها نکنید و مراقب سلامت خودتون و اونایی که باهاشون سکس می کنید باشید.

7 ❤️

906186
2020-08-06 02:33:53 +0430 +0430

جزئیات هم حدی داره، حالمون رو باهاش بهم زدی حالت تهوع گرفتم

3 ❤️

906206
2020-08-06 03:56:09 +0430 +0430

بچه ها به سن بلوغ نرسیدن همدیگرو میکنن وای به حالی که وارد جامعه بشن🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

1 ❤️

906220
2020-08-06 05:08:42 +0430 +0430

سلام نخیر. اسم تو علی نه؛ اسم تو امیر.
کون

2 ❤️

906231
2020-08-06 06:48:27 +0430 +0430

سر در این خراب شده زده ورود زیر 18 سال مموع
تو بچه ننه کونی میای داستان اپ میکنی گمشو بورو تیله بازیتو کن کره خر

2 ❤️

906232
2020-08-06 06:51:03 +0430 +0430

واسم سوال شما کونی ها که به رفیق در همسایه کون میدین چجور روتون میشه تو روشن نگا کنین باز

3 ❤️

906244
2020-08-06 08:31:13 +0430 +0430

مگه مجبورین داستان بنویسین آخه ؟ کسشر نوشتی . هر چقد حشر ادم زیاد باشه دیگه اونقد نمیشه که تو دسشتشویی مدرسه با اون وضعیت بره بده . کونی خان تصورات جقت رو اینجا ننویس

1 ❤️

906261
2020-08-06 09:36:39 +0430 +0430

تو پونزده سالگی خیلی سکس واردی ، ماشاللا 😁حالا تیم فوتبالتون چرا اینقدر کمه ،سه نفر🧐ماهم مثل خودت با خوندن داستانت «خونک»شدیم🥴

2 ❤️

906299
2020-08-06 13:16:24 +0430 +0430

بی ناموس جقی کثیف داشتم جق میزدم گفتی که خودتو نشستی و انگشت کردی کیرم خوابید دیگه بلند نشد چقدر کثیفی
ببین اون دوستت چقدر کسخل و بد بخت بوده که اونده کون نشسته تو رو کرده
همه اینا به کنار کیر عنیش رو خوردی اه اه
بوی منی و عن 💩💩😵😵😵😨😨
حالت تهوع گرفتم تو داستان ننویس جمع کن برو

اصلا معلومه یه چی کسشعر گفتی

1 ❤️

906317
2020-08-06 15:45:34 +0430 +0430

چشا پدرت روشن

2 ❤️

906321
2020-08-06 16:10:28 +0430 +0430

باکون گوهی رفتی دادی نجاست؟ 💩

2 ❤️

906402
2020-08-07 01:36:05 +0430 +0430

۱)تانرسیدی ب سن قانونی گه میخوری میای سایت🤔
۲)برو سوپر ننتو بزار کون گلابی😅…از۱۵سالگی هوس جندگی زده ب سرت؟!؟!😋تابلوعه ۲۵به بالا میزنی تو زندگی سگیت هم کلاتنها چیزی ک رفته توت انگشت درازه وسطیت بوده عشق کیر😆…آرزو ب دل موندی اینجافانتزیای تخمیتو داستان میکنی؟!؟!😂
۳)جق بعد ریدن چه سیغه ایه این وسط؟!؟!😐😐
۴)خارتم این وسط زد گایید که😶😶😶
۵)بچه ۱۵ساله کیرش قابلیت کردن هم داره؟!🙄😅
۴)شیره کیر…😑😑😑😑

2 ❤️

906549
2020-08-07 11:03:20 +0430 +0430

کصکش
همه چی رو که نباید بنویسن
یه دفه طرز ریدنتم مینوشتی

0 ❤️Top Bottom