گاییدن کس و کون عروس خاله

1400/01/26

سلام من وحید هستم ۳۵ سالمه و مجرد هستم و به خاطر همین خونه خالم خیلی میرم.خالم هم خونش بزرگه و یه طرف حیاط هم خونه پسر خالمه که با زن و بچه هاش زندگی میکنه.
خونواده پسرخالمم همش خونه خالم هستن و فقط واسه خواب میرن خونشون.
داستان از اونجایی شروع شد که دیدم زن پسر خالم لیلا تا غذاش رو میخوره میره خونشون تنها میشینه.
وقتی خیلی تکرار شد فهمیدم یه خبراییه.
تو این مدت توجه کردم بهش دیدم این لیلا چه تیکه ایه.
قدش متوسط بدون شکم یه کون بینهایت خوشگل و پوست سفید و صورتش هم که از قبل میدونستم خوشگله.
چند بار بهم پی ام داده بود که رضا(پسرخالم)با یکی دوسته و از این حرفا و تو میدونی و باید بهم بگی.گفتم اشتباه میکنی رضا اهل این حرفا نیست.اینو گفتم بدونین ما به هم پی ام میدادیم ولی لیلا همیشه خیلی نجیب و ترسو بود و از ترس شوهرش جرات نمیکرد کاری کنه.مثه سگ از شوهرش میترسید.
منم تو این مدت ها فقط لیلا رو دید میزدم و از هر فرصتی استفاده میکردم تا خوب کس و کونش رو برانداز کنم.
تا یه جاش معلوم میشد عکس میگرفتم و جق میزدم باهاش.
خلاصه یبار تو این حرفا و چت ها حرفش پیش اومد گفت بدش نمیاد با یکی باشه تا نیازهاش که عمدتا مالیه رو جبران کنه.
راست میگفت پسرخالم هم مثه حیوون باهاش رفتار میکرد هم پولی خرج نمیکرد.
تازه خانوم بازی هم میکرد.
گفت هیچکس نیست که منو با دوتا بچه بخواد و این حرفا.عملا داشت میگفت بیا باهم باشیم.
بعد منم بهش گفتم من حاضرم باهات باشم که گفت نه!!!
تو از سر من زیادی ولی رضا بفهمه خیلی بده و این حرفا.
ینی مارو عملا کییر کرد.
گفتم اینو من باید بکنم.
ولی خب چجوری؟
همیشه تو فکرش بودم و بدیش این بود همش این کس و کون جلوم رژه میرفتن.
تو این مدت بنده خدا دوستش رو اوکی کرد برام اونم کردم ولی به دوستش هم می‌گفتم من لیلا رو دوس دارم بکنم.فانتزیم دوبل کردنشون بود.ولی قسمت نبود.
تا اینکه لیلا خانوم پول لازم شد.بهم پیام داد که پول میخوام گفتم بیا بریم بیرون هم خرید کنیم هم پول بهت میدم.گفت خرید نه و فقط پول گفتم نه بیا کارت دارم و ببینمت و از این حرفا.خلاصه کوتاه نیومدم و مخش رو زدم.گفتم باید ابروهام رو هم برداری.گفت باشه.خلاصه قرار و چند سی سی قطره شهوت زا و عطر شهوت زا و خلاصه همه چی رو آماده کردم و مترو سرسبز سوارش کردم.
یه مانتو نازک اما بلند با یه شلوار لی مشکی چسبون پوشیده بود و با یه کفش پاشنه بلند.آرایشش رو هم ملایم کرده بود که سکسی ترش میکرد.
تا سوار شد دست دادیم و رفتم جلو یه آبمیوه گیری دوتا آبمیوه گرفتم و قطره رو بجای ۲۰ تا ۳۰ تا ریختم و دادم خانوم تا تهش رو خورد.
حالا باید نیم ساعت کس چرخ میزدیم.
گفتم چقدر پول میخوای عزیزم گفت ۳ تومن.کارتش رو گرفتم پریدم عابر بانک زدم به حسابش و کارتش رو اومدم بدم دستش رو گرفتم تو دستم به خودم گفتم امروز بهترین روز زندگیت میشه.
گفتم ابروهام رو بردار که موچینم آورده بود و رفتیم صندلی عقب.
خانوم نشست.
منم سرم رو پاهاش.
وااااای.کیرم داشت میترکید.از یه طرف نفسش میخورد تو صورتم.یکم خودم رو مالوندم دیدم داره نفسش تند تر میشه.
گفتم اینجا سخته خراب میشه ابروهام بریم خونه ده دقیقه بردار و بیایم.
چیزی نگفت و از اونجا که همه چی هماهنگ بود لازم نیست که بگم اطراف خونه میپلکیدم که وقت هدر نره.
رفتیم بالا و یادم افتاد شرابم دارم.
گفتم لیلا شراب دارما…
گفتم میخوری اولش ترسید و گفتم چیزی نیست و یه لیوان شرابم زدیم و من دومیش رو هم زدم و کمرم رو هم سفت کرده بودم که سرم رو گذاشتم رو پای لیلا و اونم ابرو بر می‌داشت و پوستش هی سرخ میشد.
یهو دلو زدم به دریا گفتم لیلا یه روز یه لباس یقه باز پوشیده بودی زیر چادرت سینه هات یه لحظه معلوم شد من دیوونه شدم.
گفت ای هیز…
گفتم میدونی چی دلم میخواست اونموقع؟(دستم رو آرو بردم از زیر لباس رو کمرش و شروع کردم نوازش کمرش.)
دلم میخواست اینطوری (دستم رو بردم زیر بند سوتین و همون رو آوردم تا سینه چپش رو گرفتم)جلوی رضا جف سینه هات رو میگرفتم و میخوردم.
یهو چشماش رفت.
یه آه کشید و بردم صورتم رو جلو صورتش بهش گفتم چرا تو این مدت با من نبودی؟
گفت الان که اینجام.
رفتم سمت صورتش که یه لب سیر ازش گرفتم.
تو همین حین سوتینش رو باز کردم و شروع کردم جفت سینه هاش رو خوردن.
سینه هاش شل بود و حال نکردم ولی نذاشتم بفهمه و حسابی خوردمشون.
بعد بغلش کردم بردم انداختم رو رخت خواب و افتادم روش و لباس و سوتینش رو در آوردم و شروع کردم از گردنش خوردن و رفتن پایین.
رو شکمش که رسیدم ناله هاش خیلی بلند شد.
آروم دکمه و زیپ شلوارش رو باز کردم و یه وااااای گفت و منم شلوار رو در اوردم.
حالا بین من و اون کوس و کون یا شرت فاصله بود.
ولی شرتی که خیس آب بود.
یکم از رو شرت بوس کردم و آروم زدم کنار یه کس دیدم انگار نه انگار این کس ده ساله داره میده و دوتا شکم زاییده.
کسش سفید بود و داخلش صورتی و خیس…
یه نوک زبون که زدم انگار شوک بهش وارد شد.
خودش شرت رو یکم کشید پایین و باقیش رو هم من درآوردم و شروع کردم به خوردن.
یه جوری براش خوردم که داشت به عرش میرسید.
خودش رو بالا پایین میکردو و سر منم با دست و پاهاش گرفته بود که یوقت خوردنم رو متوقف نکنم.
فهمیدم الان وقتشه…
انگشتم رو آروم بردم دم سوراخ کونش و نوکش رو کردم تو و با بالا پایین رفتنش هی بیشتر رفت که دیدم لیلا داره میگه دارم دیوونه میشم.کیرت…کیرت رو میخوام.
گفتم من کست رو خواستم خودم بدستش آوردم توام کیرم رو بخوای باید بدستش بیاری.
گفت آخه الااااااان میخوااااامش.الان میخواااامش و شروع کرد آه و ناله کردنو فهمیدم داره ارضا میشه منم بیشتر خوردم و انگشتم رو هم تند تند میکردم تو کونش.
با آه و ناله و کیر خواستن ارضا شد و افتاد و منم شروع کردم به نوازشش.
یکم بوسش کردم گفتم من فکر میکردم تو خیلی هاتی…
که گفتی پس باید بدستش بیارم؟
گفتم بله…
بلند شد و شلوار و شرت رو در اورد و رسید به کیرم.
با دستش به زور می‌تونست دورش رو بگیره.
گفت جوووونم و بعد گفت کاندوم داری؟
گفتم حالا کو تا کاندوم یکم باهاش بازی کن.
گفت وحید من از ساک زدن بدم میاد واسه رضا هم نتونستم بخورم هنوز.
گفتم ایراد نداره.
دوباره خوابوندمش و شروع کردم به خوردن کسش.
تا دوباره حشری شد برش گردوندم جوری که سر من رو تخت باشه کسش تو دهنم.
خودمم چرخوندم جوری که کیرم جلو صورتش باشه.
اولش یکم گرفت تو دستش و بعدش که حشری شد گفتم یه امتحانش بکن دوس داری.
لب و دهن تو مخصوص ساک زدنه.
خلاصه اول یکم مالید به لبش و منم شدت خوردن رو زیاد کردم و چوچولشم میمالیدم.
که یواش یواش شروع کرد به خوردن
واااای
چه خوردنی…
خودش تعجب کرده بود.
میکرد تو و میاورد بیرون میگفت خوبه؟
دوس داری؟
بهش اشاره میکردم که آره…
من اگه کمرم رو سفت نکرده بودم تا اونموقع ۴ بار ارضا شده بودم.
دوسه دقیقه ای که خورد دیدم ولعش زیاد شده و کسش رو محکم میکنه تو دهنم و آه ناله میکنه که فهمیدم دوباره ارضا شد و همچنان کیرم رو میخورد
بعد بلند شد نشست و با یه دسمال کسش رو پاک کردو افتاد به جونم کیرم…
یه جوری میخورد و میگفت رضا دارم کیر وحید رو میخورم.توام برو هرکیو میخوای بکن.بعد شروع کرد لیس زدن کیرو خایم.چه لذتی داشت.داشتم دیوونه میشدم.دوباره کیرم رو خورد و بعد یه ماچش هم کرد و گفت حالا بدستش آوردم؟
گفتم بخواب تا بهت بگم.
گفت نه تو تکون نخور.
سراغ کاندوم رو گرفت و من بهش دادم و خودش زحمتش رو کشید و خلاصه نشست رو کیرم.
الان این منم که رو تخت خوابیدم پاهام باز و لیلا با کسش نشسته رو کیرم و داره بالا پایین میره و
سینه هاش تکون میخوره…
رو عرش بودم ولی باز دنبال کونش بودم.
شروع کردم همینطور که داشت بالا پایین میرفت چوچولش رو مالیدن که مست شد.
افتاد با سینه و سر روم و شروع کرد عقب جلو رفتن و چوچولش رو مالوندن به زیر شکمم.
بهش گفتم خوبه گفت اره…دارم دیوونه میشم.
گفتم از چی ؟
گفت از کیرت دیگه.
گفتم کیر کی؟
گفت کیر تو…کیر تو که الان داره منو میکنه.
گفتم از کجا میکنه
گفت از کسم…
اینارو میگفت و آه و ناله میکرد
گفت رضا ببین اینو میگن کردن.
جرم داره میده پسرخالت.
همینارو گفت و ارضا شد و افتاد روم و شروع کرد به قربون صدقه رفتنم.
کیف کردم.
بعد بلند شد خوابید و پاهاش رو باز کرد و گفت حالا بکن میخوام ببینم.
منم کیرو کردم تو کس خیس…
حالا نکن کی بکن
وقتی میکردمش یه جوری میگفت بکن کسمو.کسم مال توعه.بکنش وحید…انقدر بکن تا آبت بیاد که نتونستم جلو خودم رو بگیرم و چند تا تلمبه زدم و آبم اومد.
میخواستم وقتی آبم میاد تو چشماش نگاه کنم که همینم شد.
گفت ارضا شدی فدات شم؟
گفتم آره لیلا خیلی خوب بود.
درگوشش گفتم تو باید زن من میشدی.
گفت انگار دوباره ازدواج کردم وحید.
وحید ولم نکنیا…
گفتم نه قربونت برم چرا ولت کنم؟
تازه همدیگرو پیدا کردیم.دوتا بوسش کردم و
بلند شدم کسش و تمیز کردم کاندومم در آوردم و بعدش لباسش زیرش رو تنش کردم و گفتم تا هروقت بخوای مال منی اونم خندید و لباساش رو تنش کرد
بعد گفت که با یکی دوسته که خوب میکنتش ولی پسره عوضیه و الانم این پول رو واسه اون میخواست در عوض کیرش.
حتی گفت به مرادم رسیدم و پول نمیخوام گفتم مال خودت.یکم نشستیم کنار همو ابروهام رو برداشت و گفت بریم آقا؟؟؟
گفتم لیلا میدونی من هنوز به مرادم نرسیدم؟
گفت اره ولی به اون نمیرسی.
گفتم بهش نمیذاریم اذیت شی اگر اذیت شدی نمیکنم.
گفتم انگشتم درد داشت؟
گفت مگه کردی تو؟
گفتم آره.
البته فهمیده بود و بروی خودش نمیاورد.
گفت یه وقت دیگه… بقلش کردم رو کاناپه انداختمش و شلوارش رو در اوردم.دوباره شروع کردم به خوردن.
منتها اندفه کونش رو هم لیس میزدم.
از زیر تخت کرم رو درآوردم و افتادم به کونش با کرم و انگشت…
یه ربع دوتا انگشت تو کونش و بازبونم کسش رو می‌خوردم که اونم داشت دیوونه میشد.
داگ استایلی شد و گفت بکن…شروع کردم به آروم آروم کردنش .وقتی کردم سر کیرم رو تو احساس فتح الفتوح میکردم.
بالاخره کون لیلا رو کردم…
گفتم هروقت دردت اومد بگو گفت تو بکن فقط خواهشا آبت بیاد.
گفتم تا تو ارضا نشی من آبم نمیاد و با دستت کست رو بمال و گفت ارضا شو زود فقط و شروع کرد به مالیدن کسش.
جفتمون از خود بیخود شده بودیم و اون زود ارضا شد و من گوشی رو برداشتم از کونش رو کردن فیلم گرفتم جوری که خودش معلوم نباشه.
۳۰ ثانیه فیلم تا وقتی آبم رو میریزم تو کونش که هروقت میبینمش کیف میکنم.
بعد اونروز هرجایی که موقعیتش پیش بیاد میکنمش.
حتی خونه خودشون

نوشته: وحید


👍 23
👎 37
78501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

803956
2021-04-15 00:19:48 +0430 +0430

هر کی به این لایک بده خره.
طرف دوتا بچه داره بعد تو تازه متوجه شدی خوش بدنه.
سگ شاشید تو این نظام ک ی جا نیس این جوونا برن خودشونو خالی کنن تا واس ما زن دوست و آشنا و فامیل و جنده نکنن


803957
2021-04-15 00:21:21 +0430 +0430

شیپورو خوب اومدی

1 ❤️

803961
2021-04-15 00:24:47 +0430 +0430

کیرم‌تو این ۳۵سال عمرت،جقی کیری

2 ❤️

803973
2021-04-15 00:48:42 +0430 +0430

ببین وحیدجون، اگه لیلا دوباره ارضا نمیشه من یه کامنت بذارم و برم

6 ❤️

803982
2021-04-15 01:00:20 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی. اما شوهر خالت داستان را جور دیگه تغریف میکنه

5 ❤️

803994
2021-04-15 01:30:49 +0430 +0430

این کسشعر گفتن در مورد کون کردن توی ملاقات اول رو کی میخواید تمومش کنید؟سع تومن میخواسته بده مسش بگذارند؟خوب به راحتی میتونسته پوتصد بگیره برا هر سرویس
درکل جالب نبود دیس دادم

2 ❤️

804016
2021-04-15 03:24:19 +0430 +0430

عاشق کوس خوردنم

0 ❤️

804022
2021-04-15 04:09:31 +0430 +0430

تو دیگه چه ننه خرابی هستی بدتر از اون زن؟؟؟؟

0 ❤️

804024
2021-04-15 04:19:15 +0430 +0430

خاااک بر سرت کنن بدبخت که با ۳۵ سال سن هنوز جق میزنی، خاک تو کونت کنن بيچاره

از اون بدتر اینه که خودت کون تشریف داری الاغ! آخه مرد ۳۵ ساله ابرو برمیداره؟ کودک کونی نادان
طبق معمول هم‌ کودک کودن نویسنده کون طرف رو هم کرده و اونم خوشش اومده!

دکمه سیکتیر رو بزن و گمشو نکبت ‌

خداوکیلی جق میزنی با این سن؟ خیلی بدبختی عمو
ابرو هم برمیداری؟ کونی پلشت

ریدم وسط دو تا ابروهات

خیلی خری

6 ❤️

804034
2021-04-15 05:10:02 +0430 +0430

اوهامی که در نتیجه ی سالها مجرد ماندن ایجاد شده !!!
یا صاحب وهم !!!

2 ❤️

804038
2021-04-15 07:31:37 +0430 +0430

یعنی اخرته خزعبلاتو به رشته تحریر دراوردی…

0 ❤️

804043
2021-04-15 08:56:06 +0430 +0430

پر از تناقض بود . روی کاناپه بودی بعد از زیر تخت کرم دراوردی ، خودت فهمیدی چی نوشتی؟

0 ❤️

804049
2021-04-15 09:43:30 +0430 +0430

چون مجرد بودی بخاطر همین خونه خالت زیاد میرفتی؟
منم مجردم منم ببر…
حال نکردم با داستان کیریت

2 ❤️

804056
2021-04-15 10:39:55 +0430 +0430

خوب بود

0 ❤️

804067
2021-04-15 11:30:47 +0430 +0430

این کسخول منظورش از قطره چی بود اینا اینقدر جغ میزنن مخشون گوزیده

0 ❤️

804093
2021-04-15 15:48:39 +0430 +0430

یعنی ریدم تو کس شعرات.خودشو کردی دوستشم خو جنده بود کردیش.حداقل یه چی بنویس خودت خندت نگیره

2 ❤️

804101
2021-04-15 20:07:44 +0430 +0430

“با دستش به زور می‌تونست دورش رو بگیره.” تا همینجا بس بود کس مغز از خودراضی

0 ❤️

804106
2021-04-15 21:15:01 +0430 +0430

ملجووووق 😒

0 ❤️

804112
2021-04-15 22:26:32 +0430 +0430

آخه چاقال تو واسه ی بسته سیگار به همه کون میدی بعد جوجه سه تومان زدی به کارتش تا اینجا خوندم فهمیدم چه جقی دوطرفه هستی تو دوستان لطف میکنند کمتر از تیر آهن دوازده متری نصیبت نمیکنند کوس مغز

1 ❤️

804114
2021-04-15 22:36:44 +0430 +0430

بچه جون اگه یه روزی تونستی پول تو جیبی هاتو جمع کنی و به سه میلیون رسید، نده به یه جنده ی دوزاری، باهاش میتونی شش تا کوس آس را در شش شب مختلف تا صبح بکنی
هیچ احمقی سه میلیون نمیده به یه جنده که بده به دوست پسرش
اگر هم خواستی بدی، به کسی بده که فقط مال تو باشه
نه توی شناسنامه ی یکی دیگه و زیرخواب یه نفر دیگه

2 ❤️

804117
2021-04-15 22:48:15 +0430 +0430

اولا زن شوهردار ممنوع هرکسی دنبال زن شوهر داره قول میدم یه روز یاخودش یا زنش یابچه ش تاوانشو پس میدن
دوم توخونه خودشون میکنی؟ مگه خاله یا پسرخاله یاداداش هاش وخواهر هاش کدام گوری هستن که میکنی؟؟؟مگه بچه دبستانی هستی اعتماد کنن بهت؟ !دیس تا ابد
حتی لایق دیس لایک هم نیستی سسو کسو قنه کنار آو

1 ❤️

804320
2021-04-16 15:54:42 +0430 +0430

اگه راست میگی عیلم رو بذار

0 ❤️

804338
2021-04-16 18:45:09 +0430 +0430

داستانت واقعا قشنگ بود.و به واقعیت نزدیک بود

0 ❤️

804348
2021-04-16 21:10:04 +0430 +0430

تو احتمالا فیلم انتقام جویان رو دیدی که کار های خارق‌العاده انجام بدی
قطره چیه اونوقت؟؟؟؟؟
اومدی سوژه جقتو توهپروتت کردی الان داری کس شعر سس میزنی؟؟؟
جقی احمق
کلام اخر
کلاه کاسکت فک متحرک تو کونت

1 ❤️

804506
2021-04-17 17:36:43 +0430 +0430

کاری با الکی یا واقعی بودن داستان ندارم
داستان خوبی بود.
امروز من میخوام رکورد جق خودمو که ۱۳ بار بودو بشکونم و تازه ۲ بار بود ارضاع شدم برم سراغ ۱۱ بار بعدی ببینم چی میشه😂😂

0 ❤️

804516
2021-04-17 18:39:50 +0430 +0430

به قسمت گفت و گو که رسید فهمیدم از مغز حرومیت تراوش کرده دیس

0 ❤️

804533
2021-04-17 22:55:38 +0430 +0430

لاشی

0 ❤️

804639
2021-04-18 10:04:12 +0430 +0430

منم خیلی دوست داشتم خانمم به صمیمی‌ترین دوستم بده ولی چند بار غیرمستقیم گفتم قبول نکرد حتی یه بار به دوستم گفتم برو تو نخش و اگه پا داد بکنش طوریکه مثلا من خبر ندارم امیر اولش فکر کرد دارم امتحانش می‌کنم ولی وقتی دید که قضیه جدیه ترسید خانمم پا نده و به خانمش بگه و بیخیال قضیه شدیم و
یه بارم به دوست دیگم که زنمو ندیده بود وخیلی مخ زن و بکن خوبی بود شماره زنمو دادم ولی چون رودروایسی داشتم باهاش الکی گفتم خواهرزنمه شوهرداره اگه میتونی مخشو بزن و بکنش ولی نتونست مخشو بزنه

0 ❤️

805004
2021-04-20 16:50:43 +0430 +0430

پس میفرمائین چون مجردین، خونه خاله زیاد میرین…
پس هر کی مجرده زیاد میره خونه خاله ش؟؟؟ البته مجردا خونه خاله زیاد میرن، ولی اون خاله با این خاله، یک کمی فرق داره مجید جون… دلبندم…
ببینم، تو محل، احتمالا بقیه جوان ها… به مامان جان که نمیگن خاله؟؟؟؟
آها… طرف نجیب بود، ولی کس کردنای شوهر محترمش رو با تو چک میکرد … معنی نجابتم فهمستیم…
یعنی میگی از وقتی وارد خونه طرف میشدی، کلا گوشیت رو میذاشتی رو دوربین، که تا جایی ازش معلوم شد، زود عکس بگیری و بعد بری جقتو بزنی… یا اگه جاییش پیدا میشد، میگفتی امونطور اسلاید شه و بی حرکت صبر کنه تا تو بزنی دوربین گوشیت لود بشه و مثلا از ساق پای طرف عکس بگیری…
آخه بابا … دیوث… کس گفتن و خر فرض کردن مخاطب م یه حدی داره… البته تف دادن این اراجیف نشون دهنده خریت مزمن خودته…

اها… پس طرف خیلی نجیب بوده… به تو گفته بدش نمیاد با یکی باشه که نیاز مالیش و رفع کنه… نجیب… زن شوهر دار…
والا تو دهات ما به زنای این مدلی میگن جنده… شما میگین نجیب… چطوری نجیب زاده؟؟؟

1 ❤️

808397
2021-05-08 01:11:30 +0430 +0430

هم بده هم پول بده کجاس😁😁😁

0 ❤️Top Bottom