گاییدن کس و کون مامان

  1397/9/23

  سلام دوستان.اسمم محمدو 28سال سن دارم.وزن 85 باقد1.90وبدنسازهستم و البته تک فرزند.وکیر کلفت بیست سانتی دارم.‌و این داستان سکس من و مامانم هست که می‌خوام تعریف کنم و کاملا واقعیه و برمیگرده به سه سال پیش...مشخصات مامانم:سن42 قد1.80..‌.وزن78...مامانم چادریه ولی تو خونه لباس چسبناک میپوشه‌.و اینکه کاملا سکسیه،پستوناش بزرگ و تحریک آمیز و باسن بزرگ و شهوت انگیزی داره.‌‌.اینو هم اضافه کنم که من چهارده ساله بودم که با دیدن فیلمهای سکسی پسر و مادر به فکر کردن مامانم افتادم.‌..
  و از اون موقع به فکر کردنش افتادم با اینکه موفق نمی‌شدم بکنمش ولی حداقل دیدش میزدم و از کس و کونش لذت می‌بردم..تا اینکه بخاطر مشکلات خانوادگی مامان و بابام از هم طلاق گرفتنداون موقع 22سالم بود..‌مامانم به خاطر اذیت و آزارهای این چند سال پدرم افسرده شده بود و نیاز به محبت و حمایت داشت منم تلاشمو کردم یکی یکی نیازاشو برطرف کنم هنوز یه خونه ویلایی داشتیم منم تا سه سال بعد به شدت کار میکردم و بهش محبت میکردم تا احساس نیاز نکنه بعد از سه سال دیگه احساس کردم همه نیازها برطرف شده جز یکیشون...‌که خیلی هم مهم بود به نام سکس.‌اما چطوری؟نه من غیرتم اجازه میده مامانم ازدواج کنه و نه مامانم حاضره به محرمش که منم کس بده اگه هم بهش بگم ناراحت میشه....منم چند روزی فکر کردم تابه نتیجه ای رسیدم:من که عاشق کردنشم اونم که به کیر نیاز داره و دوست هم داره بده فقط روش نمیشه که من بازش میکنم....منم رفتم بیرون صدتا فیلم سکس مادرو سر ریختم تو فلش و اومدم خونه گفتم مامان بیا فیلم جدید گرفتم بیا نگاش کنیم گفت الان میام اومد و فلش رو زدم به دستگاه فیلم که شروع شد مامانم از جا پرید و بلند گفت یاخدا این دیگه چیه منم که قلبم در ثانیه صدبار میزد با صدای لرزان گفتم فیلم بعدیه الان عوضش میکنم منم دستی تا سه چهار دقیقه طولش دادم زیر چشمی نگاش کردم دیدم داره نگاه می‌کنه ولذت میبره و خواست که مثلاً بگه بدم میاد گفت یا عوضش کن یا من می‌دونم وتو.منم گفتم فیلم پاک شده بعد میارم میبینیمش فهمید دروغ گفتم با عصبانیت زد تو گوشم و رفت تو اتاقش منم خجالت زده هیچی نگفتم اون روز از اتاقش نیومد بیرون روز بعد رفتم پیشش ومعذرت خواهی کردم گفت مگه میشه آدم همچنین وحشی بازی هایی رو انجام بده گفتم بله مامانی این طبیعت انسانه اگه شما این کارو انجام نمی‌دادین من نمیومدم به دنیا.
  هیچی نگفت منم دستشو گرفتم بردمش تو اتاق گفتم مامان فیلمی که دیدی نیاز انسانه و من یا شما به این رابطه نیاز داریم مخصوصاً شما که سالها همچین رابطه‌ای نداشتین گفت آره حق با توعه اما من دیگه ازدواج نمیکنم یه آشنایی اگه بود حرفشو قطع کردم گفتم ببین مامان من غیرتم اجازه نمی‌ده تو باکسی ازدواج کنی مظلومانه گفت خب چیکار کنم بابات که رفت محرمی نیست گفتم چرا من که هستم با عصبانیت نگام کرد گفت خیلی بی حیا شدی بلند شد که بره از پشت گرفتمش داد زد ولم کن انداختمش رو تخت رفتم به زور لباساشو در آوردم وای وای چه بدن سفید ونازی.سکسی تراز خاله الکسیس لبامو گذاشتم رو لباش مقاومت میکرد یکی زدم تو گوشش گفتم ببین این نیاز هردومونه می‌دونم تو هم داری لذت می‌بری پس مقاومت نکن.‌..شروع کرد به گریه کردن اهمیت ندادم شورت و کرستشو در آوردم دوتاپستون و کس و کون سفید و بی مو حسابی حشریم کرده بود شروع کردم به خوردن پستوناش اونم گریه هاش تبدیل شده بود به ناله رفتم سراغ کسش شروع کردم به خوردنش همش لیسش میزدم کیرمو در آوردم گزاشتم لبه کسش محکم دادم تو صدایی کرد و منم شروع کردم به تلمبه. زدن ...آه و نالش بلند شد منم حشری تر شدم تلمبه هامو سریع تر کردم تا پنج دقیقه تلمبه میزدم اونم کاری نمی‌کرد فهمیدم داره لذت میبرم به حالت سجده نگهش داشتم شروع کردم به خوردن کس و کونش تا چند دقیقه هی کس و کون نازشو می‌خوردم چقدر هم خوشمزه بودبعد کیرمو کردم تو کون خوشگل و تنگش چون کونش خیلی تنگ بود اول آروم آروم فشار دادم یهو سریعش کردم صدای مامانم رفت آسمون چون کونش تنگ بود به شدت تلمبه میزدم تا اینکه آبم اومد همشو ریختم تو کونش بعدکیرمو گرفتم جلوی صورتش گفتم بخور گفت نه حالم به هم میخوره به زور کردم تودهنش عقب جلو کردم میخواست گریه کنه نمی‌توانست کیرمو در آوردم به بغل خوابوندمش کیرمو گذاشتم تو کسش عقب جلو کردم مامانم گریه میکرد و میگفت بسه دیگه خدا ازت نگذره منم گفتم خفه شو جنده خانم
  دوباره شروع کرد به گریه کردن منم چند دقیقه دیگه کیرمو تو کس مامان خوشگلم عقب جلو کردم بعدکیرمو چنددیقه نگه داشتم توکسش و درش آوردم مامانم بی حال افتاد رو زمین و آروم گریه میکرد من رفتم حمام اومدم بهش گفتم گریه فایده نداره رفت حمام خلاصه تا چند روز باهام حرف نمی‌زد تا اینکه رفتم پیشش گفتم مامان منو ببخش شروع کرد به گریه کردن وگفت چطور تونستی این بلا رو سرم بیاری گفتم خودت می دونی که به این رابطه نیاز داشتی گفت آره ولی نه با یکی مثل تو.‌..تو پسرمی نمیشه آبرومون می‌ره گفتم اولا من محرمتم و هیچ اشکالی نداره دوما کسی نمیخواد بفهمه که آبرومون بره بعدشم سکس با من بهتره یا با یه غریبه هیچی نگفت و سرشو انداخت پایین دست راستم و انداختم دور گردنش با اون دست شروع کردم به ماساش پستوناش اول مقاومت میکرد به کارم ادامه دادم دید مقاومت فایده ای نداره آروم گریه میکرد و میخواست تمومش کنم گفتم عزیزم فقط لذت ببر دیگه هیچی نگفت شروع کردم به خوردن لباش چند دقیقه‌ای لباشو می‌خوردم بعد لباس خودم و خودشو در آوردم بلندش کردم چسبوندمش به دیوار کیرمو گذاشتم لای لمبه های نرم و گرمش.چقد لمبه هاش نرم بودن خدایا و هی عقب جلو میکردم و با دستام میزدم رو لمبه هاش‌. مامان جندم هی اخ و اوخ میکرد انگار تو آسمون بودم ده دقیقه ای میشد همینطور تلمبه میزدم بعد دراز کشیدم گفتم کستو بزار تو دهنم این کارو کرد کسشو می‌خوردم و لیس میزدم خیلی خوشمزه بود مامانم که هی ناله میکرد دیگه واضح بود داره کیف می‌کنه بعد نشست رو کیرم.کیرمو تو کسش بالا پایین میکردم آبم داشت میومد اونو درازکش کردم آبمو ریختم رو سینه ش مجبورش کردم یکم برام ساک بزنه و تمام شد.گفتم دیدی لذت بخش بود گفت اره ولی این کار درست نیست لباشو بوسیدم گفتم وقتی دو تامون بخوایم هیچ اشکالی نداره چون لذت بخش و نیاز طبیعیمونه از این به بعد هم باید مرتب رابطه داشته باشیم اونم با لبخند گفت باشه بغلش کردم و رفتیم حمام از اون به بعد همیشه باهم سکس داریم اونم کاملا راضیه یه بار هم با دوستم مامانمو کردم که بعد براتون مینویسم....


  نوشته: محمد

 • 2

 • 72
 • نظرات:
  •   pireshahavani
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • مبارکه ماحصل گاییده شدن مامانت تو شدی!!!!!!!!!!!


  •   glassframe
  • 8 ماه،1 هفته
   • 16

  • 28 سالته بعد داستان برمیگرده به 3 سال پیش و تو 22 سالته
   یا نمیدونی کی اومدی دنیا یا ریاضی بلد نیستی
   فلفل کمتر بخور.. دارچین اصلا نخور... موز به هیچ وجه.. کلا سمت گرمی هم نرو ... گوهم نخور دیگه


  •   چوپان.دروغگو
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • چي ميزني؟


  •   چوپان.دروغگو
  • 8 ماه،1 هفته
   • 8

  • آروم نميشم خواستم پيج و ببندم ديدم نه تا از خجالتت در نيام فايده نداره
   گور پدر دين و ايمان اعتقادات
   انسان اگر به هيچ چي اعتقاد نداشته باشه هم نمي تونه انقدر پست و ذليل باشه
   تنها دليلي كه به ذهنم ميرسه شيشه كشيدن يا يه همچين چيزايي كه باعث گفتن اين چرنديات ميشه
   معمولا سعي ميكنم كسي و قضاوت نكنم اما اميدوارم ته ته ته قلب سياهت يه كوچولو پاكي و معصوميت باقي مونده باشه تا خب شي


  •   mohsen_4789
  • 8 ماه،1 هفته
   • 4

  • من 28سالمه ننم42
   کيرم کلفت هست و20سانته.
   نميدونم تو اين دنيا چرا فقط کير کلفتا سکس دارن.
   فرق انسان و حيوان عقل هست.حيون مادرش رو ميکنه ولي انسان نه.


  •   Milad942222
  • 8 ماه،1 هفته
   • 8

  • غیرتت اجازه نمیده ازدواج کنه ولی بعدش دوستتو اوردی باهم مادرتو کردین ?


  •   Khoy_boy
  • 8 ماه،1 هفته
   • 8

  • ماشالاه
   غیرتم اجازه نمیداد مامانم ازدواج کنه.ولی خودم کردمش
   آخر سر هم غیرتت نمیزاشت ولی دوستتو آوردی مامانتو کرد
   بابا با غیرت
   اسطوره
   نمونه مردونگی


  •   mrsmith
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • والا تا دو خط اولو خوندم دیگه ادامه ندادم. ننویس دیگه


  •   کامران71
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • نه من غیرتم اجازه میده مامانم ازدواج کنه نه...
   معنی غیرتم فهمیدیم
   کیر همه بچه های شهوانی توی دهن توی باغیرت
   من اهل فحش دادن نبودم ولی این یکیو مجبور شدم


  •   Twinkboy
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • سلام کیرم تو کونت خدافظ


  •   Bibazian
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • غیرتت نمیزاره ازدواج کنه بعد دوستت میاری بکنش (dash)


  •   Mamali_arak
  • 8 ماه،1 هفته
   • 4

  • **** کامنتای دوستان
   از داستان تخمی این بچه کونی
   جدابتره


  •   Mggg1333
  • 8 ماه،1 هفته
   • 4

  • نظر دوستان چیه یه تبریک بزرگ به برنده جایزه نوبل کس مغز ترین فرد دنیارو بهش بدیم بچه کم تر بده هر دم بده دم به دم بده این عزیز مون اورجق کردن حالشون بد بوده کسشعر گفتن
   تبریک بهت کس مغز


  •   Hooman.esf.60
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • بعنوان طنز بدک نبود
   ولی خر خودتی اگه فکر کردی ما این خزعبلات و باور میکنیم
   مرتیکه ی بی عرضه ی بی ناموس
   انقدر با تصور مامانت در حال سکس جق زدی مخت گوزیده
   عن تو کله ت
   گمشو دیگه این ورا پیدات نشه،لاشی


  •   Hooman.esf.60
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • درضمن کامنت نفر قبل عالی بود مخصوصاً اور جق


  •   Hooman.esf.60
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • آهااا راستی به مامانت بگو لباساشو بشوره چسبناک خیلی چندشه
   عمو جون لباس چسبان یا جذب شنیده بودیم
   چسبناک نشنیده بودیم، پسوند ناک پسوند آلایندگی است نادان
   بی سواد


  •   hhhhm@
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • مجبوری بگی داستان واقعی؟


  •   hhhhm@
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • مجبوری بگی داستان واقعی؟


  •   Zidiuser
  • 8 ماه،1 هفته
   • 3

  • کیرم تو اول و آخر بابات
   کصکش بی ناموس چاخان گو
   از چهارده سالگی به یاد کیر بابات جلق میزدی بعد بابات فهمید، و چون غیرتش اجازه نمی‌داد داییت تو رو بگاد، پس بابات تصمیم گرفت با دوستش و پسر عموهات با هم تو رو بگان
   کوووووونی کمتر بجلق


  •   pichpichak
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • حالم به هم خورد . بی ناموسی هم حدی داره. منظورم محارم بودنش نیست . باگ هاشم به کنار. از اینکه داستان یا کصنوشتت درباره سکس زوری بود عنم گرفت . کون کشی مثل تورو از کون باید دار زد . داستان دوستتم بنویس چون دیگه فکر نمی کنم زوری باشه . اگه زورت زیاده بیا کیر منو بخور ببینم چنتا میگوزی . مامله.


  •   Mohammad.leyla
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • حییون جقی


  •   Ehsanmoghaddam
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • کسخل درجه یک یک‌ یک تبریک میگم


  •   fati.hbz
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ریدم تو تفکر تخمیت
   چرت میگی در حد تیم ملی


  •   shahre.rey
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیره 30 سانتی تو مغزه تخمیت خحخخ


  •   شاهی12020
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • این داستان تفکرات یه آدم روانیه آدمیکه معتقده بخاطر نیاز جنسی به مادرش تجاوز کرده و مادرش رو تبدیل به یه جنده کرده


  •   badboy777_shv
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • آدمهای احمق خواه ناخواه هستن و ظاهرا کم هم نیستن. جدای از محتوای کثیف داستان احمقانه بودن و تناقضها و نگارش افتضاح و.... هم نشون میده با چه آدم حقیری مواجهیم
   اما سوال اینجاست که مگه این سایت صاحب نداره؟ چرا کمی کنترل روی داستانها نیست؟
   مگه اینکه بپذیریم کاملا آگاهانه به دنبال قبح زدایی از همه تابوهای اجتماعی هستن


  •   majid75@91
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • سکوت چه زیباست
   وقتی همه دروغ میگویند


  •   bache_shomal
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسشر تر از این داستان تا حالا نخوندم


  •   Payam1363payam
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • غیرتت اجازه نمیده مامانت ازدواج کنه بعد با دوستت کردیش؟


  •   omid_shomal
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • ایرانیها نیت کردن حتما از کون بکنن (dash)


  •   گرگون-خیف
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم توناموست توکه غیرتی بود غریبه بکنش چطور با دوستت کردیش جغی بی ناموس


  •   Abnabatam
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • خدا تو و امثال تو رو خیر بده که نمیذارین مادراتون کمبودی داشته باشن و میکنینشون
   با دوستتم کردیش اما غیرتت اجازه نمیده شوهر کنه


   جز اینکه تخم حرومی چیزی به ذهنم نمیرسه


  •   Maryamreza2018
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اون اخراش دیگه سرعت جق زیاد شد داستان از دستت در رفت خخخ


  •   TB30
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ناموسا هرکی داستان می نویسه حالا جدا از این ...... دو سه بار یا حداقل یه بار او کس وشعری رو که می نویسه بخونه که انقدر کیری نشه


  •   Arashh1346577
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • خاک همه جقی ها توسرت بااین چرت و پرتات


  •   Jhnmjghisi
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • غیرتت اجازه نمیداد ازدواج کنه بعد جنده خطابش میکنی و بعد با دوستت دوتایی میکنیدش، حیف درد زایمان ننت، کاش اونشب قورتت میداد


  •   eyval123412341234
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • هیم!
   میدونی از چی خوشم میاد؟ زن مملکتمون اینقدر بی مغز و تو سری خور بار اومده که هر چی یه نر بهش بگه باید بشه!
   خیلی از زن‌ها بهشون تجاوز میشه و از ترس ناموسشون خفه خون میگیرن و متجاوز هم راس راس تو خیابون راه میره و دنبال قربانی بعدی میگرده!


   یعنی یه زن چهل ساله وقتی یه توله سگ نر (حالا هر کی می‌خواد باشه) جلوش واق کرد و اینم مثل گاو نگاش کرد باید فقط گذاشتش زیر عربها! چون مادری که کیر پسرش براش بلند شد و پسره رو اخته نکرد، مادر که نیس هیچ اصلا آدم نیس!


  •   amirtkl
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ننت ۱۴ سالش بوده زاییدتت کصخل
   کیرم سر درت


  •   hesammosbat27
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • پسر گل واژه غیرت رو واست بد توضیح دادن... غیرتت اجازه نمیداد مامانت ازدواج کنه ولی دوستتو اوردی کردتش؟؟!!! (dash) خاک توسرت


  •   Omid.znt
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • هر چی میخوام فحش ندم نمیذاری
   آخه چاقال اینقدر غیرت غیرت میکنی بعد گرفتی با زور ننتو کردی. فقط اون تیکه که گفتی غیرتم اجازه نمیده و بعدش رو مامانت سکس خشن پیاده میکردی و بهش میگفتی جنده رو یه بار دیگه مرور کن حالا بماند که همه بکنا قدشون ۱۹۰ و بدن سازن
   سیم برق حامل جریان تو کون خودتو و کسی که تو رو پس انداخت


  •   strong_boy
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • انسانم ارزوست


  •   P000ria
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • مخمان بسی گوزیددددددد. آدمی را آدمیت لازم است


  •   Kamyii
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • وای تورو به پستون ننت قسم ی کس و شعره دیگه ننویس


  •   Nin345
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیر تو مغزت لا اقل یک ماشین حساب میذاشتی دم دست مقدار سن خودت حساب میکردی


  •   shiraz1002
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • تو ذهنم با هر جونوری مقایست کردم ازش پست تر بودی....


  •   zenadost
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • من یکی از تفریحات جدیدم به جای خوندن داستان‌ها ، خوندن کامنت‌های زیر داستان هاهستش خیلی جذاب‌تر و خنده‌دارتر از خود داستان‌ها هستش.


  •   85_Behrouz--85
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • آخه عوضی تو با مادرت رابطه ام نداشتی تو بهش تجاوز کردی حروم زاده به کاری که تو کردی میگن تجاوز کیرم توی اون هیکل 85 کیلویی 190 سانتی متری ات آخه روانی تو چطور شبها خوابت میبره چطور راه میری و اکسیژن تنفس میکنی کص کش؟


  •   Khale.Fati
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • اه اهه اههههه
   ریدید بابا این چ وضعیتیه
   قبلنا باز کصشر مینوشتن ولی یکم خوندنی بود
   این مثل تخم چپِ اسبِ جبرئیلِ داستانش
   خو تخم سگ بیا برو جقتو بزن بخاب چرا دلت میخاد انقد فوش بخوری بیناموسه احمقه کصمغزه حرومزاده


  •   adelbozorg
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • آخه بچه کونی .این چه مادریه که نمیدونه بچه چطوری درست میشه ولی بچش بلده؟؟ آخه کیرم تو کوس اون ننه خرابت که تخمتو انداخت . بیناموس با افتخار میگی زدم تو گوشش اونم گریه میکرد بعد میگی غیرت دارم روی مادرم که کسی نکندش؟؟ تو فقط آدرس بده تا منو همه بر و بچ شهوانی بیاییم جلوی مادرت تو رو بکنیم . کس کش


  •   rastin2769
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ????کس خل


  •   Ghodrat.mehraboon@yahoo.com
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • چقد تو تکی
   بابا بکن...
   بابا کیر غول...
   مخ زن....
   هرچی صفت خوبه مال تو....
   آخه کونده، به همین راحتی مامانتو کردی؟ مامانت قبلا کون داده بود که دفعه اول تونستی راحت بکنیش؟
   جالبه که اینجا همه ی مامانا از جنیفر هم سر تر هستن.


  •   سیلرتا5823
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • باید خودت ترا همونجوری که تعریف کردی تموم بچه های شهوانی با انواع سایزهای مختلف کیراشون بکنن تا به این کوسشرا که درباره عزیز ترین موجود روی زمین گفتی افتخار نکنی .حیفه اسم ادم که روی تو گذاشتن


  •   Pesaraketanhaytanha
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اولا دروغ بودنش مشخصه .....
   تو هنوز 18 سالتم نشده جغو.........


   بعدشم کسی که اینقد مامانشا دوست داره که براش هر کاری میکنه نمیتونه بهش تجاوز کنه یعنی دلش نمیاد این کارا بکنه.......


   نگاهی دیگر ........
   خدا نیاره مادر حرمت داره کثافت از فکرش بیا بیرون .....


  •   آبفشان
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کاملاً واقعی بود داستانت.الان بچه ای که بدنیا میاد از رابطه ی تو با مادرت یعنی تو میشی پدر برادرت و برادرت میشه پسر مادرت بعدش هم کیررروم تو مغز معیوبت .کس کش ننویس باغیرت ننویس مامانت هم که گفتی الکسیس تشریف داره .بااین سنی که تو گفتی یعنی مامانت ۱۳سالگی ازدواج کرده .بادی بیلدینگ ننویس حرومزاده ننویس


  •   Viliams52
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • من میخوام بدونم مامان تو۱۳ سالگی عروسی کرد۱۴سالگی توبدنیا آمدی لطفا داستان کیری تخیلی مینویسیدبقول دوستان لااقل چندباربخونش


  •   Haaaaaaaaaaaaaaa
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • فقط میتونم بگم کیرم تو اولو اخرت بی ناموس
   من اهل فحاشی نیستم ولی مجبورم کردی


  •   hector.gy
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اگه خودتم به دوستت بدی دستت کاملا جورمیشه


  •   mortezaboll
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • نمیدونم چرا فقط ما نه قد ۱۸۰ سانتی داریم نه کیر بیست سانتی داریم نه هیکلمون ورزشکاریه نه اینقدر راحت که اینا مامانشون رو میکنن هم جنده گیرمون.


   مادر بخطا که میگن تویی رونی کلمن خان
   کیووونی تو ننویسی دنیا زیررو که نمیشه


  •   fordo90
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • گفتی خودت ۲۸ سالته مامانت ۴۲ (۲۸_۴۲=۱۴)مامانت ۱۴ سالش بوده تورو به دنیا اورده یعنی بعدشم تک فرزندی
   برو کونتو بده ملجوق


  •   SANYASIN
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو جد و آباد معلم ریاضیت،۲۸سالته مامانت۴۲؟! پشماااااام


  •   حمیدمشهدی
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • طولانی بود اصلا نخوندم،،بخاطر همین فحشت نمیدم،،راحت باش


  •   kokarostam
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • جلقماتیک بود
   در واقعی بودن داستانت شکی نیست فقط غلط املایی زیاد داری و در واقع پدرت تو رو گائیده. کلا شاشیدم توی دستت و قلمت و مغز استخوانت و داستان تخمیت و همچنین غدد لنفاویت.


  •   Profi
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کس و کون تو کف رو باید گایید.. دمت گرم خوب گاییدی


  •   hadi5731
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کصشر


  •   hellboy28022
  • 2 ماه،4 هفته
   • 0

  • خودت ٢٨ سالته و مامانت ٤٢ سالشه يعني مامانت ١٤ سالگي تورو زاييده حتما ١٢ سالگي هم شده زن بابات


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو