گاییده شدنم رو تخت خودم

1399/10/07

سلام من اسم مستعارم بهرامه و میخوام بازم از سکس کردنم با امیر بگم ولی ایندفعه تو خونه خودم امیر بعد از گاییدن من تو دسشویی باشگاه (راجب داستان قبلی ب اسم سکس من و امیر) همش میگفت بیام خونتون حسابی ب گای سگ بدمت منم بدم نمیومد چون سفیدم بود دوسش داشتم😉 من خودم ۱۷ سالمه سفید و لاغرم ولی کونم خیلی گندس امیرم ب شدت سفید کون نسبتا مو دار اما مثل برف سفییید و کیرش دراز نبود خیلی ولی کلفت😟 رفته توم که میگم دیگه…بالاخره ی بار خونمون هیشکی نبود مامانم ی مسافرت دو روزه بود و بابام سر کار و تا شب نمیومد خر شدم بهش گفتم بیا خونمون گپ میزنیم ( کونمم میخارید که بخورم براش) سریع اومد خونشون کوچه پشتیمون بود اومد تو پارکینگ دیدمش که داره میاد زنگ بزنه درو وا کردم و اومد تو دستش کرد زیر لباسمو نافمو مالید گفت جووووون گفتم نکن دوربین میگیره گفت بریم بالا پس ترسیدم ولی گفتم باشه رفتیم گفتم بیصدا بیا همسایع ها نشنون کفششو آورد تو ،جوراب پاش نبود میخواستم انگشتاشو بخورم ولی فک کنم عن بازی بود😂💩 خودشو انداخت رو مبل بزرگه و در آورد کیرشو هر چی گفتم لخت شو نشد منم پریدم و کیرشو کردم دهنم فقط یکی دو بار ساک زده بودم اونم برای خودش از ترس دهنم خشک بود هی میکفت آخ اوخ دندون نزن لامصب بعد چون درشت بود منو سر و ته کرد شرتمو میلیسید بعدشم درش آورد و تف مینداخت تو کونم تا گشاد شم هم میترسیدم هم رو ابرا بودم با اینکه ازش میترسیدم ولی دوست داشتم منو میکرد😊😘بعد گفت اینجا رو فرش حال نمیده بکنمت بریم تو اتاقت رفتیم شورتمو از پام درآورد گفت کون سفید باید لخت باشه😏 حالت پوزیشن فیلم سوپرا منو گذاشت رو تختم و شروع کرد گذاشتن کیرش تو کونم خیلی میترسیدم ی وقت سورلخم پاره نشه ی وقت خون نیاد و از این کصشرا ی ذره گذاشت توم فریاد زدم نمیدونم چرا من همه چی کردم تو کونم ولی بازم تنگم ادامه داستان چندتا سیلی زد ب لپ چپ کونم گفت خفه خیلی درد داشتم سرمو کردم تو بالاش تا داد بزنم خیس عرق بودیم چکه عرقاش میریخت تو درز کونم خیلی میسوخت وحشتناک بود هی محکم تر تلمبه میزد هی گیفتم بسه بسه تا کونمو آوردم بالا تر تا کیرش بیوفته بیرون از سوراخم گفت نه تا نیاد ول نمیکنم(منظور آبش بود) برگردوند منو سمت خودش ممه هامو شروع کرد تف زدن بعد گفت بلند شو نفس من جفتمون وایسادیم پشت کردم حالا وایسادع داشت میزاشت در کونم سوراخم سر شدع بود ولی بازم درد داشتم ولی حس عالی بود هم میکرد هم کیرمو فشار میداد لحظه های آخر سگ حشر شده بود و گردنمم گاز میگرفت یهو وایساد دیگه تلمبه نزد کیرشو آورد بیرون ولی آبشو ریخت دم سوراخم تا پاکش کنم مال منم با دست خودش ریخت گفت بیا هم بکنم هم جق بزنم بهتر از من کسی هست فرش اتاق پر بود از آب کیر من و اون بوی عرق تو کل اتاق میومد من که از سوزش کونم داشتم میمردم افتادم رو تختم رفت تو حال دستمال آورد اومد آبشو از سوراخم پاک کرد لپای کونمم بوس کرد داشت میرفت گفتم وایسا لخت پریدم بغلش ی لب گرفتم و اونم گفت الهی رفت همه چیو پاک کردم و باز افتادم رو تخت سوراخمو از آیینه دیدم سرخ شده بود تا دو هفته میخواستم برم که برینم ب گا میرفتم تا عنم بیاد بیرون ولی اون روز زویایی عالی بود😍😍😍😍😍😍

نوشته: کون تپلی


👍 14
👎 14
37801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

783533
2020-12-27 00:29:55 +0330 +0330

میگم این امیر چه جونی داره! هر شب تو شهوانی به 5 نفر میده بازم زندس!!


783559
2020-12-27 01:40:40 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

8 ❤️

783567
2020-12-27 02:01:59 +0330 +0330

مشکل عنت درست شده حالا کونی خان؟؟؟

3 ❤️

783604
2020-12-27 10:14:14 +0330 +0330

کون خوب منم میکنم لطفا

1 ❤️

783613
2020-12-27 12:35:47 +0330 +0330

چشات روشن

0 ❤️

783718
2020-12-28 11:52:06 +0330 +0330

اه خط اخرش 🤮

0 ❤️

783720
2020-12-28 12:02:04 +0330 +0330

نافتو چرا مالید؟

1 ❤️

783753
2020-12-28 22:53:01 +0330 +0330

منم دلم میخواد روتختم زیر کیر پاله کنم

0 ❤️

785399
2021-01-08 05:13:00 +0330 +0330

مگه ورود زیر 18 ممنوع نیست؟.

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom