گلناز به جای گلنار

1397/11/30

سلام بردوستان شهوانی .این خاطره م برمیگرده به یکسال پیش
اسمم سالار ه .۳۳ساله وقیافه معمولی دارم
یک شب که باران شدید میومد درراه خانه یک خانم خوشکل کنار خیابون وایستاده بود که جلو پاش ترمز زدم بخاطر باران شدید که خیس نشه وبرسونمش.اونم سوارشد وگفت میتونم تا دوجابرسونم وکرایه م روبگیرم.که من گفتم باشه ولی من مسافرکش نیستم.خلاصه راه افتادم وشروع کرد سرحرف روباز کرد که میره خرید .گفت جلوی سوپر مارکت نگه دار ورفت وبرگشت.گفت برسونمش خونه ش وسط راه پرسیدمجردی گفتم بله. دوست دخترداری گفتم نه.پرسید پس نیازتو چطوری برطرف میکنی که گفتم گلنار و خندیدیم. رسیدم در خونشون پرسید اگه بخام میتونم برم بالا واز حرفهاش مشخص بود تنهاس و تک پر.گفتم مزاحم نمیشم گفت نه بیا عزیزم لطف کردی امشب دراین باران من ورسوندی یک چایی بخوربعدبرو منم ازخداخواسته رفتم. وارد خونه که شدم فهمیدم مجردی زندگی میکنه .مانتو ش رودراورد واومدنشست و شروع کردبه صحبت که گفت اگه بخوای میتونی امشب بمونی به شرطی که ۲۰۰تومن بهم بدی .برق ازسرم پرید گفتم منظورتو نفهمیدم.گفت چقدخنگی تو. امشب به جای گلنار ازگلناز استفاده کن.گفتم باشه قبوله
خلاصه رفت چای اورد خوردیم وگفت پاشولباس هاتودربیارراحت باش.هم استرس داشتم هم دلم میخاست ازدست ندم .یک شلوارک برام اورد خودشم رفت حموم ویک لیدوکائین هم داد گفت چون پسر خوبی بزن به کیرت تا بیام.یک ربع ه دراومدازحمام گفت خب بریم سراصل مطلب گفتم بریم گفت کجابریم اول پول رو بدی بعدبریم.باگوشی م براش کارت به کارت کردم ورفتیم داخل اتاق خواب .باورم نمیشد بدنش خیلی رو فرم بود وبیشترازاینامی ارزید.هردوتامون لخت لخت رو تخت بودیم وشروع کرد از گوشم به میک زدن تا رسید به کیرم ان چنان باولع میخورد که میخاست قورتش بده.گفت امشب میخام بچلونمت ولیس میزد از زیرخایه هام تاسوراخ کونم رو لیس میزد خایه ام میکرد تودهنش وبادستش کیرم رو.خودش گذاشت لای سینه های نسبتن بزرگش وهی کلاهک کیرم میرفت دهنش.بعدش گفت حالا نوبت تویه ببینم چکارمیکنی.گفتم چشم.پاهاشودادم بالا وگذاشتم وسط چاک کوس تمیز وبی مو ش.سرش رو که فشاردادم یک اهی کشید برخلاف فکرم که گفتم کوس پولیه پس حتما گشاده ولی تنگ تنگ بود.تاته فشاردادم وشروع کردم به تلنبه زدن که ازپشت م باناخن هاش نوازشم میکرد.چشماشوبسته بود وکلمه جون رو هی تکرار میکرد.برگردوندم به حالت داگی و ده دقیقه ای گذشته بود گفتم بیاروش بشین چنان بالا پاین میکرد که گفتم الان کیرم میشکنه.بادستش خا
یه هام رو گرفته بودوفشارمیداد.یک بالشت گذاشتم زیرشکمش وخوابوندمش گفتم ازعقب میخام بکنم که اولش نزاشت ولی بااصرارمن قبول کرد.سوراخش رو خوب خیس کردم باانگشت یککم وررفتم وخوب پرازتوف کردم خیس خیس شده بود سرش رو گذاشتم روسوراخ کونش ویواش یواش فشاردادم که گفت تکان نده یک دقیقه صبرکردم بازیواش فشاردادم تقریبا نصف کیرم داخلش بود که شروع کردم عقب جلو کردنش دیگه چیزی نمیگفت تاته دادم رفت داخل اوج لذت بودم واحساس کردم اونم بدش نمیاد میگفت لاله گوشم رو میک بزن سرعت کردنم روبیشتر کردم وگفتم دارمیاد که گفت بریز توش.وقتی آبم اومد گفت دارم میسوزم ولی نزاشت در
بیارم گفت تکان نخور چنددقیقه همینطوری روم دازبکش.بعداز چنددقیقه بلند شدم که گفت خیلی لذت برده ساعت تقریباشده بود۲نصف شب رفتم دوش گرفتم برگشتم دیدم برام معجون درست کرده گفتم عجب خدمات پس ازفروش میدی. تاصبح یکباردیگه هم اساسی کردمش درآخرهم گفت آب تو بریز روسینه هام خیلی دوست دارم روسینه م بریزی.وکیرتو بمالی به سینه هام.و ۶صبح اومدم بیرون .ویکی ازبهترین شبهای من بود.اگه زیاد شد ببخشید موفق وپیروز باشد

نوشته: سالار


👍 5
👎 3
22350 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

749272
2019-02-19 21:01:41 +0330 +0330

سالار خیلی سالاری
بزرگوار خیلی جلق می زنی کور نشی یدفعه

2 ❤️

749296
2019-02-19 21:14:21 +0330 +0330

لیدوکالئین زدی به کیرت بعد برات ساک زد؟؟ یعنی از صصد کیلومتری سکس هم تاحالا رد نشدی!! حالا دوستان خدمتت میرسن…

2 ❤️

749337
2019-02-19 22:16:00 +0330 +0330

عاااای

0 ❤️

749365
2019-02-20 02:02:14 +0330 +0330

جنده پولی بگه بریز توش اونم بدوم کاندوم! امیدوارم بیماری نگرفته باشی

0 ❤️

749369
2019-02-20 03:07:08 +0330 +0330

فانتزی جالبی داری
امیدوارم یه روزی واقعا کس بکنی و لذتش رو بچشی
ممنون از بابت داستانت

0 ❤️

749406
2019-02-20 08:56:20 +0330 +0330

تو.زندگیم بابت کس پول ندادم خداروشکر

0 ❤️

749438
2019-02-20 11:59:51 +0330 +0330

خب گالیور یه چیزی بگو که حداقل نگیم کصشعری بیش نبودلیدوکائین زدی اونم برات ساک زد اونم با ولع!!!تازه میخاست قورتشم بده!!!خب جاکش اینکه دهنش مثل مغز معیوب تو بگا میره،توصیه های پزشکی،،کمتر بزن همیشه بزن

0 ❤️

749481
2019-02-20 19:38:00 +0330 +0330

من همیشه از اینکه زیر داستانا کس شعر مینویسن بدم میاد .اما معلومه تو کس پولیم گیرت نمیاد .فقط میتونم بگم کس خل شافتک.

0 ❤️

749584
2019-02-21 01:25:23 +0330 +0330

همین که گفتی چایی به جای شربت بهتون امیدوار شدم

0 ❤️