گندمزار طلایی

  توی چارچوب در ایستاده بود و محو صحنه ی زبیای روبروم شده بودم. نور خورشید پنجره رو کنار زده بود و خودشو به تن نیمه عریانش رسونده بود و روتختی سفید رو درخشان کرده بود ولی بازم درخشش اون به بازتاب نورانی پوست سفیدش نمیرسید. دمر خوابیده بود و پارچه ی سفید به طرز خیره کننده ای بین پاهاش پیچ خورده بود و نیمی از کمرش رو پوشونده بود و ساق پای کشیده اش رو به نمایش گذاشته بود. موهای طلایی و بلندش روی بالش و تخت پریشون شده بود و نمیتونستم ازش چشم بردارم زیبای لعنتی رو...
  اما بیدار که میشد حتما گرسنه بود،‌ پس رفتم توی آشپزخونه و دوتا تخم مرغ گذاشتم بپزه. سه تا پرتقال برداشتم و آب گرفتم و توی دو تا لیوان خالی کردم. همیشه عاشق نون تست و شکلات صبحونه بود؛‌ اونا رو هم روی میز چیدم. میدونستم این میز رو ببینه میگه:‌ چه خبرههههههه!!!؟؟؟؟‌ مگه من گاوم این همه رو بخورم آخــــــــــــــه؟؟؟؟
  ‌ولی این منم که همه رو به خوردش میدم و به اعتراض هاش لبخند میزنم..ـ
  همه چی آماده شده،‌ میرم روی تخت کنارش میشینم. موهای زیباش رو نوازش میکنم. همونی که حالا آفتاب خودشو بالاتر کشیده تا دستش رو روی خوشه های گندم رنگش بکشه ولی این منم که دست آفتاب رو پس میزنم و خودم لذت نوازش اون همه زیبایی رو به لذت دیدن این تنِ زیباتر اضافه میکنم.
  با هر نوازش این گندمزار یاد نوازش دستاش روی صورتم میفتم. یاد لبهای لطیف تر از پوست دستش که روی لبام مینشست و من رو تا خود صبح مست میکرد. یاد نوازشهای من روی سینه های کوچیک و خوردنیش. یاد شراب ناب گردنش و مستی و لایعقلی من بعد از هر بوسه ازش. یار سُر دادن انگشتام روی پوست شکمش و رد بی نشون ناخن هام از گردن تا تافش و موج کوتاه و دیدنی بدنش از بیتابی درونش. یاد لیسیدن های من روی بدن لاغرش و دستاش که سینه های خودش رو توی مشت فشار میدادن و کنار زدن دستاش با صورتم و کشیدن زبونم روی نوک کوچیک سینه های دلفریبش. یاد صدای نفس هاش و ناله های بی حالش و انگشتای باریک و کشیده اش لا به لای موهام و فشردن سر من بین پاهاش و بیشتر شدن ولع من برای لیسیدن و بازی زبونم و یاد فشار پاهاش دور سرم و دستام که مانع فشردن پاهاش میشدن و هرلحظه لذت رو بیشتر بهش دادن تا شنیدن صدای ناله هاش که با نفس نفس قاطی میشدن و درنهایت خواب آلودگیش... ولی ن فعلا زود بود،‌ هنوز به اوج نرسیده بود،‌ هنوز بلند ناله نمیکرد پس تند تر زبون میزدم. داشت نفساش منقطع میشد که رفتم پایین تر و ساق پاش رو بوسیدم.
  میدونست دلم نمیخواد زود تمومش کنم پس از بوسه هام لذت میبرد. اینو از بسته شدن چشماش فهمیدم. خوب فهمیده بود که از حرف زدن بین عشق بازی خوشم نمیاد پس سکوت میکرد و این من بودم که از نگاهش هجا به هجا حرفاشو میخوندم.
  دیگه آروم گرفته بود،‌ رفتم بالاتر. یه دستم روی سینه ی راستش،‌ یه دستم روی اندام دخترونه ی برآمدش و لبام هم روی گردن بلند و صافش.
  نفس نمیکشید،‌ سرشو به پشت خم کرد. حالت هاش رو میشناختم. داشت به اوج میرسید.
  به پهلو خوابوندمش و خودم رفتم پشتش.
  دست چپم رو از زیر گردنش به سینه اش رسوندم و دست راستمو از پشت و بین پاهاش به اندام دخترونش. پای راستش روی پاهام بود و راه دستمو آزاد میذاشت.
  کمی به سمتم برگشت چشم تو چشمای خمارش دوختم،‌ دست راستشو به صورتم رسوند فهمیدم لبامو میخواد. پس خواسته اش رو براش عملی کردم و ناله ها و آه های کوتاهشو بین لبام خفه کردم.
  کم کم ناله هاش ساکت شدم. کمرش از حرکت ایستاد. دستش از روی صورتم شل شد و توی همون حال و مماس با لبام چشماشو بست و یه لبخند زد و یه بوسه ریز روی لبام کاشت.
  روتختی سفید رو روی هردومون کشیدم و توی آغوشم گرفتمش و عطر تنش رو بو کشیدم. انقد به زیبایی صورتش توی خواب خیره شدم تا صدای نفس هاش لالایی شبم شد
  .
  .
  .
  سنگینی نگاهی رو حس کردم. من کی به پنجره خیره شده بودم؟
  ‌سرم رو آوردم پایین که نگاهش کنم... اه لعنتی بازم نور خورشید با مردمک چشمم دست به یکی کرده بودن که من بازم لبخند مهربون اول صبحشو نبینم حتی همین واپسین فرصت من ازش محروم شدم.
  چشمام رو بستم و بعد چند ثانیه باز کردم دیدم روبروم نشسته. دستامو توی دستش گرفت،‌ پیشونیشو بوسیدم
  سرش رو روی سینم گذاشت
  آهسته خم شدم و برس رو از کشوی پاتختی کنارم برداشتم. خودش بهم پشت کرد. موهاش رو شونه میکردم و و لبخند میزدم ولی بغض داشت امونم رو میبرید.
  میدونستم روز آخریه که کنارمه. میدونستم داره میره که توی دل یکی دیگه جا بگیره...یکی از جنس مرد...
  شاید از هم آغوشی با دختر ریزنقشی مثل من خسته شده بود و دلش گرمای دستای قوی یه مرد رو میخواست...
  شاید مجبور بود...
  شاید من اشتباه بودم...شاید این عشق اشتباه بود


  گوشیمو برداشتم و آهنگی پلی کردم...چقدر حس منو میگفت  موهای بلندش بین انگشتام با طرح خوشه های گندم بافته شدن و بازم خورشید زرنگی کرد و موهای گندم گونش رو با لطافت نوازش میکرد.
  موهاش رو ول کردم و رفتم پای میز صبحونه
  حالا که دیگه مال من نبود چه گلایه ای بود از خورشید؟


  نوشته: نیلا

 • 53

 • 10
 • نظرات:
  •   Niloofaraneh00
  • 1 سال،1 ماه
   • 7

  • خیلی دوسش داشتم


  •   Abnabatam
  • 1 سال،1 ماه
   • 11

  • همش تو این فکر بودم که تخم مرغایی که گذاشتی آب پز شه سوخت :)


   جدای از شوخی
   نظری ندارم
   گرایشات نامتعارف برام گنگه
   و تا حد زیادی ناخوشایند
   پس ترجیح میدم ممتنع بمونم


  •   بچه-ای-خوب
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • فقط آهنگی که گذاشتی کافی بود که توی این آخر شب من رو ببری توی اون حال و هوای 23 سالگیم که عشقم رو ازم دزدیدن و روحم رو خراش دادن. اما تاوان این کارشون رو دادن و فقط 6 سال زندگیشون دوام آورد.
   وقتی کسی عشق یک نفر هست کسی نمیتونه اون رو با زور و پول و قیافه بهتر بدزده.


  •   Amir_78
  • 1 سال،1 ماه
   • 8

  • شاید من اشتباه بودم... شاید این عشق اشتباه بود!


   چقدر حس کردم این جمله رو
   چقدر زندگی کردم با این جمله
   چقدر این جمله خاطره اورد جلو چشمم
   چقدر این جمله بغض داد بهم


   نوشته قشنگی بود و خوشحالم که تا الان بخاطرش بیدار موندم
   نوشته ای که باعث آرامشم شد!
   یه آرامش خیلی تلخ...


   مرسی (rose)


  •   Soroush_Khi
  • 1 سال،1 ماه
   • 3

  • مثل همیشه عالی بود!
   واقعا زیبا و البته سنگین بود و یجورایی آدم رو تو تو فاز میبرد!
   لاییییک!


  •   Sassanid-Knight
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • راستش اصلا انتظارش رو نداشتم که داستان اينجوری باشه و اينجوری تموم بشه ممنونم از نویسنده ی خوبش بابت حس شوکه شدن (rose)


  •   Zhazha
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • باشد که رستگار شوید. (rose)


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 5

  • نیلوفرانه عزیز ممنونم


   ابنباتم جان ممنون ک خوندی


   بچه ای خوب اره دنیا گرده میچرخه


   مهران جان ممنون


   امیردادا خلاصه شرمنده
   اقا سروش مرسی


   فک کن مهدی پاشنه طلا فحش نداده اصن باعث افتخاره


   ایزدی مرسی عزیزجان


  •   @amiiiiir
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • لایکیدیم. 7


  •   Mj6633
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • خیلی عالی بود ??


  •   Surosh.007
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • قشنگ بود...خوب نوشته بودی افرین


  •   bidelll
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • خیلی عالی بود
   واقعا که حس ناشناخته ای دارم
   واقعا شاید من اشتباه بودم... شاید این عشق اشتباه بود برام خواطره هااااا زنده کرد نمیدونم حالم باید چطوری باشه خوب یا بد ولی متنفر از تلاس بیش از حد برای هیچ


  •   As-pikc
  • 1 سال،1 ماه
   • 3

  • تو چارچوب در ایستاده بود
   منم زیر میز قایم شده بودم
   وقتی مانور زلزله تموم شد اومدم بیرون


   دوستان میگن خوبه منم میگم خوبه


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • ژاژا ممنون


   اقای امیر ممنون


   ام جی٦٦٣٣ متشکرم


   آیدا مون گرل عزیز مرسی عزیزم. دیگه هدف فقط تغییر رویه ناگهانی داستان بود.


   نامبر١٣ مرسی


   هنرمند بی هنر ممنون


   مرد سکسی... واقعا متوجه نشدم الان مشکل شما چی بود


   سروش٠٠٧ مرسی عزیز


   بی دل این دوتا جمله یجورایی حرف دله ادم یاد خودش میفته
   ببخشید اگه حس بدی گرفتی


   ای پیک تیکه با مزه ای بود بسی خندیدم.ممنون


  •   مسیحی۰
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • لایک شونزده
   بژی نیلا گیان
   تا تو بیتو په پوله بی روحی ئازادی نامری.


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • ممنون مسیحی جان
   خوش اوی


  •   Holy_man
  • 1 سال،1 ماه
   • 3

  • قشنگ بود کوچولو و من که لذت بردم :) درسته لزبین نیستم ولی لزبین هارو دوست دارم :D
   لایک هیجده نوش جونت (rose)


   پ.ن: پرتقال هاتون مگه چقدری ان که با سه تا پرتقال دوتا لیوان آب پرتقال میگیری؟؟!


  •   Holy_man
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • قشنگ بود کوچولو و من که لذت بردم :) درسته لزبین نیستم ولی لزبین هارو دوست دارم :D
   لایک هیجده نوش جونت (rose)


   پ.ن: پرتقال هاتون مگه چقدری ان که با سه تا پرتقال دوتا لیوان آب پرتقال میگیری؟؟!


  •   ملكه_قلابي٢
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • من گرايشهاي نامتعارف رو قضاوت نميكنم !!!ولي نميفهممشون و نظري ندارم ،،،


  •   Saba_sayna
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عالی و متعارف بود برای تا اخرای داستلن نفهمیدم دختر بود نقش اول
   این یعنی گنگ بودن و خوب رسوندی


  •   Takmard
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • لایک و بقول سندی خواننده یه Credit کارت
   واسه دختر خونگرمی که میخاد همه سبک های داستان رو مزمزه کنه و قلمش از دیوار بلند هر حادثه ای بالا بره ...!
   رقابت تو با آفتاب ! واسه نوازش این لعبت مو طلایی تابلوهای قشنگی نقاشی کرد شوک ناگهانی این دلبر رفتنی ...
   این وسط چند تا کار میشد کرد که بدلیل خواب ناز سپید برفی داستان نا تموم موند .... ! و دلی که عاشقانه ازش بریدی تا آزاد بشه ...همیشه بنویس
   موفق باشی


  •   sina011011
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • 1233


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • هرکولی مرسی فداتشم .والا پرتقالامون ابدار بود لیوانامونم کوچیک


   ناصر٣٩ ممنون عزیز


   ملکه قلابی ممنون ک خوندی


   صبا ساینای عزیز ممنون گلم


   تکمرد عزیز همیشه بهم لطف داری و چیزی رو میبینی ک خودمم دوستش دارم مثل همون رقابت دخترک و افتاب


  •   سالار۵۸۵
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • خوب بود


  •   Darkman69
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • تشبیه و تشخیص و استفهام انکاری و حسن تعلیل و...
   نویسندگیت حرف نداره??


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • سینا٠١١٠١١ اینی ک کامنت کردی یعنی چی؟‌


   اوبی.چاقال مرسی


   کوییرمهر ممنون ولی خب هرچیزی ب جای خود


   سالار٥٨٥ مرسی


   دارک من٦٩ ممنون چقدر خوبه ک ارایه ها رو شناختی و دونستم مورد توجه واقع شده


  •   mina987
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عالی بود
   فوق العاده بود
   واقعا وسط داستان شک کردم که راوی دختر باشه چون این لطافت و این حجم از اروتیسم واسه یه داستان استریت خیلی زیاده و واقعا بهت تبریک میگم و میگم نوشتنتو ادامه بده


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • جانی٢٠٠٢ ممنون


   مرد سکسی خوشبختانه من جزو اون دسته ها نیستم


   مینا٩٨٧ مرسی عزیزم معلومه ک لطافتش رو حس کردی و خوشحالم بابتش


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • بــــــــــه دیفرنت خاااااان
   اقا ما دیشب منتظر عنایتت بودیم برادر.
   مرسی عزیز همیشه حس خوب دادی به قلمم


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • ن سروش جان دشمنت شرمنده باشه خلاصه ک همیشه انرژی دادی بهم.
   اره دیگه اصلا ب همین قصد تا اخرش رو نکردم ک بگین اه اه قلم ب روحیات مرد نمیخوره و چه بسا خیلیا هم نصفه ولش کرده باشن
   ولی اخرسر ببینن چیشده و اخرش هم اون حجم عشقی ک به باد رفته


  •   هیرسا۱
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • با سلام و سپاس از قلمت نیلای گرامی . در مجموع قلم خوب و روانی داری .


  •   badman.pir
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عالی


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • هیرسای عزیز ممنون


   بدمن پیر مرسی


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • بوکو+‌نت گرایشات جنسی متفاوت هستن و طبق گرایش همون حس عشق رو داری
   و اتفاقا برای کسی ک تجربه کرده مثل شخص خودم رابطه عاشقانه با همجنس یه حس و حال عجیبی داره. متفاوت و جدید


   اع اع اع ببین چه یادشه حرف من....
   افتخار دادی


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • نمیشه از عشق گذشت شاید دوست داشتنی بوده ولی عشق یک طرفه بوده


  •   girl+angel
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • احسنت به قلمت و احسنت به سلیقت که مثل من عشق گوگوشی.لایک ۳۵ باافتخار تقدیم به شما


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • گرل+‌انجل ممنون عزیزم لطف داری


   اقای اهورا سلیقه شما محترمه


   هیدن موووووون خوبه بهت گفته بودم لزه
   ماهی گلی بودن سپید ب تو هم سرایت کرده هاااا
   مرسی خوشگلم


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • اخرش لایک ٣٥ مال هیدن مونه یا انجل+‌گرل؟؟؟؟ (biggrin)


  •   shiraz-m-m
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • بسیار عالی و رومانتیک با ژانری درماتیک در پایان داستان،سپاس بانو لایک سی و ششم با عشق تقدیم شما


  •   mina-fire
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عالی و عالی همین


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • شیراز ام ام ممنون عزیز


   مینا فایر مرسی گلم


  •   darya54
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • به به باز هم یه عاشقانه لطیف و زیبای دیگه از نیلای نازنین.
   نیلا جان روایت شما از عشق و سکس به قدری زیبا و دلچسبه که اصلا برای آدم مهم نیست این رابطه بین دو تا همجنس باشه یا دو غیر همجنس.
   ضمنا قلمتون به قدری قوی و‌پر احساس هست که واقعا حیفه فقط گاه گداری توی یه سایت تفریحی بنویسین.
   قابلیتهای شما در حد نویسندگی کتابهای وزین و پرمحتوا هست.
   براتون بهترینها رو آرزومندم.


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • اوووووو دریا جان شرمنده کردی خانوم
   اصن من کلی خجالت کشیدم از این همه تعریف


   والا خودمم دوست دارم بنویسم ولی محدودیت های ایران باعث میشه با سانسور کردن حس داستان درنیاد


  •   darya54
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • دشمنتون شرمنده بانو.حقیقت بود عزیزم
   آره درست میگین سانسور معضل بزرگیه
   بهر حال ما که اینجا از قلم زیباتون لذت میبریم
   منتظر نوشته های زیبای بعدیتون هستیم.


  •   Danialoviç
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • داستان ملوی کوچولویی بود. لایک۴۵


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • ممنون دانیال جان


   عزیزیزی ممنون ک خوندی


  •   Shenelqermezi
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عالیییییی بود...
   تا آخر داستان میگفتم چه پسر رمانتیکی... ولی پایانش یهو منو از او بالا پرت کرد پایین خیلی دوست داشتم
   پایدار با‌شی


  •   nilajooni
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • شنل قرمزی ممنون عزیزم
   خوشحالم دوست داشتی


  •   LOGANWOLF
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • خوب نوشتی ولی من از موضوع داستانت خوشم نیومد ?


  •   shureshy
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود جز اخرش پایان تلخو دوست ندارم


  •   دانیال65
  • 4 ماه
   • 0

  • من هیچ وقت لزبین ها رو درک نکردم
   ولی میتونم بگم کمی با این متن احساس کردم
   ببخشید آرامشتون بهم میزنیم
   ولی تنها نیستین?


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو