گی با سید

1391/05/08

سلام اسم من حمید و خاطره ای که میخوام بنویسم مربوط میشه به چند سال پیش
یه روز که تو مترو بودم پسر خوش قیافه ای رودیدم که تو مترو کنارم وایساده بود قدش ازمن کوتاهتر بود سر صحبتو باز کرد و فهمیدم که طرف اینکارس از مترو که بالا میومدیم دستمو به کونش کشیدمو بهش فهموندم که طلبش شدم
موقعیکه ازهم جدا شدیم شماره ردو بدل کردیم . چند روز بعد با هام تماس گرفت و گفت که خانمش خونه نیست و رفته شمال خونه پدرش اگه منم مایلم برم سر قراری که به من گفته بود خب منم هوس کردن یه کون توپو با حالو داشتم رفتم سر قرارو رفتیم خونش
اول من رفتم یه گوشه نشستم مثله این بچه مثبتا و هیچی نگفتم البته اینو بگم که من مجرد بودم ولی سید با پرویی کامل اومد روبروی من نشستو اروم صورتشو اورد جلو شروع کرد ازم لب گرفتنو گردنمو بوس کردن بعد شروع کرد به دراوردن لباسای من خودشم سریع لباساشو دراوردو لخت شد کیر نازک و بلندی داشت و سفید منم کیرم کلفت بود ولی از کیر اون کوچیکتر بود یه بالش اوردو گفت بخوابم البته طاق باز اونم روی من خوابیدو شروع کرد به لب گرفتنو گردنمو خوردن دیگه داشتم حسابی حشری میشدم که یهو از روم بلند شد و خودش دراز کشید و به من گفت که کیرشو بخورم منم که تاحالا کیر کسی رو نخورده بودم دلمو به دریا زدمو کیر باریکشو کردم تو دهنم شروع کردم به ساک زدن واسه سید بعد که یه کم گذشت پا هاشو دادم بالا که تخماشو لیس بزنم که دیدم عجب سوراخ گشادی داره تا اومدم که به سوراخش زبون بزنم زود بلند شدو به من گفت که دراز بکشم بعدشم شروع کرد به خوردن کیر من یه کم که گذشت رفت و از توی کمد یه کرم اورد زد به سوراخ کونم یه کمی هم به کیر خودش زد منم که مثل ادمای مست داشتم فقط نگاه میکردم که پاهامو داد بالا و کیرشو گذاشت دم سوراخ کونمو خیلی راحت رفت تو کونم شروع کرد به تلنبه زدن منم عین زنای جنده پامو حلقه کردم دور کمرش و اونو تو بغل گرفتمو اونم داشت با کون گردو قلنبه من حال میکرد ازم پرسید که ابشو کجام بریزه که یهو اب خودم اومدو من ارضا شدم اونم نامردی نکردو ابشو کامل تو کونم ریخت.

من که حیرون کار خودم بودم اخه من رفته بودم که اونو بکنم که کون خودم گاییده شده بود البته از اون به بعد هم ما با هم در ارتباطیم.

نوشته:‌ حمید


👍 5
👎 2
41807 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

327951
2012-07-29 18:15:44 +0430 +0430
NA

kooooram too geyyyyy

0 ❤️

327952
2012-07-29 18:17:24 +0430 +0430
NA

باشه فردا میخونم
یه سوال ؟
اول بگو که کی دنبالت کرده بود موقع که داستان که نمیشه گفت این مزخرفاتو مینوشتی؟
دوما تو که گفتی تو توی ایستگاه مترو دست به کونش زدی
بعدش فرداش رفتی براش ساک زدی؟
خاک تو سرت دیگه چیزی نمیگم
منتظر میمونم تا بچه بیان از خجالتت در بیان

0 ❤️

327953
2012-07-29 18:17:44 +0430 +0430
NA

خاك تو سرت!

1 ❤️

327954
2012-07-29 18:55:03 +0430 +0430
NA

من معنی اینو نفهمیدم

کیر سید نازک بود
و کیر تو کلفته ولی از کیر سید نازکتره !!!

خدائی یعنی چی ؟؟///

0 ❤️

327955
2012-07-29 21:25:02 +0430 +0430
NA

به قول یکی از دوستان
حیف کامنت |:

0 ❤️

327956
2012-07-30 02:35:59 +0430 +0430

گی بود دیگه ننویس . . . . . . . . . .
بچه کونی برو تو تاپیک مخصوص بچه کونی ها بنویس. آشغال کله دیگه ننویس. کیر تو مغزت دیگه ننویس. ریدم تو خاطره‌ی تخمیت دیگه ننویس.

0 ❤️

327957
2012-07-30 03:04:01 +0430 +0430
NA

لعنت به شما و لعنت به آدمین و لعنت به ما که این مزخرفاتو میخونیم

0 ❤️

327958
2012-07-30 09:27:36 +0430 +0430

اسپم شدم!

0 ❤️

327959
2012-07-30 10:38:07 +0430 +0430
NA

خاک بر سرت!!

0 ❤️

327960
2012-07-30 15:44:02 +0430 +0430
NA

گاییدت کونی؟همچین با عزم راسخ شروع کردی به نوشتن داستان و گفتن مقدمه فکر کردم رفتی یارو رو گاییدی تا 4 آب. نوش جونش… کیر جدشم تو کونت به زودی…

0 ❤️

327961
2012-07-30 16:20:00 +0430 +0430
NA

كوني زياد شده كيرم تو حلقت

0 ❤️

327962
2012-08-01 08:31:26 +0430 +0430
NA

با این داستانت خواستم رو کیرم اسید بپاشم .کیرم تو داستانت

0 ❤️

780106
2020-12-04 11:52:13 +0330 +0330

یه شب رفتی به کون کردن
گرفتن کونتو کردن
کیرم تو نگارشت

0 ❤️

830811
2021-09-07 23:11:29 +0430 +0430

سلام خوبی بیا به منم کون بده جیگر می خواهم سوراخ نازت رو ببینم و بهش حال بدم

0 ❤️

834629
2021-09-28 06:02:47 +0330 +0330

❤️

0 ❤️