گی با مرد میانسال

1399/10/15

با سلام و درود . این داستان گی هست اگر تمایلات همجنسگرایانه ندارید نخونید با تشکر .
بدنم لاغر و کم مو هست. از نوجوانی به همجنس خودم علاقه داشتم و همیشه کنجکاو بدن مردها بودم و هر موقعیتی بدن مردها رو با ولع و شهوت زیادی دید میزدم و حتی برای جق زدن هم همیشه بدنه مردا توی ذهنم میومد. ‌ توی سکس هام اکثرا نقش مفعول رو داشتم و بیشتر هم با بچه های بزرگ تر و درشت تر از خودم هم رابطه داشتم . این احساسم هر روز قوی تر میشد و شهوت من هم نسبت به مردها بیشتر . ۲۸ سالم بود . باید برای یه کار اداری که مربوط به دوره دانشگاهم بود که تو شهر دیگه ای بود میرفتم به اون شهر . به طور اتفاقی یکی از دوستام گفت یه آشنایی اونجا داره که من میتونم اونجا بمونم . خلاصه با اون هماهنگ کردم و رفتم خونش . یه جور رفتم که شب رسیدم خونش . یه مرد حدودا ۴۵ ساله بود خونه کوچک و با یه اتاق خواب داشت . یه شلوارک و یه تیشرت تنش بود . خیلی گرم و صمیمی برخورد کرد. خونش تقریبا خالی بود و مبل و صندلی و حتی تخت هم نداشت . گفت چند وقتی برای کارش اومده اینجا وآخر هفته هام معمولا میره شهر خودش . اینجام فقط برای خوابه . مثل خونه دانشجویی بود . چندتا پتو کف اتاق بود و یه تلویزیون کمی خرت و پرت .

خلاصه نشستیم رو زمین و با هم حرف میزدیم بعد یه غذای مختصری خوردیم . کمی ازش خوشم اومده بود ولی میترسیدم که اهل سکس همجنسگرایی نباشه تا اینکه بعد شام وسایل رو جمع کردیم من دراز کشیدم جلو تلویزیون و اونم چراغ ها رو خاموش کرد و یه لامپ کوچیک با یه نور ملایم روشن کرد و بعد رفت سمت تلویزیون و یه سی دی گذاشت تو دستکاه و اومد نزدیک من دراز کشید . بعد گفت تو چرا با شلوار لی نشستی پاشو عوض کن . گفتم ممنون راحتم چیزی با خودم نیاوردم . گفت ای بابا نمیشه که با شلوار اذیت میشی پاشو در بیار من برات یه چیزی پیدا میکنم . بعد کمی اصرار و تعارف پاشدم شلوارم رو درآوردم . طبق عادتم پشمای کون و کیرم رو زده بودم و صاف صاف بود . یه شورت سفید کوتاه تنگم پام بود . با تیشرت و شورت دراز کشیدم کنارش . گفت راحت باش اینجا به بیرون دید نداره . بعد پاشد رفت تو اتاقش و بعد چند دقیقه اومد بیرون . دیدم لخته و یه شورت سفید تنگ پاشه . با خنده گفت شلوار اندازه تو پیدا نکردم برای اینکه راحت باشی منم لخت شوم . بعد با خنده ادامه داد اینجا گرمه من شبا خودمم لخت میخوابم بعد اومد کنارم دراز کشید . بدنش خیلی سکسی بود . روی سینه ها و شکمش کمی مو داشت . یکم شکم داشت . از کنارها و بالای شورتش پشمای کیرش بیرون زده بود و معلوم بود . رونهای درشت و مو داری داشت . دیگه همش حرفای سکسی میزد و با کیرش بازی میکرد . یه فیلم خارجی و پر از صحنه های سکسی هم گذاشته بود . من نگاهم رو بدن اون بود و حسابی شق کرده بودم و حشری شده بودم . اونم هرزگاهی به من نگاه میکرد و یه چیزی میگفت و میخندید . بعد یه مدت گفت این تیشرتتم در بیار من ناراحتم . تیشرتم هم درآوردم . با خنده گفت چه شقی هم کردی شیطون . منم فقط خندیدم و سرم رو نداختم پایین . بعد یهو پاشد و گفت این فیلمه حال نمیده بذار یکی دیگه بزارم بعد پاشد و رفت یه سی دی دیگه گذاشت تو دستگاه و اومد دراز کشید کنارم . فیلم رو که پلی کرد دیدم فیلم سکس هست . بعد با خنده گفت حالا خوب شد بشین حال کن . کیرش رو از رو شورتش گرفت دستش سرش قشنگ معلوم بود داشت شورتش رو پاره میکرد .بعد چند دقیقه یهو رو کرد به من دید دارم به کیرش نگاه میکنم با خنده گفت تلویزیون اونور نه اینجا . یکم خجالت کشیدم و با خنده روم رو کردم به تلویزیون. بعد یهو با دستش کیرم رو از رو شورتم گرفت و گفت این کوچلو چی میگه چرا انقدر سفت شده . یکم تو دستش فشار داد .تو چشمام با خنده نگاه میکرد دید که هیچ عکس العملی ندارم و با شهوت بهش نگاه می کنم . تسلیمش شده بودم و این تو صورتم معلوم بود . گفت بذار راحت باشه این بیچاره . بعد خودش شورتم رو کشید پایین . چشمش که به کیرم افتاد گفت به چه تمیزشم کردی آفرین پسر خوب . همنجوری دراز کشیده بود جلوم یه دست رو کیرم تخمم کشید و گفت جووون چه صافه از کوس تمیز ترش کردی . بعد یهو کیرم رو کرد تو دهنش و شروع کرد ساک زدن چند بار بالا پایین کرد و بعد شروع کرد لیس زدن تخمام و دور کیرم . بعد پاهام رو داد بالا با زبون از روی تخمام رفت لای پام و یواش یواش رسید به سوراخم. پاهام رو کامل داده بود بالا و کمی سوراخم رو لیسید و چند تا انگشت کرد توش . بعد سرش رو آورد بالا و درحالی که داشت با دوتا انگشت تو کونم تلمبه میزد با خنده گفت سوراختم که بازه معلومه خیلی شیطونی می کنی.

دیگه فهمیده بود کونی هستم . بعد کنارم و دراز کشید شورتش رو درآورد و بعد با خنده شورتش رو پرت کرد رو صورتم و گفت بیا ببین اینجا چی دارم برات . کیرش حسابی سفت شده بود و داشت تکون میخورد . پشمای کیرش خیلی بلند بود و همین باعث شده بود خیلی سکسی تر بشه . با دستم کیرش رو گرفتم . کمی باهاش بازی کردم . داغ بود و نرم . دستش رو انداخت پشت سرم و هلم داد سمت کیرش . رفتم سمت کیرش . کیرش جلو صورتم بود داشت دل دل می کرد . معلوم بود بی تاب شده . آروم سرشو کردم تو دهنم سر کیرشو تو دهنم نگه داشتم شروع کردم مک زدن و لیس زدنش . اونم آه میکشید . کم کم سعی کردم بیشتر کیرشو بدم تو دهنم . همینطور بیشتر میرفتم پایین . یه لحظه به صورتش نگاه کردم . چشماشو بسته بود و آه میکشید . معلوم بود داره حال می کنه . تقریبا تمام کیرش رو کرده بودم تو دهنم و داشتم ساک میزدم . بعد شروع کردم لیس زدن کیرش ‌. یه مقدار کیرش رو لیس زدم بعد رفتم سمت تخماش . شروع کردم تخمش رو لیس زدن . از زیر تخمش لیش میزدم میومدم زیر کیرش . دماغم تو پشمای کیرش بود . یه بوی خاصی میداد . همیشه بدن و کیر پشمالو رو دوست داشتم . تحریک کننده بود برام‌. همینطور داشتم بین کیرش و تخمش رو لیس میزدم که یدونه آروم زد تو صورتم و با خنده گفت آفرین خوشم اومد معلومه خیلی حرفه ای هستی . بعد کیرش رو گرفت دستش چندتا با کیرش زد تو صورتم بعد کردش تو دهنم . یه حس حقارت و شهوت عجیبی بهم دست داده بود . بعد در همون حال پاشد و زانو زد . کیرش دهنم بود و داشتم براش ساک میزدم . منم حالت داگی شده بودم . یکم تف تو دستش جمع کرد و بعد مالید به سوراخم . با دستش با سوراخم و کونم بازی می کرد‌ دستش بزرگ بود و سفت . چندتا محکم با دستش زد به کونم . بعد کیرش رو از دهنم کشید بیرون رو رفت پشتم و دوباره شروع کرد کونم رو لیس زدن و مالوندن . شروع کرد انگشت کردن . از یک انگشت شروع کرد . تف میزد و انگشت می کرد . بعد دوتا و بعد سه تا انگشت میکرد تو . هرزگاهی محکم به کونم سیلی میزد که باعث میشد کونم سر بشه انگشتش راحت تر بره تو . بعد انگشتش رو درآورد پاهاش رو گذاشت کنار زانوهام کیرش رو یکم تف مالی کرد و گذاشت رو سوراخم . بعد فشارش داد تو . یکم درد داشت . کمی تکون خوردم و رفتم جلو . با یه دستش شونم رو گرفت و فشارم داد سمت خودش . احساس میکردم داره میره توم . آروم تلمبه میزد و فشار میداد تو . تمام کونم داغ شده بود . تند تند نفس میزدم و آه میکشیدم . زبری پشماشو رو کونم احساس کردم فهمیدم تا ته کرده توم . یه آه بلند کشید و بعد دست کشید تو موهام و گفت آفرین پسر همشو جا دادی . بعد دوتا دستاشو گذاشت رو شونه هام و شروع کرد تلمبه زدن . زیرش داشتم حال می کردم . با یه دستم مچ پاشو گرفته بودم .با تمام وزنش تلمبه میزد . منظم و محکم عقب و جلو می کرد . صدای نفس هاش تند تر میشد . حسابی داغ کرده بود . قطرهای عرقش میریخت رو کمرم .‌کم کم تلمبه هاش تند تر شد و محکم تر . صدای آه و اوه اونم بلند شده بود . دیگه من ساکت شده بودم و فقط به صدای اون و صدای شلپ شلپ بدنمون گوش میدادم . صدای آهش بلند شد و کش دار . چندتا محکم و تند تلمبه زد . بعد در حالی که آه میکشید و میلرزید خودش رو چسبوند بهم و سفت بغلم کرد . داغ داغ شده بود و تند تند نفس میزد . کیرش تو کونم تکون میخورد و دل دل می کرد . آروم خوابیدم رو زمین . اونم باهام اومد پایین . من خوابیده بودم رو شکمم اونم خوابیده بود رو منم . حسابی سنگین و داغ بود . داشتم خفه میشدم ولی لذت بخش بود . هرزگاهی آروم کیرش رو عقب جلو میکرد .دهنش کنار گوشم بود .نفسهاش داغ بود‌. کیرش شل شده بود و داشت میخوابید . کم کم آروم شد . کیرش از سوراخم افتاد بیرون . بعد از روم خودش رو کشید کنار و بقلم دراز کشید . دستش رو گذاشته بود رو صورتش و داشت ریلکس می کرد . کیرش خوابیده بود . بعد چند دقیقه فهمیدم خوابش برده . بلند شدم تکیه دادم به دیوار . فیلم سوپر ادامه داشت . یکم با سوراخم بازی کردم . باز شده بود و داغ . کیرم هنوز شق بود ‌ شروع کردم برای خودم جق زدن . یه چشمم به تلویزیون بود و یه چشمم به بدن اون . زیاد طول نکشید که آبم پاشید رو شکمم . پاشدم رفتم دستشویی خودم رو خالی کردم و تمیز کردم و امد بیرون تلویزیون رو خاموش کردم . موبایلم رو گذاشتم رو آلارم و خوابیدم .

نوشته: رضا


👍 13
👎 8
13701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

784711
2021-01-04 01:01:54 +0330 +0330

عالی بود👌

2 ❤️

784712
2021-01-04 01:02:59 +0330 +0330

عالی بود👌

1 ❤️

784713
2021-01-04 01:03:26 +0330 +0330

اینو خوندم انصافا دلم خنک شد😐چتر نشید خونه بقیه وقتی کار دارین دیگه!!!خسیس نباشید برید هتل:/کاش هر کی این کارو میکنه صاحبخونه یه دور…😁

4 ❤️

784715
2021-01-04 01:09:18 +0330 +0330

چه راحت 😂😂😂

0 ❤️

784728
2021-01-04 02:50:39 +0330 +0330

حالم داره بهم میخوره

1 ❤️

784742
2021-01-04 07:49:02 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

2 ❤️

784743
2021-01-04 08:15:47 +0330 +0330

خوشبحالت کاش یکی هم اینجوری صفر منو باز میکرد

1 ❤️

784752
2021-01-04 12:09:18 +0330 +0330

اون در خونه اش رو بسوی تو باز کرد توهم درکونت رو برای کیرش باز کردی .خوب شد خدا برای هردوتا تون ثواب نوشت چون دل همدیگر رو شاد کردید .

1 ❤️

784765
2021-01-04 15:57:40 +0330 +0330

اوف اینطور سکس اتفاقی بدون برنامه واقعا لذت میده که مفعول یه غریبه بشی نوش جانت

1 ❤️

784771
2021-01-04 17:59:20 +0330 +0330

آخخخ میخوام با میانسال و سن بالاااا باشم

1 ❤️

784780
2021-01-04 19:50:17 +0330 +0330

قشنگ بود

1 ❤️

784814
2021-01-05 00:16:45 +0330 +0330

کیر پشمالو خیلی عالیه

2 ❤️

784896
2021-01-05 14:40:36 +0330 +0330

عالی بود

1 ❤️

784898
2021-01-05 15:08:12 +0330 +0330

هم خوب دادی، هم خوب نوشتی

1 ❤️

785233
2021-01-07 07:08:23 +0330 +0330

کیر ملاعمر رییس طالبان تو کون اول و اخرت مادر قهبه با این داستان نوشتنت!!!

0 ❤️

786439
2021-01-14 18:10:08 +0330 +0330

سلا. اگر مرد سن بالا میشناسی که میتونه ماساژم بده ، لطفا حتما بهم اطلاع بده توی پیام. منتظرم. بووووووس

0 ❤️

786440
2021-01-14 18:20:28 +0330 +0330

سلام
ماساژور سن بالا پیام بده

0 ❤️

Top Bottom