گی خشن و لذت بخش

1400/01/12

من 22 سالمه و خیلی لاغرم و قدم متوسطه. تمایلم هم به دادنه بیشتر. یه دفه که رفته بودم با دوتا از دوستام آنتالیا حسابی به خارش افتادم و بالاخره خودم رو یه روز به مریضی زدم و موندم هتل و گریندر نصب کردم که یه بکن پیدا کنم. آخرش یه پسره ی ترک پیام داد و گفت now? ازش عکس خواستم و برام فرستاد. هیکل ردیف، سیکس پک و اینا نداشت ولی سینه ی خیلی کار شده با مقدار مناسبی پشم، شونه های پهن و بازو و ساعد کت و کلفت، و بهتر از همه، یه کیر عالی. 17 سانتی تقریبا، ولی کلفت، استوانه ی بی نقص، یه کم سرش رو به بالا، خیلی تیره، و دوتا رگ بزرگ هم روی بدنه اش. از اون بهتر بیضه هاش، من خیلی فتیش بیضه دارم. بیضه های خیلی درشت، نیمه آویزون و پوست بیضه تیره و چروک (میدونم سلیقه ی عجیبی به نظر میرسه). گفتم مکان ندارم، گفت بیا خونه ام. 300 متری هتل ما بود. رفتم اونجا و تا رفتم داخل شرو کرد ازم لب گرفتن و بعد هلم داد پایین که ینی کیلش رو بخورم. کیرش از زیر شلوار ورزشی قلمبه نیمه شق بود. کشیدم پایین و افتاد بیرون، کیر و بیضه ها با هم. شروع کردم خوردن. عجب کیری بود انصافا. بعد هم هم شرو کردم به لیسیدن و مکیدن بیضه هاش. خیلی بوی خوبی میداد. بعد از چند دقیقه بلندم کرد. تقریبا هیچ کلمه ای رد و بدل نمی‌کردیم. بلندم کرد و بردم سمت تخت.انداختم رو تخت و شرت و شلوارم رو با هم کشید پایین. من با اینکه تحریک شده بودم حسابی از استرس هنوز راست نکرده بودم. یکم کیر و تخمای منو مالید و پاهامو داد بالا. فک کردم حالا میلیسه، یا یه انگشتی میکنه. نه همون کیر کلفت رو گذاشت رو سوراخ و شرو کرد بازی کردن. داشتم روانی میشدم. دست برد یه ذره ژل از پاتختی درآورد ریخت رو کیرش و یواش یواش خیلی حرفه ای کرد تو. یه ذره درد گرفت البته ولی نه مثل تجربه های دیگه م. خلاصه با یه کم عقب جلو بالاخره تا ته رفت تو. من از لذت میلرزید و ناله میکردم و به ملافه چنگ میزدم. شرو کرد تلمبه زدن و به مرور خشن تر شد. خودش سر پا بود، من لبه ی تخت لنگ در هوا، با یه دست تخمامو می‌مالیدم و با یه دست دهنم رو گرفته بودم و گاز میگرفتم دستمو. هرچی می‌گذشت خشن تر میشد و دیگه شرو کرده بود حسابی بی‌رحمانه تلمبه زدن. پاهام رو انداخت روی شونه اشو متمایل شد روی من و وحشیانه تر تلمبه میزد و دستای منو گرفته بود به دشک قفل کرده بود. با هر حرکت کیرش کامل میومد بیرون و دوباره میرفت تو و من از لذت داشتم غش میکردم. بعد دستامو ول کرد و گردنم رو گرفت و با قدرت منو می‌کرد. منم از زیر با بیضه هاش ور میرفتم و عشق میکردم. بعد شرو کرد مالوندن تخمای من که عاشق این حرکتش شدم. بالاخره چرخوندم و لبه ی تخت طوری که پاهام آویزون بود خوابوندم و باز شرو کرد گاییدنم. من که دیگه کیرم مالیده میشد به تخت زیرش ارضا شدم. ولی اون خبردار نشد و باز می‌کرد. تخماش تالاپ تالاپ می‌خورد در کونم و بعضی وقتا پشت تخمام که حس خوبی بهم می‌داد.بعد یه هو ناغافل یکی زد تو گوشم. خیلی شوکه شدم ولی با این حس که هی داشت وحشی تر میشد خیلی حال میکردم. بعد دو سه دقیقه چنتا تلمبه ی محکم زد و یه غرشی کرد و آبش رو تو کون من خالی کرد (تا وقتی که سه هفته شد و تست ایدز دادم از استرس مردم). افتاد رو تخت کنارم و من یه کم رفتم بغلش، که گفت باز میخوای؟ سر تکون دادم که آره و اونم دوباره به همون ترتیب منو کرد. من باز ارضا شدم ولی اون این بار آبش نیومد و بیخیال شد. بعد هم سریع بهم فهموند که باید برم و منم برگشتم هتل. هیچوقت بکنی به اون خوبی دیگه پیدا نکردم.

نوشته: سام


👍 22
👎 6
20901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

801143
2021-04-01 23:54:38 +0430 +0430

منم همچین موردی داشتم
کم سن و پر توان بود
زیر تلمبه خوردن ارضا شدن از همه چی بهتره
خصوصا اگه هر دو نفر با هم ارضا بشن👌

5 ❤️

801155
2021-04-02 00:14:54 +0430 +0430

لاغرو و قد متوسط.به نظرم حیف کیری دلبندم خخخخ

1 ❤️

801163
2021-04-02 00:24:11 +0430 +0430

حالا که اینقدر گفتی یه دور میدی مفتی

0 ❤️

801207
2021-04-02 02:27:08 +0430 +0430

این همه رفتی ترکیه تا بدی گلم
من اینجا چیکارم پس
نانا

1 ❤️

802778
2021-04-09 14:33:09 +0430 +0430

کون بین‌المللی دادی

0 ❤️

834622
2021-09-28 04:21:33 +0330 +0330

خیلی صداقت داری که اینطور تعریف کردی

0 ❤️